Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Inhoudstafel <ul><li>De strategie van het Departement Financiën: ingebed in de strategie van de stad Gent: Gent 2020 </li>...
I. De strategie van het Departement Financiën ingebed in de strategie van de Stad Gent: Gent 2020 <ul><li>Missie Stad Gen...
<ul><li>HSD1 - Kennis, innovatie en creativiteit: “Ten laatste in 2020 is Gent internationaal erkend als centrum voor inn...
II. De stad Gent: Een “grote” stad in Vlaanderen <ul><li>Aantal 247000 </li></ul><ul><li>Aantal </li></ul><ul><li>5021(...
<ul><li>2 autonome bedrijven (Havenbedrijf en AG SOB) Diverse vzw’s, diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden </l...
III. Door automatisering 1. De case “ elektronische facturatie ” Enkele cijfers:
<ul><li>Verwerken van papieren facturen = zeer arbeidsintensief </li></ul><ul><li>Vanaf 2001 gestart met EF </li></ul><ul>...
<ul><li>Scifo staat voor “Scanning inkomende facturen en optimalisatie” </li></ul><ul><li>Wat ? </li></ul><ul><li>Workflow...
<ul><li>Papyrus staat voor Project for Paper Reporting Substitution. Het is een elektronisch alternatief voor de papieren ...
<ul><li>Het resultaat is dat de honderden gebruikers binnen de stad elke morgen beschikken over de meest recente uittrekse...
4. De case “ IKA’s” <ul><li>Interne kredietaanpassing (IKA) – Wat? </li></ul><ul><ul><li>mogelijk sedert BVR 3/4/2009. </...
<ul><li>Hoe dit proces zo efficiënt mogelijk aanpakken ? </li></ul><ul><ul><li>Vaste en duidelijke afspraken, gevalideer...
<ul><ul><li>Controles én procedure maximaal in de software voorzien, b.v.: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bij invoeren IKA...
IV. Kritisch kijken naar processen en procedures <ul><li>Aantal processtappen verwerking </li></ul><ul><ul><ul><li>Facture...
<ul><li>Feiten </li></ul><ul><ul><ul><li>Gemiddelde doorlooptijd van facturen van 31 dagen naar 14 dagen of 45% sneller (3...
Optimalisatie werking gewone uitgaven
V. Door schaalgrootte te creëren <ul><li>Centrale verwerkingseenheid </li></ul><ul><ul><li>Werkt voor meerdere entiteiten ...
<ul><li>Centrale experten </li></ul><ul><ul><li>Ter beschikking van de betrokken entiteiten voor (complexer) advies </li><...
Gericht onderzoek van de financiële processen <ul><li>De complexiteit in de financiële processen neemt steeds toe (fiscale...
VI. Door goede “uitbestedingscontracten” <ul><li>Wat was het probleem? </li></ul><ul><li>Oplossing: Toepassing van het dwa...
<ul><li>Bestek uitgeschreven voor de selectie van een GDW(-consortium): gunningscriteria </li></ul><ul><ul><li>6 criteria ...
<ul><li>Resultaten invordering gestart op 1/10/2010, teruggaand naar retributies uitgeschreven vanaf 1/7/2009 </li></ul>Aa...
<ul><li>Niet-financiële dienstverlening: dienstverlening aan de burger: </li></ul><ul><ul><ul><li>Centraal 0800-nummer (8....
VII. Last but not least <ul><li>Jarenlange strategie: </li></ul><ul><li>Aantal VTE’s  </li></ul><ul><li>(Opleidings)nive...
<ul><li>Hoe? </li></ul><ul><li>Zie voorgaande cases </li></ul><ul><li>Voorbeeld : Professionalisering van onze treasury-be...
<ul><li>Waarom een kader voor beleggingen en financieringen? </li></ul><ul><ul><li>Noodzaak om risico’s te vermijden of i...
<ul><li>Wat houdt het kader in? </li></ul><ul><ul><li>Doelstellingen ( bvb. Minimale rentelasten tegen minimaal renterisi...
<ul><li>Front/Middle-Office  Back-Office: </li></ul><ul><li>FO = afsluiten transacties </li></ul><ul><li>MO = input tr...
<ul><li>Enkele belangrijke limieten en beslissingscriteria : </li></ul><ul><ul><li>Maximum bedrag aan beleggingen per b...
<ul><li>Opdracht m.b.t. software bestond uit 3 luiken: </li></ul><ul><ul><li>Verfijnen en uitbreiden van de AS-IS (vb. aut...
<ul><li>Model treasury & Risk management </li></ul><ul><ul><li>Opzet functiescheiding (input vs. valideren en boeken) </li...
Herzieningskalender schuldportefeuille (op kwartaalbasis)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hoe performantie van_financiën_verhogen

727 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hoe performantie van_financiën_verhogen

 1. 1.
 2. 2. Inhoudstafel <ul><li>De strategie van het Departement Financiën: ingebed in de strategie van de stad Gent: Gent 2020 </li></ul><ul><li>Rekening houden met de schaal van de stad Gent: Een “grote” stad in Vlaanderen </li></ul><ul><li>Door automatisering De cases “elektronische facturatie en Scifo” De case “Papyrus” De case “IKA’s” </li></ul><ul><li>Kritisch kijken naar processen en procedures! De case “Gewone Uitgaven” </li></ul><ul><li>Door schaalgrootte te creëren De case “Optifit II/Project Finesse </li></ul><ul><li>Door goede “uitbestedingscontracten” De case “Invordering Parkeerretributies” </li></ul><ul><li>Last but not least, mensen maken het verschil! De case “Actief schuldbeheer” </li></ul>
 3. 3. I. De strategie van het Departement Financiën ingebed in de strategie van de Stad Gent: Gent 2020 <ul><li>Missie Stad Gent </li></ul><ul><li>“ Gent is een scheppende stad die door een doorgedreven bundeling van alle creatieve krachten een voortrekkersrol speelt bij de ontwikkeling van een duurzame, solidaire en open samenleving” </li></ul>
 4. 4. <ul><li>HSD1 - Kennis, innovatie en creativiteit: “Ten laatste in 2020 is Gent internationaal erkend als centrum voor innovatie en experimenten en is Gent een voortrekker in de evolutie naar een lerende en creatieve samenleving </li></ul><ul><li>HSD2 - Ecologische pijler duurzaamheid: Tegen 202 biedt Gent haar inwoners een gezonde en kwaliteitsvolle leefomgeving en heeft Gent een kleinere ecologische voetafdruk. </li></ul><ul><li>SD1 - Vanuit de voortrekkersrol van de stad optimaliseren we op een proactieve manier het financieel beheer en bijhorende processen, systemen en methoden met het oog op efficiëntieverhoging en administratieve vereenvoudiging. </li></ul><ul><li>OD2 – De automatisering van de financiële transacties wordt verder opgedreven. </li></ul>
 5. 5. II. De stad Gent: Een “grote” stad in Vlaanderen <ul><li>Aantal 247000 </li></ul><ul><li>Aantal </li></ul><ul><li>5021(koppen) </li></ul><ul><li>4361 (VTE’s) (510 Brandweer) </li></ul><ul><li>2500 (stedelijk onderwijs) </li></ul><ul><li>1207 (Politie, Eéngemeentezone) </li></ul><ul><li>Diensten zijn geclusterd in een aantal </li></ul>inwoners personeelsleden departementen
 6. 6. <ul><li>2 autonome bedrijven (Havenbedrijf en AG SOB) Diverse vzw’s, diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden </li></ul><ul><li>(uitgaven) Gewone dienst: 738 miljoen euro Buitengewone dienst: 99 miljoen euro (rekening 2010) </li></ul><ul><li>(enkele cijfers van 2010) Aantal vastleggingen: 38000 Aantal aan te rekenen documenten: 95000 Aantal uitgaande facturen: 38000 (zonder onderwijs) </li></ul><ul><li> Onderwijs : 80000 à 90000 </li></ul>Budget Werklast
 7. 7. III. Door automatisering 1. De case “ elektronische facturatie ” Enkele cijfers:
 8. 8. <ul><li>Verwerken van papieren facturen = zeer arbeidsintensief </li></ul><ul><li>Vanaf 2001 gestart met EF </li></ul><ul><li>Eerst B 2 B –oplossingen </li></ul><ul><li>In 2007: overgestapt naar Certipost (intermediair die instaat voor het doorgeven van bestellingen en facturen in vastgelegde formaten en voor de wettelijke archivering van de facturen): gas/electriciteit </li></ul><ul><li>In 2007: start van een project, bestaande uit 7 deelprojecten: - automatische controles - water - opkuisen inventaris telefoon - vaste telefonie - mobiele telefonie - … </li></ul><ul><li>Momenteel ook kantoorbenodigdheden (bestellingen, facturen) </li></ul><ul><li>Wetgeving opnieuw versoepeld (in de toekomst ook per e-mail) </li></ul><ul><li>Opletten: archivering </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Scifo staat voor “Scanning inkomende facturen en optimalisatie” </li></ul><ul><li>Wat ? </li></ul><ul><li>Workflow-toepassing in SAP om verwerking van bestellingen en facturen elektronisch te laten verlopen. </li></ul><ul><li>Facturen </li></ul><ul><li>Worden ingescand en geregistreerd bij het binnenkomen bij de stad zodat ze niet meer op papier door de organisatie moeten gaan. </li></ul>2. De case “ Scifo ”
 10. 10. <ul><li>Papyrus staat voor Project for Paper Reporting Substitution. Het is een elektronisch alternatief voor de papieren reporting (papieren rekeninguittreksels), aangeboden door Dexia. </li></ul><ul><li>Papyrus past binnen de strategie van het Departement Financiën om de papierberg te verminderen: de stad Gent kreeg jaarlijks rond de 180.000 afschriften (±23.000 enveloppen). </li></ul><ul><li>Via secure-ID van Dexia krijgt de stad Gent een aanlevering van CODA-bestanden en elektronische rekeninguittreksels. De CODA-bestanden worden met een automatische job ‘s nachts ingelezen in SAP. </li></ul>3. De case “ Papyrus ”
 11. 11. <ul><li>Het resultaat is dat de honderden gebruikers binnen de stad elke morgen beschikken over de meest recente uittreksels. De voordelen van Papyrus zijn manifest: </li></ul><ul><li>Geen papier meer </li></ul><ul><li>Geen klasseerwerk </li></ul><ul><li>Geen fysieke opslagruimte meer </li></ul><ul><li>De rekeninguittreksels zijn sneller beschikbaar </li></ul><ul><li>Notities maken op rekeninguittreksels door de verschillende bureaus gaat sneller, omdat vroeger de rekeninguittreksels fysiek moesten rondgaan </li></ul><ul><li>Beveiligde manier (elektronisch certificaat en MAC-code (elektronische handtekening) </li></ul><ul><li>Wettelijk (behoud van wettelijke, juridische waarde en bewijskracht van de documenten onder de elektronische vorm) en officieel (erkend door administratieve autoriteiten) </li></ul><ul><li>Vernieuwend: gebaseerd op de meest recente technologieën </li></ul><ul><li>Performanter: allerlei opzoekmogelijkheden zijn voorhanden, de rekeninguittreksels kunnen door meerdere personen tegelijkertijd geraadpleegd worden. </li></ul>
 12. 12. 4. De case “ IKA’s” <ul><li>Interne kredietaanpassing (IKA) – Wat? </li></ul><ul><ul><li>mogelijk sedert BVR 3/4/2009. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ruimere mogelijkheid om te verschuiven tussen budgetartikels – regels vastgelegd in BVR </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebonden aan een procedure: opmaak voorontwerp incl. verklarende nota door ontvanger resp. secretaris, in samenwerking met MT – beslissing door CBS </li></ul></ul>Werken met interne kredietaanpassingen bij de stad Gent
 13. 13. <ul><li>Hoe dit proces zo efficiënt mogelijk aanpakken ? </li></ul><ul><ul><li>Vaste en duidelijke afspraken, gevalideerd door MT en CBS : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Duidelijke principes voor al dan niet toestaan IKA binnen mogelijkheden regelgeving – (bv tussen werkingskrediet en personeelskrediet slechts in bepaalde gevallen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Een vaste timing : elk jaar 2 IKA-rondes + 1 aparte voor dep. onderwijs </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Duidelijke afspraken voor de procedure : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>wie kan voorstel indienen, wie moet wat controleren en met welk doel – duidelijke “rollen” gedefinieerd </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Vaste stappen om tot door CBS goedgekeurde IKA te komen – in planning wordt per stap een timing afgesproken </li></ul></ul></ul></ul>
 14. 14. <ul><ul><li>Controles én procedure maximaal in de software voorzien, b.v.: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bij invoeren IKA doet software maximaal controles op wat kan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verschillende “rollen” in proces hebben elk een stap in de software geen echt workflow owv kostprijs opzet, maar wel in standaard via “slimme” stappen workflow benaderd </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Checks die niet door software kunnen : in vaste checklist + ondersteund door rapporten waar nodig </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Timing en afspraken worden rigoureus nageleefd én gehaald. </li></ul></ul>
 15. 15. IV. Kritisch kijken naar processen en procedures <ul><li>Aantal processtappen verwerking </li></ul><ul><ul><ul><li>Facturen van 14 naar 4 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dienstfacturen van 16 naar 4 </li></ul></ul></ul><ul><li>Dank zij </li></ul><ul><ul><ul><li>Samenwerking met de medewerkers in zoektocht naar optimale werking </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Afschaffen overbodige stappen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Introductie van twee schermen </li></ul></ul></ul>De case “ Gewone uitgaven”
 16. 16. <ul><li>Feiten </li></ul><ul><ul><ul><li>Gemiddelde doorlooptijd van facturen van 31 dagen naar 14 dagen of 45% sneller (3 de kwartaal) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vastleggingen worden ook sneller vrij gegeven </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>100.000 blz papier bespaard </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Veel minder ontevreden klanten </li></ul></ul></ul>
 17. 17. Optimalisatie werking gewone uitgaven
 18. 18. V. Door schaalgrootte te creëren <ul><li>Centrale verwerkingseenheid </li></ul><ul><ul><li>Werkt voor meerdere entiteiten (stad, IVA, politie, EVA) </li></ul></ul><ul><ul><li>Snellere efficiënte behandeling dank zij routine, ervaring en kennis opbouw zowel wat betreft regelgeving, procedures als systeem </li></ul></ul><ul><ul><li>Kostenbesparing en transparantie verhogend dank zij standaardisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Schermt de organisatie af van een aantal technische materies (BTW,..) </li></ul></ul>De case “ Optifit II/Project Finesse ” Shared service concept
 19. 19. <ul><li>Centrale experten </li></ul><ul><ul><li>Ter beschikking van de betrokken entiteiten voor (complexer) advies </li></ul></ul><ul><ul><li>Beheren de controle standaarden, de processen en systemen </li></ul></ul><ul><li>Klantgericht </li></ul><ul><ul><li>Ondersteunt de (interne) klant bij het realiseren van zijn doelstelling i.p.v. te controleren </li></ul></ul><ul><ul><li>Ondersteund door een vlot en efficiënt communicatiekanaal voor vragen vanuit de entiteiten </li></ul></ul><ul><ul><li>Structureel periodiek overleg met de (interne) klant over de dienstverlening </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebruiksvriendelijke software om de basis informatie te capteren bij de eindgebruiker </li></ul></ul>
 20. 20. Gericht onderzoek van de financiële processen <ul><li>De complexiteit in de financiële processen neemt steeds toe (fiscale fiches, BTW, aantal subsidies, …) </li></ul><ul><li>Deze complexiteit is in het bijzonder zwaar voor de occasionele gebruiker die er slechts sporadisch mee in contact komt </li></ul><ul><li>Er is een grote verscheidenheid aan werkwijzen ontstaan doorheen de organisatie, waardoor de instructies per omgeving aangepast moeten worden </li></ul><ul><li>Het gebruikte systeem is onvoldoende gekend waardoor men niet steeds efficiënt werkt en de mogelijkheden onvoldoende benut </li></ul><ul><li>Er is een veelheid aan excels en papieren klassementen </li></ul>
 21. 21. VI. Door goede “uitbestedingscontracten” <ul><li>Wat was het probleem? </li></ul><ul><li>Oplossing: Toepassing van het dwangbevel (artikel 94 van het gemeentedecreet) </li></ul>1. De case “ Invordering Parkeerretributies ” Jaar Aantal uitgeschreven retributies Aantal niet betaalde retributies % 2009 154.190 44.478 29%
 22. 22. <ul><li>Bestek uitgeschreven voor de selectie van een GDW(-consortium): gunningscriteria </li></ul><ul><ul><li>6 criteria – op 100 punten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plan van aanpak uitvoering opdracht (op 40 punten) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voorstel uitwisseling data/informatie, voorstel periodieke rapportering en consultatie status (op 25 punten) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tijdsbestek inningsprocedure (op 15 punten) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plan van aanpak controle solvabiliteit/kostprijs (op 10 punten) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voorstel opvolging buitenlandse debiteuren (op 5 punten) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maatregelen waarborgen kwaliteit en optimaliseren service (op 5 punten) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Uitvoeringstermijn: 3 jaar, vanaf de door het college van burgemeester en schepenen te bepalen datum </li></ul></ul>
 23. 23. <ul><li>Resultaten invordering gestart op 1/10/2010, teruggaand naar retributies uitgeschreven vanaf 1/7/2009 </li></ul>Aantal retributies doorgestuurd naar GDW: 40.949 (voor een bedrag van 1.940.985 euro) Aantal debiteuren: 17.646 Gerecupereerd bedrag: 1.299.246 euro Recuperatiegraad globaal: 61,27% Eerste golf: 75,89%
 24. 24. <ul><li>Niet-financiële dienstverlening: dienstverlening aan de burger: </li></ul><ul><ul><ul><li>Centraal 0800-nummer (8.00 – 19.00 uur, ervaren en meertalige medewerkers) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aparte website </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Via een beveiligde webapplicatie kan de burger een actuele stand van zijn dossier raadplegen, betalingen uitvoeren en communiceren met de dossierbeheerder. </li></ul></ul></ul>
 25. 25. VII. Last but not least <ul><li>Jarenlange strategie: </li></ul><ul><li>Aantal VTE’s  </li></ul><ul><li>(Opleidings)niveau medewerkers  </li></ul>MENSEN MAKEN HET VERSCHIL 1. De case “ Actief schuldbeheer ”
 26. 26. <ul><li>Hoe? </li></ul><ul><li>Zie voorgaande cases </li></ul><ul><li>Voorbeeld : Professionalisering van onze treasury-behandeling: </li></ul><ul><li>Opzet van een kader voor beleggingen en financiering + opvolging van dit kader via de software. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Waarom een kader voor beleggingen en financieringen? </li></ul><ul><ul><li>Noodzaak om risico’s te vermijden of in te perken gezien de grootte van de portefeuilles (beleggingen: 50 mio, schulden: 400 mio) </li></ul></ul><ul><ul><li>In het verleden alsmaar groter aanbod van complexe, exotische en soms risicovolle producten </li></ul></ul><ul><ul><li>Behoefte ontstaan voor de financiële crisis, maar deze crisis heeft aangetoond dat het ondenkbare denkbaar werd (“… banken kunnen ook failliet gaan …”) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mogelijks financieel voordeel door optimalisering van het schuldbeheer (vb. 0,25% op 400 mio = 1 mio) </li></ul></ul>
 28. 28. <ul><li>Wat houdt het kader in? </li></ul><ul><ul><li>Doelstellingen ( bvb. Minimale rentelasten tegen minimaal renterisico) </li></ul></ul><ul><ul><li>Wie doet wat? (o.a. rek. houdende met wettelijke bepalingen en principes van functiescheiding: zie verder ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke producten worden toegelaten ( een aantal nieuwe producten zijn opgenomen: zie verder) </li></ul></ul><ul><ul><li>Met welke tegenpartijen mogen er transacties gedaan worden (vb. minimum rating voor banken is A) </li></ul></ul><ul><ul><li>De limieten (per product, tegenpartij, ) en beslissingscriteria (bepaalde normen, ratio’s die moeten gerespecteerd worden) (zie verder ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Minimale rapportering ( over o.a. limietenconsumptie, KPI’s, ) </li></ul></ul>
 29. 29. <ul><li>Front/Middle-Office  Back-Office: </li></ul><ul><li>FO = afsluiten transacties </li></ul><ul><li>MO = input transacties in software </li></ul><ul><li>BO = valideren en boeken transactie in software </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Enkele belangrijke limieten en beslissingscriteria : </li></ul><ul><ul><li>Maximum bedrag aan beleggingen per bank (excl. Overheidspapier) (vb. 25 mio euro) </li></ul></ul><ul><ul><li>Maximum % aan beleggingen in geldmarktfondsen (vb. 50% van totale portefeuille) </li></ul></ul><ul><ul><li>Leningen met vlottende en leningen met vaste rente i.f.v. rentestand wordt ratio bepaald waaraan moet voldaan worden </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Duration” of “gewogen gemiddelde looptijd van de schuldportefeuille” (uitgedrukt in jaren) i.f.v. rentestand wordt minimale dur. bepaald waaraan moet voldaan(vb. op vandaag minimaal 3 jaar) </li></ul></ul>
 31. 31. <ul><li>Opdracht m.b.t. software bestond uit 3 luiken: </li></ul><ul><ul><li>Verfijnen en uitbreiden van de AS-IS (vb. automatisch boeken van de opbrengsten van de beleggingen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Implementatie van nieuwe instrumenten (zoals geldmarktfondsen, uitgiftes van thesauriebewijzen, derivaten, ), hierbij rekening houdende met invoering middle-office (= afdeling treasury) en back-office (= dienst Boekhouding) </li></ul></ul><ul><ul><li>Implementatie van nieuwe functionaliteiten en rapporteringen in het kader van de risico-analyse (vb. limietenopvolging, duration, ratio vast/vlottend en portefeuille-analyse o.b.v. allerlei parameters) </li></ul></ul>
 32. 32. <ul><li>Model treasury & Risk management </li></ul><ul><ul><li>Opzet functiescheiding (input vs. valideren en boeken) </li></ul></ul><ul><ul><li>Opzet limieten max. beleggingen per bank </li></ul></ul><ul><ul><li>Rapportering portefeuille beleggingen (incl. grafische weergave) </li></ul></ul><ul><ul><li>Rapportering schuldportefeuille, incl. verhouding vast/vlottend + risicoconcentraties leningen die op herziening komen </li></ul></ul><ul><ul><li>Gewogen gemiddelde rentevoet totale schuldportefeuille (cfr. doelstelling minimale rentelasten) + evolutie uitstaande schuld/ ook bekeken per afzonderlijke bank </li></ul></ul><ul><ul><li>Gewogen gemiddelde looptijd (duration) totale schuldportefeuille (cfr. minimale limiet rond de duration) – ook opgesplitst per bank </li></ul></ul>
 33. 33. Herzieningskalender schuldportefeuille (op kwartaalbasis)

×