Bai 3 internet va mang

702 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Cám ơn bạn rất nhiều, chúc bạn một ngày mơi tốt lành !
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
702
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai 3 internet va mang

 1. 1. Bài 3Internet và Mạng máy tính
 2. 2. Các loại mạng máy tính• Mạng LAN (Local Area Network): mạng nội bộ. – Là một nhóm máy tính và các thiết bị truyền thông mạng được kết nối với nhau trong một khu vực nhỏ như phòng làm việc, phòng máy tính, một tòa cao ốc, khuôn viên trường đại học… – Băng thông lớn, có khả năng chạy các ứng dụng trực tuyến – Kích thước mạng bị giới hạn bởi thiết bị dây dẫn – Quản trị tương đối đơn giản
 3. 3. Mạng máy tính – Các loại mạng LAN
 4. 4. Các loại mạng máy tính • Mạng MAN (Metropolitan Area Network): mạng đô thị – Mạng MAN nối kết các mạng LAN với nhau thông qua các phương tiện truyền dẫn khác nhau trong phạm vi một thành phố hay một quốc gia. VD: mạng cáp quang cho các sở ban ngành TP.HCM • Mạng WAN (Wide Area Network): mạng diện rộng – Mạng WAN là thuật ngữ chung để chỉ các mạng có kết nối ở phạm vi rộng. Mạng WAN có thể là kết nối 2 hoặc nhiều mạng LAN ở xa nhau, cũng có thể là kết nối các mạng MAN giữa các thành phố, các quốc gia. – Phạm vi họat động rộng lớn
 5. 5. Mạng máy tính - mạng WAN
 6. 6. Công nghệ internet1 Các loại mạng máy tính2 Các thiết bị mạng3 Các ứng dụng trên mạng4 Giao thức TCP/IP và địa chỉ IP5 Tên miền
 7. 7. Cấu trúc Internet Internet Nhµ cung cÊp kh¶ n¨ng truy cËp Internet IAP M¸y chñ M¸y chñ ISP ISP Nhµ cung cÊp Nhµ cung cÊp dÞch vô dÞch vô Internet Internet ISP M¸y chñ  Ng­êi dïng truy cËp trùc tiÕp  Ng­êi dïng truy cËp tõ xa   M¹ng ng­êi dïng c«ng (®iÖn tho¹i, thuª bao) céng
 8. 8. Lịch sử hình thành Internet• 1957 ®¸nh dÊu sù ra ®êi cña m¹ng ARPA, sau ®ã chuyÓn thµnh m¹ng DARPA dïng trong qu©n ®éi.• 1962, c«ng nghÖ ®ãng gãi (Packet switching Technology) ®­îc ®­a ra ®Ó ®ảm bảo cho c¸c lo¹i m¸y tÝnh kh¸c nhau cã thÓ trao ®æi th«ng tin ®­îc víi nhau.• 1969, M¹ng m¸y tÝnh ®Çu tiªn ®­îc thiÕt kÕ trªn c¸c ý t­ëng năm 1962, vµ ®¸nh dÊu sù thµnh c«ng cña giao thøc m¹ng (NCP)• 1972, ra ®êi cña email ®iÖn tö• 1979, c¸c nhãm tin Usenet ra ®êi• 1981, ra ®êi ý t­ëng vÒ danh b¹ th­ Mailing list• 1982, Giao thøc Internet (NCP) ®­îc thay thÕ bëi giao thøc TCP/IP• 1984, hÖ thèng tªn miÒn ra ®êi• 1989, Web ®­îc ra ®êi• 1991, dÞch vô Gopher vµ WAIS ra ®êi
 9. 9. Các thiết bị mạng• Thiết bị trong mạng LAN: – Card mạng – Dây cáp mạng – Hub – Switch – Một số thiết bị không dây• Thiết bị trong mạng WAN: – Router – Firewall – Modem
 10. 10. Các ứng dụng trên mạng• WWW• E-Mail• FTP• Chat• Newsgroup• Telnet• …
 11. 11. • Mô hình client-server: – Trong mô hình này, một/nhiều máy tính sẽ đóng vai trò cung cấp các tài nguyên và dịch vụ cho cả hệ thống mạng được gọi là máy chủ (server). Trong mạng thường có các server File server, Print Server, Application server, Mail server, Web server, Database server, Communication server. Các máy tính sử dụng các tài nguyên và dịch vụ này được gọi là máy khách (client)• TCP/IP: – Giao thức (protocol): Là quy tắc trao đổi (tiêu chuẩn giao tiếp) giữa hai hệ thống nhằm giúp chúng hiểu và trao đổi dữ liệu với nhau một cách thông suốt. – TCP/IP là mô hình được sử dụng chính cho mạng Internet. Đa số ứng dụng đều phát triển dựa trên mô hình này.
 12. 12. Giao thức TCP/IP và địa chỉ IP • Địa chỉ IP: – Là một con số 32 bit gán cho các host khi kết nối vào mạng nhằm xác định được vị trí của thiết bị trên hệ thống mạng (IPv4) – Địa chỉ IP có dạng: xxx.xxx.xxx.xxx – VD: 203.162.151.104 – IP ảo (IP dùng riêng – private IP): chỉ có giá trị trong mạng nội bộ. – IP thực (IP công cộng – public IP): có giá trị trên mạng Internet. Không được phép gán 2 máy tính trên Internet có cùng IP thực.
 13. 13. Giao thức TCP/IP và địa chỉ IP • Địa chỉ IP: – IP tĩnh: địa chỉ IP cố định cho một máy tính – IP động: IP được cấp tạm thời khi máy tính truy cập internet và sẽ bị thay đổi trong những lần truy cập tiếp theo • Hiện nay, đang phát triển IPv6 – 128 bit
 14. 14. Tên miền • Khái niệm tên miền (domain name): – Tên miền: có thể hiểu là tên của các máy tính trên mạng (các tên miền sẽ tương ứng với các địa chỉ IP để xác định vị trí máy tính trên mạng). • Có hai loại tên miền cấp 1 – Loại tổng quát: abc.com; .org; .edu; .gov; .. – Loại thể hiện tên nước: abc.vn; .uk; .au; .jp; … • Có hai loại tên miền cấp 2 – Phân loại theo lĩnh vực: abc.com.vn; .biz.vn; .edu.vn; – Phân theo địa phương: abc.danang.vn; .hcm.vn; .hanoi.vn
 15. 15. Đăng ký tên miền• Tên miền cấp cao dùng chung (.com, .net, .org . . . và các tên miền cấp cao mã quốc gia khác .vn) được đăng ký tại: – Các tổ chức cung cấp dịch vụ đăng ký tại nước ngoài (registrar, reseller). – Các tổ chức cung cấp dịch vụ đăng ký trong nước (reseller).
 16. 16. Phương pháp kết nối InternetPh­¬ng ph¸p Tèc ®é Tèc ®é göi = Chi phÝ S½n sµng (Kbps) Tèc ®é cho kinh nhËn doanhModem 33-56 Kh«ng RÊt thÊp Réng r·iModem c¸p 64-1500 Kh«ng Trung bình RÊt h¹n chÕISDN 56-128 Cã Cao Réng r·iXDSL 384 – Kh«ng ThÊp H¹n chÕ 55.000Frame 64 – 1544 Cã RÊt cao Réng r·irelay/T1
 17. 17. Phương pháp kết nối Internet• Đường truyền: – ADSL: truyền bất đối xứng (6 line download, 2 lines upload) – SDSL: truyền đối xứng – VDSL: truyền tốc độ cao• Đường thuê bao: – T1 – T3
 18. 18. Các nhà cung cấp• IAP• ISP• ICP• Bài tập: – Tìm hiểu các nhà cung cấp hạ tầng và dịch vụ Internet Việt nam (có thể tìm trên trang www.vnnic.net.vn)
 19. 19. Intranet – các thành phần của mạng
 20. 20. Intranet – các thành phần cấu thành mạng Intranet• Máy khách• Máy chủ• Tường lửa – Phần cứng hoặc phần mềm ngăn chặn sự truy cập thông tin mạng nội bộ• Cơ sở dữ liệu
 21. 21. Intranet• Ích lợi: – TMĐT – Dịch vụ khách hàng – Tìm kiếm & truy cập dữ liệu – Cá thể hoá thông tin – Thúc đẩy chia sẻ kiến thức – Thúc đẩy quá trình ra quyết định theo nhóm – Uỷ quyền – Tổ chức ảo – Chia sẻ phần mềm – Quản lý dữ liệu – Đào tạo
 22. 22. Extranet Nhµ ph©n phèi Nhµ ph©n phèi Kh¸ch hµng
 23. 23. Extranet – các thành phần cấu thành mạng• Mạng Intranet• Máy chủ, máy khách• Hệ thống kết nối• Công nghệ Tunnel
 24. 24. Extranet - Lợi ích• Giảm chi phí sản xuất• Tăng khả năng giao tiếp• Mở rộng khả năng kinh doanh• Dễ trao đổi thông tin giữa các đối tác kinh doanh
 25. 25. Extranet – ứng dụng mạng Extranet

×