Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Thử thách online" - Nguyễn Viết Hoàn

274 views

Published on

Bài dự thi "Thử thách online" của bạn Nguyễn Viết Hoàn

Published in: Design
 • Login to see the comments

"Thử thách online" - Nguyễn Viết Hoàn

 1. 1. THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
 2. 2. Quyết định quản trị Hệ thống thông tin trong DN Thông tin THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG DOANH NGHIỆP QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Quá trình ra quyết định quản trị
 3. 3. Thông tin Quá trình trao đổi Người gửi Người nhận
 4. 4. Sự phản ánh của tự nhiên và xã hội bằng ngôn từ, kí hiệu, hình ảnh,... Sự việc, ý tưởng, phán đoán làm tăng thêm sự hiểu biết của con người. Thông tin
 5. 5. Quyết định quản trị Hệ thống thông tin trong DN Thông tin THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG DOANH NGHIỆP QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Quá trình ra quyết định quản trị
 6. 6. Người gửi và người nhận có thể là con người hay hệ thống máy tính, ... Hệ thống thông tin trong DN
 7. 7. Phương tiện trao đổi là lời nói, chữ viết hay được chuyển bằng điện tử. Hệ thống thông tin trong DN
 8. 8. Gắn hoạt động của doanh nghiệp với môi trường bên ngoài Thực hiện chức năng quản trị Quản trị Gắn kết Phương tiện VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Phương tiện đặc trưng của hoạt động quản trị
 9. 9. Phân loại thông tin Cấp quản trị Tính chất pháp lý Hình thức truyền tin PHÂN LOẠI THÔNG TIN
 10. 10. Cấp quản trị PHÂN LOẠI THÔNG TIN Thông tin xuống dưới Thông tin lên trên Thông tin chéo
 11. 11. Phân loại thông tin Cấp quản trị Tính chất pháp lý Hình thức truyền tin PHÂN LOẠI THÔNG TIN
 12. 12. Hình thức truyền tin PHÂN LOẠI THÔNG TIN Văn bản Bằng lời Không lời
 13. 13. Phân loại thông tin Cấp quản trị Tính chất pháp lý Hình thức truyền tin PHÂN LOẠI THÔNG TIN
 14. 14. Chính thức Không chính thức Tính chất pháp lý PHÂN LOẠI THÔNG TIN
 15. 15. QUÁ TRÌNH THÔNG TIN Người gửi (nguồn) Người nhận (đích) Kênh truyền thông tin Thông tin phản hồi Yêu cầu làm sáng tỏ Mã hóa Giải mã Chướng ngại
 16. 16. VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN QUẢN TRỊ Trong quá trình quản trị Trong mối quan hệ với nhà quản trị Trong mối quan hệ quản trị Thông tin quản trị
 17. 17. Trong quá trình quản trị VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN QUẢN TRỊ Đầu vào Đầu ra
 18. 18. VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN QUẢN TRỊ Trong quá trình quản trị Trong mối quan hệ với nhà quản trị Trong mối quan hệ quản trị Thông tin quản trị
 19. 19. VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN QUẢN TRỊ Trong mối quan hệ với nhà quản trị Đối tượng lao động Sản phẩm
 20. 20. VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN QUẢN TRỊ Trong quá trình quản trị Trong mối quan hệ với nhà quản trị Trong mối quan hệ quản trị Thông tin quản trị
 21. 21. VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN QUẢN TRỊ Trong mối quan hệ quản trị Gắn với các hoạt động trong quản trị
 22. 22. Kinh tế Tính pháp lý Thời gian YÊU CẦU ĐỐI VỚI THÔNG TIN QUẢN TRỊ
 23. 23. YÊU CẦU ĐỐI VỚI THÔNG TIN QUẢN TRỊ Thời gian Kịp thời Tính cập nhật Tính thường xuyên, liên tục
 24. 24. Kinh tế Tính pháp lý Thời gian YÊU CẦU ĐỐI VỚI THÔNG TIN QUẢN TRỊ
 25. 25. YÊU CẦU ĐỐI VỚI THÔNG TIN QUẢN TRỊ Kinh tế Đảm bảo tính hiệu quả
 26. 26. Kinh tế Tính pháp lý Thời gian YÊU CẦU ĐỐI VỚI THÔNG TIN QUẢN TRỊ
 27. 27. YÊU CẦU ĐỐI VỚI THÔNG TIN QUẢN TRỊ Tính pháp lý Tính thẩm quyền, tính hiệu lực Đảm bảo tính bí mật

×