Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2019 05-27 demokratiakokeilut-eerola

307 views

Published on

2019-05-27 Demokratiakokeilut Eerola

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

2019 05-27 demokratiakokeilut-eerola

  1. 1. Elina Eerola Asiantuntija, Sitra
  2. 2. Demokratiakokeilut 2020 - hankkeella tavoitellaan demokratiaa vahvistavia innovatiivisia yhteishankkeita, joilla edistet��n demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua.
  3. 3. Aikataulu 2019 16.5-31.8.2019 hakuaika 16.9.2019 ideoiden valinnat kehitt�misty�pajoihin, enint��n kymmenen kuntaa Lokakuu 2019 kehitt�misty�pajat 15.11.2019 toteuttamissuunnitelmien palautus 30.11.2019 Kokeilujen valinnat 1 2 3 4 5 1 2
  4. 4. Aikataulu 2019 16.5-31.8.2019 hakuaika 16.9.2019 ideoiden valinnat kehitt�misty�pajoihin, enint��n kymmenen kuntaa Lokakuu 2019 kehitt�misty�pajat 15.11.2019 toteuttamissuunnitelmien palautus 30.11.2019 Kokeilujen valinnat 1 2 3 4 5 1 2 - Hakijana kunta - Haku auki Sitran sivuilla
  5. 5. Demokratiakokeilut 2020 Hakukriteerit Vaihe - Uutuusarvo - Toistettavuus - Rohkeus - Kohderyhm� 1 2 Vaihe - Toteutuskelpoisuus, laatu - Pysyv� muutos - Skaalautuvuus - Vaikuttavuus - Kunnan oma sitoutuminen
  6. 6. Aikataulu 2020 Kokeilut k�ynnistyv�t vuoden 2020 alussa Sitra sparraajana Aktiivinen tiedottaminen kokeilujen etenemisest� Yhteiskehitt�mistapaamiset Sitra voi olla kokeiluissa mukana enint��n kes�kuuhun 2021 saakka 1 2 3 4 5
  7. 7. sitra.fi | www.soteuttamo.fi @sitrafund Elina Eerola, Sitra elina.eerola@sitra.fi

×