Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Thử thách online" - Lý Lan Vy

290 views

Published on

Bài dự thi "Thử thách online" của bạn Lý Lan Vy

Published in: Design
 • Login to see the comments

"Thử thách online" - Lý Lan Vy

 1. 1. Thông tin & Quyết định trong Quản trị Doanh nghiệp
 2. 2. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Thông tin
 3. 3. Thông tin trong doanh nghiệp trong doanh nghiệp
 4. 4. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Thông tin Quyết định
 5. 5. Quyết định quản trị đưa ra quản trị
 6. 6. THÔNG TIN
 7. 7. là:
 8. 8. “...quá trình giữa người gửi & người nhận”.
 9. 9. Tự nhiên Xã hội
 10. 10. Sự việc Sự kiện Phán đoán Ý tưởng làm tăng thêm sự hiểu biết của con người
 11. 11. THÔNG TIN TRONG DOANH NGHIỆP
 12. 12. Vai trò của thông tin trong Quản trị Doanh nghiệp
 13. 13. 1 2 Thực hiện chức năng quản trị Gắn hoạt động của doanh nghiệp với môi trường bên ngoài
 14. 14. Vai trò của thông tin quản trị Là yếu tố không thể thiếu, vì thông tin vừa là đầu vào, vừa là đầu ra của quá trình quản trị Thông tin vừa là đối tượng lao động, vừa là sản phẩm của nhà quản trị Thông tin luôn gắn với các hoạt động trong quản trị Xét trong quá trình quản trị: Xét trong mối quan hệ với nhà quản trị: Xét trong mối quan hệ quản trị:
 15. 15. Những chướng ngại Người phát tin (Nguồn) Thông tin phản hồi Người nhận (Đích) Kênh truyền thông tin Yêu cầu làm sáng tỏ Mã hóa Giải mã
 16. 16. Phân loại thông tin Căn cứ vào cấp quản trị Căn cứ vào hình thức truyền tin Căn cứ vào tính chất pháp lý của thông tin a b c
 17. 17. Ph Căn cứ vào cấp quản trị a Thông tin chéo
 18. 18. g Căn cứ vào hình thức truyền tin b Thông tin liên lạc không lời
 19. 19. Căn cứ vào tính chất pháp lý của thông tin c
 20. 20. Phải đảm bảo được tính bí mật YÊU CẦU ĐỐI VỚI THÔNG TIN QUẢN TRỊ Phải có tính thẩm quyền, tính hiệu lực (như chỉ thị, mệnh lệnh...) 1 2 a. Về mặt Phải được cung cấp kịp thời Phải có tính cập nhật Phải đảm bảo tính thường xuyên, liên tục c. VềPhải đảm bảo tính hiệu quả 1 2 3 

×