SlideShare a Scribd company logo

Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptx

Modern Educator Sürətli Kimya Kursu Le-Şatelye prinsipinin dissosiasiyaya tətbiqi Dissosiasiya sabiti Turşuların dissosiasiyası Əsasların dissosiasiyası Duzların dissosiasiyası

1 of 12
KimyaFobiya ilə Mübarizə
KimyaFobiya ilə Mübarizə
Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası
• Le-Şatelye prinsipinin dissosiasiyaya tətbiqi
• Dissosiasiya sabiti
• Turşuların dissosiasiyası
• Əsasların dissosiasiyası
• Duzların dissosiasiyası
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Le-Şatelye prinsipinin dissosiasiyaya tətbiqi 1
𝐻2𝑆 ⇌ 2𝐻+ + 𝑆2−
𝑁𝑎𝑂𝐻 ⇌ 𝑁𝑎+
+ 𝑂𝐻−
𝐻+ + 𝑂𝐻− ⇌ 𝐻2O
𝐻𝐶𝑙 ⇌ 𝐻+
+ 𝐶𝑙−
Hidrogen
ionlarının
qatılığının
artmasına
səbəb olur!
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Dissosiasiya sabiti 2
𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 ⇌ 𝐻+
+ 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂−
𝐾𝐷 =
𝐻+
∙ 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂−
𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻
İonların tarazlıq qatılıqları hasilinin ionlara ayrılmamış elektrolitin tarazlıq qatılığına olan nisbətidir.
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Turşuların dissosiasiyası 3
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Əsasların dissosiasiyası 4

More Related Content

More from Modern Educator - Vali Aliyev

Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptxQeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptxModern Educator - Vali Aliyev
 

More from Modern Educator - Vali Aliyev (20)

Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptx
Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptxAtomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptx
Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptx
 
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptxReaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx
 
Saf maddələr və qarışıqlar.pptx
Saf maddələr və qarışıqlar.pptxSaf maddələr və qarışıqlar.pptx
Saf maddələr və qarışıqlar.pptx
 
Turşular.pptx
Turşular.pptxTurşular.pptx
Turşular.pptx
 
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptxkimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx
 
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptx
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptxkimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptx
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptx
 
Fiziki və kimyəvi hadisələr.pptx
Fiziki və kimyəvi hadisələr.pptxFiziki və kimyəvi hadisələr.pptx
Fiziki və kimyəvi hadisələr.pptx
 
Əsaslar.pptx
Əsaslar.pptxƏsaslar.pptx
Əsaslar.pptx
 
Oksidlər.pptx
Oksidlər.pptxOksidlər.pptx
Oksidlər.pptx
 
Elektroliz.pptx
Elektroliz.pptxElektroliz.pptx
Elektroliz.pptx
 
Kimyəvi tarazlıq.pptx
Kimyəvi tarazlıq.pptxKimyəvi tarazlıq.pptx
Kimyəvi tarazlıq.pptx
 
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptxQeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
 
Avoqadro qanunu. Maddə miqdarı.pptx
Avoqadro qanunu. Maddə miqdarı.pptxAvoqadro qanunu. Maddə miqdarı.pptx
Avoqadro qanunu. Maddə miqdarı.pptx
 
Kimyəvi formullar üzərində hesablamalar .pptx
Kimyəvi formullar üzərində hesablamalar .pptxKimyəvi formullar üzərində hesablamalar .pptx
Kimyəvi formullar üzərində hesablamalar .pptx
 
Duzların adlandırılması.pptx
Duzların adlandırılması.pptxDuzların adlandırılması.pptx
Duzların adlandırılması.pptx
 
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.pptx
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.pptxOksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.pptx
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.pptx
 
Elektron balansı üsulu ilə əmsallaşdırma.pptx
Elektron balansı üsulu ilə əmsallaşdırma.pptxElektron balansı üsulu ilə əmsallaşdırma.pptx
Elektron balansı üsulu ilə əmsallaşdırma.pptx
 
Oksidləşmə dərəcəsi.pptx
Oksidləşmə dərəcəsi.pptxOksidləşmə dərəcəsi.pptx
Oksidləşmə dərəcəsi.pptx
 
Valentlik. Kimyəvi formulların tərtibi.pptx
Valentlik. Kimyəvi formulların tərtibi.pptxValentlik. Kimyəvi formulların tərtibi.pptx
Valentlik. Kimyəvi formulların tərtibi.pptx
 
Kvant ədədləri.pptx
Kvant ədədləri.pptxKvant ədədləri.pptx
Kvant ədədləri.pptx
 

Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptx