Reducerea impactului asupra mediului cu respectarea legislatiei si standardelor internationale
Prezentare S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A . <ul><li>S.C.ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A. (ELCEN) a fost infiintata prin...
Politica de mediu a S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A . <ul><li>Politica de mediu ELCEN prevede reducerea impactului asup...
Politica de mediu a S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A . <ul><li>Controlul poluarii industriale </li></ul><ul><li>Conform...
Politica de mediu a S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A <ul><li>Calitatea apei </li></ul><ul><li>Pentru conformarea la ceri...
Politica de mediu a S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A <ul><li>Managementul deseurilor </li></ul><ul><li>In conformitate c...
Politica de mediu a S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A . <ul><li>Eforturile investitionale  semnificative  pentru confo...
Cogenerarea <ul><li>Cogenerarea, tehnologie ce presupune producerea simultana a energiei electrice şi termice în aceeaşi i...
Cogenerarea de inalta eficienta <ul><li>Legea energiei electrice nr. 13/2007, defineste  cogenerarea de inalta eficienta...
<ul><li>In primul trimestru al acestui an, a fost pus in functiune primul grup de cogenerare de inalta eficienta in ciclu ...
Ponderea surselor de alimentare cu energie termica in municipiul Bucuresti
Considerente de strategie  <ul><li>Realizarea proiectului  s-a î nscris î n prevederile “ Programului de dezvoltare a ...
<ul><li>Principalele echipamente din componenta instalatiei de cogenerare de inalta eficienta: </li></ul><ul><li>Turbina c...
Obiective atinse prin realizarea acestei investitii <ul><li>asigurarea continuitatii alimentarii cu energie termic ă , la ...
Alte Proiecte de instalatii noi de producere a energiei <ul><li>Implementarea de tehnologii eficiente de producere a energ...
CONCLUZII SI PROPUNERI <ul><li>Implementarea instalatiilor de cogenerare de inalta eficienta pentru alimentarea cu energie...
Va multumim pentru atentie!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Reducerea impactului asupra mediului cu respectarea legislatiei si standardelor internationale

3,470 views

Published on

Reducerea impactului asupra mediului cu respectarea legislatiei si standardelor internationale

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,470
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reducerea impactului asupra mediului cu respectarea legislatiei si standardelor internationale

 1. 1. Reducerea impactului asupra mediului cu respectarea legislatiei si standardelor internationale
 2. 2. Prezentare S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A . <ul><li>S.C.ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A. (ELCEN) a fost infiintata prin H.G. nr. 1524/18 decembrie 2002, ca filiala a S.C. TERMOELECTRICA S.A., prin reorganizarea acestei societati comerciale. </li></ul><ul><li>S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A. cu capital integral de stat, care are in componenta trei sucursale:SE Bucuresti, SE Constanta si SE Mures. </li></ul><ul><li>Centralele din componenta sucursalelor ELCEN sunt centrale de cogenerare exceptand centrala apartinand S.E. Mures care este de condensatie. </li></ul><ul><li>Puterea electrica totala instalata in centralele ELCEN este de 2008 MW, acoperind circa 60 % din necesarul de consum casnic intern de energie electrica. </li></ul><ul><li>Cu o pondere de 40÷45 % din producţia naţională de energie termică distribuită în sistem centralizat, ELCEN este cel mai important producător de energie în cogenerare din România. </li></ul><ul><li>Centralele ELCEN sunt prevazute cu echipamente care functioneaza pe combustibil dual (gaze naturale, combustibil lichid), asigurand continuitate si flexibilitate in alimentarea cu energie a consumatorilor. </li></ul><ul><li>ELCEN are o cifra de afaceri de: 2.163. 781.271 lei </li></ul><ul><li>Valoarea amortismentelor: 131.667.522 lei </li></ul>
 3. 3. Politica de mediu a S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A . <ul><li>Politica de mediu ELCEN prevede reducerea impactului asupra mediului şi respectarea cerintelor reglementarilor si standardelor nationale şi ale Uniunii Europene, in conformitatea cu Tratatul de Aderare, Cap.22 Mediul. </li></ul><ul><li>Menţinerea siguranţei şi eficientizarea funcţionării echipamentelor din componenţa centralelor ELCEN a impus realizarea unor programe sustinute de reparaţii şi investiţii, prin care s-a urmărit îmbunătăţirea continuă a performanţelor de funcţionare, punandu-se accent pe conformarea centralelor la cerinţele de mediu stringente impuse de directiv ele europen e si standardele internationale. </li></ul><ul><li>Programul de actiuni pentru protectia mediului urmareste prevenirea si limitarea impactului centralelor ELCEN asupra mediului si incadrarea in valorile admise de legislatia Uniunii Europene conform termenelor angajate. </li></ul>
 4. 4. Politica de mediu a S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A . <ul><li>Controlul poluarii industriale </li></ul><ul><li>Conform Directivei IPPC 96/61/EC privind prevenirea si controlul integrat al poluarii , toate centralele ELCEN detin autorizatii integrate de mediu, </li></ul><ul><li>Conform Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor în atmosfera a unor poluanti proveniti din instalatiile mari de ardere, s-au realizat lucrari pentru: </li></ul><ul><ul><li>reducerea concentraţiilor de NOx din gazele de ardere prin montarea de arzatoare cu NOx redus, conform angajamentelor asumate prin Planul de Implementare al Directivei 2001/80/CE, ceea ce a condus la o reducere a emisiilor anuale de NOx de cca.40% </li></ul></ul><ul><ul><li>s-au montat sisteme de monitorizare continua a emisiilor poluante in aer (SO2, NOx si pulberi) la toate instalaţiile mari de ardere cu putere termica mai mare de 100 MWt. </li></ul></ul><ul><li>Conform Directivei europene 1999/32/EC, incepand cu 01.01.2007, centralele pe hidrocarburi utilizează pacura cu continut redus de sulf, sub 1%, ceea ce a condus la o reducere a emisiilor anuale de SO 2 cu cca 65% , coroborat cu cresterea ponderii gazului natural in structura de combustibil utilizat. </li></ul>
 5. 5. Politica de mediu a S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A <ul><li>Calitatea apei </li></ul><ul><li>Pentru conformarea la cerintele Directivei 76/464/ CE privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase deversate in mediul acvatic, s-au efectuat: </li></ul><ul><li>investitii pentru modernizarea instalaţiilor de tratare; </li></ul><ul><li>reabilitarea si retehnologizarea sistemelor de separare a pacurii din apele uzate, precum si implementarea unui sistem integrat de masurare si avertizare a prezentei pacurii in circuitele de canalizare; </li></ul><ul><li>monitorizarea cantitativă şi calitativă a apelor uzate. </li></ul>
 6. 6. Politica de mediu a S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A <ul><li>Managementul deseurilor </li></ul><ul><li>In conformitate cu Directiva cadru nr. 75/442/EEC privind Deseurile amendata cu Directiva nr.91/156/EEC, s-au identificat categoriile de deseuri, precum si operatiunile de gestionare, raportare, valorificare, reutilizare si eliminarea deseurilor. </li></ul><ul><li>Pentru conformarea cu Directiva nr. 86/278/EEC privind protectia mediului si in special a solurilor cand se utilizeaza namoluri de epurare, s-au realizat instalatii de deshidratare slam si depozite de slam care sa respecte cerintele de mediu. </li></ul><ul><li>Pentru conformare cu Directiva nr.75/439/EEC privind uleiurile uzate amendata de Directiva nr.87/101/EEC si Directiva nr.91/692/EEC, s-a realizat gestionarea uleiurilor uzate si colectarea acestora in vederea valorificarii prin regenerare. </li></ul>
 7. 7. Politica de mediu a S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A . <ul><li>Eforturile investitionale semnificative pentru conformare a centralelor ELCEN la cerinţele de mediu au fost de cca. 62 mil. Euro si s-au efectuat din sursele proprii , intr-un interval scurt de timp (3 ani ). </li></ul><ul><li>Respectarea de catre centralele ELCEN a conditiilor de mediu impuse de normativele in vigoare va permite continuarea functionarii acestora si asigurarea serviciilor pentru populatie, pe o piata ce va fi clar restrictionata pentru producatorii care detin instalatii mari de ardere poluante </li></ul><ul><li>In cadrul ELCEN a fost implementat si este mentinut un Sistem Integrat de Management Calitate-Mediu-Sanatate si securitate in munca functional si eficace in conformitate cu standard ele SR EN ISO 9001:2001; SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008. </li></ul><ul><li>Implementarea, certificarea si mentinerea unui Sistem de Management Integrat calitate-mediu-ssm in cadrul ELCEN asigura clientilor o mai mare incredere in calitatea energiei electrice si termice produse si in serviciile de sistem furnizate de Sucursalele din componenta ELCEN. </li></ul><ul><li>Prin realizarea programelor de eficienta energetica, instalatiile ELCEN reusesc sa se incadreze in plafoanele alocate pentru emisiile de gaze cu efect de sera, in conformitate cu Planul National de Alocare aprobat prin HGR nr.60/2008. </li></ul>
 8. 8. Cogenerarea <ul><li>Cogenerarea, tehnologie ce presupune producerea simultana a energiei electrice şi termice în aceeaşi instalatie este una dintre cele mai eficiente metode de producere a energiei, avand totodata efecte pozitive asupra mediului inconjurator atat prin cantitatile reduse de emisii de poluanti atmosferici produsi, cat si printr-un consum minim de combustibili (este de fapt o aplicare clara a conceptului de dezvoltare durabila in sectorul energetic). </li></ul><ul><li>La nivel naţional, o treime din energia termică distribuită catre populaţie in sistem centralizat este asigurată prin cogenerare. </li></ul><ul><li>Centralele termice clasice cu combustie externa obtin randamente electrice de ordinul a 30÷35 %, indiferent de natura combustibilului utilizat: lichid, solid, gazos. </li></ul><ul><li>Prin aplicarea solutiei clasice de tip ciclu combinat (de asociere a combustiei interne si externe), randamentele electrice cresc pana la 50÷55%. </li></ul>
 9. 9. Cogenerarea de inalta eficienta <ul><li>Legea energiei electrice nr. 13/2007, defineste cogenerarea de inalta eficienta ca fiind procesul care indeplineste urmatorul criteriu: </li></ul><ul><ul><li>realizarea de economie de energie primara la producerea energiei electrice in cogenerare de cel putin 10% fata de valorile de referinta stabilite prin reglementari specifice pentru producerea separata a energiei electrice si termice – in centralele electrice de cogenerare cu puteri instalate de cel putin 1 MW. </li></ul></ul><ul><li>determinarea eficientei procesului de cogenerare se stabileste pe baza valorilor de referinta ale eficientei pentru producerea separata de energie electrica respectiv de energie termica, valori stabilite functie de tipul combustibilului si anul punerii in functiune a instalatiilor. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>In primul trimestru al acestui an, a fost pus in functiune primul grup de cogenerare de inalta eficienta in ciclu combinat din Romania avand o putere electrica neta de 186 MW si o putere termica de 198 MW. </li></ul><ul><li>Grupul, amplasat in incinta centralei electrice de termoficare Bucuresti Vest, este realizat la nivelul celor mai moderne şi eficiente instalaţii energetice, alimentate cu gaze naturale, cu emisii poluante reduse (gazele naturale au un factor de emisie de CO2 pentru unitatea de combustibil, de circa doua ori mai redus decat factorul de emisie pentru lignit). </li></ul><ul><li>Randamentul global net al acestui grup este cu cca. 10÷15 % mai mare decât randamentul global net al instalaţiilor energetice existente care funcţioneaza în cogenerare in ciclu clasic. </li></ul>Capacitati moderne de cogenerare in ciclu combinat, amplasate in incinta CET Bucure ş ti – Vest, municipiul Bucure ş ti
 11. 11. Ponderea surselor de alimentare cu energie termica in municipiul Bucuresti
 12. 12. Considerente de strategie <ul><li>Realizarea proiectului s-a î nscris î n prevederile “ Programului de dezvoltare a capacit ăţ ilor de produc ţ ie î n perioada 2004 ÷ 2015 ”, scenariul de baza al „Foii de parcurs pentru sectorul energetic al Rom â niei” aprobat ă prin HG nr. 890/29.07.2003. </li></ul><ul><li>I n conformitate cu analizele de ordonare a grupurilor „candidat” dup ă costul unitar actualizat, soluţ i ile de ciclu combinat cu cogenerare s-au situ at pe locul doi, dup ă unitatea nr. 2 de la Cernavod ă . </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Principalele echipamente din componenta instalatiei de cogenerare de inalta eficienta: </li></ul><ul><li>Turbina cu gaze – tip GE PG9171(E) ,126 MW, cuplat ă direct cu un generator electric. </li></ul><ul><li>Compresorul de gaze naturale – 52.000mc/h, pi=3 ÷ 6 bar, pe=27 bar, in 5 trepte, cu priz ă pentru alimentarea sistemului de ardere suplimentar ă a cazanului recuperator. </li></ul><ul><li>Cazanul recuperator de c ă ldur ă sub forma de abur cu un singur nivel de presiune, de 269 t/h si 112,2 bar, cu ardere suplimentar ă pe gaze naturale. </li></ul>Descrierea investi ţ iei Capacitati moderne de cogenerare in ciclu combinat, amplasate in incinta CET Bucure ş ti Vest
 14. 14. Obiective atinse prin realizarea acestei investitii <ul><li>asigurarea continuitatii alimentarii cu energie termic ă , la parametri corespunz ă tori, a consumatorilor situa ţ i î n zon ă ; </li></ul><ul><li>cre ş terea gradului de siguran ţă î n alimentarea cu energie termic ă a consumatorilor; </li></ul><ul><li>eficientizarea func ţ ion ă rii centralei prin reducerea consumurilor specifice de combustibil, apa si reactivi chimici datorita producerii energiei termice î n regim de cogenerare de inalta eficienta; </li></ul><ul><li>reducerea costului de producere a energiei electrice si reducerea impactului instalatiilor mari de ardere asupra mediu l ui si incadrarea in valorile limita admise pentru emisiile poluante, impuse prin directivele europene. </li></ul>
 15. 15. Alte Proiecte de instalatii noi de producere a energiei <ul><li>Implementarea de tehnologii eficiente de producere a energiei electrice si termice, cu impact redus asupra mediului inconjurator (prin reducerea emisiilor de CO 2 si NO x ) pentru inlocuirea parcului actual de echipamente uzate moral si fizic. In acest scop, ELCEN a demarat actiunea de realizare de instalatii noi in tehnologie moderna, prin atragerea de capital privat prin infiintarea de societati mixte cu parteneri privati, care vor functiona ca producatori independenti de energie (IPP). </li></ul><ul><li>Urmare actiunilor intreprinse pentru atragerea de capital privat se afla in diferite faze de desfasurare proiecte de realizare de noi capacitati de tip “Green/Brown Field” in incinta centralelor CET Bucuresti Sud, CET Palas, CET Titan. </li></ul><ul><li>S-a initiat de asemenea, actiunea de atragere de capital privat pentru inca doua proiecte noi in locatiile CET Progresu si CTE Fantanele, actiune aflata in faza de incheiere a Memorandumului de Intelegere . </li></ul>
 16. 16. CONCLUZII SI PROPUNERI <ul><li>Implementarea instalatiilor de cogenerare de inalta eficienta pentru alimentarea cu energie termica a consumatorilor Municipiului Bucuresti reprezinta solutia optima pentru eficientizarea functionarii si cresterea competitivitatii centralelor din Bucuresti apartinand ELCEN. </li></ul><ul><li>Prin realizarea instalatiilor de cogenerare de inalta eficienta se reduc semnificativ emisiile de poluanti atmosferici, in special gazele cu efect de sera. </li></ul><ul><li>Prin realizarea instalatiilor de cogenerare de inalta eficienta si a investitiilor de mediu pentru reducerea emisiilor poluante in aer, apa si sol, ELCEN, in calitatea sa de producator important de energie este un promotor al conceptului de dezvoltare durabila. </li></ul><ul><li>Propuneri : </li></ul><ul><li>Pentru abordarea unitara a efectelor schimbarilor climatice, respectiv cuantificarea corecta a cantitatilor de emisii de gaze cu efect de sera, propunem Comitetului Tehnic de Standardizare, elaborarea unei metodologii de calcul a factorilor de emisie si stabilrea unor factori de emisie nationali, specifici combustibililor utilizati in industria energetica din Romania (gaze naturale, pacura, carbune). </li></ul>
 17. 17. Va multumim pentru atentie!

×