Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nghiên cứu mức độ truy cập vào Dantri, Vnexpress, 24h của Hà Nội và TPHCM (Nielsen - 2012)

2,252 views

Published on

Contact me at : www.nguyenvietduong.wordpress.com

Published in: Marketing
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Nghiên cứu mức độ truy cập vào Dantri, Vnexpress, 24h của Hà Nội và TPHCM (Nielsen - 2012)

 1. 1. Nghiên cứu mức độ truy cập vào website: 24h, Vnexpress.net, Dantri.com.vn trong số những người sử dụng internet của hai TP Hà Nội & Hồ Chí Minh trong tháng 11/2012 của Nielsen thực hiện.
 2. 2. 28H Vietnamnet.vn Dantri.com.vn Dantri.com.vn Dantri.com.vn Vnexpress.net Dantri.com.vn 24h.com.vn 24h.com.vn 28h.com.vn 28H Vnexpress.net Vnexpress.net Dantri.com.vn Tuoitre.vn Vnexpress.net Vnexpress.net Vnexpress.net 24h.com.vn 28H 24h.com.vn 28h.com.vn Tuoitre.vn Dantri.com.vn Dantri.com.vn Dantri.com.vn Vnexpress.net Vnexpress.net Dantri.com.vn 28h.com.vn 24h.com.vn Vnexpress.net 24h.com.vn Nghiên cứu mức độ truy cập vào website: 24h, Vnexpress.net, Dantri.com.vn trong số những người sử dụng internet của hai TP Hà Nội & Hồ Chí Minh trong tháng 11/2012 của Nielsen thực hiện.
 3. 3. 24h.com.vn 24h.com.vn 24h.com.vn 28h.com.vn 28h.com.vn Vnexpress.net Vietnamnet .vn Dantri.com.vn Tuoitre.com.vn Dantri.com.vn Tuoitre.vn Dantri.com.vn Dantri.com.vn Dantri.com.vn Dantri.com.vn Vnexpress.net Vnexpress.net Vnexpress.net Vnexpress.net Vnexpress.net .vn Vietnamnet Tuoitre.com.vn Tuoitre.vn Dantri.com.vn com.vn Dantri. Dantri.com.vn Dantri.com.vn Dantri.com.vn Vnexpress.net Vnexpress.net Vnexpress.net Vnexpress.net 28h.com.vn Vnexpress.net 24h.com.vn 28h.com.vn 24h.com.vn Nghiên cứu mức độ truy cập vào website: 24h, Vnexpress.net, Dantri.com.vn trong số những người sử dụng internet của hai TP Hà Nội & Hồ Chí Minh trong tháng 11/2012 của Nielsen thực hiện.
 4. 4. FEMALE Vnexpress.net Dantri.com.vn Tuoitre.vn Dantri.com.vn Dantri.com.vn Dantri.com.vn MALE Dantri.com.vn Vnexpress.net Vnexpress.net Vnexpress.net Nhac.vui.vn Vietnam net.vn FEMALE Vnexpress.net Vnexpress.net 28h.com.vn 28h.com.vn 28H28h.com.vn 24h.com.vn 24h.com.vn MALE Vietnamnet com.vn Tuoitre.vn .vn Dantri. Dantri.com.vn Vnexpress.net Dantri.com.vn Dantri.com.vn Vnexpress.net Vnexpress.net Vnexpress.net Nhac.vui.vn Dantri.com.vn Vnexpress.net MALE Vnexpress.net 28h.com.vn 28h.com.vn 28h.com.vn 24h.com.vn 28H 24h.com.vn Mức độ truy cập vào website: 24h, Vnexpress.net, Dantri.com.vn trong tổng số người sử dụng internet ở Hà Nội và TP. HCM (Số liệu do Nielsen thực hiện tháng 11/2012)
 5. 5. 28H 28h.com.vn 24h.com.vn 24h.com.vn SINGLE MARRIED Dantri.com.vn Vietnamnet Tuoitre.vn .vn Vnexpress.net Dantri.com.vn Dantri.com.vn Vnexpress.net Vnexpress.net Nhac.vui.vn Dantri.com.vn Vnexpress.net 28h.com.vn Vnexpress.net SINGLE 28h.com.vn Vnexpress.net Vnexpress.net Vnexpress.net Vnexpress.net 24h.com.vn 24h.com.vn 28h.com.vn 28h.com.vn 28H MARRIED Nhac.vui.vn Dantri.com.vn Vnexpress.net Vnexpress.net Vnexpress.net Vnexpress.net SINGLE Tuoitre. Dantri.com.vn vn Dantri.com.vn Dantri.com.vn MARRIED Vietnam net.vn Vnexpress.net Mức độ truy cập vào website: 24h, Vnexpress.net, Dantri.com.vn trong tổng số người sử dụng internet ở Hà Nội và TP. HCM (Số liệu do Nielsen thực hiện tháng 11/2012)
 6. 6. WITH CHILDREN Vnexpress.net Vnexpress.net Dantri.com.vn Nhac.vui.vn Vnexpress.net 28h.com.vn Vnexpress.net 28h.com.vn 28H 24h.com.vn WITHOUT CHILDREN Vietnam Tuoitre.vn net.vn WITH CHILDREN WITHOUT CHILDREN Vnexpress.net Vnexpress.net Vnexpress.net 24h.com.vn 24h.com.vn 28h.com.vn 28h.com.vn 28H Dantri.com Dantri.com.vn Vnexpress.net .vn Dantri.com.vn WITH CHILDREN WITHOUT CHILDREN Tuoitre.vn Vietnamnet.vn Vnexpress.net Dantri.com.vn Dantri.com.vn Dantri.com.vn Dantri.com.vn Nhac.vui.vn Mức độ truy cập vào website: 24h, Vnexpress.net, Dantri.com.vn trong tổng số người sử dụng internet ở Hà Nội và TP. HCM (Số liệu do Nielsen thực hiện tháng 11/2012)
 7. 7. 28h.com.vn Vnexpress.net 28h.com.vn 28H 24h.com.vn 24h.com.vn HIGHT SCHOOL Nhac.vui.vn Vnexpress.net Vnexpress.net Dantri.com.vn UNIVERSITY Tuoitre.vn vn Vnexpress.net Dantri.com.vn Dantri.com.vn Vietnamnet. Dantri.com.vn Vnexpress.net HIGHT SCHOOL UNIVERSITY Vnexpress.net Nhac.vui.vn Vnexpress.net Dantri.com.vn Vnexpress.net Vnexpress.net 28H 28h.com.vn 28h.com.vn 24h.com.vn 24h.com.vn HIGHT SCHOOL Vietnamnet. vn Dantri. Dantri.com.vn Tuoitre.vn Vnexpress.net com.vn Dantri.com.vn Mức độ truy cập vào website: 24h, Vnexpress.net, Dantri.com.vn trong tổng số người sử dụng internet ở Hà Nội và TP. HCM (Số liệu do Nielsen thực hiện tháng 11/2012) UNIVERSITY
 8. 8. 28H 28h.com.vn Vnexpress.net 28h.com.vn 24h.com.vn Vnexpress.net HIGHT SCHOOL Dantri.co Nhac.vui.vn m.vn UNIVERSITY Tuoitre.vn Dantri.com.vn com.vn Vnexpress.net Dantri. Dantri.com.vn Vnexpress.net Vnexpress.net HIGHT SCHOOL UNIVERSITY Vnexpress.net Vnexpress.net Dantri.com.vn Nhac.vui.vn Vnexpress.net Vnexpress.net 28h.com.vn 24h.com.vn 24h.com.vn 28h.com.vn 28H HIGHT SCHOOL Dantri.com.vn Dantri.com.vn UNIVERSITY Vnexpress.net Tuoitre.vn Mức độ truy cập vào website: 24h, Vnexpress.net, Dantri.com.vn trong tổng số người sử dụng internet ở Hà Nội và TP. HCM (Số liệu do Nielsen thực hiện tháng 11/2012)

×