Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentatre 71066

957 views

Published on

descriere

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentatre 71066

 1. 1. ELECTROZI MULTISTRAT PENTRU SUDAREA PRIN REZISTENTA ELECTRICA IN PUNCTE SI LINIE - ELSUD Contract PARTENERIATE nr. 71-066/2007 Director Proiect : Prof. Dr. Ing. Victor GEANTA
 2. 2. PARTENERI, BUGET <ul><li>PARTENERI IN CONSORTIU </li></ul><ul><ul><li>Coordonator : Universitatea Politehnica din Bucuresti - Centrul de Cercetare şi Expertizare Materiale Speciale , Director proiect - Prof. Dr. Ing. Victor GEANTĂ </li></ul></ul><ul><ul><li>Partener 1 : S.C. Sudotim As S.R.L. Timişoara - Responsabil proiect - Dr. Ing. Horia BINCHICIU </li></ul></ul><ul><ul><li>Partener 2 : Universitatea Transilvania Braşov - Responsabil proiect – Prof. Dr. Ing. – Radu IOVĂNAŞ </li></ul></ul><ul><ul><li>Partener 3 : SC ICPT TEHNOMAG CUG Cluj-Napoca – Responsabil proiect – CS1 Ing. Francisc GNANDT </li></ul></ul><ul><ul><li>Partener 4 : Universitatea Tehnică Cluj-Napoca - Responsabil proiect – Prof. Dr. Ing. Ioan VIDA-SIMITI </li></ul></ul><ul><ul><li>Partener 5 : SC METAV CD Bucuresti – Drd. Ing. Dana Daniela DAISA </li></ul></ul><ul><li>Adresa web: www.pub.ro </li></ul>  TOTAL 2007 2008 2009 2010 TOTAL   Buget Cof Buget Cof Buget Cof Buget Cof Buget Cof 1872500 1650000 222500 210000 27500 366284 46925 276686 38247 797030 109828 CO 400000 - 40000 - 71584 - 81857 - 206559 - P1 340000 85000 40.000 10000 71600 17900 57385 14346 171015 42754 P2 180000 - 30000 - 53500 - 24086 - 72414 - P3 340000 85000 40000 10000 71600 17900 57385 14346 171015 42754 P4 180000 - 30000 - 53500 - 17755 - 78745 - P5 210000 52500 30000 7500 44500 11125 38218 9555 97282 24320
 3. 3. OBIECTIVE, NOUTATE, BENEFICIARI <ul><li>Scopul proiectului - dezvoltarea unui nou concept de proiectare si de executie a unor noi tipuri de electrozi pentru sudarea prin rezistenta electrica in puncte sau linie, prin depunerea unor straturi composite metaloceramice cu tehnici de depunere diferite. </li></ul><ul><li>Obiectivul general - obtinerea de noi produse si tehnologii eficiente si nepoluante - electrozi bimetalici ecologici si economici, cu straturi compozite depuse pe zonele active (Cu-WC), destinati sudarii in puncte si in linie. </li></ul><ul><li>Noutate si complexitate - depunerea in zona activa a electrodului a unor straturi compozite imbogatite cu carburi inglobate intr-o matrice metalica de cupru, pentru o buna consolidare si rezistenta la uzură. </li></ul><ul><li>Potentialii beneficiari ai rezultatelor cercetarii: producatorii de linii robotizate si automatizate, cum ar fi: CLOS (Austria), MESSER (Germania), LANGEPEN (Franta), ESAB (Suedia) etc. sau firmele producatoare de componente sudate, precum Baycan (Turcia), Dacia Pitesti, RAAL Bistriţa. </li></ul><ul><li>Potenţial economic: </li></ul><ul><li>- folosirea materialelor compozite creaza premizele pentru cresterea sigurantei indicilor de exploatare pentru echipamentele supuse unei densitati ridicate a curentului; </li></ul><ul><li>- utilizarea noilor electrozi compoziti asigura o crestere a productivitatii muncii, intrucat permit obtinerea unor indici de productivitate crescuti pentru durate de reparatii mai reduse; </li></ul><ul><li>- lansarea pe piata a noilor componente si tehnologii indeplineste cerintele ecologice (se elimina riscul intoxicarii cu metale grele). </li></ul>
 4. 4. STADII DE REALIZARE <ul><li>ETAPA I /200 7. MODELAREA EVOLUTIEI MICROSTRUCTURALE A ELECTROZILORDE SUDARE INCARCATI CU STRATURI COMPOZITE </li></ul><ul><ul><li>Modele – Modelarea deformării plastice şi a modului de transport a curentului prin electrozii cu straturi compozite ( Buget -21 0000 RON, Cof. - 27 500 RON) </li></ul></ul><ul><ul><li>Achizitii: Consumabile – 8607 RON </li></ul></ul>MODELAREA DEFORMĂRII PLASTICE la nivelul suprafeţei electrodului - SolidWorks Corp MODELAREA MODULUI DE TRANSFER A CURENTULUI PRIN ELECTROD - modelarea cu elemente finite SORPAS Câmp de deformaţii Câmp de tensiuni statice Câmpul de tensiuni nodal Distribuţia temperaturii Distribuţia curentului Tensiunea de sudare Eforturi la sfârşitul sudării
 5. 5. <ul><li>Lot de test, Raport experimentări: Obţinere carbur a WC, o bţinere benzi solidificate ultrarapid, o bţinere straturi compozite prin solidificare ultrarapidă, prin pulverizare, prin inducţie, prin depunere cu laser ( Buget - 366284 RON, Cof. - 46925 RON) </li></ul><ul><li>Achizitii: 66932 RON (Instalaţie sudare în puncte – 18000 RON , Microscop optic Olympus – 14185 RON (parţial), Analizor granulometric cu l aser – 18000 RON (parţial), Difractometru RX – 16747 RON (parţial)). </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Obţinerea carburilor CW Obţinerea benzilor solidificate ultrarapid Depunere prin pulverizare termica Obtinere straturi compozite prin inductie </li></ul><ul><li> ( AgCu, FeCuNbSiB, AgCuTi) (ameste c pulberi Cu+WC) ( F lux compozit tip CuP7 - Mn0,5-Ni1/FH10/30%CW ) </li></ul>STADII DE REALIZARE ETAPA II /2008 . OBTINEREA ELECTROZILOR PENTRU SUDARE CU STRATURI COMPOZITE Obţinere straturi compozite prin sudare benzi solidificate ultrarapid Obţinere straturi compozite prin depunere cu laser
 6. 6. STADII DE REALIZARE <ul><li>Realizare produs, Optimizare tehnologii pentru pulberi de cupru şi carburi WC, benzi, straturi compozite cu carburi ( Buget - 203912 RON, Cof. - 28188 RON) </li></ul><ul><li>Achizitii: 33502 RON (Materiale, creuzete, consumabile, vergele, disjunctori, senzori, pulberi metalizare). </li></ul>ETAPA III /2009 . OPTIMIZAREA CARACTERISTICILOR TEHNOLOGICE SI STRUCTURALE ALE ELECTROZILOR CU STRATURI COMPOZITE Obţinere electrod cu straturi compozite (depunere plasma, WIG, laser) Optimizare producere pulberi Cu si WC Benzi aliaj Ag70Cu30 Benzi aliaj Ag65Cu30Ti5
 7. 7. <ul><li>Raport de caracterizare, Raport de testare: microstructura straturilor, microduritatea, rezistivitatea electrică, caracteristici tribologice ( credite angajament - Buget - 72774 RON, Cof. – 10059 RON ) </li></ul><ul><li>Achizitii: - </li></ul>STADII DE REALIZARE ETAPA IV /2009 . TESTE PRELIMINARE PRIVIND DETERMINAREA CARACTERISTICILOR NOILOR TIPURI DE MATERIALE P enetra rea şi distributi a carburilor în electrodul de cupru Rezultate masurari electrice Teste de compresiune Teste de microduritate pe zonele deformate Proba Aria de contact calculata, mm 2 Rezistenta masurata, x10 -7 / Valoare medie  Rezistivitatea masurata,  m Eroarea relativa (Rm-Re)/Re P1 50,24 217, 214 / 215,5 0.0750 3.3 P2 51,50 249, 220/ 234.5 0.0838 3.8 P3 50,24 210, 216/ 213 0.05544 2.21 P4 51,50 239, 223,210, 174/ 211.5 0.0561 2.25 Proba Forta de curgere (tf) Forta maxima de compresiune (tf) Sectiunea initiala, (mm 2 ) Sectiunea finala, (mm 2 ) Inaltimea initiala, (mm) Inaltimea finala, (mm) P1 1,40 - 50,24 77,71 19,3 16,3 P2 1,60 4,20 50,24 105,63 14,4 6,35 P3 1,55 4,20 51,50 94,98 14,4 6,45 Proba Microduritatea HV 2 Valoare medie HV 2 Microduritatea HV 0,3 Valoare medie HV 0,3 P2 (Cu) 106, 101, 92,7, 104, 103, 94 100 125, 115, 114 118 P3 (Cu +carburi) 128, 116, 117, 118, 120 119 158, 156, 181, 186, 167 169
 8. 8. <ul><li>Raport de caracterizare, Raport demonstrare, Brevet, Articole, comunicari </li></ul><ul><ul><li>Testarea caracteristicilor microstructurale ale straturilor compozite – P5; </li></ul></ul><ul><ul><li>Testarea caracteristicilor mecanice - CO; </li></ul></ul><ul><ul><li>Testarea caracteristicilor de rezistivitate electrica – P2; </li></ul></ul><ul><ul><li>Testarea caracteristicilor tribologice – P3; </li></ul></ul><ul><ul><li>Variatia campului termic in electrodul cu straturi compozite – P4; </li></ul></ul><ul><ul><li>Variatia rezistentelor de contact – P1; </li></ul></ul><ul><ul><li>Determinari de fiabilitate pentru electrozii cu straturi compozite – P2; </li></ul></ul><ul><ul><li>Estimarea performantelor ecologice – P4; </li></ul></ul><ul><ul><li>Implementarea noilor electrozi in conditii industriale – P1, P3, P5; </li></ul></ul><ul><ul><li>Reciclarea electrozilor cu straturi compozite - CO; </li></ul></ul><ul><ul><li>Brevetarea modelului de electrod cu straturi compozite – CO, P1, P2, P3, P4, P5; </li></ul></ul><ul><ul><li>Diseminarea rezultatelor proiectului – CO, P1, P2, P3, P4, P5. </li></ul></ul><ul><ul><li>Achiziţii: în funcţie de finanţare </li></ul></ul>OBIECTIVE PROPUSE ETAPA V /20 10. TESTAREA CARACTERISTICILOR NOILOR TIPURI DE MATERIALE. DEMONSTRAREA FUNCTIONALITATII MODELULUI DE ELECTROD CU STRATURI COMPOZITE. ACTIUNI SUPORT
 9. 9. PARTICIPARE TINERI CERCETATORI : Drd. Ing. Ion Mihai Vasile, Drd. Ing. Elena Manuela Stanciu, Drd. Ing. Adrian Catalin Pavalache, Stud. Marius Tonoiu, Ing. Ciprian Alexa, Ing. Romi Chirita, Stud. Matei Ivan <ul><li>Sesiunea de comunicari stiintifice studentesti 2008 - 1 </li></ul><ul><ul><li>Cercetări privind recondiţionarea electrozilor pentru sudarea in puncte . Studenţi: Radu CAZAN, Radu ALBULESCU, anul IV, Facultatea I.M.S.T. Conducători ştiinţifici: Prof. univ.dr.ing. Ionelia VOICULESCU, Drd. ing. Elena Manuela STANCIU, Drd. ing. Adrian Cătălin PĂVĂLACHE </li></ul></ul><ul><li>ARTICOLE publicate </li></ul><ul><li>International - 2 </li></ul><ul><li>Voiculescu, I., Geanta, V., Stefanoiu, R., Binchiciu, H., I.Vida-Simiti, N.Jumate, Vasiu, R. Study on Hardfaced Wear Resistant Bronze Alloy, Friction, Wear and Wear Protection. International Symposium, 2008, Ed. Wiley-VCH, ISBN 978-3-527-32366-1, Aachen, Germany, p.610- 617. </li></ul><ul><li>N.Jumate, I.Vida-Simiti, V.Geanta, I.Voiculescu, H.Binchiciu. Structure of Anti-Friction Layers Obtained by Thermal Deposition with Bronze Electrodes. Proceedings of the IIW International Conference „Safety and Reliability of Welded Components in Energy and Processing Industry”, 10 – 11 July, 2008, Graz, Austria, p. 735 – 737. </li></ul><ul><li>Ionelia Voiculescu, Victor Geanta, Elvira Alexandrescu, Adrian Catalin Pavalache, Elena Manuela Stanciu. THE CHARACTERISTICS OF COOPER-CARBIDE COMPOSITE LAYER OBTAINED BY LASER BEAM REMELTING . C onferinta EUROMAT 2009 , Glasgow, Scotland . </li></ul><ul><li>National - 4 </li></ul><ul><li>I.Voiculescu , R.Iovanas, D.M.Iovanas, C.G.Ceorapin, I.C.Roata, H.Binchiciu. Performance Testing of Joints Brazed With Amorphous Filler material Type CuSn . Metalurgia International, Vol. XIV (2009) Spec. issue No.2, ISSN: 1582-2214, pg. 143-146. </li></ul><ul><li>C. Delavet, G. Iacobescu, O. Dontu, I. Voiculescu, D. Besnea, E.M. Stanciu, A.C. Pavalache. Cooper-Carbide Composite Layer Obtained By Laser Beam Remelting. The Romanian Review Precision Mechatronics, Optics & Mechatronics, 2009 (19), No.35, ISSN 1584-6982, p.113-118; </li></ul><ul><li>Voiculescu, I., Geantă, V ., Binchiciu, H., Vida-Simiti, I., Jumate, N., Vasiu, R., Lungu, D. New Consumable for Tin Alloy Weld Deposit with 12 – 15 % Sn Content . Conference EXCELLENCE RESEARCH – A Way to ERA, Braşov, Romania, 24 – 26 October, Editura Tehnică, 2007, ISSN 1843 - 5904, L. 98. </li></ul><ul><li>Moldovan, L., Lungu, D., Gnandt, F., Geantă, V., Voiculescu, I. Obţinerea prin metalurgia pulberilor a electrozilor din Cu-Sn utilizaţi la depunerile antifricţiune. A VII-a Conferinţă naţională multidisciplinară – cu participare internaţională, „Profesorul Dorin PAVEL – fondatorul hidroenergeticii româneşti, Sebeş, România, 2007, p. 189-194. </li></ul>Diseminare <ul><li>Teza doctorat: Ing. Constantin Ceorapin – Studii si ce rcetări p rivind fabricare a şi recondiţionarea electrozilor de contact prin încărcare prin sudare . Conducator stiintific – Prof. dr. ing. Radu Iovanas. </li></ul>
 10. 10. DISEMINARE Reuniuni de lucru – Conferinţe, mese rotunde, work-shop-uri 2007 – Savadisla, Cluj 2007 – Brasov - UTBv 2008 – Brasov – BRAMAT 2008 2008 – Bucuresti , UPB - SIM 2008 – TEHNOMAG Cluj 2008 – SUDOTIM AS Timisoara 2009 – Univ. Transilvania Brasov, SIM 2009 – TEHNOMAG Cluj

×