Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Seminář na téma: Licence Creative Commons Partnerská síť informačních profesionálu (PARTSIP) 28.4.2010 Lukáš Gruber Národ...
<ul><li>O bsah </li></ul><ul><ul><li>Charakteristika CC licencí </li></ul></ul><ul><ul><li>Aplikace CC licencí </li></ul><...
<ul><li>Vymezení základních pojmů </li></ul><ul><ul><li>Autorská práva </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Osobní </li></ul></u...
<ul><li>Vymezení základních pojmů </li></ul><ul><ul><li>Autorská práva </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Osobní </li></ul></u...
<ul><li>Commons </li></ul><ul><ul><li>Společné přírodní zdroje </li></ul></ul>
<ul><li>Commons </li></ul><ul><ul><li>Veřejné prostředky společenského blahobytu </li></ul></ul>
<ul><li>Creative Commons </li></ul><ul><ul><li>Převzetí teorie commons do oblasti intelektuálních nehmotných statků </li><...
Lessig, Lawrence Free Culture http://free-culture.org/get it
Lessig, Lawrence Free Culture http://free-culture.org/get it
<ul><li>Soubor licencí = předem připravené licenční ujednání </li></ul><ul><li>Vydány americkou společností Creative Comm...
Autorská práva Majetková (ekonomická) práva Rozmnožování Rozšiřování Pronájem Půjčování Vystavování Sdělování veřejnosti P...
<ul><li>Patří do rodiny tzv. veřejných licencí: </li></ul><ul><ul><li>Poskytovány neurčitému okruhu osob </li></ul></ul><...
<ul><li>Kombinace licenčních prvků </li></ul><ul><ul><li>Vyjadřují převedená a vyhrazená práva k dílu </li></ul></ul><ul><...
<ul><li>Právo dílo šířit : </li></ul><ul><ul><li>Rozšiřování, půjčování, pronájem a vystavování veřejnosti v nezměněné po...
<ul><li>Uveďte autora </li></ul><ul><ul><li>Při šíření je nutno uvést: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Autora </li></ul></u...
<ul><li>Nevyužívejte komerčně </li></ul><ul><ul><li>Užití díla, jehož primárním účelem není získání obchodního prospěchu n...
Označení licence Licenční prvky Název licence Práva Povinnosti BY Uveďte autora BY-SA Uveďte autora – Zachovejte licenci B...
<ul><li>Vrstvy (funkční model) CC licencí: </li></ul><ul><ul><li>Zkrácené znění (commons deed) </li></ul></ul><ul><ul><li>...
<ul><li>Aplikace CC licencí </li></ul><ul><ul><li>URL vybraného typu licence </li></ul></ul><ul><ul><li>Označení díla: </l...
<ul><li>Generátor CC licencí pro webové stránky </li></ul><ul><ul><li>http://creativecommons.org/choose </li></ul></ul>
=
<ul><li>Indexace jednotlivých digitálních objektů </li></ul><ul><ul><li>Využití RDFa </li></ul></ul><ul><ul><li><div about...
<ul><li>Vývoj počtu licencovaných děl </li></ul>Creative Commons www.creativecommons.org
<ul><li>Vyhledávání licencovaných děl </li></ul><ul><ul><li>Internetové vyhledávače </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Google...
<ul><li>Faktografické databáze, encyklopedie: </li></ul><ul><ul><li>Wikipedia ( http://cs.wikipedia.org ) </li></ul></ul><...
 
<ul><li>Česká verze CC licencí </li></ul><ul><ul><li>Spuštěny 16.4.2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>V českém jazyce </li></...
<ul><li>CC z pohledu autorského zákona </li></ul><ul><ul><li>Autorský zákon uznává uzavírání licenčních smluv dle modelu ...
<ul><li>Novelou č. 216/2006 Sb. byl vytvořen  právní základ pro využívání CC licencí v  České republice </li></ul>=
<ul><li>Mediálně sledované způsoby využití CC </li></ul>Al Jazeera Nine Inch Nails Bílý dům Google Wikipedia
<ul><li>Open Access </li></ul><ul><li>„ The author(s)and copyright holder(s) grant(s) to all users a free, irrevocable, wo...
<ul><li>BiomedCentral </li></ul><ul><ul><li>http://www.biomedcentral.com  </li></ul></ul><ul><ul><li>Open Access Licence ...
<ul><li>Open Access v ČR </li></ul>http://www.cejpp.eu  http://www.radioeng.cz  http://iel.vscht.cz
Open Educational Resources (OER) <ul><li>Open Educational Resources </li></ul><ul><ul><li>http://www.oercommons.org  </li...
<ul><li>OER v ČR </li></ul><ul><ul><li>http://dum.rvp.cz  </li></ul></ul>
<ul><li>Digitální archivy </li></ul>http://www.archive.org  http://www.openbeelden.nl  http://www.powerhousemuseum.com/i...
<ul><li>Digitální archivy v ČR </li></ul><ul><li>WebArchiv </li></ul><ul><ul><li>Archivace a zpřístupnění českého webu </l...
<ul><li>Co přinášejí CC licence pro knihovny? </li></ul><ul><ul><li>Platforma pro legální: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>...
<ul><li>Výzkum - využití CC licencí v knihovnách </li></ul><ul><ul><li>Osloveno 252 knihoven, odpovědělo 64 </li></ul></ul...
 
 
 
<ul><li>Možnosti využití CC licencí knihovnami </li></ul><ul><ul><li>Elektronické publikování (časopisy) </li></ul></ul><u...
<ul><li>Děkuji za pozornost….. </li></ul><ul><li>Kontakt: [email_address] </li></ul>
<ul><li>Seznam použité literatury: </li></ul><ul><li>JANSA, Petr. Právní aspekty implementace projektu „Creative Commons“ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Licence Creative Commons Gruber

1,221 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Licence Creative Commons Gruber

 1. 1. Seminář na téma: Licence Creative Commons Partnerská síť informačních profesionálu (PARTSIP) 28.4.2010 Lukáš Gruber Národní knihovna ČR Prezentace podléhá licenci Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko
 2. 2. <ul><li>O bsah </li></ul><ul><ul><li>Charakteristika CC licencí </li></ul></ul><ul><ul><li>Aplikace CC licencí </li></ul></ul><ul><ul><li>Vyhledávání licencovaných děl </li></ul></ul><ul><ul><li>Příklady projektů pod CC licencemi </li></ul></ul><ul><ul><li>CC licence a knihovny </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>Vymezení základních pojmů </li></ul><ul><ul><li>Autorská práva </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Osobní </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Majetková </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Nositelé autorských práv a práv souvisejících </li></ul></ul><ul><ul><li>Chráněná autorská díla </li></ul></ul><ul><ul><li>Volná díla </li></ul></ul><ul><ul><li>Výjimky z autorského práva </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Volná užití </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zákonné licence </li></ul></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>Vymezení základních pojmů </li></ul><ul><ul><li>Autorská práva </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Osobní </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Majetková </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Nositelé autorských práv a práv souvisejících </li></ul></ul><ul><ul><li>Chráněná autorská díla </li></ul></ul><ul><ul><li>Volná díla </li></ul></ul><ul><ul><li>Výjimky z autorského práva </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Volná užití </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zákonné licence </li></ul></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Commons </li></ul><ul><ul><li>Společné přírodní zdroje </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Commons </li></ul><ul><ul><li>Veřejné prostředky společenského blahobytu </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Creative Commons </li></ul><ul><ul><li>Převzetí teorie commons do oblasti intelektuálních nehmotných statků </li></ul></ul><ul><ul><li>Souhlas k užití díla: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>KAŽDÉMU </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ZADARMO </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>NEODVOLATELNĚ </li></ul></ul></ul>All rights reserved Some rights reserved No rights reserved
 8. 8. Lessig, Lawrence Free Culture http://free-culture.org/get it
 9. 9. Lessig, Lawrence Free Culture http://free-culture.org/get it
 10. 10. <ul><li>Soubor licencí = předem připravené licenční ujednání </li></ul><ul><li>Vydány americkou společností Creative Commons v roce 2002 </li></ul><ul><li>Koncipovány pro širokou škálu autorských děl (textové, vizuální, audiovizuální apod…) - § 2, odst 1. AutZ </li></ul><ul><li>Nelimitují zákonné licence nebo jiné výjimky z autorskoprávní ochrany </li></ul><ul><li>CC licence jsou: </li></ul><ul><ul><li>NEODVOLATELNÉ </li></ul></ul><ul><ul><li>NEVÝHRADNÍ </li></ul></ul>
 11. 11. Autorská práva Majetková (ekonomická) práva Rozmnožování Rozšiřování Pronájem Půjčování Vystavování Sdělování veřejnosti Právo rozhodnout o zveřejnění díla Právo osobovat si autorství Právo na nedotknutelnost díla Osobnostní (morální) práva Licence Creative Commons
 12. 12. <ul><li>Patří do rodiny tzv. veřejných licencí: </li></ul><ul><ul><li>Poskytovány neurčitému okruhu osob </li></ul></ul><ul><ul><li>Poskytovány po celou dobu ochrany díla </li></ul></ul><ul><ul><li>Získá je automaticky každý, kdo dílo v souladu s licencí využívá </li></ul></ul><ul><ul><li>Nabyvatelé licence jsou oprávněny dílo šířit </li></ul></ul><ul><ul><li>Licence je nabízena bezúplatně </li></ul></ul><ul><li>CC licence jsou: </li></ul><ul><ul><li>NEODVOLATELNÉ </li></ul></ul><ul><ul><li>NEVÝHRADNÍ </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>Kombinace licenčních prvků </li></ul><ul><ul><li>Vyjadřují převedená a vyhrazená práva k dílu </li></ul></ul><ul><ul><li>Převedená práva autora: </li></ul></ul><ul><ul><li>Vy h razená práva autora </li></ul></ul>Právo dílo šířit Právo dílo upravovat Uveďte autora Zachovejte licenci Nevyužívejte komerčně Nezasahujte do díla
 14. 14. <ul><li>Právo dílo šířit : </li></ul><ul><ul><li>Rozšiřování, půjčování, pronájem a vystavování veřejnosti v nezměněné podobě </li></ul></ul><ul><ul><li>Zahrnuto též právo vytěžování databáze </li></ul></ul><ul><ul><li>Možnost vytváření souborných děl (např. antologie, sborníky) </li></ul></ul><ul><li>Právo dílo upravit : </li></ul><ul><ul><li>Samostatné zpracování díla, zpracování díla s jinými díly, doplnění díla… </li></ul></ul><ul><ul><li>Zásah do integrity díla (např. překlad, dramatizace, zhudebnění, úprava digitálních fotografií apod…) </li></ul></ul>
 15. 15. <ul><li>Uveďte autora </li></ul><ul><ul><li>Při šíření je nutno uvést: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Autora </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Název díla </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zpětný odkaz na dílo autora </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Způsob, jakým byla provedena úprava díla </li></ul></ul></ul><ul><li>Zachovejte licenci </li></ul><ul><ul><li>Povinnost vystavit upravené dílo pod: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stejnou licenci, která byla použita u pokladového (původního) díla </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pozdější časovou verzi se shodnými licenčními prvky </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jinou národní verzi licence se shodnými licenčními prvky </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Obecnou (Unported) verzi licenci se shodnými licenčními prvky </li></ul></ul></ul>
 16. 16. <ul><li>Nevyužívejte komerčně </li></ul><ul><ul><li>Užití díla, jehož primárním účelem není získání obchodního prospěchu nebo privátního peněžního plnění </li></ul></ul><ul><li>Nezasahujte do díla </li></ul><ul><ul><li>Zachování integrity licencovaného díla </li></ul></ul><ul><ul><li>Protiklad k právu dílo upravit </li></ul></ul>
 17. 17. Označení licence Licenční prvky Název licence Práva Povinnosti BY Uveďte autora BY-SA Uveďte autora – Zachovejte licenci BY-NC Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně BY-ND Uveďte autora– Nezasahujte do díla BY-NC-SA Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně – Zachovejte licenci BY-NC-ND Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně – Nezasahujte do díla
 18. 18. <ul><li>Vrstvy (funkční model) CC licencí: </li></ul><ul><ul><li>Zkrácené znění (commons deed) </li></ul></ul><ul><ul><li>Plné znění (legal code) </li></ul></ul><ul><ul><li>Metadata (digital code) </li></ul></ul>Creative Commons www.creativecommons.org
 19. 19. <ul><li>Aplikace CC licencí </li></ul><ul><ul><li>URL vybraného typu licence </li></ul></ul><ul><ul><li>Označení díla: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Symboly licenčních prvků </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grafický symbol licence </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.creativecommons.org/about/downloads </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Výrok, že dané dílo podléhá CC licenci </li></ul></ul></ul>Tuto práci je kdokoliv oprávněn šířit, upravovat a jinak využívat za podmínek licence Creative Commons Atribution ShareAlike 3.0 Unported nebo za podmínek české verze této licence, až bude k dispozici
 20. 20. <ul><li>Generátor CC licencí pro webové stránky </li></ul><ul><ul><li>http://creativecommons.org/choose </li></ul></ul>
 21. 21. =
 22. 22. <ul><li>Indexace jednotlivých digitálních objektů </li></ul><ul><ul><li>Využití RDFa </li></ul></ul><ul><ul><li><div about=&quot;image.jpg&quot;> <img src=&quot;image.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /> <a rel=&quot;license&quot; href=&quot; http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz /&quot;>Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0</a> </div> </li></ul></ul>
 23. 23. <ul><li>Vývoj počtu licencovaných děl </li></ul>Creative Commons www.creativecommons.org
 24. 24. <ul><li>Vyhledávání licencovaných děl </li></ul><ul><ul><li>Internetové vyhledávače </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Google ( http://www.google.cz/advanced_search?hl=cs ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Yahoo ( http://search.yahoo.com/web/advanced?ei=UTF-8&fr=yfp-t-701&p= ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Fotografie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Flickr ( http://www.flickr.com/search/advanced/? ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Picassa ( http://picasa.google.com ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wikimedia Commons ( http://commons.wikimedia.org/wiki/Dog ) </li></ul></ul></ul>
 25. 25. <ul><li>Faktografické databáze, encyklopedie: </li></ul><ul><ul><li>Wikipedia ( http://cs.wikipedia.org ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Knol ( http://knol.google.com ) </li></ul></ul><ul><li>Hudba </li></ul><ul><ul><li>Jamendo ( http://www.jamendo.com ) </li></ul></ul><ul><ul><li>CC Mixter ( http://ccmixter.org ) </li></ul></ul><ul><li>Integrovaný metavyhledávač ( http://search.creativecommons.org ) </li></ul><ul><li>Seznam databází licencovaného materiálu </li></ul><ul><ul><li>( http://wiki.creativecommons.org/content_curators ) </li></ul></ul>
 26. 27. <ul><li>Česká verze CC licencí </li></ul><ul><ul><li>Spuštěny 16.4.2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>V českém jazyce </li></ul></ul><ul><ul><li>Přizpůsobeny právnímu řádu ČR </li></ul></ul><ul><ul><li>ČR jako 52. stát v pořadí </li></ul></ul><ul><ul><li>Stránky projektu: </li></ul></ul><ul><ul><li>www.creativecommons.cz </li></ul></ul>
 27. 28. <ul><li>CC z pohledu autorského zákona </li></ul><ul><ul><li>Autorský zákon uznává uzavírání licenčních smluv dle modelu veřejných licencí (novela č. 216/2006 Sb.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Na základě úpravy § 46 </li></ul></ul><ul><ul><li>(5) O podání návrhu na uzavření smlouvy jde i tehdy, směřuje-li projev vůle vůči neurčitému okruhu osob </li></ul></ul><ul><ul><li>( 6) S přihlédnutím k obsahu návrhu nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo zvyklostem může osoba, které je návrh určen, vyjádřit souhlas s návrhem na uzavření smlouvy provedením určitého úkonu bez vyrozumění navrhovatele tím, že se podle ní zachová , zejména že poskytne nebo příjme plnění. V tomto případě je přijetí návrhu účinné v okamžiku, kdy byl tento úkon učiněn </li></ul></ul>
 28. 29. <ul><li>Novelou č. 216/2006 Sb. byl vytvořen právní základ pro využívání CC licencí v České republice </li></ul>=
 29. 30. <ul><li>Mediálně sledované způsoby využití CC </li></ul>Al Jazeera Nine Inch Nails Bílý dům Google Wikipedia
 30. 31. <ul><li>Open Access </li></ul><ul><li>„ The author(s)and copyright holder(s) grant(s) to all users a free, irrevocable, worldwide, perpetual right of access to, and a license to copy, use, distribute, transmit and display the work publicly and to make and distribute derivative works, in any digital medium for any responsible purpose, subject to proper attribution of authorship , as well as the right to make small numbers of printed copies for their personal use“ </li></ul><ul><li>Právo dokument kopírovat, využívat, distribuovat, přenášet a veřejně zobrazovat a vytvářet a distribuovat dokumenty od něho odvozené, a to na jakémkoliv digitálním médiu pro kterýkoliv rozumný účel za předpokladu uvedení údajů o autorství </li></ul>=
 31. 32. <ul><li>BiomedCentral </li></ul><ul><ul><li>http://www.biomedcentral.com </li></ul></ul><ul><ul><li>Open Access Licence = CC BY </li></ul></ul><ul><li>Public Library of Science </li></ul><ul><ul><li>http://www.plos.org </li></ul></ul><ul><ul><li>CC-BY </li></ul></ul><ul><li>Hindawi Publishing Corporation </li></ul><ul><ul><li>http://www.hindawi.com </li></ul></ul><ul><ul><li>CC-BY </li></ul></ul><ul><li>DOAJ </li></ul><ul><ul><li>http://www.doaj.org </li></ul></ul>
 32. 33. <ul><li>Open Access v ČR </li></ul>http://www.cejpp.eu http://www.radioeng.cz http://iel.vscht.cz
 33. 34. Open Educational Resources (OER) <ul><li>Open Educational Resources </li></ul><ul><ul><li>http://www.oercommons.org </li></ul></ul><ul><ul><li>BY-NC-SA a další lic. schémata </li></ul></ul><ul><li>MIT Open Courseware </li></ul><ul><ul><li>http://ocw.mit.edu </li></ul></ul><ul><ul><li>BY-NC-SA </li></ul></ul><ul><li>Le Mill </li></ul><ul><ul><li>http://www.lemill.net </li></ul></ul><ul><ul><li>BY-SA </li></ul></ul><ul><li>Global Text Project </li></ul><ul><ul><li>http://globaltext.terry.uga.edu </li></ul></ul><ul><ul><li>BY </li></ul></ul>
 34. 35. <ul><li>OER v ČR </li></ul><ul><ul><li>http://dum.rvp.cz </li></ul></ul>
 35. 36. <ul><li>Digitální archivy </li></ul>http://www.archive.org http://www.openbeelden.nl http://www.powerhousemuseum.com/imageservices
 36. 37. <ul><li>Digitální archivy v ČR </li></ul><ul><li>WebArchiv </li></ul><ul><ul><li>Archivace a zpřístupnění českého webu </li></ul></ul><ul><ul><li>Okolo 15,5 TB dat </li></ul></ul><ul><ul><li>Celoplošné, výběrové, tématické sklizně </li></ul></ul><ul><ul><li>Jednání s vydavateli </li></ul></ul><ul><ul><li>Smlouva dle AZ nebo CC (různé typy) </li></ul></ul><ul><ul><li>Cca 170 webových stránek pod CC </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.webarchiv.cz/vyhledej </li></ul></ul>
 37. 38. <ul><li>Co přinášejí CC licence pro knihovny? </li></ul><ul><ul><li>Platforma pro legální: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>šíření dokumentů </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>upravování (vytváření) dokumentů </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Podpora citační praxe </li></ul></ul><ul><ul><li>Zvyšování kreativity uživatelů = zvyšování publikační činnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Vytváření přístupu k dokumentům dle zásad OA </li></ul></ul>
 38. 39. <ul><li>Výzkum - využití CC licencí v knihovnách </li></ul><ul><ul><li>Osloveno 252 knihoven, odpovědělo 64 </li></ul></ul><ul><ul><li>Různé typy (veřejná, krajská, univerzitní, vědecká, technická, lékařská) </li></ul></ul><ul><li>Kokošková, Zdeňka: Průzkum o CC licencích a jejich využití v knihovnách. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká Licence: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cz/ </li></ul>
 39. 43. <ul><li>Možnosti využití CC licencí knihovnami </li></ul><ul><ul><li>Elektronické publikování (časopisy) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vystavení regionálních bibliografií </li></ul></ul><ul><ul><li>Výukové, informační materiály </li></ul></ul><ul><ul><li>E-learning </li></ul></ul><ul><ul><li>Webová prezentace knihoven </li></ul></ul><ul><ul><li>Tvorba digitální knihovnen </li></ul></ul>
 40. 44. <ul><li>Děkuji za pozornost….. </li></ul><ul><li>Kontakt: [email_address] </li></ul>
 41. 45. <ul><li>Seznam použité literatury: </li></ul><ul><li>JANSA, Petr. Právní aspekty implementace projektu „Creative Commons“ v České republice. Praha, 2008. 99 s., 6. s. příl. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Právnická fakulta. </li></ul>

×