Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Karin Sjostrand-Metoder-for-atgardsprioritering-i-omraden-med-vattenbrist

37 views

Published on

Grundvattendagarna 2019

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Karin Sjostrand-Metoder-for-atgardsprioritering-i-omraden-med-vattenbrist

 1. 1. Metoder för åtgärdsprioritering i områden med vattenbrist Karin Sjöstrand, Andreas Lindhe, Tore Söderqvist, Peter Dahlqvist, Lars Rosén Andreas Nicolaidis, Björn Holgersson, Maria Forsgård, Eva Hellstrand Josefine Klingberg, Noor Sedehi Zadeh, Mattias Haraldsson
 2. 2. Gotland Sektor Förbrukning 2015 (miljon m3/år) Förväntad ökning till 2045 Hushåll, kommunalt 2,5 +20% Hushåll, enskilt 1,2 +20% Djurhållning, kommunalt 0,2 +100% Djurhållning, enskilt 1,3 +5% Turism, kommunalt 1,3 +30% Turism, enskilt NA NA Industri, kommunalt 0,3 +100% Industri, enskilt 5,8 +10% Bevattning 5,0 +100% Totalt 17,6 +40%Länsstyrelsen (2018)
 3. 3. Åtgärdskostnadskurva 3 Potential, ökad vattentillgång (m3/år) Marginalkostnad (SEK/m3) Årligt ökad vattentillgång Kostnad per kubikmeter Åtgärder med negativa kostnader, kostnadsbesparingar för beslutsfattaren Åtgärder med positiva kostnader, nettokostnader för beslutsfattaren Åtgärd A Åtgärd B Åtgärd C
 4. 4. Metod • Intressentworkshop: identifiera åtgärder • Finansiell kostnadsnyttoanalys: – Investeringskostnader – Drift- och underhållskostnader – Eventuella kostnadsbesparingar • Tidshorisont: 2019 – 2045 • Diskonteringsräntor: 1,4%, 3,5% och 5% • Kostnadseffektivitet (kr/m3) • Känslighets- och osäkerhetsanalys (Monte Carlo) 4 $
 5. 5. Analyserade åtgärder •Konstgjord grundvattenbildning •Ökat grundvattenuttag •Ökat ytvattenuttag •Avsaltning •Aktiv läcksökning •Förbättrad avloppsrening för bevattning Kommun •Reglerbara dämmen •Bevattningsdammar •Ändrad bevattningsteknik -rampbevattning Lantbruk •Regnvatteninsamling för dricksvattenproduktion •BDT-återvinning •Småskalig avsaltning •Vakuumtoaletter Hushåll •Återvinning av länsvatten från kalkindustri •Vattensnål teknik i hotellbranschen •Bräckvattentoaletter/pooler på campingar Industri/besöksnäring
 6. 6. SCARCE - verktyg för åtgärdsprioritering 6
 7. 7. RAUQ Risk Assessment and Uncertainty Quantification 0 1 Scenarier Nuvarande risk Riskreducerande åtgärd 1 Risk att inte kunna leverera vatten Sannolikhet Konsekvens
 8. 8. Produktionsnivå Normal Vid leveransavbrott TidAvbrott Vatten- försörjning återställd Konsekvenser av leveransavbrott Värdet av kommunalt dricksvatten Näring Utvinning av mineral, service till utvinning Livsmedel, dryck, tobak Textil, kläder, läder Trävaruindustri Massa, papper, pappersvaror Grafisk produktion, reproduktion Stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter Kemikalier, farmaceutiska basprodukter, läkemedel Gummi- och plastvaror, mineralprodukter Stål- och metallverk: metallvaror Datorer, elektronik, optik och elapparatur Övrig maskinindustri Transportmedelindustri Möbelindustri Annan tillverkningsindustri Reparation och installation av maskiner och apparater El-, gas- och värmeverk
 9. 9. Sammanfattning • Tillgång på vatten kan vara ett problem även i Sverige • Ökad tillgänglighet på vatten kan skapas på många sätt • Beslutsstöd: – kan hjälpa oss identifiera de mest kostnadseffektiva, samhällsekonomiskt lönsamma, eller mest hållbara åtgärdsalternativen – ger struktur och transparens för beslutsfattandet – kan hjälpa oss identifiera vilka parametrar som bör utvärderas noggrannare för att minimera osäkerheter • Processen är ofta lika viktig som resultatet 9
 10. 10. Karin Sjöstrand karin.sjostrand@ri.se

×