Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reţele electrice “inteligente” sau “Smart grids”

3,576 views

Published on

Reţele electrice “inteligente” sau “Smart grids”

Published in: Technology, Business
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Reţele electrice “inteligente” sau “Smart grids”

 1. 1. Reţele electrice “inteligente” sau “ Smart grids” Conferinţa Naţională în domeniul Standardizării 14-15 octombrie 2009 Asociaţia de Standardizare din România Organismul Naţional de Standardizare Doina DRAGOMIR Technical officer Electrical Department Romanian Standards Association [email_address] A O SR
 2. 2. INTRODUC ERE <ul><li>Noi promovăm conceptul de energie verde, asigurând un cadru flexibil pentru cercetare şi competitivitate în scopul dezvoltării şi modernizării tuturor sectoarelor energetice, adăugând un plus de “ inteligenţă ” la toate componentele sistemului electroenergetic, </li></ul><ul><li>prin elaborarea celor mai complexe standarde naţionale, europene şi internaţionale care reprezintă rezultatul experienţei multor companii de renume care alături de noi, contribuie la crearea condiţiilor pentru o viaţă mai sigură şi un mediu mai curat pentru generaţiile următoare ! </li></ul>A O SR
 3. 3. Model conceptual pentru “smart grids” adding intelligence to various parts of the network
 4. 4. Beneficiile construirii unor reţele “ mai inteligente ” <ul><li>Reducerea gazelor cu efect de seră ; </li></ul><ul><li>Îmbunătăţirea calităţii energiei electrice şi creşterea eficienţei energetice; </li></ul><ul><li>Îmbunătăţirea securităţii SEN ; </li></ul><ul><li>Implementarea sistemelor de monitorizare şi control la distanţă (SCADA, etc.) ; </li></ul><ul><li>Întărirea reţelelor electrice pentru a permite conectarea centralelor bazate pe surse de energie regenerabile ; </li></ul>A O SR
 5. 5. Beneficiile construirii unor reţele mai inteligente <ul><li>Optimizarea CONSUMULUI DE ENERGIE; </li></ul><ul><li>Management mai bun la nivelul reţelelor electrice de distribuţie ; </li></ul><ul><li>Construirea centralelor electrice pentru acoperirea vârfului de sarcină ( grupuri de re zervă, acumulatoare etc.) ; </li></ul><ul><li>Promovarea utilizării autovehiculelor electrice şi hibride precum şi construirea staţiilor de alimentare corespunzătoare, în conformitate cu standardele europene etc. </li></ul>
 6. 6. STANDARD E pentru ENERGIE <ul><li>Standardele pentru domeniul energiei şi respectiv p e ntru “smart grids” sunt el a borate î n cadrul comitetelor tehnice de standardizare </li></ul>A O SR
 7. 7. 1- Proceduri de evaluare a contractelor 14 – Surse regenerabile 13 – Compatibilitate electromagnetică 12 – Protecţia împotriva trăsnetului 10 – Curenţi de scurtcircuit 9 – Securitatea maşinilor 8 – Aparatură electrică pentru mediu explozibil 6 – Tensiuni continue înalte /ultra î nalte 5 – Specificaţii pentru echipamente 4 – Măsurarea energiei 3 – Calitatea energiei electrice (tensiuni standardizate) 2 – S ta ţ ii electrice , inclusiv sisteme de monitorizare şi control la distanţă Sectoare în care se acţionează pentru “smart grids” 7- Coordonarea izolaţiei 11- Protecţia împotriva şocurilor electrice ELECTRICIT ATE A O SR
 8. 8. Standarde SR în cadrul domeniului energiei electrice - pondere A O SR
 9. 9. Distribu ţia standardelor SR în funcţie de reglementările tehnice A O SR
 10. 10. CT române pentru domeniul energetic CLC TC 13 IEC TC 13 - Electrical energy measurement, tariff and load control CT 164 CLC TC 8X IEC TC 8 - Systems aspects for electrical energy supply + IEC / TC 115 High Voltage Direct Current (HVDC) transmission for DC voltages above 100 kV (provisional) CT 167 IEC TC 4 - Hydraulic turbines CT 134 IEC TC 2 _ROTATING MCHINERY CT 3 CLC TCs IEC/ISO TCs CT rom âne CLC TCs IEC/ISO TCs CT rom âne CLC TC 95 IEC TC 95 - Measuring relays and protection equipment C T 128 CLC TC 11 IEC TC 11 - Overhead lines CT 165 A O SR CLC TC 17 IEC TC 17 - Switchgear and controlgear CT 9 CLC TC 38X IEC TC 38 - Instrument transformers CT 8 CLC TC 13X IEC TC 13 - Electrical energy measurement, tariff- and load control CT 164 CLC TC 20 IEC TC 20 - Electric cables CT 159 CLC TC 37 IEC TC 33 - Power capacitors CT 37 CLC TC 86A,B,C,D IEC TC 86 – FIbre optics CT 138
 11. 11. CT române pentru domeniul energetic CLC TCs IEC/ISO TCs CT rom âne CLC TCs IEC/ISO TCs CT rom âne A O SR CLC TC 99x IEC TC 99 - System engineering and erection of electrical power installations in systems with nominal voltages above 1 kV a.c. and 1,5 kV d.c., particularly concerning safety aspects CT 340 CLC TC 22X IEC TC 22 - Power electronic systems and equipment CT 36 CLC TC 64 IEC TC 6 4 - Electrical installations and protection against electric shock CT 136 IEC TC 2 8 – insulation co-ordination CT 162 CLC TC 82 IEC TC 82 - Solar photovoltaic energy systems CT 35 CISPR IEC TC 77 - Electromagnetic compatibility CT 30 CLC TC 81X IEC TC 81 - Lightning protection CT 346 CLC TC 1 05 IEC TC 105 - Fuel cell technologies CT 161 CLC TC 31 IEC TC 88 – Wind turbines CT 174
 12. 12. Principalii actori în sectorul energetic - Contribuţia în cadrul comitetelor tehnice de standardizare naţionale ANRE ( acordă asistenţă tehnică corespunzător reglementărilor in vigoare şi promovează implementarea standardelor în sectoarele energetice ) Membrii CT din domeniul energetic MINISTERUL ECONOMIEI MINISTERUL Educaţiei , Cercetării şi Inovaţiei MINISTERUL Muncii , Famil iei şi Protecţiei Sociale MINISTERUL Transporturilor şi Infrastructurii INDUSTR IE: COMPANIILE IMPLICATE IN PRODUCEREA, TRANSPORTUL ŞI DISTRIBUŢIA ENERGIEI INSTITUTE DE CERCETARE CONSUM ATORI UNIVERSIT ĂŢI ( acordă asistenţă tehnică pentru toate sectoarele energetice ) A O SR
 13. 13. RECOMANDĂRI <ul><li>Participare la activitatea de standardizare naţională: </li></ul><ul><ul><li>Primirea documentelor europene şi internaţionale din faza de propunere de temă nouă ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Participarea directă la elaborarea standardelor europene şi internaţionale ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Susţinerea punctului de vedere naţional prin participarea la reuniunile de lucru ale comitetelor tehnice de standardizare europene şi internaţionale; </li></ul></ul><ul><ul><li>Posibilitatea de a face propuneri de teme noi, care pot face obiectul unor viitoare standarde europene. </li></ul></ul>A O SR
 14. 14. CONCLUZII <ul><li>Se recomandă utilizarea unor proceduri de evaluare care corespund situaţiilor ce se întâlnesc în practică, în mare măsură bazate pe standarde CEI /ISO şi CENELEC/CEN; </li></ul><ul><li>Este necesară armonizarea condiţiilor tehnice privind conectarea la RE ŢEA a centrale lor electrice bazate pe SURSE REGENERABILE; </li></ul><ul><li>ÎNTĂRIREA REŢELELOR ELECTRICE pentru a fi capabile să transporte energia furnizată de centrale le electrice noi. </li></ul>A O SR
 15. 15. Mulţumim pentru atenţie ! A O SR

×