Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengurusan fail kokurikulum

7,807 views

Published on

Jom perbaiki sistem fail Kokurikulum,,,

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Pengurusan fail kokurikulum

 1. 1. PENGURUSAN SISTEM FAIL KOKURIKULUM
 2. 2. Fail Urusan Am (house keeping files) Fail Urusan Fungsian (functional files). PENGKELASAN FAIL
 3. 3. PENGKELASAN FAIL
 4. 4. NOMBOR FAIL
 5. 5. KOD FAIL KOKURIKULUM KOD SEKOLAH: JBA1016.KOKO/700 KOD FAIL TAJUK/KATEGORI 700-1 PENGURUSAN KOKURIKULUM 700-2 PERSATUAN IKHTISAS 700-3 UNIT BADAN BERUNIFORM 700-4 SENI DAN KEBUDAYAAN 700-5 SUKAN 700-6 AKTIVITI 700-7 KELAB DAN PERSATUAN 700-8 KOPERASI
 6. 6. KOD FAIL Meliputi mengenai maklumat pengurusan kokurikulum, surat penurunan kuasa, jawatankuasa, pelantikan, penyeliaan. PENGURUSAN SEKOLAH 700-1 BIL TAJUK FAIL KOD FAIL CATATAN 1 Pekeliling/Peraturan/Panduan 700-1/1 Fail Induk di pejabat 2 Pengurusan 700-1/2 Fail Induk di pejabat Mesyuarat/Taklimat 700-1/2/1 Pemantauan 700-1/2/2 Kursus/Taklimat/Seminar/Mesyuarat 700-1/2/3 Markah 10% Kokurikulum 700-1/2/4 Pensijilan/Anugerah 700-1/2/5 Bantuan Pakaian Seragam 700-1/2/6 Kewangan Kokurikulum 700-1/2/7
 7. 7. KOD FAIL PENGURUSAN SEKOLAH 700-1 BIL TAJUK FAIL KOD FAIL CATATAN Pendaftaran Murid Kokurikulum 700-1/2/8 Memo Dalaman 700-1/2/9 Data & Analisis murid Kokurikulum 700-1/2/10 Perlantikan Guru Kokurikulum 700-1/2/11
 8. 8. KOD FAIL PERSATUAN IKHTISAS 700-2 BIL TAJUK FAIL KOD FAIL CATATAN 1 Bidang Bahasa 700-2/1 Fail Induk di pejabat Bahasa Melayu 700-2/1/1 Bahasa Inggeris 700-2/1/2 Bahasa Cina 700-2/1/3 Bahasa Tamil 700-2/1/4
 9. 9. KOD FAIL PERSATUAN IKHTISAS 700-2 BIL TAJUK FAIL KOD FAIL CATATAN 2 Bidang Sains 700-2/2 Fail Induk di pejabat Petrosains Playsmart 700-2/2/1 Unit Sains ICT Johor 700-2/2/2 Teknologi Roket AIR 700-2/2/3 National Space & Science Challenge/Roket 700-2/2/4 Doktor Muda 700-2/2/5 Kem Penyelidikan Sains 700-2/2/6 Pusat Sains Negara 700-2/2/7 Centree USM 700-2/2/8 Karnival Sains & Teknologi 700-2/2/9 Basf Kids Lab 700-2/2/10 Saintis Muda 700-2/2/11
 10. 10. KOD FAIL PERSATUAN IKHTISAS 700-2 BIL TAJUK FAIL KOD FAIL CATATAN 3 Bidang Matematik 700-2/3 Fail Induk di pejabat Matematik 700-2/3/1 4 Bidang Sains Sosial 700-2/4 Fail Induk di pejabat Pendidikan Islam 700-2/4/1 Bahasa Arab 700-2/4/1/1 Bahasa Jawi 700-2/4/1/2 J-Qaf 700-2/4/1/3 5 Bidang Teknik/Vokasional 700-2/5 Fail Induk di pejabat 6 Bidang Teknologi Maklumat 700-2/6 Fail Induk di pejabat
 11. 11. KOD FAIL PERSATUAN BADAN BERUNIFORM 700-3 BIL TAJUK FAIL KOD FAIL CATATAN 1 Kementerian Pelajaran Malaysia 700-3/1 Fail Induk di pejabat Kadet Remaja Sekolah (KRS) 700-3/1/1 Tunas Kadet Remaja Sekolah (TKRS) 700-3/1/2 Pancaragam 700-3/1/3 2 Badan Kerajaan 700-3/2 3 Badan Bukan Kerajaan 700-3/3 Pengakap 700-3/3/1 Pandu Puteri 700-3/3/2 Puteri Islam 700-3/3/3 Bulan Sabit Merah Malaysia (BSMM) 700-3/3/4 4 Seni Bela Diri 700-3/4
 12. 12. KOD FAIL SENI DAN KEBUDAYAAN 700-4 BIL TAJUK FAIL KOD FAIL CATATAN 1 Kesenian dan Kebudayaan 700-4/1 Fail Induk di pejabat 2 Aktiviti 700-4/2 Koir 700-4/2/1 Tarian 700-4/2/2 Kem Muzik 700-4/2/3 Puisi dan Lagu 700-4/2/4 Kompang Formasi 700-4/2/5 Rekorder Essemble 700-4/2/6 Konsert APM 700-4/2/7 Suara Emas 700-4/2/8 Seni Visual 700-4/2/9 Apresasi Seni 700-4/2/10 2 Warisan 700-4/3
 13. 13. KOD FAIL SUKAN 700-5 BIL TAJUK FAIL KOD FAIL CATATAN 1 Pengurusan ( JPN/PPD ) 700-5/1 Fail Induk di pejabat 2 Pra sekolah 700-5/2 3 Pendidikan Khas 700-5/3 4 Sekolah Rendah 700-5/4 5 MSSD 700-5/6 6 1 Murid 1 Sukan 700-5/7 Badminton 700-5/6/2 Balapan dan Padang 700-5/6/3 Bola Baling 700-5/6/4 Bola Jaring 700-5/6/5 Bola Sepak 700-5/6/7
 14. 14. KOD FAIL SUKAN 700-5 BIL TAJUK FAIL KOD FAIL CATATAN Bola Tampar 700-5/6/8 Catur 700-5/6/10 Hoki 700-5/6/14 Sepak Takraw 700-5/6/21 MSKPP 700-5/6/25 Aktiviti Sukan 700-5/6/26 7 MSSJ 700-5/7 8 MSSM 700-5/8 9 Asean 700-5/9
 15. 15. KOD FAIL AKTIVITI 700—6 BIL TAJUK FAIL KOD FAIL CATATAN 1 Sekolah Menengah 700-6/1 2 Sekolah Rendah 700-6/2 Fail Induk di pejabat Kawat kaki 700-6/2/1 Pameran 700-6/2/2 Pertandingan 700-6/2/3 Perkhemahan/Perhimpunan sepadu /lawatan 700-6/2/4 Kebenaran Aktiviti 700-6/2/5 3 Pendidikan Khas 700-6/3 4 Pra sekolah 700-6/4
 16. 16. KOD FAIL BIL TAJUK FAIL KOD FAIL CATATAN 1 Badan Kerajaan 700-7/1 Fail Induk di pejabat Kelab & Persatuan 700-7/1/1 Kelab Kewangan Pelajar 700-7/1/2 Belia & Sukan ( Rakan Muda ) 700-7/1/3 Kelab Pengguna 700-7/1/4 Kelab Sukan & Permainan 700-7/1/5 Kelab Setia 700-7/1/6 Kelab Bumi Hijau 700-7/1/7 Lembaga Hasil Dalam Negeri 700-7/1/8 SPRM 700-7/1/9 KELAB DAN PERSATUAN 700-7
 17. 17. KOD FAIL KELAB DAN PERSATUAN 700-7 BIL TAJUK FAIL KOD FAIL CATATAN 2 Badan Bukan Kerajaan 700-7/2 Kelab Kewangan Pelajar 700-7/2/1 Kelab Pelancongan Pelajar (3P) 700-7/2/2 Pembangunan Usahawan Muda/Tunas Bestari 700-7/2/3 Majlis Keselamatan Jalanraya 700-7/2/4 Permodalan Nasional Berhad (PNB) 700-7/2/5
 18. 18. KOD FAIL KOPERASI 700—8 BIL TAJUK FAIL KOD FAIL CATATAN 1 Pekeliling/Peraturan/Panduan 700-8/1 2 Pengurusan 700-8/2
 19. 19. CARA MENUTUP FAIL • No minit mencapai :100 atau tebal fail 4cm atau salah satu. • Nombor fail baru sama JBA1056/600-3/3/1 JILID 2 • Fail lama ikat dengan tali putih; • Letak belakang fail baru ATAU tempat yang boleh dicari
 20. 20. PNB.,KLPERKARA KURSUS PENGURUSAN REKOD (Am 435-Pin. 1/80) ANM.400-1 Didaftar di bawah perkara Kertas-kertas Yang Berhubung ANM.400-1 APABILA FAIL INI TELAH DITUTUP MAKA TINDAKAN BARU HENDAKLAH DILAKUKAN DALAM FAIL LAIN FAIL AKTIF FAIL AKTIF
 21. 21. PNB.,KLPERKARA KURSUS PENGURUSAN REKOD (Am 435-Pin. 1/80) ANM.400-1 Didaftar di bawah perkara Kertas-kertas Yang Berhubung ANM.400-1 APABILA FAIL INI TELAH DITUTUP MAKA TINDAKAN BARU HENDAKLAH DILAKUKAN DALAM FAIL LAIN FAIL TIDAK AKTIF FAIL TIDAK AKTIF
 22. 22. JANGKA HAYAT FAIL LAMA • Lima tahun –kajian keperluan ( simpan,pindah, musnah); • Selepas 5 tahun tulis surat kepada Jabatan Arkib Negara; • Jika tiada jawapan simpan selamat ditempat khas untuk rujukan.
 23. 23. SEKIAN, TERRIMA KASIH

×