Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A juomat matkustajatuonti-2020

Alkoholijuomien matkustajatuonti vuonna 2020

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A juomat matkustajatuonti-2020

 1. 1. © Kantar TNS 2020 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | SFS-ISO 20252 -sertifioitu Alkoholijuomien matkustajatuonti vuonna 2020
 2. 2. © Kantar TNS 2020 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | SFS-ISO 20252 -sertifioitu Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusasetelma  Seuraavassa esitettävät luvut perustuvat Kantar TNS Oy:n seurantaan alkoholijuomien maahantuonnista.  Seuranta on perustunut viikoittaiseen 500 puhelinhaastatteluun 15-vuotta täyttäneen väestön keskuudessa.  Haastatteluissa on selvitetty alkoholijuomien maahantuontia kahden edellisen viikon aikana.  Tutkimuksessa on koottu tiedot viime vuonna viikkojen 1-53 aikana. Kokonaisuudessaan tiedot perustuvat 26.609 toteutettuun haastatteluun.  Tutkimuksen kysymyksenasettelut:  Onko tullut viimeksi kuluneen kahden viikon aikana kotimaahan ulkomaanmatkalta tai risteilyltä, mukaan lukien myös päivämatkat ulkomaille?  Paluiden määrä kahden viikon aikana ja kulkuväline, jos palannut.  Mitä kaikkia alkoholijuomia on tuonut maahan viimeksi kuluneen kahden viikon aikana?  Kuinka monta litraa tuonut eri alkoholijuomia kahden edellisen viikon aikana?  Mistä on ostanut eri alkoholijuomat?  Tutkimusta ovat rahoittaneet Alko, THL, Valvira ja valtiovarainministeriö. 2
 3. 3. © Kantar TNS 2020 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | SFS-ISO 20252 -sertifioitu Arviot siitä, paljonko maahan on tuotu alkoholijuomia vuosina 2003- 2019 (miljoonaa litraa). 2003 1 2004 2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Olut 27,8 37,8 34,6 25,2 21,8 20,7 26,3 24,4 24,5 28,5 31,6 34,8 31,1 36,0 31,7 24,7 28,4 13,3 Siideri 0,5 4,4 5,7 4,3 5,9 5,5 6,5 6,7 7,4 5,7 7,8 8,4 8,5 8,7 6,9 6,2 5,5 2,7 Lonkero 0,3 3,2 6,1 6,3 8,4 6,5 9,9 12,9 13,8 9,5 11,8 11,9 11,4 14,9 10,6 9,7 10,2 5,1 Miedot viinit 4,7 6,5 8,9 8,0 6,4 7,3 8,1 9,5 11,1 10,8 11,9 12,1 11,2 12,1 10,2 10,2 10,7 4,8 Välituotteet 1,9 2,6 2,3 2,0 1,6 2,1 2,5 2,4 2,8 2,3 2,7 2,8 1,3 2,0 1,6 2,3 1,1 1,0 Väkevät 4,9 10,8 11,8 8,9 9,0 9,6 9,4 8,9 8,0 8,2 9,5 8,0 8,5 7,9 6,2 7,5 5,5 2,6 1 Vuoden 2003 tiedot on perustuvat vuoden 2003 marraskuussa toteutettuun käyntitutkimukseen, jossa haastateltiin 1000 henkilöä ja kysyttiin viimeisten 12 kuukauden aikana tuotuja alkoholijuomia. 2 Vuoden 2004 tiedot perustuvat viikottain tehtyihin puhelinhaastatteluihin toukokuusta joulukuuhun 2004 ja vuoden neljän ensimmäisen kuukauden osalta arvioon vuositason tutkimuksen perusteella. 3
 4. 4. © Kantar TNS 2020 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | SFS-ISO 20252 -sertifioitu Arviot siitä, paljonko maahan on tuotu alkoholijuomia vuosina 2019 ja 2020 (miljoonaa litraa/muutosprosentit). Laskettu kahdella desimaalilla 2019 2020 Muutos % Olut 28,4 13,3 -53,1 Siideri 5,5 2,7 -51,7 Lonkero 10,2 5,1 -50,0 Viinit 10,7 4,8 -55,6 Välituotteet 1,1 1,0 -8,8 Väkevät 5,5 2,6 -53,5 Litroja yht 61,4 29,4 -52,1 100% alkoholina 6,2 3,0 -51,8 4
 5. 5. © Kantar TNS 2020 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | SFS-ISO 20252 -sertifioitu 37 40 44 45 45 45 46 47 49 49 52 52 55 57 58 58 10 20 30 40 50 60 70 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kuinka suuri osa matkailijoista ei ole tuonut mitään alkoholijuomia palatessaan maahan? (%) 5
 6. 6. © Kantar TNS 2020 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | SFS-ISO 20252 -sertifioitu 40,1 65,3 69,2 54,6 53,1 51,7 62,6 64,7 67,6 65,0 75,3 78,0 72,0 81,6 67,2 60,5 61,4 29,4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Alkoholijuomien maahantuonti litroina 2003-2020 (milj. litraa) 6
 7. 7. © Kantar TNS 2020 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | SFS-ISO 20252 -sertifioitu 9,5 8,3 8,5 9,1 10,5 10,9 11,2 11,2 13,2 13,9 12,7 14,3 12,7 11,4 11,5 17,9 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Alkoholijuomien kertatuonti litroina 2005-2020 (tuonut alkoholijuomia litroina paluuta kohden keskimäärin) 7
 8. 8. © Kantar TNS 2020 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | SFS-ISO 20252 -sertifioitu 4,6 8,5 9,2 7,2 7,0 7,3 7,9 7,9 7,8 7,7 8,9 8,4 8,1 8,4 6,9 7,1 6,2 3,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Alkoholijuomien maahantuonti 100 % alkoholina 2003-2020 (milj.litraa) 8
 9. 9. © Kantar TNS 2020 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | SFS-ISO 20252 -sertifioitu 9,19,1 9,29,2 9,7 9,19,1 8,68,68,68,5 8,48,4 8,78,7 8,5 8,2 8,0 7,8 7,6 7,7 8,07,9 8,1 7,97,87,97,9 7,7 8,3 8,5 8,78,8 8,58,58,4 8,3 8,08,1 8,3 8,0 7,7 7,7 7,5 7,3 7,07,26,9 6,97,0 6,8 6,4 6,5 6,1 6,4 6,7 6,86,8 7,0 7,1 7,1 7,0 6,96,96,9 7,2 6,6 6,5 6,5 6,7 6,2 6,2 6,4 6,5 6,5 6,3 5,6 4,9 4,7 4,3 4,1 3,6 3,4 3,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 1-2014 2-2014 3-2014 4-2014 5-2014 6-2014 7-2014 8-2014 9-2014 10-2014 11-2014 12-2014 1-2015 2-2015 3-2015 4-2015 5-2015 6-2015 7-2015 8-2015 9-2015 10-2015 11-2015 12-2015 1-2016 2-2016 3-2016 4-2016 5-2016 6-2016 7-2016 8-2016 9-2016 10-2016 11-2016 12-2016 1-2017 2-2017 3-2017 4-2017 5-2017 6-2017 7-2017 8-2017 9-2017 10-2017 11-2017 12-2017 1-2018 2-2018 3-2018 4-2018 5-2018 6-2018 7-2018 8-2018 9-2018 10-2018 11-2018 12-2018 1-2019 2-2019 3-2019 4-2019 5-2019 6-2019 7-2019 8-2019 9-2019 10-2019 11-2019 12-2019 1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 5-2020 6-2020 7-2020 8-2020 9-2020 10-2020 11-2020 12-2020 Alkoholijuomien maahantuonti, liukuva vuosi (milj.litraa 100 % alkoholina) 9
 10. 10. © Kantar TNS 2020 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | SFS-ISO 20252 -sertifioitu Alkoholijuomien maahantuonti eri ostopaikoista vuoden 2020 aikana (miljoonaa litraa). Olut Viinit Väkevät Milj.litraa % Milj.litraa % Milj.litraa % Virosta tai laivan myymälästä palatessa Virosta 8,1 61,0 6,0 56,2 2,6 47,8 Ruotsista tai laivan myymälästä palatessa Ruotsista 2,3 17,4 1,5 13,8 0,5 9,1 Latvia 1,4 10,4 1,1 10,2 0,5 8,5 Muu EU 1,0 7,4 1,6 14,6 1,0 18,5 Muu maa 0,5 3,8 0,6 5,2 0,9 16,0 13,3 100,0 10,7 100,0 5,5 100,0 Siideri Lonkero Milj.litraa % Milj.litraa % Virosta tai laivan myymälästä palatessa Virosta 1,5 54,5 2,8 54,1 Muualta 1,2 45,5 2,3 45,9 2,7 100,0 5,1 100,0 10
 11. 11. © Kantar TNS 2020 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | SFS-ISO 20252 -sertifioitu Oluiden, viinien ja väkevien maahantuonti eri ostopaikoista vuosina 2019 ja 2020 (miljoonaa litraa). 2019 2020 Oluet Milj.litraa % Milj.litraa % Muutos % Virosta tai laivan myymälästä palatessa Virosta 16,3 57,5 8,1 61,0 -50,3 Ruotsista tai laivan myymälästä palatessa Ruotsista 4,3 15,0 2,3 17,4 -45,7 Latvia 4,5 15,8 1,4 10,4 -69,3 Muu EU 1,9 6,6 1,0 7,4 -47,6 Muu maa 1,4 5,0 0,5 3,8 -64,3 28,4 100,0 13,3 100,0 -53,1 2019 2020 Viinit Milj.litraa % Milj.litraa % Muutos % Virosta tai laivan myymälästä palatessa Virosta 6,0 56,2 3,1 64,5 -49,0 Ruotsista tai laivan myymälästä palatessa Ruotsista 1,5 13,8 0,6 12,2 -60,8 Latvia 1,1 10,2 0,3 6,1 -73,4 Muu EU 1,6 14,6 0,7 13,7 -58,6 Muu maa 0,6 5,2 0,2 3,6 -69,6 10,7 100,0 4,8 100,0 -55,6 2019 2020 Väkevät Milj.litraa % Milj.litraa % Muutos % Virosta tai laivan myymälästä palatessa Virosta 2,6 47,8 1,5 57,8 -42,2 Ruotsista tai laivan myymälästä palatessa Ruotsista 0,5 9,1 0,4 13,3 -30,0 Latvia 0,5 8,5 0,2 10,5 -51,1 Muu EU 1,0 18,5 0,2 9,8 -76,5 Muu maa 0,9 16,0 0,2 8,6 -75,0 5,5 100,0 2,6 100,0 -53,5 11
 12. 12. © Kantar TNS 2020 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | SFS-ISO 20252 -sertifioitu 8,1 1,5 2,8 3,1 1,5 16,3 3,6 6,2 6,0 2,6 16,1 4,8 6,6 5,5 3,7 23,6 5,9 9,1 5,9 3,7 27,8 7,7 13,2 7,7 4,9 23,5 6,9 10,0 6,8 5,5 27,3 7,3 10,5 7,2 5,2 23,2 6,1 10,3 7,1 6,0 20,3 4,5 8,3 6,3 4,9 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Olut Siideri Lonkero Viinit Väkevät Alkoholijuomien maahantuonti Virosta tai laivan myymälästä Virosta palattaessa vuosina 2012-2020 (miljoonaa litraa) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 12
 13. 13. © Kantar TNS 2020 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | SFS-ISO 20252 -sertifioitu Alkoholijuomien matkustajatuonti Virosta ja Viron laivoilta vuosina 2019 ja 2020. Laskettu kahdella desimaalilla Tuonti Virosta/laivoilta milj. litraa Kaikesta tuonnista (%) 2019 2020 Muutos % 2019 2020 Olut 16,3 8,1 -50,3 57,5 61,0 Siideri 3,6 1,5 -59,4 64,8 54,5 Lonkero 6,2 2,8 -55,5 60,8 54,1 Viinit 6,0 3,1 -49,0 56,2 64,5 Väkevät 2,6 1,5 -42,2 47,8 59,4 Litroja yht 34,7 16,9 -51,3 56,6 57,5 100% alkoholina 3,2 1,7 -48,1 51,9 55,9 13
 14. 14. © Kantar TNS 2020 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | SFS-ISO 20252 -sertifioitu Yhteenveto  Vuonna 2020 on maahan tuotu eri alkoholijuomia absoluuttiseksi alkoholiksi muutettuna noin kolme miljoonaa litraa. Tämä on tuntuvasti vähemmän kuin edellisenä vuotena (-51,8 %).  Kaikkiaan suomalaiset toivat vuonna 2020 maahan noin 29,4 miljoonaa litraa alkoholijuomia, mikä on 32 miljoonaa litraa vähemmän kuin vuotta aiemmin (-52,1 %).  Suurin osa maahantuoduista alkoholijuomista on ostettu joko Virosta tai laivalta Virosta palattaessa riippumatta juomalajista.  Kaikkien juomalajien tuonti on vähentynyt ainakin 50 % edellisestä vuodesta.  Yli puolet (58 %) matkailijoista ei palatessa tuonut mitään alkoholijuomia. Näiden matkustajien suhteellinen osuus on samalla tasolla kuin vuotta aiemmin, mutta on pitkällä aikavälillä lisääntynyt. Kymmenen viimeksi kuluneen vuoden aikana ilman alkoholijuomia palanneiden osuus on lisääntynyt kolmetoista prosenttiyksikköä.  Maahan alkoholijuomia tuoneiden keskimääräinen kertatuontilasti on lisääntynyt suuresti ja on tuntuvasti pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Matkalle etenkin Viroon lähteneet toivat suuremman määrän kerralla kuin edellisenä vuonna. 14

×