Successfully reported this slideshow.

Kulturhistorisk Leksikon og Digitalt Fortalt i Møre og Romsdal (Jan Aakvik)

759 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kulturhistorisk Leksikon og Digitalt Fortalt i Møre og Romsdal (Jan Aakvik)

 1. 1. Kulturnett MR <ul><li>http://mr.kulturnett.no </li></ul>http://mr.kulturnett.no Kulturhistorisk Leksikon, Digitalt fortalt, Kulturminneløypa,, Skulestova, Geoatlas, Kulturminneatlas……, hva nå?
 2. 2. <ul><li>Vårt mål har vært å bli like god som </li></ul><ul><li>Sogn og Fjordane! </li></ul><ul><li>Stort ønske om å bygge opp et Kulturhistorisk Leksikon på linje med S&F </li></ul><ul><li>Dvs. over 1500 artikler </li></ul>
 3. 3. Hva gjorde vi med artikkelproduksjon i KL <ul><li>Starta opp artikkelproduksjon juni 2007 </li></ul><ul><li>Begynte i det små. </li></ul><ul><li>Sendte ut et brev med invitasjon til institusjoner i M&R, sogelag osv. </li></ul>
 4. 4. Hvor skulle innholdet kommer fra? <ul><li>Artikler fra og til Kulturavdelinga i fylket </li></ul><ul><li>Artikler fra og til kommuner </li></ul><ul><li>Artikler fra sogelag, kulturinstitusjoner, organisasjoner og personer </li></ul><ul><li>Artikler fra ABM institusjoner </li></ul><ul><li>Artikler fra og til reiselivsorganisasjoner </li></ul><ul><li>Artikler til aviser, kanskje fra aviser </li></ul>
 5. 5. Hvem var vanskeligst å få på banen? <ul><li>Sogelag </li></ul><ul><li>Kulturinstitusjoner </li></ul><ul><li>Organisasjoner </li></ul><ul><li>Museum </li></ul><ul><li>Arkiv </li></ul><ul><li>Privatpersoner </li></ul>
 6. 6. Så kom Digitalt Fortalt fra ABM <ul><li>Stiftinga Sunnmøre Museum, Romsdalsmuseet tok kontakt for å få kurs </li></ul><ul><li>Vi sendte ut invitasjon til alle museum, bibliotek </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Kurs 1. </li></ul><ul><li>Stiftelsen Sunnmøre Museum, Jugendstilsenteret/Kunstmuseet Kube, rådgiver Kulturavdelinga Møre og Romsdal fylke. </li></ul><ul><li>12 stk. </li></ul><ul><li>Bærbare pc er med trådløst nettverk </li></ul><ul><li>Alle hadde med historie </li></ul><ul><li>-     dårlig opplastingslinje ved bruk av trådløst nettverk </li></ul><ul><li>alt tok lang tid </li></ul><ul><li>tre artikler ble ferdig i løpet av kursdagen og ligger på nett </li></ul><ul><li>fire artikler vil forfatterne flikke på og vil bli publisert når de er fornøyde </li></ul><ul><li>Kulturminneløype i Ålesund sentrum </li></ul><ul><li>Kulturminneløype ”i Kjølvatnet til heilag Olav” (sjøveien) vil muligens komme </li></ul><ul><li>Konklusjon: Til tross for sein linje og at ting tar tid har vi fått tilbakemelding på at de fleste er fornøyde med kurset. Vi hadde og en diskusjon om DF som verktøy, mangler osv. Dette var før ny layout var på plass (hvor mange av tingene som en påpekte er retta på). </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Kurs 2. Kveldstid </li></ul><ul><li>Norddal kommune, Norddal sogelag, Friluftsrådet, Severin Brauta (stiftelse), reiseliv og andre historieinteresserte. </li></ul><ul><li>15 personer til sammen </li></ul><ul><li>rent foredrag og visning av muligheter i DF og spesielt mange spørsmål om kulturminneløypa </li></ul><ul><li>-     også her dårlig opplastingskapasitet, men det gikk på et vis </li></ul><ul><li>-     mange positive tilbakemeldinger </li></ul><ul><li>-     mange ideer på artikler </li></ul><ul><li>-     de skal lage kulturminneløype på heilag Olav de også (den går mest på land) </li></ul><ul><li>-     kun testartikler ble lagt inn </li></ul><ul><li>Konklusjon: Det optimale hadde vært et kursrom med pc er, men det har de ikke i denne bygda. Linja tilsa at det ikke hadde gått med bærbare pc er med trådløs tilkobling heller. Regner med at vi må utføre en del DF støtte pr tlf. senere. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Kurs 3. </li></ul><ul><li>Kulturavdelinga Møre og Romsdal fylke. </li></ul><ul><li>-     8 stykker </li></ul><ul><li>kursrom med pc er </li></ul><ul><li>optimale forhold (basen gikk ned rett etter vi var ferdig med kurset) </li></ul><ul><li>ikke alle var like godt foreberedt, men alle er nå bruker i DF </li></ul><ul><li>tre artikler på nett </li></ul><ul><li>jeg og Hanne hjalp til underveis </li></ul><ul><li>en av de er med i et kulturminneløypeprosjekt om Fosnakultur (steinalder) på Nordmøre </li></ul><ul><li>Konklusjon: Bra kurs, god linje, god diskusjon. Her vil det komme flere artikler, uten tvil. 5 stk </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Kurs 4. </li></ul><ul><li>Romsdalsmuseet, DIS, Romsdals sogelag. 13 stk. </li></ul><ul><li>samlet gjennomgang først </li></ul><ul><li>de fleste hadde med artikkel </li></ul><ul><li>for de som ikke hadde egenprodusert artikkel var det laget til artikler og bilder på forhånd (ingen slapp unna) </li></ul><ul><li>benyttet kontorene på Romsdalsmuseet hvor de satt to stk ved hver pc. </li></ul><ul><li>Jeg, Hanne og Hilde gikk rundt og hjalp til etter hvert </li></ul><ul><li>4 artikler lagt ut. Flere kommer </li></ul><ul><li>Alle oppretta bruker i DF </li></ul><ul><li>Ønsker å lage kulturminneløyper i Molde og Moldemarka </li></ul><ul><li>Konklusjon: Stort engasjement, godt opplegg før vi kom, mange artikler. Rett og slett kjempestemning  </li></ul>
 11. 11. Flere kurs? <ul><li>Håper en slik erfaring kan nyttes av andre! Vi skal ha to store DF kurs til for ABM institusjoner. Det er og snakk om kurs i Nettutstillingsgenerator og et kurs sammen med Jazzmontør (det blir for en mindre kursgruppe). </li></ul><ul><li>I tillegg ønsker vi å kurse så mange sogelag/historielag eller andre. Vi skal sende ut en mail hvor vi tilbyr å komme på besøk (slik som vi gjorde i Norddal kommune). </li></ul>
 12. 12. Hvorfor en plutselig suksess? <ul><li>Desentralisert modell </li></ul><ul><li>Alle kan legge inn </li></ul><ul><li>En person ved hvert museum har utvidet ansvar og rettigheter til å endre/rette </li></ul><ul><li>Nasjonal database som er søkbar </li></ul><ul><li>Verktøy som er enkelt i bruk og en belaster ikke eget system </li></ul><ul><li>Enkelt å knytte egen hjemmeside opp mot DF artikler </li></ul>
 13. 13. Er alt rosenrødt? <ul><li>Hva med kvaliteten på Digitale fortellinger? </li></ul><ul><li>Skal vi ha to baser – en KL og en DF? </li></ul><ul><li>Får vi færre personer til egen hjemmeside? </li></ul><ul><li>Kommer det færre personer inn porten? </li></ul>
 14. 14. Kan vi bruke DF på andre måter? <ul><li>Opp mot kommuner? </li></ul><ul><li>Mot reiseliv? </li></ul><ul><li>Mot aviser? </li></ul>
 15. 15. Er for eksempel. Kommunale sider viktige? <ul><li>Antall unike besøk på Kulturnett MR er ca. 200 i døgnet </li></ul><ul><li>Antall unike besøk på Visit MR er ca. 200 i døgnet. </li></ul><ul><li>Antall besøk på Kristiansund kommunes nettside er 3000 i døgnet og 60% går på kultur- og naturrelatert stoff! </li></ul><ul><li>Sunnmørsposten 1. mill. i mnd. </li></ul>
 16. 16. Månedens kulturminne! <ul><li>Hei! </li></ul><ul><li>Månedens kulturminne mai 2008 på Kulturnett Møre og Romsdal er en artikkel om: </li></ul><ul><li>Den optiske telegraf – Den nordenfjeldske kystsignallinja (som gikk fra Kristiansund til </li></ul><ul><li>Trondheim). Forfatter er Ragnar Orten Lie fra Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylke. </li></ul><ul><li>http://mr.kulturnett.no/kulturnett/kulturminne/den_optiske_telegraf </li></ul><ul><li>Hvis Kristiansund kommune ønsker å ta artikkelen inn på egen nettside så kan dere </li></ul><ul><li>benytte denne linken: </li></ul><ul><li>URL: </li></ul><ul><li>http://www.sffarkiv.no/sffbasar/style_moreogromsdal.asp?p=result&db=dbatlas_leks&art_id=108900&s </li></ul><ul><li>praak_id=1&ptype=single </li></ul><ul><li>Kulturnett MR har også et ønske om at det sendes ut en mail, om Månedens kulturminne, til alle </li></ul><ul><li>ansatte og skuler. Vi har høstet god erfaring med slik kulturformidling i andre kommuner. </li></ul><ul><li>Med vennlig hilsen </li></ul><ul><li>Kulturnett Møre og Romsdal </li></ul>
 17. 20. Kontakt mot reiseliv!
 18. 23. Takk for oppmerksomheten! [email_address] Gi din institusjon et ansikt!

×