Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energyville en ondersteuning van steden

531 views

Published on

Energyville en ondersteuning van steden door Leen Govaerts (VITO)
stadsatelier energie
event '15 jaar stadsmaken en een vooruitblik op de slimme stad van morgen' 13/02/2017

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

Energyville en ondersteuning van steden

 1. 1. SMART ENERGY CITIES 15 jaar stadsmaken en een vooruitblik op de slimme stad van morgen leen.govaerts@energyville.be han.vandevyvere@energyville.be
 2. 2. Slimme Steden voor morgen, Vlaams Parlement, 13 Februari 2017 Leen Govaerts – Han Vandevyvere EnergyVille verenigt de onderzoeksinstellingen KULeuven, VITO en imec voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. Onze onderzoekers leveren expertise aan industrie en overheden op het vlak van intelligente energiesystemen voor een duurzame stedelijke omgeving Thor site, Genk, 250 onderzoekers + 100 PhD’s ENERGYVILLE
 3. 3. Slimme Steden voor morgen, Vlaams Parlement, 13 Februari 2017 Leen Govaerts – Han Vandevyvere 3 STARTPUNT
 4. 4. Slimme Steden voor morgen, Vlaams Parlement, 13 Februari 2017 Leen Govaerts – Han Vandevyvere VERSTEDELIJKING : UITDAGING en OPPORTUNITEIT 4
 5. 5. Slimme Steden voor morgen, Vlaams Parlement, 13 Februari 2017 Leen Govaerts – Han Vandevyvere 5 slimme stad van morgen: wat?
 6. 6. Slimme Steden voor morgen, Vlaams Parlement, 13 Februari 2017 Leen Govaerts – Han Vandevyvere SLIM = METEN Monitor Burgemeesterconvenant
 7. 7. Slimme Steden voor morgen, Vlaams Parlement, 13 Februari 2017 Leen Govaerts – Han Vandevyvere SLIM = ALLE ENERGIEVECTOREN > WARMTENETTEN Warmte en koude voor industrie en gebouwen maken 40% uit van het energieverbruik In Vlaanderen ligt 60% van de gebouwen bij een restwarmtebron die kostenefficiënt kan benut worden via een warmtenet
 8. 8. Slimme Steden voor morgen, Vlaams Parlement, 13 Februari 2017 Leen Govaerts – Han Vandevyvere Nieuwbouw is 1% jaarlijks van de bestaande gebouwenstock SLIM = NIEUW + SLIMME RENOVATIE
 9. 9. Slimme Steden voor morgen, Vlaams Parlement, 13 Februari 2017 Leen Govaerts – Han Vandevyvere Image source: http://www.poldox.nl/driehoekstraat SLIM = LANGE TERMIJN DENKEN
 10. 10. Slimme Steden voor morgen, Vlaams Parlement, 13 Februari 2017 Leen Govaerts – Han Vandevyvere SLIM = VISIE + TRANSITIEPAD
 11. 11. Slimme Steden voor morgen, Vlaams Parlement, 13 Februari 2017 Leen Govaerts – Han Vandevyvere SLIM = INTEGRAAL, SOFT + HARDWARE 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 01 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1
 12. 12. SLIM = MEER DAN ENERGIE LEEFKWALITEIT, DUURZAAM MATERIAALGEBRUIK, MOBILITEIT, ..
 13. 13. Slimme Steden voor morgen, Vlaams Parlement, 13 Februari 2017 Leen Govaerts – Han Vandevyvere SLIM = MEER DAN TECHNOLOGIE BURGERS : prosumenten, coörperatieven, participatie, .. BELEID : integrale benadering, experimenten, .. NIEUWE BUSINESS MODELLEN : deeleconomie, lokale economie, .. DUURZAME STEDEN
 14. 14. Slimme Steden voor morgen, Vlaams Parlement, 13 Februari 2017 Leen Govaerts – Han Vandevyvere 14 slimme stad van morgen: hoe? Image source: Golem - Incubateur Petit Arbois
 15. 15. Slimme Steden voor morgen, Vlaams Parlement, 13 Februari 2017 Leen Govaerts – Han Vandevyvere landgebruik infrastructuur gebouwen industrie transport omgevingskwaliteit cascadegebruik buffering uitwisseling lokale productie (restwarmte/entropie) afvalwater naar energie water afval naar energie materialen & producten herbruik, herstel, recyclage recyclage effluent afvalwater naar materialen (stort) energie HET STEDELIJK METABOLISME OPTIMALISEREN informatie > systeemevenwicht > engagement burger > markten
 16. 16. Slimme Steden voor morgen, Vlaams Parlement, 13 Februari 2017 Leen Govaerts – Han Vandevyvere HET STEDELIJK METABOLISME OPTIMALISEREN http://www.bamb2020.eu/ Circulair bouwen > Reversibel gebouwontwerp Materiaalpaspoorten Data management & BIM (building information modeling)
 17. 17. Slimme Steden voor morgen, Vlaams Parlement, 13 Februari 2017 Leen Govaerts – Han Vandevyvere ZonElektrische netten Thermische netten Wind Hydro Biomassa Opslag Simme uitwisseling & conversie Slim beheer (DSM) Opslag Rest- warmte Geothermie Slim beheer (DSM) 100% HERNIEUWBARE ENERGIE
 18. 18. Slimme Steden voor morgen, Vlaams Parlement, 13 Februari 2017 Leen Govaerts – Han Vandevyvere OPTIMALISATIES IN HET ENERGIESYSTEEM Elektriciteit Warmte/Koude Gebouw (groep) BuffersProductie Gebouwschil (retrofit) Energiesysteem BuffersProductie Netwerken KPIs kWh/m², jaar CO2eq/capita, jaar LCC - NPV & LCC / kWh NPV/actor KPIs CO2eq/kWh LCC - NPV & LCC / kWh NPV/actor HE - EEHE (Elektro)Mobiliteit Buffers KPIs CO2/km LCC - NPV NPV/actor
 19. 19. Slimme Steden voor morgen, Vlaams Parlement, 13 Februari 2017 Leen Govaerts – Han Vandevyvere VERANDERENDE ENERGIEMARKT blockchain – ‘distributed database that facilitates secure online transactions’ > energietransacties
 20. 20. Slimme Steden voor morgen, Vlaams Parlement, 13 Februari 2017 Leen Govaerts – Han Vandevyvere MOBILITEIT: MaaS (Mobility as a Service)
 21. 21. Slimme Steden voor morgen, Vlaams Parlement, 13 Februari 2017 Leen Govaerts – Han Vandevyvere Slim is een middel, Duurzaamheid is het doel
 22. 22. Slimme Steden voor morgen, Vlaams Parlement, 13 Februari 2017 Leen Govaerts – Han Vandevyvere Technologisch Slim vs Niet-technologisch Slim
 23. 23. Slimme Steden voor morgen, Vlaams Parlement, 13 Februari 2017 Leen Govaerts – Han Vandevyvere + Delen Data Diensten Collectieve energievoorzieningen Ruimtedelen / Co-housing Kennisdeling Grenoble last mile EV sharing
 24. 24. Slimme Steden voor morgen, Vlaams Parlement, 13 Februari 2017 Leen Govaerts – Han Vandevyvere Aanvaarding door de gebruiker Motivatie Normen & Waarden Peer pressure (sociale druk) Grenoble last mile EV sharing + Gedrag
 25. 25. Slimme Steden voor morgen, Vlaams Parlement, 13 Februari 2017 Leen Govaerts – Han Vandevyvere Oplossingen voor de voorinvestering / Alternatieve financiering Schaalvoordelen van collectieve schema’s Prijszetting / business modellen Internaliseren van externe kosten / Groene taksen Grenoble last mile EV sharing + Financiering

×