Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Prezentarea standardelor şi activităţii de standardizare în domeniul turbinelor eoliene şi sistemelor de conversie fotovol...
Surse de energie regenerabilă <ul><li>Utilizarea energiei regenerabile şi eficienţa energetică fac parte din obiectivele i...
Activitatea de s tandardizare în domeni ul energiei eoliene <ul><li>Comitetul tehnic CEI /TC 88 Turbine eoliene  s-a ...
Activitatea de s tandardizare în domeni ul energiei eoliene <ul><li>Standardele publicate şi în curs de elaborare pot fi...
Activitatea de s tandardizare în domeni ul energiei eoliene <ul><li>Tendinţele generale sunt , în general , focalizate...
Activitatea de s tandardizare în domeni ul energiei eoliene <ul><li>S tandardele publicate de CEI /TC 88 (preluate c...
Activitatea de s tandardizare în domeni ul energiei eoliene <ul><li>SR EN 61400 -1  tratează toate aspectele privind s...
Activitatea de s tandardizare în domeni ul energiei eoliene <ul><li>SR EN 61400- 12  stabile ş te tehnicile de măsurare...
Activitatea de s tandardizare în domeni ul energiei eoliene <ul><li>Legăturile CEI/TC 88 cu alte comitete tehnice şi cu ...
Activitatea de s tandardizare în domeni ul energiei eoliene <ul><li>Standardizarea naţională din acest domeniu, în ult...
Activitatea de s tandardizare în domeni ul sistemelor de conversie fotovoltaică a energiei solare <ul><li>P â n ă acum p...
Activitatea de s tandardizare în domeni ul sistemelor de conversie fotovoltaică a energiei solare <ul><li>Sistemele PV co...
Activitatea de s tandardizare în domeni ul sistemelor de conversie fotovoltaică a energiei solare <ul><li>Câteva date sta...
Activitatea de s tandardizare în domeni ul sistemelor de conversie fotovoltaică a energiei solare <ul><li>În viitor, CT 8...
Activitatea de s tandardizare în domeni ul sistemelor de conversie fotovoltaică a energiei solare <ul><li>CT 82 inten ţi...
Conversia energiei: generator PV Inversarea energiei si conditionarea:invertor si controler Uiliuzarea energiei: In ilumio...
CLC/TC 82: Solar Photovoltaic Energy Systems  <ul><li>Domeniu de aplicare al grupurilor de lucru </li></ul><ul><li>WG1: ...
CEI/TC 82: Solar Photovoltaic Energy Systems <ul><li>Working Group CEI: WG 1 - Glossary WG 2 - Modules, non-concentratin...
CLC/TC  82: Solar Photovoltaic Energy Systems. Coresponden ţa  cu CEI <ul><li>TC 82 IEC TC 82 CLC </li></ul><ul><li>WG...
CLC/TC  82: Sisteme de conversie fotovoltaică a energiei solare . <ul><li>Plăcuţe , cel ule  şi module . 22 s tandard...
CLC/TC  82: Solar Photovoltaic Energy Systems. Calificare de proiectare (EN 62093) C onvert oare de putere  şi conectar...
CLC/TC  82: Solar Photovoltaic Energy Systems <ul><li>Urmează să apară în curând </li></ul><ul><li>Specificaţii tehnice p...
Mulţumesc pentru atenţie A O SR
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentarea standardelor şi activităţii de standardizare în domeniul turbinelor eoliene şi sistemelor de conversie fotovoltaică a energiei solare

2,887 views

Published on

Prezentarea standardelor şi activităţii de standardizare în domeniul turbinelor eoliene şi sistemelor de conversie fotovoltaică a energiei solare

Published in: Business
 • Be the first to comment

Prezentarea standardelor şi activităţii de standardizare în domeniul turbinelor eoliene şi sistemelor de conversie fotovoltaică a energiei solare

 1. 1. Prezentarea standardelor şi activităţii de standardizare în domeniul turbinelor eoliene şi sistemelor de conversie fotovoltaică a energiei solare A O SR
 2. 2. Surse de energie regenerabilă <ul><li>Utilizarea energiei regenerabile şi eficienţa energetică fac parte din obiectivele importante ale Uniunii Europene. </li></ul><ul><li>Până în 2002, conform prevederilor directivei 2006/32/CE creşterea de energie regenerabilă trebuie să ajungă la 20% din totalul surselor de energie. </li></ul><ul><li>În momentul de faţă, în ţara noastră, energia electrică produsă din surse regenerabile se situează în jurul a 28% şi este acoperită aproape exclusiv din energia produsă în hidrocentrale. </li></ul><ul><li>Alte resurse de energie regenerabilă ale României sunt energia eoliană, solară, biomasa, energia valurilor şi energia geotermală. </li></ul>
 3. 3. Activitatea de s tandardizare în domeni ul energiei eoliene <ul><li>Comitetul tehnic CEI /TC 88 Turbine eoliene s-a constituit în 1987 , iar domeniul de aplicare s-a formulat , ultima dată , în anul 2002 : </li></ul><ul><li>“ Elaborarea de standarde internaţionale pentru turbine eoliene care convertesc energia vântului în energie electricǎ. </li></ul><ul><li>Aceste standarde se adreseazǎ proiect ă rii, integrit ă ţii echipamentului, tehnicilor de mǎsurare şi procedurilor de mǎsurare. Scopul acestora este de a furniza o bazǎ pentru proiectare, asigurarea calit ă ţii şi certificare. Standardele cuprind subansamblurile turbinelor eoliene, cum ar fi cele mecanice şi electrice interne, structurile suport şi sistemele de comand ă şi protecţie. Sunt destinate s ă fie utilizate împreunǎ cu standardele CEI şi ISO ”. </li></ul>
 4. 4. Activitatea de s tandardizare în domeni ul energiei eoliene <ul><li>Standardele publicate şi în curs de elaborare pot fi procurate prin intermediul organismelor de standardizare naţionale (în Romania reprezentantul recunoscut de către CEI şi CENELEC este ASRO). Membrii comitetelor tehnice din cadrul ASRO au acess la informaţiile comitetelor tehnice CEI şi CENELEC. </li></ul><ul><li>Industria de generatoare eoliene este î n continuă transformare şi maturizare, necesităţile grupurilor de utilizatori şi cererile acestora fiind în plină dezvoltare , ceea ce determină structurarea informaţiilor în cadrul standardelor şi prin urmare , utilizarea tot mai larg ă a acestora. </li></ul>
 5. 5. Activitatea de s tandardizare în domeni ul energiei eoliene <ul><li>Tendinţele generale sunt , în general , focalizate şi spre problemele asociate: </li></ul><ul><li>-  evaluarea resurselor (mǎsurarea parametrilor </li></ul><ul><li>vântului, modelarea); </li></ul><ul><li>-  standarde şi certificǎri; </li></ul><ul><li>-  îmbunǎtǎţirea eficienţei aerodinamicii; </li></ul><ul><li>-  reducerea costurilor (valori tehnice, dezvoltarea </li></ul><ul><li>componentelor) ; </li></ul><ul><li>- dezvoltarea turbinelor avansate (concepţii noi) </li></ul>
 6. 6. Activitatea de s tandardizare în domeni ul energiei eoliene <ul><li>S tandardele publicate de CEI /TC 88 (preluate ca standardel e europene corespondente, la rândul lor adoptate ca standardele române ) </li></ul><ul><li>S eria de standarde CEI 61400 (SR EN 61400) , respectiv SR EN 61400 </li></ul><ul><li>SR EN 61400 -1 trateaz ă filo z ofia siguranţei, asigur ării calitaţii şi integrit ăţii procesului tehnologic şi specifică condiţiile de siguranţă pentru sistemele turbogeneratoare eoliene, incluzând proiectarea, montarea, întreţinerea şi exploatarea , în condiţii ambientale specificate. Scopul său este acela de a furniza nivelul adecvat de protec ţ ie împotriva deteriorărilor de orice natură ale acestor sisteme , de-a lungul întregii lor durate de viaţă. </li></ul>
 7. 7. Activitatea de s tandardizare în domeni ul energiei eoliene <ul><li>SR EN 61400 -1 tratează toate aspectele privind securitatea, asigurarea calităţii, integritatea tehnică şi prescripţiile speciale pentru securitatea turbinelor eoliene cu aria de baleiere mai mic ă de 40 m2 şi care funcţionează la o tensiune mai mică de 1000 V curent alternativ sau 1500 V curent continuu. </li></ul><ul><li>Impactul asupra mediului este limitat la zgomotul produs şi la impactul vizual. Modul de reducere a zgomotului emis a fost specificat şi structurat în SR EN 61400-11 . Această partea a standardului stabile ş te tehnicile care permit măsurarea emisiei de zgomot a unei turbine eoliene . </li></ul>
 8. 8. Activitatea de s tandardizare în domeni ul energiei eoliene <ul><li>SR EN 61400- 12 stabile ş te tehnicile de măsurare a caracteristicilor performanţei de puter e a unui sistem generator eolian . </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>SR EN 61400- 21 stabile ş te procedurile de măsurare pentru cuantificarea caracteristicilor de calitate a puterii unei turbine eoliene conectate la o re ţ ea electrică , precum şi procedurile de evaluare a conformitaţii cu prescripţiile de calitate, pentru putere. </li></ul>
 9. 9. Activitatea de s tandardizare în domeni ul energiei eoliene <ul><li>Legăturile CEI/TC 88 cu alte comitete tehnice şi cu alte organisme din acest domeniu: </li></ul><ul><li>- CEI / CAB, CEI /TC 8, CEI /TC 57, CEI /TC 82 şi CEI /TC 21 , </li></ul><ul><li>ISO/ TC 43, ISO / T C 60 (ISO/TC 60 - CEI/TC 88 JWG) , ISO CT 98 şi Agenţia Internaţională de Energie – IEA; </li></ul><ul><li>- Cele mai noi legǎturi sunt constituite cu CEI / T C 8 (corespondentul comitetului român CT 167, Tensiuni, curenţi şi frecvenţe standardizate ) şi cu CEI/TC 57 ( corespondentul comitetului român CT 140, Teleconducere, teleprotecţie şi telecomunicaţii conexe pentru sisteme electrice de putere ) </li></ul><ul><ul><li>- Aceste legături sunt realizate prin intermediul grupuril or de lucru WG 10 şi WG 17 , a c ă ror activitate este în derulare . </li></ul></ul>
 10. 10. Activitatea de s tandardizare în domeni ul energiei eoliene <ul><li>Standardizarea naţională din acest domeniu, în ultimii ani şi în prezent, s-a concentrat pe adoptarea tuturor standardelor europene ca standarde naţionale , cât şi pe participarea la activitatea de standardizare europeană (unde Rom â nia are statutul de membru permanent cu drepturi depline) şi de standardizare internaţională (România are statutul de membru participant). </li></ul>
 11. 11. Activitatea de s tandardizare în domeni ul sistemelor de conversie fotovoltaică a energiei solare <ul><li>P â n ă acum panourile solare au fost utilizate cel mai mult ca sisteme de sine stătătoare de energie. Aceste sisteme sunt acum realizate prin industrializare şi dezvoltare şi comercializare pe scară largă. </li></ul><ul><li>Piaţa de PV (panourile voltaice) s-a dezvoltat atât în ţările dezvoltate, cât şi în cele în curs de dezvoltare, unde acum sunt disponibile sistemele electrice neconectate la reţea, sau sisteme hibride pentru zonele izolate. Astfel, populaţiile rurale ale ţărilor în curs de dezvoltare, care nu pot beneficia de conexiunile la reţea, pot utiliza alimentarea cu energie electrică de la sisteme PV, beneficiind astfel de avantajele inerente ale modulelor şi ale independenţei de importul de combustibil. </li></ul><ul><li>Conectarea la reţea a panourilor solare este, tehnic, posibilă; astfel companiile energetice care au introdus aceste sisteme fotovoltaice realizează suficientă energie, ca să îşi amortizeze cheltuielile de investiţie. </li></ul>
 12. 12. Activitatea de s tandardizare în domeni ul sistemelor de conversie fotovoltaică a energiei solare <ul><li>Sistemele PV conectate la reţea se dezvoltă rapid cu susţinere guvernamentală, prin diverse programe, în Austria, în general în Europa, în Japonia şi SUA. </li></ul><ul><li>Cele mai multe dintre aceste sisteme sunt localizate pe locaţii rezidenţiale, publice, comerciale şi industriale. </li></ul><ul><li>Comitetul tehnic CEI CT 82, elaborează standarde pentru sisteme fotovoltaice de energie şi pentru toate componentele acestor sisteme. </li></ul><ul><li>În acest context „stemul energiei fotovoltaice” include, întregul domeniu de la intrarea luminii într-o celulă solară şi inclusiv interfaţa cu reţeaua electrică de debitare a energiei obţinute. CT 82 elaborează standarde pentru terminologie şi simboluri, pentru încercări de coroziune la ceaţă salină, calificări de proiectare şi încercări de tip ale modulelor de siliciu, precum şi pentru parametrii caracteristici ai sistemelor izolate etc. </li></ul>
 13. 13. Activitatea de s tandardizare în domeni ul sistemelor de conversie fotovoltaică a energiei solare <ul><li>Câteva date statistice arată cât de importantă devine aceasta ramură a industriei: </li></ul><ul><li>- Cea mai mare centrală PV din lume, de 10MW utilizată în Bavaria, Germania a devenit operaţională la începutul anului 2005; </li></ul><ul><li>- Cea mai mare instalaţie PV montată pe acoperişul clădirilor este de 5 MW, operaţională în Germania, South Hessen; </li></ul><ul><li>- În cursul anului 2005, un producător american a pornit comercializarea instalaţiilor solare de 3kW GridTIC, pentru utilizare </li></ul>
 14. 14. Activitatea de s tandardizare în domeni ul sistemelor de conversie fotovoltaică a energiei solare <ul><li>În viitor, CT 82 va include, în preocupările sale, următoarele probleme: </li></ul><ul><li>Sisteme de punere în funcţiune; </li></ul><ul><li>Caracterizarea şi măsurarea unui film subţire </li></ul><ul><li>în tehnologiile modulelor fotovoltaice, cum </li></ul><ul><li>sunt CdTe, CIS, CulnSe2 şi altele. </li></ul><ul><li>Sisteme de stocare de energie realizate cu tehnologii noi; </li></ul><ul><li>Aplicaţii cu condiţii de amplasare speciale, </li></ul><ul><li>cum ar fi zonele tropicale, latitudinile nordice şi </li></ul><ul><li>zonele marine </li></ul>
 15. 15. Activitatea de s tandardizare în domeni ul sistemelor de conversie fotovoltaică a energiei solare <ul><li>CT 82 inten ţi on eză să se ocupe în mai mare măsură de standardizarea sistemelor izolate şi componentele acestora, a sistemelor de conectare la reţea pentru sisteme integrate în clădiri, a sistemelor de stocare şi de conversie cu urmărirea aspectelor legate de protecţia mediului înconjurător, din care cele mai importante sunt cele referitoare la poluarea electromagnetică, dispunerea materialelor PV toxice şi contaminarea atmosferică în procesul de fabricare (pe lângă alte probleme). </li></ul>
 16. 16. Conversia energiei: generator PV Inversarea energiei si conditionarea:invertor si controler Uiliuzarea energiei: In ilumionat, pompare de apa, conectare la retea … Stocarea enegiei: Baterii Sursa de energie : Soare Componente BOS Sisteme de conversie fotovoltaica a energiei solare (PV) Baterii Generator fotovoltaic A O SR
 17. 17. CLC/TC 82: Solar Photovoltaic Energy Systems <ul><li>Domeniu de aplicare al grupurilor de lucru </li></ul><ul><li>WG1: Plăcuţe , celule si module </li></ul><ul><li>Domeniu de aplicare: elborare de standarde pentru placute, celule si module terestre de PV si pentru componente adiacente. Aceste standarde vor cuprinde in general domenii de performanta electrica, incercari de mediu, asigurarea calitatii si criterii de evaluare. </li></ul><ul><li>WG2: C omponente si sisteme BOS </li></ul><ul><li>Domeniu de aplicare: el a borare de standarde internationale pentru componente BOS, interfe ţ e ale sistemelor PV ş i sisteme de integrare. Aceste standarde vor fi in general î n domeniul de performan ţă electric ă , î ncerc ă ri de mediu, asigurarea calit ăţ ii ş i criterii de evaluare. </li></ul>
 18. 18. CEI/TC 82: Solar Photovoltaic Energy Systems <ul><li>Working Group CEI: WG 1 - Glossary WG 2 - Modules, non-concentrating WG 3 - Systems WG 6 - Balance-of-system components WG 7 - Concentrator modules </li></ul>
 19. 19. CLC/TC 82: Solar Photovoltaic Energy Systems. Coresponden ţa cu CEI <ul><li>TC 82 IEC TC 82 CLC </li></ul><ul><li>WG1: Glosar </li></ul><ul><li>WG1: Plăcuţe , cel ule şi module </li></ul><ul><li>WG2: Module n e concentrat oare </li></ul><ul><li>WG3: S i stem e WG2: C omponent e şi s i stem e BOS </li></ul><ul><li>WG6: C omponent e BOS </li></ul><ul><li>WG7 :M odule c oncentrato a r e </li></ul><ul><li>JWG TC21/TC82: Bateri i </li></ul><ul><li>JWG TC82/TC88/TC21/SC21A: Electrificare rurală descentralizată </li></ul><ul><li>WG2: C omponent e şi s i stem e BOS </li></ul><ul><li>Convenţia de la D resd a : V ot p aralel CEI-CLC al document elor în stadiile CDV şi FDIS. Uneori există modificări comune europene. </li></ul>
 20. 20. CLC/TC 82: Sisteme de conversie fotovoltaică a energiei solare . <ul><li>Plăcuţe , cel ule şi module . 22 s tandard e e uropen e : </li></ul><ul><li>Identice CEI </li></ul><ul><li>Caracteriza re a dispozitivelor PV (EN 60891, EN 60904-1 până la 10) </li></ul><ul><li>Calificare de proiectare şi omologare de tip : </li></ul><ul><li>- Module cu siliciu cristalin : EN 61215 </li></ul><ul><li>- M aterial e în strat subţire : EN 61646 </li></ul><ul><li>- Concentrato a r e : EN 62108 </li></ul><ul><li>Încercări specifice de fiabilitate (EN 61345, EN 61701) </li></ul><ul><li>Cu modificări comune </li></ul><ul><li>S ecuritate (EN 61730-1 şi EN 61730-2). </li></ul><ul><li>s tandard e armoni zate LVD (2006/95/EC) </li></ul><ul><li>Numai CLC </li></ul><ul><li>Etichetarea modulelor PV (EN 50380) </li></ul><ul><li>Specificaţii tehnice pentru cel ule solar e (EN 50461) </li></ul><ul><li>Specificaţii tehnice pentru plăcuţe solar e ( EN 50513 ) </li></ul><ul><li>Conecto a r e pentru s i stem e PV (EN 50521) </li></ul>
 21. 21. CLC/TC 82: Solar Photovoltaic Energy Systems. Calificare de proiectare (EN 62093) C onvert oare de putere şi conectare la reţea (EN 61683, EN 61727) Monitorizare şi măsurări în aer liber (EN 61724, EN 61829) = IEC Sisteme izolate (EN 61194, EN 61702, EN 62124) R adia ţ i e s olar ă (EN 61725) BOS Components and Systems. Standard e e uropen e disponibile:
 22. 22. CLC/TC 82: Solar Photovoltaic Energy Systems <ul><li>Urmează să apară în curând </li></ul><ul><li>Specificaţii tehnice pentru invertoare PV </li></ul><ul><li>E ficien ţă totală privind invert oa r ele PV </li></ul><ul><li>Cutii de joncţiune PV </li></ul><ul><li>PV în clădiri (în colaborare cu alte comitete tehnice) </li></ul><ul><li>M odific ări comune la proiecte CEI referitoare la echipamente de conversie a puterii (în colaborare cu alte comitete tehnice CLC) </li></ul>
 23. 23. Mulţumesc pentru atenţie A O SR

×