Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perspectiva 4 ESO

2,297 views

Published on

Resum dels sistemes de representació per a alumnes de 4t d'ESO.

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

Perspectiva 4 ESO

 1. 1. SISTEMES DE REPRESENTACIÓ Plàstica, 4t ESO
 2. 2. SISTEMES DE REPRESENTACIÓ
 3. 3. 1- SISTEMA DE REPRESENTACIÓ ACOTAT FONAMENTS El sistema acotat obté la representació d’un objecte projectant-lo sobre un únic pla de projecció horitzontal, que s’anomena pla de referència (PH) La projecció dóna lloc a un dibuix on apareix l’amplada i la profunditat de l’objecte, però no l’alçada. Això s’especifica a través d’una indicació entre parèntesi al costat del punt.
 4. 4. 2- SISTEMA DE REPRESENTACIÓ DIÈDRIC FONAMENTS (I) El sistema dièdric es basa en projectar un objecte sobre diferents plans. És a dir, imaginem que l’objecte és situat dins d’un cub (amb les seves cares paral·leles a les cares del cub). Aleshores fem passar unes línies perpendiculars a les cares del cub, com si fossin raigs de llum que projectessin un reflex sobre les diferents cares del cub. Això dóna lloc a les conegudes “vistes” d’un objecte.
 5. 5. FONAMENTS (II) Tanmateix, aquesta representació es pot unificar en una sola imatge, en els anomenats plans de projecció. Aquests són dues superfícies perpendiculars que es tallen com en una creu, donant lloc al Pla Vertical (PV) i al Pla Horitzontal (PH), i que es tallen en una línia anomenada línia de terra (LT). Aquesta “creu” de partida és el que s’anomena diedre. DIÈDRIC
 6. 6. FONAMENTS (III) Per treballar amb aquest sistema hem de reduir el diedre a un sol pla. Per a fer-ho abatem el pla vertical sobre el pla horitzontal. L’abatiment s’efectua en el sentit contrari de les agulles del rellotge, tot fent coincidir els dos plans de projecció en un de sol. Un cop abatuts, el semiplà vertical superior coincideix amb l’horitzontal posterior i el vertical inferior amb l’horitzontal anterior. Així el pla queda dividit en dues porcions, i enmig la linia de terra (LT). Anomenem PV a la part superior i PH a la part inferior. DIÈDRIC http://palmera.pntic.mec.es/~jcuadr2/laboratoriosd/index.html
 7. 7. REPRESENTACIÓ DEL PUNT Comencem amb la forma de representació més senzilla, el punt. Aquest tindrà sentit més endavant, com a part d’un objecte més gran. DIÈDRIC
 8. 8. POSICIONS GENERALS DEL PUNT En general, un punt espot trobar en 6 posicions diferents en el primer quadrant. DIÈDRIC
 9. 9. REPRESENTACIÓ DE LA RECTA De la consecució d’un seguit de punts obtindrem una recta. Aquesta es representa en sistema dièdric per la seva projecció horitzontal i la vertical. DIÈDRIC
 10. 10. POSICIONS PARTICULARS DE LA RECTA La recta pot adoptar posicions diferents en relació amb els plans de projecció. DIÈDRIC
 11. 11. 3- SISTEMA DE REPRESENTACIÓ AXONOMÈTRIC FONAMENTS (I) El sistema axonomètric es un conjunt de regles que permeten representar un objecte en perspectiva i d’una manera molt clara. Aquesta claredat s’aconsegueix en superposar en un mateix pla tres projeccions de l’objecte, fet que permet obtenir un dibuix tridimensional amb sensació de relleu. Quan el cos es projecta mitjançant rectes perpendiculars s’anomena projecció cilíndrica ORTOGONAL, mentre que quan NO són perpendiculars es diu projecció cilíndrica OBLÍQUA.
 12. 12. AXONOMÈTRIC Perspectiva isomètrica Els eixos formen angles iguals entre ells. Les dimensions fonamentals dels cossos es dibuixen paral·leles als eixos i amb la mida natural. S’empra en arquitectura o altres disciplines tècniques. Perspectiva cavallera Els eixos Z i X sempre formen angle de 90º, però l’eix Y pot formar diversos angles. Les dimensions de Z i X es dibuixen a mida natural, però les dimensions de l’eix Y es redueixen. S’empra sobretot en disseny. Perspectiva militar Els eixos X, y formen 90º: Les dimensions d’amplada i profunditat es dibuixen paral·leles als eixos X, Y, però l’altura, paral·lela a l’eix Z, es redueix convingudament. S’empra sobretot en urbanisme.
 13. 13. En la perspectiva isomètrica el coeficient de reducció és 0.816, però se sol simplificar a 1.
 14. 15. 4- SISTEMA DE REPRESENTACIÓ CÒNICA FONAMENTS (I) Amb el sistema cònic dibuixem els espais i els objectes de la forma que més s’assembla a la percepció humana. Per reproduir aquest efecte òptic es dibuixen els objectes distorsionant-ne les formes i mesures reals, recreant sobre una superfície plana les tres dimensions de l’espai. El sistema cònic es diferencia de l’axonomètric en que les línies no són paral·leles, sinó que convergeixen en punts de l’horitzó.
 15. 16. CÒNICA. FONAMENTS (II) Punt de vista (PV ): és un punt que indica la posició de l’ull de l’observador. Punt principal o punt de fuga(PP) : és el punt on coincideixen totes les rectes perpendiculars al pla del quadre (PQ) Punts de distància (D1 i D2) : són punts situats als costats de punt principal (PP) a una distància igual ala que existeix entre el punt de vista PV i el punt principal PP, anomenada distància principal.
 16. 17. CÒNICA FONAMENTS (III) La visualització d’un mateix objecte és diferent segons la posició que tingui respecte del PQ. Així, pot ser que el quadre sigui paral·lel a una de les cares de l’objecte (la perspectiva cònica FRONTAL) o bé que que no sigui paral·lel a cap de les cares de l’objecte (la perspectiva cònica OBLIQUA)
 17. 19. PERSPECTIVA CÒNICA ACTIVITATS Defineix totes les línies i punts de fuga que hem estudiat a partir de les següents fotos. Com veuràs, es tracta de dues perspectives clares: frontal i oblíqua. Per fer-ho, et resultarà útil partir dels exemples de la pàgina anterior. Pots imprimir-ho i fer-ho en paper o bé fer línies amb el Powerpoint.
 18. 20. http://www.edu365.cat/eso/muds/visual/conica/index.htm# Llibre VIP2 (p142-3) Video: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=19351 https://dibtecnico.wikispaces.com/file/view/1.Fundamentos_del_sistema_diedrico.pps#257,2,Diapositiva 2 http :// epvdibujo.blogspot.com / search /label/perspectiva%20c%C3%B3nica http :// apuntesplastica.blogspot.com /2008/10/el-punto-en-el-sistema-didrico-3-eso.html http :// dibujemos.wordpress.com /2009/02/07/ el-sistema-diedrico / http ://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemaslistar.asp?idAsignatura=5 http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=5&idProblema=736&titulo=Perspectiva%20caballera%20de%20una%20pieza

×