SlideShare a Scribd company logo

Oksidlər.pptx

Modern Educator Sürətli Kimya Kursu Oksigenli binar birləşmələr Adlandırılması Qrafik formulları Təsnifatı Alınması Fiziki xassələri Kimyəvi xassələri Tətbiqi

1 of 12
KimyaFobiya ilə Mübarizə
KimyaFobiya ilə Mübarizə
Oksidlər
• Oksigenli binar birləşmələr
• Adlandırılması
• Qrafik formulları
• Təsnifatı
• Alınması
• Fiziki xassələri
• Kimyəvi xassələri
• Tətbiqi
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Oksigenli binar birləşmələr 1
• Oksigenli binar birləşmələr:
• Oksidlər (-2)
• Superoksidlər (-1/2)
• Peroksidlər (-1)
• Digər oksigenli birləşmələr
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Adlandırılması 2
• Metal oksidi
• Sabit valentli
• Dəyişkən valentli
• Qeyri-metal oksidi
Diazot-pentaoksid
Alüminium oksid
Vanadium(V)oksid
Dəmir(III)oksid
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Qrafik formulları 3
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Təsnifatı 4
• Duz əmələ gətirən
• Əsasi
• Amfoter
• Turşu
• Qarışıq
• Duz əmələ gətirməyən
• Bərk
• P2O5, SiO2
• Maye
• H2O,SO3
• Qaz

More Related Content

More from Modern Educator - Vali Aliyev

Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptxQeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptxModern Educator - Vali Aliyev
 

More from Modern Educator - Vali Aliyev (20)

Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptxReaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx
 
Saf maddələr və qarışıqlar.pptx
Saf maddələr və qarışıqlar.pptxSaf maddələr və qarışıqlar.pptx
Saf maddələr və qarışıqlar.pptx
 
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptxkimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx
 
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptx
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptxkimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptx
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptx
 
Fiziki və kimyəvi hadisələr.pptx
Fiziki və kimyəvi hadisələr.pptxFiziki və kimyəvi hadisələr.pptx
Fiziki və kimyəvi hadisələr.pptx
 
Hibridləşmə.pptx
Hibridləşmə.pptxHibridləşmə.pptx
Hibridləşmə.pptx
 
Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptx
Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptxMüxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptx
Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptx
 
Elektroliz.pptx
Elektroliz.pptxElektroliz.pptx
Elektroliz.pptx
 
Kimyəvi tarazlıq.pptx
Kimyəvi tarazlıq.pptxKimyəvi tarazlıq.pptx
Kimyəvi tarazlıq.pptx
 
kimyanın ilk anlayışları - II hissə.pptx
kimyanın ilk anlayışları - II hissə.pptxkimyanın ilk anlayışları - II hissə.pptx
kimyanın ilk anlayışları - II hissə.pptx
 
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptxQeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
 
Avoqadro qanunu. Maddə miqdarı.pptx
Avoqadro qanunu. Maddə miqdarı.pptxAvoqadro qanunu. Maddə miqdarı.pptx
Avoqadro qanunu. Maddə miqdarı.pptx
 
Kimyəvi formullar üzərində hesablamalar .pptx
Kimyəvi formullar üzərində hesablamalar .pptxKimyəvi formullar üzərində hesablamalar .pptx
Kimyəvi formullar üzərində hesablamalar .pptx
 
Duzların adlandırılması.pptx
Duzların adlandırılması.pptxDuzların adlandırılması.pptx
Duzların adlandırılması.pptx
 
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.pptx
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.pptxOksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.pptx
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.pptx
 
Elektron balansı üsulu ilə əmsallaşdırma.pptx
Elektron balansı üsulu ilə əmsallaşdırma.pptxElektron balansı üsulu ilə əmsallaşdırma.pptx
Elektron balansı üsulu ilə əmsallaşdırma.pptx
 
Oksidləşmə dərəcəsi.pptx
Oksidləşmə dərəcəsi.pptxOksidləşmə dərəcəsi.pptx
Oksidləşmə dərəcəsi.pptx
 
Valentlik. Kimyəvi formulların tərtibi.pptx
Valentlik. Kimyəvi formulların tərtibi.pptxValentlik. Kimyəvi formulların tərtibi.pptx
Valentlik. Kimyəvi formulların tərtibi.pptx
 
Kvant ədədləri.pptx
Kvant ədədləri.pptxKvant ədədləri.pptx
Kvant ədədləri.pptx
 
Kimyəvi rabitə.pptx
Kimyəvi rabitə.pptxKimyəvi rabitə.pptx
Kimyəvi rabitə.pptx
 

Oksidlər.pptx