Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Joel Jansson-Grundvatten-och-ekosystem-i-VISS

48 views

Published on

Grundvattendagarna 2019

 • Too busy to workout? NO PROBLEM! ONE MINUTE WEIGHT LOSS, CLICK HERE ♥♥♥ http://t.cn/A6Pnfmge
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Joel Jansson-Grundvatten-och-ekosystem-i-VISS

 1. 1. viss.lansstyrelsen.se Grundvatten och ekosystem i VISS Nya möjligheter för dig som arbetar med grundvatten Joel Jansson VISS-Centrum www.viss.lansstyrelsen.se
 2. 2. viss.lansstyrelsen.se Vad är VISS? • VattenInformationsSystem Sverige (VISS) • Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten. • Ca 7 500 sjöar. • Ca 16 700 vattendrag • Ca 3 700 grundvatten • Ca 650 kustvatten
 3. 3. viss.lansstyrelsen.se Grundvatten och ekosystem - Ett gammal önskemål Idé: Skapa kopplingar mellan grundvatten och ekosystem på ytan och presentera dessa. Varför: För att visa hur grundvatten påverkar miljöer på ytan (och i viss mån vice versa). Önskemålet har funnits länge. Har tidigare utvecklats lösningar, men dessa lanserades aldrig. Den nya funktionen gäller inte för grundvatten i berg.
 4. 4. viss.lansstyrelsen.se Vad kan detta användas till? Exempel: 1. Miljökonsekvensanalyser. 2. Natura 2000. 3. Dricksvattenuttag. 4. Prioritering av insatser mot föroreningar.
 5. 5. viss.lansstyrelsen.se Alla dessa komplicerade ord… • Kontakt med ytvatten - Helt eller delvis geografisk överlappning mellan ytvatten och grundvatten. • Grundvattenanslutna akvatiska ekosystem - ”Ett anslutet akvatiskt ekosystem är ett ekosystem i ytvatten som genom hydraulisk kontakt med en grundvattenförekomst utbyter betydande mängder vatten med denna. (SGU-FS 2013:1 §3)” • Grundvattenberoende terrestra ekosystem - “Ett grundvattenberoende terrestert ekosystem är direkt beroende av utflödande grundvatten från en grundvattenförekomst eller av en viss grundvattennivå i grundvattenförekomsten (SGU-FS 2013:1 § 3)”
 6. 6. viss.lansstyrelsen.se För att hitta de nya funktionerna: Gå till VISS. viss.lansstyrelsen.se
 7. 7. viss.lansstyrelsen.se Leta upp en grundvattenförekomst.
 8. 8. viss.lansstyrelsen.se Strax under kartan finns en ny liten modul som visar vilka ytvattenförekomster som grundvattnet har kontakt med. Klickar du på en av ytvattenförekomsterna i listan som har kontakt…
 9. 9. viss.lansstyrelsen.se …kommer du till sidan för den ytvattenförekomsten.
 10. 10. viss.lansstyrelsen.se Går du ner på sidan för en ytvattenförekomsten hittar du en motsvarande modul som visar om den här ytvattenförekomsten har kontakt med ett grundvatten. Klickar du på ett grundvatten i den här listan…
 11. 11. viss.lansstyrelsen.se …kommer du tillbaka till grundvattensidan som har kontakt.
 12. 12. viss.lansstyrelsen.se Längre ner på en grundvattensida hittar du två nya större moduler. (Utseendet är ännu inte helt klart och kommer att ändras något).
 13. 13. viss.lansstyrelsen.se I den första modulen visas alla ytvattenförekomster som har en anslutning till grundvattnet. Motivtext som motiverar anslutningen finns ännu inte i modulen, men kommer läggas till för varje objekt i listan. Klickar du på namnet kommer du till…
 14. 14. viss.lansstyrelsen.se …sidan för den ytvattenförekomst som har en anslutning till grundvattnet (alltså utbyter en betydande mängd vatten med denna).
 15. 15. viss.lansstyrelsen.se I den andra modulen på grundvattensidan visas namnet på alla skyddade områden (i nuläget bara Natura 2000-områden) som har naturtyper som är beroende av grundvattnet. Observera att ytvattenförekomstens namn i den första modulen kan ha samma namn som det skyddade området i den andra modulen (som i exemplet). Klickar du på namnet…
 16. 16. viss.lansstyrelsen.se Länk till skyddade området …fälls en ruta ut som visar detaljer om området. Här finns bland annat områdets Natura 2000-ID, vilka naturtyper i området som är beroende av grundvattnet (observera här att det faktiskt även kan förekomma limniska eller akvatiska naturtyper som är beroende), motivtext och bedömningens säkerhet. Vi arbetar på att lägga till en länk till det skyddade områdets sida i VISS. Jag har markerat ut ungefär var denna kommer vara placerad.
 17. 17. viss.lansstyrelsen.se Ett skyddat områdes sida i VISS ser ut så här. Här finns detaljerad information om området och, bland annat, lagtextreferenser.
 18. 18. viss.lansstyrelsen.se Vill du ta ut mycket data för stora områden kan du istället göra en export. Då går du till Hämta data-fliken längst upp på sidan och klickar på Statusklassningar.
 19. 19. viss.lansstyrelsen.se Du kan välja mellan två exporter: nr V och nr VI. Dessa exporterar grundvattenanslutna akvatiska ekosystem respektive grundvattenberoende terrestra ekosystem. Du fyller i exportfiltret på samma sätt som för alla andra exporter i VISS. Resultatet blir en Excelfil med alla objekt i det område du sökte i.
 20. 20. viss.lansstyrelsen.se VISS kan ibland vara svårt att förstå! Är det något du inte förstår eller hittar kan du höra av dig till VISS-supporten. Klicka på Om VISS-fliken längst upp på sidan och välj Kontakta oss. Där hittar du kontaktinformation till VISS-supporten.
 21. 21. viss.lansstyrelsen.se Lycka till! www.viss.lansstyrelsen.se

×