SlideShare a Scribd company logo
Ångermanlands Läkarförening
- Kramfors 160121
Leif Ehlin, Överläkare Kardiologi Örnsköldsvik
Lars Rocksén, ST läkare Anestesi, Örnsköldsvik
Personalbrist orsakar kostnader
 Kraftigt ökande kostnader för stafetter, både läkare och sköterskor
 Stängda vårdplatser och avsaknad av narkospersonal orsakar inställda
operationer
 Inställda operationer gör att patienter skickas utanför LVN
 Akuta insatser för att klara sjukskrivningar och sommarbemanning
 Ökat antal ambulanstransporter på grund av överbeläggningarna
Stafettkostnader
 Inhyrd personal kostar ca dubbelt så mycket som egen fast personal
 Primärvården stor konsument av inhyrda läkare
 Inhyrd personal behövs
 Kapa produktionstoppar
 Täcka korttidsfrånvaro
 Bidra med unik kompetens
Besparingspotential åtminstone 75 MkrBesparingspotential åtminstone 75 Mkr
Ökning med 37 Mkr för 2015,
varav sjuksköterskor 22 Mkr
Ökning med 37 Mkr för 2015,
varav sjuksköterskor 22 Mkr
Total kostnad 2015 259 MkrTotal kostnad 2015 259 Mkr
Riks- och regionvård
 LVN har 22 operationssalar, producerar ca 700 op/år och sal
 Renovering i Sundsvall och Örnsköldsvik belastar ytterligare
Riks- och regionvård
 Riks- och regionvård bör vara ingrepp som vi inte har kompetens att
hantera.
2015 ökade riks- och regionvård för opererande 63 Mkr
kostnaden för övrig köpt vård har ökade 19 Mkr
2015 ökade riks- och regionvård för opererande 63 Mkr
kostnaden för övrig köpt vård har ökade 19 Mkr
Besparingspotential 65 MkrBesparingspotential 65 Mkr
Ökade mängd sjukskrivningar
 Sjukskrivningarna 2014 6.6% och 2015 7,2%
 Dyra ersättningar för akut inringd personal
 Dyr ersättning för att ha personal under semesterperiod
Ambulanstransporter
 Överbeläggningarna orsakar ökade transporter mellan sjukhusen
 Ytterligare nedskärningar skulle dramatiskt öka detta
 Ökar kostnaderna med 20 MKr 2015
Besparingspotential ca 20 MkrBesparingspotential ca 20 Mkr
Hur?
 Värna om arbetsmiljö för existerande medarbetare
 Anställ fler ST-läkare. Se ST-läkare som resurs istället för kostnad.
 Utnyttja den kapacitet som finns inom Landstinget Västernorrland
 Öppna stängda vårdplatser i Sundsvall
 Se över länsklinikorganisationen för att förtydliga ekonomisk redovisning
och ge ett närvarande ledarskap åt medarbetarna
Processförbättring
 Genomför god analys innan förändringar inklusive patientsäkerhetsanalys
och konsekvensanalys för arbetsmiljö
 Använd remissförfarande för att få återkoppling från olika delar av
verksamheten
 Förankra hos medarbetare och förhandla med fackförbund
 Skapa kommunikationskanaler för att nå ut till medarbetarna
 Utarbeta ett närvarande ledarskap med mandat att förändra
verksamheten
Traumavård
Traumavård
Tillfälle | 2008-XX-XX
Tillfälle | 2008-XX-XX
Allvarlig händelse: utredningens definition
Allvarlig händelse är naturkatastrof eller
terrorattack.
Tillfälle | 2008-XX-XX
Traumaomhändertagande
74 traumaomhändertaganden 2014
Varav 3 skickades vidare till Umeå och en till Uppsala
Tillfälle | 2008-XX-XX
Time to laparotomy for intra-abdominal bleeding from trauma
does affect survival for delays up to 90 minutes
J Trauma. 2002 Mar;52(3):420-5. 
Överlevnad utifrån tid till laparatomi
Patienter med intraabdominell blödning efter trauma
40% avled
Risk för död ökade med 1% var 3e minut
Tillfälle | 2008-XX-XX
Osanningar och missförstånd i 
debatten
Strokesjukvården
Det är bättre att åka direkt till sundsvall
Tillfälle | 2008-XX-XX
Strokesjukvård
Trombolysbehandling
Sundsvall 25%
Sollefteå 9%
Örnsköldsvik 11%
Medel i Sverige 11%
Tillfälle | 2008-XX-XX
Osanningar och missförstånd i 
debatten
DRG kostnaderna är lägre i Sundsvall

More Related Content

Featured

Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 

Featured (20)

PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 

Ångermanlands Läkarförenings presentation Kramfors Folketspark 2016-01-21