Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mattias Gustafsson-Vad-gor-sgu-nar-det-ar-vattenbrist

51 views

Published on

Grundvattendagarna 2019

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mattias Gustafsson-Vad-gor-sgu-nar-det-ar-vattenbrist

 1. 1. Vad g�r SGU n�r det �r vattenbrist? Mattias Gustafsson 2019-10-24
 2. 2. Geologi f�r ett h�llbart samh�lle Regndans? K�lla :SVT
 3. 3. Geologi f�r ett h�llbart samh�lle Eller andra tecken i skyn?
 4. 4. Geologi f�r ett h�llbart samh�lle Regeringens satsning p� att f�rebygga torka och f�rdjupade kartl�ggningar av grundvattenresurser Regeringen och de svenska myndigheterna arbetar med flera olika �tg�rder f�r att hantera vattensituationen p� b�de kort och l�ng sikt. Som en f�rst�rkning av i detta arbete har regeringen presenterat en satsning p� 200 miljoner kronor inf�r h�stens budgetproposition riktat mot att f�rebygga torka och att f�rdjupa kartl�ggningen av v�ra grundvattenresurser. En del av dessa medel n�r Sveriges geologiska unders�kning i form av f�rst�rkta resurser f�r att kunna bist� kommuner och l�n med f�rdjupade kartl�ggningar av grundvattenresurser i s�rskilt utsatta regioner. (Milj�departementet 2017)
 5. 5. Geologi f�r ett h�llbart samh�lle Ett sm�rg�sbord av �tg�rder V�tmarker SkyTEM Ut�kad niv��vervakning Ut�kad grundvattenkartl�ggning Ut�kad kemisk provtagning 3D-modeller Foto: Fredrik Fransson
 6. 6. Geologi f�r ett h�llbart samh�lle V�tmarks�tg�rder kopplat till geologi Rapport som ber�r tre huvudkategorier av �tg�rder som kan st�rka grundvattentillg�ngen: �tg�rder som genom h�jda grundvattenniv�er st�rker den magasinerande f�rm�gan �tg�rder som kan avlasta grundvattnet fr�n vattenuttag �tg�rder med m�let att balansera vattenfl�den i anslutning till v�tmark
 7. 7. Geologi f�r ett h�llbart samh�lle Ut�kade SkyTEM-unders�kningar Halland N�rkesl�tten �stg�tasl�tten V�stra sidan av V�ttern Listerlandet Vombs�nkan Sydv�stra Sk�ne
 8. 8. Geologi f�r ett h�llbart samh�lle Utbyggnad av grundvattenn�tet Tv� huvuddelar i projektet: Fysisk utbyggnad: Ca 110 nya omr�den, f�rb�ttrad/ut�kad information g�llande stationer Utveckling av digitala tj�nster: Datahantering, simulering, ut�kad redovisning
 9. 9. Geologi f�r ett h�llbart samh�lle Samarbete mellan SMHI och SGU avseende b�ttre prognosverktyg
 10. 10. Geologi f�r ett h�llbart samh�lle Extrasatsning inom bristomr�den Fokusomr�den inom ovalerna Grundvatten i berg och mindre magasin vid Bohuskusten, Blekinge, Sm�land- Roslagen Grundvatten i jordlager Halland, V�sterg�tland, Uppland och V�sternorrland Ut�kad kemisk provtagning inom karteringen
 11. 11. Geologi f�r ett h�llbart samh�lle 3D- modeller �ver viktiga grundvattentillg�ngar

×