SlideShare a Scribd company logo

Armenian - The Apocrypha.pdf

The apocrypha is a selection of books which were published in the original 1611 King James Bible. These apocryphal books were positioned between the Old and New Testament (it also contained maps and geneologies). The apocrypha was a part of the KJV for 274 years until being removed in 1885 A.D. A portion of these books were called deuterocanonical books by some entities, such as the Catholic church.

1 of 165
Download to read offline
Armenian - The Apocrypha.pdf
Armenian - The Apocrypha.pdf
ԳԼՈՒԽ 1
1 Եւ Յովսիասը Երուսաղէմում իր Տիրոջ զատիկը
կատարեց, եւ առաջին ամսի տասնչորսերորդ օրը
զատիկը մատուցեց.
2 Քահանաներին՝ ըստ իրենց ամենօրյա դասերի, երկար
հանդերձներ հագած Տիրոջ տաճարում։
3 Նա ասաց ղևտացիներին՝ Իսրայելի սուրբ
սպասավորներին, որ նրանք սրբանան Տիրոջը, որպեսզի
դնեն Տիրոջ սուրբ տապանակը Դավթի որդի Սողոմոն
թագավորի տանը։
4 Եվ ասաց. «Այլևս տապանակը ձեր ուսերին չպիտի կրեք.
այժմ ծառայեք ձեր Տեր Աստծուն և ծառայեք նրա
ժողովրդին Իսրայելին և պատրաստեք ձեզ ձեր
ընտանիքների ու տոհմերի ետևից»։
5 Իսրայէլի Դաւիթ թագաւորին պատուիրածին
համաձայն, եւ իր որդի Սողոմոնի շքեղութեան
համաձայն. ,
6 Պատարագ մատուցեցէ՛ք զատիկը, ձեր եղբայրների
համար պատարագ պատրաստեցէ՛ք, եւ զատիկը
կատարեցէ՛ք Տիրոջ պատուիրանի համաձայն, որ տրւել է
Մովսէսին։
7 Այնտեղ գտնուող ժողովրդին Յովսիան տուեց երեսուն
հազար գառ, ուլ ու երեք հազար հորթ։ Այս բաները
տրուեցին թագաւորի նուիրատուութեան համաձայն,
ինչպէս նա խոստացել էր, ժողովրդին, քահանաներին ու
ղեւտացիներին։
8 Տաճարի կառավարիչները՝ Հելկիան, Զաքարիան և
Սիելոսը, Պասեքի համար քահանաներին տվեցին երկու
հազար վեց հարյուր ոչխար և երեք հարյուր հորթ։
9 Յեքոնիասը, Սամայիան, նրա եղբայր Նաթանայելը,
Ասաբիան, Օքիելն ու Հովրամը հազարապետները
ղևտացիներին տուեցին Պասեքի համար հինգ հազար
ոչխար և յոթ հարյուր հորթ։
10 Երբ այս բաները կատարուեցան, քահանաներն ու
ղեւտացիները, ունենալով բաղարջ հաց, կանգնեցին շատ
գեղեցիկ կարգով՝ ըստ ազգերի,
11Եւ ըստ հայրերի մի քանի պատուէրների՝ ժողովրդի
առաջ, Տիրոջը մատուցանել, ինչպէս գրուած է Մովսէսի
գրքում.
12 Զատիկը կրակով խորովեցին, ինչպէս պատեհ է, իսկ
զոհերը՝ պղնձէ կաթսաների ու թասերի մէջ ցանում էին
հաճելի բուրմունքով,
13 Եւ զանոնք ամբողջ ժողովուրդին առջեւ դրեցին, եւ
յետոյ պատրաստեցին իրենց եւ իրենց եղբայրներուն՝
Ահարոնի որդիներուն՝ քահանաներուն համար։
14 Քահանաները ճարպը մատուցեցին մինչև գիշեր, և
ղևտացիները պատրաստեցին իրենց համար, իսկ
քահանաները՝ իրենց եղբայրները՝ Ահարոնի որդիները։
15 Սրբազան երգիչները՝ Ասափի որդիները, ըստ Դաւթի
կարգադրութեան, իրենց կարգով էին Ասափը,
Զաքարիան ու Յեդութունը, որը թագաւորի շքախումբն
էր։
16 Դռնապանները բոլոր դռների մոտ էին. ոչ ոքի
թույլատրված չէր գնալ իր սովորական ծառայությունից,
քանի որ նրանց եղբայրները՝ ղևտացիները,
պատրաստեցին նրանց համար։
17 Այսպես կատարվեցին այն բաները, որ պատկանում
էին Տիրոջ զոհերին այն օրը, որպեսզի նրանք անցկացնեն
Պասեքը,
18 Տէրոջը զոհասեղանին վրայ զոհեր մատուցեցէք՝
Յովսիա թագաւորին պատուիրին համաձայն։
19 Եւ իսրայէլացիները, որ ներկա էին, այն ժամանակ
Զատիկը եւ քաղցր հացի տօնը կատարեցին եօթը օր։
20 Եվ Իսրայելում Սամուել մարգարեի ժամանակներից ի
վեր նման Պասեքը չէր արվում։
21 Այո, Իսրայելի բոլոր թագավորները այնպիսի զատիկ
չէին անում, ինչպիսին էր Հովսիան, քահանաները,
ղևտացիները և հրեաները, որոնք անցկացվում էին
Երուսաղեմում բնակվող ողջ Իսրայելի հետ։
22 Հովսիայի թագավորության տասնութերորդ տարում
այս Պասեքը կատարվեց։
23 Եվ գործերը կամ Հովսիասն ուղիղ էին իր Տիրոջ առաջ՝
աստվածապաշտությամբ լի սրտով։
24 Ինչ վերաբերում է այն ամենին, որ եղավ նրա
ժամանակ, դրանք գրվել էին նախկինում նրանց մասին,
ովքեր մեղանչեցին և ամբարշտություն արեցին Տիրոջ դեմ
բոլոր մարդկանց ու թագավորությունների վերևում, և թե
ինչպես շատ տրտմեցին նրան, այնպես որ ասաց. Տերը
ելավ Իսրայելի դեմ։
25 Յովսիայի այս բոլոր արարքներից յետոյ Եգիպտոսի
փարաւոն թագաւորը եկաւ պատերազմելու
Կարքամիսում Եփրատի վրայ, եւ Յովսիասն դուրս ելաւ
նրա դէմ։
26Եգիպտացիների թագավորը մարդ ուղարկեց նրա մոտ՝
ասելով.
27 Ես չեմ ուղարկվել Տեր Աստծուց քո դեմ. Որովհետև իմ
պատերազմը Եփրատի վրա է, և հիմա Տերն ինձ հետ է,
այո, Տերն ինձ հետ է, որ շտապում է ինձ։ Հեռացե՛ք
ինձնից և մի՛ եղեք Տիրոջ դեմ։
28 Սակայն Հովսիասն իր կառքը հետ չդարձրեց նրանից,
այլ ձեռնամուխ եղավ նրա հետ կռվելու՝ ոչ թե Երեմի
մարգարեի խոսքերի համար, որ ասված էր Տիրոջ
բերանով.
29 Բայց նրա հետ պատերազմեցին Մագիդոյի դաշտում,
և իշխանները եկան Հովսիաս թագավորի դեմ։
30 Այն ժամանակ թագավորն ասաց իր ծառաներին.
քանզի ես շատ թույլ եմ: Եվ իսկույն նրա ծառաները
հանեցին նրան պատերազմից։
31 Այն ժամանակ նա բարձրացավ իր երկրորդ կառքի վրա.
Երուսաղէմ վերադարձնելով՝ մեռաւ ու թաղուեցաւ իր հօր
գերեզմանին մէջ։
32 Եվ ամբողջ հրեայում նրանք սգում էին Հովսիային, այո,
Երեմի մարգարեն ողբում էր Հովսիային, և գլխավոր
տղամարդիկ կանանց հետ ողբում էին նրա համար մինչև
այսօր. Իսրայելի.
33 Այս բաները գրված են Յուդայի թագաւորների
պատմութիւնների գրքում, Յովսիասի կատարած բոլոր
գործերի մէջ, նրա փառքը, նրա հասկացողութիւնը Տիրոջ
օրէնքում, եւ այն բաները, որ նա արել էր նախկինում. և
այն, ինչ այժմ ասվում է, գրված է Իսրայելի և Հրեաստանի
թագավորների գրքում:
34 Ժողովուրդը առաւ Յովսիայի որդի Յովաքազին ու
թագաւոր դարձրեց իր հօր Յովսիայի փոխարէն, երբ նա
քսաներեք տարեկան էր։
35 Նա երեք ամիս թագավորեց Հրեաստանում և
Երուսաղեմում, և Եգիպտոսի թագավորը նրան հեռացրեց
Երուսաղեմում թագավորելուց։
36 Նա երկրի վրա հարկ սահմանեց՝ հարյուր տաղանդ
արծաթ և մեկ տաղանդ ոսկի։
37 Եգիպտոսի թագավորը Հուդայի և Երուսաղեմի
թագավոր դարձրեց նաև նրա եղբայր Հովակիմ
թագավորին։
38 Նա կապեց Հովակիմին ու մեծամեծներին, իսկ նրա
եղբորը՝ Զարակեսին, բռնեց և դուրս բերեց Եգիպտոսից։
39 Հովակիմը քսանհինգ տարեկան էր, երբ թագավոր
դարձավ Հրեաստանի և Երուսաղեմի երկրում. և նա
չարություն արեց Տիրոջ առաջ։
40 Ուստի նրա դեմ ելավ Բաբելոնի Նաբուքոդոնոսոր
թագավորը, կապեց նրան պղնձե շղթայով և տարավ
Բաբելոն։
41 Նաբուքոդոնոսորն էլ վերցրեց Տիրոջ սուրբ
սպասքներից, տարավ ու դրեց Բաբելոնի իր տաճարում։
42 Բայց այն բաները, որ գրված են նրա մասին, նրա
անմաքրության ու անբարեխիղճության մասին, գրված են
թագավորների ժամանակագրության մեջ։
43 Նրա փոխարեն թագավորեց նրա որդին՝ Հովակիմը,
որը տասնութ տարեկան էր։
44 Երուսաղէմում երեք ամիս տասը օր թագաւորեց. և
չարիք գործեց Տիրոջ առաջ։
45 Մեկ տարի անց Նաբուգոդոնոսորը մարդ ուղարկեց և
նրան բերեց Բաբելոն՝ Տիրոջ սուրբ սպասքով։
46 Եւ Սեդեքիային թագաւոր արեց Հրէաստանի եւ
Երուսաղէմի մէջ, երբ նա քսանմէկ տարեկան էր. եւ
թագաւորեց տասնմէկ տարի:
47 Եվ նա նույնպես չարիք գործեց Տիրոջ աչքում, և
չհոգացավ այն խոսքերի համար, որոնք իրեն ասացին
Երեմի մարգարեն Տիրոջ բերանից։
48 Այն բանից հետո, երբ Նաբուգոդոնոսոր թագավորը
նրան երդում արեց Տիրոջ անունով, նա երդվեց ինքն իրեն
և ապստամբեց. և կարծրացնելով իր պարանոցն ու սիրտը,
նա խախտեց Իսրայելի Տեր Աստծո օրենքները։
49 Ժողովրդի կառավարիչները և քահանաները շատ
բաներ արեցին օրենքների դեմ, և անցան բոլոր ազգերի
պղծությունները և պղծեցին Տիրոջ տաճարը, որը
սրբագործված էր Երուսաղեմում։
50 Սակայն նրանց հայրերի Աստվածը ուղարկեց իր
պատգամաբերի միջոցով, որ կանչի նրանց, որովհետև նա
խնայեց նրանց և իր խորանը։
51 Բայց նրանք ծաղրում էին նրա պատգամաբերներին. և
ահա, երբ Տերը խոսեց նրանց հետ, նրանք խաղացրին
նրա մարգարեներին:
52 Այնքան հեռու, որ նա, բարկանալով իր ժողովրդի վրա
նրանց մեծ անաստվածության համար, հրամայեց
քաղդեյացիների թագավորներին դուրս գալ նրանց դեմ.
53 Նրանք, ովքեր սպանեցին իրենց երիտասարդներին
սրով, այո, նույնիսկ իրենց սուրբ տաճարի շրջագծում, և
չխնայեցին ոչ երիտասարդին, ոչ աղախնուն, ոչ ծերունուն,
ոչ երեխային նրանց մեջ. քանզի բոլորին մատնեց նրանց
ձեռքը:
54 Նրանք վերցրին Տիրոջ բոլոր սուրբ անօթները՝ մեծ թէ
փոքր, Աստծու տապանակի սպասքով ու թագաւորի
գանձերով, ու տարան Բաբելոն։
55 Տէրոջ տունը այրեցին, Երուսաղէմի պարիսպները
քանդեցին ու անոր աշտարակները կրակ արձակեցին։
56 Եվ ինչ վերաբերում է նրա փառավոր բաներին, նրանք
երբեք չեն դադարել, մինչև որ սպառեցին և ոչնչացրին
բոլորին, և սրով չսպանված ժողովրդին նա տարավ
Բաբելոն։
57 Նրանք եղան նրա և նրա երեխաների ծառաները,
մինչև որ պարսիկները թագավորեցին, որպեսզի
կատարեն Երեմիի բերանով ասված Տիրոջ խոսքը.
58 Քանի դեռ երկիրը վայելել է իր շաբաթները, նա պիտի
հանգստանա իր ամայության ողջ ժամանակում՝ մինչև
յոթանասուն տարին ամբողջ ժամկետը։
ԳԼՈՒԽ 2
1 Պարսից Կիւրոսի թագաւորի առաջին տարում,
որպէսզի կատարուի Տիրոջ խօսքը, որ նա խոստացել էր
Երեմիի բերանով.
2 Տերը բարձրացրեց պարսից Կյուրոս թագավորի ոգին, և
նա հռչակեց նրա ամբողջ թագավորությունը, ինչպես նաև
գրելով.
3 «Այսպես է ասում պարսից Կյուրոս թագավորը.
Իսրայէլի Տէրը՝ Ամենաբարձր Տէրը, զիս թագաւոր
դարձուց ամբողջ աշխարհի վրայ,
4 Եվ ինձ պատվիրեց, որ նրա համար տուն շինեմ
Երուսաղեմում՝ Հրեաստանում։
5 Ուրեմն, եթե ձեզնից որևէ մեկը կա, որ իր ժողովրդից է,
թող Տերը՝ իր Տերը, լինի նրա հետ, և թող բարձրանա
Երուսաղեմ, որ Հրեաստանում է, և կառուցի Իսրայելի
Տիրոջ տունը, քանի որ նա. Տերն է, որ բնակվում է
Երուսաղեմում:
6 Ուստի ով որ բնակւում է շրջակայքում, թող օգնի նրան,
ես ասում եմ, որ իր դրացիներն են՝ ոսկով ու արծաթով.
7 Նվերներով, ձիերով, անասուններով և այլ բաներով,
որոնք երդվել են Երուսաղեմում գտնվող Տիրոջ տաճարի
համար։
8 Այն ժամանակ Հրէաստանի տոհմերի ու Բենիամինի
ցեղի իշխանները վեր կացան. նաև քահանաները,
ղևտացիները և բոլոր նրանք, ում միտքը Տերը դրդել էր,
որ բարձրանան և Երուսաղեմում տուն շինեն Տիրոջ
համար,
9 Եվ նրանք, ովքեր բնակվում էին նրանց շուրջը, և օգնում
էին նրանց ամեն ինչում արծաթով և ոսկով, ձիերով և
անասուններով և շատ բազում նվերներով, որոնց միտքը
խառնված էր դրանց վրա:
10 Կյուրոս թագավորը նույնպես դուրս բերեց սուրբ
անոթները, որոնք Նաբուքոդոնոսորը տարել էր
Երուսաղեմից և դրել էր իր կուռքերի տաճարում։
11 Երբ պարսիկների Կյուրոս թագավորը նրանց դուրս
բերեց, նրանց հանձնեց իր գանձապահ Միթրիդատին.
12 Եվ նրանով նրանք հանձնվեցին Հրեաստանի
կառավարիչ Սանաբասարին։
13 Եվ սա էր նրանց թիվը. Հազար ոսկե գավաթ, հազար
արծաթ, բուրվառներ՝ քսանինը, ոսկյա սրվակներ՝ երեսուն,
և երկու հազար չորս հարյուր տասը արծաթ, և հազար այլ
անոթներ։
14 Այսպիսով, բոլոր ոսկուց և արծաթից անօթները, որոնք
տարուել էին, հինգ հազար չորս հարիւր վաթսունինը։
15 Նրանց Սանաբասարը հետ բերեց գերության մեջ
գտնվողների հետ Բաբելոնից Երուսաղեմ։
16 Բայց պարսիկների թագավոր Արտեքսերքսեսի
ժամանակ՝ Բելեմոսը, Միտրիդատը, Տաբելիոսը,
Ռաթումոսը, Բելթեթմուսը և Սեմելիոս քարտուղարը և
ուրիշների հետ, ովքեր իրենց հետ էին, որոնք բնակվում
էին Սամարիայում և այլ վայրերում, գրեցին նրան դեմ.
Հրեաստանում և Երուսաղեմում բնակվողներին հետևում
են այս նամակները.
17 Արտեքսերքսես թագավորին՝ մեր տիրոջը՝ քո
ծառաներին, պատմագրող Ռաթումոսին, դպիրին
Սեմելիոսին և նրանց խորհրդի մնացած անդամներին և
Կելոսիրիայում և Փենիկիայում գտնվող դատավորներին։
18 Հիմա իմանա տեր թագավորին, որ հրեաները, որ
ձեզանից մեզ մոտ են եկել, գալով Երուսաղեմ՝ այդ
ապստամբ ու ամբարիշտ քաղաքը, շուկաներ են շինում,
նորոգում են նրա պարիսպները և հիմք են դնում։
տաճարը։
19 Հիմա, եթե այս քաղաքը և նրա պարիսպները նորից
կառուցվեն, նրանք ոչ միայն չեն հրաժարվի տուրք տալուց,
այլև կապստամբեն թագավորների դեմ։
20 Եվ քանի որ տաճարին վերաբերող բաները այժմ ձեռքի
տակ են, մենք կարծում ենք, որ տեղին է չանտեսել նման
բանը,
21 Բայց խօսել մեր տիրոջ՝ թագաւորի հետ, որպէսզի, եթէ
կամենում ես, քո հայրերի գրքերում փնտրել.
22 Եվ ժամանակագրության մեջ կգտնես, թե ինչ է գրված
այս բաների մասին, և կհասկանաս, որ այդ քաղաքը
ապստամբ էր՝ անհանգստացնելով և՛ թագավորներին, և՛
քաղաքներին։
23 Եվ որ հրեաները ապստամբ էին և միշտ
պատերազմներ էին բարձրացնում այնտեղ. դրա համար
այս քաղաքն էլ ամայացավ։
24 Ուստի հիմա մենք հայտարարում ենք քեզ, ո՛վ տեր
թագավոր, որ եթե այս քաղաքը նորից կառուցվի, և նրա
պարիսպները նորից կառուցվեն, այսուհետ դու անցում
չես ունենա դեպի Կելոսուրիա և Ֆենիկա։
25 Այն ատեն թագաւորը դարձեալ գրեց Ռաթումոսին՝
պատմագրողին, Բէէլթեթմուսին, դպիրին Սեմելիոսին,
մնացեալներուն, որոնք կը պաշտօնավարէին,
Սամարիայի, Ասորիքի ու Փիւնիկէի բնակիչներուն՝
այսպէս.
26 Ես կարդացի այն թուղթը, որը դուք ուղարկեցիք ինձ,
ուստի պատվիրեցի ջանասիրաբար փնտրել, և պարզվեց,
որ այդ քաղաքն ի սկզբանե գործում էր թագավորների դեմ.
27 Եվ այնտեղ գտնվող մարդիկ ապստամբության և
պատերազմի տրվեցին, և Երուսաղեմում կային այն հզոր
թագավորներն ու կատաղիները, որոնք թագավորում էին
և տուրքեր էին պահանջում Կելոսորիայում և
Փենիկյանում։
28 Արդ, հիմա ես պատվիրեցի խանգարել այդ մարդկանց
քաղաքը կառուցելու, և զգույշ եղեք, որ դրանում այլևս
չլինի.
29 Եվ որ այդ ամբարիշտ աշխատողները չնեղեն
թագավորներին,
30 Այն ժամանակ Արտեքսերքսես թագավորի նամակները
կարդացին, Ռաթումուսը և Սեմելիոս դպիրը և
մնացածները, ովքեր նրանց հետ էին, շտապում էին
Երուսաղեմ՝ ձիավորների և մարտական բազում
մարդկանց հետ միասին, և սկսեցին խանգարել
շինարարներին. ; և Երուսաղեմում տաճարի
շինարարությունը դադարեց մինչև պարսից Դարեհ
թագավորի գահակալության երկրորդ տարին։
ԳԼՈՒԽ 3
1 Երբ Դարեհը թագավորեց, մեծ խնջույք արեց իր բոլոր
հպատակներին, իր ամբողջ տանն ու Մեդիայի ու
Պարսկաստանի բոլոր իշխաններին,
2 Եվ բոլոր կառավարիչներին, զորավարներին ու
փոխգնդապետներին, որոնք նրա ենթակայության տակ
էին, Հնդկաստանից մինչև Եթովպիա, հարյուր քսանյոթ
գավառների։
3 Եվ երբ նրանք կերան, խմեցին և կշտացած գնացին
տուն, Դարեհ թագավորը մտավ իր ննջասենյակը, քնեց և
շուտով արթնացավ։
4 Այն ժամանակ երեք երիտասարդներ, որոնք թագավորի
մարմինը պահող պահակներից էին, խոսեցին միմյանց
հետ.
5 Թող մեզանից յուրաքանչյուրը մի նախադասություն
ասի. նա, ով կհաղթի և ում դատավճիռը մյուսներից ավելի
իմաստուն կթվա, Դարեհ թագավորը նրան մեծ նվերներ և
մեծամեծ բաներ կտա՝ ի նշան հաղթանակի։
6 Ինչպէս որ ծիրանի հագնիլ, ոսկի խմել, ոսկիի վրայ
քնանալ, ոսկէ սանձերով կառք, բարակ բեհեզէ գլխաշոր,
եւ պարանոցի շղթա։
7 Եվ նա պիտի նստի Դարեհի կողքին իր իմաստության
պատճառով և կկոչվի նրա զարմիկ Դարեհը։
8 Եվ ամեն մեկը գրեց իր դատավճիռը, կնքեց այն և դրեց
Դարեհ թագավորի բարձի տակ։
9 Եւ ասաց, որ երբ թագաւորը յարութիւն առնի, ոմանք
գրածները նրան կտան. և ում կողմից պարսից թագավորը
և երեք իշխանները դատեն, որ նրա դատավճիռը
ամենաիմաստունն է, նրան կտրվի հաղթանակը, ինչպես
որ նշանակված էր։
10 Առաջինը գրեց՝ գինին ամենաուժեղն է։
11 Երկրորդը գրեց. «Թագավորը ամենաուժեղն է»։
12 Երրորդը գրեց. «Կանայք ամենաուժեղն են, բայց ամեն
ինչից առաջ ճշմարտությունը խլում է հաղթանակը»:
13 Երբ թագավորը վեր կացավ, նրանք վերցրին իրենց
գրվածքները և տվեցին նրան, և նա կարդաց դրանք.
14 Եվ ուղարկեց, նա կանչեց Պարսկաստանի և Մեդիայի
բոլոր իշխաններին, կառավարիչներին, զորավարներին,
փոխգնդապետներին և գլխավոր սպաներին.
15 Եվ նստեցրեց նրան թագավորական դատարանի վրա.
եւ գրուածքները կարդացուեցան անոնց առջեւ։
16 Նա ասաց. Կանչեք երիտասարդներին, և նրանք
կհայտնեն իրենց դատավճիռները։ Նրանք կանչվեցին և
ներս մտան։
17 Եւ նա ասաց նրանց. Այն ատեն սկսաւ առաջինը, որ
խօսեցաւ գինիի ուժի մասին.
18 Եվ նա այսպես ասաց. մոլորեցուցին զամենայն մարդոց,
որ խմում են զայն:
19 Թագավորի ու որբի միտքը բոլորը մեկ են. ստրուկի եւ
ազատի, աղքատի եւ հարուստի:
20 Այն նաև յուրաքանչյուր միտք վերածում է
ուրախության և ցնծության, այնպես որ մարդը չի հիշում
ո՛չ վիշտը, ո՛չ պարտքը.
21 Եվ դա հարստացնում է յուրաքանչյուր սիրտ, այնպես
որ մարդը չի հիշում ոչ թագավորին, ոչ կառավարիչին. եւ
ամէն բան տաղանդներով խօսիլ:
22 Եվ երբ նրանք իրենց գավաթների մեջ են, նրանք
մոռանում են իրենց սերը թե՛ ընկերների և թե՛ եղբայրների
հանդեպ, և քիչ հետո սուրեր հանել։
23 Բայց երբ գինուց են, չեն հիշում, թե ինչ են արել։
24 Ո՛վ մարդիկ, չէ՞ որ գինին ամենաուժեղն է, որ ստիպում
է դա անել։ Եվ երբ նա այդպես ասաց, լռեց։
ԳԼՈՒԽ 4
1 Այն ժամանակ երկրորդը, որ խոսում էր թագավորի
զորության մասին, սկսեց ասել.
2 Ո՛վ մարդիկ, չե՞ն գերազանցում այն մարդիկ, ովքեր
իշխում են ծովի և ցամաքի և նրանց մեջ եղած ամեն ինչի
վրա։
3 Բայց թագաւորը աւելի հզօր է. և ինչ որ նա պատվիրում
է նրանց, նրանք անում են:
4 Եթէ հրամայէ նրանց պատերազմել միւսի դէմ, նրանք
դա անում են.
5 Նրանք սպանում են և սպանվում, և չեն խախտում
թագավորի պատվիրանը. եթե հաղթանակ տանեն, ամեն
ինչ բերում են թագավորին, ինչպես նաև ավարը, ինչպես
նաև ամեն ինչ։
6 Նմանապես նրանց համար, ովքեր զինվոր չեն և
պատերազմների հետ կապ չունեն, այլ հնձում են, երբ
նորից հնձեն իրենց ցանածը, բերում են թագավորի մոտ և
միմյանց ստիպում են հարկ վճարել թագավորին։
7 Բայց նա միայն մեկ մարդ է. եթե հրամայում է խնայել,
խնայում են.
8 Եթե նա հրամայում է հարվածել, նրանք հարվածում են.
եթէ հրամայէ ամայացնել, ամայացնեն. եթե նա
հրամայում է կառուցել, նրանք կառուցում են.
9 Եթէ նա հրամայում է կտրել, կտրում են. եթե հրամայում
է տնկել, տնկում են։
10 Այսպիսով, նրա ամբողջ ժողովուրդը և նրա զորքերը
հնազանդվում են նրան, և նա պառկում է, ուտում և
խմում է և հանգստանում։
11 Եւ սրանք հսկում են նրա շուրջը.
12 Ո՛վ մարդիկ, ինչպե՞ս թագավորը չպետք է լինի
ամենահզորը, երբ նրան նման կերպ են հնազանդվում։ Եվ
նա բռնեց իր լեզուն:
13 Այնուհետև երրորդը, որը խոսում էր կանանց և
ճշմարտության մասին, (սա Զորոբաբելն էր) սկսեց խոսել։
14 Ո՛վ մարդիկ, ոչ մեծ թագավորն է, ոչ էլ մարդկանց
բազմությունը, ոչ էլ գինին է գերազանցում. Ուրեմն ո՞վ է
տիրում նրանց կամ տիրում է նրանց։ նրանք կանայք չեն?
15 Կանայք են վերցրել թագավորին և բոլոր այն
ժողովրդին, որոնք իշխում են ծովում և ցամաքում։
16 Նրանցից էլ եկան և կերակրեցին խաղողի այգիները
տնկողներին, որտեղից գինին է գալիս։
17 Սրանք էլ հանդերձներ են պատրաստում
տղամարդկանց համար. սրանք փառք են բերում
մարդկանց. իսկ առանց կանանց տղամարդիկ չեն կարող
լինել:
18 Այո, և եթե տղամարդիկ հավաքել են ոսկի և արծաթ
կամ որևէ այլ լավ բան, մի՞թե նրանք չեն սիրում մի կնոջ,
որը վայելուչ է բարեհաճության և գեղեցկության մեջ:
19 Եվ թողնեն այդ բոլոր բաները, մի՞թե նրանք չեն
շեղվում, և նույնիսկ բաց բերանով իրենց աչքերը չեն
նայում նրա վրա. և չէ՞ որ բոլոր մարդիկ ավելի շատ են
ցանկանում նրան, քան արծաթը կամ ոսկին կամ որևէ այլ
լավ բան:
20 Մարդը թողնում է իր հայրը, որը մեծացրել է իրեն, և իր
երկիրը և միանում է իր կնոջը։
21 Նա կառչում է, որ իր կյանքը չանցկացնի իր կնոջ հետ։
և չի հիշում ոչ հայրը, ոչ մայրը, ոչ էլ երկիրը:
22 Սրանով էլ պետք է իմանաք, որ կանայք իշխում են ձեզ
վրա. չե՞ք աշխատում և չարչարվում, և ամեն ինչ տալիս և
բերում եք կնոջը։
23 Այո, մի մարդ վերցնում է իր սուրը և գնում է իր
ճանապարհը՝ կողոպտելու և գողանալու, նավարկել ծովի
և գետերի վրա.
24 Նա նայում է առյուծին և գնում խավարի մեջ. և երբ նա
գողանա, կողոպտի և կողոպտի, նա բերում է այն իր
սիրուն:
25 Ուստի տղամարդն ավելի լավ է սիրում իր կնոջը, քան
հայրը կամ մայրը:
26 Այո, շատերը կան, որ վերջացել են կանանց նկատմամբ
իրենց խելքին և ծառաներ են դարձել հանուն նրանց:
27 Շատերը նույնպես կորչեցին, մոլորվեցին և
մեղանչեցին կանանց համար։
28 Իսկ հիմա ինձ չե՞ք հավատում. Արքան մեծ չէ՞ իր
իշխանության մեջ։ չէ՞ որ բոլոր շրջանները վախենում են
նրան դիպչելուց։
29 Բայց ես տեսա նրան և թագավորի հարճին՝
ապշեցուցիչ Բարտակոսի դուստր Ապամեին, որ նստած
էին թագավորի աջ կողմում։
30 Թագավորի գլխից վերցրեց թագը և դրեց իր գլխին. նա
նաև ձախ ձեռքով հարվածեց թագավորին։
31 Եվ այս ամենի համար թագավորը բաց բերանով նայեց
նրան և նայեց նրան. եթե նա ծիծաղում էր նրա վրա, նա
նույնպես ծիծաղում էր. կրկին.
32 Ո՛վ տղամարդիկ, ինչպե՞ս կարող է լինել, եթե կանայք
ուժեղ լինեն, քանի որ այդպես են վարվում:
33 Այն ատեն թագաւորն ու իշխանները իրարու նայեցին,
եւ ան սկսաւ ճշմարտութեան մասին խօսիլ։
34 Ո՛վ տղամարդիկ, կանայք ուժեղ չե՞ն։ մեծ է երկիրը,
բարձր է երկինքը, արագ է արևը իր ընթացքի մեջ,
որովհետև նա շրջում է երկինքները շուրջբոլորը և մեկ
օրում իր ընթացքը նորից բերում է իր տեղը։
35 Մի՞թե նա մեծ չէ, որ անում է այս բաները։ ուստի մեծ է
ճշմարտությունը և ավելի ուժեղ, քան բոլոր բաները:
36 Ամբողջ երկիրը աղաղակում է ճշմարտության վրա, և
երկինքն օրհնում է նրան։ Բոլոր գործերը ցնցվում և
դողում են նրա վրա, և նրա հետ ոչ մի անարդար բան չկա։
37 Գինին չար է, թագավորը չար է, կանայք՝ չար,
մարդկանց բոլոր զավակները չար են, և այդպիսին են
նրանց բոլոր չար գործերը. և նրանց մեջ ճշմարտություն
չկա. իրենց անիրաւութեան մէջ ալ պիտի կորսուին։
38 Իսկ ճշմարտությունը համբերում է և միշտ ուժեղ է. այն
ապրում և հաղթում է հավիտյան:
39 Նրա հետ անձերի ընդունում կամ պարգևներ չկան.
բայց նա անում է այն, ինչ արդար է, և զերծ է մնում բոլոր
անարդար ու չար բաներից. և բոլոր տղամարդիկ լավ են
անում նրա գործերի նման:
40 Նրա դատաստանում ոչ մի անիրավություն չկա. և նա է
բոլոր դարերի զորությունը, թագավորությունը,
զորությունը և վեհությունը: Օրհնյալ է ճշմարտության
Աստվածը:
41 Եվ դրանով նա լռեց։ Այն ատեն ամբողջ ժողովուրդը
աղաղակեց ու ասաց.
42 Այն ատեն թագաւորը ըսաւ իրեն. և դու կնստես իմ
կողքին և կկոչվես իմ զարմիկ։
43 Այն ատեն ըսաւ թագաւորին.
44 Եվ ուղարկել բոլոր այն անօթները, որոնք վերցուել էին
Երուսաղէմից, որոնք Կիւրոսը առանձնացրել էր, երբ
երդւեց կործանել Բաբելոնը, եւ դրանք նորից այնտեղ
ուղարկել։
45 Դու էլ երդվեցիր կառուցել այն տաճարը, որը
եդոմացիներն այրեցին, երբ Հրեաստանը ամայացվեց
քաղդեացիների կողմից։
46 Եվ հիմա, ով արքա, սա այն է, ինչ ես պահանջում եմ և
ուզում եմ քեզանից, և սա է քեզնից բխող իշխանական
առատաձեռնությունը. դու երդվել ես երկնքի թագավորին։
47 Այն ժամանակ Դարեհ թագավորը վեր կացավ,
համբուրեց նրան և նրա համար նամակներ գրեց բոլոր
գանձապահներին, փոխգնդապետներին, զորավարներին
ու կառավարիչներին, որպեսզի նրանք ապահով կերպով
փոխանցեն իրենց ճանապարհին և՛ իրեն, և՛ բոլոր նրանց,
ովքեր նրա հետ գնում են Երուսաղեմը կառուցելու
համար։ .
48 Նա նաև նամակներ գրեց Կելոսորիայում և
Փենիկյանում գտնվող փոխգնդապետներին, և նրանց
Լիբանոսում, որ նրանք Լիբանուսից Երուսաղեմ բերեն
մայրու փայտ, և նրա հետ քաղաքը կառուցեն։
49 Ավելին, նա գրեց բոլոր հրեաների համար, ովքեր դուրս
էին եկել իր թագավորությունից դեպի Հրեա՝ իրենց
ազատության համար, որ ոչ մի սպա, ոչ կառավարիչ, ոչ
լեյտենանտ և ոչ գանձապահ չպետք է բռնի մտնի նրանց
դռները.
50 Եվ որ ամբողջ երկիրը, որը նրանք պահում են, պետք է
ազատ լինի առանց տուրքի. և որ եդովմացիները զիջեն
հրեաների այն գյուղերը, որոնք այն ժամանակ տիրում էին.
51 Այո, որ տարեկան քսան տաղանդ տրվի տաճարի
կառուցման համար, մինչև այն կառուցվի.
52 Եվ տարեկան ևս տասը տաղանդ՝ ամեն օր
զոհասեղանի վրա ողջակեզները պահելու համար, ինչպես
որ պատվիրան էին մատուցել տասնյոթ.
53 Եվ որ բոլոր նրանք, ովքեր գնացին Բաբելոնից քաղաքը
կառուցելու, ազատ ազատություն ունենան, ինչպես նաև
նրանք, ինչպես նաև իրենց սերունդները, և բոլոր
քահանաները, որոնք գնացին։
54 Նա գրել է նաև այս մասին. մեղադրանքները և
քահանաների հանդերձները, որոնցով նրանք ծառայում
են.
55 Նոյնպէս եւ ղեւտացիների պատուէրների համար, որ
նրանց տրուեն մինչեւ այն օրը, երբ տունը աւարտւի, եւ
Երուսաղէմը կառուցւի։
56 Եվ նա հրամայեց տալ բոլոր նրանց, ովքեր պահում են
քաղաքի թոշակներն ու վարձերը:
57 Նա Բաբելոնից ուղարկեց նաև Կյուրոսի
առանձնացրած բոլոր անօթները. և այն ամենը, ինչ

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Yoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Yoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdfYoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Yoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
YIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
YIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdfYIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
YIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
XHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
XHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdfXHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
XHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
Western Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Western Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdfWestern Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Western Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
WELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
WELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdfWELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
WELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
VIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
VIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdfVIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
VIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdfUZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdfUYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdfURDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfUPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfUKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdfTWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
 
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdfTURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdfTSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdfTIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
THAI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
THAI - The Book of the Prophet Nahum.pdfTHAI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
THAI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TELUGU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TELUGU - The Book of the Prophet Nahum.pdfTELUGU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TELUGU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 

Armenian - The Apocrypha.pdf

 • 3. ԳԼՈՒԽ 1 1 Եւ Յովսիասը Երուսաղէմում իր Տիրոջ զատիկը կատարեց, եւ առաջին ամսի տասնչորսերորդ օրը զատիկը մատուցեց. 2 Քահանաներին՝ ըստ իրենց ամենօրյա դասերի, երկար հանդերձներ հագած Տիրոջ տաճարում։ 3 Նա ասաց ղևտացիներին՝ Իսրայելի սուրբ սպասավորներին, որ նրանք սրբանան Տիրոջը, որպեսզի դնեն Տիրոջ սուրբ տապանակը Դավթի որդի Սողոմոն թագավորի տանը։ 4 Եվ ասաց. «Այլևս տապանակը ձեր ուսերին չպիտի կրեք. այժմ ծառայեք ձեր Տեր Աստծուն և ծառայեք նրա ժողովրդին Իսրայելին և պատրաստեք ձեզ ձեր ընտանիքների ու տոհմերի ետևից»։ 5 Իսրայէլի Դաւիթ թագաւորին պատուիրածին համաձայն, եւ իր որդի Սողոմոնի շքեղութեան համաձայն. , 6 Պատարագ մատուցեցէ՛ք զատիկը, ձեր եղբայրների համար պատարագ պատրաստեցէ՛ք, եւ զատիկը կատարեցէ՛ք Տիրոջ պատուիրանի համաձայն, որ տրւել է Մովսէսին։ 7 Այնտեղ գտնուող ժողովրդին Յովսիան տուեց երեսուն հազար գառ, ուլ ու երեք հազար հորթ։ Այս բաները տրուեցին թագաւորի նուիրատուութեան համաձայն, ինչպէս նա խոստացել էր, ժողովրդին, քահանաներին ու ղեւտացիներին։ 8 Տաճարի կառավարիչները՝ Հելկիան, Զաքարիան և Սիելոսը, Պասեքի համար քահանաներին տվեցին երկու հազար վեց հարյուր ոչխար և երեք հարյուր հորթ։ 9 Յեքոնիասը, Սամայիան, նրա եղբայր Նաթանայելը, Ասաբիան, Օքիելն ու Հովրամը հազարապետները ղևտացիներին տուեցին Պասեքի համար հինգ հազար ոչխար և յոթ հարյուր հորթ։ 10 Երբ այս բաները կատարուեցան, քահանաներն ու ղեւտացիները, ունենալով բաղարջ հաց, կանգնեցին շատ գեղեցիկ կարգով՝ ըստ ազգերի, 11Եւ ըստ հայրերի մի քանի պատուէրների՝ ժողովրդի առաջ, Տիրոջը մատուցանել, ինչպէս գրուած է Մովսէսի գրքում. 12 Զատիկը կրակով խորովեցին, ինչպէս պատեհ է, իսկ զոհերը՝ պղնձէ կաթսաների ու թասերի մէջ ցանում էին հաճելի բուրմունքով, 13 Եւ զանոնք ամբողջ ժողովուրդին առջեւ դրեցին, եւ յետոյ պատրաստեցին իրենց եւ իրենց եղբայրներուն՝ Ահարոնի որդիներուն՝ քահանաներուն համար։ 14 Քահանաները ճարպը մատուցեցին մինչև գիշեր, և ղևտացիները պատրաստեցին իրենց համար, իսկ քահանաները՝ իրենց եղբայրները՝ Ահարոնի որդիները։ 15 Սրբազան երգիչները՝ Ասափի որդիները, ըստ Դաւթի կարգադրութեան, իրենց կարգով էին Ասափը, Զաքարիան ու Յեդութունը, որը թագաւորի շքախումբն էր։ 16 Դռնապանները բոլոր դռների մոտ էին. ոչ ոքի թույլատրված չէր գնալ իր սովորական ծառայությունից, քանի որ նրանց եղբայրները՝ ղևտացիները, պատրաստեցին նրանց համար։ 17 Այսպես կատարվեցին այն բաները, որ պատկանում էին Տիրոջ զոհերին այն օրը, որպեսզի նրանք անցկացնեն Պասեքը, 18 Տէրոջը զոհասեղանին վրայ զոհեր մատուցեցէք՝ Յովսիա թագաւորին պատուիրին համաձայն։ 19 Եւ իսրայէլացիները, որ ներկա էին, այն ժամանակ Զատիկը եւ քաղցր հացի տօնը կատարեցին եօթը օր։ 20 Եվ Իսրայելում Սամուել մարգարեի ժամանակներից ի վեր նման Պասեքը չէր արվում։ 21 Այո, Իսրայելի բոլոր թագավորները այնպիսի զատիկ չէին անում, ինչպիսին էր Հովսիան, քահանաները, ղևտացիները և հրեաները, որոնք անցկացվում էին Երուսաղեմում բնակվող ողջ Իսրայելի հետ։ 22 Հովսիայի թագավորության տասնութերորդ տարում այս Պասեքը կատարվեց։ 23 Եվ գործերը կամ Հովսիասն ուղիղ էին իր Տիրոջ առաջ՝ աստվածապաշտությամբ լի սրտով։ 24 Ինչ վերաբերում է այն ամենին, որ եղավ նրա ժամանակ, դրանք գրվել էին նախկինում նրանց մասին, ովքեր մեղանչեցին և ամբարշտություն արեցին Տիրոջ դեմ բոլոր մարդկանց ու թագավորությունների վերևում, և թե ինչպես շատ տրտմեցին նրան, այնպես որ ասաց. Տերը ելավ Իսրայելի դեմ։ 25 Յովսիայի այս բոլոր արարքներից յետոյ Եգիպտոսի փարաւոն թագաւորը եկաւ պատերազմելու Կարքամիսում Եփրատի վրայ, եւ Յովսիասն դուրս ելաւ նրա դէմ։ 26Եգիպտացիների թագավորը մարդ ուղարկեց նրա մոտ՝ ասելով. 27 Ես չեմ ուղարկվել Տեր Աստծուց քո դեմ. Որովհետև իմ պատերազմը Եփրատի վրա է, և հիմա Տերն ինձ հետ է, այո, Տերն ինձ հետ է, որ շտապում է ինձ։ Հեռացե՛ք ինձնից և մի՛ եղեք Տիրոջ դեմ։ 28 Սակայն Հովսիասն իր կառքը հետ չդարձրեց նրանից, այլ ձեռնամուխ եղավ նրա հետ կռվելու՝ ոչ թե Երեմի մարգարեի խոսքերի համար, որ ասված էր Տիրոջ բերանով. 29 Բայց նրա հետ պատերազմեցին Մագիդոյի դաշտում, և իշխանները եկան Հովսիաս թագավորի դեմ։ 30 Այն ժամանակ թագավորն ասաց իր ծառաներին. քանզի ես շատ թույլ եմ: Եվ իսկույն նրա ծառաները հանեցին նրան պատերազմից։ 31 Այն ժամանակ նա բարձրացավ իր երկրորդ կառքի վրա. Երուսաղէմ վերադարձնելով՝ մեռաւ ու թաղուեցաւ իր հօր գերեզմանին մէջ։ 32 Եվ ամբողջ հրեայում նրանք սգում էին Հովսիային, այո, Երեմի մարգարեն ողբում էր Հովսիային, և գլխավոր տղամարդիկ կանանց հետ ողբում էին նրա համար մինչև այսօր. Իսրայելի. 33 Այս բաները գրված են Յուդայի թագաւորների պատմութիւնների գրքում, Յովսիասի կատարած բոլոր գործերի մէջ, նրա փառքը, նրա հասկացողութիւնը Տիրոջ օրէնքում, եւ այն բաները, որ նա արել էր նախկինում. և այն, ինչ այժմ ասվում է, գրված է Իսրայելի և Հրեաստանի թագավորների գրքում: 34 Ժողովուրդը առաւ Յովսիայի որդի Յովաքազին ու թագաւոր դարձրեց իր հօր Յովսիայի փոխարէն, երբ նա քսաներեք տարեկան էր։ 35 Նա երեք ամիս թագավորեց Հրեաստանում և Երուսաղեմում, և Եգիպտոսի թագավորը նրան հեռացրեց Երուսաղեմում թագավորելուց։ 36 Նա երկրի վրա հարկ սահմանեց՝ հարյուր տաղանդ արծաթ և մեկ տաղանդ ոսկի։ 37 Եգիպտոսի թագավորը Հուդայի և Երուսաղեմի թագավոր դարձրեց նաև նրա եղբայր Հովակիմ թագավորին։ 38 Նա կապեց Հովակիմին ու մեծամեծներին, իսկ նրա եղբորը՝ Զարակեսին, բռնեց և դուրս բերեց Եգիպտոսից։ 39 Հովակիմը քսանհինգ տարեկան էր, երբ թագավոր դարձավ Հրեաստանի և Երուսաղեմի երկրում. և նա չարություն արեց Տիրոջ առաջ։ 40 Ուստի նրա դեմ ելավ Բաբելոնի Նաբուքոդոնոսոր թագավորը, կապեց նրան պղնձե շղթայով և տարավ Բաբելոն։
 • 4. 41 Նաբուքոդոնոսորն էլ վերցրեց Տիրոջ սուրբ սպասքներից, տարավ ու դրեց Բաբելոնի իր տաճարում։ 42 Բայց այն բաները, որ գրված են նրա մասին, նրա անմաքրության ու անբարեխիղճության մասին, գրված են թագավորների ժամանակագրության մեջ։ 43 Նրա փոխարեն թագավորեց նրա որդին՝ Հովակիմը, որը տասնութ տարեկան էր։ 44 Երուսաղէմում երեք ամիս տասը օր թագաւորեց. և չարիք գործեց Տիրոջ առաջ։ 45 Մեկ տարի անց Նաբուգոդոնոսորը մարդ ուղարկեց և նրան բերեց Բաբելոն՝ Տիրոջ սուրբ սպասքով։ 46 Եւ Սեդեքիային թագաւոր արեց Հրէաստանի եւ Երուսաղէմի մէջ, երբ նա քսանմէկ տարեկան էր. եւ թագաւորեց տասնմէկ տարի: 47 Եվ նա նույնպես չարիք գործեց Տիրոջ աչքում, և չհոգացավ այն խոսքերի համար, որոնք իրեն ասացին Երեմի մարգարեն Տիրոջ բերանից։ 48 Այն բանից հետո, երբ Նաբուգոդոնոսոր թագավորը նրան երդում արեց Տիրոջ անունով, նա երդվեց ինքն իրեն և ապստամբեց. և կարծրացնելով իր պարանոցն ու սիրտը, նա խախտեց Իսրայելի Տեր Աստծո օրենքները։ 49 Ժողովրդի կառավարիչները և քահանաները շատ բաներ արեցին օրենքների դեմ, և անցան բոլոր ազգերի պղծությունները և պղծեցին Տիրոջ տաճարը, որը սրբագործված էր Երուսաղեմում։ 50 Սակայն նրանց հայրերի Աստվածը ուղարկեց իր պատգամաբերի միջոցով, որ կանչի նրանց, որովհետև նա խնայեց նրանց և իր խորանը։ 51 Բայց նրանք ծաղրում էին նրա պատգամաբերներին. և ահա, երբ Տերը խոսեց նրանց հետ, նրանք խաղացրին նրա մարգարեներին: 52 Այնքան հեռու, որ նա, բարկանալով իր ժողովրդի վրա նրանց մեծ անաստվածության համար, հրամայեց քաղդեյացիների թագավորներին դուրս գալ նրանց դեմ. 53 Նրանք, ովքեր սպանեցին իրենց երիտասարդներին սրով, այո, նույնիսկ իրենց սուրբ տաճարի շրջագծում, և չխնայեցին ոչ երիտասարդին, ոչ աղախնուն, ոչ ծերունուն, ոչ երեխային նրանց մեջ. քանզի բոլորին մատնեց նրանց ձեռքը: 54 Նրանք վերցրին Տիրոջ բոլոր սուրբ անօթները՝ մեծ թէ փոքր, Աստծու տապանակի սպասքով ու թագաւորի գանձերով, ու տարան Բաբելոն։ 55 Տէրոջ տունը այրեցին, Երուսաղէմի պարիսպները քանդեցին ու անոր աշտարակները կրակ արձակեցին։ 56 Եվ ինչ վերաբերում է նրա փառավոր բաներին, նրանք երբեք չեն դադարել, մինչև որ սպառեցին և ոչնչացրին բոլորին, և սրով չսպանված ժողովրդին նա տարավ Բաբելոն։ 57 Նրանք եղան նրա և նրա երեխաների ծառաները, մինչև որ պարսիկները թագավորեցին, որպեսզի կատարեն Երեմիի բերանով ասված Տիրոջ խոսքը. 58 Քանի դեռ երկիրը վայելել է իր շաբաթները, նա պիտի հանգստանա իր ամայության ողջ ժամանակում՝ մինչև յոթանասուն տարին ամբողջ ժամկետը։ ԳԼՈՒԽ 2 1 Պարսից Կիւրոսի թագաւորի առաջին տարում, որպէսզի կատարուի Տիրոջ խօսքը, որ նա խոստացել էր Երեմիի բերանով. 2 Տերը բարձրացրեց պարսից Կյուրոս թագավորի ոգին, և նա հռչակեց նրա ամբողջ թագավորությունը, ինչպես նաև գրելով. 3 «Այսպես է ասում պարսից Կյուրոս թագավորը. Իսրայէլի Տէրը՝ Ամենաբարձր Տէրը, զիս թագաւոր դարձուց ամբողջ աշխարհի վրայ, 4 Եվ ինձ պատվիրեց, որ նրա համար տուն շինեմ Երուսաղեմում՝ Հրեաստանում։ 5 Ուրեմն, եթե ձեզնից որևէ մեկը կա, որ իր ժողովրդից է, թող Տերը՝ իր Տերը, լինի նրա հետ, և թող բարձրանա Երուսաղեմ, որ Հրեաստանում է, և կառուցի Իսրայելի Տիրոջ տունը, քանի որ նա. Տերն է, որ բնակվում է Երուսաղեմում: 6 Ուստի ով որ բնակւում է շրջակայքում, թող օգնի նրան, ես ասում եմ, որ իր դրացիներն են՝ ոսկով ու արծաթով. 7 Նվերներով, ձիերով, անասուններով և այլ բաներով, որոնք երդվել են Երուսաղեմում գտնվող Տիրոջ տաճարի համար։ 8 Այն ժամանակ Հրէաստանի տոհմերի ու Բենիամինի ցեղի իշխանները վեր կացան. նաև քահանաները, ղևտացիները և բոլոր նրանք, ում միտքը Տերը դրդել էր, որ բարձրանան և Երուսաղեմում տուն շինեն Տիրոջ համար, 9 Եվ նրանք, ովքեր բնակվում էին նրանց շուրջը, և օգնում էին նրանց ամեն ինչում արծաթով և ոսկով, ձիերով և անասուններով և շատ բազում նվերներով, որոնց միտքը խառնված էր դրանց վրա: 10 Կյուրոս թագավորը նույնպես դուրս բերեց սուրբ անոթները, որոնք Նաբուքոդոնոսորը տարել էր Երուսաղեմից և դրել էր իր կուռքերի տաճարում։ 11 Երբ պարսիկների Կյուրոս թագավորը նրանց դուրս բերեց, նրանց հանձնեց իր գանձապահ Միթրիդատին. 12 Եվ նրանով նրանք հանձնվեցին Հրեաստանի կառավարիչ Սանաբասարին։ 13 Եվ սա էր նրանց թիվը. Հազար ոսկե գավաթ, հազար արծաթ, բուրվառներ՝ քսանինը, ոսկյա սրվակներ՝ երեսուն, և երկու հազար չորս հարյուր տասը արծաթ, և հազար այլ անոթներ։ 14 Այսպիսով, բոլոր ոսկուց և արծաթից անօթները, որոնք տարուել էին, հինգ հազար չորս հարիւր վաթսունինը։ 15 Նրանց Սանաբասարը հետ բերեց գերության մեջ գտնվողների հետ Բաբելոնից Երուսաղեմ։ 16 Բայց պարսիկների թագավոր Արտեքսերքսեսի ժամանակ՝ Բելեմոսը, Միտրիդատը, Տաբելիոսը, Ռաթումոսը, Բելթեթմուսը և Սեմելիոս քարտուղարը և ուրիշների հետ, ովքեր իրենց հետ էին, որոնք բնակվում էին Սամարիայում և այլ վայրերում, գրեցին նրան դեմ. Հրեաստանում և Երուսաղեմում բնակվողներին հետևում են այս նամակները. 17 Արտեքսերքսես թագավորին՝ մեր տիրոջը՝ քո ծառաներին, պատմագրող Ռաթումոսին, դպիրին Սեմելիոսին և նրանց խորհրդի մնացած անդամներին և Կելոսիրիայում և Փենիկիայում գտնվող դատավորներին։ 18 Հիմա իմանա տեր թագավորին, որ հրեաները, որ ձեզանից մեզ մոտ են եկել, գալով Երուսաղեմ՝ այդ ապստամբ ու ամբարիշտ քաղաքը, շուկաներ են շինում, նորոգում են նրա պարիսպները և հիմք են դնում։ տաճարը։ 19 Հիմա, եթե այս քաղաքը և նրա պարիսպները նորից կառուցվեն, նրանք ոչ միայն չեն հրաժարվի տուրք տալուց, այլև կապստամբեն թագավորների դեմ։ 20 Եվ քանի որ տաճարին վերաբերող բաները այժմ ձեռքի տակ են, մենք կարծում ենք, որ տեղին է չանտեսել նման բանը, 21 Բայց խօսել մեր տիրոջ՝ թագաւորի հետ, որպէսզի, եթէ կամենում ես, քո հայրերի գրքերում փնտրել. 22 Եվ ժամանակագրության մեջ կգտնես, թե ինչ է գրված այս բաների մասին, և կհասկանաս, որ այդ քաղաքը ապստամբ էր՝ անհանգստացնելով և՛ թագավորներին, և՛ քաղաքներին։
 • 5. 23 Եվ որ հրեաները ապստամբ էին և միշտ պատերազմներ էին բարձրացնում այնտեղ. դրա համար այս քաղաքն էլ ամայացավ։ 24 Ուստի հիմա մենք հայտարարում ենք քեզ, ո՛վ տեր թագավոր, որ եթե այս քաղաքը նորից կառուցվի, և նրա պարիսպները նորից կառուցվեն, այսուհետ դու անցում չես ունենա դեպի Կելոսուրիա և Ֆենիկա։ 25 Այն ատեն թագաւորը դարձեալ գրեց Ռաթումոսին՝ պատմագրողին, Բէէլթեթմուսին, դպիրին Սեմելիոսին, մնացեալներուն, որոնք կը պաշտօնավարէին, Սամարիայի, Ասորիքի ու Փիւնիկէի բնակիչներուն՝ այսպէս. 26 Ես կարդացի այն թուղթը, որը դուք ուղարկեցիք ինձ, ուստի պատվիրեցի ջանասիրաբար փնտրել, և պարզվեց, որ այդ քաղաքն ի սկզբանե գործում էր թագավորների դեմ. 27 Եվ այնտեղ գտնվող մարդիկ ապստամբության և պատերազմի տրվեցին, և Երուսաղեմում կային այն հզոր թագավորներն ու կատաղիները, որոնք թագավորում էին և տուրքեր էին պահանջում Կելոսորիայում և Փենիկյանում։ 28 Արդ, հիմա ես պատվիրեցի խանգարել այդ մարդկանց քաղաքը կառուցելու, և զգույշ եղեք, որ դրանում այլևս չլինի. 29 Եվ որ այդ ամբարիշտ աշխատողները չնեղեն թագավորներին, 30 Այն ժամանակ Արտեքսերքսես թագավորի նամակները կարդացին, Ռաթումուսը և Սեմելիոս դպիրը և մնացածները, ովքեր նրանց հետ էին, շտապում էին Երուսաղեմ՝ ձիավորների և մարտական բազում մարդկանց հետ միասին, և սկսեցին խանգարել շինարարներին. ; և Երուսաղեմում տաճարի շինարարությունը դադարեց մինչև պարսից Դարեհ թագավորի գահակալության երկրորդ տարին։ ԳԼՈՒԽ 3 1 Երբ Դարեհը թագավորեց, մեծ խնջույք արեց իր բոլոր հպատակներին, իր ամբողջ տանն ու Մեդիայի ու Պարսկաստանի բոլոր իշխաններին, 2 Եվ բոլոր կառավարիչներին, զորավարներին ու փոխգնդապետներին, որոնք նրա ենթակայության տակ էին, Հնդկաստանից մինչև Եթովպիա, հարյուր քսանյոթ գավառների։ 3 Եվ երբ նրանք կերան, խմեցին և կշտացած գնացին տուն, Դարեհ թագավորը մտավ իր ննջասենյակը, քնեց և շուտով արթնացավ։ 4 Այն ժամանակ երեք երիտասարդներ, որոնք թագավորի մարմինը պահող պահակներից էին, խոսեցին միմյանց հետ. 5 Թող մեզանից յուրաքանչյուրը մի նախադասություն ասի. նա, ով կհաղթի և ում դատավճիռը մյուսներից ավելի իմաստուն կթվա, Դարեհ թագավորը նրան մեծ նվերներ և մեծամեծ բաներ կտա՝ ի նշան հաղթանակի։ 6 Ինչպէս որ ծիրանի հագնիլ, ոսկի խմել, ոսկիի վրայ քնանալ, ոսկէ սանձերով կառք, բարակ բեհեզէ գլխաշոր, եւ պարանոցի շղթա։ 7 Եվ նա պիտի նստի Դարեհի կողքին իր իմաստության պատճառով և կկոչվի նրա զարմիկ Դարեհը։ 8 Եվ ամեն մեկը գրեց իր դատավճիռը, կնքեց այն և դրեց Դարեհ թագավորի բարձի տակ։ 9 Եւ ասաց, որ երբ թագաւորը յարութիւն առնի, ոմանք գրածները նրան կտան. և ում կողմից պարսից թագավորը և երեք իշխանները դատեն, որ նրա դատավճիռը ամենաիմաստունն է, նրան կտրվի հաղթանակը, ինչպես որ նշանակված էր։ 10 Առաջինը գրեց՝ գինին ամենաուժեղն է։ 11 Երկրորդը գրեց. «Թագավորը ամենաուժեղն է»։ 12 Երրորդը գրեց. «Կանայք ամենաուժեղն են, բայց ամեն ինչից առաջ ճշմարտությունը խլում է հաղթանակը»: 13 Երբ թագավորը վեր կացավ, նրանք վերցրին իրենց գրվածքները և տվեցին նրան, և նա կարդաց դրանք. 14 Եվ ուղարկեց, նա կանչեց Պարսկաստանի և Մեդիայի բոլոր իշխաններին, կառավարիչներին, զորավարներին, փոխգնդապետներին և գլխավոր սպաներին. 15 Եվ նստեցրեց նրան թագավորական դատարանի վրա. եւ գրուածքները կարդացուեցան անոնց առջեւ։ 16 Նա ասաց. Կանչեք երիտասարդներին, և նրանք կհայտնեն իրենց դատավճիռները։ Նրանք կանչվեցին և ներս մտան։ 17 Եւ նա ասաց նրանց. Այն ատեն սկսաւ առաջինը, որ խօսեցաւ գինիի ուժի մասին. 18 Եվ նա այսպես ասաց. մոլորեցուցին զամենայն մարդոց, որ խմում են զայն: 19 Թագավորի ու որբի միտքը բոլորը մեկ են. ստրուկի եւ ազատի, աղքատի եւ հարուստի: 20 Այն նաև յուրաքանչյուր միտք վերածում է ուրախության և ցնծության, այնպես որ մարդը չի հիշում ո՛չ վիշտը, ո՛չ պարտքը. 21 Եվ դա հարստացնում է յուրաքանչյուր սիրտ, այնպես որ մարդը չի հիշում ոչ թագավորին, ոչ կառավարիչին. եւ ամէն բան տաղանդներով խօսիլ: 22 Եվ երբ նրանք իրենց գավաթների մեջ են, նրանք մոռանում են իրենց սերը թե՛ ընկերների և թե՛ եղբայրների հանդեպ, և քիչ հետո սուրեր հանել։ 23 Բայց երբ գինուց են, չեն հիշում, թե ինչ են արել։ 24 Ո՛վ մարդիկ, չէ՞ որ գինին ամենաուժեղն է, որ ստիպում է դա անել։ Եվ երբ նա այդպես ասաց, լռեց։ ԳԼՈՒԽ 4 1 Այն ժամանակ երկրորդը, որ խոսում էր թագավորի զորության մասին, սկսեց ասել. 2 Ո՛վ մարդիկ, չե՞ն գերազանցում այն մարդիկ, ովքեր իշխում են ծովի և ցամաքի և նրանց մեջ եղած ամեն ինչի վրա։ 3 Բայց թագաւորը աւելի հզօր է. և ինչ որ նա պատվիրում է նրանց, նրանք անում են: 4 Եթէ հրամայէ նրանց պատերազմել միւսի դէմ, նրանք դա անում են. 5 Նրանք սպանում են և սպանվում, և չեն խախտում թագավորի պատվիրանը. եթե հաղթանակ տանեն, ամեն ինչ բերում են թագավորին, ինչպես նաև ավարը, ինչպես նաև ամեն ինչ։ 6 Նմանապես նրանց համար, ովքեր զինվոր չեն և պատերազմների հետ կապ չունեն, այլ հնձում են, երբ նորից հնձեն իրենց ցանածը, բերում են թագավորի մոտ և միմյանց ստիպում են հարկ վճարել թագավորին։ 7 Բայց նա միայն մեկ մարդ է. եթե հրամայում է խնայել, խնայում են. 8 Եթե նա հրամայում է հարվածել, նրանք հարվածում են. եթէ հրամայէ ամայացնել, ամայացնեն. եթե նա հրամայում է կառուցել, նրանք կառուցում են. 9 Եթէ նա հրամայում է կտրել, կտրում են. եթե հրամայում է տնկել, տնկում են։ 10 Այսպիսով, նրա ամբողջ ժողովուրդը և նրա զորքերը հնազանդվում են նրան, և նա պառկում է, ուտում և խմում է և հանգստանում։ 11 Եւ սրանք հսկում են նրա շուրջը. 12 Ո՛վ մարդիկ, ինչպե՞ս թագավորը չպետք է լինի ամենահզորը, երբ նրան նման կերպ են հնազանդվում։ Եվ նա բռնեց իր լեզուն:
 • 6. 13 Այնուհետև երրորդը, որը խոսում էր կանանց և ճշմարտության մասին, (սա Զորոբաբելն էր) սկսեց խոսել։ 14 Ո՛վ մարդիկ, ոչ մեծ թագավորն է, ոչ էլ մարդկանց բազմությունը, ոչ էլ գինին է գերազանցում. Ուրեմն ո՞վ է տիրում նրանց կամ տիրում է նրանց։ նրանք կանայք չեն? 15 Կանայք են վերցրել թագավորին և բոլոր այն ժողովրդին, որոնք իշխում են ծովում և ցամաքում։ 16 Նրանցից էլ եկան և կերակրեցին խաղողի այգիները տնկողներին, որտեղից գինին է գալիս։ 17 Սրանք էլ հանդերձներ են պատրաստում տղամարդկանց համար. սրանք փառք են բերում մարդկանց. իսկ առանց կանանց տղամարդիկ չեն կարող լինել: 18 Այո, և եթե տղամարդիկ հավաքել են ոսկի և արծաթ կամ որևէ այլ լավ բան, մի՞թե նրանք չեն սիրում մի կնոջ, որը վայելուչ է բարեհաճության և գեղեցկության մեջ: 19 Եվ թողնեն այդ բոլոր բաները, մի՞թե նրանք չեն շեղվում, և նույնիսկ բաց բերանով իրենց աչքերը չեն նայում նրա վրա. և չէ՞ որ բոլոր մարդիկ ավելի շատ են ցանկանում նրան, քան արծաթը կամ ոսկին կամ որևէ այլ լավ բան: 20 Մարդը թողնում է իր հայրը, որը մեծացրել է իրեն, և իր երկիրը և միանում է իր կնոջը։ 21 Նա կառչում է, որ իր կյանքը չանցկացնի իր կնոջ հետ։ և չի հիշում ոչ հայրը, ոչ մայրը, ոչ էլ երկիրը: 22 Սրանով էլ պետք է իմանաք, որ կանայք իշխում են ձեզ վրա. չե՞ք աշխատում և չարչարվում, և ամեն ինչ տալիս և բերում եք կնոջը։ 23 Այո, մի մարդ վերցնում է իր սուրը և գնում է իր ճանապարհը՝ կողոպտելու և գողանալու, նավարկել ծովի և գետերի վրա. 24 Նա նայում է առյուծին և գնում խավարի մեջ. և երբ նա գողանա, կողոպտի և կողոպտի, նա բերում է այն իր սիրուն: 25 Ուստի տղամարդն ավելի լավ է սիրում իր կնոջը, քան հայրը կամ մայրը: 26 Այո, շատերը կան, որ վերջացել են կանանց նկատմամբ իրենց խելքին և ծառաներ են դարձել հանուն նրանց: 27 Շատերը նույնպես կորչեցին, մոլորվեցին և մեղանչեցին կանանց համար։ 28 Իսկ հիմա ինձ չե՞ք հավատում. Արքան մեծ չէ՞ իր իշխանության մեջ։ չէ՞ որ բոլոր շրջանները վախենում են նրան դիպչելուց։ 29 Բայց ես տեսա նրան և թագավորի հարճին՝ ապշեցուցիչ Բարտակոսի դուստր Ապամեին, որ նստած էին թագավորի աջ կողմում։ 30 Թագավորի գլխից վերցրեց թագը և դրեց իր գլխին. նա նաև ձախ ձեռքով հարվածեց թագավորին։ 31 Եվ այս ամենի համար թագավորը բաց բերանով նայեց նրան և նայեց նրան. եթե նա ծիծաղում էր նրա վրա, նա նույնպես ծիծաղում էր. կրկին. 32 Ո՛վ տղամարդիկ, ինչպե՞ս կարող է լինել, եթե կանայք ուժեղ լինեն, քանի որ այդպես են վարվում: 33 Այն ատեն թագաւորն ու իշխանները իրարու նայեցին, եւ ան սկսաւ ճշմարտութեան մասին խօսիլ։ 34 Ո՛վ տղամարդիկ, կանայք ուժեղ չե՞ն։ մեծ է երկիրը, բարձր է երկինքը, արագ է արևը իր ընթացքի մեջ, որովհետև նա շրջում է երկինքները շուրջբոլորը և մեկ օրում իր ընթացքը նորից բերում է իր տեղը։ 35 Մի՞թե նա մեծ չէ, որ անում է այս բաները։ ուստի մեծ է ճշմարտությունը և ավելի ուժեղ, քան բոլոր բաները: 36 Ամբողջ երկիրը աղաղակում է ճշմարտության վրա, և երկինքն օրհնում է նրան։ Բոլոր գործերը ցնցվում և դողում են նրա վրա, և նրա հետ ոչ մի անարդար բան չկա։ 37 Գինին չար է, թագավորը չար է, կանայք՝ չար, մարդկանց բոլոր զավակները չար են, և այդպիսին են նրանց բոլոր չար գործերը. և նրանց մեջ ճշմարտություն չկա. իրենց անիրաւութեան մէջ ալ պիտի կորսուին։ 38 Իսկ ճշմարտությունը համբերում է և միշտ ուժեղ է. այն ապրում և հաղթում է հավիտյան: 39 Նրա հետ անձերի ընդունում կամ պարգևներ չկան. բայց նա անում է այն, ինչ արդար է, և զերծ է մնում բոլոր անարդար ու չար բաներից. և բոլոր տղամարդիկ լավ են անում նրա գործերի նման: 40 Նրա դատաստանում ոչ մի անիրավություն չկա. և նա է բոլոր դարերի զորությունը, թագավորությունը, զորությունը և վեհությունը: Օրհնյալ է ճշմարտության Աստվածը: 41 Եվ դրանով նա լռեց։ Այն ատեն ամբողջ ժողովուրդը աղաղակեց ու ասաց. 42 Այն ատեն թագաւորը ըսաւ իրեն. և դու կնստես իմ կողքին և կկոչվես իմ զարմիկ։ 43 Այն ատեն ըսաւ թագաւորին. 44 Եվ ուղարկել բոլոր այն անօթները, որոնք վերցուել էին Երուսաղէմից, որոնք Կիւրոսը առանձնացրել էր, երբ երդւեց կործանել Բաբելոնը, եւ դրանք նորից այնտեղ ուղարկել։ 45 Դու էլ երդվեցիր կառուցել այն տաճարը, որը եդոմացիներն այրեցին, երբ Հրեաստանը ամայացվեց քաղդեացիների կողմից։ 46 Եվ հիմա, ով արքա, սա այն է, ինչ ես պահանջում եմ և ուզում եմ քեզանից, և սա է քեզնից բխող իշխանական առատաձեռնությունը. դու երդվել ես երկնքի թագավորին։ 47 Այն ժամանակ Դարեհ թագավորը վեր կացավ, համբուրեց նրան և նրա համար նամակներ գրեց բոլոր գանձապահներին, փոխգնդապետներին, զորավարներին ու կառավարիչներին, որպեսզի նրանք ապահով կերպով փոխանցեն իրենց ճանապարհին և՛ իրեն, և՛ բոլոր նրանց, ովքեր նրա հետ գնում են Երուսաղեմը կառուցելու համար։ . 48 Նա նաև նամակներ գրեց Կելոսորիայում և Փենիկյանում գտնվող փոխգնդապետներին, և նրանց Լիբանոսում, որ նրանք Լիբանուսից Երուսաղեմ բերեն մայրու փայտ, և նրա հետ քաղաքը կառուցեն։ 49 Ավելին, նա գրեց բոլոր հրեաների համար, ովքեր դուրս էին եկել իր թագավորությունից դեպի Հրեա՝ իրենց ազատության համար, որ ոչ մի սպա, ոչ կառավարիչ, ոչ լեյտենանտ և ոչ գանձապահ չպետք է բռնի մտնի նրանց դռները. 50 Եվ որ ամբողջ երկիրը, որը նրանք պահում են, պետք է ազատ լինի առանց տուրքի. և որ եդովմացիները զիջեն հրեաների այն գյուղերը, որոնք այն ժամանակ տիրում էին. 51 Այո, որ տարեկան քսան տաղանդ տրվի տաճարի կառուցման համար, մինչև այն կառուցվի. 52 Եվ տարեկան ևս տասը տաղանդ՝ ամեն օր զոհասեղանի վրա ողջակեզները պահելու համար, ինչպես որ պատվիրան էին մատուցել տասնյոթ. 53 Եվ որ բոլոր նրանք, ովքեր գնացին Բաբելոնից քաղաքը կառուցելու, ազատ ազատություն ունենան, ինչպես նաև նրանք, ինչպես նաև իրենց սերունդները, և բոլոր քահանաները, որոնք գնացին։ 54 Նա գրել է նաև այս մասին. մեղադրանքները և քահանաների հանդերձները, որոնցով նրանք ծառայում են. 55 Նոյնպէս եւ ղեւտացիների պատուէրների համար, որ նրանց տրուեն մինչեւ այն օրը, երբ տունը աւարտւի, եւ Երուսաղէմը կառուցւի։ 56 Եվ նա հրամայեց տալ բոլոր նրանց, ովքեր պահում են քաղաքի թոշակներն ու վարձերը: 57 Նա Բաբելոնից ուղարկեց նաև Կյուրոսի առանձնացրած բոլոր անօթները. և այն ամենը, ինչ
 • 7. Կյուրոսը պատվիրել էր, նույնն էլ պատվիրեց կատարել, և ուղարկեց Երուսաղեմ։ 58 Երբ այս երիտասարդը դուրս ելաւ, իր երեսը դէպի երկինք դէպի Երուսաղէմ բարձրացուց ու փառաբանեց երկնքի թագաւորին. 59 Եվ ասաց. 60 Օրհնյալ ես դու, որ ինձ իմաստություն տվեցիր, որովհետև գոհություն եմ հայտնում քեզ, ով մեր հայրերի Տեր։ 61 Եվ նա վերցրեց նամակները, դուրս եկավ և եկավ Բաբելոն և պատմեց իր բոլոր եղբայրներին։ 62 Եվ նրանք փառաբանեցին իրենց հայրերի Աստծուն, որովհետև նա նրանց ազատություն և ազատություն էր տվել 63 Բարձրանալ, կառուցելու Երուսաղէմը եւ տաճարը, որ կոչւում է նրա անունով. ԳԼՈՒԽ 5 1 Սրանից հետո տոհմերի գլխավոր տղամարդիկ ընտրված էին ըստ իրենց ցեղերի, որպեսզի բարձրանան իրենց կանանց, որդիների ու դուստրերի հետ, իրենց ծառաներով ու աղախիններով և իրենց անասուններով։ 2 Եվ Դարեհը նրանց հետ հազար ձիավոր ուղարկեց, մինչև որ նրանք ապահով ետ բերին Երուսաղեմ՝ երաժշտական գործիքներով և սրինգներով։ 3 Նրանց բոլոր եղբայրները խաղացին, և նա նրանց հետ միասին բարձրացրեց նրանց։ 4 Եվ սրանք են այն մարդկանց անունները, որոնք գնացին, ըստ իրենց տոհմերի իրենց ցեղերի մեջ, ըստ իրենց մի քանի գլուխների։ 5 Քահանաները՝ Ահարոնի որդի Փենեսի որդիները՝ Սարայի որդի Յովսեդեկի որդի Յովակիմը, Դաւիթի տնից՝ Փարեսի ազգատոհմից՝ Զորոբաբէլի որդի Յովակիմը. Յուդայի ցեղը. 6 Ով իմաստուն դատավճիռներ ասաց Պարսից Դարեհ թագավորի առաջ իր թագավորության երկրորդ տարում՝ նիսան ամսին, որը առաջին ամիսն է։ 7 Եվ սրանք այն հրեաներն են, որոնք ելան գերությունից, ուր բնակվում էին որպես օտար, որոնց Բաբելոնի Նաբուքոդոնոսոր արքան տարել էր Բաբելոն։ 8 Եվ նրանք վերադարձան Երուսաղեմ և հրեաների մյուս կողմերը, յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, որը եկել էր Զորոբաբելի հետ, Հիսուսի, Նեեմիայի և Զաքարիայի, Ռեսայի, Ենենիոսի և Մարդոքեոսի հետ։ Beelsarus, Aspharasus, Reelius, Roimus և Baana, նրանց ուղեցույցները: 9 Ազգի նրանց թիվը և նրանց կուսակալները՝ Փորոսի որդիները, երկու հազար հարյուր յոթանասուն և երկու. Սափատի որդիները՝ չորս հարիւր եօթանասունեւերկու. 10 Արեսի որդիները՝ յոթ հարյուր հիսունվեց. 11 Մովաբի Փաաթի որդիները՝ երկու հազար ութ հարյուր տասներկու. 12 Էլամի որդիները՝ հազար երկու հարյուր հիսունչորս, Զաթուլի որդիները՝ ինը հարյուր քառասունհինգ, Կորբեի որդիները՝ յոթ հարյուր հինգ, Բանիի որդիները՝ վեց հարյուր քառասունութ։ 13 Բեբայի որդիները՝ վեց հարյուր քսաներեք, Սադասի որդիները՝ երեք հազար երկու հարյուր քսաներկու։ 14 Ադոնիկամի որդիները՝ վեց հարյուր վաթսունյոթ, Բագոյի որդիները՝ երկու հազար վաթսունվեց, Ադինի որդիները՝ չորս հարյուր հիսունչորս։ 15 Ատերեզիայի որդիները՝ իննսուներկու. 16 Անանիայի որդիները՝ հարյուրմեկ. 17 Մեթերոսի որդիները՝ երեք հազար հինգ, Բեթլոմոնի որդիները՝ հարյուր քսաներեք։ 18 Նետոֆայից՝ յիսունհինգ, Անաթոթից՝ հարիւր յիսունութ, Բեթսամոսից՝ քառասուներկու. 19 Նրանք Կիրաթիարիոսից՝ քսանհինգ. 20 Նրանք Քադիասից և Ամիդոյից՝ չորս հարյուր քսաներկու հոգի. 21 Նրանք Մակալոնից՝ հարյուր քսաներկու, նրանք՝ Բետոլիուսից՝ հիսուն երկու. 22 Կալամոլալոսի և Օնուսի որդիները՝ յոթ հարյուր քսանհինգ, Երեքոսի որդիները՝ երկու հարյուր քառասունհինգ։ 23 Աննայի որդիները՝ երեք հազար երեք հարիւր երեսուն։ 24 Քահանաները՝ Յիսուսի որդի Յեդուի որդիները Սանասիբի որդիներից՝ ինը հարիւր յոթանասունեւերկու, Մերութի որդիները՝ հազար յիսուն երկու. 25 Փասարոնի որդիները՝ հազար քառասունյոթ, Կարմեի որդիները՝ հազար տասնյոթ։ 26 Ղևտացիները՝ Յեսուի, Կադմիելի, Բանուասի և Սուդիայի որդիները՝ յոթանասունչորս։ 27 Սուրբ երգիչները՝ Ասափի որդիները՝ հարյուր քսանութ։ 28 Դռնապանները՝ Սաղումի որդիները, Յաթալի որդիները, Թալմոնի որդիները, Դակոբիի որդիները, Տետայի որդիները, Սամիի որդիները՝ բոլորը հարյուր երեսունինը։ 29 Տաճարի ծառաները՝ Եսավի որդիները, Ասիփայի որդիները, Տաբաոթի որդիները, Կերասի որդիները, Սուդի որդիները, Փաղեասի որդիները, Լաբանայի որդիները, Գրաբայի որդիները, 30 Ակուայի որդիները, Ուտայի որդիները, Կետաբի որդիները, Ագաբայի որդիները, Սուբայիի որդիները, Անանի որդիները, Կաթուայի որդիները, Գեդուրի որդիները, 31 Այրոսի որդիները, Դաիսանի որդիները, Նոեբայի որդիները, Քասեբայի որդիները, Գազերայի որդիները, Ազիայի որդիները, Փինեսի որդիները, Ազարեի որդիները, Բաստայի որդիները, Ասանաի որդիները. , Մեանիի որդիները, Նաֆիսիի որդիները, Ակուբի որդիները, Ակիփայի որդիները, Ասուրի որդիները, Փարակիմի որդիները, Բասաղոթի որդիները, 32 Մեեդայի որդիները, Կուտայի որդիները, Քարեայի որդիները, Քարկոսի որդիները, Ասերերի որդիները, Թոմոյի որդիները, Նասիթի որդիները, Աթիֆայի որդիները։ 33 Սողոմոնի ծառաների որդիները՝ Ազափիոնի որդիները, Փարիրայի որդիները, Յելիի որդիները, Լոզոնի որդիները, Իսրայելի որդիները, Սափեթի որդիները, 34 Հագիայի որդիները, Փարաքարեթի որդիները, Սաբիի որդիները, Սարոթիի որդիները, Մասիասի որդիները, Գարի որդիները, Ադուսի որդիները, Սուբայի որդիները, Աֆերայի որդիները, Բարոդիսի որդիները։ , Սաբաթի որդիները, Ալոմի որդիները։ 35 Տաճարի բոլոր սպասավորները և Սողոմոնի ծառաների որդիները երեք հարյուր յոթանասուն երկու հոգի էին։ 36 Սրանք եկան Թերմելեթից և Թելերսասից, նրանց առաջնորդեց Քարաաթալարը և Ալարը. 37 Նրանք չկարողացան ցույց տալ իրենց ընտանիքներին և իրենց ընտանիքներին, թե ինչպես են նրանք Իսրայելից. Բանի որդի Լադանի որդիները, Նեկոդանի որդիները՝ վեց հարյուր հիսուն երկու։ 38 Եվ քահանաներից, որոնք յուրացրել են քահանայության պաշտոնը, բայց չեն գտնվել՝ Օբդիայի որդիները, Ակոզի որդիները, Ադուսի որդիները, որոնք ամուսնացել են Բարզելոսի դուստրերից Ավգիայի հետ և կոչվել նրա անունով։
 • 8. 39 Եվ երբ այս մարդկանց ազգականների նկարագրությունը փնտրվեց գրանցամատյանում և չգտնվեց, նրանք հեռացվեցին քահանայության պաշտոնը կատարելուց. 40 Որովհետև նրանց ասացին Նեեմիան և Աթարիան, որ նրանք սուրբ բաներին չմասնակցեն, մինչև որ վեր կենա քահանայապետը, որը հագած էր վարդապետություն և ճշմարտություն: 41 Իսրայէլացիները՝ տասներկու տարեկանից բարձր, բոլորը քառասուն հազար թուով էին, բացի երկու հազար երեք հարիւր վաթսուն աղախիններից։ 42 Նրանց ծառաներն ու աղախինները եօթը հազար երեք հարիւր քառասունեօթն էին. երգիչներն ու երգչուհիները՝ երկու հարիւր քառասունհինգ։ 43 Չորս հարյուր երեսունհինգ ուղտ, յոթ հազար երեսունվեց ձի, երկու հարյուր քառասունհինգ ջորի, հինգ հազար հինգ հարյուր քսանհինգ գազան՝ լծի համար։ 44 Նրանց գերդաստաններից ոմանք, երբ եկան Երուսաղեմում գտնվող Աստծո տաճարը, երդվեցին, որ իրենց կարողության համաձայն տունը դարձյալ իր տեղում կանգնեցնեն, 45 Եվ գործերի սուրբ գանձարանը տալու համար հազար ֆունտ ոսկի, հինգ հազար արծաթ և հարյուր քահանայական զգեստներ։ 46 Քահանաներն ու ղևտացիները և ժողովուրդը բնակվում էին Երուսաղեմում և ագարակում, երգիչները և դռնապանները։ և ամբողջ Իսրայելը իրենց գյուղերում։ 47 Բայց երբ եօթներորդ ամիսը հասաւ, եւ երբ Իսրայէլի որդիները իւրաքանչիւրն իր տեղում էին, բոլորը միաձայն եկան առաջին դռան բաց տեղը, որը դէպի արեւելք է։ 48 Այն ժամանակ Յովսեդեկի որդի Յիսուսը, նրա եղբայրները՝ քահանաները, Սաղաթիէլի որդի Զորոբաբէլն ու նրա եղբայրները վեր կացան եւ պատրաստեցին Իսրայէլի Աստուծոյ զոհասեղանը. 49 Անոր վրայ ողջակէզներ մատուցանել, ինչպէս որ Աստուծոյ մարդ Մովսէսի գրքին մէջ յստակ հրամայուած է։ 50 Եվ նրանց մոտ հավաքվեցին երկրի մյուս ազգերից, և զոհասեղանը կանգնեցրին իր տեղում, քանի որ երկրի բոլոր ազգերը թշնամացել էին նրանց դեմ և ճնշում էին նրանց. և նրանք ըստ ժամանակի զոհեր մատուցեցին և ողջակեզներ մատուցեցին Տիրոջը առավոտյան և երեկոյան։ 51 Նրանք նաև տաղավարների տոնն էին անում, ինչպես որ պատվիրված է օրենքում, և ամեն օր զոհեր էին մատուցում, ինչպես որ պատահում էր։ 52 Եվ դրանից հետո՝ շարունակական ընծաները, շաբաթների, նորալուսնի և բոլոր սուրբ տոների զոհաբերությունները։ 53 Եվ բոլոր նրանք, ովքեր Աստծուն ուխտ էին արել, յոթերորդ ամսվա առաջին օրվանից սկսեցին զոհեր մատուցել Աստծուն, թեև Տիրոջ տաճարը դեռ կառուցված չէր։ 54 Եվ նրանք ցնծությամբ փող, միս և խմիչք տվեցին որմնադիրներին ու հյուսներին։ 55 Սիդոնից ու Տյուրոսից էլ սայլեր տվին, որ Լիբանոսից մայրիներ բերեն, որոնք նավով բերեն Հոպպեի նավահանգիստ, ինչպես որ պարսից Կյուրոս թագավորը պատվիրել էր նրանց։ 56 Նրա՝ Երուսաղեմի Աստծո տաճար գալուց հետո երկրորդ տարում և երկրորդ ամսում սկսվեցին Սաղաթիելի որդի Զորոբաբելը, Հովսեդեկի որդի Հիսուսը և նրանց եղբայրները, քահանաները, ղևտացիները և բոլոր նրանք, ովքեր էին։ եկեք ի Երուսաղեմ գերությունից: 57 Եվ նրանք Աստծու տան հիմքը դրեցին երկրորդ ամսվա առաջին օրը՝ Հրեա և Երուսաղեմ գալուց հետո երկրորդ տարում։ 58 Նրանք քսան տարեկանից ղևտացիներին նշանակեցին Տիրոջ գործերի վրա։ Այն ատեն ոտքի ելաւ Յիսուս, իր որդիներն ու եղբայրները, իր եղբայր Կադմիէլը, Մադիաբունի որդիները, Ելիադունի որդի Յոդայի որդիքը, իրենց որդիներն ու եղբայրները, բոլոր ղեւտացիները, միաձայն գործը պատրաստողներ։ աշխատելով առաջ տանել Աստծո տան գործերը: Այսպիսով, աշխատողները կառուցեցին Տիրոջ տաճարը: 59 Քահանաները կանգնեցին իրենց հանդերձները հագած՝ երաժշտական գործիքներով ու փողերով. Ասափի որդիքը ղևտացիները ծնծղաներ ունեին, 60 Երգեցէք գոհութեան երգեր եւ օրհնեցէ՛ք Տիրոջը, ինչպէս որ Իսրայէլի Դաւիթ թագաւորն էր հրամայել։ 61 Եվ նրանք բարձր ձայնով երգեր երգեցին՝ ի փառաբանություն Տիրոջ, որովհետև նրա ողորմությունն ու փառքը հավիտյան է ամբողջ Իսրայելում։ 62 Եվ ամբողջ ժողովուրդը փողեր հնչեցրեց և բարձր ձայնով աղաղակեց՝ գոհության երգեր երգելով Տիրոջը Տիրոջ տան բարձրացման համար։ 63 Քահանաներից ու ղևտացիներից և նրանց տոհմապետերից՝ նախկին տունը տեսած հին մարդիկ լացով և մեծ աղաղակով եկան այս շենքի մոտ։ 64 Բայց շատերը փողերով ու ուրախութեամբ բարձր ձայնով աղաղակեցին. 65 Այնպէս որ շեփորները չլսուին ժողովրդի լացի համար. 66 Ուստի, երբ Հուդայի ցեղի և Բենիամինի թշնամիները լսեցին դա, իմացան, թե ինչ է նշանակում փողերի այդ աղմուկը։ 67 Եվ նրանք հասկացան, որ նրանք, ովքեր գերության մեջ էին, կառուցեցին Իսրայելի Տեր Աստծո տաճարը: 68 Նրանք գնացին Զորոբաբելի և Հիսուսի և տոհմապետի մոտ և ասացին նրանց. «Մենք ձեզ հետ միասին կշինենք»։ 69 Որովհետև մենք էլ, ինչպես դուք, հնազանդվում ենք ձեր Տիրոջը և զոհ ենք մատուցում նրան Ասորեստանի Ազբազարեթ թագավորի օրերից, որը մեզ այստեղ բերեց։ 70 Այն ժամանակ Զորոբաբելը, Հիսուսը և Իսրայելի տոհմերի պետն ասացին նրանց. 71 Մենք միայնակ պիտի շինենք Իսրայէլի Տիրոջ համար, ինչպէս պարսիկների Կիւրոս թագաւորը մեզ պատուիրել է։ 72 Բայց երկրի հեթանոսները, որոնք ծանր էին տանում Հրեաստանի բնակիչների վրա և նեղության մեջ էին պահում նրանց, խանգարում էին նրանց կառուցմանը. 73 Եվ իրենց գաղտնի դավադրություններով, ժողովրդական հորդորներով ու իրարանցումներով նրանք խոչընդոտում էին շենքի ավարտին այն ամբողջ ժամանակ, երբ Կյուրոս թագավորն ապրում էր, ուստի նրանց արգելեցին կառուցել երկու տարի՝ մինչև Դարեհի թագավորությունը։ ԳԼՈՒԽ 6 1 Արդ, Դարեհ Ագեոսի և Ադդոյի որդի Զաքարիայի թագավորության երկրորդ տարում մարգարեները մարգարեացան հրեաներին Հրեաստանում և Երուսաղեմում Իսրայելի Տեր Աստծո անունով, որը նրանց վրա էր։ 2 Այն ժամանակ ոտքի կանգնեցին Սաղաթիելի որդի Զորոբաբելը և Հովսեդեկի որդի Հիսուսը և սկսեցին կառուցել Տիրոջ տունը Երուսաղեմում, և Տիրոջ մարգարեները նրանց հետ էին և օգնում էին նրանց։
 • 9. 3 Միևնույն ժամանակ նրանց մոտ եկավ Ասորիքի և Փենիկյանի կառավարիչ Սիսինը, Սաթրաբուզանեսի և նրա ընկերների հետ և ասաց նրանց. 4 Ո՞ւմ հանձնարարությամբ եք դուք կառուցում այս տունն ու այս տանիքը և կատարում մնացած բոլոր բաները։ և ովքե՞ր են այն աշխատողները, որոնք կատարում են այս բաները: 5 Այնուամենայնիվ, հրեաների երեցները բարեհաճություն գտան, քանի որ Տերն այցելել էր գերությանը. 6 Եվ նրանց չխանգարեցին կառուցել, մինչև այն պահը, երբ Դարեհին նշան չտրվեց նրանց վերաբերյալ, և ստացվեց պատասխան: 7 Այն նամակների պատճենը, որոնք Սիսինը, Ասորիքի և Փենիկիայի կառավարիչը, և Սաթրաբուզանեսը, իրենց ուղեկիցների հետ՝ Ասորիքի և Փենիկիայի կառավարիչներով, գրեցին և ուղարկեցին Դարեհին. Դարեհ թագավորին, ողջույն. 8 Թող ամեն ինչ հայտնի լինի մեր տիրոջը՝ թագավորին, որ երբ մտանք Հրեաստանի երկիրը և մտանք Երուսաղեմ քաղաքը, Երուսաղեմ քաղաքում գտանք գերության մեջ գտնվող հրեաների նախնիներին. 9 Տէրոջը տուն շինելով՝ մեծ ու նոր, սրբատաշ ու թանկագին քարերով, իսկ պատերուն վրայ արդէն դրուած փայտէն։ 10 Եվ այդ գործերը կատարվում են մեծ արագությամբ, և գործը բարեհաջող է ընթանում նրանց ձեռքում, և այն արվում է ամենայն փառքով և ջանասիրությամբ: 11 Այն ժամանակ մենք հարցրինք այս երեցներին՝ ասելով. 12 Հետևաբար, որպեսզի մենք կարողանայինք ձեզ գիտելիք տալ գրավոր կերպով, մենք պահանջեցինք նրանցից, ովքեր գլխավոր կատարողներն էին, և նրանցից գրավոր պահանջեցինք իրենց գլխավոր մարդկանց անունները: 13 Ուստի նրանք մեզ պատասխանեցին. «Մենք Տիրոջ ծառաներն ենք, որ ստեղծեց երկինքն ու երկիրը»։ 14 Իսկ այս տունը շատ տարիներ առաջ կառուցվել է Իսրայելի մի թագավորի կողմից՝ մեծ ու հզոր, և ավարտվել է։ 15 Բայց երբ մեր հայրերը բարկացրեցին Աստծուն և մեղանչեցին երկնքում գտնվող Իսրայելի Տիրոջ դեմ, նա նրանց մատնեց քաղդեացիների Բաբելոնի Նաբուքոդոնոսոր թագավորի իշխանությանը. 16 Ով քանդեց տունը, այրեց այն, և ժողովրդին գերի տարավ Բաբելոն։ 17 Բայց Բաբելոնի երկրի վրա Կյուրոս թագավորի թագավորության առաջին տարում Կյուրոս թագավորը գրեց, որ այս տունը շինվի։ 18 Եվ ոսկուց և արծաթից սուրբ անոթները, որոնք Նաբուքոդոնոսորը հանել էր Երուսաղեմի տնից և դրել էր իր տաճարում, այն Կյուրոս թագավորը նորից դուրս բերեց Բաբելոնի տաճարից, և դրանք հանձնվեցին. Զորոբաբելին և տիրակալ Սանաբասարին, 19 Պատվիրելով, որ նա վերցնի նույն անոթները և դնի Երուսաղեմի տաճարում. և որ նրա փոխարեն Տիրոջ տաճարը կառուցվի։ 20 Այն ժամանակ նույն Սանաբասարոսը, երբ եկավ այստեղ, դրեց Տիրոջ տան հիմքերը Երուսաղեմում. և այն ժամանակվանից մինչ այժմ դեռ շենք է, այն դեռ ամբողջությամբ ավարտված չէ։ 21 Արդ, եթե թագավորին լավ է թվում, թող փնտրեն Կյուրոս թագավորի արձանագրությունները. 22 Եվ եթե պարզվի, որ Երուսաղեմում Տիրոջ տան շինարարությունը կատարվել է Կյուրոս թագավորի համաձայնությամբ, և եթե մեր տերը՝ թագավորը, այդպես է մտածում, թող մեզ ցույց տա դրա մասին։ 23 Այն ատեն Դարեհ թագաւորին հրամայեց որ Բաբելոնի մէջ արձանագրութիւնները փնտռէ, եւ Եկբատան պալատին մէջ, որ Մեդիա երկրին մէջ է, գոց մը գտաւ, ուր արձանագրուած էին այս բաները։ 24 Կիւրոսի թագաւորութեան առաջին տարում Կիւրոս թագաւորը հրամայեց, որ Տիրոջ տունը Երուսաղէմում վերստին կառուցուի, ուր անդադար կրակով զոհեր են մատուցում. 25 Դրա բարձրությունը վաթսուն կանգուն լինի, իսկ լայնությունը՝ վաթսուն կանգուն, երեք շարք սրբատաշ քարերով և մեկ շարքով նոր փայտերով։ և դրա ծախսերը պետք է տրվեն Կյուրոս թագավորի տնից: 26 Եվ որ Տիրոջ տան սուրբ անոթները՝ ոսկուց և արծաթից, որոնք Նաբուգոդոնոսորը հանեց Երուսաղեմի տնից և բերեց Բաբելոն, պետք է վերականգնվեն Երուսաղեմի տունը և դրվեն այնտեղ, որտեղ. նրանք նախկինում էին: 27 Եվ նաև նա հրամայեց, որ Ասորիքի և Փենիկյանի կառավարիչ Սիսինեսը, և Սաթրաբուզանեսը, և նրանց ուղեկիցները, և նրանք, ովքեր կառավարիչներ էին նշանակվել Ասորիքում և Փենիկյանում, պետք է զգույշ լինեն, որ չխառնվեն այդ վայրի հետ, այլ տառապեն Զորոբաբելից՝ ծառային։ Տե՛ր, և Հրեաստանի կառավարիչ և հրեաների երեցներ, որ այդ տեղում Տիրոջ տունը շինեն։ 28 Ես էլ պատվիրեցի, որ այն նորից շինվի. և որ նրանք ջանասիրաբար նայեն օգնելու նրանց, ովքեր գերության մեջ են հրեաների, մինչև Տիրոջ տունը ավարտվի: 29 Եվ Կելոսիրիայի ու Փենիկիայի տուրքից մի բաժին, որ զգուշորեն տրվի այս մարդկանց Տիրոջ զոհերի համար, այսինքն՝ կառավարիչ Զորոբաբելին՝ ցուլերի, խոյերի և գառների համար։ 30 Եվ նաև եգիպտացորենը, աղը, գինին և ձեթը, և դա անընդհատ ամեն տարի առանց որևէ հարցի, ինչպես որ Երուսաղեմում գտնվող քահանաները կնշանակեն ամեն օր ծախսվել. 31 Որպէսզի ընծաներ մատուցուին Բարձրեալ Աստուծոյ թագաւորին ու անոր զաւակներուն համար, եւ անոնք իրենց կեանքին համար աղօթեն։ 32 Եվ նա հրամայեց, որ յուրաքանչյուր ոք, ով օրինազանցություն անի, այո, կամ կթեթևացնի վերոհիշյալ կամ գրված որևէ բան, իր տնից մի ծառ վերցնեն, և նրան կախեն, և նրա ողջ ունեցվածքը առնեն թագավորի համար: 33 Ուրեմն Տերը, որի անունը կանչված է, կործանում է ամեն թագավոր և ազգ, որը մեկնում է իր ձեռքը Երուսաղեմում գտնվող Տիրոջ տունը խոչընդոտելու կամ վնասելու համար։ 34 Ես՝ Դարեհ թագավորը, կարգադրել եմ, որ այս բաների համաձայն լինի ջանասիրաբար։ ԳԼՈՒԽ 7 1 Այնուհետև Կելոսորիայի և Փենիկյանի կառավարիչ Սիսինեսը և Սաթրաբուզանեսն իրենց ընկերների հետ Դարեհ թագավորի պատվիրաններին հետևեցին. 2 Շատ ուշադիր վերահսկում էր սուրբ գործերը՝ օգնելով հրեաների հին մարդկանց և տաճարի կառավարիչներին։ 3 Եվ այսպես, սուրբ գործերը բարգավաճեցին, երբ մարգարեացան Ագեոս և Զաքարիա մարգարեները։ 4 Եվ նրանք ավարտեցին այս բաները Իսրայելի Տեր Աստծու պատվիրանով և Պարսկաստանի թագավորների՝ Կյուրոսի, Դարեհի և Արտեքսերքսեսի համաձայնությամբ։ 5 Եվ այսպես ավարտվեց սուրբ տունը Ադար ամսվա քսաներեքերորդ օրը՝ պարսից Դարեհ թագավորի վեցերորդ տարում։
 • 10. 6 Իսրայէլի որդիքը, քահանաները, ղեւտացիները եւ ուրիշներ, որոնք գերութեան մէջ էին, որ աւելցած էին իրենց, արեցին ինչպէս գրուած է Մովսէսի գրքում։ 7 Տէրոջը տաճարին նուիրման համար հարիւր զուարակ՝ երկու հարիւր խոյ, չորս հարիւր գառ մատուցանեցին. 8 Եւ տասներկու նոխազ ամբողջ Իսրայէլի մեղքի համար՝ Իսրայէլի ցեղերի պետերի թւով։ 9 Քահանաներն ու ղևտացիները, ըստ իրենց տոհմերի, իրենց հանդերձները հագած կանգնած էին Իսրայելի Տեր Աստծուն ծառայելու համար՝ ըստ Մովսեսի գրքի. 10 Իսրայէլի որդիները, որոնք գերութեան մէջ էին, զատիկը կատարեցին առաջին ամսի տասնչորսերորդ օրը, որից յետոյ քահանաներն ու ղեւտացիները սրբագործւեցին։ 11 Գերության մեջ գտնվողները բոլորը միասին չէին սրբագործվում, բայց ղևտացիները բոլորը միասին սրբագործվեցին։ 12 Եվ այսպես նրանք մատուցեցին Պասեքը բոլոր գերության մեջ գտնվողների, իրենց եղբայրների՝ քահանաների և իրենց համար։ 13 Գերությունից դուրս եկած Իսրայելի որդիները կերան, բոլոր նրանք, ովքեր բաժանվել էին երկրի ժողովրդի գարշելի բաներից և փնտրում էին Տիրոջը։ 14Եւ եօթը օր անթթխմոր հացի տօնը կատարեցին՝ ուրախանալով Տիրոջ առաջ, 15 Որովհետեւ Ասորեստանի թագաւորին խորհուրդը դարձուց անոնց՝ որ զօրացնեն իրենց ձեռքերը Իսրայէլի Տէր Աստուծոյ գործերուն մէջ։ ԳԼՈՒԽ 8 1 Այս բաներից հետո, երբ թագավորեց պարսից Արտեքսերքսես թագավորը, եկավ Սարաայի որդի Եսդրասը, Սաղումի որդի Հելքիայի որդի Եզերիայի որդին, 2 Աքիտոբի որդի Սադդուկի որդին, Ամարիայի որդի Եզիասի, Մերեմոթի որդի Զարայի, Սավիայի որդի Բոկասի, Փինեսի որդի Աբիսումի որդի Բոկասի որդին։ , որդի Եղիազարի, քահանայապետ Ահարոնի որդի։ 3 Այս Եսդրասը ելավ Բաբելոնից՝ որպես դպիր՝ պատրաստ լինելով Մովսեսի օրենքին, որ տրվել էր Իսրայելի Աստծու կողմից։ 4 Թագաւորը պատուեց նրան, որովհետեւ իր բոլոր խնդրանքներում շնորհք գտաւ նրա աչքին։ 5 Նրա հետ Իսրայելի որդիներից ոմանք էլ՝ ղևտացիների քահանայից, սուրբ երգիչներից, դռնապաններից և տաճարի սպասավորներից եկան Երուսաղեմ, 6 Արտեքսերքսեսի թագավորության յոթերորդ տարում, հինգերորդ ամսին, սա թագավորի յոթերորդ տարին էր. որովհետև նրանք Բաբելոնից մեկնեցին առաջին ամսվա առաջին օրը և եկան Երուսաղեմ՝ այն բարեկեցիկ ճանապարհի համաձայն, որը Տերը տվեց նրանց։ 7 Որովհետև Եսդրասը շատ մեծ վարպետություն ուներ, այնպես որ նա ոչինչ բաց չթողեց Տիրոջ օրենքից և պատվիրաններից, այլ ամբողջ Իսրայելին սովորեցրեց կանոններն ու դատավճիռները։ 8 Հանձնարարության պատճենը, որը գրվել է Արտեքսերքսես թագավորից, և եկել է Եսդրաս քահանային և Տիրոջ օրենքը կարդացողին, հետևյալն է. 9 Արտեքսերքսես թագավորը Եսդրաս քահանային և Տիրոջ օրենքը կարդացողին ողջույն է ուղարկում. 10 Ես որոշել եմ ողորմությամբ վարվել՝ հրամայեցի, որ հրեաների ազգից, քահանաներից ու ղևտացիներից մեր թագավորության մեջ լինեն նրանք, ովքեր կամենում են և ցանկանում, որ գնան քեզ հետ Երուսաղեմ։ 11 Ուրեմն բոլոր նրանք, ովքեր մտածում են դրա մասին, թող գնան քեզ հետ, ինչպես ինձ և իմ յոթ ընկերներին՝ խորհրդականներին, լավ թվաց. 12 Որպեսզի նրանք կարողանան նայել Հրեաստանի և Երուսաղեմի գործերին՝ համաձայնեցնելով այն, ինչ կա Տիրոջ օրենքում. 13 Եվ Իսրայելի Տիրոջը Երուսաղեմ տանեք այն նվերները, որոնք ես ու իմ ընկերներն ուխտել ենք, և այն ամբողջ ոսկին ու արծաթը, որ կարելի է գտնել Բաբելոնի երկրում, Տիրոջ մոտ՝ Երուսաղեմում, 14 Ժողովրդից տրվածի հետ՝ Երուսաղեմում՝ իրենց Տեր Աստծու տաճարի համար, և որ արծաթն ու ոսկին հավաքվեն ցուլերի, խոյերի, գառների և նրանց համար նախատեսված բաների համար։ 15 Որպեսզի նրանք կարողանան զոհեր մատուցել Տիրոջը իրենց Տեր Աստծո զոհասեղանի վրա, որը Երուսաղեմում է։ 16 Եվ ինչ որ դու և քո եղբայրները կամենաք անել արծաթով և ոսկով, արեք ձեր Աստծո կամքի համաձայն։ 17 Եվ Տիրոջ սուրբ անոթները, որոնք տրված են քեզ Երուսաղեմում գտնվող քո Աստծո տաճարի համար, դու դնես քո Աստծո առաջ Երուսաղեմում։ 18 Եվ ինչ էլ որ հիշես քո Աստծո տաճարից օգտվելու համար, այն կտաս թագավորի գանձարանից։ 19 Եվ ես՝ Արտեքսերքսես թագավորը, Ասորիքի և Ֆենիկիայի գանձապահներին պատվիրեցի, որ այն, ինչ Եդրաս քահանան և Բարձրյալ Աստծո օրենքը ընթերցողը ուղարկի, շտապ տան նրան։ 20 Հարյուր տաղանդ արծաթի, ինչպես նաև ցորենի՝ հարյուր կորի, հարյուր կտոր գինի և առատ այլ բաների չափով։ 21 Թող ամեն ինչ կատարվի Աստծո օրենքի համաձայն՝ ջանասիրաբար բարձրյալ Աստծուն, որպեսզի բարկությունը չգա թագավորի և նրա որդիների թագավորության վրա։ 22 Ես էլ ձեզ պատվիրում եմ, որ քահանաներից, ղևտացիներից, սուրբ երգիչներից, դռնապաններից, կամ տաճարի սպասավորներից և այս տաճարում գործ ունեցողներից որևէ մեկից հարկ չպահանջեք և որևէ այլ գանձում. որ ոչ ոք իշխանություն չունենա նրանց ինչ-որ բան պարտադրելու։ 23 Եվ դու, Եսդրաս, ըստ Աստծո իմաստության, դատավորներ և դատավորներ կարգիր, որպեսզի նրանք դատեն ամբողջ Ասորիքում և Ֆենիկիայում բոլոր նրանց, ովքեր գիտեն քո Աստծո օրենքը. և նրանց, ովքեր դա չգիտեն, դու սովորեցրու: 24 Եվ ով որ խախտի քո Աստծո և թագավորի օրենքը, ջանասիրաբար կպատժվի՝ լինի դա մահով, թե այլ պատժով, դրամական պատիժով, թե բանտարկությամբ։ 25 Այն ժամանակ Եդրաս դպիրն ասաց. 26 Եւ ինձ պատուեց թագաւորի, նրա խորհրդականների, նրա բոլոր ընկերների ու ազնուականների առաջ։ 27 Դրա համար ես քաջալերվեցի իմ Տեր Աստծուց և հավաքեցի Իսրայելի մարդկանց, որ բարձրանան ինձ հետ։ 28 Եվ սրանք են այն գլխավորներն՝ ըստ իրենց տոհմերի և մի շարք պատիվների, որոնք ինձ հետ ելան Բաբելոնից Արտեքսերքսես թագավորի թագավորության ժամանակ. 29 Փենեսի որդիներից՝ Գերսոնը, Իթամարի որդիներից՝ Գամաելը, Դավթի որդիներից՝ Սեքենիայի որդի Լետտոսը։ 30 Փարեսի որդիներից՝ Զաքարիան. Եւ նորա հետ հաշվուեցան հարիւր յիսուն մարդ: 31 Փաաթ Մովաբի որդիներից՝ Զարաիայի որդի Եղիաոնիան, և նրա հետ երկու հարյուր մարդ։
 • 11. 32 Զաթոեի որդիներից՝ Հեզելոսի որդի Սեքենիան, և նրա հետ երեք հարյուր մարդ, Ադինի որդիներից՝ Հովնաթանի որդի Օբեթը և նրա հետ երկու հարյուր հիսուն մարդ։ 33 Ելամի որդիներից՝ Գոթողիայի որդի Յոսիասը, և նրա հետ յոթանասուն մարդ։ 34 Սափատիայի որդիներից՝ Միքայելի որդի Սարայիան, և նրա հետ վաթսուն տասը մարդ։ 35 Հովաբի որդիներից՝ Հեզելոսի որդի Աբադիասը և նրա հետ երկու հարյուր տասներկու մարդ։ 36 Բանիդի որդիներից՝ Հոսափիայի որդի Ասաղիմոթը, և նրա հետ հարյուր վաթսուն մարդ։ 37 Բաբիի որդիներից՝ Բեբայի որդի Զաքարիան, և նրա հետ քսանութ մարդ։ 38 Աստաթի որդիներից՝ Ակատանի որդի Յոհաննեսը, և նրա հետ հարյուր տասը մարդ։ 39 Ադոնիկամի վերջին որդիներից, և սրանք են նրանց անունները. 40 Բագոյի որդիներից Իստալկուրուսի որդի Ութին և նրա հետ յոթանասուն մարդ։ 41 Եւ սրանց հաւաքեցի Թերաս կոչուած գետի մօտ, ուր երեք օր մեր վրանները խփեցինք. 42 Բայց երբ այնտեղ քահանաներից ու ղևտացիներից ոչ մեկին չգտա, 43 Այն ժամանակ ես ուղարկեցի Եղիազարի, Իդուելի և Մասմանի մոտ, 44 Եվ Ալնաթանը, Մամայասը, Հորիբասը, Նաթանը, Եվանանը, Զաքարիան և Մոսողամոնը՝ գլխավոր և գիտուն մարդիկ։ 45 Եվ ես նրանց պատվիրեցի, որ գնան Սադեոս զորավարի մոտ, որը գանձատան տեղում էր։ 46 Եվ հրամայեց նրանց, որ խոսեն Դադեոսի, նրա եղբայրների և այդ վայրում գտնվող գանձապահների հետ, որպեսզի մեզ ուղարկեն այնպիսի մարդկանց, ովքեր կարող են քահանայություն կատարել Տիրոջ տանը։ 47Եւ մեր Տիրոջ հզօր ձեռքով բերին մեզ մօտ Իսրայէլի որդի Ղեւիի որդի Մոլիի որդիների հմուտ մարդկանց՝ Ասեբիային, նրա որդիներին ու նրա եղբայրներին, որոնք տասնութ տարեկան էին։ 48 Ասեբիան, Աննուսը և նրա եղբայրը՝ Օսայիան, Քաննևսի որդիներից, և նրանց որդիները քսան մարդ էին։ 49 Տաճարի ծառաներից, որոնց Դաւիթը կարգադրել էր, եւ ղեւտացիների ծառայութեան գլխաւոր մարդկանցից՝ տաճարի երկու հարիւր քսան ծառաներից, որոնց անունները ցոյց տուեցին։ 50 Եվ այնտեղ ես երդվեցի ծոմ պահել երիտասարդներին մեր Տիրոջ առաջ, որպեսզի ցանկանամ նրան բարեկեցիկ ճանապարհորդություն թե՛ մեզ, թե՛ մեզ հետ եղողներին, թե՛ մեր երեխաներին, թե՛ անասուններին. 51 Որովհետեւ ես ամաչում էի խնդրել թագավորի հետեւակներից, ձիավորներից ու վարվել մեր հակառակորդներից պաշտպանվելու համար։ 52 Որովհետև մենք ասել էինք թագավորին, որ մեր Տեր Աստծո զորությունը պետք է լինի նրանց հետ, ովքեր փնտրում են նրան, որպեսզի աջակցի նրանց ամեն կերպ։ 53 Եվ մենք նորից աղաչեցինք մեր Տիրոջը, երբ վերաբերում էր այս բաներին, և գտանք, որ նա բարենպաստ է մեզ համար: 54 Այն ժամանակ ես առանձնացրեցի քահանայապետներից տասներկուսին, Եսեբրիային ու Ասանիային, և նրանց եղբայրներից տասը տղամարդկանց։ 55 Եվ ես կշռեցի նրանց ոսկին, արծաթը և մեր Տիրոջ տան սուրբ սպասքը, որ տվել էին թագավորը, նրա խորհուրդը, իշխանները և ամբողջ Իսրայելը։ 56 Եվ երբ ես կշռեցի այն, ես նրանց տվեցի վեց հարյուր հիսուն տաղանդ արծաթ և հարյուր տաղանդ արծաթյա անոթներ և հարյուր տաղանդ ոսկի, 57 Քսան ոսկէ անօթներ, տասներկու պղնձէ անօթներ՝ ոսկու պէս փայլուն։ 58 Եվ ես ասացի նրանց. «Եվ դուք սուրբ եք Տիրոջ համար, և անոթները սուրբ են, և ոսկին ու արծաթը ուխտ են Տիրոջը՝ մեր հայրերի Տիրոջը»: 59 Արթո՛ւն կացէք եւ պահեցէ՛ք զանոնք, մինչեւ որ մատնէք զանոնք քահանայապետներուն ու ղեւտացիներուն ու Իսրայէլի տոհմերուն գլխաւորներուն՝ Երուսաղէմ՝ մեր Աստուծոյ տան սենեակներուն մէջ։ 60 Քահանաներն ու ղևտացիները, որոնք ստացել էին արծաթը, ոսկին և սպասքը, դրանք բերեցին Երուսաղեմ՝ Տիրոջ տաճարը։ 61 Եվ Թերաս գետից մենք մեկնեցինք առաջին ամսվա տասներկուերորդ օրը և եկանք Երուսաղեմ մեր Տիրոջ զորավոր ձեռքով, որը մեզ հետ էր. մենք եկանք Երուսաղեմ։ 62 Եվ երբ մենք այնտեղ էինք երեք օր, կշռված ոսկին ու արծաթը չորրորդ օրը հանձնեցին մեր Տիրոջ տանը Իրիի որդի Մարմոթ քահանային։ 63 Նրա հետ էին Փենեսի որդի Եղիազարը, և նրանց հետ էին Հիսուսի որդի Հոսաբադը և ղևտացի Սաբանի որդի Մոեթը. 64 Անոնց ամբողջ ծանրութիւնը գրուեցաւ նոյն ժամին։ 65 Բացի այդ, գերությունից դուրս եկածները զոհ մատուցեցին Իսրայելի Տեր Աստծուն՝ տասներկու զուարակ ամբողջ Իսրայելի համար՝ ութսուն տասնվեց խոյ, 66 Վաթսուն տասներկու գառ, խաղաղության զոհաբերության նոխազ՝ տասներկու. նրանք բոլորը զոհաբերություն են Տիրոջը։ 67 Նրանք թագավորի պատվիրանները փոխանցեցին թագավորի տնտեսներին ու Կելոսորիայի ու Փենիկյանի կառավարիչներին. և նրանք պատվում էին ժողովրդին և Աստծո տաճարը: 68 Երբ այս բաները կատարվեցին, իշխանները եկան ինձ մոտ և ասացին. 69 Իսրայէլի ազգը, իշխանները, քահանաները եւ ղեւտացիները իրենցմէ չվանեցին երկրի օտար ժողովրդին, ոչ էլ հեթանոսների պղծութիւնները՝ քանանացիներին, քետացիներին, փերեսացիներին, յեբուսացիներին ու մովաբացիներին, եգիպտացիներ և եդոմացիներ։ 70 Որովհետև և՛ նրանք, և՛ նրանց որդիներն ամուսնացել են իրենց աղջիկների հետ, և սուրբ սերմը խառնվել է երկրի օտար ժողովրդին. և այս գործի սկզբից կառավարիչներն ու մեծամեծները մասնակից են եղել այս անօրինությանը: 71 Եվ հենց որ լսեցի այս բաները, պատառոտեցի իմ հագուստն ու սուրբ զգեստը, և մազերը կտրեցի գլխիցս ու մորուքիցս, և նստեցրի ինձ տխուր և շատ ծանր։ 72 Բոլոր նրանք, որ այն ժամանակ Իսրայէլի Տէր Աստուծոյ խօսքից յուզուած էին, հաւաքուեցին ինձ մօտ, մինչ ես սգում էի անօրէնութեան համար, բայց ես ծանրութեամբ լեցուն նստեցի մինչեւ երեկոյեան զոհը։ 73 Այն ժամանակ ծոմիցս վեր կենալով՝ պատառոտվելով հանդերձս ու սուրբ հանդերձս, ծնկներս խոնարհելով՝ մեկնելով ձեռքերս առ Տերը, 74 Ես ասացի. 75 Որովհետև մեր մեղքերը շատացել են մեր գլխից վեր, և մեր տգիտությունները հասել են մինչև երկինք: 76 Քանզի մեր հայրերի ժամանակներից ի վեր մենք մեծ մեղքի մեջ ենք եղել և կանք, նույնիսկ մինչև այսօր: 77 Եվ մեր մեղքերի և մեր հայրերի համար մենք մեր եղբայրների, մեր թագավորների և մեր քահանաների հետ
 • 12. մատնվեցինք երկրի թագավորներին, սրի և գերության և ամոթի զոհի համար մինչև այսօր: 78 Եվ հիմա ինչ-որ չափով ողորմություն եղավ քեզնից, ով Տեր, որ մեզ արմատ և անուն մնա քո սրբավայրի տեղում. 79 Եվ մեզ համար լույս հայտնաբերելու մեր Տեր Աստծո տանը և մեզ կերակուր տալու մեր ծառայության ժամանակ: 80 Այո, երբ մենք ստրկության մեջ էինք, մենք չէինք լքված մեր Տիրոջից. բայց նա մեզ ողորմեց պարսից թագավորների առաջ, և նրանք մեզ կերակուր տվեցին. 81 Այո, և պատվեցին մեր Տիրոջ տաճարը և ոտքի կանգնեցրին ամայի Սիոնը, որ նրանք մեզ հաստատակամ բնակություն տվեցին Հրեաստանում և Երուսաղեմում: 82 Եվ հիմա, Տե՛ր, ի՞նչ ասենք՝ ունենալով այս բաները։ քանզի մենք խախտեցինք քո պատվիրանները, որոնք դու տվեցիր քո ծառաների՝ մարգարեների ձեռքով, ասելով. 83 Որ երկիրը, որը դուք մտնում եք ժառանգություն ստանալու համար, երկիր է, որը աղտոտված է երկրի օտարների աղտոտվածությամբ, և նրանք լցրել են այն իրենց անմաքրությամբ: 84 Ուստի հիմա ձեր դուստրերին մի՛ միացնեք նրանց որդիներին, ոչ էլ նրանց աղջիկներին ձեր որդիներին մի՛ տանեք: 85 Ավելին, դուք երբեք չպետք է ձգտեք խաղաղություն ունենալ նրանց հետ, որպեսզի դուք ուժեղ լինեք և ուտեք երկրի բարիքները, և որ դուք կարող եք թողնել երկրի ժառանգությունը ձեր երեխաներին հավիտյան: 86 Եվ այն ամենը, ինչ պատահել է, արվել է մեզ մեր չար գործերի և մեծ մեղքերի համար. քանզի դու, Տէ՛ր, մեր մեղքերը թեթեւացրիր, 87 Եվ մեզ այդպիսի արմատ չտվեց, բայց մենք դարձյալ հետ դարձանք՝ քո օրենքը խախտելու և երկրի ազգերի անմաքրության հետ խառնվելու համար։ 88 Չե՞ս կարող բարկանալ մեզ վրա, որ մեզ կործանես, մինչև որ մեզ չթողնես ոչ արմատ, ոչ սերմ, ոչ անուն։ 89 Ո՛վ Իսրայէլի Տէ՛ր, դու ճշմարիտ ես, որովհետեւ այսօր մենք արմատ ենք մնացել։ 90 Ահա, հիմա մենք քո առջև ենք մեր անօրինությունների մեջ, քանզի մենք այլևս չենք կարող կանգնել այս բաների պատճառով քո առաջ: 91 Եվ մինչ Էսդրասն իր աղոթքում խոստովանեց՝ լաց լինելով և գետնին ընկած տաճարի առջև, Երուսաղեմից նրա մոտ հավաքվեց շատ մեծ բազմություն՝ տղամարդիկ, կանայք և երեխաներ. 92 Այն ժամանակ Իսրայելի որդիներից Հելոսի որդի Հեքոնիան կանչեց և ասաց. . 93 Եկե՛ք երդվենք Տիրոջը, որ կհեռացնենք մեր բոլոր կանանց, որ վերցրել ենք հեթանոսներից, նրանց երեխաների հետ, 94 Ինչպես որ դու որոշեցիր, և բոլոր նրանց, ովքեր հնազանդվում են Տիրոջ օրենքին։ 95 Վեր կաց և գործադրիր, որովհետև այս գործը քեզ է վերաբերում, և մենք քեզ հետ կլինենք. քաջաբար արա։ 96 Եվ Եսդրասը վեր կացավ և երդվեց ամբողջ Իսրայելի քահանաների ու ղևտացիների հետ՝ անել այս բաները։ և այսպես նրանք երդվեցին. ԳԼՈՒԽ 9 1 Այն ժամանակ Եսդրասը տաճարի գավիթից վեր կենալով՝ գնաց Եղիասիբի որդի Հովանանի սենյակը, 2 Եվ մնաց այնտեղ, և միս չկերավ և ջուր չխմեց՝ սգալով բազմության մեծ անօրինությունների համար։ 3 Եվ ամբողջ Հրեաստանում և Երուսաղեմում հռչակագիր եղավ բոլոր գերության մեջ գտնվողներին, որ նրանք միասին հավաքվեն Երուսաղեմում. 4 Եվ ով որ երկու-երեք օրվա ընթացքում չհանդիպի այնտեղ՝ ըստ նշանակված երեցների, որոնք կանոնադրել են, նրանց անասունները պետք է բռնվեն տաճարի համար, և ինքն էլ դուրս գցվի գերության մեջ գտնվողներից։ 5 Երեք օրից Յուդայի ու Բենիամինի ցեղից բոլորը հաւաքուեցին Երուսաղէմում իններորդ ամսի քսաներորդ օրը։ 6 Եվ ամբողջ բազմությունը դողալով նստեց տաճարի ընդարձակ գավիթում ներկա անբարենպաստ եղանակի պատճառով: 7 Եվ Եսդրասը վեր կացավ և ասաց նրանց. 8 Եվ հիմա, խոստովանելով, փառք տվեք մեր հայրերի Տեր Աստծուն, 9 Եվ կատարեք նրա կամքը և բաժանվեք երկրի հեթանոսներից և օտար կանանցից։ 10 Այն ժամանակ ամբողջ ժողովուրդը աղաղակեց ու բարձր ձայնով ասաց. 11 Բայց քանի որ ժողովուրդը շատ է, և անբարենպաստ եղանակ է, այնպես որ մենք չենք կարող առանց դրա կանգնել, և սա մեկ կամ երկու օրվա աշխատանք չէ, տեսնելով, որ մեր մեղքը այս բաներում տարածված է. 12 Ուրեմն թող մնան բազմության կառավարիչները, և մեր բոլոր բնակատեղիները, որոնք օտար կանայք ունեն, թող գան նշանակված ժամանակին, 13Եւ նրանց հետ ամէն տեղ իշխաններն ու դատաւորները, մինչեւ որ այս բանի համար Տիրոջ բարկութիւնը մեզնից հեռացնենք։ 14 Այն ժամանակ Ազայելի որդի Հովնաթանը և Թեոկանոսի որդի Եզեկիան այս գործը վերցրին իրենց վրա։ 15 Եվ նրանք, ովքեր գերության մեջ էին, արեցին այս բոլոր բաները: 16 Եվ Եսդրաս քահանան իր համար ընտրեց իրենց տոհմերի գլխավոր տղամարդկանց՝ բոլորի անուններով, և տասներորդ ամսվա առաջին օրը նրանք միասին նստեցին՝ քննելու հարցը։ 17 Ուստի անոնց գործը, որ օտար կիներ ունէր, վերջ գտաւ առաջին ամսուան առաջին օրը։ 18 Եվ այն քահանաներից, որոնք հավաքվել էին և օտար կանայք ունեին, գտան. 19 Յովսեդեկի որդի Յիսուսի որդիներից ու նրա եղբայրներից. Մատթելա և Եղիազար, և Ջորիբոս և Հովադանոս: 20 Նրանք իրենց ձեռքերը տվեցին, որպեսզի արձակեն իրենց կանանց և խոյեր մատուցեն, որպեսզի հաշտություն անեն իրենց սխալների համար։ 21 Եվ Էմմերի որդիներից. Անանիան, Զաբդեոսը, Եանեսը, Սամեյը, Հերելը և Ազարիասը։ 22 Փեսուրի որդիներից. Էլիոնասը, Մասիաս Իսրայելը և Նաթանայելը, Օսիդելուսը և Թալսասը: 23 Ղևտացիներից. Յոզաբադը, Սեմիսը և Կոլիոսը, որը կոչվում էր Կալիտա, և Պաթևս, և Հուդա և Հովնաս: 24 Սուրբ երգիչներից. Eleazurus, Bacchurus. 25 Դռնապաններից. Սալումուսը և Տոլբանեսը: 26 Իսրայելացիներից՝ Փորոսի որդիներից. Հիերմա, Եդիաս, Մելքիաս, Մաելոս, Եղիազար, Ասիբիա և Բաանիաս։ 27 Ելայի որդիներից. Մատթանիա, Զաքարիա և Հերիելոս, Հիերեմոթ և Աեդիա: 28 Զամոթի որդիներից. Էլիադաս, Էլիսիմոս, Օթոնիաս, Յարիմոթ և Սաբատոս և Սարդեոս: 29 Բաբայի որդիներից. Յոհաննեսը, Անանիան և Յոսաբադը և Ամաթեյսը: 30 Մանիի որդիներից. Օլամուս, Մամուչուս, Ջեդեուս, Յասուբուս, Յասայել և Հիերեմոթ:
 • 13. 31 Ադդիի որդիներից. Նաաթուս և Մուսիա, Լակունուս, Նաիդուս, Մաթանիաս և Սեսթել, Բալնուուս և Մանասեաս: 32 Աննայի որդիներից. Ելիոնաս և Ասեաս, Մելքիաս, Սաբեոս և Սիմոն Քոսամեոս: 33 Ասոմի որդիներից. Ալթանեուսը, Մաթիասը, Բանաիա, Էլիֆալետը, Մանասեսը և Սեմեյը: 34 Մաանիի որդիներից. Երեմիա, Մոմդիս, Օմեերոս, Հուել, Մաբդայ, Պելիաս, Անոս, Կարաբասիոն, Ենասիբոս, Մամնիտանաիմուս, Էլիասիս, Բաննոս, Ելիալի, Սամիսը, Սելեմիա, Նաթանիա և Օզորայի որդիներից. Սեսիս, Էսրիլ, Ազայելուս, Սամատուս, Զամբիս, Ջոզեֆոս: 35 Եթմայի որդիներից. Մազիտիաս, Զաբադայաս, Էդես, Յուել, Բանայաս: 36 Ասոնք բոլորը օտար կիներ առած էին ու զանոնք իրենց զաւակներուն հետ արձակեցին։ 37 Քահանաներն ու ղևտացիները և նրանք, ովքեր Իսրայելից էին, յոթերորդ ամսվա առաջին օրը բնակվում էին Երուսաղեմում և գավառում. 38 Եվ ամբողջ բազմությունը միաձայն հավաքվեց դեպի արևելյան կողմում գտնվող սուրբ գավթի ընդարձակ տեղը. 39 Նրանք ասացին Եսդրաս քահանայի և ընթերցողի հետ, որ նա բերի Մովսեսի օրենքը, որը տրվել է Իսրայելի Տեր Աստծուց։ 40Եւ Եսդրաս քահանայապետը օրէնքը բերեց ամբողջ բազմութեանը՝ այրից կին, եւ բոլոր քահանաներին, որպէսզի լսեն օրէնքը եօթներորդ ամսուայ առաջին օրը։ 41 Նա կարդում էր ընդարձակ գավիթում՝ սուրբ գավթի առջև, առավոտից մինչև կեսօր՝ տղամարդկանց և կանանց առաջ. եւ բազմութիւնը ուշադրութիւն դարձուց օրէնքին։ 42 Եվ Եսդրաս քահանան և օրենք կարդացողը կանգնեց փայտից ամբիոնի վրա, որը պատրաստված էր դրա համար։ 43 Նրա մոտ կանգնեցին Մատաթիան, Սամուսը, Անանիան, Ազարիան, Ուրիան, Եզկիան, Բաղասամուսը, աջ կողմում. 44 Եվ նրա ձախ ձեռքին կանգնած էին Փալդեյոսը, Միսաելը, Մելքիասը, Լոտասուբուսը և Նաբարիան։ 45 Այն ժամանակ Եսդրասը վերցրեց օրենքի գիրքը ժողովրդի առաջ, քանի որ նա պատվով նստեց առաջին տեղում բոլորի աչքի առաջ։ 46 Երբ նա բացեց օրենքը, բոլորը կանգնեցին։ Եվ Էսդրաս օրհնեց Ամենաբարձրյալ Տեր Աստծուն, Զորքերի Աստծուն, Ամենակարողին։ 47 Ամբողջ ժողովուրդը պատասխանեց. և ձեռքերը վեր բարձրացնելով՝ ընկան գետնին և երկրպագեցին Տիրոջը: 48 Նաև Հիսուսը, Անուսը, Սարաբիասը, Ադինուսը, Յակուբուսը, Սաբաթեասը, Ավետասը, Մայանեասը, Կալիտասը, Ասրիասը և Յովազաբդուսը, և Անանիան, Բիատասը՝ ղևտացիները, ուսուցանում էին Տիրոջ օրենքը՝ ստիպելով նրանց հասկանալ այն։ 49 Այն ժամանակ Աթթարատը խոսեց Եսդրաս քահանայապետի հետ. և ընթերցողին և ղևտացիներին, որոնք ուսուցանում էին բազմությանը, նույնիսկ բոլորին՝ ասելով. 50 Այս օրը սուրբ է Տիրոջ համար. (որովհետև նրանք բոլորը լաց եղան, երբ լսեցին օրենքը.) 51 Ուրեմն գնացէ՛ք, ճարպը կերէ՛ք, քաղցրեղէնը խմեցէ՛ք, եւ մի մասը ուղարկէ՛ նրանց, ովքեր ոչինչ չունեն. 52 Որովհետև այս օրը սուրբ է Տիրոջ համար, և մի տրտմեք. քանզի Տերը կպատվի քեզ։ 53 Ղևտացիները ամեն ինչ հրապարակեցին ժողովրդին՝ ասելով. «Այս օրը սուրբ է Տիրոջ համար. մի տխրիր. 54 Այն ատեն գնացին, իւրաքանչիւրը ուտելու, խմելու, ուրախանալու, բաժին տալու անոնց՝ որոնք ոչինչ ունէին, ու մեծապէս ուրախացնեն։ 55 Որովհետև նրանք հասկացան այն խոսքերը, որոնցում խրատվել էին, և որոնց համար հավաքվել էին։