Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Silat Tempur - Model Sukan Silat Kanak-kanak

159 views

Published on

Model ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran bela diri atau mempertahankan diri berdasarkan buah pukul segera kerana pelajar masih belum menguasai serang bela berangkai dan berlapis dalam ruang gelanggang yang lebih luas.

Oleh itu pertarungan Silat Tempur hanya menggunakan asas-asas serang bela di atas gelanggang berbentuk pelantar ataupun garis lurus berukuran 2 meter x 9 meter.

Bermakna kaedah serangan dan belaan harus dilakukan pada satu garisan lurus.

Model Silat Tempur menekankan bahawa silat ialah ilmu pergaduhan atau pertempuran secara berhadapan yang menggunakan tulang empat kerat secara tanpa senjata.

#gayungfatani
#senisilatmalaysia
#majlissilatmalaysia
#psgfm

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Silat Tempur - Model Sukan Silat Kanak-kanak

  1. 1. ABSTRAK Modelinibertujuanuntukmeningkatkankemahiranbeladiriataumempertahankan diri berdasarkan buah pukul segera kerana pelajar masih belum menguasai serang bela berangkai dan berlapis dalam ruang gelanggang yang lebih luas. Oleh itu pertarungan Silat Tempur hanya menggunakan asas-asas serang bela di atas gelanggang berbentuk pelantar ataupun garis lurus berukuran 2 meter x 9 meter. Bermakna kaedah serangan dan belaan harus dilakukan pada satu garisan lurus. Model Silat Tempur menekankan bahawa silat ialah ilmu pergaduhan atau pertempuran secara berhadapan yang menggunakan tulang empat kerat secara tanpa senjata. Maka secara asasnya gerakan adalah di atas satu garisan lurus sama ada secara maju atau undur. Oleh itu pesilat harus mahir melakukan serang bela yang selamat dan boleh mendatangkan hasil atau markah. Para Jurulatih Silat mestilah memberi latihan dan kefahaman peraturan untuk bertanding. Maknanya pertandingan yang diamalkan nanti harus tidak menyimpang daripada gerak, kaedah, rupa dan bentuk silat. Pola Bertanding ialah bermula dengan Sikap Sedia Hormat (tundukkan sedikit kepala), Sikap Pasang, Langkah, serang bela dan kembali kepada Sikap Pasang. Bagaimana pun permainan Silat Tempur mempunyai peraturan khusus yang telah ditetapkan bagi menentukan permainan tersebut selamat. Pesilat harus menjadikan permainan atau pertandingan ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemahiran dan mutu silat yang diamalkannya. Oleh itu pesilat harus memperkukuhkan dan mengekalkan norma dan ciri silat bagi tujuan mengekalkan keaslian silat. Walaupun Silat Tempur merupakan bayangan ilmu pergaduhan atau pertempuran secara silat, tetapi dalam masa yang sama silat membina nilai-nilai murni, jati diri dan seni budaya bangsa pewarisnya. permasalahan rujukan hubungi objektif • Untuk memperkenalkan Model Silat Tempur, sebagai model pertandingan yang sesuai untuk para pelajar yang berumur di antara 7 – 14 tahun. • Untuk memperkenalkan Model Silat yang dapat meminimumkan kecederaan kepada para pelajar, sekiranya terlibat di dalam pertarungan sukan Silat. halatuju komersil KEPENTINGAN KEPADA MASYARAKAT KEUNIKAN PRODUK • Sukan Silat Olahraga telah hilang rupa dan bentuknya yang asal, kerana telah dipengaruhi oleh pencak silat, yang mana peraturan pertandingan telah berubah, serta telah hilang rupa gerak Silat yang sebenar. • Silat Olahraga yang telah mengalami perubahan ini, telah mengakibatkan ramai pesilat mengalami kecederaan, kerana kekeliruan peraturan pertandingan, kesilapan teknik, serta tiada pengetahuan tentang kecederaan sukan. • Peraturan pertandingan Silat Olahraga, didapati tidak sesuai untuk para pelajar sekolah di Malaysia, terutamanya lingkungan umur 7 – 14 tahun, kerana fizikal dan mental mereka masih belum bersedia untuk menghadapi intensiti pertandingan. 1. Anuar, A.W. (1987). Silat Olahraga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2. Anuar, A.W. (1992). Teknik dalam Seni Silat Melayu (Technique in Malay Silat). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 3. Anuar, A.W. (1993). Silat Olahraga (2nd edn.). The art, technique and regulations. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 4. Anuar, A.W. (2002). Pendidikan dan Nilai-nilai Murni dalam Seni Silat (Education and Noble Values in Martial Arts). In Ministry of Culture, Art and Heritage, Manual jurulatih dan ringkasan mengajar (Instructor manual and summary of coaching), Tahap 1, Seni Silat Malaysia Untuk Jurulatih (First level, Seni Silat Malaysia for coaches). Paperwork. Kuala Lumpur: Ministry of Culture, Art and Heritage. 5. Anuar, A.W. (2007). Silat. Sejarah perkembangan kurikulum silat Melayu tradisi dan pembentukan kurikulum Silat Malaysia moden (Silat: The development history of traditional Malay silat and development of modern Silat Malaysia curriculum.). Bandar Baru Bangi, Selangor: Hizi Print Sdn Bhd. • Bengkel dan Seminar Silat Tempur yang pertama telah dijalankan di Universiti Malaya, Kuala Lumpur pada tahun 2013. • Siri Jelajah Pertandingan Silat Tempur Peringkat Kebangsaan telah dijalankan: 1. di Universiti Malaya, Kuala Lumpur (Zon Tengah) pada April 2014 2. di Universiti Teknologi Mara, Seremban 3, Negeri Sembilan (Zon Selatan) pada Ogos 2014 3. di Rumah Tamu Kerajaan, Kuantan (Zon Pantai Timur) pada Disember 2014 4. di Dewan Seksyen 7, (Piala Aminuddin Anuar) Bandar Baru Bangi pada Mac 2015 • Jelajah ini akan diteruskan ke seluruh Malaysia dengan bantuan KBS dan sokongan kelab-kelab silat di seluruh negara. • Mewujudkan pertandingan yang bermakna dalam memelihara keaslian kaedah Seni Beladiri Melayu. • Meningkatkan kecergasan fizikal dan pengetahuan sains sukan dalam pertandingan silat kerana pertandingan ini memberi kecergasan dan kemahiran silat iaitu bersilat dengan selamat (Silat Tempur). • Mempromosikan seni warisan silat Melayu yang diperturunkan turun – temurun dan mengubah destini anak bangsa (petanding silat) ke peringkat antarabangsa. • Mewujudkan perhubungan yang berharmonis untuk mengeratkan perpaduan dalam pertandingan sukan silat menuju Wawasan 2020. • Konsep Papan Sekeping atau pelantar bergaris lurus memudahkan para pesilat untuk mengaplikasikan teknik silat dengan lebih mudah. • Konsep pertandingan yang bercirikan rupa gerak Silat, berasaskan pola serang – bela yang betul. • Model pertandingan Silat Tempur sesuai kepada pelajar yang berumur di antara 7 – 14 tahun atau kepada para pesilat baru. Mohamad Nizam MOHAMED SHAPIE1, 2 Sarimah ISMAIL1 Mohd Shahiid ELIAS2 Mohd Shaleh MUJIR3 1 Fakulti sukan dan rekreasi, UiTM Shah Alam, Malaysia 2 pertubuhan seni Gayung Fatani Malaysia 3 Fakulti seni lukis dan seni reka, UiTM Alor Gajah, Melaka, Malaysia Dr. Mohamad Nizam Mohamed Shapie nizam7907@salam.uitm.edu.my +6 03-5544 2928 +6 017-344 6272

×