Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Powerpoint China Map

Download the China Map PowerPoint template on Powerpointing.com. The template is editable on all versions of Microsoft PowerPoint

 • Login to see the comments

Powerpoint China Map

 1. 1. Illustrations of country and administry districts Map of China Download at SlideShop.com RUSSIA MONGOLIA JAPAN North Korea Taiwan PHILIPINES VIETNAM CAMBODIA THIALAND LAOS MYANMAR BANGLADESH BUTHAN NEPAL INDIA PAKISTAN AFGHANISTAN TAJIKISTAN KYRGYZSTAN UZBEKISTAN KAZAKHSTAN TURKMENISTAN SRI LANKA MALAYSIA SINGAPORE INDONESIA BRUNEI CHINA
 2. 2. <ul><li>China </li></ul>Download at SlideShop.com RUSSIA MONGOLIA JAPAN North Korea Taiwan PHILIPINES VIETNAM CAMBODIA THIALAND LAOS MYANMAR BANGLADESH BUTHAN NEPAL INDIA PAKISTAN AFGHANISTAN TAJIKISTAN KYRGYZSTAN UZBEKISTAN KAZAKHSTAN TURKMENISTAN SRI LANKA MALAYSIA SINGAPORE INDONESIA BRUNEI CHINA
 3. 3. <ul><li>China </li></ul>
 4. 4. <ul><li>China - Regions </li></ul>Y Xinjiang Qinghai Tibet Autonomous Region Yunnan Sichuan Gansu Ningxia Shaanxi Henan Hubei Guizhou Guangxi Guangdong Jiangxi Fujian Zhejiang Anhui Jiangsu Shandong Hebei Inner Mongolia Liaoning Jilin Heilongjiang Hunan Shanxi Hainan
 5. 5. <ul><li>China – Regions, capital and largest cities </li></ul>Urumqi Xining Lanzhou Lhasa Yinchuan Hohhot Beijing Shijiazhuang Tianjin Shengyang Changchun Harbin Jinan Taiyuan Zhengzhou Shanghai Nanjing Hangzhou Wuhan Nanchang Fuzhou Changsha Guangzhou Nanning K unming Guiyang Chengdu Chonging Xi'an Haiku Xinjiang Qinghai Tibet Autonomous Region Yunnan Sichuan Gansu Ningxia Shaanxi Henan Hubei Guizhou Guangxi Hainan Guangdong Jiangxi Fujian Zhejiang Anhui Jiangsu Shandong Hebei Inner Mongolia Liaoning Jilin Heilongjiang Hunan Shanxi Hefei
 6. 6. <ul><li>China - Regions </li></ul>Heilongjiang
 7. 7. <ul><li>China - Regions </li></ul>Xinjiang
 8. 8. <ul><li>China - Demographics </li></ul>
 9. 9. <ul><li>China - Locations </li></ul>
 10. 10. <ul><li>China – Locations and distances </li></ul>Destination x: y Hours Destination x: y Hours Destination x: y Hours
 11. 11. China - Country outline with flag
 12. 12. China - Flag Illustrations
 13. 13. China - Country outline with flag Download at SlideShop.com RUSSIA MONGOLIA JAPAN North Korea Taiwan PHILIPINES VIETNAM CAMBODIA THIALAND LAOS MYANMAR BANGLADESH BUTHAN NEPAL INDIA PAKISTAN AFGHANISTAN TAJIKISTAN KYRGYZSTAN UZBEKISTAN KAZAKHSTAN TURKMENISTAN SRI LANKA MALAYSIA SINGAPORE INDONESIA BRUNEI CHINA
 14. 14. This is an example text This is an example text China – Northern China This is an example text This is an example text This is an example text This is an example text Download at SlideShop.com
 15. 15. China – Southern China This is an example text This is an example text This is an example text Download at SlideShop.com
 16. 16. China – Highlight of Region This is an example text Go ahead and replace it with your own text
 17. 17. China – Highlight of Region This is an example text Go ahead and replace it with your own text
 18. 18. China Figures – Non Data driven This is an example text. Go ahead an replace it with your own text. This is an example text. Go ahead an replace it with your own text. Download at SlideShop.com 13 % 56 % 59 % 77 % 17 % 32 % 23 %
 19. 19. China Figures – Non Data driven This is an example text. Go ahead an replace it with your own text. This is an example text. Go ahead an replace it with your own text. Download at SlideShop.com 45 % 76 % 60 % 88 % 30 % 60 % 35 % 56 % 34 % 67 %

×