Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gis als instrument bij het opsporen en voorkomen van leegstand - Joris Voets

495 views

Published on

Gis als instrument bij het opsporen en voorkomen van leegstand
Joris Voets, afdeling databeheer Stad Leuven
Stadsatelier 'Slim ruimtegebruik'
Uitreiking Slim in de Stad-prijs

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

Gis als instrument bij het opsporen en voorkomen van leegstand - Joris Voets

 1. 1. Joris Voets, afdeling databeheer stad Leuven Gis als instrument bij het opsporen en voorkomen van leegstand 1-2-2016 Leuven: GIS en Leegstand
 2. 2. Agenda: •G@lileo: Gis in Leuven •Leegstand in G@lileo •Registratie en dossieropvolging in GIS •Leegstand uit G@lileo: De vermoedenslijst •Gebouwenregister •Digitale opsporing •Voor-/Nadelen •Toekomst 01-02-2016 Leuven: GIS en Leegstand 2
 3. 3. G@lileo: een Geïntegreerd Geografisch Informatiesysteem • Ontwikkeld door stad Leuven in samenwerking met EDS en GE Energy • Geografisch en Administratief Lokaliseren van Informatie in Leuven En Omgeving 01-02-2016 Leuven: GIS en Leegstand 3
 4. 4. Waarom GIS? • Meer dan 80 % van de gemeentelijke infrastructuur heeft een ruimtelijke component - ruimtelijk correleren helpt oorzaken op te sporen - netwerkanalyse mogelijk - zicht op ruimtelijke spreiding van objecten - beter en efficiënter beheer van infrastructuur 01-02-2016 Leuven: GIS en Leegstand 4
 5. 5. Waarom geïntegreerd? • Centraal beschikbaar stellen van informatie - stadswijd eenduidig vatten - correct en eenduidig overzicht • Geïntegreerd systeem - koppeling uiteenlopende data aan perceel/adres - integratie van taken - link naar E-government en WEB 01-02-2016 Leuven: GIS en Leegstand 5
 6. 6. Informatiesysteem • Domeinafbakening: - GIS moet operationele taken van diverse diensten ondersteunen - GIS als hulpmiddel o beleid onderbouwen o betere service leveren aan bevolking • Dienstoverkoepelend benutten van actuele, gecentraliseerde gegevens - Aandacht voor kwaliteit en volledigheid - Aandacht voor autorisatie / beveiliging 01-02-2016 Leuven: GIS en Leegstand 6
 7. 7. Decentrale bijhouding, centrale beschikbaarheid • Basisprincipe - Best geïnformeerde houdt informatie bij - Meest efficiënt: integratie in processen - Informatie wordt met iedereen gedeeld • Integratie vereist kwaliteit - Interne terugkoppeling (meldingsplicht) - Centrale kwaliteitscontrole • Decentrale bijhouding heeft grenzen - Centrale kwaliteitscontrole 01-02-2016 Leuven: GIS en Leegstand 7
 8. 8. Organisatiebreed 01-02-2016 Leuven: GIS en Leegstand 8
 9. 9. Leegstand in G@lileo G@lileo – Module huisvesting - Dossiers Leegstand/Verwaarlozing - Dossiers Ongeschikt/Onbewoonbaar - Dossiers Conformiteitsattest - Premies - (Dossiers Woontoezicht) 01-02-2016 Leuven: GIS en Leegstand 9
 10. 10. Leegstand in G@lileo G@lileo – Module huisvesting - Geïntegreerd dossierbeheer - Automatische briefwisseling - Workflow-sturing - Checklists - Status –opvolging - Geautomatiseerde werkverdeling - Automatische rapportage in notarisinfo 01-02-2016 Leuven: GIS en Leegstand 10
 11. 11. Leegstand in GIS G@lileo – Module huisvesting • Integratie (lokale) authentieke bronnen - Gebouwenregister : Indeling gebouw - Kadastrale legger : Eigenaars - Rijksregister : Inwoners - CRAB-adressenbestand : Correcte adressen - Vergunningenregister : Stedenbouwkundig vergunde toestand 01-02-2016 Leuven: GIS en Leegstand 11
 12. 12. 01-02-2016 Leuven: GIS en Leegstand 12
 13. 13. Leegstand in GIS Rapportage en belastinglijsten • Kwartaallijsten voor de gemeentelijke belasting op leegstand • Leegstandsregister (Wonen-Vlaanderen) • Register voorkooprecht 01-02-2016 Leuven: GIS en Leegstand 13
 14. 14. Gebouwenregister Kern van een goede opsporing is volledig zicht op het patrimonium: • Geometrie op de kaart • Morfologie van het hoofdgebouw - Leeftijd - Typologie - Dakvorm • Functie per gebouwdeel • Indeling - Constructielagen - Functionele eenheden 01-02-2016 Leuven: GIS en Leegstand 14
 15. 15. gebouwenregister: technologie Leuven: GIS en Leegstand 15
 16. 16. Gebouwenregister: procedure 01-02-2016 Leuven: GIS en Leegstand 16
 17. 17. Vermoedenslijst 01-02-2016 Leuven: GIS en Leegstand 17
 18. 18. Nadelen •Gebruikte bronnen blijken te vaak lokale authentieke bronnen (Gebouwenregister, 2e verblijven, studenten). •Opmaak is tijdrovend en arbeidsintensief • Door niet gelinkte bronnen nog veel onzuiverheden (Tot 75% nauwkeurig) •Enkel terreincontrole biedt finaal uitsluitsel 01-02-2016 Leuven: GIS en Leegstand 18
 19. 19. Voordelen • Geografische koppelen vermindert administratieve onzuiverheden uit niet gelinkte authentieke bronnen • Volledig en gebiedsdekkend • Geografisch overzicht: •Helpt oorzaken opsporen •Help terreincontrole efficiënt inplannen •Toont probleemgebieden/wijken 01-02-2016 Leuven: GIS en Leegstand 19
 20. 20. De toekomst • GIS (en data-)ontwikkelingen - Linked open data - Stelsel van basisregisters • Ontwikkelingen in de organisatie - CEL woontoezicht - Andere thema’s o Bedrijfsgebouwen o Handel o Register onbebouwde percelen 01-02-2016 Leuven: GIS en Leegstand 20
 21. 21. GIS Ontwikkelingen • Vanuit vaststellingen rond authentieke bronnen groeit het idee van een stelsel van basisregisters: - Bronnen zijn onafhankelijke silo’s - verwarrend, complex - traag en inefficiënt - tegenstrijdige informatie • Behoefte aan gebouwenregister - gebouwinformatie in adressenbestand en basiskaart • Behoefte aan ‘linked data’ - gegevens werken samen - eenduidigheid over objecten en relaties 01-02-2016 Leuven: GIS en Leegstand 21
 22. 22. GIS ontwikkelingen 01-02-2016 Leuven: GIS en Leegstand 22
 23. 23. Ontwikkelingen in de organisatie Cel Woontoezicht 01-02-2016 Leuven: GIS en Leegstand 23 • Volledig nazicht van alle kamerwoningen: - Woonkwaliteit - Brandveiligheid - Binnennummering - Leegstand - Bouwvergunning - Parkeerverordening • Kotlabel • Gebiedsdekkende rondgang • 10 personen • 7 jaar • Studentenregister?
 24. 24. Ontwikkelingen in de organisatie Cel Woontoezicht 01-02-2016 Leuven: GIS en Leegstand 24
 25. 25. Ontwikkelingen in de organisatie Andere thema’s • Leegstaande handels- en bedrijfsgebouwen - Bijv. m.b.v. KBO • Register Onbebouwde Percelen - DSI : Digitale Stedenbouwkundige Informatie - Kadasterplan afgestemd op GRB - Digitale Omgevingsvergunning • Andere thema’s: - Kerken - Brownfields - Kantoren 01-02-2016 Leuven: GIS en Leegstand 25
 26. 26. Vragen? Joris Voets Applicatiespecialist Stad Leuven – Afdeling Databeheer Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Tel: +32 16 27 23 55 Mail: joris.voets@leuven.be www: www.leuven.be/GIS 01-02-2016 Leuven: GIS en Leegstand 26

×