SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Ångermanlands Läkarförening
- Hullsta gård, 151123
Leif Ehlin, Överläkare Kardiologi Örnsköldsvik
Lars Rocksén, ST läkare Anestesi, Örnsköldsvik
Personalbrist orsakar kostnader
 Kraftigt ökande kostnader för stafetter, både läkare och sköterskor
 Stängda vårdplatser och avsaknad av narkospersonal orsakar inställda
operationer
 Inställda operationer gör att patienter skickas utanför LVN
 Akuta insatser för att klara sjukskrivningar och sommarbemanning
 Ökat antal ambulanstransporter på grund av överbeläggningarna
Stafettkostnader
 Inhyrd personal kostar ca dubbelt så mycket som egen fast personal
 Primärvården stor konsument av inhyrda läkare
 Inhyrd personal behövs
 Kapa produktionstoppar
 Täcka korttidsfrånvaro
 Bidra med unik kompetens
Stafettkostnader
 Inhyrd personal kostar ca dubbelt så mycket som egen fast personal
 Primärvården stor konsument av inhyrda läkare
 Inhyrd personal behövs
 Kapa produktionstoppar
 Täcka korttidsfrånvaro
 Bidra med unik kompetens
Besparingspotential ca 75 MkrBesparingspotential ca 75 Mkr
Riks- och regionvård
 Underkapacitet på operation
 LVN har 22 operationssalar, producerar ca 700 op/år och sal
 Renovering i Sundsvall och Örnsköldsvik
2012-10-01 2013-06-01 2014-02-01 2014-10-01 2015-06-01
0
0.5
1
Uppfyllelse vårdgaranti
LVN
Riket
Riks- och regionvård
 Specialistvården opererande -52 Mkr t.om oktober
 Prognos -63 Mkr till årsskiftet med samma tempo
 Riks- och regionvård bör vara ingrepp som vi inte har kompetens att
hantera.
Riks- och regionvård
 Specialistvården opererande -52 Mkr t.om oktober
 Prognos -63 Mkr till årsskiftet med samma tempo
 Riks- och regionvård bör vara ingrepp som vi inte har kompetens att
hantera.
Besparingspotential ca 63 MkrBesparingspotential ca 63 Mkr
Ökade personalkostnader
 Ökad mängd sjukskrivningar
 Dyra ersättningar för akut inringd personal
 Dyr ersättning för att ha personal under semesterperiod
Ökade personalkostnader
 Ökad mängd sjukskrivningar
 Dyra ersättningar för akut inringd personal
 Dyr ersättning för att ha personal under semesterperiod
Besparingspotential ca 10 MkrBesparingspotential ca 10 Mkr
Ambulanstransporter
 Överbeläggningarna orsakar ökade transporter mellan sjukhusen
 Ytterligare nedskärningar skulle dramatiskt öka detta
 Beräknas kosta 42 Mkr i år, jämföra med 26 Mkr förra året
Ambulanstransporter
 Överbeläggningarna orsakar ökade transporter mellan sjukhusen
 Ytterligare nedskärningar skulle dramatiskt öka detta
 Beräknas kosta 42 Mkr i år, jämföra med 26 Mkr förra året
Besparingspotential ca 16 MkrBesparingspotential ca 16 Mkr
Besparingspotential
Potential
Inhyrd personal 75 Mkr
Köpt vård 63 Mkr
Personalkostnader 10 Mkr
Ambulanstransporter 16 Mkr
164 Mkr
Hur?
 Anställ fler ST-läkare. Se ST-läkare som resurs istället för kostnad.
 Fördela operationer jämnare över länet, utnyttja den kapacitet som finns
 Öppna stängda vårdplatser i Sundsvall
 Se över länsklinikorganisationen för att förtydliga ekonomisk redovisning
och ge ett närvarande ledarskap åt medarbetarna
Processförbättring
 Genomför god analys innan förändringar inklusive patientsäkerhetsanalys
och konsekvensanalys för arbetsmiljö
 Använd remissförfarande för att få återkoppling från olika delar av
verksamheten
 Förankra hos medarbetare och förhandla med fackförbund
 Skapa kommunikationskanaler för att nå ut till medarbetarna
 Utarbeta ett närvarande ledarskap med mandat att förändra
verksamheten

More Related Content

Featured

Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 

Featured (20)

PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 

Ångermanlands Läkarförenings presentation Hulsta gård 2015-11-23

 • 1. Ångermanlands Läkarförening - Hullsta gård, 151123 Leif Ehlin, Överläkare Kardiologi Örnsköldsvik Lars Rocksén, ST läkare Anestesi, Örnsköldsvik
 • 2. Personalbrist orsakar kostnader  Kraftigt ökande kostnader för stafetter, både läkare och sköterskor  Stängda vårdplatser och avsaknad av narkospersonal orsakar inställda operationer  Inställda operationer gör att patienter skickas utanför LVN  Akuta insatser för att klara sjukskrivningar och sommarbemanning  Ökat antal ambulanstransporter på grund av överbeläggningarna
 • 3. Stafettkostnader  Inhyrd personal kostar ca dubbelt så mycket som egen fast personal  Primärvården stor konsument av inhyrda läkare  Inhyrd personal behövs  Kapa produktionstoppar  Täcka korttidsfrånvaro  Bidra med unik kompetens
 • 4. Stafettkostnader  Inhyrd personal kostar ca dubbelt så mycket som egen fast personal  Primärvården stor konsument av inhyrda läkare  Inhyrd personal behövs  Kapa produktionstoppar  Täcka korttidsfrånvaro  Bidra med unik kompetens Besparingspotential ca 75 MkrBesparingspotential ca 75 Mkr
 • 5. Riks- och regionvård  Underkapacitet på operation  LVN har 22 operationssalar, producerar ca 700 op/år och sal  Renovering i Sundsvall och Örnsköldsvik 2012-10-01 2013-06-01 2014-02-01 2014-10-01 2015-06-01 0 0.5 1 Uppfyllelse vårdgaranti LVN Riket
 • 6. Riks- och regionvård  Specialistvården opererande -52 Mkr t.om oktober  Prognos -63 Mkr till årsskiftet med samma tempo  Riks- och regionvård bör vara ingrepp som vi inte har kompetens att hantera.
 • 7. Riks- och regionvård  Specialistvården opererande -52 Mkr t.om oktober  Prognos -63 Mkr till årsskiftet med samma tempo  Riks- och regionvård bör vara ingrepp som vi inte har kompetens att hantera. Besparingspotential ca 63 MkrBesparingspotential ca 63 Mkr
 • 8. Ökade personalkostnader  Ökad mängd sjukskrivningar  Dyra ersättningar för akut inringd personal  Dyr ersättning för att ha personal under semesterperiod
 • 9. Ökade personalkostnader  Ökad mängd sjukskrivningar  Dyra ersättningar för akut inringd personal  Dyr ersättning för att ha personal under semesterperiod Besparingspotential ca 10 MkrBesparingspotential ca 10 Mkr
 • 10. Ambulanstransporter  Överbeläggningarna orsakar ökade transporter mellan sjukhusen  Ytterligare nedskärningar skulle dramatiskt öka detta  Beräknas kosta 42 Mkr i år, jämföra med 26 Mkr förra året
 • 11. Ambulanstransporter  Överbeläggningarna orsakar ökade transporter mellan sjukhusen  Ytterligare nedskärningar skulle dramatiskt öka detta  Beräknas kosta 42 Mkr i år, jämföra med 26 Mkr förra året Besparingspotential ca 16 MkrBesparingspotential ca 16 Mkr
 • 12. Besparingspotential Potential Inhyrd personal 75 Mkr Köpt vård 63 Mkr Personalkostnader 10 Mkr Ambulanstransporter 16 Mkr 164 Mkr
 • 13. Hur?  Anställ fler ST-läkare. Se ST-läkare som resurs istället för kostnad.  Fördela operationer jämnare över länet, utnyttja den kapacitet som finns  Öppna stängda vårdplatser i Sundsvall  Se över länsklinikorganisationen för att förtydliga ekonomisk redovisning och ge ett närvarande ledarskap åt medarbetarna
 • 14. Processförbättring  Genomför god analys innan förändringar inklusive patientsäkerhetsanalys och konsekvensanalys för arbetsmiljö  Använd remissförfarande för att få återkoppling från olika delar av verksamheten  Förankra hos medarbetare och förhandla med fackförbund  Skapa kommunikationskanaler för att nå ut till medarbetarna  Utarbeta ett närvarande ledarskap med mandat att förändra verksamheten