Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Robert Earon-Grundvattensakerhet-i-ett-andrat-klimat

71 views

Published on

Grundvattendagarna 2019

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Robert Earon-Grundvattensakerhet-i-ett-andrat-klimat

 1. 1. GRUNDVATTENSÄKERHET I ETT ÄNDRAT KLIMAT STORATIVITET OCH NEDERBÖRDS-AVDUNSTNINGSBALANSEN Robert Earon & Bo Olofsson Oktober 2019
 2. 2. Vattenförsörjning i kustnära områden • Oftast genom borrade brunnar som försörjer 1-2 familjer • Icke areellt jämnfördelat • Uttag kan variera kraftigt under året, med högst uttag under sommarsäsongen • Hantering av vattenresurser varierar mellan olika kommunerna • Vilket är det viktigaste begreppet gällande enskilda brunnar? Bakgrund 2 Berg Lera Morän Sand Grus Brunn
 3. 3. Olika former av krav på enskild vattentäkt • Inget tillstånd från kommunen för att anlägga en dricksvattenbrunn avsedd för husbehovsförbrukning för enfamiljsfastighet, tvåfamiljsfastighet eller jordbruksfastighet (Norrtälje) • Tillstånd krävs i vissa områden (Nacka) • Anmälningsplikt inom kustzonen med tillståndsplikt inom vissa områden (Nynäshamn) • Tillstånd krävs inom vissa områden (Västervik) • Tillstånd krävs inom vissa områden där det råder brist på vatten (Värmdö) • Krav på anmälan eller tillstånd (Oskarshamn) • Anmälan (Östhammar)
 4. 4. Vattenförvaringsvolym som behövs för 30 l (per m2) • Berg (med kinematisk porositet 0.03%,) ca. 100 m • Morän 5%, ca. 0.6 m • Grus, ca. 0.1 m Geologins roll 4 Morän Sprucket berg Grus
 5. 5. 0 20 40 60 80 100 120 140 GRUNDVATTENBILDNING(MM) PM_ET Linacre Catchment Outflow Grundvattenbildning, Eknäs 2016-2017
 6. 6. Norrtälje Kommun, historiska data 1991- 2018 ET Beräknat från utflödet i Finsta Nederbörd från Norrveda Station Vatten- överskott Risk?
 7. 7. Heterogenitet i heterogeniteten • Karakterisering är extremt svårt på grund av en oförutsägbar heterogenitet • I det översta området, skillnader mellan mätningar mellan brunnar i brunnsarkivet minskar när de kommer närmare varandra • Men söderut försvinner den rumsliga korrelationen! Skillnad i brunnsdata vs. avstånd
 8. 8. En rumslig grundvattenbalansberäkning • I varje pixel uppskattar man grundvattentillgång baserat på jorddjup, jordart, bergart och avstånd från sprickzon • En rumslig uttagskarta tas fram med hjälp av antagna uttagspunkter • Dessa kombineras med grundvattenbildning uppskattat med hjälp av nederbörd (SMHI) och uppskattad avdunstning och/eller beräkning från ett avrinningsområde i närheten
 9. 9. UTTAG OCH LAGRING Högt Uttag Stor lagring Rullstensås
 10. 10. Mätningar frånVärmdö, Stockholm 10 Well 96_1 Well 96_2Brunn utan jordtäcke Brunn med jordtäcke Verkliga mätningar Modellresultat Jordlagren fungerar som påfyllningsreservoarer
 11. 11. • En tydligt ojämnt fördelad grundvattenpåverkan, ofta i låga topografiska områden med flera brunnar • Vikten av jordfyllda dalgångar som fungerar som reservoarer under sommarsäsongen • Upplösningen av modellen har en viktig roll i avgränsningen av områden men inte identifiering Viktiga resultat 11 (Municipal estimate)(Spatial Groundwater Balance) (Converted difference)
 12. 12. • Modellering med 5% (vänster) och 10% (mitten) avdunstnings ökning från historisk data visar lite miljöstress • När avdunstningen överstiger nederbörden är effekterna av användningen märkbara och genomgående • Områden som har ett hållbart uttag idag kan visa sig ha en begränsad förmåga att återhämta sig under ändrade klimatförhållanden Avdunstning-nederbördsbalans 12 +5% ET +10% ET +20% ET
 13. 13. Avrundning • Heterogenitet i grundvattenbildning (tid och rum), grundvattenmagasinet (rum) och uttag (tid och rum) illustrerar behovet av verktyg som tar hänsyn till dessa egenskaper • Planering och hantering av grundvattenresurser i kustnära områden skulle förstärkas med hjälp av rumsliga verktyg som kan identifiera områden som är sårbara • En förändring av nederbörd-avdunstningsbalansen kan orsaka oförutsedd påverkan i områden som idag kan anses som hållbara
 14. 14. Tack!

×