Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esitlus1

260 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Esitlus1

  1. 1. Nastik Andero Koots 2013
  2. 2. Natrix
  3. 3. • Nastiku kõige silmatorkavam tunnus on heledad laigud kummalgi poolel kukla piirkonnas. Need laigud on tavaliselt kollased, kuid võivad olla ka oranžid, hallikad või valged. Plekid võivad olla ka keskelt ühendatud, moodustades heleda paela. Siiski võib Saaremaal kohata ka täiest musti, ilma kuklalaikudeta isendeid. Välimus
  4. 4. • Nastik elab kogu Euroopas (välja arvatud kõige põhjapoolsemad alad) ja Aasias kuni Mongooliani, samuti Põhja-Aafrikas. Ta on ainus roomaja hariliku rästiku kõrval, kelle leviala ulatub põhjapolaarjooneni. • Eestis on ta levinud rohkem Lõuna- ja Lääne-Eestis, saartel ja rannikul kuni Pirita jõeni. • Soodsates elupaikades võib nastik olla sage, kuid viimasel ajal on muutunud haruldasemaks Levik ja arvukus
  5. 5. • Nastik elab peamiselt niisketel aladel: jõgede, järvede ja tiikide kallastel, niisketes metsades, Lääne-Eestis ka mererandades. Hästi sobivad rabad. Veekogu lähedus on vajalik eriti noortele nastikutele. • Tihti elab ta aedades ja võib tungida ka hoonetesse. • Mägedes võivad nastikud elada kuni 2300 meetri kõrgusel. • Nastikud varjuvad puujuurte alla, kivihunnikutesse, näriliste urgudesse ja sõnnikuhunnikutesse, kuid võivad metsakõdusse ka ise käike rajada. • Nastik ujub hästi ja võib sukelduda mitmekümneks minutiks. Hea ujumisoskuse tõttu elab nastikuid ka Eesti väikesaartel. • Oktoobrist märtsi-aprillini talvituvad nastikud talveunes näriliste urgudes või kändude all, kompostihunnikutes, külmumata pinnases või lehekuhjades kas üksikult või mitmekesi koos. • Nastikud on põhiliselt päevase eluviisiga, kuid toitu püüavad nad hommikul ja õhtul. Elupaik ja eluviis
  6. 6. • Nastikud söövad põhiliselt konni, kärnkonni ja kalu. Nende menüüs on ka sisalikud ja hiired, vahel isegi mõni linnupoeg. Nagu teistelgi madudel ja erinevalt sisalikest on nastiku koljuluud omavahel liikuvalt ühendatud, mistõttu ta saab alla kugistada oma peast suuremaid saakloomi. Nastik sööb ainult elussaaki. Noored nastikud söövad kulleseid, vihmausse ja väikesi kalu. Toitumine
  7. 7. • Nastikud paarituvad pärast esimest kevadist nahavahetust. Sageli kogunevad nad suurtesse paaritumisrühmadesse, millesse võib kuuluda kuni 60 looma. Isaseid on nendes rühmades alati rohkem kui emaseid. Kopuleeruvad paarid jäävad pikaks ajaks teineteise külge seotuks: isase kopulatsioonielundid haakuvad emase kloaaki. Ohu korral emane (kes on tavaliselt suurem) põgeneb, vedades isase endaga kaasa. • Nastik muneb 20...40 muna (Taanis juunis-juulis, KeskEuroopas juulis-augustis). Muneb meelsasti sõnnikuhunnikusse või kompostihunnikusse Sigimine, areng
  8. 8. • Nastiku arvukust piirab loodusmaastike vähenemine. • Nastik kuulub kaitstavate liikide III kategooriasse Ohustatus ja kaitse

×