Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Magazine het ondernemersbelang leiden 01 2012

921 views

Published on

Magazine het ondernemersbelang leiden 01 2012

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Magazine het ondernemersbelang leiden 01 2012

 1. 1. NR. 1 2012 LEIDEN Transport & logistiek slaat handen ineenLeiden krijgt wereldhotel Bollenplaatvloer biedt Installatielogistiek verhoogt Ondernemers innoveren wegensmet Hollandse prijs ongekende mogelijkheden arbeidsproductiviteit kansen, niet om subsidies•••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL
 2. 2. IBB Kondor is een bouwonderneming in de ruimste zin vanhet woord, gespecialiseerd in grote en middelgrotebouwprojecten over de volle breedte van de vastgoed-markt zoals fabrieken, kantoorgebouwen,woningen,utiliteitsbouw en renovatieprojecten. Oude Vaartweg 1 Telefoon: 071 - 30 50 500 2343 JD Oegstgeest Fax: 071 - 30 50 530 Postbus 27 Internet: www.ibbkondor.nl 2300 AA Leiden E-mail: info@ibbkondor.nl
 3. 3. Alles loopt op bolletjes Met vloeren van BubbleDeck® loopt voor iedereen alles op bolletjes. Aannemers zijn gecharmeerd van de vlakke constructie, het 30% lagere gewicht, de korte bouwtijd en de enorme flexibiliteit. Architecten waarderen de enorme vorm- en ontwerpvrijheid, de duurzaamheid en de milieuvriendelijkheid. En voor constructeurs is het vooral prettig dat een BubbleDeck® bollenplaatvloer eenmaal samengesteld geheel zelfdragend is. Balken zijn dus niet nodig. Daardoor is de constructiehoogte van de verdiepings- vloeren minimaal, kunnen de leidingen van de gebouwinstallaties vrij en in alle richtingen lopen en kan de bouwkundige detaillering eenvoudig blijven.  www.bubbledeck.nl Alles loopt op bolletjes ®Uw partner in duurzame inzetbaarheid
 4. 4. het ONDERNEMERS B E L A N GHet Ondernemersbelang van Leidenverschijnt vijf keer per jaar.Achtste jaargang, nummer 1, 2012 Inhoud TRANSPORT & LOGISTIEK SLAAT HANDEN INEEN Op donderdagmiddag 12 januari vond in Restaurant/Hotel Tulip Inn aan deOPLAGE3.000 exemplaren Goudseweg 32 in Bodegraven een door Het Ondernemersbelang georganiseerd Rondetafelgesprek plaats met ondernemers uit de sector transport en logistiek.COVERFOTO Een boeiende ontmoeting over de economische crisis, maatschappelijk verant-Rondetafel Transport en Logistiek woord ondernemen en het imago van de sector. De bijeenkomst stond onderFotografie: Ruud Voest leiding van onze verslaggever Luuk Braun. De stellingen waren vooraf geformu-UITGEVERJelte Hut 08 leerd door Co Abercrombie van Transport en Logistiek Nederland (TLN).Novema Uitgevers bvPostbus 309860 AA GrootegastWeegbree 1 LEIDEN KRIJGT EEN WERELDHOTEL MET EEN HOLLANDSE PRIJS9861 ES GrootegastT 0594 - 51 03 03 Aan het Leidse Stationsplein wordt de laatste hand gelegd aan eerste Ibis hotelF 0594 - 61 18 63 in Nederland dat door een franchisenemer gerund zal gaan worden. Accor Hotelsinfo@novema.nl Nederland en Golden Green Hotels hebben de handen ineengeslagen en openenwww.ondernemersbelang.nl op 10 mei aanstaande het centraal gelegen driesterrenhotel Hotel Ibis Leiden Centre. Het voormalige universiteitsgebouw aan het plein is inmiddels veranderdEINDREDACTIE in een fraai hotel met 118 kamers, om optimaal te genieten voor een scherpeBaukje BosmaT 0594 - 69 56 16b.bosma@novema.nl 15 prijs. Golden Green Hotels is een dynamisch bedrijf dat in 1992 werd opgericht door Rijnsburger Cor van Duijn.BLADMANAGERS NOVEMAT 0228 - 32 12 53Piet Rood BOLLENPLAATVLOER BIEDT ONGEKENDE MOGELIJKHEDENp.rood@novema.nlHerman Koreman BubbleDeck Nederland BV is ‘s werelds eerste en enige bedrijf dat heth.koreman@novema.nl innovatieve en revolutionaire BubbleDeck® vloersysteem op de markt brengt. Het Leidse bedrijf is dé leverancier van constructieve vloeren voor kantoren,VORMGEVING bedrijfsgebouwen, parkeergarages, hotels en schoolgebouwen voor de Benelux.VDS Vormgeving!, Drachten Door de vele mogelijkheden en de duurzaamheid van het bollenplaatvloer- systeem heeft BubbleDeck® tal van prestigieuze prijzen gewonnen. Robert Plug,DRUKDrukkerij Veldhuis, Raalte 20 directeur van BubbleDeck Nederland BV, is al 14 jaar bezig met BubbleDeck®, volgens velen de grootste innovatie in de bouw.REDACTIELuuk BraunJeroen KuyperEd Lamme TU: “INSTALLATIELOGISTIEK VERHOOGT EFFICIËNTIEIngerMarlies Leeuwenburgh ARBEIDSPRODUCTIVITEIT”Henk Roede (strip)Tekstbureau Vakmaten In turbulente tijden kan een bouwondernemer stabiliteit goed gebruiken. DaarnaastAndré Vermeulen (columnist) is arbeidsproductiviteit zeer belangrijk. Als medewerkers niet hoeven te wachten opRené Zoetemelk de juiste apparatuur en materialen wordt er veel efficiënter gewerkt. De Technische Unie biedt met de installatielogistiek optimale zekerheid voor tijdige en volledigeFOTOGRAFIE leveranties van materialen op de werkplek. Erik van der Ploeg, manager vanLuuk BraunJur EngelchorMarco Magielse 26 Verkoopkantoor Leiden, is er van overtuigd dat de aanpak van de Technische Unie leidt tot sterke continuïteit en grotere efficiëntie bij de klanten.Henk VeenstraRuud VoestRené ZoetemelkAdreswijzigingen, verandering vancontactpersoon of afmeldingenkunt u per mail doorgeven aanTiny Klunder, t.klunder@novema.nl.Vermeld s.v.p. ook de editie er bij,die vindt u bovenaan in het colofon.ISSN 1873-7420Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd en/of overgenomenzonder schriftelijke toestemmingvan de uitgever. De uitgever kan nietaansprakelijk worden gesteld voor deinhoud van de advertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG
 5. 5. Column■ En verder De geldpers van Tiberius04 Nieuws Een kleine 2000 jaar geleden speelde zich in het antieke Rome in grote lijnen hetzelfde af als in het tegenwoordige07 Gezondheid, preventie en verzuim Europa. Er was een financiële crisis in het Romeinse Rijk die vele tienduizenden families aan de bedelstaf bracht.16 Hoe belangrijk zijn sociale media voor uw onderneming? Lenen was in de tijd dat Jezus Christus zijn boodschap De mening van ons panel verspreidde, net zo populair als in de moderne 21e eeuw. Slimme handelaren, voorlopers van bankiers, hadden18 Wanneer schort u het loon op en wanneer zet u het stop? bedacht dat het lucratief was om mensen tegen een ogenschijnlijk redelijke rente geld te lenen, waarmee ze19 Went advies loopt voorop land buiten de stad konden kopen of een huis met uitzicht23 Motorhuis: Gewoon snel schakelen op de Palatijn, de heuvel waarop de keizerlijke familie resideerde. Aanvankelijk waren het alleen de decadente25 Adviseren in crisistijd hogere kringen die het spel van lenen en speculeren gingen spelen, maar besmet met het virus van de heb zucht ging ook het gewone volk leven op de pof. Het liep gigantisch uit de hand. De huizenprijzen schoten door het plafond en veel van de 500.000 Romeinse burgers uit de beginjaren van onze jaartelling consu- meerden zich suf met geleende sestertiën, de euro uit die dagen. Een heuse kredietcrisis was het gevolg. Leningen werden niet meer afbetaald, moord- en slachtpartijen waren aan de orde van de dag. De geldhandelaren draaiden de kredietkranen dicht waarna de prijzen van■ In het hartkatern onroerend goed in elkaar klapten. Half Rome ging failliet, menigeen stierf de hongerdood.Ondernemers innoveren wegens In het jaar 33 greep keizer Tiberius in. Uit zijn persoon-kansen, niet om subsidies lijk vermogen stopte hij 100 miljoen sestertiën in deDe (euro)crisis dwingt Den Haag te bezuinigen, Romeinse economie door alle schuldenaren een rente-maar besparingen alleen krijgen een sputterende loze lening te geven waarmee zij hun leven weer kondeneconomie niet in een hogere versnelling. De BV oppakken. Zo zette hij dus op antieke wijze de geldpersNederland zal zich met betere en efficiënter tot aan. De hoofdrolspelers uit het drama, de bankierendestand gekomen producten internationaal moeten handelaren, liet hij een voor een publiekelijk afmaken.onderscheiden. Daarvoor is innovatie broodnodig. Hun bezittingen vervielen aan de keizer.Minister Maxime Verhagen staat voor een dubbeleuitdaging: met beperkte financiële middelen meer Met de krediet- en bankencrisis van 2008 en deinnovatie-rendement genereren. En hij moet er ook eurocrisis van vandaag beleven we dus niets nieuwsnog voor zorgen dat het MKB optimaal profijt heeft onder de zon. Hooguit is de huidige situatie complexervan de nieuwe regelingen. omdat er zeventien landen bij betrokken zijn. Hoewel ook dit relatief is, want Berlijn en Parijs dicteren- Stoom bedrijf nu klaar voor economisch herstel de andere vijftien wat er (niet) moet gebeuren. Zo is het- Logistic Force: De kracht van inleven en slim opleiden duo Merkozy de moderne variant van keizer Tiberius.- Testcase meet de werkelijke potenties Als ondernemer kun je in 2012 je maar het beste niets aantrekken van alle rampspoedverhalen op radio, tv, in de krant en op internet. Daar word je maar depressief van. Bankier heeft weinig gevoel Probeer eens een jaar lang het nieuws niet te volgen. voor familiebedrijf En werk gewoon keihard aan verdubbeling van het Ruim een half jaar is Hans Biesheuvel voorzitter van aantal klanten en aan behoud van de bestaande MKB-Nederland. Na acht jaar bestuurder-politicus Loek opdrachtgevers. Want daar moeten we het met z’n allen Hermans wilde de achterban wel weer eens een echte toch van hebben, nietwaar? ondernemer aan het roer. Hij moest zich wel even achter de oren krabben toen hij werd benaderd. Maar inmiddels André Vermeulen geniet hij met volle teugen van de wereld van het info@avoor.nl poldermodel. “Ik krijg er heel veel energie van!” het ONDERNEMERS BELANG 03
 6. 6. NieuwsQR-codes maken uw Werkweb biedt perspectief bij outplacementprint uiting interactief Het zijn turbulente tijden op de maar kan Werkweb ook een match QR-codes zijn barcodes voor arbeidsmarkt. Werkgevers zien zich maken met ongeveer 40.000 vacatures mobiele telefoons en tablets gedwongen veel arbeidsrelaties te die dagelijks worden geactualiseerd. met een camera. De telefoon/ verbreken, ook die met de meest Tijdens het hele traject van out- tablet leest de QR code en loyale werknemers. placement en de periode waarbij devertaalt deze direct naar tekst, een web- kandidaat ‘tussen banen’ zit, begeleidtlink/bedrijfsvideo (URL) of SMS bericht. Een werknemer die ontslagen wordt, de persoonlijke coach de betreffendeDit biedt nog meer mogelijkheden voor verdient begeleiding. Met een per- kandidaat. Daarmee valt deze nieteen directe interactie met uw potentiële soonlijk assessment, waarbij de uitslag in een zwart gat. “Het mes snijdt opklant. De QR-code is perfect voor cross vergeleken wordt met het profiel van deze manier aan twee kanten”, meentmedia campagnes. QR codes zijn zeer beroepen binnen de interessesfeer Cees van Werkhoven, directeur vangeschikt om gedrukte media te combine- van de werknemer, behaalt Werkweb Werkweb. “De werknemer wordt opren met digitale media. QR-codes maken goede resultaten. Werkweb maakt een goede, adequate en snelle manieruw print uiting interactief! Kortom, een voor dit persoonlijk assessment ge- begeleidt naar nieuw werk. De werk-QR-code slaat echt een brug tussen bruik van speciale software. Daardoor gever laat zien dat hij een betrokkenoffline en online en verhoogd zeker uw is niet alleen het vergelijken van de werkgever is en behoudt zijn positieveconversie van een offline campagne. uitslag met beroepsprofielen mogelijk, imago zowel intern als extern.”Om een QR-code te scannen dient u viaiTunes (Iphone) of Market (Android) eenapp te downloaden, enkele opties: MVO in stroomversnelling• i-nigma• Neo-Reader MVO Nederland presenteert de tien zijn, wil MVO Nederland graag in gesprek• Quick-Mark belangrijkste trends op MVO-gebied. met partners en belang-stellenden.• QRReader Volgens Lobke Vlaming, hoofd Ken- Lees het gehele trendrapport op nis en Leren, gaat het Nederlandse www.mvonederland.nl/trends enVervolgens opent u de QR-scanner-app, bedrijfsleven een interessante tijd discussieer mee.richt u de camera van uw smartphone/ tegemoet: “De MVO-kettingreactie (Bron: MVO Nederland)tablet op de QR-code en de QR code breidt zich alleen maar meer uit.” Eenwordt automatisch gescand. Ook in onverschillige consument, bedrijven Modeluxe Linnenhet Ondernemersbelang zult u deze die niet houden van kritiek, niet verder Services LeidenQR-codes terugvinden, welke gekoppeld kijken dan je eigen productieproces:zijn aan een bedrijfsvideo of website. allemaal trends die definitief ‘uit’ zijn. winnaar FTNInmiddels is er naast het magazine ook Of wat dacht je van MVO als kosten- Energieprijs 2011veel méér! Een uitgebreide website met post? Volgens het trendrapport vandiverse mogelijkheden, digitale regionale MVO Nederland hoort die gedachte Tijdens het Nationaal Symposiumnieuwsbrieven, bedrijfsvideo’s, een nu echt tot het verleden. Steeds meer Textielbeheer (NST) 2011, dat plaats-zakelijke marktplaats en de inzet van bedrijven vinden MVO anno 2012 vond bij Vega Systems BV te Oss, is deandere nieuwe media maken het Onder- kostenbesparend en dat aantal groeit winnaar van de FTN Energieprijs 2011nemersbelang tot wat het nu is; een echt snel: was dat in 2010 nog een kwart bekendgemaakt. De heer Frank van denmultimediaal platform voor ondernemers van het bedrijfsleven, in 2011 was dat Akker van Modeluxe Linnen Servicesin de regio. Het Ondernemersbelang is al 40%. Over de vraag waarom en of in Leiden heeft de prijs in ontvangstdus onmisbaar in uw regionale business de tien trends nu echt de belangrijkste genomen. Deze werd uitgereikt doorto business communicatie. de heer Munnich (Agentschap NL, Ministerie van Economische Zaken, advertentie Kreidler in Nederland Landbouw en Innovatie) en de heer M. Nieuwland (voorzitter FTN Milieu & Kreidler in Nederland staat bomvol de avonturen op de brommer, de Techniek). De genomineerden dit jaar met feiten, foto’s, interviews, anek- recordpogingen, de sleutelaars en de waren Lips Gezondheidszorg (Gemert), dotes en sterke verhalen over deze verzamelaars. Met veel origineel foto- Berendsen Textielservice B.V. (Uden), stoere brommer die ook op de circuits materiaal en interviews met importeur CleanLeaseFortex (Nijmegen), Mode- BEDRIJFSWAGENINRICHTING zeer succesvol was. Het vertelt over de Henk van Veen, wereldkampioen Jan luxe Linnen Services (Leiden) en Lips racehistorie maar ook over achtervol- de Vries en andere prominenten uit Gezondheidszorg (Duiven). WWW.ZEVIM.NL gingen door de politie, het opvoeren door de enthousiaste eigenaren, de Kreidler geschiedenis. Het boek is voorzien van honderden foto’s en Een onafhankelijke commissie heeft op grond van de monitoringsgegevens illustraties waarvan vele nog niet over 2010 en de eigen argumentatie eerder zijn gepubliceerd. De tekst is van deze bedrijven besloten de FTNUw nieuws in het Nederlands en het boek telt Energieprijs 2011 toe te kennen aanIs er een nieuwe directie aangetreden? totaal 176 bladzijden, heeft een harde Modeluxe Linnen Services (Leiden).Heeft u productnieuws? Gaat u ver- kaft en is een absolute must voor dehuizen, een nieuwe vestiging openen Kreidler- en brommerliefhebber!  De FTN Energieprijs is gerelateerd aanof fuseren? Uw persberichten, bij voor Titel: Kreidler in Nederland. Auteur: het convenant Meerjaren-afspraken,keur met foto, kunt u sturen naar Martin Koelemeij. Prijs: € 29,95. ISBN: MJA-3, voor een actief beleid gerichtUitgeverij Novema, redactie HOB Leiden; 978-90-809777-0-9. Uitgever: ASN. op verregaande energiebesparing in det.a.v. Baukje Bosma; Postbus 30, branche en keten. Binnen MJA hebben9860 AA Grootegast, of per e-mail: Het boek is verkrijgbaar via de boek- de natwasserijen de afgelopen jarenb.bosma@novema.nl handel of direct bij de uitgever via structureel gemiddeld 3% energie www.asnbooks.nl of 075-6403541. bespaard.04 het ONDERNEMERS BELANG
 7. 7. Kleine ondernemers onderschattenpersoneelsadministratieOndernemers met minder dan 25 me- de zorgplicht. Hiermee zijn ze ver-dewerkers, besteden gemiddeld twee antwoordelijk voor het inrichten vanuur per week aan de administratie van werkomstandigheden waarbij de werk-personeelszaken. 90 procent denkt dat gever naar redelijkheid en billijkheiddit voldoende is om alle personeelsza- voorkomt dat de werknemer schadeken goed te kunnen regelen. Uit een lijdt. Verzekeringsoplossingen teranalyse van Mercer Direct blijkt echter dekking van financiële- en materiëledat zij dit flink onderschatten. Onder schade én adequate informatievoor-administratieve taken behoren onder ziening horen hier bij. Naast gedegenandere het doorgeven van mutaties en administratief beheer, is communicatienieuwe medewerkers aan verzekeraars van de inhoud van verzekeringenof het UWV. Daar hoort ook bij het aan het personeel een belangrijkcontroleren van deze mutaties, het onderdeel. Echter, slechts 42% vansamenstellen van kostenoverzichten de medewerkers bij kleine onderne-en administratie en communicatie van mingen is van mening dat er op een Studenten geïnspireerd door Masterclass Rabobankwerknemersverzekeringen. Doordat duidelijke manier gecommuniceerdveel ondernemers de administratie wordt over hun arbeidsvoorwaarden. Donderdagmiddag 12 januari prachtige, authentieke zaal nam na detussen de bedrijven door doen, is het Minder dan de helft (43%) zegt de organiseerde de Studentenraad van pauze Marieke Kamphuis het woord.risico op fouten aanzienlijk. Pieter informatie die zij over arbeidsvoor- Rabobank Leiden, Leiderdorp en Als klap op de vuurpijl motiveerdeMeiboom, Senior Consultant bij Mercer waarden ontvangen, ook te begrijpen. Oegstgeest een Masterclass met het niemand minder dan Emile RatelbandDirect merkt op: “Vooral bij WIA-aan- Mercer Direct is een specialist op het thema Carrière. Ruim 100 studenten alle studenten om uit te gaan vanvragen gaat het fout.” Alle werkgevers gebied van werknemersverzekeringen lieten zich door vier interessante ieders eigen kracht. De Studentenraadin Nederland moeten voldoen aan en arbeidsvoorwaarden. sprekers informeren in het Academie- van Rabobank Leiden, Leiderdorp en gebouw van Universiteit Leiden. Anke Oegstgeest verzorgt twee maal per van Luyt informeerde de studenten jaar een Masterclass. Hiervoor worden over personal branding. Tweede alle in Leiden wonende of studerendeTruck of the Year spreker voor de pauze was Ruben studenten uitgenodigd. Houd de web-2012 De nieuwe van Zwieten. De oud-praeses van site van Rabobank Leiden, LeiderdorpMercedes-Benz Actros Minerva is momenteel talent-specialist en Oegstgeest in de gaten voor de aan de Zuid-as in Amsterdam. Zijn volgende editie. Op de MasterclassDe nieuwe Mercedes-Benz Actros onderneming begeleidt studenten in Carrière wordt teruggekeken als eenheeft de Europese titel Truck of the hun zoektocht naar relevante werk- positieve en leerzame middag.Year 2012 in de wacht gesleept. ervaring tijdens de studietijd. In de (Fotografie: Arno Massee)De constante innovaties en hogeinvesteringen van Mercedes-Benz zijn Lancering MVOdoor de Europese vakjury zeer positief Nederland Academiebeoordeeld. De 21-koppige jury prees Economisch Platform Rabobank Leiden,de nieuwe Actros om zijn zuinigheid Het aantal bedrijven dat maatschap- Voorschoten Leiderdorp enen duurzaamheid, rijdynamiek pelijk verantwoord onderneemt Oegstgeest schenkten comfort. Bovendien werd het (MVO) neemt fors toe. Dat blijkt uit het Als de pensioenfondsen in 2013 echt schilderij de Dagwachtuitgebreide motorenprogramma met gepubliceerde trendonderzoek van flink gaan korten op de uitkeringen,Euro 5, EEV en Euro 6 krachtbronnen MVO Nederland. Daarmee stijgt ook zal dat in Voorschoten met zijn Rabobank Leiden, Leiderdorp enhoog aangeschreven. De titel Truck of het aantal professionals en bedrijven vele grijze koppen niet ongemerkt Oegstgeest heeft het schilderij dethe Year wordt jaarlijks uitgereikt aan dat zich wil ontwikkelen op het gebied aan de winkeliers voorbij gaan. Dat Dagwacht op vrijdag 13 januari ge-de vrachtauto die de grootste bijdrage van MVO en inspiratie zoekt. Om aan zei Hein Tipker, voorzitter van de schonken aan de centrale bibliotheek-heeft geleverd op het gebied van die behoefte te voldoen, lanceert MVO Ondernemersvereniging Voorschoten locatie van BplusC. Het schilderij, eenzuinigheid, emissies, veiligheid, Nederland de MVO Nederland Acade- (OVV) tijdens de nieuwjaarsreceptie vrolijke variant van de Nachtwachtrij-dynamiek, ergonomie en comfort. mie. De Academie kenmerkt zich door van de OVV, de Centrum Ondernemers van Rembrandt van Rijn, werd in deVoor informatie over de Mercedes een breed scala aan MVO-opleidingen Voorschoten (COV) en Businessclub week van Het Glazen Huis door 70Benz Actros: Mercedes-Benz en –trainingen, haar verbondenheid Voorschoten ’97. Een doorn in het Leidse schoolkinderen gemaakt onderAlphen a/d Rijn, De Schans 25, met onafhankelijke experts van kennis- oog blijft het uitblijven van het leiding van kunstenaar Casper Faas-2405 XX Alphen a/d Rijn, en netwerkorganisatie MVO Nederland bestemmingsplan voor de Dobbewijk. sen. De kinderen, in leeftijd variërendinfo@mbdb.nl - www.mbdb.nl en samenwerkingspartners zoals Ook het uitblijven van besluitvorming van 4 tot en met 12 jaar, waren allen hogescholen en beroepsverenigingen. over de RijnlandRoute baart Tipker afkomstig van de Leidse BSO-centra Hoogleraar en duurzame prominent zorgen. Wethouder Inge Adema sprak van B4KIDS. Het werk werd in de Klaas van Egmond opende de MVO in haar speech tijdens deze bijeenkomst veiling van 3FM Serious Request Nederland Academie met de eerste de verwachting uit dat de gezochte diezelfde week het best verkochte Duurzame 100 masterclass tijdens het en gevonden oplossingen voor de veilingitem. Rabobank Leiden, Leider- Nieuwjaarsevent van MVO Nederland. Dobbewijk binnenkort vastliggen in dorp en Oegstgeest bood er €10.000 De aanwezigen maakten kennis met een convenant. Beter te spreken is voor, welk bedrag volledig ten goede het aanbod van de nieuwe Academie Tipker over de samenwerking tussen kwam aan het goede doel. in een speciaal daartoe ingerichte Voorschoten en Wassenaar. Wethouder proeftuin. Partners van MVO Nederland Adema beloofde de aanwezige Faassen is trots op het resultaat dat de krijgen tien procent korting bij inschrij- ondernemers dat in 2012 stappen jonge kinderen met elkaar maakten ving voor een training of opleiding van gezet worden richting een goed en met het bedrag dat het werk heeft de MVO Nederland Academie. functionerend Ondernemersloket. opgebracht voor het goede doel. het ONDERNEMERS BELANG 05
 8. 8. Een wereld van Transport
 9. 9. Tekst en fotografie: Luuk Braun Bedrijfsreportage Gezond Transport helpt sector transport en logistiek bij duurzaam inzetbaar houden werknemers Gezondheid, preventie en verzuim De komende jaren gaan veel werknemers in de sector transport en logistiek met pensioen. Anderen moeten juist langer doorwerken. Soms een hele uitdaging. Toch is het nodig, omdat het steeds lastiger zal worden goede mensen te vinden. Iedereen is nodig! Hoe bereik je dat iedereen gezond en met plezier zijn pensioen haalt?Adviseur arbeid en gezondheid Niels Mooij (links) en accountmanager Joost Bakker.‘Bedrijven helpen bij het ontwikkelen van een visie en strategie om werknemers gezond aan de slag te houden.’ G ezond Transport werkt hard aan Duurzame inzetbaarheid Visie en strategie oplossingen voor dat vraagstuk. Bij Gezond Transport staat de duurzame Om de inzetbaarheid van medewerkers Het bedrijf richt zich binnen inzetbaarheid in de transport en logistiek te vergroten, adviseert Gezond Transport de sector transport en logistiek op het bovenaan de lijst. Mooij: “De komende bedrijven om ook aandacht te besteden oplossen van problemen rond verzuim en jaren gaat een grote groep werknemers aan scholing en ontwikkeling van mensen inzetbaarheid. Speciaal opgeleide casema- met pensioen. Het wordt steeds lastiger en aan arbeidsvoorwaarden op maat. nagers begeleiden zowel werknemers als ze te vervangen, omdat meer en meer Niels Mooij: “Samen met preventie en ver- werkgevers. “Daarbij streven wij naar een bedrijven in dezelfde vijver vissen. zuim komen deze onderdelen allemaal aan voor beide partijen aanvaardbare oplos- Ze hebben daarbij ook concurrentie van bod in de Bedrijfsscan en het bijbehorende sing”, zegt accountmanager Joost Bakker. andere sectoren. Daarom is het des te adviesgesprek. Ook leiderschap is een “We pakken de zaken vernieuwend aan. belangrijker dat werknemers die nu aan belangrijk thema. Wij helpen bedrijven bij Onze verzuimdienstverlening Rem-op-Ver- het werk zijn en steeds langer moeten het ontwikkelen van een visie, ambitie en zuim is flexibel en werkt volledig naar de doorwerken gezond de eindstreep halen. strategie om werknemers gezond aan de wensen van de klant. Zonder rompslomp of Om werkgevers en werknemers hierbij te slag te houden. Onze praktische diensten franje. De casemanagers werken vanuit de stimuleren en te helpen hebben we een ondersteunen werkgevers vervolgens om regio en zijn daardoor goed op de hoogte speciale Bedrijfsscan ontwikkeld.” deze ambities in praktijk waar te maken.” van de regionale situatie.” Joost Bakker vult aan: “Wij vragen de ondernemer even weg te stappen uit de Gezond Transport Gezond en veilig werken is anno 2012 waan van de dag. En met ons om tafel gaan Tielweg 28 een belangrijk thema. Weet ook Niels zitten en te vertellen hoe hij het bedrijf 2803 PK Gouda Mooij, adviseur arbeid en gezondheid over één, twee jaar ziet. T 0182 -58 02 66 binnen het bedrijf uit Gouda. “Werknemers Ze nemen dan even goed de tijd om te info@gezondtransport.nl moeten goed geïnformeerd zijn over de kijken wat ze moeten doen om die visie www.gezondtransport.nl arbeidsrisico’s en hoe ze daar in de praktijk ook echt te kunnen realiseren. Hebben Keuringen: 0182 - 69 61 83 mee moeten omgaan”, zegt hij. “Daarmee hun werknemers bijvoorbeeld de juiste Verzuim: 0182 - 69 61 99 voldoet een werkgever niet alleen aan vaardigheden? En blijven ze gezond? zijn verplichtingen vanuit de Arbowet, hij Onze adviseurs worden regelmatig investeert ook in de duurzame inzetbaar- gevraagd bij bedrijven een praatje te heid van werknemers. De belangrijkste houden over gezonde voeding. We kijken uitdagingen die spelen zijn het zorgen voor dan wel samen met de werkgever naar het voldoende en goed personeel, gezonde en bredere plaatje. En adviseren bedrijven om inzetbare medewerkers, goede roosters, die visie op de toekomst ook te delen met een betere balans werk-privé en het zorgen werknemers. Dat komt de betrokkenheid voor motivatie en betrokkenheid.” ten goede. “ het ONDERNEMERS BELANG 07
 10. 10. Rondetafelgesprek Transport en Logistiek Tekst: Luuk Braun • Foto’s: Ruud Voest Sector heeft vertrouwen in de toekomst Transport & logistiek slaat handen ineen O p donderdagmiddag 12 januari boeiende ontmoeting over de economi- opleving van de bouwsector. Wel heeft de vond in Restaurant/Hotel Tulip Inn sche crisis, maatschappelijk verantwoord driejarige TLN-campagne ‘zonder transport aan de Goudseweg 32 in Bode- ondernemen en het imago van de sector. staat alles stil’ sinds 2009 al veel kunnen graven een door Het Ondernemersbelang De bijeenkomst stond onder leiding van betekenen voor het imago van transport en georganiseerd Rondetafelgesprek plaats onze verslaggever Luuk Braun. De stel- logistiek. met ondernemers uit de sector transport lingen waren vooraf geformuleerd door Co en logistiek. Abercrombie van Transport en Logistiek Tijdens de discussie bleek dat de onderne- Nederland (TLN). mers het over veel eens zijn. Ze slaan als Rond 14.00 uur schoven daar aan: manager sector duidelijk de handen ineen. Maar de Remko Bal van Volvo Truck Center In de sector werken ongeveer 160.000 meningen resulteerden links en rechts wel Rotterdam, directeur Trucks Ed Bogaards werknemers als chauffeur, koerier, in het tot nieuwe inzichten. Het gesprek leverde bij Mercedes Benz Dealer Bedrijven, warehouse of op kantoor. Transport en bovendien ook interessante ideeën en Ruud Tellekamp, regiomanager bij VTL uit logistiek zat in 2011 nog steeds in een oplossingen op. Na twee uur praten Alphen aan den Rijn, Véronique Termos- neerwaartse spiraal. De omzet krimpt al onder het genot van een door het hotel huizen en Einte Faber (uitzendorganisatie sinds 2008. Doordat er minder huizen en beschikbaar gesteld hapje en drankje gaan Worktrans) en Ruud Jongeneel, de eigenaar bedrijfsgebouwen worden gebouwd, is er de dame en heren voldaan huiswaarts, van het gelijknamige Transportbedrijf ook minder behoefte aan infrastructuur. langs de daarvoor uitgebreid besproken uit het Zuid-Hollandse Valkenburg. Een Er zijn nog geen signalen voor een snelle Nederlandse snelwegen...08 het ONDERNEMERS BELANG
 11. 11. STELLING #1 Het vak is onaantrekkelijk, waardoor de jeugd niet instroomt Ondernemer Ruud Jongeneel trapt af. “Ik ben het niet eens met de stelling”, stelt hij resoluut. “We hebben juist een heel mooi vak. Er is alleen wat mis met de beeldvorming. Het lijkt wel of elk verkeersongeluk breder uitgemeten wordt in de media als er een vrachtauto bij betrokken is. Leerlingen denken daarnaast vaak dat ze tachtig uur per week in een truck moeten zitten als ze voor een baan in onze sector kiezen. Dat is onzin! De invoering van de 48-urige werkweek zegt in dat verband genoeg. Er zijn bovendien voldoende parttime banen.”REMKO BAL Ruud Tellekamp knikt instemmend. “Het imago behoeft wel wat verbetering.Volvo Truck Center Dat is waar. Maar onze cijfers wijzen uit dat de jeugd wel degelijk nog steeds instroomt. Wij meten dat jaarlijks. In september 2011 is het nieuwe schooljaarVolvo Truck Center is met acht begonnen en de instroom van leerlingen was landelijk gezien nooit zo hoog.vestigingen de grootste Volvo Truck We doen jaarlijks veel inspanningen om die instroom op gang te houden.Dealer van de Randstad. Als bedrijfs- Chauffeur is niet het enige beroep in ons wereldje. We hebben ook behoeftewagendealer van het Zweedse merk aan planners, logistieke en commerciële mensen. Voor vrouwen en parttimersbiedt het bedrijf een zeer compleet en zijn veel mogelijkheden. Heel wat vrouwen hebben naast hun huishoudelijkehoogwaardig productenprogramma. arbeid een deeltijdbaan, bijvoorbeeld bij een koeriersbedrijf.”Volvo Trucks zet de toon door haargedrevenheid naar productvernieu- Ook Einte Faber van Worktrans is het oneens met de stelling. “Wij zien binnenwingen. Deze passie voor innovatie is onze organisatie dat er best zat jongeren in de transport willen werken, maaronderdeel van de visie om de toon- dan wel in afwisselende functies. Jongeren hebben een druk sociaal leven. Eenaangevende leverancier te zijn van hele week van huis is minder interessant. Helaas is het loon achtergebleven bijcommerciële transportoplossingen. andere sectoren. Daarnaast speelt een rol dat de jongeren van tegenwoordig dusdanig drukke privé agenda’s hebben, waardoor ze niet staan te springen alsVolvo Truck Center biedt een com- iemand vraagt of ze om vijf uur ‘s ochtends willen beginnen aan de werkdag.”pleet pakket aan voor haar klanten,gaande van verkoop van trucks, ser- Ed Bogaards is het daar helemaal mee eens. “We zitten in de tijd van Facebook,vice aan trucks en getrokken materiaal,  Twitter en Iphones. We moeten het vak weer sexy maken. En laten zien dat eenfinanciële diensten, truckverhuur, nieuwe truck bijna een rijdende Ipad is. En dat transport en logistiek dus eentweedehands trucks en chauffeurs- leuk en modern vak kan zijn. Maar ze om vijf uur hun bed uit krijgen, dat gaat jetrainingen. Het is dé dienstverlener voor het grootste deel van de jongeren niet meer lukken denk ik.” >>op het gebied van transport, in allefacetten. Een bedrijf dat klanten eenuitstekende service biedt, doet wat hetbelooft en zorg draagt voor een goedecommunicatie met de klant.De vestigingen van Volvo Truck Centerbevinden zich op gemakkelijk te be-reiken locaties als Aalsmeer, Alblasser-dam, Alphen aan de Rijn, Amsterdam,Gorinchem, ‘s Graveland, Rijnsburg enRotterdam-Waalhaven.Volvo Truck Center RotterdamAlbert Plesmanweg 693088 GB RotterdamT 010 - 49 43 88www.volvotruckcenter.nl het ONDERNEMERS BELANG 09
 12. 12. Rondetafelgesprek Transport en Logistiek RUUD TELLEKAMP VTL VTL is dé dienstverlener voor instroom en mobiliteit  in de sector Transport & Logistiek. Dit doet VTL met drie  kern- activiteiten: het kenniscentrum, deta- chering en opleiding & ontwikkeling. Het VTL kenniscentrum stimuleert een goede aansluiting tussen het beroeps- onderwijs en het bedrijfsleven binnen de branche Transport en Logistiek. Daarmee wil VTL de kwaliteit van de leeromgeving in de sector borgen en optimaliseren. Met de detacheringstak plaatst VTL een groot aantal leerlingen die een werkend/leren-opleiding volgen in de sector Transport en Logistiek, bij bedrijven. VTL adviseert bedrijven en hun medewerkers over opleiding- en ontwikkelingsvraagstukken. Het kent Verónique Termoshuizen: “Vroeger was vrachtwagenchauffeur een ‘way of de praktijk en het opleidingenveld life’. De wel eens onderzochte generatie ‘Y’, geboren tussen 1975 en 1990, is als geen ander en geeft onafhankelijk anders ingesteld dan de vorige generatie ‘X’. Generatie Y is minder behou- advies. Daarnaast voert VTL de jaar- dend, pragmatischer en gaat meer voor zelfontplooiing in het werk. Die vindt lijkse arbeidsmarktonderzoeken uit en ons prachtige vak op zich nog wel spannend, maar de associatie ermee niet. verzorgt het regelmatig wervingscam- Dus moeten we ze op een andere manier warm maken.” Remko Bal gelooft dat pagnes gericht op instroom. ook. “Belangrijk is dat we ons werk aantrekkelijk houden voor de jeugd”, meent hij. “En ons afvragen hoe we de positieve aspecten overbrengen. We moeten VTL daar al op de middelbare school mee beginnen. Want beroepskeuzes worden Anthonie van Leeuwenhoekweg 8 steeds vroeger gemaakt.” Ruud Tellekamp haakt onmiddellijk in. “Dat is precies 2408 AM Alphen aan den Rijn wat wij doen. Wij gaan al enige tijd met een ‘roadshow’ naar VMBO-scholen T 0900 - 1442 (lokaal tarief) om jongeren daar in contact te brengen met de dynamiek van onze sector.” www.vtl.nl STELLING #2 De tweede economische recessie is een zegen; wil de echte ondernemer opstaan? “Deze nieuwe crisis is natuurlijk geen zegen”, opent Tellekamp. “Niet mee eens dus. We mogen de ogen niet sluiten voor de economische ontwikkelingen, maar je kunt het elkaar ook aanpraten natuurlijk. Het gaat niet over de hele linie slecht. Dat de echte ondernemers in tijden van crisis vanzelf opstaan vind ik te ver gaan. Maar het ‘triggert’ je wel. In deze tijd zul je als ondernemer je strategie en visie flink moeten aanscherpen. Proberen een stabielere business aan te trekken. Maar dat zou je altijd al moeten doen. Niet alleen op basis van een economische tegenwind. De noodzaak is alleen nu groter.” Faber is het daar roerend mee eens. “Maar een economische recessie is nooit een zegen”, stelt hij. “Je gaat wel nadenken. Waar kun je risico’s spreiden, waar valt te besparen, dat soort zaken. Op die manier kom je er weer sterker uit.” Collega Termoshuizen: “Een ‘zegen’ is een te harde kwalificatie. Zeker voor middenstanders. Ik zou de term graag nuanceren. Ik schrik wel als je hoort welke ruimte er blijkbaar is om te besparen. Je ziet bij de huidige bezuinigingsronden van het kabinet dat er jarenlang schandalig veel over de balk is gegooid. Met name bij projecten in de bouw en de externe inhuur van hoogopgeleid personeel en zzp’ers.” Jongeneel gaat terug naar de stelling. “Een recessie gaat gewoon volgens de golfbewegingen van de conjunctuur”, is zijn analyse. “We zullen ons >>10 het ONDERNEMERS BELANG
 13. 13. er doorheen moeten slaan. Ik kan nog niet zeggen of die tweede recessie in 2012 doorzet. In theorie kun je zeggen dat de sterkste overblijven als het slecht gaat. Maar het kan snel omslaan. Je moet geluk hebben. Sommige omgevings- factoren heb je niet in de hand. Niemand had ook verwacht dat een bedrijf als Zegwaard Autotransport zou omvallen.” Ed Bogaards is het roerend eens met zijn voorganger. “De echte ondernemer hoeft niet op te staan”, zegt hij, “hij of zij moet creatief zijn. Door zich niet door de cijfers, maar gevoel te laten leiden. Zorg dat je gemotiveerd personeel hebt. Laat je mensen de dingen doen die ze leuk vinden. Waar ze goed in zijn. Team- geest is het toverwoord waar je als ondernemer mee door de crisis komt.” Die crisis sorteert ook andere effecten voor transport en logistiek, weet Bal: “Er verdwijnt steeds meer de grens over. Oost Europa stapt er op dit moment volop in. Die rijden voor hele andere prijsniveaus. Met de richtlijn Code 95 moet iedere chauffeur uit de Europese Unie sinds 2009 binnen die EU voldoen aan vakbekwaamheid. Met alle opleidingskosten en nascholingen van dien. DeED BOGAARDS vraag is daarbij natuurlijk of Oost-Europeanen de verplichte rijtijden nalevenMercedes Benz en aan de eisen van Code 95 voldoen. Toch zijn hier kansen. Daar waar de Oost-Europeanen zich op het standaard werk richten, blijven NederlandseMercedes-Benz Dealer Bedrijven transporteurs specialisten op het complexere en waardevollere werk. Boven-BV (MBDB) is een onderdeel van dien krijgen de buitenlandse transporteurs niet zo snel een voet tussen de deurMercedes-Benz Nederland. Met ruim bij nationaal transport.”300 medewerkers is MBDB voorzuidwest Nederland de dealer voorMercedes-Benz personenwagens, STELLING #3Smart, Maybach, SLR en AMG. En deenige Nederlandse erkende reparateur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)van Mercedes-Benz Guard en dealer is een kans om je te onderscheiden in de marktvoor Mercedes-Benz bestelwagens entrucks, Mitsubishi Fuso en Setra. “Probeer maar eens op straat te roepen dat je niet aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doet”, werpt Verónique Termoshuizen op. “Je on-MBDB bestaat meer dan 75 jaar. derscheidt je anno 2012 alleen maar als je er juist niet aan doet. Ik ben het dusMet naast de hoofdvestiging op het niet eens met de stelling.” Ruud Tellekamp ziet de bijdragen aan het opleidenForepark in Den Haag vestigingen van jonge mensen door bedrijven met het oog op de vergrijzing ook als eenin Alphen aan den Rijn, Leiden, vorm van MVO. “Die bedrijven spannen zich in voor het behoud van de sector.Maasdijk, Naaldwijk en Roelofarends- Ik denk dat het wel voorkomt dat mensen een zakelijke keus maken op grondveen. Mercedes-Benz speelt een van de mate waarin een bedrijf aan MVO doet. Soms dringen de klanten vantoonaangevende rol in de bedrijfs- onze klanten daar ook op aan.” >>wagenmarkt.  MBDB is voor menigondernemer dan ook de partner inbusiness waar het op maat gemaaktetransportoplossingen en full serviceonderhoudsconcepten betreft. In allevestigingen van Mercedes-Benz DealerBedrijven treft u medewerkers die uactief en open tegemoet treden en diealtijd net dat stapje extra doen om ditwaar te maken.Mercedes-Benz Dealer Bedrijven BVDonau 422491 BA Den HaagT 070 - 340 03 20www.mbdb.nl het ONDERNEMERS BELANG 11
 14. 14. Rondetafelgesprek Transport en Logistiek Een stelling die Ruud Jongeneel EINTE FABER betwist. Hij zegt: “Maatschappelijk ver- Worktrans Uitzendbureau antwoord ondernemen is gewoon de trend die ISO in de jaren negentig was. Worktrans Uitzendbureau is specialist Iedereen moet er aan voldoen, anders in het uitzenden van vrachtwagen- tel je niet mee Het is een verzamel- chauffeurs en logistiek personeel. naam van allerlei zaken. Werken aan Inmiddels uitgegroeid tot een inter- duurzame inzetbaarheid van mede- nationaal middelgroot uitzendbedrijf werkers, milieuverantwoord bezig zijn, met een uitgebreid dienstenpakket, sportsponsoring, iets terugdoen voor zijn de kernbegrippen van de huidige de buurt, materieel beschikbaar stellen organisatie specialisatie, zekerheid, aan scholen, noem maar op. Onze snelheid, innovatiekracht en landelijke ervaring bij recente aanbestedingen dekking. is dat MVO wel op de agenda staat, echter het dient een onderdeel te zijn Alle medewerkers van Worktrans van de totale aangeboden dienstverle- hebben een sterke binding met de ning. En dat is bij ons onderdeel van de transport en logistieke branche. Ze bedrijfsvoering.” herkennen de knelpunten als geen ander en kunnen dankzij de landelijke Ed Bogaards ziet MVO als een goed in- dekking altijd snel voor de juiste strument. “Zeker als de transportsector oplossing zorgen. Betrouwbaarheid daarmee het imago kunnen opkrikken. staat bij Worktrans Uitzendbureau Maar het is voor mij meer dan duur- voorop. Ook na kantoortijd draait zaamheid. Ik zie vooral de ethische de dienstverlening gewoon door. kant. Respect voor anderen. Niet alleen Via een lokale 24 uurservice krijgen privé, maar ook in het zakenleven. klanten zeven dagen per week altijd Afspraak is afspraak. Helaas geven zelfs direct een intercedent aan de lijn, CEO’s niet altijd het goede voorbeeld.” die meteen aan de slag gaat. Einte Faber zegt: “Uitgaande van de stelling zie ik het belang van MVO wel in. Worktrans biedt naast het uitzenden Je krijgt er als bedrijf toch een beter imago door.” Ook Remko Bal gelooft dat en payrolling ook andere diensten aan. de sector vol voor maatschappelijk verantwoord ondernemen mag gaan. “Ik Zoals collegiale uitleen en herplaat- ben het met Einte eens. Zijn punt is van cruciaal belang. Het heeft grote invloed sing (outplacement), werving op het imago van transport en logistiek. Door een opleiding en het zijn van en selectie, zzp-bemiddeling, leerbedrijf of sponsor bereiken we de maatschappij om ons heen. Dat zorgt EU- bemiddeling uitzendkrachten weer voor een grote uitstraling op onze sector. We mogen er best aan werken en HRM-ondersteuning. om als branche een goed MVO-imago te hebben.” Worktrans Pijnacker Distributieweg 4 STELLING #4 2645 EJ Delfgauw T 015 - 260 00 20 Het vestigingsklimaat in de regio verslechtert www.worktrans.nl door afnemende bereikbaarheid Ronde Tafel-deelnemer Bal, met een bedrijfsvestiging in Alphen aan den Rijn, bracht deze stelling deels zelf in. “De infrastructuur in en rond Alphen en Leiden laat zeker te wensen over”, legt hij uit. “In en rond beide steden worden automobilisten en transporteurs geplaagd door slechte infrastructuur. Wegwerkzaamheden, slechte bruggen zoals de Wilhelminabrug en een aantal plaatsen dat slecht bereikbaar is. Deze zwakke infrastructuur en bereikbaarheid zullen transportbedrijven en distributeurs doen besluiten zich elders te vesti- gen. Voor hun eigen bereikbaarheid, maar een neveneffect is dat ook bedrijven die afhankelijk zijn van distributeurs daardoor slecht bereikbaar zijn. Je zou de infrastructuur moeten aanpassen aan de bedrijven die er zitten.” Ed Bogaards verbaast zich over deze mening. “Ik woon in Alphen en geloof dat het wel meevalt allemaal. Zeker gezien de maatregelen die de overheid al neemt, om de bereikbaarheid te verbeteren. Ik noem een N207 waar vrachtwa- gens sinds kort over de busbaan mogen rijden of een A4. In Alphen krijgen we straks met de Maximabrug een mooie aansluiting met de N11. Natuurlijk zijn wegwerkzaamheden niet prettig. Maar ik zeg: ga creatief om met die proble- men. Verleg je werktijden en laat voor je personeel desnoods busjes rijden.” Van de deelnemende ondernemers aan deze Ronde Tafel komt er verder >>12 het ONDERNEMERS BELANG
 15. 15. niemand uit Alphen of Leiden, dus is het voor hen moeilijk de specifieke situ- atie te becommentariëren. Wel zegt Jongeneel dat het wat hem betreft wel meevalt met de afnemende bereikbaarheid in het algemeen. “Het huidige kabinet spant zich maximaal in voor de sector. Dat de A4 bij Delft er eindelijk komt is natuurlijk geweldig. Meer asfalt is ook een goed streven, net als de hogere snelheid op trajecten waar dat kan. De overheid moet de werkzaam- heden als dat meerdere dorpen betreft wel beter plannen. De omleidingen die het verkeer tegelijkertijd door meerdere dorpskernen leidt getuigt niet van een handige afstemming. Niemand zit te wachten op onnodige beschadiging van het wegdek en al helemaal niet op een route door woonwijken met spelende kinderen. Een belletje vanRUUD JONGENEEL een chauffeur dat er iemandJongeneel Transport onder zijn wagen is gekomen is natuurlijk het laatste watJongeneel Transport is een familiebe- je wil.”drijf dat een breed scala aan produc-ten vervoert. Het is gespecialiseerd in Tellekamp geeft aan dat hethet vervoeren van gevaarlijke stoffen belangrijk is voor ons landen levensmiddelen. Vakwerk, een om mobiel en bereikbaargoede service, stiptheid en kwaliteit te blijven. “We zijn quazijn van oudsher de fundamenten van economie erg afhankelijkhet bedrijf uit Valkenburg (ZH). Dat van goede wegen om aan-streeft naar betrouwbare, langdurige en afvoer snel te kunnenrelaties gebaseerd op persoonlijke realiseren. Een voorbeeldcontacten. Met circa 100 trekkende is de aanleg van de tweedeeenheden en circa 140 werknemers is Maasvlakte en de manierhet transportbedrijf de vaste vervoer- waarop we nadenkender van onder meer Benegas, Linde en actie ondernemen omGas en Hoogvliet. de infrastructuur aan te passen.”Ondanks de crisis weet Jongeneel zichgoed staande te houden. Het bedrijfonderscheidt zich door specialisatie,een goed team van vaste medewer-kers en een voortdurende drangnaar innovatie. Behalve transportheeft Jongeneel nog een aantalnevenactiviteiten, zoals de exploitatievan een vrachtwagenwasstraat en de EPILOOGverkoop van gasflessen, als depot-houder voor Antargaz en Benegas en Na een vruchtbare namiddag met lekkere hapjes en drankjes, verzorgd doorareadealer voor Air Liquide. Daarnaast het team van Hotel/Restaurant Tulip Inn in Bodegraven, komt de groep trans-is Jongeneel een verkooppunt van port en logistiek op verzoek tot een epiloog. Daarin staat positivisme voorop.Steigerhout.nl. “De sector transport en logistiek heeft zeker toekomst”, denkt Ruud Tellekamp. “Weliswaar ondervinden bedrijven wat last van de teruggang in de economie,Jongeneel Transport maar dalen en pieken zullen er altijd blijven.” Remko Bal, Einte Faber enVoorschoterweg 52a Véronique Termoshuizen zien 2012 ook met plezier en vertrouwen tegemoet.2235 SH Valkenburg “Als organisatie kunnen wij kort schakelen en dus op een veranderende marktT 071 - 532 25 30 direct inspringen,” zegt Verónique Termoshuizen. En Remko Bal: “In 2012 zullenwww.jongeneel.com de transporteurs en dealers moeten inspelen op de kansen die zich aandienen. Dat vraagt flexibiliteit, inzetbaarheid en creativiteit.” Ruud Tellekamp vult aan: “Een bedrijf is zo goed als zijn medewerkers. Daarom blijven wij ons richten op de mensen in de sector. Die zij in tijden van een recessie erg belangrijk.” Ed Bogaards kan zich daar prima in vinden: “Leidinggevenden moeten de mensen motiveren. Daarin kun je je onderscheiden van anderen. Teamgeest en gemotiveerde medewerkers zijn mijn sleutelwoorden voor dit jaar.” Tenslotte Ruud Jongeneel: “Ik ben van nature positief ingesteld, dus ik ga ook 2012 zo benaderen. De kansen die we zeker zullen krijgen, gaan we pakken!” het ONDERNEMERS BELANG 13
 16. 16. AutoLeaseTeam Verrassend Vertrouwd! or het leasen v re s vo an ad uw gens k jfswaOo Bedri l .n ww te am e w. a u t o l e a s
 17. 17. Bedrijfsreportage Tekst: Jasper van den Bovenkamp – Tekstbureau Vakmaten • Fotografie: Jur Engelchor / Henk VeensttraMKB Cursus & TrainingStoom bedrijf nu klaarvoor economisch herstelWat doe je als ondernemer wanneer links en O p hoog niveau woedt de discussie Bestendige zekerheid al jaren. Wil Nederland in het jaar rland Toch kun je in die grillige omstandigheden grilrechts de economische crisis over het land jakkert? naangevend 2020 een toonaangevend kennis- or als bedrijf of organisatie een buitengewoon land zijn, dan moet het Rijk daar vandaag et bestend bestendige zekerheid inbouwen, redeneertHet antwoord van George Bel, directeur van MKB in investeren. Economische turbulentie Be Bel. “Veel bedrijven denken dat kopers doet er op zo’n moment niet zoveel toe. alleen letten op de prijs. Ik zeg: ‘Nee, dat isCursus & Training, is zo eenvoudig als doeltreffend. Sterker nog: hoe hoger de golven van de r niet waar!’ Kennis en vaardigheden maken financiële malaise tegen ons econom anciële economisch het verschil. Wil je onderscheidend zijn in“Investeren in kennis en vaardigheden is juist nu bestel beuken, hoe dringender d de de markt, zorg er dan vooral voor dat je noodzaak om te investeren in training en medewerkers goed opgeleid zijn, dat ze in opleiding. Klinkt nogal a anticyclisch. positieve zin opvallen. Als jij de telefoonvan groot belang. Dat maakt in deze markt het En dat is het ook. goed opneemt, sta je al met drie-nul voor. Door te investeren in kwaliteit voorkomverschil. Trekt het economische tij weer aan, dan George Bel knikt bedachtzaam. Als directeur kni je achterstanden en ben je helemaal klaar van het land landelijk opererende trainings- als het herstel inzet. Dit is dé tijd om voor-ben jíj de eerste die ervan gaat profiteren.” en cursus cursusbureau gaan hem de huidige sprong op je concurrent te nemen.” econom economische ontwikkelingen niet voorb “Al een paar jaar leven we in voorbij. Nieuwe trainingen een pprecaire situatie. De huizencrisis, Niet voor niets is het adagium van MKB de kkredietcrisis, de eurocrisis, de banken- Cursus & Training ‘Wat je vandaag leert, cris ze stapelden de ene onzekerheid crisis: pas je morgen toe’. De organisatie verzorgt op de andere.” in het hele land ruim vijftig verschillende Op tal van locaties in het land worden de cursussen van MKB C&T gehouden, zoals hier in Papendrecht (foto Henk Veenstra) het ONDERNEMERS BELANG
 18. 18. trainingen en cursussen. De onderwerpenvariëren van een mediatraining en eenbasistraining bedrijfshulpverlening tot eneffectief leidinggeven en ‘Hoe gebruik iksocial media?’ Het aanbod is breed. alBel: “We spelen voortdurend in op nieuwewensen van onze doelgroep. Zo zijn op hetmoment trainingen als ‘Management vanstagnerende medewerkers’, ‘Debiteuren- incasserebeheer en telefonisch incasseren’ en‘Succesvol financieren’ erg in trek.Daarnaast zijn opleidingen voor deondernemingsraad populair. Wij biedentrainingen aan waarin we focussen opbetere samenwerking tussen bestuurdersen werknemers. Meer dan ooit is het nu vanbelang om constructief samen te werken.”PraktischDe nadruk ligt bij MKB Cursus & Training oppraktische sessies. Bel: “Deelnemers hebbengeen behoefte aan theoretisch gezwets.Ze willen gewoon weten hoe het werkt inde praktijk.” MKB Cursus & Training is watdat betreft een echte insider. “We komenvoort uit MKB-Nederland – een echte George Bel: “Cursusdeelnemers hebben geen behoefte aanwerkgeverscultuur – en zijn hun partner theoretisch gezwets” (foto Jur Engelchor)voor bedrijfsopleidingen. We kennen hetstereotype beeld van de ondernemer: hij ofzij wordt geacht een duizendpoot te zijn, Klanten aan het woord... adviseerde mij om dat bij MKB Cursus & Trainingmaar kan simpelweg niet alles.” te doen. Daar heb ik geen spijt van. De dag was Welke voordelen biedt MKB Cursus & Training u perfect verzorgd, alle communicatie verliep primaIn de modder nog meer? Klanten vertellen over hun bevindingen en de trainer was zeer professioneel.”De trainers van MKB Cursus & Training staan met het landelijk opererende cursus- en trainings-dan ook, om met Bel te spreken, “met beide bureau. Khalid Achaaboune, medewerker NEBObenen in de modder.” De directeur legt uit. Cursus: Klantgericht verkopen“Onze cursussen en trainingen zijn geënt op René Slagmolen, directeur Twilmij “Wij hebben met twintig collega’s twee keer tweehet principe ‘learning by doing’: de theorie Cursus: Effectief leidinggeven avonden mogen luisteren naar een zeer kundigewordt direct in de praktijk toegepast. Deel- “Twee jaar geleden hebben we binnen ons bedrijf trainer. Voordat we met de cursus begonnen, wasnemers oefenen in rollenspellen of bootsen een managementteam gevormd. Met de vijf hij al verschillende keren bij ons geweest om depraktijksituaties na. Op deze manier leren managers volgen we nu de in-company training, actuele situatie binnen ons bedrijf te bespreken.deelnemers heel concreet, gewoon door omdat we allen afzonderlijk met bepaalde vragen Daar sprong hij tijdens de training voortreffelijkte oefenen. Dat vergroot de effectiviteit en situaties zaten. Die konden we vooraf voorleggen op in. Het sloot perfect aan op de praktijk zoals wijvan onze trainingen en cursussen enorm. aan de trainer. Ze heeft ons gevraagd wat we willen die kennen. Veel medewerkers hebben de cursusRelevant is het dan wel dat de trainer de leren, welke vragen er leven en waar we tegenaan echt ervaren als een opfrismoment. Je bent al jarenpraktijk vanbinnen en vanbuiten kent. Op lopen. Tijdens de cursus gaat ze heel specifiek op verkoper, maar ben je je wel bewust van hoe je hetdat criterium selecteren wij onze trainers.” onze situatie in. En dat schiet merkbaar wortel doet? Als een klant komt, heeft hij een probleem op de werkvloer. We voeren op het moment en daarvoor zoekt hij bij jou een oplossing. Ont-Altijd dichtbij bijvoorbeeld functioneringsgesprekken. Tijdens de vang een klant dus altijd met open armen en toonPlezierige bijkomstigheid is dat een training training krijgen we veel praktische tips over hoe interesse, benadrukte de trainer. Onze verkopersof cursus van MKB Cursus & Training altijd we dat het best kunnen aanpakken. Zeer leerzaam zijn hier daadwerkelijk mee aan de slag gegaan.”om de hoek wordt georganiseerd. Op tal en praktisch toepasbaar!”van locaties in het land vinden de sessies Michel van den Berg, interieuradviseurplaats. “Het is jammer als je in een sessie Jacques Ravoo, general manager bij Van Waay Interieurs in Benthuizenvan drie bijeenkomsten onverhoopt een Parkhotel Den Haag Cursus: Time managementkeer absent bent. Gelukkig wordt diezelfde Cursus: Financiële basiskennis “Tijdens deze cursus heb ik heel duidelijk geleerdbijeenkomst drie weken later een paar “Heel duidelijk werd in deze cursus uitgelegd wat prioriteiten te stellen. Regelmatig word ik van dekilometer verderop weer georganiseerd. het verschil is tussen de balans en de winst- en werkvloer gehaald, omdat klanten op elk wille-Dat is een van de voordelen van een grote verliesrekening. Voor veel van onze medewerkers keurig moment binnen kunnen komen. Dat isorganisatie.” was dat echt een eyeopener. Ook hadden we veel niet goed voor je concentratie. Dankzij de cursus aan de uitleg over de kasstromen binnen je bedrijf. heb ik leren tijdschrijven. Ik houd per activiteit Het hoofd van onze technische dienst doet jaarlijks bij hoe lang ik ermee bezig en ik noteer de reden MKB Cursus & Training een heel aantal dure investeringen. Hoe ga je daar van onderbrekingen. Op die manier maak ik voor Bezuidenhoutseweg 12 mee om? We kregen veel nuttige en praktische mezelf inzichtelijk hoe ik het meest praktisch mijn 2594 AV Den Haag informatie. Lang geleden heb ik een dergelijke trai- dag kan inplannen. Daardoor kan ik ook duidelijk T 015 - 219 13 90 ning al eens gevolgd, maar ik wilde alles weer even aangeven: dan en dan kan ik een afspraak met u www.mkbct.nl ophalen. De eigenaar van Parkhotel Den Haag maken. Ik wil namelijk kwaliteit blijven leveren.” het ONDERNEMERS BELANG
 19. 19. Interview Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Ministerie van EL&I / Cartoon: Marco Magielse Ondernemers innoverenwegens kansen, niet om subsidiesDe (euro)crisis dwingt Den Haag te bezuinigen, maar besparingen alleen krijgen een sputterende economie niet in een hogere versnelling.De BV Nederland zal zich met betere en efficiënter tot stand gekomen producten internationaal moeten onderscheiden. Daarvoor isinnovatie broodnodig. Uitgerekend nu moet het departement van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) zijn bijdrageleveren aan de bezuinigingen blijkt ook nog eens dat het subsidiëren van innovatie veel minder effectief is dan werd aangenomen.Minister Maxime Verhagen staat dus voor een dubbele uitdaging: met beperkte financiële middelen meer innovatie-rendementgenereren. Of eigenlijk een drievoudige: er ook nog voor zorgen dat het MKB optimaal profijt heeft van de nieuwe regelingen. het ONDERNEMERS BELANG
 20. 20. O nder de opeenvolgende kabinetten voor zijn groeiplannen. Het uitgangspunt Losse schroeven? Balkenende werd innovatie tot een van de lening is dat deze pas weer wordt De economen onder die onderzoekers voor- van de speerpunten van het econo- terugbetaald wanneer de investering tot spellen hernieuwde economische tegenwindmisch beleid uitgeroepen. De bedragen die winst leidt. Op die manier kunnen veel voor 2012. Den Haag heeft al extra om-de overheid uittrok om innovatie te steunen meer MKB-ers profiteren van het fonds buigingen aangekondigd om de verwachtezijn daardoor de voorbije acht jaar ongeveer dan wanneer je hen subsidies zou geven.” tegenvallers in de begroting te compenseren.verdubbeld. De effectiviteit van die subsidies Hoe groot is de kans dat de beloofde belasting-is het afgelopen jaar echter onder een Verzilveren van kansen voordelen van Verhagens ministerie daardoorvergrootglas gelegd en in twijfel getrokken. Maxime Verhagen gelooft ook in een op losse schroeven komen te staan? En watDat laatste gebeurde in de slipstream van stimulering die meer omvat dan enkel het behelzen ze eigenlijk precies?een algehele onzekerheid over het precieze overschrijven van geldbedragen van de ene “Bij economische tegenwind is het des tenut van overheidssubsidies, een gevoel dat rekening naar de andere. De focus op kans- belangrijker dat we ondernemers de ruimtewerd bevestigd door de uitkomsten van een rijke sectoren is één verandering, een andere geven en belemmeringen wegnemen,”onderzoek van de Algemene Rekenkamer. is meer samenspraak met het bedrijfsleven aldus de minister. “Dat geldt zeker ook voorDe discussie deed overigens denken aan het en de kennisinstellingen; weer een andere MKB’ers. Ondernemers vormen immers deeeuwige gehakketak over de vraag of het is een verschuiving van specifieke subsidies ruggengraat van onze economie. Zij leverenglas nu half vol of half leeg was. Wie naar naar generieke lastenverlichting. Speelt de banen en inkomsten op die we zekerde droge cijfers kijkt moet toegeven dat die hier trouwens ook het verlangen naar een in deze tijd goed kunnen gebruiken. Omsubsidies het Nederlandse bedrijfsleven toch kleinere overheid een rol en wellicht al een vernieuwende ondernemers de wind in deergens gebracht hebben. Het percentage vroeg vermoeden dat er aan de effectiviteit zeilen te geven krijgen zij belastingkorting.innovatieve bedrijven was in 2009 gedaald van subsidies gesleuteld moest worden? Wie investeert in nieuwe apparatuur voornaar 35% . De piek van 2002 lag echter “Vernieuwing en economische groei komen het maken van vernieuwende producten kanmaar twee procent hoger. In 2011 stond niet uit Den Haag maar van alle onderne- bijvoorbeeld rekenen op een korting vanNederland nog steeds niet in de top vijf van mers die Nederland rijk is,” antwoordt de tien procent. In 2015 loopt deze op tot eeninnovatieve landen. Inderdaad, maar in de minister. “Daarom heb ik bij de start van dit totaal van vijfhonderd miljoen euro. Na 2012Global Competitevness Index van het World kabinet meteen gezegd dat ondernemers zullen de belastingvoordelen dus niet kleinerEconomic Forum zijn ‘we’ wel gestegen van en onderzoekers zelf aan het stuur van het worden maar groter.”de achtste naar de zevende plaats. bedrijvenbeleid moeten zitten. Tegelijkertijd moeten we inderdaad constateren dat de in- De BV Nederland kan zich niet veroorlovenFonds voor vernieuwende ondernemers novatiesubsidies van de afgelopen jaren niet te wachten tot de economische crisis op eenKortom, Nederland innoveert wel degelijk, het gewenste effect hebben gehad. Ik denk miraculeuze manier vanzelf overgaat, ze zalen dus is dit een tijd om gas te geven en niet dan ook dat ondernemers niet innoveren zich vooral uit de recessie moeten innoveren.om op de rem te gaan staan. Het Ministerie vanwege subsidies maar omdat ze kansen Dan is het goed te weten dat Den Haag datvan EL&I trekt daarom € 1,5 miljard uit voor zien, en ik vind dat de overheid onderne- proces optimaal tracht te ondersteunen doorhet steunen van een negental topsectoren, mers moet ondersteunen bij het verzilveren elke subsidie-euro een zo hoog mogelijksectoren waarin Nederland al bewezen heeft van die kansen, in plaats van het gieteren rendement te geven en de ondernemerinnovatief en internationaal concurrerend met subsidies. Daarom maken we simpele een maximale controle over zijn eigente zijn, zoals de agro-food, de logistiek, en regelingen waarvan alle ondernemers innovatieproject. In feite heeft het Ministeriede energiesector. Maar elke topsector kent kunnen profiteren. Zo krijgen vernieuwende van Economische Zaken, Landbouw &zijn topspelers. Hoe voorkomt EL&I dat de ondernemers belastingkorting en zorgen Innovatie eerst zelf geïnnoveerd omanderhalf miljard vooral bij projecten van we voor minder regeldruk vanuit de over- vervolgens anderen in staat te stellen beterhet grootbedrijf terecht komt in plaats van heid. En dat alles bovenop die anderhalf te innoveren. Misschien telt zo’n feit ookbij de start ups en kleinere spelers die niet miljard euro voor vernieuwende plannen die mee, de volgende keer dat het Worldzelden het meest vernieuwend zijn? ondernemers en onderzoekers samen met Economic Forum beslist welke vijf landen tot“De topsectoren zijn diegene die voor de de overheid maken,” de meest innovatieve ter wereld behoren.Nederlandse economie het belangrijkst zijn,”zegt minister Verhagen. “En juist in dezesectoren zijn veel kleine en middelgroteondernemers actief die er voor zorgen datons land vooroploopt met het ontwikkelenen toepassen van vernieuwde producten endiensten. Die ondernemers zijn dus ook vangroot belang voor de concurrentiepositievan onze economie en zorgen voor nieuwebanen en inkomsten. Om innovatie te stimu-leren zorgen we ervoor dat hun bedrijvenmakkelijker financiering kunnen krijgenvoor risicovolle projecten om innovatieveproducten te ontwikkelen. Hiervoor komteen fonds voor vernieuwende ondernemers,het Innovatiefonds MKB+. Dit fonds zal in2015 vijfhonderd miljoen euro bedragen enkomt bovenop de anderhalf miljard die istoegezegd voor de topsectoren. Hier profi-teert met name het midden- en kleinbedrijfvan, omdat het vooral ook het MKB is datmoeite heeft financiering te blijven vinden het ONDERNEMERS BELANG

×