Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jukka Oksaharjun voittajaosakkeet

5,578 views

Published on

Katso video: https://www.youtube.com/watch?v=YSQRzn-1xDk

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jukka Oksaharjun voittajaosakkeet

 1. 1. Katsaus markkinatilanteeseen ja Helsingin pörssin voittajaosakkeet 13.11.2018 – Jukka Oksaharju
 2. 2. Vastuunvapautuslauseke. Tämän esityksen on laatinut Jukka Oksaharju, joka toimii Nordnet Suomen osakestrategina ja bloggaajana, Pohjoisranta Burson-Marstellerin Senior Advisorina, John Hartwallin perheen sijoituskomitean jäsenenä, Vaasan yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan jatko-opiskelijana, kolumnistina, sijoituskirjailijana, Oksaharju Capital Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja sijoittajana. Esityksen laatija omistaa henkilökohtaisesti seuraavia esityksessä mahdollisesti mainittuja osakkeita esityshetkellä: Nordea, Sampo ja H&M. Esityksen tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai - palveluilla. Annetut tiedot eivät myöskään liity yksittäisen esityksen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin tai erityistarpeisiin. Jokainen vastaa omista sijoituksistaan itse. Tässä esityksessä mainitut yhtiöt ovat opetuksellisia esimerkkejä historiasta, joka ei ole tae tulevaisuudesta tai tulevista tuotoista. Esityksen sisältämät arviot, tiedot ja mielipiteet perustuvat lähteisiin, joita esittäjä pitää oikeina ja luotettavina. Esittäjä ei kuitenkaan takaa sitä, että kaikki tiedot olisivat täydellisiä, virheettömiä tai ajantasaisia. Esitys perustuu markkinoilla olevaan julkiseen tietoon. Esittäjä ei vastaa esityksen mahdollisista puutteista tai virheistä, eikä sen perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Vastuu esityksen informaation perusteella tehtyjen päätösten aiheuttamista mahdollisista tappioista taikka muista seurauksista kantaa yksinomaan sijoittaja itse. Koko sijoituspääoman pysyvä menetys on kaikille sijoittajatyypeille yhteinen riski. Esitys on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen, alkuperäisen vastaanottajan käyttöön, eikä esitystä tai sen osaa saa jäljentää tai siirtää elektronisesti, kopioimalla, nauhoittamalla tai muuten tallentaa ilman esittäjän kirjallista lupaa.
 3. 3. Agenda  Helsingin pörssin arvostus  New Yorkin pörssin arvostus  Osinkotuotto ja -suhde  Osinkotuotto ja -laatu  Osinkotuotto ja ROIC  ”Magic formula”  P/E, P/B, osinkotuotto ja ROE  Sijoittajan muistilista
 4. 4.  Helsingin pörssin P/B-luku on 2018 marraskuussa 2,3  Keskiarvo ja mediaani 1,8  Keskiarvoon ja mediaaniin verrattuna pörssi on 26 % yliarvostettu Helsingin pörssin P/B
 5. 5. 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % 16 % 0 % 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1 % 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2 % 0,7 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 3 % 0,7 0,8 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 4 % 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 5 % 0,5 0,8 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 6 % 0,3 0,7 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 7 % 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Oman pääoman tuotto TuloskasvuTehokkain laskuvarjo voi löytyä laatuyhtiöistä P/b-luku erilaisissa tuloskasvun ja oman pääoman tuoton skenaarioissa, kun sijoittajan tuottovaatimus on 9 prosenttia.
 6. 6. New Yorkin pörssin Shillerin P/E (S&P 500)  Lasketaan 10 vuoden keskituloksella inflaatiolla oikaisten  Tänään tasolla 33–34  Historiallinen pitkän aikavälin P/E noin 130 vuoden aikana tasolla 15–17 riippuen laskutavasta keskiarvo/mediaani  Vuodesta 1954 keskimäärin taso 20Lähde: Thomson Reuters Datastream
 7. 7. Osingon lisäksi pitkällä aikavälillä tuloskasvu  Pitkän aikavälin kokonaistuotto osakemarkkinoilta approksimaationa: osinko + osinkokasvu  Osinkokasvu = tuloskasvu  Tuloskasvu = kurssinousu Lähde: Inderes
 8. 8. New Yorkin pörssin Buffett-indikaattori  Mittaa USA:n bkt:n ja maan pörssi-indeksin arvojen suhdetta  Perustuu ajatukseen, että pitkällä ajalla kurssit heijastavat talouden kykyä tuottaa arvoa/kasvua  Jos osakkeet ovat arvokkaita suhteessa bkt:hen; yliarvostus  Nyt arvostus on tällä mittarilla korkeampi kuin koskaan elinaikanamme Lähde: Thomson Reuters Datastream
 9. 9. 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % 16 % 2 % 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 4 % 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 6 % 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 8 % 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 10 % 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 12 % 0,9 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 14 % 1,0 1,3 1,6 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 2,3 2,4 16 % 1,1 1,5 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 Oman pääoman tuotto Nettotulos-%Korkean nettotulosmarginaalin yritykset saattavat tarjota suojaa P/s-luku erilaisissa nettotulosmarginaalin (nettotulos-%) ja oman pääoman tuoton skenaarioissa, kun tuloskasvu on 5 prosenttia ja sijoittajan tuottovaatimus on 9 prosenttia.
 10. 10. 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % 16 % 0 % 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 1 % 10,7 10,9 11,1 11,3 11,4 11,5 11,5 11,6 11,7 11,7 2 % 10,2 10,7 11,1 11,4 11,7 11,9 12,1 12,2 12,4 12,5 3 % 9,5 10,4 11,1 11,7 12,1 12,5 12,8 13,1 13,3 13,5 4 % 8,6 10,0 11,1 12,0 12,7 13,3 13,8 14,3 14,7 15,0 5 % 7,1 9,4 11,1 12,5 13,6 14,6 15,4 16,1 16,7 17,2 6 % 4,8 8,3 11,1 13,3 15,2 16,7 17,9 19,0 20,0 20,8 7 % - 6,3 11,1 15,0 18,2 20,8 23,1 25,0 26,7 28,1 Oman pääoman tuotto TuloskasvuTuloskasvuTuloskasvun laadusta tulee ratkaisevaa P/e-luku erilaisissa tuloskasvun ja oman pääoman tuoton skenaarioissa, kun sijoittajan tuottovaatimus on 9 prosenttia.
 11. 11. OMXH TOP 50 Osakekurssit 9.11.2018 Tilinpäätöstiedot 2017 Analyytikkoennusteet päivitetty 7/2018 ROE (2018e) ja P/B (2017)
 12. 12. ROE (5 vuoden keskiarvo) ja P/B (2017) OMXH TOP 50 Osakekurssit 9.11.2018 Tilinpäätöstiedot 2013-2017
 13. 13. OMXH 25 Osakekurssit 9.11.2018 Tilinpäätöstiedot 2017 Osinkotuotto ja -suhde
 14. 14. OMXH TOP 50 Osakekurssit 9.11.2018 Osinkotuotto 2018e Analyytikkoennusteet päivitetty 7/2018 Osingon laadun perustana on oman pääoman tuottoaste (ROE), mutta se perustuu myös osin kvalitatiiviseen arvioon, kuten taseen velkaisuuteen, tuloksen tasaisuuteen ja tuloksen kasvuodotukseen. Osinkotuotto ja osingon laatu
 15. 15. OMXH25 Osakekurssit 9.11.2018 Tilinpäätöstiedot 2017 (Nordean kohdalla mittarina ROIC:in sijasta ROE) Osinkotuotto ja sijoitetun pääoman tuotto ROIC
 16. 16. OMXH25 (pl. Nordea) Osakekurssit 9.11.2018 Tilinpäätöstiedot 2017 Joel Greenblattin Magic Formula Yhtiö EBIT EV EBIT/EV ROIC EBIT/EV ROIC Pisteet mEUR mEUR pisteet pisteet yhteensä Konecranes 318 2 964 10,7 % 25,7 % 2 4 6 Nokian Renkaat 365 3 552 10,3 % 28,3 % 3 3 6 Orion 293 4 316 6,8 % 34,2 % 9 2 11 Sampo 2 482 25 351 9,8 % 15,1 % 4 10 14 Outokumpu 414 2 669 15,5 % 10,9 % 1 15 16 Tieto 139 2 185 6,4 % 20,3 % 12 6 18 Huhtamäki 264 3 379 7,8 % 13,2 % 7 11 18 UPM-Kymmene 1 259 14 696 8,6 % 12,3 % 6 12 18 Kone 1 217 20 519 5,9 % 40,4 % 17 1 18 Neste 1 171 18 632 6,3 % 21,8 % 14 5 19 Cargotec 227 2 531 9,0 % 10,3 % 5 17 22 Elisa 378 6 327 6,0 % 17,7 % 15 8 23 Metsä Board 207 3 178 6,5 % 11,9 % 10 14 24 Valmet 178 2 986 6,0 % 15,3 % 16 9 25 Wärtsilä 552 9 424 5,9 % 18,9 % 19 7 26
 17. 17. OMXH TOP 50 Osakekurssit 9.11.2018 Tilinpäätöstiedot 2017 (P/B) ja 2013–2017 (ROE) Analyytikkoennusteet päivitetty 7/2018 P/E, P/B, osinkotuotto ja ROE
 18. 18. Sijoittajan muistilista  Yrityskohtainen tuloskehitys Tuloskasvuajuri? Toimialan kasvu vai markkinaosuus? Historiallisen tuloskasvun track record?  Tulostason kestävyys Millaista tulosta tekee tummien pilvien ilmaantuessa?  Arvostuskertoimet Ovatko jalat jo irronneet maasta?
 19. 19. Sijoita itseesi. Ota säästösi hallintaan ja nauti elämästäsi. Kiitos!

×