Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projektupptakt

502 views

Published on

Nystart projekt Sociala medier 1 september 2010

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Projektupptakt

  1. 1. Deltagarenkät maj 2010<br />Biblioteksmedarbetarenkät juni 2010<br />Anna-Stina Takala 2010-09-01<br />
  2. 2. Vilka deltar?<br />69 % av de som svarade är kvinnor<br />82 % av de som svarade är över 40 år<br />4 % av de som svarade har gjort färdigt kursen<br />47 % av de som svarade har inte påbörjat kursen <br />61 % arbetar med utbildning eller på bibliotek <br />25 % är pensionärer<br />38 % av anmälda har kommit igång med kursen<br />Ca 800 anmälda i maj<br />
  3. 3. Vilka deltar? Ålder?<br />
  4. 4. Vilka deltar? Sysselsättning?<br />
  5. 5. Handledning på biblioteken<br />Totalt 132 st under våren<br />Inte alltid relevant med kopplingen till lärplattformen<br />Förkunskaper ibland för svaga<br />Lärplattformen kan uppfattas som för rörig och svår<br />Alla handledare bör ha adminbehörighetpå plattformen<br />

×