SlideShare a Scribd company logo

kimyanın ilk anlayışları - II hissə.pptx

Modern Educator Sürətli Kimya Kursu İzotop İzoton İzobar İzoelektronlu atomlar Atom kütlə vahidi Bəsit maddə Mürəkkəb maddə Maddələrin təsnifat sxemi Kimyəvi formul Elementlərin say və kütlə nisbəti Tərkibin sabitliyi qanunu Valentlik Sabit valentli elementlər Valentliyə görə formulların tərtibi Valentlik və qrup nömrələri Nisbi molekul kütləsi Sadə formulların çıxarılması Kütlə payının hesablanması

1 of 16
KimyaFobiya ilə Mübarizə
KimyaFobiya ilə Mübarizə
Kimyanın ilk anlayışları – II hissə
• İzotop
• İzoton
• İzobar
• İzoelektronlu atomlar
• Atom kütlə vahidi
• Bəsit maddə
• Mürəkkəb maddə
• Maddələrin təsnifat sxemi
• Kimyəvi formul
• Elementlərin say və kütlə nisbəti
• Tərkibin sabitliyi qanunu
• Valentlik
• Sabit valentli elementlər
• Valentliyə görə formulların tərtibi
• Valentlik və qrup nömrələri
• Nisbi molekul kütləsi
• Sadə formulların çıxarılması
• Kütlə payının hesablanması
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
İzotop, izoton və izobar 1
Nüvəsinin yükü eyni, kütlələri müxtəlif olan eyni bir
kimyəvi elementin atomlarına izotop deyilir.
Neytronlarının sayı eyni olan müxtəlif element
atomlarına izoton deyilir.
Kütlələri eyni olan müxtəlif kimyəvi element atomlarına
izobar deyilir.
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
İzoelektronlu atomlar 2
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Atom kütlə vahidi (a.k.v.) 3
1 kq alma
1 litr su
1 a.k.v. element
1 a.k.v. = 1,66 × 𝟏𝟎−𝟐𝟒
𝒒𝒓𝒂𝒎
1 𝑎. 𝑘. 𝑣. =
𝑚0(𝐶)
12
=
1,993 × 10−26
12
= 1,66 × 10−27
𝑘𝑞
𝑚0 𝑂 = 16 × 1 𝑎. 𝑘. 𝑣. = 16 × 1,66 × 10−27
= 2,667 × 10−26
𝑘𝑞
1 a.k.v. = 1,66 × 𝟏𝟎−𝟐𝟕 𝒌𝒊𝒍𝒐𝒒𝒓𝒂𝒎
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Bəsit və mürəkkəb maddələr 4
Eyni kimyəvi element atomlarından təşkil olunmuş maddələrə bəsit,
müxtəlif kimyəvi element atomlarından təşkil olunmuş maddələrə isə mürəkkəb maddə deyilir.

More Related Content

More from Modern Educator - Vali Aliyev

Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptxQeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptxModern Educator - Vali Aliyev
 

More from Modern Educator - Vali Aliyev (20)

Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptx
Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptxAtomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptx
Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptx
 
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptxReaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx
 
Turşular.pptx
Turşular.pptxTurşular.pptx
Turşular.pptx
 
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptxkimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx
 
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptx
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptxkimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptx
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptx
 
Fiziki və kimyəvi hadisələr.pptx
Fiziki və kimyəvi hadisələr.pptxFiziki və kimyəvi hadisələr.pptx
Fiziki və kimyəvi hadisələr.pptx
 
Əsaslar.pptx
Əsaslar.pptxƏsaslar.pptx
Əsaslar.pptx
 
Oksidlər.pptx
Oksidlər.pptxOksidlər.pptx
Oksidlər.pptx
 
Elektroliz.pptx
Elektroliz.pptxElektroliz.pptx
Elektroliz.pptx
 
Kimyəvi tarazlıq.pptx
Kimyəvi tarazlıq.pptxKimyəvi tarazlıq.pptx
Kimyəvi tarazlıq.pptx
 
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptxQeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
 
Avoqadro qanunu. Maddə miqdarı.pptx
Avoqadro qanunu. Maddə miqdarı.pptxAvoqadro qanunu. Maddə miqdarı.pptx
Avoqadro qanunu. Maddə miqdarı.pptx
 
Kimyəvi formullar üzərində hesablamalar .pptx
Kimyəvi formullar üzərində hesablamalar .pptxKimyəvi formullar üzərində hesablamalar .pptx
Kimyəvi formullar üzərində hesablamalar .pptx
 
Duzların adlandırılması.pptx
Duzların adlandırılması.pptxDuzların adlandırılması.pptx
Duzların adlandırılması.pptx
 
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.pptx
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.pptxOksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.pptx
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.pptx
 
Elektron balansı üsulu ilə əmsallaşdırma.pptx
Elektron balansı üsulu ilə əmsallaşdırma.pptxElektron balansı üsulu ilə əmsallaşdırma.pptx
Elektron balansı üsulu ilə əmsallaşdırma.pptx
 
Oksidləşmə dərəcəsi.pptx
Oksidləşmə dərəcəsi.pptxOksidləşmə dərəcəsi.pptx
Oksidləşmə dərəcəsi.pptx
 
Kvant ədədləri.pptx
Kvant ədədləri.pptxKvant ədədləri.pptx
Kvant ədədləri.pptx
 
Kimyəvi rabitə.pptx
Kimyəvi rabitə.pptxKimyəvi rabitə.pptx
Kimyəvi rabitə.pptx
 
Ərintidə və məhlulda elektroliz.pptx
Ərintidə və məhlulda elektroliz.pptxƏrintidə və məhlulda elektroliz.pptx
Ərintidə və məhlulda elektroliz.pptx
 

kimyanın ilk anlayışları - II hissə.pptx

 • 2. KimyaFobiya ilə Mübarizə Kimyanın ilk anlayışları – II hissə • İzotop • İzoton • İzobar • İzoelektronlu atomlar • Atom kütlə vahidi • Bəsit maddə • Mürəkkəb maddə • Maddələrin təsnifat sxemi • Kimyəvi formul • Elementlərin say və kütlə nisbəti • Tərkibin sabitliyi qanunu • Valentlik • Sabit valentli elementlər • Valentliyə görə formulların tərtibi • Valentlik və qrup nömrələri • Nisbi molekul kütləsi • Sadə formulların çıxarılması • Kütlə payının hesablanması
 • 3. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. İzotop, izoton və izobar 1 Nüvəsinin yükü eyni, kütlələri müxtəlif olan eyni bir kimyəvi elementin atomlarına izotop deyilir. Neytronlarının sayı eyni olan müxtəlif element atomlarına izoton deyilir. Kütlələri eyni olan müxtəlif kimyəvi element atomlarına izobar deyilir.
 • 4. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. İzoelektronlu atomlar 2
 • 5. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Atom kütlə vahidi (a.k.v.) 3 1 kq alma 1 litr su 1 a.k.v. element 1 a.k.v. = 1,66 × 𝟏𝟎−𝟐𝟒 𝒒𝒓𝒂𝒎 1 𝑎. 𝑘. 𝑣. = 𝑚0(𝐶) 12 = 1,993 × 10−26 12 = 1,66 × 10−27 𝑘𝑞 𝑚0 𝑂 = 16 × 1 𝑎. 𝑘. 𝑣. = 16 × 1,66 × 10−27 = 2,667 × 10−26 𝑘𝑞 1 a.k.v. = 1,66 × 𝟏𝟎−𝟐𝟕 𝒌𝒊𝒍𝒐𝒒𝒓𝒂𝒎
 • 6. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Bəsit və mürəkkəb maddələr 4 Eyni kimyəvi element atomlarından təşkil olunmuş maddələrə bəsit, müxtəlif kimyəvi element atomlarından təşkil olunmuş maddələrə isə mürəkkəb maddə deyilir.
 • 7. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Maddələrin təsnifat sxemi 5 Maddələr Saf Bəsit Metallar Qeyri-metallar Mürəkkəb Üzvi Qeyri-üzvi Oksidlər Əsaslar Turşular Duzlar Qarışıq Homogen Heterogen
 • 8. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Kimyəvi formul. Say və kütlə nisbəti. 6 Ca H2 40 1 40 : 2 Kütlə nisbəti: 20 : 1 Say nisbəti: 1 : 2 Keyfiyyət tərkibi dedikdə birləşmənin tərkibinə hansı elementlərin, kəmiyyət tərkibi dedikdə isə onların hansı miqdarda daxil olduğu başa düşülür.
 • 9. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Tərkibin sabitliyi qanunu 7 Alınma üsullarından və tapıldığı yerdən asılı olmayaraq molekulyar Quruluşlu maddələrin tərkibi həmişə sabit olur.
 • 10. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Valentlik 8 Valentlik atomun müəyyən sayda kovalent rabitə əmələ gətirmək xassəsidir.
 • 11. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Sabit valentli elementlər 9 ELEMENTLƏR VALENTLİK H. Li, Na, K, F I O, Ca, Ba, Zn II B. Al III C Əksər hallarda IV
 • 12. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Valentliyə görə formulların tərtibi 10 Ca H Cr O II I 2 VI II 2 6 Cr O VI II 3
 • 13. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Quruluş və elektron formulları 11
 • 14. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Kimyəvi işarə, kimyəvi formul, kimyəvi tənlik 12 Al O2 Al2O3 + 2 3 4
 • 15. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Allotropiya və onun yaranma səbəbləri 13 Eyni bir kimyəvi elementin müxtəlif bəsit maddələr əmələ gətirməsinə ALLOTROPİYA Əmələ gələn bəsit maddələrə isə ALLOTROPİK MODİFİKASİYALAR deyilir. ELEMENTLƏR Allotropiyaları O oksigen, ozon C almaz, qrafit, karbin, fülleren P ağ, qırmızı, qara S kristallik, plastik Si kristal, amorf