Sociale media op_de_werkvloer

1,075 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,075
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
113
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sociale media op_de_werkvloer

 1. 1. HR-topic: internet en sociale media op de werkvloer Voorkom juridische avonturen 1 december 2011 Nazareth
 2. 4. OVERZICHT <ul><li>Facts & figures </li></ul><ul><li>Misbruik voorkomen </li></ul><ul><li>Cases </li></ul><ul><li>Besluit </li></ul>
 3. 5. FACTS & FIGURES <ul><li>Enkele cijfers… </li></ul><ul><li>Aanpak verschilt van land tot land… </li></ul><ul><li>Studie </li></ul>
 4. 6. FACTS & FIGURES Enkele cijfers… <ul><li>695.000.000 Facebook gebruikers </li></ul><ul><li>148.000.000 LinkedIn gebruikers </li></ul><ul><li>140.000.000 nieuwe tweets, elke dag </li></ul><ul><li>2.500.000.000 bezoeken op Facebook, Twitter en LinkedIn samen, elke maand </li></ul><ul><li>164.000.000 actieve blogs </li></ul><ul><ul><li>eMarketing Association - 23/08/2011 </li></ul></ul>
 5. 7. FACTS & FIGURES Aanpak verschilt van land tot land… <ul><li>Montenegro: verbod in bedrijven </li></ul><ul><li>Italië: in Napels krijgen WN’s Facebook-pauzes – 6 x 10 min/dag </li></ul><ul><li>Britse geheime dienst: zoektocht nieuwe secret agents </li></ul><ul><li>België: fiscus zoekt zwartwerk en niet aangegeven extra’s </li></ul>
 6. 8. FACTS & FIGURES Aanpak verschilt van land tot land… <ul><li>In veel bedrijven is niks voorzien… </li></ul><ul><li>Hoewel grote bezorgdheid om misbruik en toename conflicten… </li></ul><ul><li>Studie Field Fisher Waterhouse (FFW) </li></ul><ul><ul><li>Enquête januari tot april 2011 bij HR-verantwoordelijken van 103 middelgrote en grote ondernemingen </li></ul></ul>
 7. 9. FACTS & FIGURES Studie FFW <ul><li>80% heeft policy inzake internet en e-mail – slechts 16% behandelt Facebookgebruik </li></ul><ul><li>84% denkt dat informatie op Facebook openbaar is </li></ul>
 8. 10. FACTS & FIGURES Studie FFW <ul><li>Slechts 20% laat Facebook uitdrukkelijk toe </li></ul><ul><li>78% meent dat Facebook schade toebrengt aan productiviteit </li></ul>
 9. 11. FACTS & FIGURES Studie FFW <ul><li>70% zou niet aanvaarden dat werknemers zich op Facebook over de onderneming uitspreken </li></ul><ul><li>68% meent dat negatieve uitlatingen kunnen leiden tot ontslag om dringende reden </li></ul><ul><li>50% meent dat Facebook een bedreiging vormt voor de vertrouwelijkheid van informatie binnen de onderneming </li></ul>
 10. 12. FACTS & FIGURES Studie FFW <ul><li>Wantrouwen communicatiemiddelen </li></ul><ul><ul><li>Weinig bedrijven treffen effectief regeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Nochtans: bij conflict voor rechter kan regeling positie werkgever versterken </li></ul></ul><ul><li>Screening werknemers of kandidaten </li></ul><ul><ul><li>I.t.t. andere landen </li></ul></ul>
 11. 13. FACTS & FIGURES Studie FFW <ul><li>Werknemer heeft ruime vrijheid van meningsuiting </li></ul><ul><ul><li>Belgische rechtbanken </li></ul></ul><ul><ul><li>Zowel niet opzettelijke als kwaadwillige beledigingen </li></ul></ul><ul><li>Vermijden problematiek => Policy! </li></ul>
 12. 14. MISBRUIK VOORKOMEN <ul><li>Verbod </li></ul><ul><li>Gebruik toelaten </li></ul>
 13. 15. MISBRUIK VOORKOMEN Verbod <ul><li>Blokkeren van sites </li></ul><ul><li>Onderzoek SBS 2010 </li></ul><ul><ul><li>4/10 – Facebook </li></ul></ul><ul><ul><li>1/3 - Youtube </li></ul></ul>
 14. 16. MISBRUIK VOORKOMEN Verbod <ul><li>Maar… </li></ul><ul><ul><li>Sociale netwerken kunnen werknemers aanmoedigen om contacten te leggen binnen onderneming </li></ul></ul><ul><ul><li>Sites volledig weren gaat in tegen moderne vorm van communicatie </li></ul></ul>
 15. 17. MISBRUIK VOORKOMEN Verbod <ul><li>Anderzijds… te veel vrijheid? </li></ul><ul><ul><li>Optreden tegen misbruik </li></ul></ul><ul><ul><li>Duidelijke regels opstellen </li></ul></ul>
 16. 18. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten <ul><li>Regels in policy of arbeidsreglement </li></ul><ul><li>Grote vrijheid – maar bindt rechters niet </li></ul><ul><li>Sancties bepalen </li></ul><ul><li>Beperking: controle & privacy </li></ul>
 17. 19. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten <ul><li>Privacy = the right to be left alone </li></ul><ul><li>Spanningsveld tussen recht op privacy en controlerecht </li></ul>
 18. 20. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten <ul><li>Wettelijk kader </li></ul><ul><ul><li>Art. 8 EVRM </li></ul></ul><ul><ul><li>Art. 124 Wet Elektronische Communicatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Art. 314bis Strafwetboek </li></ul></ul><ul><ul><li>Wet verwerking persoonsgegevens </li></ul></ul><ul><ul><li>CAO nr. 81 </li></ul></ul>
 19. 21. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten – Art. 8 EVRM <ul><li>Basisartikel </li></ul><ul><li>Uitvoering in België – Privacywet 1992 </li></ul><ul><li>Respect voor eenieders privéleven, tenzij… </li></ul><ul><ul><li>Finaliteit - legitieme doelstelling </li></ul></ul><ul><ul><li>Proportionaliteit – verhouding inbreuk privacy en nagestreefde doeleinde </li></ul></ul><ul><ul><li>Legaliteit & transparantie – informed consent </li></ul></ul>
 20. 22. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten – Art. 124 WEC <ul><li>Alle vormen van elektronische communicatie </li></ul><ul><li>Verbod </li></ul><ul><ul><li>Bestaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Personen identificeren </li></ul></ul><ul><ul><li>Informatie wijzigen, kenbaar maken of opslaan </li></ul></ul>
 21. 23. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten – Art. 124 WEC <ul><li>Uitzonderingen </li></ul><ul><ul><li>Toestemming van alle deelnemers </li></ul></ul><ul><ul><li>Controle is bij wet toegelaten </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>Sancties </li></ul>
 22. 24. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten – Art. 314bis Sw. <ul><li>Alle vormen van communicatie? </li></ul><ul><ul><li>Privécommunicatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Telecommunicatie </li></ul></ul>
 23. 25. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten – Art. 314bis Sw. <ul><li>Verbod </li></ul><ul><ul><li>Kennisname van inhoud communicatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Waaraan men NIET deelneemt </li></ul></ul><ul><ul><li>TIJDENS overbrenging ervan... </li></ul></ul><ul><li>Sancties </li></ul>
 24. 26. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten – Wet Verwerking persoonsgegevens <ul><li>E-mails inkijken, websites die werknemer bekijkt… </li></ul><ul><li>Toegestaan, mits </li></ul><ul><ul><li>Werknemers inlichten </li></ul></ul><ul><ul><li>Inzagerecht </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>Sancties </li></ul>
 25. 27. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten – CAO nr. 81 <ul><li>Recht werkgever om te controleren… </li></ul><ul><li>Online-communicatiegegevens </li></ul><ul><li>Toegang/gebruik internet </li></ul>
 26. 28. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten – CAO nr. 81 <ul><li>Controle mogelijk, mits </li></ul><ul><ul><li>Finaliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Proportionaliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Transparantie </li></ul></ul>
 27. 29. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten – CAO nr. 81 - Finaliteit <ul><li>Doeleinden </li></ul><ul><ul><li>Ongeoorloofde of lasterlijke feiten </li></ul></ul><ul><ul><li>Belangen van de onderneming </li></ul></ul><ul><ul><li>Veiligheid en/of de goede technische werking van de IT-netwerksystemen </li></ul></ul><ul><ul><li>Te goeder trouw naleven gebruiksregels </li></ul></ul>
 28. 30. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten – CAO nr. 81 - Proportionaliteit <ul><li>Geen inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de werknemer </li></ul><ul><li>Bij inmenging – beperkt tot strikte minimum </li></ul>
 29. 31. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten – CAO nr. 81 – Proportionaliteit <ul><li>Globale en anonieme controle kan </li></ul><ul><ul><li>Enkel noodzakelijke gegevens </li></ul></ul><ul><ul><li>Globale en anonieme gegevens </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Internet: duur en aard bezochte sites, NIET individualisering van bezochte sites </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>E-mail: aantal en volume e-mails, NIET identificatie </li></ul></ul></ul>
 30. 32. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten – CAO nr. 81 - Proportionaliteit <ul><li>Moeilijkheid: grens tussen globale, anonieme controle en individuele controle... </li></ul>
 31. 33. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten – CAO nr. 81 - Transparantie <ul><li>Procedure bij controlesysteem </li></ul><ul><li>Werknemers inlichten via ondernemingsraad, vakbondsafvaardiging of individueel </li></ul>
 32. 34. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten – CAO nr. 81 - Transparantie <ul><li>Individualisering </li></ul><ul><ul><li>Gegevens verzameld tijdens controle verwerken, om ze aan een geïdentificeerde of identificeerbare persoon toe te schrijven </li></ul></ul>
 33. 35. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten – CAO nr. 81 - Transparantie <ul><li>Individualisering </li></ul><ul><ul><li>Geldt niet wanneer beroepsmatig karakter niet in twijfel wordt getrokken </li></ul></ul><ul><ul><li>Toepassen regels mag niet leiden tot ondoelmatigheid waarborgen CAO </li></ul></ul>
 34. 36. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten – CAO nr. 81 - Transparantie <ul><li>Directe individualisering </li></ul><ul><ul><li>Finaliteit 1-3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Onregelmatigheid – identiteit opsporen </li></ul></ul><ul><ul><li>Verzamelde gegevens regelmatig controleren of andere informatiebron </li></ul></ul>
 35. 37. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten – CAO nr. 81 - Transparantie <ul><li>Indirecte individualisering </li></ul><ul><ul><li>4 e finaliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorlichtingsfase = soort waarschuwing </li></ul></ul><ul><ul><li>Gesprek met werknemer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vóór iedere beslissing of evaluatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Niet van toepassing bij schorsing arbeidsovereenkomst </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opm. AOW </li></ul></ul></ul>
 36. 38. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten – CAO nr. 81 <ul><li>Onrechtmatig verkregen bewijs </li></ul><ul><li>Cass. 10 maart 2008 </li></ul><ul><li>Kan wél nog worden aangewend, tenzij </li></ul><ul><ul><li>Op straffe van nietigheid voorgeschreven </li></ul></ul><ul><ul><li>Betrouwbaarheid bewijs is aangetast </li></ul></ul><ul><ul><li>In strijd met recht op eerlijk proces </li></ul></ul>
 37. 39. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten – CAO nr. 81 <ul><li>Evaluatie CAO </li></ul><ul><ul><li>Nog veel onduidelijkheden.. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe vaststellen voor welk doeleinde controle gebeurt? </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorafgaande voorlichting: hoe lang geldig? </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderscheid beroepsmatig en privé karakter gegevens? </li></ul></ul>
 38. 40. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten – Oefening 1 <ul><li>Werknemer zendt mail vanuit mailbox werkgever, aanbod gelijkaardige producten aan klant, voor eigen rekening </li></ul><ul><li>Ontslag om dringende reden? </li></ul><ul><li>Bewijs? </li></ul>
 39. 41. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten – Oefening 2 <ul><li>Werknemer surft naar allerlei sites gedurende 30% van de arbeidstijd </li></ul><ul><li>Ontslag om dringende reden? </li></ul><ul><li>Bewijs? </li></ul>
 40. 42. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten – Oefening 3 <ul><li>Werknemer afwezig wegens ziekte of na ontslag </li></ul><ul><li>Info in mailbox voor opvolging werk? </li></ul><ul><li>Mails automatisch forwarden? </li></ul>
 41. 43. CASES <ul><li>Vertrouwelijke informatie </li></ul><ul><li>Beledigingen </li></ul><ul><li>Foto’s </li></ul><ul><li>Surfen tijdens werkuren </li></ul>
 42. 44. CASES Vertrouwelijke informatie <ul><li>Verbod – tijdens en na tewerkstelling </li></ul><ul><li>Arbeidsrechtbank Brussel 4/02/2011 </li></ul><ul><ul><li>Verspreiden van bedrijfsgevoelige informatie op LinkedIn </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontslag & schadevergoeding </li></ul></ul>
 43. 45. CASES Beledigingen <ul><li>Ontslag via bericht op Facebookpagina </li></ul><ul><ul><li>“ Beste baas, ik neem ontslag, want..” of omgekeerd “Beste werknemer x, je krijgt je ontslag, want..” </li></ul></ul><ul><ul><li>Perfect geldig </li></ul></ul><ul><ul><li>Zelfs via sms juridisch afdwingbaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Wilsuiting moet gericht zijn aan juiste persoon </li></ul></ul>
 44. 46. CASES Beledigingen <ul><li>Ontslag via bericht in Facebook status </li></ul><ul><ul><li>“ Ik ben mijn werk beu, ik stop ermee..” </li></ul></ul><ul><ul><li>Moeilijker… slechte dag of effectief ontslag nemen? </li></ul></ul>
 45. 47. CASES Beledigingen <ul><li>Werknemer mag kritiek hebben, maar.. </li></ul><ul><li>Arbeidsoverenkomstenwet </li></ul><ul><ul><li>Werknemer moet eerlijk, zorgvuldig & nauwkeurig werk verrichten </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkgever moet waken dat wetten inzake fatsoen en goede zeden gerespecteerd worden </li></ul></ul><ul><ul><li>Elkaar eerbied & respect verschuldigd </li></ul></ul>
 46. 48. CASES Beledigingen <ul><li>T.a.v. collega’s – pesten op het werk </li></ul><ul><li>Ontslag om dringende reden </li></ul><ul><ul><li>Mondeling verwijten </li></ul></ul><ul><ul><li>Schriftelijk – via internet </li></ul></ul><ul><ul><li>Grenzen in policy </li></ul></ul><ul><ul><li>Finale beslechting door rechter </li></ul></ul>
 47. 49. CASES Beledigingen <ul><li>Arbeidsrechtbank Leuven 17/11/2011 </li></ul><ul><ul><li>Precedent </li></ul></ul><ul><ul><li>Op Facebookpagina – links naar krantenartikels </li></ul></ul><ul><ul><li>Commentaar en islamofobe uitlatingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Dringende reden </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen opzegvergoeding </li></ul></ul>
 48. 50. CASES Beledigingen <ul><li>Virgin Atlantic </li></ul><ul><ul><li>13 leden van boordpersoneel </li></ul></ul><ul><ul><li>Negatieve uitlatingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Bedrijf ‘in diskrediet’ gebracht </li></ul></ul><ul><li>British Airways </li></ul><ul><ul><li>Uitlatingen: temen ‘vervelend’ en ‘stinkend’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Dringende reden </li></ul></ul>
 49. 51. CASES Foto’s <ul><li>Aanvaard door rechtbank: bepaalde feiten of beelden uit privéleven - ontslag om dringende reden </li></ul><ul><li>Nederland: ontslag werknemer omwille van screenshot van model op Facebookprofiel geplaatst </li></ul>
 50. 52. CASES Surfen tijdens arbeidsuren <ul><li>Website is geen werkinstrument </li></ul><ul><li>Arbeidshof Luik 22/10/2010 </li></ul><ul><ul><li>Veiligheid op luchthaven </li></ul></ul><ul><ul><li>Werknemer keek TV & speelde spelletjes op bewakingsmonitor </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontslag om dringende reden </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkgever mag loon voor uren terugvorderen </li></ul></ul>
 51. 53. CASES Surfen tijdens arbeidsuren <ul><li>Arbeidsrechtbank Brussel 06/09/2001 </li></ul><ul><ul><li>Werknemer die in 17 dagen meer dan 70u surft op beurs-, toeristische en gastronomische sites </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontslag om dringende reden </li></ul></ul>
 52. 54. CASES Surfen tijdens arbeidsuren <ul><li>Arbeidsrechtbank Brussel 06/09/2001 </li></ul><ul><ul><li>Werknemer die in 17 dagen meer dan 70u surft op beurs-, toeristische en gastronomische sites </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontslag om dringende reden </li></ul></ul>
 53. 55. BESLUIT <ul><li>Neem geen risico… </li></ul>
 54. 56. BESLUIT Neem geen risico… <ul><li>Beslis welke communicatiemiddelen u ter beschikking stelt, welke sites u afsluit of slechts tijdelijk/beperkt toegankelijk maakt </li></ul><ul><li>Verschaf vooraf inlichtingen omtrent controlebeleid </li></ul>
 55. 57. BESLUIT Neem geen risico… <ul><li>Verstrek voldoende informatie over de nagestreefde doelen van de controle & praktische informatie over het feit of persoonsgegevens al dan niet worden bewaard </li></ul><ul><li>Overleg met de ondernemingsraad, syndicale delegatie of werknemers </li></ul><ul><li>Stel een internetreglement op </li></ul>
 56. 58. BESLUIT Neem geen risico… <ul><li>Laat de policy voor akkoord tekenen door de werknemers en/of neem het reglement op in het arbeidsreglement </li></ul><ul><li>Doe er aangifte van bij de privacycommissie </li></ul>
 57. 59. BESLUIT Neem geen risico… <ul><li>Organiseer een regelmatige evaluatie van het controlesysteem </li></ul><ul><li>Voorzie de nodige updates bij veranderingen in wet- of regelgeving en om in te spelen op nieuwe toepassingen en technologieën </li></ul>

×