Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Johan Strandberg-Dricksvattenproduktion-nar-spelreglerna-andras

46 views

Published on

Grundvattendagarna 2019

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Johan Strandberg-Dricksvattenproduktion-nar-spelreglerna-andras

 1. 1. Dricksvattenproduktion när spelreglerna ändras Användning av yt- och grundvattenmodeller i dricksvattenproduktionen
 2. 2. IVL | Rökebo Vattenverk ● Byggt på 1950-talet ● Producerar ca 14 000 m3 vatten per dygn ● Blandar råvatten från sjö (70 %) med grundvatten (30 %) ● Ökande halt organiskt material ● Ökande halt mangan och järn i grundvatten
 3. 3. IVL | Hydrologisk modell Hydrogeologisk modell Ytvattenkemisk massbalansmodell Processkemisk Dosmodell
 4. 4. IVL | Sjön Öjaren och Årsundaåsen
 5. 5. IVL |
 6. 6. IVL |
 7. 7. Men klimatet då?
 8. 8. IVL | Tillrinning och ytnivå
 9. 9. IVL | Ytvattenkvalitet 0 2 4 6 8 10 12 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec µg/l TP TP ytvatten Baseline TP ytvatten 2060 0 5 10 15 20 25 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec mg/l TOC TOC ytvatten Baseline TOC ytvatten 2060
 10. 10. IVL | Grundvatten
 11. 11. IVL | Vinster ● Simulering av effekter från klimatförändringar, som underlag för planering på lång sikt. ● Prediktion av vädrets påverkan på råvattenkällorna, som underlag för månadsvis produktionsplanering. ● Strukturerad insamling av data möjliggör modellering av andra variabler såsom produktionskostnad eller kemisk modellering. ● Tillsammans med sensorer och automatiserad datainsamling kan modellerna på sikt ”förbättra sig själva”. ● Allt sammantaget, bättre leveranssäkerhet på naturens villkor
 12. 12. Tack! Johan Strandberg, Projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet

×