Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

рекомендаційний web-бібліографічний покажчик до Дня українського козацтва

1,828 views

Published on

Даний бібліографічний покажчик є спробою зібрати відомості з он-лайн ресурсів та видань про історію та сучасне відродження українського козацтва.

Published in: Education
 • Be the first to comment

рекомендаційний web-бібліографічний покажчик до Дня українського козацтва

 1. 1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ Наукова бібліотека рекомендаційний web-бібліографічний покажчик Сєвєродонецьк 2015
 2. 2. Українське козацтво пройшло героїчний і славний шлях. Помітним в його розвитку було створення в середині XVI ст. Запорозької Січі, яка відіграла величезну роль в історії українського народу. Козаччина – доба найбільшого напруження сил українського народу, його державної, соціальної та культурної творчості, коли яскраво проявились найкращі риси національного менталітету. Сьогодні, у час національного відродження, як ніколи, великого значення набуває осмислення історії українського козацтва. Пропонуємо Вашій увазі бібліографічний покажчик web-ресурсів з цієї тематики, мета якого – поглиблення знань про українське козацтво та традиції часів Запорізької Січі; виховання поваги до історичної спадщини рідного народу. Покажчик складається з п’яти частин. Перша частина включає інформацію про підручники та навчальні посібники з історії України, в окремих розділах яких, розкриваються питання формування та розвитку українського козацтва. Про історію українського козацтва написана велика кількість монографій, статей, літературних творів різного жанру. Інформація про деякі твори міститься в другій і третій частинах покажчику. У четвертій зібрані посилання на інтернет-проекти, портали та сайти, присвячені історії козацтва, спорядженню козаків, традиціям тощо. П’ята частина містить інформацію про фільми, присвячені козацтву та відео, розміщені для перегляду на YouTube . Даний бібліографічний покажчик є спробою зібрати відомості з он-лайн ресурсів та видань про історію та сучасне відродження українського козацтва. Видання не претендує на вичерпність, це перш за все рекомендаційний покажчик, який розраховано на бібліотечних працівників, викладачів та студентів та всім, хто цікавиться таким історично-культурним феноменом, як українське козацтво. Укладачі: Шевердіна Л.К., Савельєва В.В. Комп’ютерна верстка та дизайн: Савельєва В.В.
 3. 3. НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА он-лайн Гарін В.Б. Історія України [Електронний ресурс] : навч. посібник / В.Б. Гарін, І.А. Кіпцар, О.В. Кондратенко. – К. : ЦУЛ, 2012. – 240 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/18380625/istoriya/istoriya_ukrayini Кормич Л.І. Історія України [Електронний ресурс] : підручник / Л.І. Кормич, В.В. Багацький. – К. : Алерта, 2004. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/158407208395/istoriya/istoriya_ukrayini Король В. Ю. Історія України [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. Ю. Король. – К. : Академвидав, 2008. – 496 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1781040956837/istoriya/istoriya_ukrayini Кривчик Г. Г. Історія України. Дистанційний курс [Електронний ресурс] / Г. Г. Кривчик, С. Г. Руденко.– Дніпропетровськ, 2003. – Режим доступу: http://histua.com/knigi/distancijnij-kurs-z-istoriji-ukraini
 4. 4. Лазарович М.В. Історія України [Електронний ресурс] : навч. посібник / М.В. Лазарович. – К. : Знання, – 685 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1584072014249/istoriya/istoriya_ukrayini Левицька Н. М. Історія України. Україна в світі: історія і сучасність [Електронний ресурс] : навч. посібник / Н. М. Левицька. – К. : Кондор, 2012. – 424 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/16321010/istoriya/istoriya_ukrayini Литвин В. Історія України [Електронний ресурс] : підручник / В. Литвин. – К. : Наук. думка, 2006. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1584072029976/istoriya/istoriya_ukrayini Пасічник М. С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи [Електронний ресурс] : навч. посібник / М. С. Пасічник. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2006. – 735 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/19991130/istoriya/istoriya_ukrayini
 5. 5. Світлична В. В. Історія України [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. В. Світлична. – К. : Каравела, 2006. – 400 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1909070444702/istoriya/istoriya_ukrayini Юрій М. Ф. Історія України [Електронний ресурс] : навч. посібник / М. Ф. Юрій. – К. : Кондор, 2007. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1663120451630/istoriya/istoriya_ukrayini ІНШІ ДЖЕРЕЛА Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі [Електронний ресурс] / О. Апанович. – К. : Либідь, 1993. – 71 с. – Режим доступу: http://www.litmir.co/bd/?b=197388 Бачинська О. Українське козацтво [Електронний ресурс] / О. Бачинська, Т. Чухліб, В. Щербак. – Київ : Кристал Бук, 2015. – 400 с. – Режим доступу: http://www.academia.edu/11959955/УКРАЇНСЬКЕ_КОЗАЦТВО_Авт._О._Бачинсь ка_Т._Чухліб_В._Щербак._-_Київ_Кристал_Бук_2015._-_400_с Журавльов Д. В. Мазепа: людина, політик, легенда [Електронний ресурс] / Д. В. Журавльов. – Харків : Фоліо, 2007. – 382 с. – (Історичне досьє). – Режим доступу: http://www.litmir.co/br/?b=229795 Історія українського козацтва [Електронний ресурс] : нариси : у 2 т. Т. 1 / редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) [та ін.]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2006. – 829 с. – Режим доступу: http://shron.chtyvo.org.ua/Smolii_Valerii/Istoriia_ ukrainskoho_kozatstva_Narysy_u_dvokh_tomakh_Tom_1.pdf
 6. 6. Історія українського козацтва [Електронний ресурс] : нариси у 2 т. Т. 2 / редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) [та ін.]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. – Режим доступу : http://chtyvo.org.ua/authors/Verstiuk_Vladyslav/Istoriia_ ukrainskoho_kozatstva_Narysy_u_dvokh_tomakh_Tom_2/ Козацькі Січі (нариси з історії українського козацтва VI -VIII ст.) [Електронний ресурс] / відп. ред. В. Смолій. – К. ; Запоріжжя, 1998. – 252 с. – Режим доступу : http://indragop.org.ua/blog/kozacki_sichi_narisi_z_istoriji_ukrajinskogo_kozactva_x vi_xviii_st_vidp_red_v_smolij_1998/2014-04-09-110 Коляда І. Богдан Хмельницький [Електронний ресурс] / І. Коляда. – Х. : Фоліо, 2010. – 252 с. – Режим доступу: http://www.e-reading.club/book.php?book=102250 http://www.rulit.me/books/bogdan-hmelnickij-read-342759-1.html Кузьмук Олексій. Козацьке благочестя : Військо Запорозьке Низове і київські чоловічі монастирі в XVII-XVIII ст.: еволюція взаємовідносин / Олексій Кузьмук. – Київ : Стилос, 2006. – 227 с. – Режим доступу: http://www.ukrcenter.com/Література/Олексій-Кузьмук/52446/Козацьке- благочестя-Військо-Запорозьке-Низове-і-київські-чоловічі-монастирі Реєнт О. П. Усі гетьмани України. Легенди. Міфи. Біографії. Історичне досьє [Електронний ресурс] / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. – Харків : Фоліо, 2008. – Режим доступу: http://www.e-reading.club/bookreader.php/1015175/Reent_- _Usi_getmani_Ukraini.html; http://royallib.com/book/rent_oleksandr/us_getmani_ukrani.html Сас П. Петро Конашевич-Сагайдачний: молоді роки [Електронний ресурс] / П. Сас. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. – 287 с. – Режим доступу: http://indragop.org.ua/blog/petro_konashevich_sagajdachnij_molodi_roki_p_sas_200 6/2014-04-14-112 Щербак В. О. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV – середина XVII ст. [Електронний ресурс] : монографія / В. О. Щербак – К. : КМ Academia, 2000. – 300 с.: іл. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/coss1/shch.htm
 7. 7. Яворницький Д. І. Запорожжя в залишках старовини і переказах народу [Електронний ресурс] : монографія : в 2 ч. Ч. 1 /Д. І. Яворницький. – 3-тє вид., випр. і доповн. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2005. – 312 с. – Режим доступу: http://indragop.at.ua/books/javornickiy_ch1.PDF Яворницький Д. І. Запорожжя в залишках старовини і переказах народу [Електронний ресурс] : монографія : в 2 ч. Ч. 1 /Д. І. Яворницький. – 3-тє вид., випр. і доповн. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2005. – 496 с. – Режим доступу: http://indragop.at.ua/books/javornickiy_ch2.PD ЛІТЕРАТУРНІ ТВОРИ ПРО КОЗАЦТВО ТА КОЗАКІВ он-лайн ВІРШІ ПРО КОЗАКІВ: • http://www.ukrlib.com.ua/books/printout.php?id=96&bookid=23 • http://distance.edu.vn.ua/books/bogun/stix.htm • http://indragop.org.ua/forum/29-301-1 • http://virshi.in.ua/virshi-pro-ukrajinu/virshi-pro-kozakiv ПРОЗА: Буженко В. Іван Сулима [Електронний ресурс] : іст. повість / В. Буженко. – Торонто : Добра книжка, 1961. – 216 с. – Режим доступу: http://indragop.at.ua/books/syluma.PDF Історична оповідь про Івана Михайловича Сулиму – видатного козацького ватажка, який пройшов через 15-річну турецьку неволю, був гетьманом реєстрового козацтва, а в 1632 році, керуючи козацьким флотом, захопив до тої пори неприступну турецьку фортецю – Азов, та знищив всі його укріплення. У нашу історію він увійшов завдяки руйнуванню новозбудованої поляками для контролю над бунтівливим
 8. 8. Куліш П. О. Байда, князь Вишневецький (Драма, 1553 – 1564) [Електронний ресурс] / П.О. Куліш. – Режим доступу: http://indragop.at.ua/books/kniaz_vushnuveckiy.pdf Драма у віршах видатного українського поета, письменника, прозаїка та літературознавця Миколи Куліша, була написана у 1884 році і присвячена оспівуванню постатті легендарного ватажка запорізьких козаків Дмитру Байді Вишневецькому. Автор ідеалізує свого героя. Він мужній, харизматичний, розумний, козак -відчайдух, який, здається, не боїться навіть пекла... Куліш П. О. Чорна рада [Електронний ресурс] / П.О. Куліш. – Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/books/printout.php?id=61&bookid=0; http://indragop.at.ua/books/Chorna_rada.pdf Після поразки повстання полковник десять років сидів "зимовником серед дикого степу на Низу, взявши за жінку бранку туркеню; проповідував слово правди божої рибалкам і чабанам запорозьким. Коли повстання підняв Богдан Хмельницький, Шрам став першим його помічником, у боях заробив багато шабельних шрамів, за що його тепер і прозвано Шрамом. Постарівши, постригся в попи. Тепер у походи ходив його син Петро. Коли ж на Україні знову почалися чвари і роздори, люди знову обрали Шрама полковником... Лепкий Б. Крутіж [Електронний ресурс] : іст. повість / Б. Лепкий. – Львів : Червона калина, 1991. – 153 с. – Режим доступу: http://indragop.at.ua/books/bogdan_lepkiy.pdf Одна з найкращих історичних повістей Б. Лепкого (а є в нього ще «Сотниківна», «Орли») – «Крутіж», яка відтворює епізоди після Хмельницького періоду, що здобув назву Руїни, періоду, найменш висвітленого наукою, майже не відтвореного художньою літературою. Події відбуваються на периферії, далеко від основних центрів політичного життя, персонажі теж не належать до тих, хто вирішує долі держав і народів…
 9. 9. Литовченко Т. Орлі, син Орлика [Електронний ресурс] : роман / Т. Литовченко. – Х. : Фоліо, 2010. – 457 с. – (Історія України в романах).– Режим доступу: http://indragop.at.ua/books/sun_orluka.pdf Ім'я гетьмана Пилипа Орлика загальновідоме: сподвижник Івана Мазепи, спадкоємець його слави, автор «Пактів й конституцій законів та вольностей Війська Запорозького»... Набагато менше сучасні українці знають про його сина Григорія Орлика, який був відомим політичним і військовим діячем доби французького короля Людовіка XV, видатним дипломатом й організатором розгалуженої розвідувальної мережі, а також щирим адептом ідеї відновлення козацької держави на українських теренах. Литовченко Т. Помститися імператору [Електронний ресурс] : роман / Т. Литовченко. – Х. : Фоліо, 2011. – 440 с. – (Історія України в романах).– Режим доступу: http://indragop.at.ua/books/Lytovchenko_Tymur_-_Pomstytysya_imperatoru.pdf Невблаганна доля розчавила щасливе життя Степана Раковича — колишнього сердюка гетьмана Мазепи. Здавалось, вихід єдиний: накласти на себе руки... Та в мить найбільшого відчаю прийшло розуміння: спокій прийде, лише коли він помститься не окремим дрібним ворогам, а... найсильнішій людині в Російській імперії — самому Петру Великому! Але як вигнанцю дістатись до нього, як здійснити карколомний задум?.. Мушкетик Ю. Гетьманский скарб [Електронний ресурс] : роман / Ю. Мушкетик. – Х. : Фоліо, 2006. – 415 с. – (Історія України в романах).– Режим доступу : http://indragop.at.ua/books/hetmanskiy_skarb.pdf У романі «Гетьманський скарб» письменник досліджує проблему пошуку легендарного скарбу наказного гетьмана Полуботка. Події роману показані очима молодого козака Івана Сулими, закоханого в Улясю – дочку гетьмана Івана Скоропадського. Палке кохання, насильницька розлука закоханих, таємні та випадкові зустрічі, страждання, сльози – і все це на тлі тяжкої політичної боротьби українського народу в ХVІІІ столітті, підступів, зрад, смертей і пошуку головного скарбу – духовного.
 10. 10. Мушкетик Ю. На брата брат [Електронний ресурс] : роман / Ю. Мушкетик. – Х. : Фоліо, 2006. – 440 с. – (Історія України в романах).– Режим доступу : http://indragop.at.ua/books/brat.pdf Юрій Мушкетик — відомий майстер сучасної української прози, лауреат Державної премії ім. Т. Шевченка, автор багатьох повістей та романів, серед яких є твори, присвячені історії нашої країни: «Жовтий цвіт кульбаби», «Яса», «Гетьманський скарб», «На брата брат» та ін. У романі «На брата брат» відтворено події, що розгорталися в Україні за часів гетьмана Виговського, коли після смерті Богдана Хмельницького боротьба за державну незалежність вилилася у братовбивчу війну. Мушкетик Ю. Останній гетьман. Погоня [Електронний ресурс] : романи / Ю. Мушкетик. – Х. : Фоліо, 2010. – 374 с. – (Історія України в романах).– Режим доступу : http://indragop.at.ua/books/Pogonia.pdf До книги відомого майстра сучасної української прози Юрія Мушкетика увійшли два романи — «Останній гетьман» і «Погоня». У центрі першого роману — визначна історична постать, державний діяч, останній керманич козацької України Кирило Григорович Розумовський. Хоч би які оцінки давали йому історики, перед нами освічений і далекоглядний політик, що, ставши на гетьманство, дії свої передусім спрямував на модернізацію козацького ладу. Провів кілька важливих реформ і, попри будь–які утиски та перешкоди, встав на захист прав і свобод козацької автономії. Сорока Ю. Іван Богун [Електронний ресурс] : роман : в 2 т. Т. 1 / Ю. Сорока. – Х. : Фоліо, 2010. – 635 с. – (Історія України в романах).– Режим доступу: http://indragop.at.ua/books/Bogun1.pdf Що нам відомо про сподвижників Богдана Хмельницького? Про людей, котрі пов'язали власну долю з боротьбою славного гетьмана? Ким вони були, як жили, що залишили по собі? Як не сумно це розуміти, але про Івана Богуна, Данила Нечая, Максима Кривоноса і багатьох інших відомо значно менше, ніж заслуговують ці люди за свої життя, що вони їх поклали на олтар служіння Батьківщині. Герой твору Юрія Сороки, полковник кальницький, вінницький і подільський, а пізніше й гетьман Іван Богун є чи не найяскравішою постаттю в плеяді полковників Хмельницького.
 11. 11. Сорока Ю. Іван Богун [Електронний ресурс] : роман : в 2 т. Т. 2 / Ю. Сорока. – Х. : Фоліо, 2010. – 1070 с. – (Історія України в романах).– Режим доступу: http://indragop.at.ua/books/Bogun2.pdf Що нам відомо про сподвижників Богдана Хмельницького? Про людей, котрі пов'язали власну долю з боротьбою славного гетьмана? Ким вони були, як жили, що залишили по собі? Як не сумно це розуміти, але про Івана Богуна, Данила Нечая, Максима Кривоноса і багатьох інших відомо значно менше, ніж заслуговують ці люди за свої життя, що вони їх поклали на олтар служіння Батьківщині. Герой твору Юрія Сороки, полковник кальницький, вінницький і подільський, а пізніше й гетьман Іван Богун є чи не найяскравішою постаттю в плеяді полковників Хмельницького. Старицький М. Богдан Хмельницький [Електронний ресурс] : п'єса / М. Старицький. - 1897. – Режим доступу: http://portfel.at.ua/dir/s/starickij_mikhajlo/bogdan_khmelnickij/115-1-0-246 Шаповал І. У пошуках скарбів [Електронний ресурс] / І. Шаповал. − Київ: Радянський письменник, 1963. − 302 с., іл. – Режим доступу: http://www.ukrlit.org/Shapoval_Ivan_Maksymovych/v_poshukakh_skarbiv/34/ Книжка «В пошуках скарбів» — данина незабутньому Дмитрові Івановичу Яворницькому, відомому історику Запорозької Січі. З його ім'ям пов'язано дбайливе вивчення нашого минулого й невтомне збирання пам'яток сивої давнини.
 12. 12. ІНТЕРНЕТ-ПРОЕКТИ, ПОРТАЛИ ТА САЙТИ, ПРИСВЯЧЕНІ КОЗАЦТВУ Козацтво http://kozak.org.ua Козацький портал – все про козаків. Рубрики: історія козацтва; виховання козака; Гетьмани України; спорядження козаків; сучасне козацтво та ін. Таємна січ http://kampot.org.ua/ukraine/history_ukraine/kozactvo/ Український портал, що об’єднує свідомих українців навколо побудови нової, європейської держави, якою повинна стати Україна. «Таємна січ» створена для українців і про українців. Народні традиції, звичаї, історія та культура – предмет дослідження авторів проекту. Гетьман http://www.hetman.tv Інтернет-портал, головні теми якого – давня історія, козацтво, визвольні змагання, політика, культура, особистості. створений, щоб, насамперед, дати можливість користувачам Інтернету, яких з кожним роком стає все більше, в електронному вигляді ознайомитися з матеріалами журналу «Гетьман» про історію та козацтво, газет «Свобода слова», «Третій Гетьманат», відеоматеріалими «Телерадіокомпанії «ІК», видавництва тощо. Українське козацтво http://ukrkozatstvo.com Пугу, пугу, Козак з лугу! – сайт про козаків й козацтво http://indragop.org.ua Запорозька Січ http://www.sich.in.ua «Запорозька Січ» - це військово історичний проект, присвячений козацтву за порогами Дніпра. Мета створення проекту - об’єднання людей, що цікавляться історією тих славетних часів. Історія Хортиці http://khortitsa.org/hortytsya-kinets-xviii-storichchya/#more-829 Історико-культурний комплекс «Запорізька Січ» http://zptravel.com.ua/po-mestam-kazatskoj-slavy-2/istoriko-kul-turny-j-kompleks- zaporozhskaya-sech/ Музей історії запорозького козацтва http://zptravel.com.ua/po-mestam-kazatskoj-slavy-2/muzej-istorii-zaporozhskogo- kazachestva/ Національний заповідник «ХОРТИЦЯ» http://ostrov-hortica.org.ua
 13. 13. ФІЛЬМИ ПРО КОЗАКІВ ТА КОЗАЦТВО «Козацькі байки» Короткометражний фільм "Козацькі байки".Сюжет: троє козаків варять куліш та розповідають один одному байки...Фільм знімався без бюджету, виключно на ентузіазмі небайдужих до українського кінематографу людей. Володар Гран-прі на ювілейному XV-му кінофестивалі "Запорізька Сінерама" та призу глядацьких симпатій. Учасник міжнародного кінофестивалю FIFES (м. Загреб, Хорватія) та конкурсу трейлерів 54-го Краковського кінофестивалю (Польща). «Богдан-Зиновій Хмельницький» Основою сюжету фільму є один із найважчих і вкрай трагічних часів визвольної боротьби українського народу проти влади шляхтської Польщі (1648 - 1657 років.) битву під містом Збаражем, що на сучасній Тернопільщині. На чолі з Богданом-Зіновієм Хмельницьким його козацьке військо взяло в міцне оточення місто Збараж, польська шляхта яку очолював лютий ворог нашої України Ярема Вишневецький, опинилася в козацьких тенетах: в них закінчилися харчі, почався мор і почалися хвороби; Я. Вишневецький слав десятки гінців до короля Польщі з проханнями про допомогу, але ні один з тих гінців не зміг прорватися через козаків. Здавалося б, незабаром козацтво запорізьке святкуватиме свою остаточну перемогу, але сталося те, що не очікувалося - зрадою обернувся для Богдана Хмельницького мирний союз з Ханом Криму Ісламом-Гіреєм: посеред запеклого бою його орда покинула поле битви.Богдан- Зіновій Хмельницький опинився перед дуже важким вибором, або здобути дуже великою ціною перемогу над Польщею, втопивши Україну у крові, або дати свою згоду на принизливі і дуже невигідні умови угоди миру. Величезні втрати війська, зрада найближчих союзників, сімейна трагедія - це лиш тільки частина з тих мук, що впали на плечі великого Гетьмана України. В цій кінострічці режисери намагалися показати, те, що гетьман Хмельницький був великим полководцем і стратегом й водночас був простою людиною зі своїми недоліками, своїми слабостями, своїми страхами і проблемами. «Дорога на Січ !!!» Фільм за мотивами роману Спиридона Черкасенка «Пригоди молодого лицаря» про події, що передували визвольній боротьбі під керівництвом Богдана Хмельницького. Молодий парубок Павло Похиленко вирушає з рідного Канева на Січ, аби боротися за волю та православну віру. «Запорожець за Дунаєм» Фільм-опера за однойменним твором Гулака-Артемовського "Запорожець за Дунаєм". Дія розгортається в 1775 році. Про складну ситуацію, в яку потрапили козаки після розформування Січі. Під впливом командирів частина цих воїнів
 14. 14. перебирається в далекі краї, де панує турецький султан. Проте надіям на вільне існування не судилося збутися, і військо вимагає повернення на рідні землі. Але не все так просто ... «Пропала грамота» Екранізація повісті Гоголя. Героїчна народна комедія, в якій зазначений повний пригод шлях козака Василя і запорожця Андрія, що несуть гетьманську грамоту в Петербург до імператриці. Звичайно, довга дорога не обходиться без безглуздих випадковостей і пригод. На ввірену героям грамоту полюють вороги - сільський голова і його «почет», у яких з Василем свої рахунки, а також сам Диявол. Відважний козак не боїться ні тих, ні інших. «Мамай» Перший фільм в історії України, який номінувався на "Оскар" в категорії "Кращий іноземний фільм". В основу покладено два літературних пам'ятники: "Дума про братiв Азовських" - це українська пісня, що датується XVI століттям. Вона передавалася з вуст у вуста, співалася кобзарями, була письмово зафіксована Лисенком, Квіткою-Основ'яненком і дожила до сьогоднішнього дня і "Пісня дервіша про трьох доблесних мамлюків". Це епос тюркських народів, що побутує у кримських татар. У ньому розповідається про те, як троє рідних братів, які служили найманцями у трьох різних арміях, залишають службу, почувши плач Золотої Пісенної Колиски. У татар є така легенда. Коли ця Колиска потрапляє в руки чужинців, тоді татари втрачають свою силу, їхній народ розсипається, і переривається їхній рід. Це колиска їхньої матері, їхньої цивілізації, культури. Як твердять джерела, кримські татари привезли цю колиску із собою з Монголії. Це нібито колиска Чингісхана, яку дала йому мати, а в колисці було євшан-зілля, по-нашому - полин, і возив він цю Колиска за собою як символ своєї влади, символ своєї землі. У цих різних народних переказах описаний один і той же факт - втечу з татарського полону трьох братів-козаків. Фільм багатий звуковими ефектами і музикою. «Козаки йдуть» Україна-Русь кінця XV сторіччя. Несподівано зникає весь виготовлений на мануфактурах порох. Козаки під керівництвом Максима Тритуза збираються разом, щоб розшукати один з обозів, який везе порох на Січ. Запорізькі козаки, які ведуть запеклу і безкомпромісну боротьбу з багаточисельними загарбниками - турками, татарами, польськими шляхтичами, - стали героями цієї пригодницької і захоплюючої стрічки. Вперше в історії українського кіно на екрані з"являються представники єзуїтського ордену. Жанр: пригодницький. Нагороди: Приз «Симпатія» Всеукраїнського кінофестивалю ім. І.Миколайчука, м. Київ (1991).
 15. 15. «Чорна Долина» Фільм знятий за романом Юрія Мушкетика "яса". Дія картини відбувається в XVII столітті, коли Україна під проводом легендарного Івана Сірка захищається від татарських набігів. ВІДЕО Історично-документальний фільм «Невідома Україна» (1993 р.), що складається з 108 фільмів загально-історичного циклу, від Стародавніх часів → Козаччини → Центральної Ради → до проголошення незалежності України. • Переглянути всі серії "Невідомої України" на youtube Проект «Країна» – цикл навчально-освітніх фільмів (компьютерна анімація), присвячених історії України. Створений до 15-ї річниці Незалежності України. Весь цикл записаний на 4-х DVD і складається із 183 серій про різні регіони, міста, важливі події та знакові історичні постаті. Даний цикл включає і окремі серії про козаків: • Історія козацтва 20 – YouTube • Історія українських земель. Козаки (І частина) – YouTube • Країна. Історія Українських Земель Козаки – YouTube • Запорозькі козаки – YouTube • Історія Українського козацтва 2 - YouTube • Історія Українського козацтва - YouTube

×