Tvinning

1,445 views

Published on

Presentation för Biblioteksdagarna 2009.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tvinning

 1. 1. Biblioteksutveckling genom samarbete Pilot - kollegial observation Anna-Stina Axelsson, Linda Henriksson, Anne Marie Karlsson, Sara Loftebo Degervall, Eva Wänstrand
 2. 2. 2007 - 2009
 3. 3. Syfte och mål - Att samarbeta och spegla sin verksamhet – ger något mer? - Metoder för kunskapsutveckling och verksamhetsutveckling - Metodbok - Lokal verksamhetsutveckling, exempel: Barnverksamhet Marknadsföring Mediefrågor
 4. 4. <ul><li>Pilotprojekt Kollegial observation - Lån från skolvärlden </li></ul><ul><li>Kvalitetsmätning av skolor </li></ul><ul><li>- Lärare granskar varandra - kollegial utvärdering </li></ul><ul><li>- Beprövad metod sedan >10 år </li></ul>
 5. 5. Kollegial utvärdering - Självvärdering - Kundenkät - Tester och prov - Kollegial observation
 6. 6. Kollegial utvärdering - Utbilda observatörer - Besöka skolor - Rapportskrivning - Överlämning till politiker och skolledning
 7. 7. Pilotprojekt Kollegial observation - Västerås stadsbibliotek och Stockholms stadsbibliotek - ”Konsulter” från skolvärlden - Personal från länsbiblioteken - Modifiera för biblioteksvärlden
 8. 8. Pilotprojekt Bakgrund Råby bibliotek Stockholms stadsbibliotek Viksängs bibliotek
 9. 9. <ul><li>Pilotprojekt Kollegial observation Frågeställningar </li></ul><ul><li>- Västerås </li></ul><ul><ul><li>Bemötande barn 7-12 år </li></ul></ul><ul><li>- Stockholm </li></ul><ul><ul><li>Bemötande barn 0-6 år samt deras föräldrar </li></ul></ul><ul><li>Undersökningen visar sammantaget bemötande av barn 0-12 år </li></ul>
 10. 10. Pilotprojekt Kollegial observation Val av metod - Studiebesök? - Observationer? - Kollegial observation
 11. 11. Pilotprojekt Kollegial observation Genomförandefasen i Stockholm Observationer under 3 dagar - program för de små barnen - observation i bibliotekslokalen
 12. 12. Pilotprojekt Kollegial observation Genomförandefasen i Västerås Observationer under 3 dagar - bokprat - observationer i bibliotekslokalen
 13. 13. <ul><li>Pilotprojekt Kollegial observation Tankar om resultat Bemötande </li></ul><ul><li>Datorer </li></ul><ul><li>Bokvagnar </li></ul><ul><li>Aktiviteter </li></ul><ul><ul><li>- Marknadsföring </li></ul></ul><ul><ul><li>- Samarbete </li></ul></ul><ul><li>Personal bland hyllorna </li></ul><ul><li>Medvetandegöra det positiva </li></ul><ul><li>Överlämnande av resultat </li></ul>
 14. 14. Pilotprojekt Kollegial observation Några tankar om metoden - ”Spegeleffekten” - Berikande och inspirerande - Styrdokument i verksamheten - Hedersuppdrag
 15. 15. Pilotprojekt Kollegial observation Ord på vägen - Precisera syftet - Praktiska detaljer avstånd tid - Intervjuer - Utökad användning av metoden
 16. 16. Pilotprojekt Kollegial observation Arbetsplan 1. Bestäm er tillsammans med ett annat bibliotek för att använda metoden kollegial observation. 2. Bestäm vad syftet är med projektet/observationerna. 3. Definiera vilken del av verksamheten som ska observeras. 4. Ta fram målformuleringar från biblioteksplaner och riktlinjer, som är aktuella för den verksamhet som ska observeras. Kan målen konkretiseras i något som är möjligt att granska?
 17. 17. Pilotprojekt Kollegial observation Arbetsplan 5. Bestäm när och hur observationerna ska ske. Minst 3 tillfällen för observation rekommenderas. En speciell aktivitet, en grupp av låntagare, en del av rummet kan observeras, beroende på syftet med observationen. Man kan stanna en hel dag eller några timmar. Utöver rena observationer, använd er av samtal och intervjuer med personalen. 6. Två personer på respektive bibliotek utses till observatörer. Ett ”hedersuppdrag”.
 18. 18. Pilotprojekt Kollegial observation Arbetsplan 7. Då alla observationer är genomförda, skrivs en rapport. De personer som fungerat som observatörer skriver rapporten. 8. Rapporten överlämnas till det observerade biblioteket. 9. Chefer och observatörer från de samarbetande biblioteken träffas gemensamt och diskuterar vad rapporterna har kommit fram till. 10. Det observerade biblioteket formulerar en plan för att arbeta med de eventuella förbättringsmöjligheter av verksamheten som har föreslagits.
 19. 19. www.regionbiblioteket.stockholm.se/tvinning Slutkonferens 20 oktober – lansering av metodbok! Frågor!

×