Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O&D 2013

1,445 views

Published on

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

O&D 2013

 1. 1. &design&design Vaktijdschrift voor kantoorarchitectuur en design Brink Licht Zoekt cadeautjes in de architectuur Zoekt cadeautjes in de architectuur 1 jaargang 2 | nummer 1 | 2013 PD Lightingnummer 1 2013 Scandinavian Business Seating Cradle to Cradle
 2. 2. &design &InhoudUitgave ReVisi 12Buzzfacts Publishers Mediagroup B.V. Scandinavian Business Seating 18Kerkenbos 10-336546 BB NijmegenPostbus 155, Design Klassieker 246500 AD NijmegenT 024 - 372 29 00 Ilias Ernst 32F 024 - 388 60 17BankgegevensRabobank Rekeningnr: 12 en verder Nieuws 4, 5, 6, 7, 16, 17, 28, 29, 30, 311700.97.811Iban: Cradle to Cradle 8NL91RABO0170097811 PD Lighting 20BIC: RABONL2U nora 26Redactie Architectuur Klassieker 34Martin Bos Column 37, 41Projectmanager Brink Licht 38Mark MuisSales managerRalph Brinkman 18 VoorwoordVormgeving Ondanks de duistere voorspellingen omtrent het einde van de wereld hebbenDries van Zuylen we 21 december 2012 toch maar mooi overleefd. Het leven gaat gewoon door in 2013. Zolang de aarde blijft draaien kunnen we er maar beter zuinig opAbonnementenservice zijn en duurzaamheid is dan ook één van de hoofdthema’s van deze editie.Tilly Wijnhof, telefonisch We nemen je mee naar het gedachtengoed dat ten grondslag ligt aan hetbereikbaar tussen 09.00 en12.00 uur onder nummer concept van ‘cradle to cradle’ en laten zien wat gerenommeerde onderne-024-3722902 en mingen zoals Scandinavian Business Seating en nora doen om een duurzameper e-mail via: toekomst veilig te stellen. Maar wat is de basis van het leven? Licht. De zon is deabonnementen@ aanjager van al wat groeit en bloeit. Licht heeft ook een grote invloed op debrinkmanpublishers.nl geestelijke gezondheid van de mens. De donkere maanden gaan voor veelCopyrightsHet auteursrecht van dit magazineen op de daarin verschenen 24 mensen gepaard met een depressief gevoel dat massaal wordt ontvlucht door lichttherapie, een tripje naar de witte bergwereld van de Alpen of een tropi- sche bestemming. De eerste warme lentedag, met de ontluikende bloesems,artikelen wordt door de uitgever schaapjes in de wei en witbier op het terras roept daarentegen juist vaak eenvoorbehouden. Het verlenen van gevoel van euforie op. De laatste jaren beginnen we steeds meer in te zien dattoestemming tot publicatie in dit licht ook een enorme invloed heeft op het welbehagen en onze productiviteitmagazine houdt in dat de auteurde uitgever, met uitsluiting van ieder op de werkvloer. Verlichting vormt dan ook een tweede rode draad door dezeander, onherroepelijk machtigt de editie van Office Design. De vernieuwende lichtconcepten van Revisi,bij of krachtens de Auteurswet door de originaliteit van Ilias Ernst en de inspirerende projecten van PD Lighting enderden verschuldigde vergoeding Brink Licht hebben met elkaar gemeen dat ze afrekenen met de terreur vanvoor kopiëren te innen en dat de de TL-buis en de kantooromgeving transformeren tot een plek waar je graagauteur alle overige rechten over­ raagt d verblijft en werkt. Juist in deze dagen, nu het buiten vaak grauw en grijs is, 32aan de uitgever. Niets uit dezeuitgave mag worden overgenomen, is het een fijne gedachte dat je kantoor een baken van licht kan zijn.vermenigvuldigd of gekopieerdzonder uitdrukkelijke toestemming Martin Bos, hoofdredacteur Office Designvan de nuitgever. Drukfouten enprijswijzigingen voorbehouden. 3
 3. 3. Van Nellefabriek stoomt op naar plek op voor zowel toerisme als de economie.UNESCO-lijst Zorgplicht Maar het betekent ook een zware verantwoordelijkheid, aldus directeur RogerDrie keer is scheepsrecht; de Van Nellefabriek in Meertens van de Van Nelle Ontwerpfabriek. “Onze zorgplicht voor dit uniekeRotterdam werd al twee keer eerder op een gebouw wordt alleen maar groter. En soms is het knap ingewikkeld om heden-voorlopige lijst voor UNESCO Werelderfgoed daagse wensen binnen de strakke normen van een Rijksmonument toe tegeplaatst, maar nu is het écht. Op 28 januari lag het passen.” Er liggen plannen om het ketelhuis op het terrein in te richten alscentimeters dikke nominatiedossier bij de UNESCO bezoekerscentrum, alsmede voor een restaurant en een popcentrum. Tevens- de onderwijs- en cultuurorganisatie van de VN - in loopt er een studie op extra ruimten te creëren voor ‘het nieuwe werken’.Parijs. Dat zei minister Jet Bussemaker (OCW) toe,die op 24 januari in de Branderij (de voormaligekoffiebranderij van de toenmalige fabriek) hetdossier in ontvangst nam. Ze zegde tevens een Rubber vloerbedekking nora sentica wint gouden Nightingalebedrag van 300.000 euro toe om het rijksmonument Awardvoor een breder publiek toegankelijk te maken. De Nightingale Award wordt vanaf 1990 uitgereikt en is een van de meestIcoon gerenommeerde designprijzen van de Amerikaanse gezondheidssector. In deDe minister noemde de fabriek, waarvan de bouw jury zitten architecten die gespecialiseerd zijn in de gezondheidszorg, binnen-begon in 1926, een icoon van het nieuwe bouwen huisarchitecten en gebouwmanagers. Innovatieve producten die bijdragen aanen een van de highlights van Rotterdam. De een omgeving met genezende werking worden bekroond.Werelderfgoedlijst telt wereldwijd 962 onvervang- De jongste telg van de noraplan productfamilie: noraplan sentica overtuigde inbare en uitzonderlijke monumenten, en volgens de de categorie ‘elastische vloerbedekkingen’. De juryleden legden de nadruk opminister heeft Nederland met de Van Nellefabriek de kwaliteit, functionaliteit, slijtvastheid, duurzaamheid, het design en de goede‘goud in handen’ om daar een nieuwe blikvanger prijs/kwaliteitverhouding.aan toe te voegen. De beslissing van UNESCOwordt genomen in 2014. De voormalige koffie-, Behaaglijke kleuren en een gezond binnenklimaatthee- en tabakfabriek sloot in 1989 de poorten en Noraplan sentica is vanaf afgelopen voorjaar op de markt en is nu al een grootwerd vervolgens herontwikkeld tot een hedendaag- succes. De rubber vloerbedekking scoort meteen dubbel: door de harmonischese locatie voor bedrijven en kantoren op het gebied kleuren en milieuvriendelijkheid. Beide factoren zijn met name voor gezond-van design, creatie en communicatie. Het ruim heidsinstellingen bijzonder belangrijk. De 38 kleuren van de rubber vloerbedek-65.000 m2 metende complex opgetrokken uit staal, king komen overeen met het Natural Color System (NCS) waardoor ontwerpersglas en beton is tevens een gewilde evenementen- de vloerbedekking gemakkelijk kunnen inpassen in het totale kleurenconceptlocatie. van gebouwen. Het kleurenschema, dat uit op elkaar afgestemde kleuren bestaat, is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen kleurexperts,Supertrots internationale architecten en de productontwikkelaars van nora systems. HunWethouder Antoinette Laan van Rotterdam liet weten doel was om met de nieuwe vloerbedekking zowel te voldoen aan toekomstigedat het voltallige college van de Maasstad ‘super- kleur- en interieurtrends als aan de eisen van duurzaam bouwen en een gezondtrots’ is op deze nominatie. “Met dit gebouw is een binnenklimaat.basis gelegd voor de toekomst, gebaseerd op verle-den. Dat is wat wij in deze stad doen en waardoor Green Designwe mooiste stad van Nederland zijn.” De Gemeente Zoals alle nora producten bestaat ook noraplan sentica uit hoogwaardigeRotterdam en de eigenaar van de Van Nelle industriële en natuurlijke rubberkwaliteiten, mineralen uit natuurlijke bronnen enOntwerpfabriek hebben eveneens een bedrag van milieuvriendelijke kleurpigmenten. Geen enkele nora vloerbedekking bevat pvc,300.000 euro beschikbaar gesteld om het industri- weekmakers (ftalaten) of halogenen (bv. chloor). Zo beschikt noraplan senticaële complex naar een wereldstatus te brengen. Een ook over talrijke Green Design-certificaten zoals ‘Der Blaue Engel omdat hetplek op de werelderfgoedlijst is vergelijkbaar met emissiearm is en bijdraagt aan een gezond binnenklimaat.een Michelinster en betekent een positieve impuls 4
 4. 4. Patrick Heinen nieuwe directeur Marketing + Verkoop bij nieuws In2ergo is een nieuw bedrijf in de wereldKönig + Neurath AG van ergonomische werkplekaccessoiresPatrick Heinen (44) is per 1 februari 2013 benoemd tot nieuwe directeur Beeldschermarmen, cpu-houders en cablemanage-Marketing en Verkoop bij de firma König + Neurath AG. Hij volgt daarmee ment zijn uitstekende hulpmiddelen om de arbeids-Heinz-H. Meyering op, wiens contract per eind 2013 afloopt. De functies van productie te verhogen en ziekteverzuim tebestuursvoorzitter Carl-Christoph Held en van technisch directeur Thomas Fehr verminderen. Het doel van In2ergo is dat hunblijven ongewijzigd. Egon König blijft voorzitter van de raad van commissarissen producten, samen met een goed advies, iederevan de niet beursgenoteerde naamloze vennootschap. Patrick Heinen studeerde werkplek ergonomischer, veiliger en hygienischertechnische bedrijfskunde aan de Universiteit Siegen en was tot 2006 hoofd zullen maken. Het bedrijf mag dan nieuw zijninternationale verkoop bij König + Neurath. Daarna was hij tot 2010 directeur (opgericht in november 2012), maar de werknemersDuitsland bij het Zweedse bedrijf Kinnarps AB en werd hij vervolgens directeur zijn dat zeker niet. Door een jarenlange ervaring invan de firma Koinor Polstermöbel GmbH Co.KG in Michelau. Heinen beschikt de markt kunnen zij gebruik maken van de kennisover jarenlange ervaring in internationale en nationale verkoop- en leidingge- die zij hebben opgedaan om u een goed en opvende verantwoordelijkheid in de kantoormeubelbranche en was o.a. in de VS maat gesneden advies te brengen en dit ook tenverantwoordelijk voor werving en marktontwikkeling. Egon König verwelkomt de uitvoer brengen. Klantspecifieke oplossing zijnnieuwkomer: “Het doet mij groot genoegen dat wij met Patrick Heinen een dagelijkse kost en maken net het onderscheidinternationaal ervaren manager hebben kunnen aantrekken. Wij zijn ervan waardoor bedrijfsprocessen beter lopen.overtuigd dat we met zijn grondige ervaring en deskundigheid de uitdagingen Met eindklanten bij de overheid, zakelijke dienstver-op de nationale en internationale kantoorinrichtingsmarkt het hoofd zullen lening, onderwijs en in de gezondheidszorg kentkunnen bieden en dat het merk König + Neurath zich positief zal blijven ontwik- In2ergo alle aspecten van de verschillendekelen.” Heinz-H. Meyering nam op 1 september 2005 de bestuurlijke verantwoor- werkplekken. Door louter via een geselecteerddelijkheid op het gebied van marketing en verkoop in onze onderneming op zich dealernetwerk te leveren houdt In2ergo zijn handenen heeft sindsdien een positieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ons vrij om dat te doen waar het naar eigen zeggenbedrijf. De samenwerking met de handelspartners in Duitsland werd verder goed in is: ergonomisch werkplekadvies geven.uitgebreid en geconsolideerd, de zaken met grote klanten door nieuwe organisa- De dealers doen de rest.tiestructuren geprofessionaliseerd en de exporthandel verder ontwikkeld.De verschijningsvorm en de marktperformance werden nieuw aangepast aande internationale eisen. Egon König dankt Meyering voor zijn succesvolle werken wenst hem veel succes in zijn verdere loopbaan. ADVERTENTIEIn hogere sferen op de Architectendag van DPL EuropeOp donderdag 24 januari 2013 organiseerde lichtexpert DPL Europe eenArchitectendag in het Lighting Experience Centre in Helmond. Tijdens dezeinspirerende bijeenkomst werden de gasten op een informele en interactievemanier op de hoogte gebracht van actuele verlichtingsoplossingen in verlichtingen innovatieve ontwikkelingen in de nabije toekomst. De (mid)dag begon om13.30 uur en om 16.30 werd er afgesloten met een hapje en een drankje.In het Lighting Experience Centre (LEC) bevinden zich diverse praktijkopstellin- Ernst Koninggen waarin licht en een bepaalde toepassing daarvan een cruciale rol spelen, Ontwerper l w.iliasernst.nzowel zakelijk als privé. Een bezoek aan het LEC heeft sinds de opening in Website ww lmaart 2012 al meer dan 1.000 bezoekers de ogen geopend. t@iliasernst.n E-mail erns 692 09 Tel 06 412 5
 5. 5. ROHDE GRAHL - Privacy CollectionHet Nieuwe Werken vraagt om nieuwe werkplekvormen, vooral op die plekken inde organisatie waar mensen elkaar ontmoeten en kennis delen. De nieuwePrivacy Collection van ROHDE GRAHL faciliteert dit op een uiterst vriendelijkeen in het oog springende manier. De collectie is voor ROHDE GRAHL ontwor-pen door designer Han Dicke en bestaat uit een groot aantal elementen dieuitstekend op elkaar aansluiten. In de collectie bevinden zich hoge en lageelementen, sofa’s fauteuils en zelfs een telefooncel. Tel daar het grote aantalstofkwaliteiten en kleuren bij op én de mogelijkheid om binnen één meubel metverschillende kleuren te werken en er ontstaat een oneindig aantal mogelijkhe-den. Geschikt dus voor elke toepassing en passend bij elke huisstijl. Dat is dePrivacy Collection van ROHDE GRAHL. ROHDE GRAHL kiest voor vakbeurs Design District ROHDE GRAHL kiest voor de presentatie van haar nieuwe bureaustoel vote voor de vakbeurs Design District, die op 6, 7 en 8 juni in Zaandam wordt georganiseerd. Deze keuze is niet alleen gebaseerd op de gunstige periode waarin de beurs wordt georganiseerd, maar ook door de belangrijk- ste doelgroep van Design District. De vakbeurs wordt bezocht door vakmensen die duurzame, innovatieve en eigenwijze producten willen toepas- sen. Dit sluit uitstekend aan bij de bedrijfsfilosofie van ROHDE GRAHL en bij het karakter van de bureaustoel vote. Het internationale publiek heeft in het najaar van 2012 op de Orgatec in Keulen een preview van de vote gekregen. Omdat de verschil- lende details toen nog niet volledig uitwerkt waren, heeft ROHDE GRAHL de nieuwe bureaustoel daar terughoudend gepresenteerd. Op Design District kan de bezoeker daarentegen kennis maken met alle unieke eigenschappen van de nieuwe bu- reaustoel. Op basis van baanbrekende productie- techniek scoort de vote hoog op duurzaamheid en zitcomfort. En het eigenwijze design waarvoor ontwerper Daniel Figueroa tekende, kan de bezoeker van Design District zeker niet omheen! 6
 6. 6. Bimos valt drie keer in de prijzen nieuws die volledig transparant te werk gaat. Op die manier worden volgens deze club alleen de beste ontwerpen beloond met de ‘Gute Gestaltung’. NEON van bimosNEON en Fin van werkstoelenmerk bimos zijn beide is een werkstoel die zich onderscheidt door de verwisselbare bekleding. Zo zijnbeloond met prestigieuze designprijzen. Zo kreeg de kussens aan te passen aan de werkplek of aan de persoon die gebruik maaktFin de ‘Gute Gestaltung’ van DDC. NEON kreeg van de stoel. Rondom de zitting heeft NEON een flexband in verschillendebehalve die prijs ook de German Design Award. Nu kleuren, zodat de stoelen van een afdeling of een collega makkelijk te herkennenbimos het afgelopen jaar de aandacht voor design zijn.nieuw leven in heeft geblazen, zijn deze prijzen voorde nieuwste ontwerpen een welkome beloning. Fin is een stahulp met een bijzonder design. Doordat de zitoplossing licht is en handvatten heeft, is hij eenvoudig te verplaatsten. Het materiaal maakt het eenHelmut Link is Managing Director van Interstuhl, het comfortabele stahulp die gemakkelijk schoon te maken is.bedrijf dat onder andere bimos produceert. Hij legtdeze nieuwe toewijding aan design bij bimos uit: NEON“Onze zitoplossingen hebben altijd goed gescoordvanwege de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding ende goed ontworpen ergonomie. Toch moeten weons in veel markten meer onderscheiden, en hierhebben we dat kunnen doen met het design.”De internationale German Design Award wordtuitgereikt door de German Design Counsil. Dat iseen groep designspecialisten uit verschillende bran-ches, die met name op design beoordelen.Daarnaast testen ze ook op innovatie, merkwaarde,functionaliteit, ergonomie en milieuvriendelijkheid bijzowel gevestigde designers als startende talenten.Met deze prijs heeft NEON bewezen onderschei-dend te zijn in design, in een markt waar functionali-teit en ergonomie nog steeds als het meestbelangrijk worden gezien. Zowel Fin als NEONvielen in de prijzen bij de German Designer Club(DDC). Bij deze organisatie worden de ontwerpenanoniem beoordeeld door een onafhankelijke juryNieuwe meubelstoffen van Vescom wollen meubelstof. De kwalitatief hoogwaardige weefstructuur is uitgevoerd in een heldere en moderne kleurenserie. De stofVescom introduceert drie verschillende meubelstof- is tweekleurig met verrassende kleurencombinaties. Tevens tweezijdig tefen. De mohair velours Ariana, de wollen kwaliteit gebruiken, met behoud van alle functionele en technische eigenschappen.Lindau en de Trevira CS velours Ponza. Rijke, De uitstekende Martindale waarde (100.000 toeren) maakt Lindau bijzonderduurzame dessins in frisse of warme kleurenseries. geschikt voor toepassing in de kantoor omgeving. Kortom, een stoere, sportieveModern, stoer en sportief. Of klassiek met een wollen meubelstof. Ponza is een Trevira CS meubelvelours. Een klassieke stofsubtiele glans. Ariana (36 kleuren) is een mohair uitgevoerd in een mooie, complete serie bestaande uit 32 donkere en warmevelours meubelstof. Deze rijke en zeer duurzame kleuren. De zachte stof heeft een subtiele glans. Door de samenstelling van destof is uitgevoerd in moderne, intense en frisse stof en de warme kleurenserie is Ponza makkelijk toepasbaar in een hospitalitykleuren. Ariana is met haar luxe uitstraling, comfort omgeving. De drie dessins worden toegevoegd aan binder upholstery 02. Heten akoestische waarde, uitstekend toepasbaar in actuele programma van Vescom bestaat uit wandbekleding, meubelbekledingeen hospitality, theater en concertzaal omgeving. en gordijnstoffen. De verscheidenheid aan beeld, materiaalbeleving, structuurDe liggende pool geeft de stof een natuurlijk rijke en kleur kan elke interieur-architectuur ondersteunen, versterken of accentueren.glans. Lindau (33 kleuren) is een tweekleurige 7
 7. 7. Cradle to CradleHet einde van de wegwerpmaatschappij?1804: een miljard, 1927: twee miljard, 1987: vijf miljard, 1999: zes miljard, 2011: zeven miljard,2050: negen miljard. Dit zijn niet de cijfers van de oplopende Nederlandse staatsschuld, maar hetis de weergave van de onrustbarende groei van de mensheid. Niet alleen ons aantal, maar ookonze behoeften groeien spectaculair. We nemen geen genoegen meer met een bord pap ofeen kommetje rijst: een glimmende auto, een gloednieuwe wasmachine en een steeds groterdak boven ons hoofd is de droom van de gemiddelde Nederlander, Chinees en Zuid Afrikaan.Onze verwachtingen nemen toe maar we worden tegelijkertijd steeds meer geconfronteerd metde grenzen aan de groei. De productie van goederen gaat immers gepaard met milieuvervuilingen wordt beperkt door de eindigheid van ruimte en grondstoffen. Hoe moeten we omgaan metde spanning tussen onbegrensde verwachtingen en beperkte mogelijkheden? Het antwoord isvolgens velen: duurzaam produceren volgens het Cradle to Cradle (C2C) principe.Tekst: Martin Bos Duurzaam. Dit is misschien wel hét modewoord van Afval = Voedsel de afgelopen tijd. Hoewel het eigenlijk “Duurzaam - De gedachte dat duurzaamheid alle levensfases van lange duur; van een product: dat lang meegaat” van een product dient te omvatten komt het sterkst betekent, wordt het tegenwoordig vooral gebruikt tot uiting in het Cradle to Cradle concept (C2C) dat om een ontwikkeling aan te duiden: “Duurzaam door velen wordt gezien als een doorbraak in het (ontwikkeling) - van een proces: dat permanent kan denken over duurzaamheid. De Zwitserse weten- worden toegepast omdat het de aarde niet uitput; schapper Walter Stahel introduceerde de term voor van een product: dat gemaakt wordt met een het eerst in de jaren ’70. De echte doorbraak kwam productiemethode die in deze zin duurzaam na de publicatie van het boek ‘Cradle to Cradle: is.”(http://www.toekomstinvestering.nl). Duurzaam- Remaking the Way We Make Things’ (2002), heid slaat dan zowel op ecologische, als op sociale geschreven door de Amerikaanse architect en en economische factoren. Wanneer we de term op designer William McDonough en de Duitse profes- design toepassen kunnen we concluderen dat het sor en chemicus Michael Braungart. In dit werk om design gaat dat én lang meegaat, én met een wordt beschreven hoe door een nieuwe wijze van productiemethode gemaakt is die de aarde niet ontwerpen en produceren het afvalprobleem kan uitput. Hoe cliché het ook mag klinken, duurzaam worden opgelost zonder dat we ons consumentisme design is op deze manier letterlijk het design van de hoeven op te geven. toekomst. Het gaat bij het C2C concept niet alleen om de 8
 8. 8. AchtergrondGroen dak Ford Rouge Centre, gerealiseerd door Xero Florlevensduur van een product, maar ook om het behoud van dezelfde kwaliteit in nieuwe productenproductieproces, de verkoop, de distributie en worden opgenomen. Bij de biologische kringloopbelangrijker nog; de hoogwaardige recycling van horen materialen die van een hernieuwbare bronhet product. Hierbij is de hoofdgedachte: afkomstig zijn, zoals hout en bio-afbreekbareafval=voedsel. Dit concept komt er in het kort op kunststoffen. Deze materialen fungeren na deneer dat alle producten zo ontworpen worden dat ze gebruiksperiode als voedingsstoffen voor de nieuwein de afvalfase óf voedsel vormen voor de biosfeer producten. Óf ze kunnen – in sommige gevallen –(en dus volledig en onschadelijk afbreekbaar zijn) in een technische kringloop gerecycled worden.óf dat het afval volledig kan worden omgezet in Door producten en systemen te ontwerpen voorgrondstof voor nieuwe producten. Zo wordt deze kringlopen wordt het mogelijk om materiaal-duurzaamheid een vorm van industriële ecologie. stromen te beheren en wordt voorkomen dat we waardevolle grondstoffen kwijt raken.”Biologische en technische kringloop In plaats van de vuilnisbelt te voeden gebruiken weEen belangrijk onderdeel van C2C is de aanpassing bij het C2C concept afval dus als voedsel voorvan het productieproces. Er wordt gebruik gemaakt nieuwe producten. Het bijzondere hiervan is datvan hernieuwbare energie. Bovendien is diversiteit producten niet, zoals tot nu toe bij recycling het– biodiversiteit, culturele diversiteit en conceptuele geval was, steeds minder waarde krijgen, maar totdiversiteit – een belangrijk onderdeel van C2C. een nieuw hoogwaardig product worden verwerkt.Reinier Halbertsma, productontwerper bij een bedrijfgespecialiseerd in Cradle to Cradle design, licht op Certificeringzijn website een en ander toe. Zo verklaart hij het Om ervoor te zorgen dat het begrip Cradle toverschil tussen een biologische en een technische Cradle niet wordt misbruikt en gedevalueerd is erkringloop:“C2C onderscheidt een biologische een systeem van certificering opgezet. Om hetkringloop en een technische kringloop. Niet Cradle to Cradle certificaat te bemachtigen moetenhernieuwbare materialen zoals metalen en op olie bedrijven een indrukwekkend aantal gegevensgebaseerde kunststoffen horen per definitie bij de aanleveren die betrekking hebben op de vijf criteriatechnische kringloop. Na de beoogde gebruiksperi- voor certificatie: energie, water, grondstoffen,ode worden producten ingezameld en de materialen hergebruik en sociale verantwoordelijkheid. Criticigescheiden en gerecycled. Deze kunnen met hebben er op gewezen dat de certificering van 9
 9. 9. bedrijven niet door een onafhankelijke organisatie Achtergrond ontworpen dat zonlicht grotendeels de elektrischewordt uitgevoerd. De Environmental Protection and lampen kan vervangen. Het productieproces isEncouragement Agency (EPEA) en de Amerikaanse onder de loep genomen en overal is kritisch naartegenhanger MBDC (Mc Donough Braungart afvalstromen gekeken. Een belangrijke aanpassingDesign Chemistry) die de certificaten verstrekken is het dak van de fabriekshal. Dit dak is het grootstezijn immers door Braungart en Mc Donough zelf groene dak ter wereld. De levensloop ervan isopgericht. Mc Donough en Braungart hebben op de verdubbeld, er wordt grondig bespaard op onder-kritiek gereageerd door in 2012 de certificering uit houdskosten en het dak biedt bescherming tegenhanden te geven aan een onafhankelijk instituut: UV-straling. De energiekosten gaan omlaag doorCradle to Cradle Products Innovation Institute. betere isolatie en het dak absorbeert en reinigt overtollig regenwater dat normaal chemisch moetVliegwiel van een industriële revolutie? worden gereinigd. Dit project laat zien dat Cradle toDe afgelopen jaren krijgt het Cradle to Cradle Cradle geen geld kost, maar geld oplevert.principe steeds meer voet aan de grond. Het Het groene dak van de fabriekshal bespaart Fordverleidelijke aan het concept is dat milieubewustzijn miljoenen dollars.en ondernemen niet meer diametraal tegenoverelkaar staan. Duurzaam ondernemen wordt volgens Nederland is omvelen juist het vliegwiel van een nieuwe industriële Ook Nederland is om. Nadat de Floriade van 2012revolutie. De Chinezen bouwen hele steden volgens besloot om Cradle to Cradle tot haar motto tehet C2C principe en Amerikaanse giganten zoals maken, besloot de hele regio Venlo hetzelfde teNike en Ford hebben het potentieel van C2C doen. De provincie Limburg wilde niet achterblijveningezien en toegepast op de eigen productiefacili- en heeft inmiddels een tiental plekken aangewezenteiten. Zo heeft Ford zijn enorme nieuwe fabrieks- die Cradle to Cradle moeten worden. Zo is decomplex zo opgebouwd dat het voldoet aan de C2C uitbreiding van de A2 naar Luik met alle woonwijkenprincipes. Het afvalwater van de fabriek Ford Rouge die daar gebouwd worden aangewezen als Cradlewordt op natuurlijke wijze gezuiverd en het terrein to Cradle-ontwikkelplek. Almere besloot de 60biedt ruimte aan vele diersoorten. Er wordt gebruik duizend woningen die de komende jaren gebouwdgemaakt van zonne-energie en de fabriekshal is zo worden Cradle to Cradle te laten ontwerpen, met Mc Donough als supervisor. Het ministerie van VROM ten slotte onderzoekt of Cradle to Cradle inzet van zijn beleid kan worden. Het wordt gezien als een weg om duurzaamheid, industriële en economische activiteit en afvalbeheer op nationaal niveau aan elkaar te koppelen. Oplossing of doodlopende weg? Het Cradle to Cradle principe wordt door steeds meer organisaties omarmt. Er zijn echter ook kritische geluiden, zo wordt er door tegenstanders beweert dat het concept maar beperkt toepasbaar is. Friedrich Schmidt-Bleek, hoofd van het Duitse Wuppertal Instituut omschreef het als volgt: “I can feel very nice on Michael’s (Braungart, red.) seat covers in the airplane. Nevertheless I am still waiting for a detailed proposal for a design of the other 99.99 percent of the Airbus 380 after his principles.” De toekomst zal uitwijzen of Cradle to Cradle het wondermiddel is dat ons de juiste afslag biedt van de doodlopende weg van het toenemende verbruik of slechts een nieuwe straat die parallel loopt enKunst van afval: “Rubber Tree - Type-B, Marc ter Horst” eindigt op hetzelfde dode punt. 10
 10. 10. 11
 11. 11. ReVisi“Daar waar een ander stopt, begint ReVisi” “Daar waar een ander stopt, “Revisi is de optelsom van alle activiteiten en ervaringen die ik heb mogen opdoen vanaf mijn begint ReVisi”, laat Frank Pince twintigste”, zo leidt Frank Pince van der Aa het verhaal over de ontstaansgeschiedenis van zijn van der Aa vallen tijdens het geesteskind ReVisi in. Als jongeman rolt hij de wereld van beauty en glamour van L’Oréal binnen. interview met Office Design. Via de wijnverkoop retailconcepten en de cosmeti- cabranche belandt Pince van der Aa bij de Die uitspraak tekent de direc- kappersdivisie van het befaamde Franse bedrijf. Voor het bekende merk Redken houdt hij zich bezig teur en oprichter van Revisi die met new business en adviseert hij kapsalons over huisstijl, identiteit en inrichting: “In de jaren dat ik bij met vernieuwende concep- verschillende divisies van L’Oréal werkzaam was, heb ik veel praktijkkennis opgedaan over merkbele- ten op het gebied van onder ving en veranderingstrajecten. Daarna was ik zeven jaar Business Unitmanager bij Inline Kapsalonmeer fotowanden, textielframes, plafondde­ oraties en c Interieurconcepten. Hier was ik verantwoordelijk voor diverse interieurprojecten. Daar kwamen altijdlichtpanelen de markt van verlichting en visuele beleving complexe vragen bij kijken wat betreft materiaal- keuze en imagebuilding. Bij dit soort trajecten heb ikbestormt. altijd de vraag gesteld: wat wil je uitstralen als onderneming en welke doelgroep wil je bereiken? Welk interieur, met bijbehorende materiaalkeuze, kleurenpalet en verlichting past bij het profiel van de zaak? Mijn persoonlijke meerwaarde hierbij was mijn ervaring en dat ik in de huid kroop van de klant en door zijn of haar ogen keek naar diens doelgroep. Vanuit die gedachte kwam ik tot de juiste interieur- mix. Tot slot heb ik als productmanager bij Insight- graphics diverse visual merchandising concepten in Retail gerealiseerd en tevens grafische ervaring opgedaan.” Een mooi plaatje zegt meer dan duizend woorden In 2006 besloot Frank Pince van der Aa dat het tijd was voor een volgende stap: “Ik heb persoonlijk ervaren dat je met weinig middelen enorme veranderingen in een interieur teweeg kan brengen. Met die berg aan ervaring in de rugzak ben ik voor 12
 12. 12. Verlichtingmezelf begonnen. Ik heb in het verleden heel vaak komen, en hoe ze een blijvende indruk op bezoekers kunnen maken. In deoffertes van wandafwerkers onder ogen gekregen. kantorenmarkt is men bezig een vertaalslag te maken naar het Nieuwe Werken.Ik schrok meestal van de prijzen en als het werk was Een kantooromgeving bestaat vaak uit moderne harde materialen die een vrijafgerond dacht ik vaak: wat is hiervan de visuele zakelijke, kille uitstraling hebben. Om dit te verhelpen hebben we verschillendemeerwaarde? Is er een alternatief dat veel meer multifunctionele Revisi Graphix Frames ontworpen. Hierdoor kunnen we razend-bijdraagt aan de visuele beleving van een ruimte? snel displays, wand- en plafonddecoraties, ruimteverdelers en showroomele-Zo kwam ik in 2006 op het idee van grootformaat menten monteren die visueel aanspreken en een warme werksfeer scheppen.”naadloze fotowanden. Dat was voor mij een schot inde roos. Een mooi plaatje zegt immers meer dan Verfraaien vereenvoudigen en versnellenduizend woorden. Een visuele impuls is bij uitstek Wat is de werkwijze van Revisi? “Wij worden vaak gebeld met een probleem ofgeschikt om het karakter van een ruimte te revitali- een wens. Er ligt meestal al een interieurontwerp op tafel. In dat ontwerp zijnseren. Dit was de eerste stap die uiteindelijk heeft over het algemeen de wanden ingetekend waar een visuele oplossing voorgeleid tot de oprichting van het conceptbureau gezocht wordt. De vragen die we ons voortdurend hierbij stellen zijn: hoe kunnenReVisi, ofwel: Retail, Visualisatie en Signing.” we dat oplossingsproces vereenvoudigen, versnellen en verfraaien? Bij Revisi is er geen sprake van voortrajectkosten, zoals dat bij een wandafwerker wel hetRevitaliseren winkels en kantooromgevingen geval is. We verfraaien een bestaande wand binnen een mum van tijd doorRevisi houdt zich bezig met het revitaliseren van middel van ReVisi Graphixframes - akoestisch, verlicht of onverlicht - ofwinkels en kantooromgevingen. “We hebben ons Wallgraphix. Uitgangspunt hierbij is dat de print naadloos is. Een naadloosgespecialiseerd in Retail en Office”, vertelt Pince geprinte foto beleef je tien keer beter dan een fotowand die met banen geplaktvan der Aa. “Dat zijn de twee sectoren waarbij de is. Dit verbluffende visuele effect kunnen we zowel door spannen als doorvisuele beleving enorm belangrijk is. De retail zit in plakken bereiken. Ons Graphix spansysteem is bijvoorbeeld uitermate geschikthet slop. Winkeliers moeten echt nadenken over hoe voor akoestische en LED oplossingen waarbij je ook een fraai visueel statementze potentiële klanten kunnen verleiden om binnen te wil afgeven. Zo sla je twee vliegen in één klap.”Kantoor Klein Beernink, Zwolle 13
 13. 13. Acht jaar ervaring in LED ontwikkelingen bomenrij die wat betreft kleurstelling en diepteVerlichting is een sfeerbepaler ‘par excellence’, het is dus niet verwonderlijk dat perfect harmonieert met de vloerbedekking diehet een belangrijk onderdeel uitmaakt van de visuele toverdoos van ReVisi. refereert aan een golf course (zie foto, red.).”Pince van der Aa: “We springen al acht jaar creatief in op de geweldige moge-lijkheid die de LED-technologie biedt. Uiteraard kunnen we de optimale LED Groene tomaatverlichting leveren voor onze interieur- en promotionprints. Daarnaast zijn we in Pince van der Aa zet zich niet alleen in voorNederland de exclusieve vertegenwoordiger van het LEDpanelenconcept prestigieuze ondernemingen, maar haalt ook veelFurnilite. Dit innovatieve product bestaat uit een dun randloos paneel waarbij het van zijn werkplezier uit ‘kleine’ oplossingen met eenhele oppervlak lichtgevend is, en is toepasbaar in kasten en keukens. Het is ook grote impact. De transformatie van het kantoor vangeschikt als lichtarmatuur en kan door ReVisi worden voorzien van een folie met Groene Tomaat Marketing, een bedrijf dat bekendeen gepersonaliseerde afbeelding die door de klant wordt bepaald. Furnilite staat als kleurrijk en ‘out of the box’, is daarvangeeft een interieur een hoogwaardige uitstraling en is bijvoorbeeld heel geschikt volgens hem een goed voorbeeld. “Groene Tomaatvoor loungeruimtes in kantoren en horeca. Een ander gloednieuw fenomeen is is gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw inonze LED Plafond Unit. In plaats van de traditionele systeemplafonds kunnen we Apeldoorn. Met weinig middelen heeft ReVisi eennu van wand tot wand een textielprint spannen en veel indrukwekkender visuele ruimtegevoel gecreëerd die Groene Tomaat past alsoplossingen bieden.” een jas. Wat zie je nu als je binnenkomt? Een fotowand van een trekker met op de aanhangerEen warme deken  kratten vol met rode tomaten. Vier tomaten zijn groenReVisi is de afgelopen jaren betrokken geweest bij tal van grote en kleinere gekleurd. Deze refereren aan de onderwerpen dieinrichtingsprojecten. Pince van der Aa noemt het nieuwe kantoor van de Zwolse het marketingbureau altijd met klanten bespreekt. Hetkantoorinrichter Klein Beernink, dat helemaal is ingericht volgens de normen van originele visitekaartje hebben we vergroot enHet Nieuwe Werken, als voorbeeld. “Voor dit kantoor hebben we in samenwer- verwerkt op de deuren, zelfs de flip-over hebben weking met de ontwerpster alle visuele uitingen verzorgd. Akoestische panelen, gezamenlijk gepersonaliseerd. Met een geringfreesletters, fotowanden, je kunt het zo gek niet bedenken of we hebben het in budget hebben we gevisualiseerd waar Groenehet interieur verwerkt. Als je binnenkomt dan voelt het echt als een warme Tomaat voor staat. Dat is wat ReVisi voor je doet endeken. De inrichting klopt gewoon. We zoeken dan ook altijd naar een creatieve wat dit werk voor ons ook zo mooi en dankbaarinvalshoek die bij de ruimte en het bedrijf past. Zo hebben we bij dit project maakt. Als je dingen oprecht, met durf en met hartbijvoorbeeld een fotowand geplaatst met een afbeelding van een rustieke voor de ander doet, dan krijg je er zoveel voor terug.”Groene Tomaat Marketing, Apeldoorn 14
 14. 14. 15
 15. 15. Primeur van SinckKo: Eindeloze toepassingenPureMetal® op wanden, vloeren en objecten De exclusieve uitstraling en de robuuste kwaliteit - het bewerkte oppervlak kan verzegeld worden - maken PureMetal® volgens SinckKo ideaal voor toepas-SinckKo Gietvloeren en Wall Covering introduceert sing in kantoren, hotels, restaurants, winkels, woningen en luxe jachten.PureMetal®: een nieuwe techniek waarmee pure Het aanbrengen van PureMetal® is vakwerk dat wordt uitgevoerd door speciaaledelmetalen naadloos op vrijwel elke ondergrond opgeleide professionals van SinckKo. De prijzen van PureMetal® zijn afhanke-aangebracht kunnen worden. Met PureMetal® lijk van de materiaalkeuze, gewenste technieken en afwerking; PureMetal® istransformeren wanden, vloeren, plafonds, tafels, verkrijgbaar vanaf 350,- euro per vierkante meter.kasten en ander meubilair in de meest exclusievedesignobjecten. 95% edelmetaal SinckKo introduceerde PureMetal® in juni op Design District 2012, hetInspiratiebron vakevenement voor interieurdesign in Zaandam. De bewerkte objecten trokkenMet de keuze uit staal, messing, rvs, koper, brons, veel belangstelling van architecten, ontwerpers en journalisten. Een van dezilver en goud is PureMetal® een nieuwe bron van bezoekers van de stand merkte op: “Het is net echt metaal.” Het antwoord vaninspiratie voor architecten, interieur- en meubelont- SinckKo: “Het is niet net echt, het is echt. PureMetal® bestaat voor 95% uitwerpers. De mogelijkheden en toepassingen zijn puur edelmetaal.” Wie het bijzondere effect van PureMetal® met eigen ogen wileindeloos divers. Het materiaal kan in elke denkbare aanschouwen, kan terecht in de showroom van SinckKo in Design020 opstructuur worden verwerkt: van spiegelend glad tot IJburg, Pedro de Medinalaan 89-91 in Amsterdam.elk gewenst reliëf of patroon. Bovendien kanPureMetal® naadloos op elke harde ondergrond(hout, steen, mdf, kunststof, keramiek en meer)worden aangebracht. Dat kan in de werkplaats vanSinckKo of op de gewenste locatie worden gedaan.Monolink. Eén oplossing voor koppelen Twee uitvoeringenen stapelen Monolink is er in twee uitvoeringen, met een kunststof zitting of met een gestof- feerde zitting. De stoel verschijnt in drie kleuren. De zitting, een los kunststofMonolink is de eerste stoel die uit één stuk is element, verschijnt in de drie kleuren van de stoel plus drie extra kleuren. Er zijngemaakt en toch kan worden gekoppeld. Daarmee achttien kleurcombinaties mogelijk in kunststof. Het razendsnelle plaatsen énspeelt meubelfabrikant Casala uit Culemborg met opbergen behoort tot de aantrekkelijke eigenschappen van Monolink. Daarom isde Monolink in op de groeiende vraag naar steeds een uitgekiend transportmiddel ontwikkeld, dat Casala optioneel kan leveren.praktischer oplossingen voor de inrichting van Een andere optie is het Zifra nummeringsysteem, geschikt voor gebruik opruimten. De toepasbaarheid van Monolink is Monolink.onmiddellijk zichtbaar: het is een stoel die zichonmiddellijk overal thuis voelt, van de kleinstekantine tot de grootste congreszaal. Handzaam,comfortabel en stabiel. Gegoten uit één stuk envoorzien van één systeem dat koppelen en stapelenmogelijk maakt. Voor dit doel zijn de stoelpotenvoorzien van een uniek systeem. 16
 16. 16. Forbo Flooring introduceert Marmoleum Next Generation nieuwsForbo Flooring introduceerde op 24 januari 2013 wereldwijd haar nieuwste opalle fronten verbeterde Marmoleum, genaamd Marmoleum Next Generation.Het nieuwe Marmoleum is nog duurzamer dan zijn voorganger Global 3 dievolgens Forbo al bekend stond als de duurzaamste vloer ter wereld en heeftnu ook bewezen de laagste levensduurkosten, gebruikmakend van standaar-den die de SDU hanteert om onderhoudskosten te bepalen. Bovendien kentMarmoleum Next Generation met zijn nieuwe collecties in meer dan 100kleuren en vier basisdessins een ongekende rijkdom aan designkeuze.Marmoleum Next Generation wordt geleverd in gemarmerd Real, Fresco enVivace; gelinieerd Striato; effen Concrete en Walton; en gedessineerd Graphicen Piano. De nieuwe marmercollectie bestaat uit maar liefst 90 kleuren en kentspectaculaire dessins met combinaties tot acht verschillende kleuren dievariëren in intensiteit en contrast. Krachtige contrasten die de vloer het uiterlijk (Environmental Product Information), die duidelijkvan echt marmer geven of subtiele kleuren die zijn gebaseerd op de fresco’s maakt wat de milieu-impact van het product is.uit het verleden. Voor het gelinieerde Marmoleum Striato zijn drie zeer Marmoleum werd eerder onderscheiden met bijnakleurrijke eyecatchers ontworpen. De nieuwe effen-lijn van Marmoleum alle ‘ecocertificaten’ zoals het Milieukeur enConcrete en Walton bestaat juist uit uiterst verfijnde dessins en subtiele Cradle-2-Cradle.kleurnuances. De gedessineerde collectie, tenslotte, vormt een dialoog tussen Marmoleum kent volgens Forbo nu ook bewezende zwarten, grijzen en witten van Marmoleum Graphic - geschikt voor de laagste levensduurkosten, uitgaande van dearchitectonische statements - en het subtiele tweekleurige spikkelpatroon van SDU-rekenmethodiek. Levensduurkosten wordenMarmoleum Piano. bepaald door de aanschafprijs van een product,Het nieuwe Marmoleum is nog duurzamer dan zijn voorganger. Zo heeft het levensduur, mate van herstelbaarheid en gemakvolgens Forbo de laagste LCA (Life Cycle Analysis) van alle vlakke vloeren ter van schoonmaak en onderhoud. Vooral schoon-wereld. Marmoleum Next Generation wordt gemaakt van 97 procent natuurlijke maak en onderhoud spelen hierin een grote rol.materialen zoals lijnolie en houtmeel, waarvan 72 procent hernieuwbaar en 43 Forbo introduceerde daarom een half jaar geledenprocent gerecycled. Hiervoor wordt 100 procent groene stroom gebruikt. Alle een nieuwe revolutionaire fabrieksfinish, genaamdMarmoleum-producten hebben nu bovendien ook hun eigen EPD Topshield2, waardoor de vloer nog eenvoudiger te onderhouden is en flink bespaard kan worden. Daarnaast zorgt de nieuwe toplaag ervoor dat Marmoleum voortaan bestand is tegen krassen, vlekken en kleurvervaging. Een nieuwe life cycle cost calculator zal medio februari 2013 ook als applicatie te vinden zijn op de site van Forbo. Hiermee kan een opdrachtgever geheel naar eigen wens en gebruik van een gebouw en ruimte de kosten berekenen en vergelijken tot maar liefst vier typen vloerbedekking. Forbo doet dit om haar klanten inzicht te geven en feit te onderscheiden van fictie. De nieuwe collectie werd op 24 januari officieel gepresenteerd in de Heerlickheijd van Ermelo. 17
 17. 17. ScandinavianBusiness SeatingWordt beloond voor focus op duurzame ontwikkeling HÅG Futu 18
 18. 18. duurzaam DesignScandinavian Business Seating (SBS) zet duurzame ontwikkeling al ruim twintig jaar hoog op deagenda. Sales Manager Marijke de Roo bespreekt hoe SBS de slogan ‘To make the world a betterplace to sit!’ in de praktijk brengt.Wat betekent duurzaamheid voor jullie organisatie? weten we hoe belangrijkScandinavian Business Seating vertaalt duurzame ontwikkeling in het is om met lichtge-oplossingen die beantwoorden aan de behoeften van de huidige wicht materialen,en van toekomstige generaties op het gebied van economie, zo weinig mogelijk onder-milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Duurzame delen en ‘goede’ontwikkeling staat al meer dan twintig jaar op onze agenda. In materialen met een lange1990 stelden we als eerste in de branche een milieumanager aan. levensduur te werken.Onze inspanningen hebben geleid tot duurzame en kwalitatief Daarnaast is het vanhoogwaardige productie- en zitoplossingen, trotse werknemers, belang stoelen tetevreden klanten en een goede reputatie. ontwerpen die makkelijkVoor ons betekent duurzaamheid niet alleen een manier om geld te demonteren en tete verdienen maar gaat het er veel meer om hoe we geld verdie- recyclen zijn. Hoe meernen. Daarom hebben we strikte regels opgesteld over hoe onze gerecycled materiaal weproducten ontworpen en geproduceerd worden. Dit geldt ook gebruiken in onsvoor onze toeleveranciers. De meeste van onze (toe-)leveranciers productieproces, zoals HÅG Capisco Pulszijn gevestigd in Scandinavië en Noord-Europa, maar sommige gerecyclede flessendop-onderdelen zijn gevestigd in de Baltische Staten en Azië. We pen en autobumpers,verzekeren ons ervan dat de mensenrechten en werkomstandig- hoe lager het energieverbruik en de daarbij behorende hoeveel-heden in deze landen volgens onze Gedragscode worden heid CO2 uitstoot is. Voor aluminium is de ratio zelfs 1:10 in hetnageleefd. Daarnaast hebben we gedetailleerde milieuregels voordeel van het gerecycled materiaal! Check dus altijd hetopgesteld zodat er bijvoorbeeld geen chemicaliën worden aandeel gerecycled materiaal en neem geen genoegen metgebruikt die de volksgezondheid en het milieu kunnen schaden. alleen “100% recyclebaar”! Naast gerecycled aluminium gebrui- ken we gerecycled staal en plastic. Er is wat extra inzet nodig omHoe wordt jullie duurzaamheidsbeleid getoetst? gerecyclede materialen te gebruiken, maar het betaalt zichWe maken gebruik van verschillende bronnen om onze producten dubbel en dwars uit.te laten certificeren op het gebied van CO2 uitstoot, energiever-bruik en het ontbreken van schadelijke chemicaliën. Zo hebben Hoe zie je de toekomst van duurzaam ondernemen?we voor al onze producten EPD certificaten beschikbaar waarin We zien dat organisaties steeds meer belang hechten aan eennaast het materiaalgebruik ook de CO2 uitstoot per product staat milieuvriendelijke productiewijze. Hoe groter en hoe belangrijkervermeld. De CO2 uitstoot per product wordt momenteel gezien als de klant, des te meer eisen er worden gesteld aan een goedde meest objectieve benchmark op het gebied van milieucertifice- milieuprofiel en de maatschappelijke betrokkenheid van dering. Met maar 51 kg CO2 uitstoot is onze populaire HAG Futu leverancier. Deze aandacht zal alleen maar verder toenemen.“best choice” als het gaat om de bureaustoel met het beste Dat is gunstig voor ons. We worden nu beloond voor onzemilieuprofiel in de markt. Daarnaast publiceren we jaarlijks een jarenlange focus op het milieu: het is pay back time!duurzaamheidsrapport volgens de GRI richtlijnen waarin onzeprestaties op het gebied van milieu, maatschappelijke verantwoor-delijkheid en economie staan gedocumenteerd.Welke duurzame producten bieden jullie aan?Onze producten worden altijd ontworpen voor een goedemilieuprestatie. Door onze jarenlange ervaring op dit gebied 19
 19. 19. “Licht is onze passie”PD Lighting Het in Houten gevestigde PD Lighting heeft een naam hoog te houden als importeur van architectu- rale verlichting en objectverlichting. Stibbe verhaalt over de begindagen: “We zijn in 1999 primair begonnen als lichtadviserend bedrijf voor de zakelijke markt. We hebben uitstekende contacten opgebouwd en na verloop van tijd heeft dit ertoe geleid dat verschillende Italiaanse fabrikanten ons hebben benaderd om hun merken te vertegenwoor- digen in Nederland. Sindsdien zijn we zowel adviseur als importeur op verlichtingsgebied.” Product Design Lighting Welke merken importeert PD Lighting? “We zijn momenteel importeur van gerenommeerde merken zoals Aktiva, ALT Lucialternative, Aureliano Toso,Verlichting Endinet, Eindhoven Castaldi, Focus Lighting, Gallery, Luxit, Itre, Microluce, La Murrina, Norlight en Murano Duo. We leveren daarbij zowel aan consumenten als aan de“Waar we goed in zijn is licht en dat in de breedste zin zakelijke markt. Op zakelijk gebied hebben we een breed spectrum van opdrachtgevers; uiteraardvan het woord”, stelt Dirk Stibbe, directeur van importeur kantoren, maar we verzorgen bijvoorbeeld ook de verlichting voor ziekenhuizen, scholen en kerken”,Product Design Lighting (PD Lighting) en het onafhankelijke aldus Stibbe.lichtadviesbureau Palladium Lighting. Deze woorden Palladium Lighting In de Europese verlichtingsmarkt is er steeds vakerworden onderstreept door de praktijk. De verlichtende sprake van een scheiding tussen lichtadvies en daadwerkelijke levering van armaturen. Ook inhand van PD Lighting en Palladium is zichtbaar in tal Nederland komt deze ontwikkeling volgens Dirk Stibbe op gang. “Wij hebben, als één van devan aansprekende projecten: van Corpus tot Kurhaus. eersten in ons land, er voor gekozen om het 20
 20. 20. verlichtinglichtadvies en de daadwerkelijke levering van aangename verlichting zeer goed samen: “In het kader van energiezuinigarmaturen te scheiden in twee verschillende inrichten kijken we goed naar de behoefte aan licht per afzonderlijke ruimte enorganisaties: respectievelijk Palladium Lighting en werkplek. Een taakgerichte verlichting is veel efficiënter en levendiger dan eenPD Lighting. Klanten hebben een toenemende ruimte waar tl-buizen doods licht over je uitstralen. Met name bij het Nieuwebehoefte aan onafhankelijk lichtadvies. Aan die Werken kan een slim uitgewerkte taakgerichte verlichting voorkomen dat eenbehoefte voldoet Palladium Lighting.” kantoorpand de hele dag energie staat te slurpen.”Goed uitgedacht lichtconcept LED-verlichting is volwassen gewordenWaar moet een aansprekend lichtconcept aan De huidige ontwikkelingen in verlichtingsland worden mede mogelijk gemaaktvoldoen? Stibbe: “Een goed uitgedacht lichtconcept door de enorme vlucht die LED-verlichting de afgelopen jaren heeft genomen.is op maat gesneden. Het benadrukt de vorm en Stibbe: “Het blauwige, kille karakter van de eerste generatie LED-lampen ligtfunctie van de architectuur, houdt rekening met de achter ons. De markt is nu volwassen geworden waardoor we sfeervolle enenergiezuinigheidseisen en voldoet aan de gelden- volwaardige lichtoplossingen met LED-verlichting kunnen bieden. Deze ontwik-de lichtnormen. Voordat we een lichtplan ontwerpen keling zal leiden tot een nieuw spectrum van producten die op een nieuweinventariseren we eerst samen met de architect of manier rondom het element LED worden vervaardigd.”opdrachtgever wat het gebouw of de ruimte nou De duurzame ontwikkelingen centreren zich volgens Stibbe niet alleen rondeigenlijk typeert. Dit vormt de basis van de stijl en energieverbruik, maar ook in het materiaalgebruik en de productiewijze vanuitstraling van het uiteindelijke lichtontwerp. Hierbij armaturen. “We moeten absoluut nog stappen zetten, maar we zijn op de goedekijken we puur naar de beste oplossingen en niet weg. Een mooi voorbeeld is de AKI LED-lamp van Itre die we in de markt zetten.naar ons eigen assortiment. Wij importeren een Het okuméhout waaruit de AKI is gevormd is afkomstig van gerecycled geperstaantal mooie merken waar we trots op zijn, maar dat plaatmateriaal. De AKI verenigt duurzaamheid en design en is één van de veleis niet het uitgangspunt voor ieder project.” voorbeelden van moderne, stijlvolle ontwerpen voor LED-verlichting.”Projecten Mens staat centraalKan Stibbe een paar interessante verlichtingsprojec- “Mensen zijn geen productieautomaten, maar willen graag werken op een plekten noemen? “Dat is moeilijk kiezen, we hebben al waar ze fijn kunnen vertoeven. Daar ligt heel duidelijk onze toegevoegdeveel mooie klussen gedaan. Recentelijk hebben we waarde”, aldus een bevlogen Stibbe. “Over het algemeen wordt een kantoorbijvoorbeeld het lichtadvies opgesteld voor De helaas gebouwd om zoveel mogelijk rendement van een verhuurder uit deZeven Provinciën in Den Haag. Hier wordt op een beschikbare vierkante meters te halen. Dat houdt vaak in dat alleen de meestoppervlak van 5200m² een schitterend kantoorge- basale lichtinstallatie wordt geïnstalleerd. Verlichting zonder kraak of smaak.bouw gerealiseerd voor BarentsKrans advocaten en Onze meerwaarde, en dat merken we aan de plezierige reacties van onzenotarissen. Een ander mooi project dat momenteel afnemers, is dat we voor een soortgelijk budget een aangenaam interieurloopt is de verlichting voor het kantoor van Endinet, creëren, in plaats van rechttoe - rechtaan stampwerk. Waar we goed zijn in lichtde netwerkbeheerder van gas en elektriciteit voor en dat in de breedste zin van het woord. Licht is onze passie, we stoppen er elkede regio’s Eindhoven, Oost-Brabant en Haarlemmer- dag onze energie in, en dat vinden we waanzinnig leuk om te doen.”meer. We hebben een verlichting-scan gemaaktvoor de nieuwe huisvesting. De meeste verlichtingbleek niet meer aan de eisen van deze tijd tevoldoen. Palladium Lighting heeft daarop eenlichtplan gemaakt dat wel voldoet aan de eisen vanEndinet. Daarbij hebben we nadrukkelijk gekekenhoe we met energiezuinige technieken de ruimtesop zo’n wijze kunnen verlichten dat er een aange-naam verblijfsklimaat ontstaat. In plaats van eenlawine van licht uit te storten, stellen we de behoef-tes van de mens centraal.”Taakgerichte verlichting en Het Nieuwe WerkenVolgens Dirk Stibbe gaan duurzaamheid en een 21
 21. 21. Barcelona Chair“Create form out of the nature of our tasks with themethods of our time” is een bekende uitspraak vanLudwig Mies van der Rohe. Dit heeft niet alleen betrekkingop zijn vernieuwende architectuur maar ook op zijnstoelontwerpen. Zijn uit 1929 stammende BarcelonaChair is geïnspireerd door een eeuwenoud ontwerp,was vernieuwend toen deze werd ontworpen en heeftinmiddels een tijdloze dimensie gekregen. Barcelona ChairTekst: Martin Bos Less is More Een koninklijke zetel We schrijven het jaar 1929. Het jaar dat de beurs De Barcelona Chair is oorspronkelijk ontworpen als van Wall Street instort, Anne Frank wordt geboren een rustbankje (stoel en bijbehorende voetenbank) en de eerste Oscar wordt uitgereikt. Het is ook het voor de vermoeide koninklijke lijven van koning jaar dat in Barcelona de Wereldtentoonstelling wordt Alfonso XIII en koningin Victoria Eugenie van georganiseerd. De Duitse architect Ludwig Mies van Spanje. Hoewel de hoge bezoekers de stoel links der Rohe en de binnenhuisarchitecte Lilly Reich laten liggen tijdens hun bezoek draagt deze ontwerpen het Duitse paviljoen voor de tentoonstel- achtergrond wel bij aan het imago van de Barcelona ling. Het landhuis is ontworpen als ontvangstruimte Chair als zitmeubel van koninklijke allure. voor een receptie ter ontvangst van de koning en Het ontwerp van de stoel is geïnspireerd door de koningin van Spanje die de tentoonstelling officieel vouwstoelen uit de oudheid maar wordt door de zullen openen. Mies van der Rohe brengt hier zijn uitwerking gezien als baanbrekend design. adagium “Less is More” op een briljante manier in Het ontwerp met de gekruiste poten en verfijnde de praktijk. Het gebouw heeft een klassieke bekleding van ivoorkleurig varkensleer is functio- uitstraling en blinkt uit door een schijnbare eenvoud. neel, elegant en zonder franje. Het één verdieping tellende paviljoen bestaat uit gewapend beton, staal, glas en gepolijste steen. De Mies van der Rohe en Hans Knoll ruimtes zijn open en bijna leeg, niets leidt af van het In 1938 keert Mies van der Rohe Nazi-Duitsland de subtiele lijnenspel van het gebouw. Mies van der rug toe en steekt de Atlantische Oceaan over. In de Rohe en Reich ontwerpen de spaarzaam toege- Verenigde Staten ontmoet hij Hans Knoll. Deze paste meubels. Eén van deze meubels zal net zo’n Duits-Amerikaanse meubelproducent neemt de icoon worden als het gebouw: de Barcelona Chair. Barcelona Chair op in zijn collectie en verkoopt 22
 22. 22. klassieker Specificaties uitgevoerd in een genereuzere maat dan voorheen. De Barcelona Chair wordt bijna helemaal met de Uitvoering: hand gemaakt, het stikken van de kussens kost • Frame: hard veerkrachtig plat staal of chroom minstens 45 werkuren. Deze ambachtelijke produc- met hoogglans gepolijste afwerking, zware tiewijze heeft natuurlijk gevolgen voor het prijskaart- tuiglederen singels ondersteunen de kussens je. De prijs van een echte Barcelona Chair ligt rond de 5000 euro. Als je daarnaast voor het echte • Bekleding: afzonderlijke kussens voor rug en ‘Barcelona’ gevoel een bijpassend voetenbankje zit, gevuld met schuimrubber van verschil- koopt, loopt de prijs nog enkele duizenden euro’s lende dichtheden; gestoffeerd in leder met op. Ondanks, of misschien juist door, het kosten- lederenbies, en met knopen in leder; plaatje wordt Model 250L een doorslaand succes. elk ledervlak is op een afzonderlijke mal Het zitmeubel geeft allure aan menig imponerend gesneden kantoor en bankgebouw. De Barcelona Chair is de aristocraat onder de stoelen. • Maten: 75cm W x 77cm B x 77cm D Origineel of kloon? • Kleuren: divers Knoll heeft in 1965 en 2004 trademarks verkregen en claimt dat het als enige bedrijf de licentie bezit • Authenticiteit: logo van KnollStudio en de om de Barcelona Chair te produceren. De Kortrijkse handtekening van Mies van der Rohe zijn firma De Coene verkreeg in 1952 de licentie voor de gestempeld aan de onderzijde van de stoel Benelux om de stoel voor Knoll te produceren. De lederen handtassen fabrikant Delvaux maakt de handgemaakte kussens voor de Benelux. De Barcelona Chair is tevens de inspiratiebron voordeze onder de naam MR-90. Tot de jaren ’50 wordt de ‘Barcelona’ meubellijn van Knoll die bestaat uitde stoel in een gelimiteerde oplage geproduceerd. banken, sofa’s en tafels. De ontwerpen voor dezeHet verchroomde gekruiste frame is in 1950 aanvullende meubels zijn, ondanks veel misvattin-ontworpen tot een naadloos onderdeel, zodat het gen daarover, echter niet van de hand van Mies vanontwerp er gladder uitziet. In 1953, zes jaar na het der Rohe, maar door het designteam van Knolloverlijden van Reich, verkoopt Van der Rohe zijn ontworpen.rechten en het recht op gebruik van zijn naam aan In de loop van de jaren is een reeks van klonen vanKnoll. De stoel wordt nu in productie genomen door de Barcelona Chair op de markt gebracht. VoorKnoll onder de naam ‘Model 250L Barcelona-stoel’. enkele honderden dollars kun je al een Chinese,Knoll produceert de stoel in twee soorten staal: Braziliaanse, Vietnamese of Roemeense kopie opchroom en roestvrij staal. Tevens wordt de stoel de kop tikken. Uiteraard vertaalt de spotprijs zich 23
 23. 23. klassieker ook in een lagere kwaliteit. Dit uit zich in kleinere maten, goedkoop leer, riemen van vinyl of nylon en een machinale productiewijze. Gerechtelijke gevechten Ondanks de trademarks is de claim van Knoll op de Barcelona Chair niet onomstreden. Behalve de kopieën van minderwaardige kwaliteit is er ook sprake van serieuzere concurrentie. Gordon International New York produceert bijvoorbeeld sinds de jaren ’70 een kopie van de Barcelona Chair, dit leidt in 2005 tot een clash met Knoll die voor de rechtbank word uitgevochten. In 2011 volgt een gerechtelijk gevecht tussen Knoll en RegencyShop.com. Duits Paviljoen, interieur Klassieker? Mies van der Rohe heeft duidelijk niet alleen zijn stempel gedrukt op de moderne architectuur maar ook op design. Een ontwerp van 80 jaar oud dat nagemaakt wordt van Brazilië tot Vietnam en in 2011 nog het onderwerp is van een verhitte juridische strijd kunnen we gerust een klassieker noemen.Duits Paviljoen, Barcelona 24
 24. 24. 25
 25. 25. Duurzaamheidsprofiel:nora systemsnora systems is wereldwijd marktleider op het gebied van Wat betekent duurzaamheid voor jullie organisatie? Op het gebied van elastische vloerbedekkingen isrubber vloerbedekkingen en vloerbedekkingssystemen. nora systems al jaren een voorloper wat betreft onze aandacht voor duurzaamheid en milieu. In 1996Verantwoordelijkheid ten aanzien van milieu en hebben we als één van de eersten in onze sector ervoor gekozen om ons aan het Eco-Managementmaatschappij is één van de kernwaarden van de en Audit Scheme van de Europese Unie te onder- werpen. Onze pioniersgeest is sindsdien sterkonderneming. Marketing Manager Jeroen Floris legt uit gebleven. De afgelopen jaren maken we furore met onze focus op een totaalconcept waarbij we deop welke manier nora systems invulling geeft aan deze gehele levenscyclus van het product verduurzamen: van de keuze van de grondstoffen via het productie-kernwaarde. proces tot en met het gebruik en de afvoer van de gebruikte materialen. Kun je meer vertellen over de duurzame levenscyclus van jullie producten? Zeker. Onze nora® rubber vloerbedekkingen zijn gebaseerd op hoogwaardige industriële- en natuurlijke rubber kwaliteiten. Dit wordt aangevuld met mineralen, die afkomstig zijn uit natuurlijke bron- nen, evenals milieuvriendelijke kleurpigmenten. nora® vloerbedekkingen zijn verder vrij van PVC, halogenen, chloororganische verbindingen en weekmakers. Het ontbreken van weekmakers is niet alleen een zegen voor het milieu maar betekent ook dat onze vloerbedekkingen niet gevoegd hoeven te worden. Onze producten voor de vloeropbouw vertonen slechts minimale emissies. Ons paradepaardje hierbij is nora system blue®. Dit is het enige vloerbedekkingssysteem ter wereld dat vloerbedek- king, emissiearme legmaterialen en verwerkers combineert. We zorgen er verder voor dat tijdens het productie- proces zo min mogelijk grondstoffen worden gebruikt. De grondstoffen zelf worden zoveel mogelijk hergebruikt. Zo worden productieresten zoals slijpstof en stansbramen hergebruikt als grondstof voor verschillende nora® producten. De rubberresten van onze vloerbedekkingen worden verwerkt tot grondstof voor cement.Christiaan Huygens College, Eindhoven Ook andere stoffen zoals karton, papier, hout, 26
 26. 26. Vloerenkunststoffen, verpakkingen en metalen worden 2011 hebben wij van het Instituut Bouwen en Milieudoorverkocht voor recycling. de felbegeerde milieuproductdeclaratie (EPD)Eenmaal gelegd zijn onze vloerbedekkingen overeenkomstig ISO 14025 ontvangen. De declara-dusdanig slijtagebestendig en belastbaar dat ze tie is toegekend vanwege de duurzaamheid vangeneraties mee kunnen gaan. Ook hoeven de onze productuitvoeringen norament® en noraplan®vloeren gedurende hun levenscyclus niet te worden en omvat alle fasen van de productlevenscyclus.gecoat of gelakt. Daarmee slaan we twee vliegen in Verder beschikken we onder meer over de BRE-één klap. Het is goed voor de portemonnee en het classificatie, het EMAS-logo, de ISO 14001-milieu-milieu! managementnorm en het GREENGUARD-certificaat.Hoe wordt jullie duurzaamheidsbeleid getoetst? Kun je een project noemen waar je bijzonder trotsDe hoge kwaliteit van ons duurzaamheidsbeleid op bent?wordt bevestigd door de toekenning van verschil- Dat zijn er natuurlijk meerdere, maar ik zal éénlende vooraanstaande internationale certificaten en bijzonder project noemen: het Christiaan Huygensonderscheidingen. In 2006 ontvingen onze nora- College in Eindhoven. Dat is het meest duurzameplan® standaardvloerbedekkingen als eerste schoolgebouw van Nederland, De school heeft voorelastische vloerbedekkingen het ecolabel Blauwe de levering van de vloerbedekking niet voor nietsEngel, dat is het bekendste en oudste keurmerk voor nora systems gekozen. De BRE A+ certificatievoor milieuvriendelijke producten en diensten. van onze vloer staat garant voor duurzaamheid,Basisvoorwaarden voor de toekenning van de terwijl de zeven kleuren nora® signa de vloer eenBlauwe Engel zijn bijzonder lage emissies van ongekende uitstraling geven. Deze combinatie vanorganische substanties en de afwezigheid van klasse en duurzaamheid is precies datgene waarkankerverwekkende stoffen en formaldehyde. In nora® voor staat. 27
 27. 27. König + Neurath presenteert kantoor- lijnvoering en de organisch-kristallijne structuren zijn afgeleid uit de architectuur.omgevingen van de toekomst tijdens Dit heeft een elegante, tijdloze en moderne bureaustoelfamilie opgeleverd,Orgatec waarin aandacht voor design en voor ergonomie hand in hand gaan. Het nieuwe hoogwaardige tafelprogramma TABLE.T berust op het vormgevingsprincipe vanVoor de megatrends Netwerkgekoppelde communi- de symmetrie. Het onderstel ziet er niet alleen stabiel uit, maar is dat ook, encatie, Toename van het projectwerk en Mobiliteit heeft staat daarmee voor veiligheid en een goede vorm. Afgerond worden deKönig + Neurath tijdens de Orgatec het nieuwe noviteiten op het gebied van kantoormeubilair door de nieuwe functioneel eninterieurconcept gepresenteerd. Dit concept is esthetisch vernieuwde ladenblokken en caddy’s en de nieuwe ACTA.PLUSontwikkeld door Michael Schmidt code2design apothekerskasten.De noviteiten worden gecompleteerd door het wandsysteemStuttgart. TEAM.WORK.SPACE voldoet zowel aan de TWO.2.BLOCK. De transparante en ondoorzichtige glazen wanden zijn hetverschillende werkvormen en ruimtestructuren als antwoord op de snelle realisatie van individuele wensen ten aanzien van deaan de persoonlijke behoeften van de mens. Het ruimte-indeling. Met een minimale inzet van menskracht kunnen decentrale element daarbij is de eBridge, een brug voor TWO.2.BLOCK modules eenvoudig worden getransporteerd en gemonteerd.de elektrificatie, via welke de verschillende werkplek-ken met elkaar in een netwerk worden gekoppeld. JET.II AURAYHet thema ergonomische deskundigheid wordtverduidelijkt aan de hand van de verdere ontwikke-ling van de JET-stoelfamilie. Want bij JET.II kan degebruiker kiezen tussen twee zitconcepten: eensynchroonmechanisme dat individueel kan wordenversteld ten behoeve van een perfecte ondersteuningvan het lichaam, of het i-seating-mechanisme, dat hetlichaamsgewicht van de gebruiker herkent en ditautomatisch overdraagt op de tegendruk in derugleuning. Door het grote aantal ergonomischeuitvoeringsvarianten en inrichtingsmogelijkheden laatJET.II niets te wensen over.König + Neurath presenteert de nieuwe stoelfamilieAURAY van 2DO-DESIGN Stuttgart als een staaltjevan eersteklas design. De heldere, vloeiendeLammhults presenteert nieuwste design geschiedenis van Lammhults. Nu is een nieuwe versie van Quickly beschikbaar. Lammhults introduceerde tevens de extreem flexibele Addit sofa van Anya SebtonHet Zweedse designmerk Lammhults presenteerde voor het eerst op de Duitse markt.tijdens Orgatec de nieuwste versies van de succes- Archalvolle Comet en Archal series. Designer Gunilla Allardontwierp de nieuwste telg van de Comet familie:Comet Sport. De Comet Sport is een kleinere, strakvormgegeven versie van de welbekende Cometvergaderstoelen.De Deense designers PeterHiort-Lorenzen en Anya Sebton hebben hunhooggewaardeerde Archal stoel verder ontwikkeld toteen meer exclusieve versie waarbij gebruik wordtgemaakt van gerecycled aluminium. Sinds delancering in 2011 is de Archal al in meerdereprestigieuze projecten toegepast.Hiort Lorenzen enSebton zijn ook het brein achter de Quickly vouwtafel.Deze klassieker is de best verkochte tafel in de 28
 28. 28. Interstuhl maakt indruk op Orgatec nieuwsInterstuhl presenteerde de afgelopen editie van Orgatec opvallend veelproducten buiten haar comfort-zone. Als exclusieve importeur van Interstuhl inNederland en België was Velto uiteraard ook ruim vertegenwoordigd op Orgatec.Behalve een nieuw communicatiesysteem werden op Orgatec vijf meubelinnova-ties gepresenteerd. Zo is daar EVERYis1, een bureaustoel die door zijn prijsgeschikt is voor een heel breed publiek, ‘every-one’. Voor het ontwerp tekendeSven von Boettincher, van het prijswinnende ontwerpbureau ID Aid. In decategorie bezoekersstoelen en conferentiestoelen komt Interstuhl met deFORMEOis3, een stoel die licht is in gewicht en design.De NESTYis3 is een vouwtafel op wielen, die in veel verschillende materialenleverbaar is. Door die flexibiliteit in vorm en materiaal, is de tafel geschikt voorde multifunctionaliteit die we tegenwoordig van moderne kantoren eisen. DeKINETICis5 is een kantoormeubelfamilie die afwijkt van de bureaustoelen die wegewend zijn van Interstuhl. De serie bestaat uit een stahulp, een schrijfdesk, eenstatafel en een kruk. Allemaal ontworpen met de communicatiemanieren van nuin het achterhoofd. Ten slotte is daar de VINTAGEis5, een serie conferentiestoe-len. Origineel in bijvoorbeeld materiaalkeuze en naaitechnieken, zodat de stoelvolgens Interstuhl past in kantoorstijlen van klassiek tot modern.Ergonomische wereldnoviteit bij Sedus beweeglijkheid van de zitting, terwijl de rugleuning- drager vormvast de in hoogte verstelbare dorsoki-Sedus presenteerde tijdens Orgatec de bureaustoelfamilie “swing up” een netica (rugleuning- en diepteverstelling) integreert.grensverleggende wereldnoviteit. Met de “swing up” heeft Sedus naar eigen De bureaustoel “swing up”, is naar keuze met ofzeggen de grenzen in de ergonomie verlegd en het dynamisch zitten opnieuw zonder verstelbare neksteun leverbaar. Het leverpro-gedefinieerd. Met de introductie van de “swing up” presenteerde Sedus een gramma wordt aangevuld met twee bezoekersstoe-bureaustoel met ongekende bewegingsopties. Deze bevordert een intuïtief en len: een sledemodel en een vierpootsmodel en eennatuurlijk bewegingsgedrag van de gebruiker. Dankzij de similar-swing-mecha- draaipartner. De Sedus “swing up” is vanaf meiniek krijgt de zittingschaal een zijwaartse flexibiliteit, zodat het bekken ook opzij 2013 leverbaar.kan hellen. Bovenop de normale opties die een synchroon bureaustoel heeft,biedt de “swing up” extra bewegingsvrijheden. Tevens wordt schade door destatische zithouding voorkomen en de arbeidsprestatie verhoogd, omdatgewrichten en spieren van het menselijke loop- en zitapparaat voor ondersteu-ning van de hersenactiviteit worden geactiveerd.De nieuwe zitting-kinematica verleent het lichaam alle bewegingsvrijheid enbenut tevens het natuurlijke lichaamsgevoel zichzelf te stabiliseren. Het bewe-gingsverloop is harmonieus en vloeiend, het lichaam herkent de bewegingsprik-kels en neemt deze als vanzelfsprekend op. Omdat de armleuningen nietmeebewegen, behoudt de gebruiker zijn gevoel van veiligheid bij een hogetoename aan comfort en geborgenheid. Desgewenst kan de gebruiker de zitting-kinematica vergrendelen.Een essentieel vormgevend kenmerk van de door designer Rüdiger Schaackgecreëerde stoelfamilie is het verticaal staande rugleuningprofiel en de horizon-tale as waarvan het effect wordt versterkt door de met spanning verlopendevlakken. Een gebogen lijnvoering van de armleuningdrager weerspiegelt de 29
 29. 29. Tweedehands klassieke stoel razend populair eigenaar dan voorheen. Daar zitten ook handela- ren bij die de klassiekers weer doorverkopen inTweedehands design stoelen en meubels van bekende ontwerpers als W.H. Amerika, Duitsland, België en andere EuropeseGispen, Charles Ray Eames, Wim Rietveld of Mart Stam zijn sterk in opmars landen. Soms tot in Japan toe. Via de webshop isin Nederland. Steeds meer liefhebbers nemen zo’n opgeknapte klassieker in het zelfs mogelijk stoelen en meubels naar eigenhuis, zo merkt restauratieatelier en meubelwinkel De Machinekamer in wens te laten bekleden en stofferen.Zaandam. Vroling: “Of het door de crisis komt of door deVanuit heel Nederland komen klanten naar de nieuwe locatie in de voormalige hang naar duurzaamheid weet ik niet. Maar ditBruynzeelhallen voor een originele buisframe stoel van Gispen, een zigzag- soort klassiekers zijn een echte trend aan hetstoel van Rietveld, een rope edge fauteuil van Eames of de beroemde worden. Wij geven deze meubels een tweede ofslaapbank van Martin Visser. De Machinekamer koopt deze stoelen en derde leven. Het is doodzonde om stoelen vanmeubels in via veilingen, internet, kringloopwinkels en rommelmarkten, knapt bekende ontwerpers weg te gooien. Ook tweede-ze op en verkoopt ze voor een prijs die meestal ver onder de nieuwwaarde hands gaan ze nog jaren mee en daar maken weligt. Soms zijn vier oude stoelen nodig om één nieuwe te reconstrueren. veel mensen blij mee.”“Bij auto’s heb je klassieke oldtimers en datzelfde heb je ook bij stoelen en Volgens Vroling sluit de verhuizing naar hetmeubels. Onze klanten zijn echte liefhebbers en komen vanuit het hele land Bruynzeelcomplex aan bij de duurzaamheidsge-naar ons toe. Vanuit Zwolle tot Maastricht. Vanuit Groningen tot Rotterdam. Dit dachte. Ook die monumentale fabrieken uit 1920soort stoelen kun je nu eenmaal niet bij de winkel om de hoek kopen,” vertelt begonnen de afgelopen jaren na een groot-Rick Vroling van De Machinekamer. scheepse verbouwing aan een tweede leven.Zijn zakenpartner Olger Blasé komt uit een familie van interieurontwerpers en De Machinekamer is gehuisvest in de voormaligeis helemaal verknocht aan dit soort klassieke meubels. Samen startten ze in bedrijfsgarage. De werkplaats is tegenwoordig2006 hun winkel en atelier in het Noord-Hollandse Wognum. De zaak groeide open, zodat bezoekers van de winkel door eenen vorig jaar verhuisde de Machinekamer naar het voormalige Bruynzeelcom- glazen wand het hele proces van demontage,plex in Zaanstad. Tegenwoordig gaan er via de winkel en de nieuwe webshop restauratie en montage kunnen zien.20 tot 25 procent meer tweedehands design meubels naar een nieuwe 30

×