Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosiale medier og journalistikk - hva er sosiale medier?

558 views

Published on

Sosiale medier og journalistikk - Høgskolen Kristiania

Økt 1: Hva er sosiale medier?
• introduksjon
• definisjoner og termer
• sosiale medier fantes lenge før internett kom • internett kommer
• sosiale medier kommer

 • Be the first to comment

Sosiale medier og journalistikk - hva er sosiale medier?

 1. 1. sosiale medier og journalistikk
 2. 2. SFør vi begynner… Dette er en forelesning gjort ved Høgskolen Kristiania, Bachelor i journalistikk. Jeg er Øyvind Solstad og er ansvarlig for den delen av tredjeåret som heter «sosiale medier og journalistikk»
 
 Alle slider du ser som er grå med en rosa figur i hjørnet - som denne - er lagt til etterpå. Disse er her for å forklare endel av de tingene jeg sa under forelesningen, men som ikke står på slidene. Dette for at det skal være enklere å følge tankegangen om man ikke var på forelesningen. Når jeg foreleser, pleier jeg ikke pakke slidene med masse tekst, men heller bruke stikkord, bilder og animasjoner. Derfor - om du ser denne forelesningen på Slideshare, som PDF eller noe annet - går du selvsagt glipp av dette. Men disse tekstkortene er et forsøk på å gjøre det litt mer forståelig i etterkant. Har du spørsmål kan du sjekke ut facebooksiden «Sosiale medier og journalistikk» - lenke under. ➡ facebook.com/sosialemedierogjournalistikk
 3. 3. @osol Øyvind Solstad
 Ansvarlig sosiale medier, VG 97 11 12 13 @oyvind
 4. 4. about.me/oyvind
 5. 5. Men hvem er dere?
 6. 6. SFølg på Facebook! Sjekk gjerne ut Facebooksiden: ➡ facebook.com/sosialemedierogjournalistikk Her kommer jeg til å legge ut alle forelesningene, samt artikler og annet som er relevant for deg som skal jobbe med journalistikk og bruke sosiale medier. Om du lurer på noen kan du sende direktemelding til siden. Jeg leser alle innlegg på veggen og alle meldinger folk sender inn.
 7. 7. gØkt 1: Hva er sosiale medier?
 • introduksjon • definisjoner og termer • sosiale medier fantes lenge før internett kom • internett kommer • sosiale medier kommer
 8. 8. STema for den første forelesningen: Jeg går gjennom noen definisjoner og bruker tid på å forklare at de funksjonene som finnes i sosiale medier på nettet, faktisk har funnes i mange tusen år. Mennesker har lenge, lenge brukt sosiale funksjoner for å dele, hente inn og spre data, sladder og informasjon. Det var først da massemediene kom på 1800-tallet at enveis kommunikasjon - fra en stor publisher til mange mottakere - ble den vanligste metoden. Dette er utrolig viktig å være klar over når man bruker sosiale medier. Det er å dele informasjon i nettverkene dine som er den «vanlige» måten å spre informasjon på, ikke å motta masse informasjon fra en eller flere sentrale publishere. Men først - hva er egentlig sosiale medier? Og ps - her kunne man sikkert hatt seks timer forelesning og gått gjennom en million definisjoner og karakteristikker. Jeg er veldig klar over at det er mange meninger om dette.
 9. 9. Forms of electronic communication (such as Web sites) through which people create online communities to share information, ideas, personal messages, etc.
 Merriam Webster dictionary
 10. 10. Social media are computer-mediated tools that allow people, companies and other organizations to create, share, or exchange information, career interests, ideas, and pictures/videos in virtual communities and networks. 
 Wikipedia
 11. 11. SFelles for disse to definisjonene er…
 12. 12. Opeople ideas information
 create share
 communities
 13. 13. SBok om sosiale medier Les gjerne Ida Aalens bok om sosiale medier. Den gir en bra gjennomgang av temaet, med definisjoner og en gjennomgang av historien til sosiale medier. NB: Det finnes to bøker av Ida Aalen, med nesten samme tittel. Det er den siste - fra 2015 - du kan lese. Den fås kjøpt på bokhandler og på Aalens nettside. ➡ bok.idaaa.no
 14. 14. jIda Aalen: «Sosiale medier» Pensum: Hele boken – 250 sider ISBN-13: 9788245018066
 http://bok.idaaa.no
 15. 15. y«Da jeg var rundt ti år gammel, fikk jeg være med faren min på jobb. Pappa skulle vise meg noe veldig nytt og spennende som de hadde fått på jobben: Internett. 
 
 Han var entusiastisk og litt stolt. «På Internett kan man få tak i all informasjon i hele verden», fortalte Pappa meg. 
 
 Jeg var ti år gammel, så da noen sa «all informasjon i hele verden», hadde jeg ikke større fantasi enn at jeg ville se på VG-lista topp 20. 
 
 Men jeg ble ikke så imponert over disse Internett-greiene. Jeg hadde sett VG-lista mange ganger på TV og dessuten hørt den på radio. På Internett hadde VG-lista topp 20 verken lyd eller bilde. » Utdrag fra Ida Aalens «Sosiale medier»
 16. 16. «For det første finnes det ikke et klart skille mellom avsender og publikum i sosiale medier. De samme menneskene kan både produsere og konsumere.
 For det andre legger sosiale medier til rette for mange-til-mange-kommunikasjon.» Ida Aalen: «Sosiale Medier»
 17. 17. Sosiale medier er nettbaserte tjenester som legger til rette for mange-til-mange-kommunikasjon og hvor innholdet i stor grad skapes av brukerne selv. 
 Begrepet ble vanlig på norsk i 2008, og er en sekkebetegnelse uten noen klar definisjon.
 Store Norske leksikon
 18. 18. Hvorfor blir det så stort?
 19. 19. 1) Primater er sosiale
 20. 20. Antropolog Robin Dunbar
 
 Dunbars nummer: 150
 21. 21. Hvis vi ser på en hvilken som helst art av primater – i alle varianter av aper og menneskeaper – er det slik at jo større neokorteks de har, desto større er gjennomsnittsstørrelsen på gruppen de lever sammen med.
 22. 22. SNeocortex ratio Hjernebarken er det ytre laget av storehjernen, den delen av hjernen som vi vanligvis ser for oss når vi ser for oss hjernen.
 
 Hos «høyerestående» dyr som mennesker er overflaten på hjernebarken sterkt foldet, noe som er karakteristisk for dyr med mer avanserte hjerner. «Ape into Man: A Study of Human Evolution» (1974), av S. L. Washburn og Ruth Moore og «The tipping point» av Malcolm Gladwell Arter som lever i større grupper, har større hjernebark i forhold til resten av hjernen. Det er dette forholdet som kalles Neocortex ratio. De neste slidene viser endel av tankegangen bak, og hvorfor det har betydning for hvor sosiale vi evner å være. 
 
 ➡ wikiwand.com/en/Neocortex
 23. 23. Hvis man tilhører en gruppe på fem personer, påpeker Dunbar, må man holde styr på ti separate forhold: sitt forhold til de fire andre i kretsen og de seks øvrige toveisforhold. fra «The tipping point» - Malcolm Gladwell
 24. 24. b h h h h 1) Ditt forhold til de fire andre i kretsen
 25. 25. b h h h h 2) Seks øvrige toveisforhold
 26. 26. Hvis man imidlertid tilhører en gruppe på tjue mennesker, vil man ha 190 toveisforhold å holde rede på: 19 man selv er involvert i, og 171 der resten av gruppen er involvert. fra «The tipping point» - Malcolm Gladwell
 27. 27. b h h h h 1) Ditt forhold til de 19 andre i kretsen h h h h h hh h h
 28. 28. b …og det blir MYE mer komplisert h h h h h h h h h h h hh
 29. 29. (for ordens skyld: ALLE pilene var ikke tegnet opp på den forrige sliden)
 30. 30. Det er en femdobling av gruppens størrelse, men en tjuedobling av den informasjonen man må holde styr på for å «kjenne» de andre medlemmene av gruppen. fra «The tipping point» - Malcolm Gladwell
 31. 31. 2) Informasjon bestemmer rang
 32. 32. SDen som har mest og best informasjon… Gjennom alle tider har det vært slik at den som har mest og best informasjon vinner. Jo lengre opp i systemet du sitter, jo mer viktig informasjon kommer din vei, og dermed forsterkes den posisjonen du har. De fleste kan være enig i at presidenten, kongen eller statsministeren har mer og viktigere informasjon enn de som sitter lengre ned i systemet. Er dermed den som har flest venner i sosiale medier, den som har best informasjon? Selvsagt ikke. Men det skaper ett nettverk, som du kan bruke til å dele informasjon i, få svar på spørsmål, diskutere i. De du kjenner, påvirker deg. Og du påvirker nettverket ditt. Nicholas A. Christakis har skrevet en utrolig interessant bok om nettopp dette, boken «Connected» - om hvordan sosiale nettverk påvirker livet ditt. ➡ http://amzn.to/2fN4are
 33. 33. Rules of Life in the network: 1) Vi lager nettverkene våre 2) Nettverkene våre former oss 3) Vennene våre påvirker oss 4) Våre venners venners venner påvirker oss 5) Nettverket ditt lever sitt eget liv r
 34. 34. 3) Oppheving av tid og sted
 35. 35. STid og sted oppheves Dette skjedde selvsagt allerede da menneskene fikk språkene: en forteller kunne sende videre stammens historier til neste generasjon. Så kom skriftspråket, og historiene kunne spres uten at fortelleren var der. Boktrykkekunsten gjorde dette enda lettere. Så kom massemediene, nettet, mobilteknologien og til slutt sosiale medier. Nå kan en venn av deg sitte på en fjelltopp i New Zealand, ta et bilde og legge det ut. Du våkner noen timer senere og ser dette bildet mens du fortsatt er under dyna. Er vi egentlig klar over hvor utrolig dette er? Vi har kanskje hatt det sånn nesten hele livet, så det er helt selvfølgelig. Men stopp et øyeblikk og tenk over hvor fantastisk dette er.
 36. 36. fHva finnes av tjenester? Sosiale medier er så mye, mye mer enn Facebook og Snapchat…
 37. 37. SThe Conversion prism Brian Solis er en amerikansk analytiker, forfatter og foredragsholder. Han har vært i Norge flere ganger, og regnes av mange som en foregangsmann i å sette sosiale medier og mekanismer inn i et system, slik at næringslivet kan bruke det til noe fornuftig. Han har skrevet flere bøker om sosiale mekanismer, og står også bak «The conversion prism», en oversikt over mange av tjenestene der ute, gruppert etter typer og funksjoner. «The conversion prism» er designet av JESS3. Nettsiden er merkelig nok tatt ned. Uansett gir oversikten et godt bilde av de mange forskjellige måtene journalister, bedrifter og andre kan være i dialog med sine brukere. Det viser også godt hvordan man kan gruppere dialogen, og man kan bruke det til å se hvor man er, ikke er, og bør være. I timen brukte vi tid på å snakke om hva som finnes og hva en journalist kan bruke. Så stopp gjerne opp på de tre neste slidene, og tenk over hva du kan bruke til hva - for det er et hav av tjenester der ute du kan bruke.
 38. 38. Writing on the wall
 39. 39. SWriting on the wall Tom Standage er en britisk journalist og forfatter. Han er utdannet ved Oxford og har jobbet som forsknings- og teknologijournalist i The Guardian. Han har vært publisert i Wired og New York Times. Han bruker ofte historiske analogier og sammenhenger i sine artikler, og har skrevet boken «Writing on the wall», hvor han viser hvordan sosiale mekanismer og tankeganger alltid har vært dominerende i menneskers kommunikasjon. ➡ http://amzn.to/2eUrmGF
 40. 40. For most of human history,
 social networks were the dominant means by which new ideas and information spread, in either spoken or written form. Tom Standage: «Writing on the wall»
 41. 41. The reemergence of social media, now supercharged by digital networks, represents a profound shift not just within the media, but within society as a whole. Tom Standage: «Writing on the wall»
 42. 42. Social media does not merely connect us to each other today it also links us to the past.
 43. 43. SRomerne Herfra vil jeg henvise til boken. Den finnes på Amazon - også til Kindle. De neste slidene er bilder fra Wikipedia commons og andre åpne kilder. ➡ http://amzn.to/2eUrmGF
 44. 44. SPD - salutem plurimam dicit
 
 «sender masse hilsener»
 45. 45. «Others will write, many will bring me news, much too will reach me even in the way of rumor.» Cicero
 46. 46. Cicero was, to use today’s Internet jargon, participating in a “social media” system: that is, an environment in which information was passed from one person to another along social connections, to create a distributed discussion or community.
 47. 47. people ideas information
 create share
 communities
 48. 48. Tavler - Veggen
 49. 49. The technologies involved are very different, but these two forms of social media, separated by two millennia, share many of the same underlying structures and dynamics:
 
 They are two-way, conversational environments in which information passes horizontally from one person to another along social networks, rather than being delivered vertically from an impersonal central source.
 50. 50. Julius Cesar - 59 f kr. “The proceedings both of the senate and of the people should day by day be compiled and published.”
 51. 51. The resulting gazette was called the
 
 acta diurna populi Romani
 
 literally, the “daily acts of the people of Rome”— though the name is often abbreviated to the acta diurna or simply the acta.
 52. 52. Ordet diurna, som betyr «diurnal» eller «daglig»,
 er roten til ordene «journal» and «journalistikk»
 53. 53. “I charge you before the Lord to have this letter read to all the brothers and sisters.”
 54. 54. SRomerne 21 av 27 bøker i det nye testamentet er brev - brev sendt for å informere og informere og påvirke menigheter og nye interesserte ➡ http://amzn.to/2eUrmGF
 55. 55. v21 av 27
 56. 56. 1439: Gutenberg var den første europeer som brukte en trykkpresse og utbyttbare bokstaver for å trykke tekster.
 57. 57. 31. oktober 1517:
 Luther hang opp 95 teser på døren
 til Wittenberg Slottskirke
 58. 58. Luther’s friend Friedrich Myconius later wrote that «hardly fourteen days had passed when these propositions were known throughout Germany and within four weeks almost all of Christendom was familiar with them». ➡ http://amzn.to/2eUrmGF «Writing on the wall» - Tom Standage
 59. 59. Multimedia
 60. 60. Now we drive out the pope  from Christ's church and God's house.  Therein he has reigned in a deadly fashion  and has seduced uncountably many souls.  Now move along, you damned son,  you Whore of Babylon. 
 You are the abomination and the Antichrist,  full of lies, death and cunning.
 61. 61. SSpredning av Luthers tekster Den neste grafen viser hvor mange opplag Luthers tekster fikk fra de først ble publisert i 1516/1517 til 1547. De spredte seg med enorm fart over hele Europa.
 
 Fra Tom Standages «Writing on the wall» ➡ http://amzn.to/2eUrmGF
 62. 62. !The Devonshire Manuscript
 63. 63. England 1535 Lady Margaret Douglas, niese av Henrik VIII Anne Boleyn, dødfødsel januar 1536 Alle «elskere» drept Lady Margaret plutselig først i arverekka Lord Thomas Howard, mistenkt for å ta over kronen
 64. 64. Divorced Beheaded Died Divorced Beheaded Survived
 65. 65. ! The Devonshire Manuscript
 = blogging?
 66. 66. And who that sayth that for to love ys vyce or theralldom / thowgh he fele yn yt dystresse he y ether ys envyous / or ryght nyce or ys vnmyghty for hys shre shreudnesse to loue ys for suche maner folke I gesse dyffamen loue / as nothyng off hym knowe they speken / but they bente never hys bowe
 67. 67. And who that sayth that for to love ys vyce or theralldom / thowgh he fele yn yt dystresse he y ether ys envyous / or ryght nyce or ys vnmyghty for hys shre shreudnesse to loue ys for suche maner folke I gesse dyffamen loue / as nothyng off hym knowe they speken / but they bente never hys bowe
 68. 68. nJohns Stubbs 1579 «The Discovery of a Gaping Gulf whereunto England is like to be swallowed by another French Marriage, if the Lord forbid not the banns, by letting her Majesty see the sin and punishment thereof»
 69. 69. nJohns Stubbs 1579 "Pray for me now my calamity is at hand."
 
 His right hand having been cut off, he removed his hat with his left hand and cried "God Save the Queen!" before fainting.
 70. 70. Kontroll
 71. 71. SKontroll Med massemediene kom kontroll og makt. Trykkpressene kostet svimlende summer. Å drive en avis var fryktelig dyrt. Samme med kringkasting. Radio kostet en formue å sette opp over hele landet. TV var enda dyrere. Da jeg utdannet meg som programingeniør (lyd- og bildeingeniør), kostet kameraene som vi brukte flere hundre tusen. Jeg løp rundt på Gjøvik med et kamera på skulderen som kostet langt mer enn en personbil. Videospillerne kostet også mange hundre tusen. Da NRK byttet fra Betacam SP til Digibeta før OL på Lillehammer, var det en investering på mange, mange millioner - til tross for rabatter fra Sony. Massemedia koster. Eller rettere sagt kostet. Dermed kunne eierne av dem tjene svært mye, og få tilbake for investeringene sine. Men hva skjer når «hvem som helst» kan sende live på Facebook? Eller bli en «Youtuber» med millioner av følgere?
 72. 72. Koenigs dampdrevne trykkpresse, 1814
 73. 73. Sony Betacam SP
 74. 74. Sony Digibeta
 75. 75. Oppgave: Tidslinje
 76. 76. STidslinje Bruk nettet og sett opp en tidslinje med de viktigste tjenestene for sosiale medier. Når ble de stiftet, av hvem og når? Om du ser denne presentasjonen på nettet - gjør gjerne dette før du går videre, ellers vet du svarene. Du kan begynne med Facebook, Flickr, YouTube, Twitter, Instagram og Snapchat.
 77. 77. 4. februar 2004 Facebook:
 78. 78. y Facebook i Norge Selv om det var registrert norske brukere før var det først 26. september 2006 at nettverket ble åpnet for alle med en gyldig e- postadresse. 
 
 I Norge økte interessen rundt Facebook drastisk i første halvdel av 2007. Rundt årsskiftet var det registrert 3 000 norske brukere, i april samme året var tallet steget til et sted mellom 80 000 og 170 000.
 79. 79. Flickr:
 80. 80. 10. februar 2004 Flickr:
 81. 81. 14. februar 2005 YouTube:
 82. 82. YouTube: 23. april 2005
 83. 83. SMe at the zoo Den første videoen noensinne på YouTube, med en av grunnleggerne Jawed Karim, som snakker om en elefant. Se den på YouTube: ➡ https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw
 84. 84. 21. mars 2006 Twitter:
 85. 85. 6. oktober 2010 Instagram:
 86. 86. September 2011 Snapchat:
 87. 87. SMen… Her i Norge hadde vi noe som var DIGERT - større enn Facebook i norsk målestokk. Hva var det?
 88. 88. 14. september 2006
 89. 89. 14. september 2006 Nettby:
 90. 90. 800 000 brukere Eid av VG Fredrik Kristiansen blink.no - Dagbladet 19. desember 2009 300 mill. sidevisninger
 91. 91. Onsdag ettermiddag var det 215.253 borgere i Nettby, og nesten 2500 hadde flyttet inn bare det siste døgnet.
 
 En av de som har flyttet inn i Nettby er DDE, og trønderbandet blir med på halvtårsfeiringen ved å holde en livekonsert i Nettby førstkommende fredag.
 Her finner du DDEs profil på Nettby.
 92. 92. VG må slette innhaldet i Nettby
 (Publisert: 26.10.2012 Sist endra: 20.12.2012)
 
 Personvernnemnda har stadfesta Datatilsynets vedtak om at VG skal slette alt materiale frå det nedlagde nettsamfunnet Nettby. Dette skal gjerast etter at VG har overlevert delar av materialet til Nasjonalbiblioteket.
 
 VG gav to grunnar for å framleis sitje på desse opplysningane. 
 
 Den fyrste var at dei ville godta ønsker frå brukarar, politi og påtalemakter og andre som i ettertid bad om å få utlevert opplysningane. 
 
 Den andre var at opplysningane i Nettby har ein allmenn, historisk verdi.
 93. 93. SDet første du gjorde Hva var det første du gjorde på nettet? Muntlig oppgave i klassen. Fortell om en blogg du hadde? Finn din første twittermelding Finn din første Facebook-oppdatering Finn det første bildet ditt på Flickr Hva tenker du om at alt du noensinne har delt på Snapchat er borte? Det kan selvsagt hende du tok vare på alt, men hvis du ikke gjorde det, skulle du ønske du likevel hadde tatt vare på det - selv om sikkert masse ville vært ganske pinlig nå?
 94. 94. fDet første du gjorde?
 95. 95. discover.twitter.com/first-tweet
 96. 96. SMin første Twittermelding Jeg hadde først en konto som het @oyvind. Den lagde jeg i 2006, og var den femte i Norge som brukte Twitter. Etter noen år lagde jeg @osol, og bruker nå @oyvind til engelske tweets, mens @osol er den jeg bruker til daglig med norske tweets og dialog.
 97. 97. Detvar første av i alt
 13 forelesninger
 98. 98. SFølg på Facebook! Sjekk gjerne ut Facebooksiden: ➡ facebook.com/sosialemedierogjournalistikk Her kommer jeg til å legge ut alle forelesningene, samt artikler og annet som er relevant for deg som skal jobbe med journalistikk og bruke sosiale medier. Om du lurer på noen kan du sende direktemelding til siden. Jeg leser alle innlegg på veggen og alle meldinger folk sender inn.
 99. 99. G.

×