Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ในโลกที่มีแต่คนเก่ง
อยากสําเร็จต้องกล้าฉีก
Disrupt Yourself
เคล็ดลับสู่ความสําเร็จที่นํามาจากหลักสูตรฮาร์วาร์ด
ส่งตรงถึงมื...
ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากส�าเร็จต้องกล้าฉีก
Disrupt Yourself
Copyright © 2015 by Whitney Johnson
First published by Bibliom...
สารบัญ
บทนํา 1
บทที่ 1 เลือกความเสี่ยงที่ใช่ 17
บทที่ 2 ใช้จุดแข็งที่เฉพาะตัว 43
บทที่ 3 ยิ้มรับข้อจํากัด 75
บทที่ 4 เอาชน...
1
ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสําเร็จต้องกล้าฉีก บทนํา
บทนํา
ทุกคนอยู่เสมอกันก่อนคลื่นจะมา
แลด แฮมิลตัน นักโต้คลื่นมืออาชีพ
นป...
2
ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสําเร็จต้องกล้าฉีก บทนํา
ได้พูดถึงงานวิจัยของฉัน เขาเรียกฉันว่า “ท่านหญิงวิทย์นี่”
สถาบันการเงิน...
3
ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสําเร็จต้องกล้าฉีก บทนํา
สนับสนุนฉัน เขายอมให้ฉันข้ามสายงานจากเลขานุการไปเป็น
วาณิชธนากรซึ่งเป็น...
4
ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสําเร็จต้องกล้าฉีก บทนํา
โตโยต้าเข้าสู่ตลาดอเมริกาในช่วงปี1950บริษัทเสนอขายรถรุ่น
โคโรน่า ซึ่งเป...
5
ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสําเร็จต้องกล้าฉีก บทนํา
บริษัททาทาของอินเดีย และบริษัทเชอร์รี่ของจีน ต่างพร้อมแล้ว
ที่จะมาชิงพื...
6
ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสําเร็จต้องกล้าฉีก บทนํา
มีก�าลังซื้อมือถือได้บ้าง?”และ“ใครที่เข้าถึงระบบเครดิตได้บ้าง?”
จากนั้น...
7
ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสําเร็จต้องกล้าฉีก บทนํา
ฉันได้ยินเคลย์ตัน คริสเตนเซ่น พูดถึงแนวคิดการพลิก
วงการธุรกิจเป็นครั้งแ...
8
ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสําเร็จต้องกล้าฉีก บทนํา
อาจก�าลังเปลี่ยนงานที่ท�า เปลี่ยนหน้าที่ภายในบริษัท หรือ
กระโดดข้ามไปสู...
9
ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสําเร็จต้องกล้าฉีก บทนํา
ช้าๆ อยู่นานก่อนจะทะยานขึ้นอย่างรวดเร็ว แล้วก็กลับไปโตช้า
อีกครั้ง โมเด...
10
ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสําเร็จต้องกล้าฉีก บทนํา
ยกตัวอย่างเช่นเฟซบุ๊กต้องใช้เวลาถึง4ปีเพื่อไต่ไปแตะ
จุดพลิกผัน ซึ่งเท่...
11
ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสําเร็จต้องกล้าฉีก บทนํา
ช�า าญไ ้ า ี่เส้ โค้ง ัว S อ ิ า ไว้แล้ว คุ จะ องเห็
โอกาสและคว้า ั ไ...
12
ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสําเร็จต้องกล้าฉีก บทนํา
เ ื่อต้อง ึก ัตต์ ชิ และได ์ แต่เ ื่อเขา ว เอาทักษะต่างๆ
เข้าด้ว กั ลก...
208
ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสําเร็จต้องกล้าฉีก ประวัติผู้เขียน
ประวัติผู้เขียน
วิทย์นี่ จอห์นสันเป็น“มือดี”ที่คอยเลือกหุ้น...
209
ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสําเร็จต้องกล้าฉีก ประวัติผู้เขียน
ปัจจุบัน วิทย์นี่เป็นนักเขียนหนังสือขายดีอย่าง Dare,
Dream,...
ตัวอย่างหนังสือ ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสำเร็จต้องกล้าฉีก
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ตัวอย่างหนังสือ ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสำเร็จต้องกล้าฉีก

793 views

Published on

ชื่อหนังสือ : ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสำเร็จต้องกล้าฉีก
ชื่อหนังสือต้นฉบับ : Disrupt Yourself
ผู้เขียน : Whitney Johnson
สำนักพิมพ์ : บิงโก Bingo
จำนวนหน้า : 210 หน้า ปกอ่อน
ราคา : 215 บาท

Published in: Self Improvement
 • If u need a hand in making your writing assignments - visit ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ for more detailed information.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

ตัวอย่างหนังสือ ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสำเร็จต้องกล้าฉีก

 1. 1. ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสําเร็จต้องกล้าฉีก Disrupt Yourself เคล็ดลับสู่ความสําเร็จที่นํามาจากหลักสูตรฮาร์วาร์ด ส่งตรงถึงมือคุณ Whitney Johnson
 2. 2. ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากส�าเร็จต้องกล้าฉีก Disrupt Yourself Copyright © 2015 by Whitney Johnson First published by Bibliomotion, Inc., Brookline, Massachusetts, USA. This translation is published by arrangement with Bibliomotion, Inc. Thai language translation copyright © 2017 by Superposition Co., Ltd. All rights reserved. เลขมาตรฐานสากลประจ�าหนังสือ ISBN 978-616-8109-05-2 ผู้เขียน Whitney Johnson ผู้แปล อิทธิพล จึงวัฒนาวงศ์ กองบรรณาธิการ จิรวรรณ วงค�าเสา, ธีร์ มีนสุข, ปิยะพงษ์ ศิริสุทธานันท์, นิชา มายสมิทธ์ ออกแบบปก Bookcreation, นิชา มายสมิทธ์ จัดหน้า Bookcreation ราคา 215 บาท จัดพิมพ์โดย ส�านักพิมพ์บิงโก ภายในเครือ บริษัท ซุปเปอร์โพซิชั่น จ�ากัด (Superposition Co., Ltd.) 18 ซอยดุลิยา ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 อีเมล superposition.books@gmail.com โทรศัพท์ 094-810-7272 เว็บไซต์ www.bingobook.co เฟซบุ๊ก www.facebook.com/bingobooks จัดจ�าหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) SE-EDUCATION Public Company Limited เลขที่ 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 เว็บไซต์ www.se-ed.com หากต้องการสั่งซื้อเป็นจ�านวนมาก กรุณาติดต่อรับส่วนลดได้ที่ บริษัท ซุปเปอร์โพซิชั่น จ�ากัด อีเมล์ superposition.books@gmail.com
 3. 3. สารบัญ บทนํา 1 บทที่ 1 เลือกความเสี่ยงที่ใช่ 17 บทที่ 2 ใช้จุดแข็งที่เฉพาะตัว 43 บทที่ 3 ยิ้มรับข้อจํากัด 75 บทที่ 4 เอาชนะความยึดมั่นถือมั่นในตัวเอง 105 บทที่ 5 ก้าวถอยหลังเพื่อเติบโต 131 บทที่ 6 ชื่นชมความล้มเหลว 159 บทที่ 7 จงเป็นนักสํารวจ 179 ส่งท้าย 203 ประวัติผู้เขียน 208
 4. 4. 1 ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสําเร็จต้องกล้าฉีก บทนํา บทนํา ทุกคนอยู่เสมอกันก่อนคลื่นจะมา แลด แฮมิลตัน นักโต้คลื่นมืออาชีพ นปี2005ฉันเป็นนักวิเคราะห์ตลาดทุนที่บริษัทเมอริลลินช์ บ่ายวันหนึ่งเมื่อฉันบอกกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งว่าฉันจะ ลาออกจากวอลสตรีท เธอถึงกับอึ้งและถามว่า “นี่เธอรู้ใช่ไหม ว่าท�าอะไรอยู่?”นั่นเป็นการพูดอย่างสุภาพว่า“เธอจะบ้าไปแล้ว เหรอ?” งานของฉันคือให้ค�าแนะน�าเรื่องการซื้อหรือขายหุ้นบริษัท ต่างๆ และอาชีพก�าลังไปได้สวยทีเดียว ฉันเพิ่งกลับจากกรุง เม็กซิโกซิตี้หลังร่วมงานวันนักลงทุนของบริษัทอเมริกาโมบิล ซึ่ง ปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการสัญญาณมือถือที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสี่ ของโลก ขณะที่ฉันนั่งลงท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานคนอื่นๆ อีกนับ ร้อยคาลอสสลิมผู้ถือหุ้นใหญ่และหนึ่งในชายที่รวยที่สุดในโลก ใ
 5. 5. 2 ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสําเร็จต้องกล้าฉีก บทนํา ได้พูดถึงงานวิจัยของฉัน เขาเรียกฉันว่า “ท่านหญิงวิทย์นี่” สถาบันการเงินขนาดใหญ่ เช่น ฟิเดลลิตี้ อินเวสต์เมนท์ ขอน�า โมเดลทางการเงินของฉันไปใช้ และเมื่อฉันเพิ่มหรือลดคะแนน ความน่าเชื่อถือในหุ้นตัวใดก็ตาม ราคาของมันมักจะวิ่งขึ้นลง ตามไปหลายจุด เรียกได้ว่าฉันขึ้นมายืนอยู่บนจุดสูงสุดของอาชีพแล้วแต่ กว่าจะปีนขึ้นมายืนอยู่แถวหน้าและได้รับค�าชื่นชมขนาดนี้ก็ไม่ใช่ เรื่องง่าย ฉันกับสามีย้ายมานิวยอร์กเมื่อปี 1989 เพื่อเขาจะได้ เรียนต่อปริญญาเอกด้านชีววิทยาโมเลกุลที่มหาวิทยาลัย โคลัมเบีย ฉันต้องหางานท�าเพราะช่วงนั้นพวกเรามีค่าใช้จ่าย เยอะมาก ฉันเรียนจบมาด้านดนตรี (สาขาเปียโน) ไม่มี ประสบการณ์ท�างานไม่มีเส้นสายไม่มีแม้กระทั่งความมั่นใจฉัน จึงเริ่มต้นงานเป็นเลขาในบริษัทนายหน้าค้าหุ้นชื่อสมิธบาร์นีย์ ย่านใจกลางเมืองแมนฮัตตัน ที่ในยุคนั้นมีสภาพเหมือนในหนัง เรื่องไลเออร์สโป๊กเกอร์(Liar’sPoker),บอนไฟร์ออฟเดอะแวนิตี้ส์ (Bonfire of the Vanities) และเวิร์กกิ้งเกิร์ล (Working Girl) การท�างานในย่านวอลสตรีทเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมาก ฉัน เริ่มลงเรียนวิชาธุรกิจช่วงกลางคืน โชคดีที่ฉันมีหัวหน้าที่คอย
 6. 6. 3 ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสําเร็จต้องกล้าฉีก บทนํา สนับสนุนฉัน เขายอมให้ฉันข้ามสายงานจากเลขานุการไปเป็น วาณิชธนากรซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก ต่อมาฉันได้กลาย เป็นนักวิเคราะห์หุ้น และตามมาด้วยการก่อตั้งบริษัทการลงทุน ชื่อ Rose Park Advisors ร่วมกับเคลย์ตัน คริสเตนเซ่น ศาสตราจารย์จากโรงเรียนธุรกิจฮาร์วาร์ด ฉันก้าวไปมีบทบาทในตลาดหุ้นจากงานเลขานุการ จากนั้นค่อยผันตัวไปเป็นผู้ประกอบการฉันขอเรียกตัวเองว่าเป็น นักพลิกชีวิต(Disruptor)ค�านี้น�ามาจากค�าว่า“นวัตกรรมพลิก กระแส” (Disruptive Innovation) ซึ่งเป็นค�าที่คริสเตนเซ่นเริ่ม ใช้เพื่ออธิบายถึงนวัตกรรมที่ตีตลาดจากระดับล่าง แต่สามารถ พลิกมาครองส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมนั้นได้ใน ที่สุด ในกรณีของฉัน นอกจากจะไต่เต้าจากล่างขึ้นบนมาได้ ฉัน ยังคิดจะพลิกอาชีพตัวเองอีก ไม่น่าแปลกใจว่าท�าไมเพื่อนของ ฉันถึงคิดว่าฉันสติหลุดไปแล้ว ตามแนวคิดของคริสเตนเซ่น บริษัทนักพลิกเกมเหล่านี้ (ซึ่งถ้าเป็นคนก็คือนักพลิกชีวิต)จะรุกยึดพื้นที่จากตลาดล่างด้วย การเสนอผลิตภัณฑ์ที่สร้างก�าไรต�่าและดูด้อยค่า ท�าให้มี สถานภาพค่อนข้างอ่อนแอในตอนต้น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อ
 7. 7. 4 ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสําเร็จต้องกล้าฉีก บทนํา โตโยต้าเข้าสู่ตลาดอเมริกาในช่วงปี1950บริษัทเสนอขายรถรุ่น โคโรน่า ซึ่งเป็นรถยนต์ขนาดเล็กราคาถูกที่ไม่มีองค์ประกอบ เก๋ไก๋อะไรเลย มีดีก็แค่ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อรถยนต์ ที่มีงบประมาณจ�ากัด ในตอนนั้นไม่มีใครกังวลว่าผู้ผลิตรถยนต์หน้าใหม่จาก ญี่ปุ่นจะเข้ามาครองพื้นที่ขนาดใหญ่ในตลาดรถยนต์ของอเมริกา ตามหลักแล้วผู้น�าตลาดอย่างบริษัท General Motors (GM) สามารถไล่บี้บริษัทเล็กๆ เหล่านี้ได้อย่างสบาย แต่พวกเขาแทบ ไม่ใส่ใจเลยเพราะคิดไปว่า“ก็แค่บริษัทงี่เง่าที่ไม่สลักส�าคัญอะไร กับผลประกอบการของบริษัทเราเลยหันมาสนใจกับเรื่องที่ใหญ่ กว่า เร็วกว่า และดีกว่าเถอะ” ในช่วงแรกมันดูไม่สมเหตุผลเลยที่บริษัท GM จะมอง โตโยต้าโคโรน่าเป็นคู่แข่งปัญหาก็คือเมื่อนักพลิกเกมตั้งหลักได้ เมื่อไหร่ ก็ยากจะหยุดพวกเขาให้ไต่เต้าไปยังตลาดที่ใหญ่ขึ้น ผลิตสินค้าคุณภาพดีขึ้นและท�าก�าไรต่อชิ้นได้เยอะขึ้นกว่าGM จะรู้ตัวว่าควรตอบโต้ก็สายไปเสียแล้ว โตโยต้าได้เคลื่อนตัวสู่ ตลาดบนด้วยการออกรถยนต์คัมรี่ และตามมาด้วยเล็กซัส ใน ภายหลังโตโยต้ายกตลาดล่างให้กับฮุนไดของเกาหลีใต้ในตอนนี้
 8. 8. 5 ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสําเร็จต้องกล้าฉีก บทนํา บริษัททาทาของอินเดีย และบริษัทเชอร์รี่ของจีน ต่างพร้อมแล้ว ที่จะมาชิงพื้นที่ในตลาดล่าง ส�าหรับนักลงทุนในวอลสตรีท บริษัทนักพลิกเกมเหล่านี้ คือบริษัทที่พวกเขาอยากลงทุนด้วยตั้งแต่ต้นเพราะโอกาสเติบโต ของบริษัทเหล่านี้สูงมาก ใครบ้างไม่อยากได้หุ้นของโตโยต้าใน ช่วงยุค 70 ล่ะ? แต่เรามักไม่ทันสังเกตนักพลิกเกม ที่แฝงตัวอยู่ในตลาดล่าง ในปี 2002 ฉันเริ่มท�างานที่บริษัทอเมริกันโมบิล (บริษัท เครือข่ายมือถือจากเม็กซิโก)ฉันมีหน้าที่สร้างโมเดลทางการเงิน เพื่อวิเคราะห์ราคาหุ้นในการประเมินหุ้นฉันจ�าเป็นต้องคาดการณ์ ว่าผู้คนในเม็กซิโกจะหันมาใช้โทรศัพท์มือถือได้เร็วแค่ไหน ในปี 2002 คนในเม็กซิโกเพียง 25% มีโทรศัพท์มือถือใช้ ซึ่งโตขึ้นเพียง 1% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่โทรศัพท์บ้าน กลับเติบโตถึง15%ในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อฉันต้องคิดให้ตกว่า โทรศัพท์มือถือจะโตได้แค่ไหน ก่อนอื่นต้องตั้งค�าถามว่า “ใครที่
 9. 9. 6 ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสําเร็จต้องกล้าฉีก บทนํา มีก�าลังซื้อมือถือได้บ้าง?”และ“ใครที่เข้าถึงระบบเครดิตได้บ้าง?” จากนั้นฉันจึงสรุปโอกาสเติบโตที่ 40% หรือเท่ากับ 40 ล้านคน ในปี 2007 ตอนนี้เองที่คาลอสสลิมก้าวเข้ามาในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทอเมริกันโมบิล เขามองเห็นโอกาสที่ใหญ่กว่านั้นมาก นอกจากคนจ�านวน 40 ล้านคนที่ฉันเห็น เขามองไปยังคนใน เม็กซิโกอีก60ล้านคนที่อยากมีมือถือใช้แต่ไม่มีเงินมากพอเขา จึงแก้ปัญหาด้วยการหั่นราคาขายมือถือลงและเสนอระบบเติม เงินที่ท�าให้ลูกค้าไม่ต้องมาจ่ายเงินก้อนโตทีหลัง ถึงแม้คุณภาพ เสียงจะแย่ แต่ก็ดีกว่าไม่มีให้ใช้ 10ปีให้หลังคนเม็กซิกันใช้โทรศัพท์บ้านเพิ่มขึ้นจาก15% เป็น20%ในขณะที่จ�านวนคนใช้โทรศัพท์มือถือพุ่งจาก40%ที่ ฉันคาดไว้ ไปแตะที่ 90% นอกจากก�าไรจะเพิ่มขึ้น คุณภาพ เทคโนโลยีก็ดีขึ้นด้วย นี่แหละที่เรียกว่า พลิกเกม !
 10. 10. 7 ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสําเร็จต้องกล้าฉีก บทนํา ฉันได้ยินเคลย์ตัน คริสเตนเซ่น พูดถึงแนวคิดการพลิก วงการธุรกิจเป็นครั้งแรกในงานสัมมนาธุรกิจครั้งหนึ่งฉันรู้ได้ทันที ว่าทฤษฎีนี้นี่แหละ ที่อธิบายว่าท�าไมฉันถึงคาดการณ์โอกาส เติบโตของโทรศัพท์มือถือผิดไปได้ขนาดนั้น เรามักมองไม่ออกว่าบริษัทไหนจะโผล่ขึ้นมาพลิกวงการ ธุรกิจเพราะธุรกิจใหม่ที่เพิ่งเกิดนั้นมักโตช้าๆเงียบๆอยู่ยาวนาน หลายปีก่อนจะพลิกขึ้นมาปฏิวัติตลาดในชั่วพริบตา ประเทศ เม็กซิโกเริ่มมีโทรศัพท์มือถือใช้ตั้งแต่ปี1988แต่กลับมีคนใช้งาน แค่ 1% เป็นเวลาเกือบ 10 ปี แต่แล้ว ระหว่างปี 1997 - 2002 ความต้องการก็พุ่งขึ้นเป็น 25% ในช่วงเวลาสั้นๆ เมื่อโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วคุณจะเจอการเปลี่ยนแปลง ที่ยิ่งใหญ่ครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งเป็นได้ทั้งวิกฤตและโอกาสหนังสือ เล่มนี้จะไม่ได้สอนคุณให้ต่อต้านพลังของการเปลี่ยนแปลง แต่ เป็นการใช้ประโยชน์จากมันหนังสือเล่มนี้จะสอนให้คุณเกาะไป กับเกลียวคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงและใช้มันเป็นแรงส่งให้คุณ ทะยานไปสู่จุดหมาย ถึงเวลาต้องพลิกชีวิตตัวคุณเองแล้ว! คุณอาจก�าลังลองท�าสิ่งใหม่ๆ เช่น ลาออกจากงานที่ดู มั่นคงเพื่อไปท�าธุรกิจอย่างที่ฉันท�าตอนออกจากวอลสตรีทคุณ
 11. 11. 8 ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสําเร็จต้องกล้าฉีก บทนํา อาจก�าลังเปลี่ยนงานที่ท�า เปลี่ยนหน้าที่ภายในบริษัท หรือ กระโดดข้ามไปสู่สายงานใหม่ในบทต่างๆซึ่งรออยู่ข้างหน้าคุณ จะได้เรียนรู้วิธีพลิกชีวิตตัวเอง เพื่อไม่ให้คุณหยุดก้าวหน้าและ ถูกแซงโดยผู้มาใหม่(ผู้มาใหม่ในที่นี้คือคนที่หนุ่มกว่าฉลาดกว่า และคล่องแคล่วกว่า)ตัวคุณและอาชีพของคุณจะได้เติบโตเร็วขึ้น ทําความเข้าใจเส้นโค้งตัว S คนเราจะมีวิธีคิดมาจากสิ่งที่เราพบเจอบ่อยๆเราจะเรียนรู้ว่าท�า อะไรแล้วได้ผลอย่างไรแล้วเริ่มคาดเดาอนาคตจากประสบการณ์ เราจะเดาอนาคตได้ดีถ้าท�าสิ่งต่างๆ แล้วเห็นผลลัพธ์ทันที นี่คือ เหตุผลว่าท�าไมเด็กวัยหัดเดินจึงชอบส�ารวจสวิตช์ไฟ เพราะกด สวิตช์แล้วไฟติดทันตาเห็น แต่เราจะคาดเดาอนาคตได้ถูกต้อง น้อยลง เมื่อเห็นผลช้าหรือไม่ชัดเจน เส้นโค้งตัว S (S-curve) เป็นโมเดลที่คิดค้นขึ้นมาเนิ่น นานเพื่ออธิบายว่าท�าไมสิ่งต่างๆบนโลกมักเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้ง ตัวเสมอ โมเดลนี้ถูกน�ามาใช้อธิบายว่านวัตกรรมพลิกกระแส เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราได้อย่างไร และท�าไมธุรกิจมักโต
 12. 12. 9 ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสําเร็จต้องกล้าฉีก บทนํา ช้าๆ อยู่นานก่อนจะทะยานขึ้นอย่างรวดเร็ว แล้วก็กลับไปโตช้า อีกครั้ง โมเดลเส้นโค้งตัว S ถูกคิดค้นขึ้นในปี 1962 โดยอี. เอ็ม. โรเจอร์เขาพยายามท�าความเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์กระจายตัวเป็น วงกว้างได้อย่างไร เพราะอะไร และด้วยอัตราเร็วเท่าใด ในช่วงแรก เส้นโค้งจะปรับตัวขึ้นอย่างช้าๆ ก่อนเข้าสู่จุด พลิกผัน (Tipping Point) ที่ดีดเส้นกราฟไปสู่ช่วง การเติบโต ข้ามขั้น (Hyper Growth) ปกติแล้วการเติบโตในลักษณะนี้ จะ เริ่มต้นที่ประมาณ 10% ถึง 15% และจบด้วยจุดอิ่มตัวที่ 90% ของเพดานสูงสุด การเติบโตข้ามขั้น จุดพลิกผัน จุดอิ่มตัว
 13. 13. 10 ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสําเร็จต้องกล้าฉีก บทนํา ยกตัวอย่างเช่นเฟซบุ๊กต้องใช้เวลาถึง4ปีเพื่อไต่ไปแตะ จุดพลิกผัน ซึ่งเท่ากับ 100 ล้านคน (10% ของ 1,000 ล้านคน) แต่ทันทีที่เฟซบุ๊กผ่านจุดพลิกผัน ยอดผู้ใช้ก็พุ่งทะลุเป้า เพราะ ผู้คนบอกกันปากต่อปากแบบไวรัลอย่างรวดเร็ว ตลอด 4 ปีหลัง จากนั้นเฟซบุ๊กมียอดผู้ใช้เติบโตจาก100ล้านคนเป็น800ล้าน คนเลยทีเดียว คุณเองก็จะพลิกชีวิตตัวเองหรือก้าวผ่านจุดหักเลี้ยว ส�าคัญในอาชีพการงานได้ โดยเรียนรู้จากเส้นโค้งตัว S เช่นกัน ในการท�าธุรกิจหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คุณจะมีพัฒนาการที่ ซับซ้อน การกระท�าอาจไม่ส่งผลลัพธ์ที่ชัดเจนเหมือนกดสวิตช์ แล้วไฟติด การกระท�าบางอย่างอาจกินเวลานาน หรือต้องรอ สักพักเพื่อให้เห็นผลความทุ่มเทในวันนี้อาจส่งผลดีให้เห็นเพียง เล็กน้อยและความส�าเร็จที่เกิดในวันนี้อาจเป็นผลพลอยได้จาก สิ่งที่ท�าไว้เมื่อนานมาแล้ว เส้นโค้งตัวSช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของการเริ่มต้น ท�าอะไรใหม่ๆ และเป็นเสมือนป้ายบอกทางขณะที่คุณเดินหลง ทาง ถ้าคุณค้นพบเส้นทาง หรือควบคุมวงจรความส�าเร็จจน
 14. 14. 11 ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสําเร็จต้องกล้าฉีก บทนํา ช�า าญไ ้ า ี่เส้ โค้ง ัว S อ ิ า ไว้แล้ว คุ จะ องเห็ โอกาสและคว้า ั ไว้ไ ้ ใ ุค ี่ ุกค “ ลิกชีวิ ” กั ไ ้เส อ กา ลิกชีวิ ัวเอง �าให้คุ ้องเ ิ่ หาข้อ ูล �าควา ู้จัก ู้ค และวาง ะ ชีวิ ให ่ เห ือ กา ออกแ ง ี เ ิ ี่ ลา ชั ูเขา ี่สูง ะ ึ อาจ ู ากเกิ จะ ิชิ แ ่เส้ โค้ง ัว S จะช่ว ให้เ าเข้าใจว่า ้าหากเ าไ ่ละควา า า จ ไ แ ะ จุ ลิก ั ั้ ไ ้เ ื่อไห ่ควา ู้และควา สา า ของเ าจะ ุ่ง ะ า ขึ้ อ ่าง ว เ ็ว ั่ แหละคือควา ส ุกของ “กา ลิก ชีวิ ” ั คือกา ไ ่ไ สู่ควา ส�าเ ็จและคว้าเ ้าห า ให ่ ี่ ิ่ง ใหญ่ขึ้ แ ่ ี่สุ คุ จะ า ึงจุ อิ่ ัวและกา เ ิ โ ชะลอ ัว ลง เ ื่อ ึง อ ั้ คุ ก็ไ ้เวลา ี่จะ องหาเส้ าง “ ลิกชีวิ ” เส้ ให ่ เ ื่องของ ักกอล์ ชื่อแ แ คลา ลิ เ ็ ัวอ ่าง ี่ แส งให้เห็ ว่าเส้ โค้ง ัว S ช่ว �า า อ าค ไ ้ แ ไ ่เค ลงเล่ กอล์ 18 หลุ าก่อ แ ่ใ เ ือ เ ษา ี 2010 เขา กลั ลาออกจากงา ช่าง า โฆษ าและ ึก อ ่าง ุ่ง ั่ า ั ห ื่ ชั่วโ ง เ ื่อไล่ า เ ้าห า กา เ ็ ักกอล์ ืออาชี ชั้ �า ใ ช่วง 18 เ ือ แ ก ี ือของแ ั าอ ่างเชื่องช้า
 15. 15. 12 ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสําเร็จต้องกล้าฉีก บทนํา เ ื่อต้อง ึก ัตต์ ชิ และได ์ แต่เ ื่อเขา ว เอาทักษะต่างๆ เข้าด้ว กั ลก็คือ า ใ 5 ีเขาเข้าสู่ช่วงกา เติ โตแ ก้าว ก ะโดดเขา ี ลกา เล่ แซง ักกอล์ ือส ัค เล่ 96%ไ ติด ที่ท็อ 4%จาก26ล้า ค ที่ลงทะเ ี ไว้กั ส าค กอล์ แห่ง อเ ิกา แต่หากแด คิดจะข ั จากอั ดั ท็อ 4% ไ เ ็ ท็อ 1% แล้วล่ะก็ เ าจะเดาได้จากเส้ โค้งตัว S ว่าเขาจะชะลอ ตัวเอง และจะ ัฒ าช้าลง าก จิตวิทยาของการพลิกชีวิต เส้ โค้งตัว S ช่ว ให้เ าเข้าใจจิตวิท าของกา ลิกชีวิตตัวเอง ด้ว เช่ ถ้าเ าเข้าใจว่าใ ช่วงแ กที่เ าเ ิ่ ท�าอะไ ให ่ๆ ั ากที่จะเห็ ควา คื ห ้าเ าจะไ ่ด่ว ถอดใจไ ก่อ อกจาก ี้เ าจะ ีควา สุขเ ็ ิเศษใ ช่วงที่กา เ ี ู้ ุ่งสูงขึ้ เ าะ เ ื่อคุณเ ี ู้สิ่งให ่ ส องจะหลั่งสา โด า ี ที่ท�าให้คุณ ู้สึก ดี เ ี ได้กั กา แสวงหาควา ตื่ เต้ ใ กา ท�างา ของ ักงา ออ ิศ
 16. 16. 208 ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสําเร็จต้องกล้าฉีก ประวัติผู้เขียน ประวัติผู้เขียน วิทย์นี่ จอห์นสันเป็น“มือดี”ที่คอยเลือกหุ้นเด็ดๆให้กับบริษัท หลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียงในวอร์สตรีท อย่างบริษัทเมอริลลินช์ เธอ มีความเชี่ยวชาญและความหลงใหลในวัฒนธรรมแถบ อเมริกาใต้ ท�าให้เธอก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว หลังจากที่วิทย์นี่ ประสบความส�าเร็จอย่างสูงและโด่งดังในวงการลงทุนแล้ว เธอ เลือกลาออกมาเปิดบริษัทการลงทุนชื่อ Rose Park Advisors ร่วมกับเคลย์ตัน คริสเตนเซ่น ที่เป็นศาสตราจารย์จากโรงเรียน ธุรกิจฮาร์วาร์ด วิทย์นี่ได้ศึกษาแนวคิดของคริสเตนเซ่นเรื่อง “นวัตกรรมพลิกกระแส” (Disruptive Innovation) อย่างจริงจัง และปรับแนวคิดให้เข้ากับการพัฒนาตัวเอง
 17. 17. 209 ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสําเร็จต้องกล้าฉีก ประวัติผู้เขียน ปัจจุบัน วิทย์นี่เป็นนักเขียนหนังสือขายดีอย่าง Dare, Dream, Do, และเป็นนักเขียนบทความให้วารสารชื่อดังอย่าง วารสารธุรกิจฮาร์วาร์ดเธอยังที่ปรึกษาในการท�าธุกิจให้กับเหล่า ซีอีโอ และได้รับเชิญไปบรรยายให้บริษัทยักษ์ใหญ่ อย่างจอห์น สันแอนด์จอห์นสัน เป๊ บซี่ และมอร์แกน สแตนลีย์ นอกจากงานด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจ วิทย์นี่ยังเป็นโค้ช คอยแนะแนวทางการสร้างธุรกิจให้กับนักศึกษาในโรงเรียนธุรกิจ ฮาร์วาร์ดอีกด้วย

×