Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Smart Nieuw Zuid Antwerpen

652 views

Published on

Gabrielle Van Zoeren (stad Antwerpen) over Nieuw Zuid Antwerpen
stadsatelier energie
event '15 jaar stadsmaken en een vooruitblik op de slimme stad van morgen' 13/02/2017

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Smart Nieuw Zuid Antwerpen

 1. 1. 13 februari 2017, Brussel 15 JAAR STADMAKEN gabrielle.vanzoeren@stad.antwerpen.be Antwerpen Smart Nieuw Zuid
 2. 2. Content 1. Ambitie 2. Nieuw Zuid - Smart City District 3. Projecten Warmtenet Drinkwater recuperatie PV & opslag ESCo - sociale toren Circular South (UIA) 4. Community
 3. 3. 1. Ambitie
 4. 4. Ambitie
 5. 5. Metabolism research EMA & Spacial planning department Vision towards a circular city Mapping material streams Valorisation of circular opportunities
 6. 6. Duurzame gebieds ontwikkeling
 7. 7. 2. Nieuw Zuid – Smart City District
 8. 8. Nieuw Zuid
 9. 9. 3. Projecten
 10. 10. • Planning Warmtenet Antwerpen • Stedelijk gebied (transitie van NG) • Buitengebied • Reconversie • Transport infrastructuur • Nieuw Zuid eerste realisatie ( na +10jr voorbereiding) 10 Warmtenet
 11. 11. Energy Mapping •Wame Koude vraag •Renewable potentieel • Zon • Grondgebonden HP • Biomassa •Restwarmte potentieel • Industrie • Rioolsysteem •Energieklassificatie op wijkniveau 11 District Heating
 12. 12. Grijs Water Recuperatie Collectie Grijs water Extractie proces Hoge kwaliteit Drinkwater Project EU 2 Zeeen project Status: concept note Uitdaging Valorisatie van grijswater Naar drink water Onderzoek: medicijnen terugwinning Project partners Valorisatie van biomassa Energie-efficientie via data- analyse installaties Valorisatie van nutrienten Grijs water & Regenwatercollectie
 13. 13. PV & Batterijopslag ESCo Project Duurzame energie en opslag Status: onderhandelingsfase Uitdaging Optimaal gebruik duurzame energie Inpact op de grid balans (data) Partners: Woonhaven en Sweco 3 sociale woningbouw woontorens voorzien van installatie Voorzien de energie voor de gedeelde delen van het gebouw.
 14. 14. UIA Circular South Project EU Urban Innovative Action programme Status: voorbereidingsfase Uitdaging Een Circulair stadsdeel Met de community Wat •Verkenning materialenpaspoort •Energie producerend gebouw •Online en offline community platform Wat •Energie-uitwisseling •Zero-waste, reuse, reduce, recycle, design for dissasambly, repair, share, lease… •Eigenaarschap bij de community •Blockchain en smart data als ondersteuning
 15. 15. COMMUNITY UIA Circular South Resource management & Data managementResource management & Data management WARMTEWARMTEWATERWATER ELECTRICITEITELECTRICITEIT MATERIALENMATERIALEN ONLINE PLATFORM (A-kaart toegang) OFFLINE PLATFORM (smart use, re-use, sharing) Nudging&Gamification (gedragsverandering)Nudging&Gamification (gedragsverandering) Blockchain technology (waarde uitwisseling)Blockchain technology (waarde uitwisseling)
 16. 16. 4. Smart Community
 17. 17. Warmtecentrale
 18. 18. Stadslab 2050 Project Ondernemer van de toekomst Uitdaging Innovatieve duurzaamheid in de sokkels Een juiste spirit voor verandering Wat Via de experimenteerruimte van Stadslab 2050 brengen we de koplopers van verandering samen om nieuwe concepten op Nieuw Zuid te realiseren.
 19. 19. Community project
 20. 20. Dank voor uw aandacht Gabrielle.vanzoeren@stad.antwerpen.be

×