Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

09_normy_patenty_CC_VSKP

650 views

Published on

Devata prednaska k e-kurzu Informacni zdroje a jejich vyuzivani

Published in: Education, Technology, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

09_normy_patenty_CC_VSKP

 1. 1. Speciální informační zdroje: - normy, - patentová literatura <br />Autorská práva a CreativeCommons<br />Závěrečné VŠ práce<br />1<br />INFORMAČNÍ ZDROJE A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ<br />
 2. 2. 2<br />Technické normy<br />Druhy norem podle obsahu:<br />základní<br />zkušební<br />řízení jakosti<br />bezpečnostní<br />výrobků, postupů, služeb<br />…<br /><ul><li>Třídění norem:
 3. 3. mezinárodní (označení ISO, IEC)
 4. 4. evropské (označení EN, ETSI)
 5. 5. národní (označení např. ČSN, DIN,B.S.)
 6. 6. Mezinárodní organizace pro normalizaci
 7. 7. InternationalOrganizationforStandardization - ISO</li></li></ul><li>3<br />Soustava norem v ČR<br />Soustavu ČSN tvoří:<br />národní technické normy – pouze v oblastech, kde neexistují normy evropské nebo mezinárodní – cca 10% z roční produkce norem<br />přejaté normy<br />překladem<br />převzetím originálu<br />schválením k přímému používání<br />
 8. 8. 4<br />Informační zdroje v ČR<br />ČSN online– prohlížení a tisk norem<br />pro jednotlivě registrované uživatele - http://csnonline.unmz.cz/<br />pro firmy s víceuživateli - http://csnonlinefirmy.unmz.cz(na UPa přístupné na PC č. 13v 1.p. knihovny)<br />Věstník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)<br />http://www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz<br />
 9. 9. 5<br />Zahraniční zdroje<br />Perinorm- bibliografická databáze<br />StandardsInfobase- bibliografická/FT databáze<br />IHS Engineering- FT databáze<br />Seznam na www stránkách Univerzitní knihovny VŠB-TU Ostrava<br />
 10. 10. 6<br />Duševní vlastnictví<br />Průmyslové vlastnictví<br />patenty<br />ochranné známky<br />průmyslový design<br />zeměpisná označení a označení původu<br />Copyright a příbuzná práva<br />http://www.flickr.com/photos/bfurlong/ / CC BY-SA 2.0<br />http://www.flickr.com/photos/opensourceway/ / CC BY-SA 2.0<br />
 11. 11. 7<br />Organizace<br />WIPO(WorldIntellectualPropertyOrganization = Světová organizace duševního vlastnictví)<br />http://www.wipo.int/<br />dtb legislativních předpisů týkajících se duševního vlastnictví členů WIPO, WTO a UN –WIPO Lex<br />Úřad průmyslového vlastnictví ČR<br />http://www.upv.cz/<br />Věstník ÚPV<br />funkce patentového a známkového úřadu<br />
 12. 12. 8<br />Informační zdroje<br />Patentové věstníky<br />WIPO – OfficialNotices(PCT Gazette)<br />Patentové databáze<br />Derwent – World Patent Index<br />INPADOC<br /><ul><li>Seznam zdrojů patentových informací na stránkách Univerzitní knihovny VŠB-TU Ostrava</li></li></ul><li>9<br />Autorská práva (copyright)<br />Předmět autorského práva<br />Literární díla<br />Hudební, filmová a výtvarná díla<br />Počítačové programy a databáze<br />Druhy autorského práva<br />Ekonomické<br />Morální<br />http://www.flickr.com/photos/photomastergreg/ / CC BY 2.0<br />
 13. 13. 10<br />CreativeCommons<br />Motto: Sdílej, remixuj, znovupoužij - legálně!<br />CreativeCommonsje oficiální název mezinárodní neziskové organizace, která vytvořila soubor licencí (stejného názvu jako organizace), které duševní vlastnictví umožňuje delegovat nebo šířit, a to za podmínek, které si může autor v rámci systému svobodně škálovat.<br />definice z Wikipedie<br />stránky CC Česká republika<br />CreativeCommons– budoucnost copyrightu?(vysvětlující článek na Lupa.cz)<br />http://www.flickr.com/photos/aheram/ / CC BY 2.0<br />http://www.flickr.com/photos/steren/ / CC BY 2.0<br />
 14. 14. 11<br />
 15. 15. 12<br />
 16. 16. 13<br />CreativeCommons<br /><ul><li>Možnost vyhledat dílo pod licencí CC - např. na Google Image, Flickr, WikimediaCommons
 17. 17. Možnost vybrat si konkrétní druh licence, styl ikony a vygenerovat HTML kód</li></ul>Krátké video s návodem<br />
 18. 18. 14<br />Závěrečné VŠ práce<br />ukládány v tzv. institucionálních repozitářích<br />seznam otevřených repozitářůna stránkách Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava<br />http://www.flickr.com/photos/inju/ / CC BY-NC-SA 2.0<br />
 19. 19. 15<br />Digitální knihovna UPa<br />http://dspace.upce.cz<br />spuštěna koncem r. 2007, <br />systém pro zpřístupňování závěrečných prací obhájených na UPa a vědeckých článků napsaných akademickými pracovníky UPa, <br />v DK UPa najdete mj. všechny práce obhájené na UPa od roku 1992 až dosud, <br />k pracím obhájeným po r. 2008 je připojen plný text.<br />
 20. 20. 16<br />POJMY K ZAPAMATOVÁNÍ<br />Technická norma<br />Průmyslové vlastnictví (patenty, ochranné známky)<br />Copyright (autorské právo)<br />CreativeCommons<br />Institucionální repozitář<br />Digitální knihovna UPa<br />http://www.flickr.com/photos/28481088@N00/ / CC BY-NC 2.0<br />

×