Office & Design

707 views

Published on

Seating Special
Milaan
Vitra in beeld

Published in: Design
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
707
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Office & Design

 1. 1. nummer22013Vaktijdschrift voor kantoorarchitectuur en designSeating SpecialOsramPiet Boon&design&designOntwerpen is vooruitzienVitraOntwerpen is vooruitzienjaargang2|nummer2|2013
 2. 2. 4&voorwoordDe wereld zit niet stilDe wereld zit niet stil, maar wij vaak wel. De meest recente zit- en beweegcijfers in het nieuwe TrendrapportBewegen & Gezondheid 2010-2011 bevestigen dat. In dit tweejaarlijkse Trendrapport worden dewetenschappelijke bevindingen omtrent bewegen op een rijtje gezet. De destructieve gevolgen van stilzittenzijn niet mals. Nico van Meeteren, Director of Innovation Levenslang Gezond bij TNO beschrijft de gevaren alsvolgt: “Te weinig bewegen levert gezondheidsrisico’s op die qua omvang vergelijkbaar zijn met die van roken.Wereldwijd kunnen we miljoenen doden voorkomen als we inactieven weten te stimuleren voldoende tebewegen. Voor Nederland zijn dat naar schatting 8000 sterfgevallen, ofwel circa 6 procent van het totaalaantal sterfgevallen.”De huidige lichting van de ‘patatgeneratie’ valt, niet geheel verrassend, onder de risicogroepen. Jongeren tus-sen de 12 en 17 jaar zitten langdurig in de schoolbanken, maar ook op een vrije dag wordt nog bijna zes uurbesteed aan gamen, eindeloze chatsessies en naar de treurbuis staren. Tel daarbij op dat bijna de helft vande pubers te weinig beweegt en je hebt de bouwstenen voor tal van toekomstige gezondheidsproblemen tepakken.Bewegingsarmoede is uiteindelijk een kwaal van alle generaties. Voor elke leeftijdsgroep neemt het aantaluren per dag dat er wordt gezeten of gelegen langzaam toe. Dit geldt zowel voor werkdagen als voor vrijedagen. De ‘werkende’ generaties (18-64 jaar) zitten bijvoorbeeld gemiddeld 6.6 uur per dag, waarvanbijna de helft van de zittijd wordt doorgebracht op de werkplek. Uiteraard zijn er hierbij grote verschillen:een betonvlechter zit beduidend minder lang dan de gemiddelde kantoorwerker.Is het kantoor dan synoniem voor uitgeblust hangen op een kantoorstoel onder het schijnsel van een ziellozeTL buis? Is het de wereld van Jiskefets Crediteuren Debiteuren waarbij de geplaagde koffiejuffrouw Janny deenige is die aan haar dagelijkse portie beweging komt?Nee. Dat hoeft niet. Deze editie staat in het teken van het ‘intelligent’ omgaan met zitplekken. Dat kanbijvoorbeeld door stoelen zo te ontwerpen dat ze door hun beweeglijkheid de ‘zitter’ op een natuurlijke wijzeaanzetten tot beweging in verschillende lichaamshoudingen en daarmee tot ‘actief zitten’. Een andere manierom afscheid te nemen van het stationaire kantoorleven is door de aanpassing van de kantoorplattegrondzodat de werknemer niet meer zit vastgeklonken aan de werk-plek, maar al naar gelang diens werkzaamheden gedurende dedag door de kantoorburelen zwerft. Het in deze editie besprokenCitizen Office Concept van Vitra is een interessant voorbeeldvan nieuwe inzichten hoe de werkplek tot een stimulerendeomgeving kan worden omgetoverd.Het zittend werken zal voorlopig voor velen de dagelijkse praktijkblijven. Maar de ongezonde consequenties kunnen wel degelijkworden omgebogen door ‘het nieuwe zitten’. Het credo zou danook moeten zijn: de wereld zitniet stil en de kantorenwereldbeweegt mee.Martin Bos, hoofdredacteurOffice & DesignOntwerper Ernst KoningE-mail ernst@iliasernst.nlTel 06 412 692 09Website www.iliasernst.nlA D V E R T E N T I E
 3. 3. 5&inhoud5UitgaveBuzzfacts Publishers &Mediagroup B.V.Kerkenbos 10-336546 BB NijmegenPostbus 155,6500 AD NijmegenT 024 - 372 29 00F 024 - 388 60 17BankgegevensRabobank Rekeningnr:1700.97.811Iban:NL91RABO0170097811BIC: RABONL2URedactieMartin Bos, Joris Stortelder,20Marieke van DamProjectmanagerMark MuisSales managerRalph BrinkmanVormgevingDries van ZuylenAbonnementenserviceRalph Tijssen, telefonischbereikbaar tussen 09.00 en12.00 uur onder nummer024-3722902 enper e-mail via:abonnementen@brinkmanpublishers.nlCopyrightsHet auteursrecht van dit magazineen op de daarin verschenenartikelen wordt door de uitgevervoorbehouden. Het verlenen vantoestemming tot publicatie in ditmagazine houdt in dat de auteurde uitgever, met uitsluiting van iederander, onherroepelijk machtigt debij of krachtens de Auteurswet doorderden verschuldigde vergoedingvoor kopiëren te innen en dat deauteur alle overige rechten over­draagtaan de uitgever. Niets uit dezeuitgave mag worden overgenomen,vermenigvuldigd of gekopieerdzonder uitdrukkelijke toestemmingvan de nuitgever. Drukfouten enprijswijzigingen voorbehouden.&designSeating Special 9Ga je voor speels, zakelijk, innovatief, luxe of klassiek? In deze fotospecialtoont Office Design een uitgebreid palet aan moderne zitmeubelen.Vitra 20Vitra staat voor design waar een visie achter steekt. Dit geldt bij uitstekvoor het Citizen Office Concept: het antwoord van Vitra op de uitdagingendie de moderne kantooromgeving stelt.Eames Lounge Chair Ottoman 24Office Design belicht de legendarische ‘lelijke’ schoonheid van deEames Lounge Chair Ottoman. Een verhaal over Hollywood,een verweerde honkbalhandschoen en gebogen multiplex.Osram 28Office Design vraagt aan Ronald Moeskops, Director Marketing SalesServices OSRAM Benelux B.V, hoe “intelligent licht” kan bijdragen aaneen duurzamer wereld.Zen aan de Zaan: het verhaal van Piet Boon 30Tegen de stroom in groeide Piet Boon de afgelopen jaren uit van Dutchdesigner tot internationaal merk. Zijn ontwerpvisie blijkt van New York totKorea aan te slaan.Salone Internazionale del Mobile 34Milaan is het decor voor ’s werelds grootste beurs voor interieurontwerp:Salone del Mobile. Office Design duikt in het heden en verleden van deMilanese designweek.en verderNieuws 6, 7, 8, 38, 39, 40Column 23, 41Moodsquare 33Agenda 42
 4. 4. 6Minister Bussemaker: extra subsidie voor herbestemmingOude gebouwen krijgen nieuw levenVoor 500 monumenten en karakteristieke gebouwen start binnenkort eenonderzoek naar herbestemming. Al deze gebouwen staan leeg of komen dat opkorte termijn. Bij 20 gebouwen worden bovendien noodvoorzieningen getroffenom verval tegen te gaan. De onderzoeken en noodvoorzieningen wordenmogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de Rijksdienst voor het CultureelErfgoed. Minister van Cultuur, Jet Bussemaker heeft het budget van de regelingeenmalig opgehoogd met 3,8 miljoen euro. In totaal was daardoor 6,2 miljoenbeschikbaar. De toegekende subsidies gaan in belangrijke mate naar industrieel erfgoed,zoals  fabrieksgebouwen, silo’s en watertorens, religieus erfgoed zoals kerken enkloostergebouwen. Maar ook wordt in het Jaar van de Boerderij voor veelboerderijen een herbestemming gezocht. De Subsidieregeling StimuleringHerbestemming is in 2011 ingesteld om een nieuw gebruik van in onbruikgeraakte, maar nog steeds waardevolle gebouwen te bevorderen.   Aan een succesvolle herbestemming gaat meestal heel wat vooraf. Enthousiasteinitiatiefnemers zetten zich er vaak jarenlang voor in. Het gaat om complexe,tijdrovende processen met tal van onzekerheden. Om de initiatiefnemers vanherbestemmingen te ondersteunen, kunnen zij een subsidie krijgen voor eenhaalbaarheidsonderzoek. Ook kan de overheid bijdragen in de kosten dieeigenaren maken om een gebouw tijdens de planvorming provisorisch wind- enwaterdicht te maken. De regeling kent een structureel budget van 1,7 miljoeneuro voor de haalbaarheidsonderzoeken en 0,7 miljoen euro voor de noodvoor-zieningen. Aanvragen kunnen elk jaar worden ingediend van 1 oktober tot 1december bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Door ontkerkelijking, krimp en andere factoren dreigt leegstand en verval voorduizenden monumenten en andere karakteristieke gebouwen. Met een nieuwefunctie krijgen deze gebouwen weer een toekomst met een meerwaarde voor desamenleving. Zo is in Roermond een voormalige gevangenis omgebouwd totSlechte werkplek kost Nederlandsebedrijfsleven elk jaar meer dan 3,3miljard euroNederland scoort hoogste percentagedagelijkse pijnklachten in EuropaUit onafhankelijk onderzoek onder ruim vierduizendrespondenten in Nederland, het Verenigd Koninkrijk,Duitsland, Frankrijk, Spanje en Polen blijkt dat eenslechte werkplek zorgt voor grote gezondheidspro-blemen. De kosten die gemoeid zijn met de uitvalvan werknemers lopen alleen in Nederland al in demiljarden euro’s per jaar. Het onafhankelijk onder-zoek is uitgevoerd in opdracht van Fellowes,leverancier van kantoorbenodigdheden en laat eenaantal opvallende resultaten zien. Zo heeft bijnatwee op de drie (59%) Nederlandse werknemers aleens last gehad van aandoeningen die rechtstreeksin verband staan met werk aan een computer,laptop of tablet. Daarvan heeft 62% wekelijks ofvaker last en 30% heeft elke dag last.hotel Het Arresthuis, komt in de Arnhemse SintJohannes de Doper een columbarium en wordt deCereolfabriek in Utrecht omgevormd tot eenontmoetingsplek met een bibliotheek, BSO,kunstcentrum en restaurant. De rijksoverheid hecht veel belang aan het vindenvan nieuwe functies voor monumenten en karakte-ristieke gebouwen. De Subsidieregeling StimuleringHerbestemming is een van de vele activiteiten dieop dit vlak worden ontplooid, onder meer onder deparaplu van het Nationaal Programma Herbestem-ming (www.herbestemming.nu). Ook is er eendigitale kennisbank met meer dan 150 voorbeeld-projecten en kennisdossiers rond belangrijkethema’s;www.kennisbankherbestemming.nu.Daarnaast geeft de Rijksdienst voor het CultureelErfgoed een brochurereeks uit over de herbestem-ming van verschillende erfgoedcategorieën. Dezeserie ‘Een toekomst voor’ is te vinden opwww.cultureelerfgoed.nl. Daar is ook meer informatie tevinden over de subsidieregeling.
 5. 5. 7nieuws3,3 miljard euro kosten per jaarDe meest voorkomende aandoeningen in Nederlandzijn pijnlijke of gespannen schouders (33%), pijnlijkepolsen en armen (25%), nekpijn (25%) en rugpijn(24%). Het afgelopen jaar heeft 1 op de 4 werkne-mers ziekteverlof op moeten nemen als rechtstreeksgevolg van deze gezondheidsproblemen. Gemid-deld bleef men 20 dagen thuis in de afgelopentwaalf maanden. Dit komt overeen met een kosten-post van ruim 3,3 miljard euro voor het Nederlandsebedrijfsleven.Hoogste percentage in EuropaDertig procent van de Nederlandse werknemerservaart elke dag pijnklachten. Hiermee scoortNederland het hoogst van alle onderzochteEuropese landen. Een reden hiervoor kan liggen inhet feit dat Nederlandse werknemers ook het langstachter een desktopcomputer, laptop of tablet zitten:gemiddeld zo’n 6 uur en 43 minuten per dag. Er zijnzelfs behoorlijk wat (39%) Nederlandse werknemersdie meer dan 7 uur per dag achter een van dezeapparaten werkt. Dit zijn vooral personen van 44jaar of jonger, met name werknemers in groterebedrijven, voor administratief personeel, juniormanagers en het middenkader. Vooral in definanciële dienstensector was het afgelopen jaarsprake van een piek: zo’n 47% van de getroffenwerknemers nam ziekteverlof. Uit het Fellowesonderzoek blijkt ook dat nog eens 28% van deNederlanders aangeeft dat ze geen ziekteverlofhebben genomen, maar dat hun klachten welnegatieve invloed hebben gehad op hun arbeids-productiviteit. Hiermee behoort Nederland metPolen (30%) tot de hoogste niveaus van Europa.Ergonomische productenDe onderzoekers hebben ook gevraagd welkemiddelen mensen gebruiken om de klachten teverminderen of geheel op te lossen. Zo gebruikt60% van de Nederlandse werknemers specifiekeergonomische producten, vooral in het Onderwijszijn deze producten erg populair. Waar 73% vanhet getroffen personeel ergonomische productengebruikt om de klachten aan te pakken, volgt 43%van de collega’s (die geen last hebben gehad)hun voorbeeld. Zij gebruiken de producten duspreventief. Tegelijkertijd houdt het ook in dat eenaanzienlijk deel van de werknemers met gezond-heidsklachten (27%) helemaal geen ergonomischeproducten gebruikt.Voorbereidingen voor Design District in volle gangDe voorbereidingen voor een nieuwe editie van Design District zijn in volle gang.Over twee maanden gaan de deuren van dit unieke vakevenement open voor hetgrote publiek. Donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 juni is er weer veel inspiratieop te doen in de grootste hal van Taets waar zo’n 150 deelnemers hun beste ennieuwste producten op het gebied van interieurdesign presenteren.Van de 100 inschrijvingen tot nu toe staan er 40 prachtige nieuwe namen vanbekende en minder bekende bedrijven op de deelnemerslijst! Van projectmeu-belen, vloerbedekking, tegels, verlichting tot de nieuwste snufjes op het gebiedvan het nieuwe werken, alles overzichtelijk bij elkaar. Ook dit jaar is er ruimtevoor bijzonder eindexamenwerk van een Academie en maakt Frame Publisherseen overzichtstentoonstelling van alle genomineerden en de winnaarvan de Frame Moooi Award, die in Milaan wordt uitgereikt. Bezoekers kunnenzich voorbereiden met de nieuwe geavanceerde online catalogus opwww.designdistrict.nl. De indeling van de hal is iets gewijzigd ten opzichte vanvorig jaar. De standruimten voor startende ondernemers en jonge ontwerpershebben meer ruimte gekregen op de buitenste ring, het grote terras wordt alsvanouds opgebouwd aan een lange rechte bar, zodat uitgifte van broodjes endrankjes weer goed verloopt. Het cateringconcept is door Verhaaf Party cateringaangepast en met uiterste zorg wordt een biologisch assortiment aangebodenaan deelnemers en bezoekers.Naast het aanbod op de beursvloer is er op het buitenterrein ook nog veel tezien en kunnen bezoekers in een aangrenzend pand lezingen bijwonen, die vrijtoegankelijk zijn. MINI verzorgt een shuttle dienst naar verschillende off sitelocaties in de buurt en zaterdag vindt op hetzelfde terrein als Design District, hetkunstevenement ARTzaanstad plaats. Voor Design District bezoekers is opvertoon van hun entreebewijs ArtZaanstad gratis toegankelijk.Kijk voor een uitgebreide deelnemerslijst en programma op de websitewww.designdistrict.nlMeer dan de helft van de Nederlanders verbijt de pijnNaast ergonomische producten die door werknemers gebruikt worden, heeft39% van de getroffen personen ook medicatie gebruikt. Hiervan nam 24% vande mensen medicatie zonder voorschrift. Meer dan de helft (59%) van deNederlandse werknemers met klachten heeft echter geen medicatie genomenen heeft simpelweg de pijn verbeten. Hiermee scoort Nederland het hoogsteniveau van Europa.Klachten onder gebruikers van tablet, smartphone en laptopHet onderzoek toont tot slot aan dat 90% van de Nederlandse werknemersmobiele toestellen (laptops, tablets, smartphones) gebruikt voor zakelijkedoeleinden. Volgens de onderzoekers blijkt bijna de helft hiervan (44%) echterklachten op het vlak van gezondheid en welzijn te ervaren, die ze wijten aan hettoenemende zakelijk gebruik van deze mobiele apparaten.
 6. 6. 8nieuwsTNO adviseert VWS om in het komende Nationaal Preventie Plan extra aandachtte besteden aan een actievere leefstijl, gecombineerd met het tegengaan vanlangdurig zitten. Het aantal Nederlanders dat voldoende beweegt groeit nietmeer en de Nederlander zit steeds meer uren per dag. Langdurig achtereenzitten blijkt ongezonder dan vaak gedacht, ook als je dagelijks voldoendeminuten beweegt. Verhoogde sterfte en een verhoogde kans op diversechronische ziekten zijn de gezondheidsrisico’s hiervan. De meest recentebeweeg- en zitcijfers staan in het nieuwe Trendrapport Bewegen Gezondheid2010-2011 dat afgelopen maart is verschenen.Op maandag 11 maart overhandigde Nico van Meeteren, Director of InnovationLevenslang Gezond bij TNO, het eerste exemplaar aan Paul Huijts, dg Volksge-zondheid bij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van Meeteren:“Er zit al jaren nauwelijks beweging in de beweegcijfers. Er is zelfs sprake vanachteruitgang, omdat we steeds meer op de bank blijven zitten. Met name decijfers van jeugdigen zijn alarmerend, zeker als je beseft dat de invloed van teweinig bewegen op bijvoorbeeld de levensverwachting groot is. Te weinigbewegen levert gezondheidsrisico’s op die qua omvang vergelijkbaar zijn metdie van roken. Wereldwijd kunnen we miljoenen doden voorkomen als weinactieven weten te stimuleren voldoende te bewegen. Voor Nederland zijn datnaar schatting ruim 8.000 sterfgevallen, ofwel circa 6% van het totaal aantalsterfgevallen.”BELANG VAN EEN ACTIEVE LEEFSTIJLLangdurig achtereen zitten is ongezond, dat is bekend. Minder bekend is dat hetzelfs ongezond is als je daarnaast wel voldoende beweegt.BEWEEGNORMENMet de Monitor Bewegen en Gezondheid meet TNO sinds 2000 jaarlijkshoeveel Nederlanders voldoen aan de diverse normen voor gezond bewegen.De zogenaamde combinorm is uitgangspunt voor het Nederlandse overheidsbe-leid. Volwassenen moeten volgens die norm ten minste 5 dagen per week30 minuten minimaal matig intensief bewegen of 3 dagen per week ten minste20 minuten intensief te bewegen. Bij jeugdigen is de norm 7 dagen per weekten minste 60 minuten bewegen.RESULTATENAlgemeenBij de jeugdigen (4-17-jarigen) voldoet minder dan de helft (45%) aan debeweegnorm. Bij volwassenen voldoet ongeveer twee derde (67%) aan debeweegnormen en ruim de helft van de ouderen (55%) voldoet aan de norm.Jongeren blijven achterVooral jongeren van 12 tot 17 jaar onderscheiden zich ongunstig: zij zitten opeen vrije dag gemiddeld 5,9 uur. Dat is ruim één uur meer dan 65-plussers!Met gemiddeld 9 uur zitten op een schooldag blijven zij de meest risicovollegroep. Daarbij haalt bijna de helft (48%) van deze groep de beweegnorm niet.Ook de jongste groep beweegt te weinig (58% haaltde beweegnorm niet) en zit meer dan gezond is:43% van de 4-11-jarigen zit meer dan twee uur perdag achter de computer en/of kijkt TV/DVD in devrije tijd.Bewegen stabiel, zitten neemt toeIn alle leeftijdsgroepen blijkt het beweegpatroon deafgelopen jaren stabiel: waar in de periode2000-2006 nog een jaarlijkse stijging was te zien, isdeze de afgelopen jaren vrijwel tot stilstandgekomen. Daarentegen neemt het aantal uren perdag zitten of liggen sinds 2006 langzaam toe.Dit geldt voor zowel werkdagen als vrije dagen.De 18-64 jarigen zitten tijdens werkdagen gemid-deld 6,6 uur. Werk levert daaraan de grootstebijdrage (iets meer dan de helft).SAMENWERKING ANDERE ORGANISATIESHet Trendrapport Bewegen en Gezondheid is eentweejaarlijkse uitgave van TNO en geeft een actueelen breed beeld van het wetenschappelijk onderzoekop het gebied van bewegen in Nederland.Ook besteedt het Trendrapport ruim aandacht aande trends in sportblessures. Het bevat bijdragenvan een groot aantal organisaties: het CentraalBureau voor de Statistiek (CBS), het EMGO Institutefor Health and Care Research, het Mulier Instituut,het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu(RIVM) en het Sociaal en Cultureel Planbureau(SCP), TNO (die ook tekende voor de eindredactieen uitgave), het UMC Utrecht en VeiligheidNL.Bron: www.tno.nlTNO: extra inspanning nodig tegen te weinig bewegen en teveel zitten
 7. 7. 9Seating SpecialOoit waren stoelen slechts voorbehou-den aan keizers, koningen en priestersdie vanaf hun troon neerkeken opgewone stervelingen. Tegenwoordigbrengt vrijwel iedereen een groot deel vanzijn leven in een zetel door: vanaf hetkleuterkrukje tot de gemakkelijke fauteuil diede kwaaltjes van de ouderdom verzacht.Ook het kantoorleven wordt grotendeelszittend doorgebracht. Daarom is het des tebelangrijker dat een stoel optimaal zitcomfortbiedt. Zitmeubelen onderscheiden zich nietalleen van elkaar door de mate waarin rug, neken vrijwel elk ander gewricht wel of niet wordtbelast, maar uiteraard ook door vorm, doel,materiaalkeuze, duurzaamheidsaspecten, kleurge-bruik, prijs en uitstraling. Ga je voor speels, zakelijk,innovatief, luxe of klassiek? In deze fotospecial toontOffice Design een uitgebreid palet aan modernezitmeubelen. Ga er maar eens goed voor zitten en kijkmet ons mee!Op design gestoeld
 8. 8. 10RH Mereo zeer snel intuïtief in te stellen omdatde stoel voorzien is van logische en duidelijkevoelbare instelknoppen.De nieuwe RH Mereo geeft een optimale steun iniedere zithouding, past als een maatkostuum envolgt al uw zithoudingen waarbij een rechte ruggewaarborgd blijft.Scandinavian Business Seating is een toonaangevend internationaalbedrijf op het gebied van design en productie van bureaustoelenBinnen Europa werken 480 mensen aan de visie: To make the world abetter place to sit. Inmiddels maakt Scandinavian Business Seating elk jaarbijna een half miljoen mensen blij met een nieuwe stoel.In 2013 introduceertSB Seating bij elkvan de 3 merkeneen nieuwecollectie stoelenHÅG SoFi en RH Mereo reageren op de kleinste beweging en houden u intuïtiefin evenwicht en continu in beweging. De stoelen zijn dan ook geschikt voor alletaken van de dag en daarmee ideaal voor de hedendaagse (flex)werkplekken.
 9. 9. 11RBM Noor is een slankelichtgewicht stoel dieeenvoudig in te zetten is, opte stellen, te stapelen, op teslaan en schoon te maken.Dit alles in een kleurrijk,vrolijk, licht en fris design.Daarnaast komt RBMop de markt met eenheuse ScandinavianLove Story: eencollectie kantine- envergaderstoelenontworpen door driegerenommeerdeScandinavischedesign bureaus.De nieuwe HÅG SoFi stoel nodigt u uit totconcentratie aan het bureau, maar ook totsamenwerken – voorover geleund naar uwgesprekspartner, achterover leunend, zijwaartszittend of even van stoel verwisselen met elkaar.Met een design dat varieert van ingetogen tot expressief past HÅG SoFiin iedere werkomgeving. Het is de ultieme expressie van Scandinavischholistisch design met een breed aantal modellen, materialen en kleuren.SB Seating is eigenaar van de merken HÅG,RH en RBM en bij de ontwikkeling en productievan deze stoelen worden de kernwaarden altijdstreng bewaakt: kwaliteit, milieu, ergonomie, endat alles in een functioneel Scandinavischdesign.Seating Special
 10. 10. 12Alles in het leven gaat om beweging. Zonderbeweging – mentaal en fysiek – is er geenvooruitgang. Stilstand is fataal: voor de mens-heid en voor het bedrijfsleven.En toch zijn de kantoorwerkplekken tegenwoor-dig voor meer dan 90% op stilstand geprogram-meerd. Van lang en onbeweeglijk zitten ofuitputtend staan kijkt niemand meer op. Degevolgen: geen gezonde en fitte medewerkersmaar mensen die niet goed presteren en zichziek melden.Niets zorgt voor meer beweging:De actieve 3D stoel swopper.De swopper maakt meer dan twee keer zoveelbeweging mogelijk alseen traditionele bureaustoel. Stimuleert enbevordert beweging- vermoeidheid is verleden tijd. Verbetert dehouding, het prestatievermogenen de motivatie. Dat is de innovatieve, gepaten-teerde en internationaalvoor design, technologie en functionaliteitbekroonde swopper.swopper black in motionGuaranteed to moveNiets zorgtvoor meerbeweging:De actieve3D stoelswopper
 11. 11. 13Beweegt in elk detail. Actief op staande werkplekken of zittend aan tafel.De schuine stand van de poot naar voren voorkomt rugklachten.Door het bewegend gewricht in de stabiele standvoet niet langer onbe-weeglijk en onzeker staand zitten.Een unieke hoogteverstelling.Veel prestigieuze designprijzen.Waar veel gepresteerd wordt is geen plaats voor compromissen.Daarom behoort de variostastoel muvman tot één van de succesvolstekantoorinnovaties ter wereld.Van der Kerff MeubelagenturenAlina van der KerffTel: +31(0) 647 762 654, alina@vdkagenturen.commuvman blackProductiviteitbegint als langstaan ophoudt.muvman - devario actievestastoel.Seating Special
 12. 12. 14Zonder goede inrichting geen goed kantoor.Het interieur is allesbepalend. Het geeft dewerkomgeving haar uitstraling: strak en zakelijkmet koele, lichte kleuren, ontspannen engezellig in sprekende, warme tinten. Goedmeubilair geeft een ruimte elke gewensteuitstraling. Een omgeving met de bestdenkbare voorwaarden.Praktisch designWat functioneel is, moet ook mooi zijnVan kantoortuin tot stilteplek, met het oog op hetnieuwe- en activiteitgericht werken worden ookqua inrichting andere oplossingen aangebodendan een traditionele stoel met bureau alleen.Daarbij valt te denken aan statafels, concentra-tieruimtes, flexwerkplekken en loungehoeken.Voor elke activiteit een passende oplossing.
 13. 13. 15Een kwalitatief interieur is bovendienbelangrijk. Ergonomisch verantwoorden comfortabel, ontwerpen met demens als uitgangspunt. Het is immersessentieel in te spelen op de wensenen behoeften van de gebruiker. Zo kandeze zo productief mogelijk en metoptimaal werkplezier zijn arbeiduitvoeren.Wilt u meer informatieover deze oplossingenen producten, bezoekwww.ahrend.comSeating Special
 14. 14. 16xenium geeft iedereen een eigen plaats in deorganisatie. De intelligente stoel heeft een helderevormgeving, die op alle mogelijke manieren aan tepassen is aan de persoonlijke voorkeur.De multiverstelbaarheid past bij de diversiteit vanmensen in elke werkomgeving.Onder de naam ‘black edition’ presenteertROHDE GRAHL de xenium bureaustoelen nuook met compleet zwarte kunststof onderdelen.Een perfecte match met de rest van de stoel.Kleuraccenten kunnen worden gerealiseerd doortoepassing van de Runner stofcollectie van Gabriel.Daarnaast is de netbespanning bij de xenium-netnu verkrijgbaar in zeven frisse tinten: rood, blauw,turkoois, oranje, grijs, wit en zwart.Met de kunststof delen in zwart en de verschillendemogelijkheden binnen stoffering en netbespanningkunt u de xenium bureaustoelen perfect aan latensluiten op de corporate identity van uw organisatie!ROHDE GRAHL staat bekend om het hoge zitcomfort van haarbureaustoelen. Deze eigenschappen hebben model gestaan bijde ontwikkeling van de vergaderstoelen.Uiterst comfortabel en fraai vormgegeven. Zo kunnen de vergader-stoelen van ROHDE GRAHL worden getypeerd. Neem de cantoen de omnio.Fraaie vergaderstoelen met een sledeframe die gekenmerktworden door een hoog zitcomfort. Of de zakelijk vormgegevenx-cross, comfortabel en wendbaar door gebruik van wielenonder de kruisvoet. Een mooie aanvulling op deze modellen isde onlangs gelanceerde mono balance partner.ROHDE GRAHL xenium, by Martin BallendatROHDE GRAHL vergaderstoelenx-cross mono balance canto omnio
 15. 15. 17SITIA vergader- en managementstoelenEen waardevolle aanvulling op de eigen collectie vormen de vergader- en managementstoelen vanhet Italiaanse designmerk Sitia, dat ROHDE GRAHL exclusief op de Nederlandse markt brengt.Het assortiment van Sitia wordt gekenmerkt door het fraaie design, de prachtige afwerking en dehoogwaardige materialen. Het voor Italianen zo kenmerkende oog voor detail is met zekerheid terugte vinden in de collectie Silvana Morini. Deze collectie wordt gekenmerkt door een gecombineerdetoepassing van leder en gebruikte kranten. Zo wordt een bijzondere uitstraling bereikt en is iederefauteuil uniek. De tempo managementstoel bekleed leder geeft een heel ander beeld. Zakelijk, straken hoogwaardig, passend bij het ontwerp van de stoel.overtuigende visie van de Cubaanse designer Daniel Figueroa.Zijn presentatie wordt gevolgd door een aantal interessanteworkshops over uiteenlopende onderwerpen. In één van deworkshops kunt u interactief met Daniel Figueroa aan de slag!Onder de bezoekers van het event in Amersfoort verlootROHDE GRAHL maar liefst vijf door Daniel Figuroagesigneerde vote bureaustoelen!Schrijf u in op www.rohde-grahl.nl/voteHet internationale publiek heeft in het najaar van 2012 op deOrgatec in Keulen een preview van de vote gekregen. Omdat deverschillende details toen nog niet volledig uitgewerkt waren, heeftROHDE GRAHL de nieuwe bureaustoel daar terughoudendgepresenteerd. Daar komt nu verandering in! Op 30 mei lanceertROHDE GRAHL de vote in haar eigen showroom te Amersfoorten een week later is de vote te zien op de vakbeurs DesignDistrict, die op 6, 7 en 8 juni in Zaandam wordt georganiseerd.In Amersfoort kunt u op 30 mei kennis maken met alle uniekeeigenschappen van de nieuwe bureaustoel én met deROHDE GRAHL vote, by Daniel FigueroaSeating Special
 16. 16. 1818De frisse vormgeving van deze vergader / gestof­feerde eetkamerstoelMaverick is toon­aangevend voor het trendbeeld van 2013 namelijkvisueel ‘lichte’ stoelen met houten poten en een doorlopende kuip.Een beeld dat even vertrouwd is als verras­send modern. Het karakte-ristieke onderstel is een eigentijdse interpre­ta­tie van de klassiekevierpoot en getuigt van het nodige vakmanschap. De ergonomischgevormde zitschaal biedt een voelbaar hoog comfort en is strakgestoffeerd in leer of stof.Een overtuigend voorbeeld daarvan is deze strakomlijnde bespreek en veragderstoel Unique.Een ogenschijnlijk simpele stoel; puur en elegant.Rug en zit lopen harmonieus in elkaar over. De bredezitting is voorzien van nosag veren en ingeschuimdvoor een merkbaar hoog zitcomfort.Sinds 1963 is Polflex actief op de Internationale markt,waar ze de exclusieve kantoren van Multinationals,Banken, Universiteiten, vliegvelden alsmede KoninklijkeResidenties en privéhuizen heeft ingericht. De productenvan Polflex combineren eenvoud en elegant design metergonomie en technologie, en worden daarmee tot deInternationale producenten gerekend.Model Unique. Less is More.Maverick: de archetypischekeuken­stoel van toen inde KFF-versie van nu.En daarmee eendesignklassieker in spe. Leverancier van Italiaansdesignmeubilair
 17. 17. 19HMA Interdesign BVDS-143door Werner AisslingerEen stoel waarvan het ontwerp  geen enkele wensonvervuld laat DS-143 is een compromisloze stoeltot in het kleinste detail. De heldere hoekigeoppervlakken geven de DS-143 een sculpturalekwaliteit dat maakt het een geschikte keuze voorhedendaagse veeleisende projecten.ModelDS-1051-Executive ChairIn de elegante lijn van de nieuwe DS-1051 directie fauteuil is duidelijk deonnavolgbare design-DNA terug te zien van de ds-51 lounge chair die deSede internationale bekendheid in de jaren 1970 bracht. Maar dan nu naardeze tijd met volledige moderne functionaliteit.ModelDS-144 LoungeDe Sede DS-144 valt op door het opvallende designvan Werner Aisslinger. De opvallende belijning vande kuip, geaccentueerd door opvallend contraststiksels, bieden u optimaal zitcomfort, net als deperfecte zetel van een racewagen. De lounge versievan zijn broertje de DS-143Seating Special
 18. 18. 20Het Citizen Office Conceptvan VitraOntwerpen is vooruitzienHet Zwitserse Vitra staat sinds de dagen van Charles en Ray Eames bekend als een drijvende krachtachter inspirerend design. De ontwerpen die via Vitra de weg naar talloze interieurs hebben gevon-den zijn meer dan een uiting van schoonheid. Het is design waar een visie achter steekt. Dit geldt bijuitstek voor het Citizen Office Concept: het antwoord van Vitra op de uitdagingen die de modernekantooromgeving stelt.
 19. 19. 21CoverstoryTekst: Martin BosOntwerpen is vooruitzien. Inspelen op toekomstigetrends waarvan de contouren pas vaag zichtbaarzijn. Dat was wat er gebeurde toen Andrea Branzi,Michele de Lucchi en Etsore Sottsass zich in 1991op verzoek van Vitra bogen over hoe het kantoorvan de toekomst er uit diende te zien. De voorspel-lingen en voorstellen van de Italiaanse ontwerpersvormden de basis van het Citizen Office Concept:een visie waarmee Vitra zijn tijd vooruit was en dienog altijd de leidraad vormt voor tal van vernieu-wende producten en kantoorconcepten. Aan dewieg van het Citizen Office Concept staat degedachte dat het kantoor niet langer een sterieleomgeving dient te zijn die los staat van het levenvan alledag, maar een levendige ontmoetingsplekmoet worden: een stimulerende omgeving waar descheidslijn tussen werk en buitenwereld vervaagt.Office CitizenBranzi, de Lucchi en Sottsass voorspelden tweetrends die we nu vanzelfsprekend vinden, maardie begin jaren ’90 nog in de toekomst verborgenlagen. Ten eerste voorspelden ze de communica-tierevolutie die grote invloed zou gaan hebben opde manier waarop er wordt gewerkt en hoe hetkantoor wordt ingericht. Ten tweede voorzagen zede emancipatie van de kantoorwerker. Medewer-kers zouden veel meer als zelfstandige en zelfbewuste teamspelers gaanacteren en daarmee samenhangend zouden de traditionele hiërarchischestructuren vervlakken. Vitra noemde deze nieuwe generatie kantoorwerkersOffice Citizens.MegatrendsHet Citizen Office Concept is een dynamisch concept. Het identificeert enspeelt in op megatrends die doorwerken op de werkvloer zoals digitalisering,globalisering, het duurzaamheidsbesef, de ontwikkeling van de kennisecono-mie en de veranderende behoeften van kenniswerkers. Deze trends verande-ren het denken over het werkproces en het aangezicht van de werkplek. Deaan zijn bureaustoel vastgeroeste werknemer behoort steeds meer tot hetverleden. Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van de innovatieve ideeënvoortkomt uit kruisbestuiving tijdens persoonlijke communicatie. Om creativiteiten productiviteit te bevorderen moet het kantoor flexibele mogelijkhedenbieden en maximaal bijdragen aan sociale interactie. Tevens is aangetoonddat esthetiek en functionaliteit in gelijke mate bijdragen aan het welzijn en deproductiviteit van werknemers en een bepalende invloed uitoefenen opwerving en behoud van kenniswerkers.Een Citizen Office beoogt om functionaliteit en een inspirerende werkomge-ving naadloos in elkaar over te laten vloeien.Hoe ziet een Citizen Office er uit?Een Citizen Office faciliteert werknemers om het maximale uit hun mogelijkhe-den te halen. Werknemers kunnen zelf beslissen welk ritme, welke vorm enwelke plek geschikt is voor de activiteit die ze ontplooien. Er is voldoendegelegenheid om in alle rust individueel te werken maar ook om optimaal inteamverband te kunnen functioneren.In een Citizen Office is er veel aandacht voor de ‘bewegende’ mens.
 20. 20. 22CoverstoryWorkbay Office op Salone Uffizio 2013“Wij houden van een mix van mogelijkhedenen ervaringen waarmee kantoormedewerkerstijdens hun werkdag geconfronteerd worden”, zoomschrijft Erwan Bouroullec de gedachte achterWorkbay Office; het eenvoudige en tegelijkertijdingenieuze systeem van vezelplaten en hori-zontale niveaus dat Vitra presenteerde tijdensSalone Ufficio in Milaan.Workbay Office is de logische volgende stap inde evolutie van Workbays, het organisch sys-teem van vilten wanden en aluminium profielenwaarmee de gebroeders Bouroullec de rigideruimtelijke structuren van het traditionele kantoordoorbreken. De losse Workbays elementenworden in het Workbays Office samengevoegdtot een nieuw soort kantoorlandschap. Variatie ishierbij het sleutelwoord. Of het nou om kanto-ren voor meerdere personen, vergaderruimtes,individuele werkplekken, besprekingszones,vestiaires, kitchenettes of openbare loungesgaat, met een handvol meubelelementen kanin een handomdraai een andere werkomgevingworden geschapen. “Je mag niet vergeten datde kantoorwereld verandert en dat de meubelenlanger zullen meegaan dan de meeste kantoor-concepten. Ze moeten dus mee kunnen evolu-eren, in plaats van verandering tegen te gaan,”licht Erwan Bouroullec toe.Het traditionele ongezonde stationaire kantoorleven maakt plaats voor een om-geving waar je er toe wordt aangezet om in verschillende lichaamshoudingente werken en veel te bewegen. Hiertoe is een heel scala aan bureaustoelen,loungemeubilair en sta-plekken in alle mogelijke vormen beschikbaar.Om ruimte te bieden aan al deze verschillende mogelijkheden moet destructuur van het kantoor intelligent worden ingevuld. Een Citizen Officebestaat uit een centraal Office Forum met daar omheen gegroepeerd dezogenaamde Work Stations.Work Stations zijn werkplekken in alle vormen en maten die tegemoet komenaan uiteenlopende behoeften: van de grote workbench voor groepswerk,clusters van sta- en zittafels tot dubbele en enkele werkplekken. In alle typeszijn er werkplekken die vast zijn toegewezen en andere die niet-territoriaal zijnen die je tijdelijk kunt gebruiken. In hoogte verstelbare tafels met meerdereflatscreens, energiebesparende bureaulampen en geïndividualiseerdedraaistoelen zorgen voor ergonomisch en ecologisch hoogwaardigewerkplekken.Het Office Forum is het middelpunt van een Citizen Office. Het is een plekwaar alles samenkomt, vergelijkbaar met een bruisend marktplein in de stad.Hier vind je lounges, cafetaria’s, een bibliotheek, vergadertafels, beslotenruimtes en open platforms waar medewerkers van de verschillende WorkStations kunnen ontspannen, elkaar ontmoeten en kunnen samenwerken.CreatieDe creatie van een Citizen Office is een proces waarin verschillende fasenworden doorlopen: van de analyse van de behoeften van de klanten tot heteindresultaat. Vitra werkt hierbij samen met specialisten zoals kantoorplan-ners, interieurarchitecten, licht- en akoestiekplanners, constructeurs enadviseurs. Klanten kunnen zelf kiezen voor welke onderdelen van dit procesVitra wordt ingeschakeld. Belangrijk hierbij is niet alleen dat het kantoor in eenmooier jasje is gestoken maar vooral dat het werkproces een impuls krijgt.ResultatenInrichten volgens het Citizen Office Concept werkt volgens Vitra op eenpositieve manier door in alle geledingen van een organisatie. De kosten vanhet concept zijn verhoudingsgewijs laag en deopbrengsten hoog.De inrichting van een kantoor neemt immers eentot twee procent van het budget van een organisa-tie in beslag, terwijl circa tachtig procent van detotale uitgaven door personeelskosten wordenbepaald. De kosten worden verlaagd door eenefficiënter ruimtegebruik terwijl de productiviteitvan werknemers omhoog gaat doordat dekantoren worden ingericht naar menselijkebehoeften in plaats van dat mensen zich aanpas-sen aan de kantooromgeving. Een Citizen Office isdaarmee de verbeelding van de waarden en deidentiteit van een organisatie en het aansprekendevisitekaartje naar zowel bezoekers als de eigenmedewerkers.Gebroeders Bouroullec
 21. 21. Het verhaal van de Foammijt en andere onwaarhedenover het Anders Werken...Sinds meer dan een jaar lijkt het een duidelijke zaak. De producentdie nog geen Soft Seating concept heeft ontwikkeld of gekopieerd,loopt ruimschoots achter de feiten aan binnen onze branche.Daar waar decennia lang het werkplekmeubilair toonaangevend enwinstbijdragend was, is de verschuiving naar het randmeubilair nuecht ingezet.Bij al die nieuwe foambankjes, cubicles, telefooncelletjes,schelpstoeltjes en andere bedenksels zijn de verschillen vaakmoeilijk aantoonbaar. Wil je geen luisterend “oor” omdat deze alzo vaak is toegepast, dan liggen de kopietjes toch echt voor hetoprapen. Gooi er dan maar een hemeltje bovenop dan hebbenwe tenminste binnenkort nog wat claustrofobie patiënten voor deGeestelijke Gezondheidszorg en hebben we er zowaar een nieuwewerkplekgerelateerde ziekte bij.O ja, er zijn ook nog ander keuzes zoals de meer sophisticateddesigns die, en lekker zitten en ook nog een lagere ecologischefootprint hebben. Zou kunnen..toch?Je krijgt tegenwoordig voor minder een duurzaamheidsprijsuitgereikt omdat je vergeet te vertellen dat je productie grotendeelsin China plaatsvindt.Laten we in ieder geval met elkaar vaststellen dat het Nieuwe ZittenColumnook lekker moet zitten, dat je best mag verwachten dat je er nietvolledig in wegzakt maar ook niet het gevoel hebt dat je op eenplank zit. Dat het een akoestische functie moet hebben, lijkt mevanwege de toepassingsgebieden in de vernieuwde werkomgevingook essentieel.Waar blijft dan de stofmijt of beter foam-mijt in dit verhaal?Ver weg! Hoop ik dan maar. Het blijft natuurlijk apart dat we metzijn allemaal gebruik maken van één zitting en die zitting wordtnatuurlijk niet alleen gebruikt door ons soort: ...de mens! Nee,indien er niet goed wordt schoongemaakt hebben we altijd ook nogstoffige metgezellen die elke vergadering in het ‘anders werken’ bijwonen. Voordat je het weet wordt het ook nog een vies praatje...en dan kun je natuurlijk niet aan het plein publiek kwijt...Dus pas op! Next Generation Workplaces verdienen ookhygiënische zorg en aandacht. Zo heeft, dankzij het ‘anders werken’,de schoonmaak er een mooie taak bij.Thijs DingsThe Incradible Companywww.incradible.comBent u op zoek naar een beeld metwauw-effect, zodat de ontvanger ernet even wat langer naar blijft kijken?Rupsdesign maakt 3D illustraties vanen voor bedrijven. Deze worden opambachtelijke wijze naar uw wensenvervaardigd. Een uniek exemplaar eneen ware lust voor het oog. Enormmooi als canvas aan de wand van uwkantoor, maar ook als relatiegeschenkgedrukt op bijvoorbeeld een fles wijn.Meer weten? Kijk opwww.rupsdesign.nl1-4 Rupsdesign mei13.indd 1 14-05-2013 15:22:17A D V E R T E N T I E
 22. 22. 24Eames Lounge Chair Ottoman
 23. 23. 25KlassiekerTekst: Martin BosCharles en Ray Eames worden tegenwoordig meestal in éénadem genoemd. Toch bewandelen ze de eerste dertig jaar vanhun leven verschillende paden. Charles groeit op in St Louis, inhet hart van de Verenigde Staten. Onder invloed van zijn oom,de architect William Eames, raakt hij al vroeg gefascineerd doorarchitectuur. Ondanks dat Charles zijn architectuurstudie nietafrondt (sommigen beweren vanwege zijn voorliefde voor devooruitstrevende ideeën van Frank Lloyd Wright) richt hij in 1930toch zijn eigen architectenbureau op. In 1938 verhuist Charlesmet vrouw en kind naar Michigan, waar hij gaat doceren aan deCranbrook Academy of Art. Zijn toenmalige vrouw zal metweinig genoegen aan deze tijd terugdenken. Ze wordt ingeruildvoor Ray Kaiser, een kunstenares die Charles en Eero Saarinenassisteert tijdens de voorbereidingen voor de OrganiceFurniture Competition van het Museum for Modern Art. In 1941verhuist het nieuwbakken paar naar de vrolijke zonneschijn vanCalifornië waar hun vruchtbare samenwerking verder vorm zalkrijgen. De kunstzinnige Ray en de techneut Charles vullenelkaar perfect aan en zullen het aanzien van het twintigste-eeuws design voorgoed veranderen.Modelleren van multiplexTyperend voor veel ontwerpen van Charles en Ray Eames is hetvernieuwende gebruik van multiplex. Eind jaren dertig experi-menteren Charles Eames en Eero Saarinen al met ultramoderneproductietechnieken die ontwikkeld zijn door de ChryslerCorporation en waarmee zij multiplex in complexe rondingenkunnen buigen en met een nieuw elektronisch hechtproces houtaan metaal kunnen bevestigen. Charles Eames maakt voor deprijsvraag ‘Organic Design for Home Furnishings’ ontwerpenvoor zacht golvende stoelen. Op dat moment is echter geenonderneming in staat om de driedimensionaal vervormdestukken multiplex in serie te produceren. Eames lost ditprobleem op door de vormen in eenvoudiger te producerenstukken te verdelen, die met krammen aan elkaar vastgemaaktworden. In eerste instantie zijn alle onderdelen van houtgemaakt. Later schakelt Eames over op dragende elementenvan staal om het onderstel meer solide te maken. De experi-menten met kunststof leiden op den duur tot modellen diegeschikt zijn voor serieproductie.De kuipen bestaan uit onder invloed van hitte vervormdpolyesterhars, dat door een structuur van glasvezels wordverstevigd. Het onderstel is in alle gevallen van metaal.tDe zoektocht van Charles en Ray Eames om multiplex in drierichtingen te buigen resulteert in de ‘Playwood Chair’ uit 1945en een serie kindermeubelen. Deze innovatieve ontwerpen“It has a sort of ugliness to it, although it hasapparently given a lot of pleasure to people”,zo beschreef Charles Eames zijn Lounge Chairand Ottoman, wellicht de meest beroemdecreatie van het legendarische duo Charles enRay Eames. Oorspronkelijk was de stoel eengeschenk voor hun vriend Billy Wilder, regisseurvan Hollywoodklassiekers als ‘Some Like it Hot’en ‘Sunset Blvd’. De veelvoudig Oscarwinnaarheeft niet als enige plezier gehad van de ‘lelijke’Lounge Chair. De zetel is onderwerp gewordenvan documentaires, er zijn boeken vol overgeschreven, hij wordt in musea zoals MoMANew York getoond, een adept heeft hem opzijn arm laten tatoeëren en bovenal is deLounge Chair, met bijbehorende Ottoman,al meer dan een halve eeuw het pronkstuk intalloze interieurs: van Patagonië tot Peking.
 24. 24. 26of St. Louis’. Tussen de vermoeiende opnames door rust Wilder,bij gebrek aan beter, uit op een divan afkomstig uit een gekken-huis. “A man of my reputation simply can’t afford to havesomething that looks like a casting couch in his office”, verzuchtWilder tegenover het Eames echtpaar. Zouden zijn vrienden nietiets soortgelijks kunnen ontwerpen, alleen dan comfortabeler enmet de klasse die bij een Billy Wilder past? Dit vormt de eerstevonk van inspiratie waaruit de Lounge Chair en bijbehorende‘Ottoman’ ontstaat.Terug in hun kleine studio in Los Angeles, decennialang despeeltuin van een team van creatieve geesten die het Eamesduo om zich heen verzamelt, krijgt de Lounge Chair langzamer-hand vorm. Het idee van het design is dat deze wat betreftgevoel, compositie en emotionele waarde moet lijken op eenveelgebruikte honkbalhandschoen. Het is een uitdagend ideedat vele, soms tegengestelde, facetten van het leven aanstipt.De verweerde honkbalhandschoen met zijn fraaie curve iswelhaast archetypisch voor het Amerikaanse levensgevoel:een optimistisch symbool van geloof in eigen kunnen, maar deverweerde, veelgebruikte handschoen staat ook voor deverdiepende schoonheid die het verstrijken van de jaren metzich meebrengt.ontstaan uit het streven om “het meeste van het beste voor hetminste naar het grootste aantal mensen te krijgen”. In 1946 zet het Museum of Modern Art in New York hunexperimenten met geperst hechthout tijdens een tentoonstellingin de schijnwerpers en in 1948 wint Charles Eames de tweedeprijs op MoMA’s ‘International Competition for Low-CostFurniture Design’ voor een innovatieve serie stoelen vangeperst fiberglas. Deze revolutionaire zitmeubelen behoordentot de allereerste ongevoerde plastic zitmeubelen die in massageproduceerd zouden worden. Vooral de universele zitschelp,die met verschillende onderstellen tot tal van variaties kanworden gecombineerd, blijkt bijzonder invloedrijk. De in dejaren ’40 ontwikkelde techniek om multiplex te buigen zalworden geperfectioneerd in de ‘Lounge Chair’.Inspiratie: van jachtige filmset tot verweerde honkbalhand-schoenDe Eames ‘ Lounge Chair’ kan gerust één van de iconischeontwerpen van de twintigste eeuw worden genoemd.De ontstaansgeschiedenis van deze moderne versie van declubfauteuil is omgeven door moderne mythen en gaat als volgt:Op een dag bezoeken Charles en Ray de set van hun vriendBilly Wilder, die op dat moment opnames maakt voor ‘The Spirit
 25. 25. 27KlassiekerUitwerkingDe authentieke Eames Lounge Chair is samengesteld uitzorgvuldig uitgekozen materiaalsoorten. Het meest opvallendeaspect is het gebogen palissander multiplex. De fauteuilbestaat uit drie schalen gelaagd multiplex met fineer, metrubberen schijfjes aan de aluminium delen bevestigd.Het multiplex is bedekt met schuimrubber dat op zijn beurt weerbekleed is met aniline leer. Het onderstel is vervaardigd vanaluminium.De door Eames ontwikkelde technieken om het multiplex tebuigen zorgen ervoor dat hij daarmee de meest comfortabelevormen voor een leunstoel kan ontwerpen. De stoel helt lichtjesnaar achteren voor een nog comfortabelere positie. De hogeverstelbare rugleuning en het houten frame bieden de gewenstestevigheid. De vormgeving is dan ook niet alleen oogstrelend,maar ook optimaal afgestemd op de vorm van het menselijklichaam.Het bijbehorende voetenbankje Ottoman 671 is uit dezelfdematerialen samengesteld, alleen is het onderstel van deOttoman niet draaibaar. Verder heeft de stoel een vijfpotigonderstel. De afmetingen van de stoel zijn 84 cm hoog x 85 cmbreed x 84 cm diep.De originele Eames Lounge Chair was bedekt met zwart leer.Tegenwoordig zijn er ook lichtgekleurde varianten voorhanden.Moderne versies van de Lounge Chair verschillen verder vanhet origineel in de zin dat de schalen bestaan uit zevenflinterdunne lagen fineer en dat het oorspronkelijke Braziliaansepalissanderhout is vervangen door duurzaam kersen-, noten- enpalissanderhout.VerspreidingSinds 1949 is de productie en distributie van de meubelontwer-pen van de Eames in handen van Herman Miller. Deze ziet alvanaf het begin de potentie van de Lounge Chair en lanceert bijde introductie een grote reclamecampagne die vooral deveelzijdigheid van de stoel benadrukt. De Eames Lounge Chairverschijnt in de loop van de decennia ook in tal van televisiepro-gramma’s, een bewijs dat de stoel deel uit gaat maken van depopulaire cultuur. In 1956 wordt de fauteuil voor het eerst optelevisie geïntroduceerd in de Arlene Francis Home Show.Later wordt het bijvoorbeeld een vast rekwisiet in de legendari-sche sitcom ‘Frasier’. Vanaf 1957 worden de ontwerpen van deEames in licentie voor de Europese markt geproduceerd doorde Zwitserse kantoormeubelfabrikant Vitra. Hoewel al vanaf deintroductie veel ondernemingen zich hebben laten inspirerendoor het design van de Lounge Chair, of deze rechtstreekshebben gekopieerd, blijven Herman Miller en Vitra de enigeofficiële distributeurs. De Eames Lounge Chair is nu al ruimvijftig jaar continu in productie en het ziet er naar uit dat de stoelhet eeuwfeest gemakkelijk gaat halen.Meer dan de som der delenRay Eames beschreef in een brief aan haar man de LoungeChair als “comfortable and un-designy”. Waarom wordt deLounge Chair dan toch gezien als veel meer dan een gemakke-lijke hangstoel? De Lounge Chair is licht, elegant, comfortabel,heeft een luxe uitstraling, is buitengewoon herkenbaar enverbindt traditioneel ambachtelijk vakmanschap met revolutio-naire technieken. Nog belangrijker is wellicht dat de fauteuil isvoortgekomen uit een set van ideeën en beelden die de kernvan het naoorlogse design raken en mede hebben gevormd.Daarmee is de Lounge Chair meer dan de som der delen.De Eames Lounge Chair heeft een legendarische statusverworven en is een icoon van de moderne tijd geworden.
 26. 26. 28Hoe “intelligent” licht bijdraagtaan een duurzamer wereldHet is eind maart 2013: Schotse dorpen zijn doorsneeuwmassa’s afgesloten van de buitenwereld, inFriesland worden de schaatsijzers ondergebondenen het normaal gesproken zonovergoten noordenvan Italië beleeft de koudste maart sinds mensen-heugenis. Dit zijn maar een paar voetnoten in eeneindeloze reeks van bijzondere natuurfenomenendie de laatste jaren record na record doensneuvelen. De veranderingen in het klimaatworden langzamerhand voor iedereen zichtbaar.Antropogene CO2-emissies, bijvoorbeeld alsgevolg van het gebruik van fossiele brandstoffenom elektriciteit te produceren, zijn een van defactoren die verantwoordelijk zijn voor de klimaat-veranderingen. Het reduceren van deze emissiesis van het grootste belang. OSRAM speelt volgensRonald Moeskops met haar milieuportfolio in opdeze mondiale uitdaging.Wat betekent duurzaamheid voor jullie organisatie?“Global Care” betekent voor ons dat we wereldwijdonze sociale en ecologische verantwoordelijkheidnemen. We hebben in de loop van de tijd eenuitstekende reputatie opgebouwd als leveranciervan energie-efficiënte producten. Zo worden alonze milieuvriendelijke technologieën gebundeldin het OSRAM milieuportfolio. Dit helpt onzeklanten het milieu te beschermen, in het bijzonderdoor middel van energiebesparing. Het milieuport-folio bestaat voornamelijk uit producten, systemen,oplossingen en diensten met een uitstekendeenergie-efficiëntie. In het boekjaar 2012 was meerdan zeventig procent van onze totale omzetOSRAMHet begon in 1906 allemaal met een eenvoudigekrabbel in het Keizerlijke Handelsregister van Duitsland.Sindsdien heeft registratienummer 86.924, ofwel OSRAM,zich ontwikkeld tot één van de meest toonaangevendelichtfabrikanten ter wereld. OSRAM afficheert zich als“enthousiast over intelligent licht”. Office Design vraagtaan Ronald Moeskops, Director Marketing Sales ServicesOSRAM Benelux B.V, hoe “intelligent licht” kan bijdragenaan een duurzamer wereld.
 27. 27. 29Verlichtingafkomstig van producten uit het milieuportfolio. Opdeze manier stemmen we onze bedrijfsactiviteitenaf op de klimaatverandering en helpen we onzeklanten energiekosten te besparen.Welke criteria hanteren jullie voor het milieuportfolio?Om producten, systemen, oplossingen of dienstenvan OSRAM te kwalificeren voor opname in hetmilieuportfolio gebruiken we strikt gedefinieerdein- en uitsluitingsmethoden en hanteren we tweecriteria: energie-efficiëntie en millieutechnologie.Wat betreft efficiënt energiegebruik kiezen we voorinnovatieve oplossingen waarbij onze producten,systemen, oplossingen en diensten minimaal twintigprocent efficiënter zijn dan conventionele oplossin-gen. Dit leidt tevens tot een bijbehorende energie-besparing tijdens de gebruiksfase bij de klant.Milieutechnologie beschermt het milieu en zorgtvoor behoud van natuurlijke hulpbronnen, vermin-dert of remt de negatieve gevolgen van menselijkingrijpen af en draagt ​​bij aan een schoner engezonder milieu. Onze producten, systemen,oplossingen of diensten zijn een vorm van milieu-technologie of dragen daar voor een belangrijk deelaan bij.Hoe wordt het milieuportfolio getoetst?Elk jaar wordt het gehele milieuportfolio beoordeelddoor deskundigen van OSRAM. De CEO’s van debetreffende business units en de Chief SustainabilityOfficer dienen het portfolio goed te keuren en teondertekenen. OSRAM rapporteert jaarlijks over demilieuportfolio in overeenstemming met de interneregels die zijn vastgelegd in onze OSRAM Environ-mental Portfolio Corporate Guideline. Vervolgenswordt de gerapporteerde omzet van het milieuport-folio door een onafhankelijk accountantskantoorgecontroleerd. Deze controles worden uitgevoerd inovereenstemming met de International Standardson Auditing (ISA).Kun je voorbeelden noemen van duurzametoepassingen?Uiteraard. Laat ik beginnen met kunstlicht.Deze verlichting is goed voor ongeveer negentienprocent van het wereldwijde elektriciteitsverbruik endaarmee voor een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot. Dit percentage kan aanzienlijk wordenverminderd door het vervangen van inefficiëntetechnologieën door duurzame producten zoalsenergiebesparende lampen, innovatieve verlichtingssystemen en intelligentelichtmanagementsystemen, waardoor een belangrijke bijdrage aan milieube-scherming wordt geleverd. Onze RD divisie is voortdurend bezig met hetontwikkelen van producten die een belangrijke bijdrage leveren aan milieube-scherming. Daarbij is een holistische benadering van duurzame ontwikkelingvan groot belang en daarom houden wij rekening met de gehele levenscyclusvan onze producten - van milieuvriendelijk productontwerp tot milieuverantwoor-de verwijdering aan het einde van de levensduur.Welke rol speelt LED in deze ontwikkeling?LED technologie speelt een belangrijke rol in het duurzamer maken vanverlichting. OSRAM is actief in de gehele meerwaardeketen van LED: vancomponenten tot lichtmanagementsystemen. Maar we concentreren ons nietalleen op LED technologie. Ons milieuportfolio bevat veelzijdige en toepas-singsgerichte lichtbronnen en systemen van hoogwaardige kwaliteit. Zuinigecompact fluorescentielampen en moderne halogeenlampen die hetzelfde lichtuitstralen als conventionele gloeilampen, maar met een langere levensduur.We kiezen daarnaast voor slimme oplossingen. Zo regelen de modernedaglicht- en aanwezigheidsafhankelijke sensoren van OSRAM automatisch debenodigde hoeveelheid kunstlicht naast het beschikbare daglicht. En alleenals er op dat moment iemand in de kamer is. Hierdoor kan enorm veel energiebespaard worden. Onze innovatieve lichtoplossingen zijn dan ook meer daneen simpel alternatief voor ‘ouderwetse’ technologieën. Het betekent eendoorbraak in de verlichtingstechnologie waar iedereen van zal profiteren.Hoe zie je de toekomst van de verlichtingsmarkt in verhouding tot duurzaamondernemen?We investeren de laatste jaren steeds meer in OLED technologie. OLED(Organic Light Emitting Diode) is een tweedimensionale lichtbron die zacht,niet-verblindend licht uitstraalt zonder scherpe schaduwen te produceren, hetis licht in zijn meest geavanceerde vorm: efficiënt, esthetisch, buitengewoondun en het biedt opwindende mogelijkheden voor verlichtingsprofessionals,verlichtingsdesigners en gebruikers. De totale dikte van de actieve lagen isminder dan 500 nanometer, dat is honderd keer dunner dan een menselijkehaar!OLED is energie-efficiënt en biedt volkomen nieuwe verlichtingsmogelijkhedendie vroeger ondenkbaar waren. Deze technologie draagt ook aanzienlijk bijaan het behoud van energetische hulpbronnen. In vergelijking met sommigeconventionele lichttechnologieën is de efficiëntie van OLED al op een verge-lijkbaar niveau en zal deze de komende jaren snel toenemen. De OLEDtechnologie heeft het potentieel om op hetzelfde niveau te komen als fluores-centielampen met betrekking tot energie-efficiëntie en levensduur, of dezezelfs te overtreffen. Daarnaast zijn OLED’s 100% kwikvrij en produceert hunlicht geen UV- en IR-straling. Met behulp van deze technologie zullen groteoppervlakken met een relatief laag stroomverbruik kunnen worden verlicht.Vanwege hun hoge energie-efficiëntie zullen OLED’s in de toekomst eenbelangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van de mondiale uitdagingenvan klimaatverandering. Deze verlichtingstechnologie biedt bovendien ookoplossingen voor grote maatschappelijke trends, zoals bijvoorbeeld verstede-lijking en duurzaamheid. Kortom: de toekomst is aan OLED!
 28. 28. 30Zen aan de ZaanTegen de stroom in groeide Piet Boon de afgelopen jaren uit van Dutch designer tot internationaalmerk. Zijn ontwerpvisie blijkt van New York tot Korea aan te slaan. Blijkbaar zit er iets universeels in,dat misschien het best te typeren is als het gouden midden tussen Zaans en zen.Aan het werk in Oostzaan
 29. 29. 31INTERVIEWTekst: Chris Muyres“Eigenlijk zijn de werkruimtes hier belachelijkgroot.” Piet Boon zegt het bijna verontschuldigendals hij zijn Global Headquarters in Oostzaan laatzien. Twee jaar geleden vestigde hij zich met zijnhele team en de Piet Boon Store in dit gloednieu-we, zelf ontworpen pand. “Maar als het zo ruimkán, is het natuurlijk wel heel prettig,” voegt degeboren en getogen Zaankanter toe. “Ik vind hetbelangrijk dat de mensen die hier werken, intussenzo’n veertig, een prettige plek hebben, met veellicht en rust. Dat ze geen hinder van elkaarhebben, maar elkaar wel inspireren.” Wat op debezoeker vooral indruk maakt, is niet eens zozeerhet volume van de ruimtes – inderdaad riant tenoemen – maar vooral de serene en toch persoon-lijk sfeer. Boon zit in zijn helder witte kantoor achtereen joekel van een eikenhouten werktafel, dieeerder uitnodigend is dan imponerend. Het kwartjevalt als Boon vertelt: “Dit was de eettafel die bij mijthuis stond. Nu staat er een van Piet Hein Eek, eendesigner die ik enorm bewonder.” Al met al is hetkantoor, net als de rest van het pand, een perfecteillustratie van de design-visie van Boon: robuust entoch behaaglijk, eenvoudig en toch comfortabel,minimalistisch en toch karaktervol, ongepolijst entoch verfijnd. Altijd is er die harmonieuze eenheidvan tegenstellingen. De yin en de yang, die al hetwerk van Boon zo kenmerkt, of het nu gaat om eenzitbank, een boot, een woonhuis of een hotel in deCariben.Eenvoud duurt het langst“Mijn filosofie is heel eenvoudig,” licht Boon toe.“Bij al mijn ontwerpen hanteer ik dezelfde mantra:kwaliteit, functionaliteit, duurzaamheid. Ik ben eenjaar of dertig geleden begonnen als aannemer.Mijn grote frustratie was toen dat wat de architec-ten bedachten maar zelden aan mijn kwaliteitsnor-men voldeed. Terwijl ik het moest bouwen en ergarantie op geven. Indeling, materiaalgebruik,afwerking, routing, detaillering, zichtlijnen,lichtinval, dat zijn elementaire dingen. Dat moetallemaal deugen, anders wordt je niet happy vanje huis. Ik ging steeds meer zelf achter detekentafel zitten en zo ben ik uiteindelijk vanbouwer ontwerper geworden. Omdat ik zoveelwaarde hecht aan functionaliteit en duurzaamheid, betrek ik van begin afaan onze styling-afdeling bij een ontwerp. Dat hebben we als ontwerpstu-dio altijd zo gedaan en dit is een grote kracht gebleken, iets wat ons uniekmaakt. De styling onder leiding van Karin Meyn – van wereldklasse inhaar vak – kijkt vanaf de eerste schetsen mee en denkt na over dekleuren, de materialen en de texturen die de basis gaan vormen. Wantjuist die basis moet lang mee kunnen, niet gaan vervelen en dus vooralrustig, sober en praktisch zijn. De afwerking van de wanden en devloeren, daar nemen we samen met de styling al vroeg in het proceszorgvuldige beslissingen over. Favoriete materialen daarvoor zijn bijvoor-beeld hout, beton, zink en natuursteen. Deze materialen zijn net alsmarmoleum niet te nadrukkelijk aanwezig, oersterk, vaak duurzaam,veelzijdig, tijdloos, praktisch en evengoed ontzettend mooi.”Warm minimalisme“Aan de ene kant zijn mijn ontwerpen nuchter Hollands, alleen al door devaak robuuste vormen en de pure materialen. Tegelijkertijd heeft het ookiets Oosters wat we bouwen, door de soberheid, de heldere lijnen, desymmetrie, de rust en ook weer de eerlijke materialen. Ik vind het dan ookte gek dat we nu worden gevraagd voor grote projecten in Azië, bijvoor-beeld in Korea. Minimalistisch huizen zijn naar mijn smaak de mooiste.Minimalistisch, maar toch warm en leefbaar, met alleen het noodzakelijke:een lekkere bank, een vuurtje en wat kunst. Veel meer heeft een menstoch niet nodig? In het Verre Oosten zijn ze daar natuurlijk ontzettendgoed in. In een Japans of Koreaans huis staat bijna niets. Ze zitten, etenen slapen op de vloer. Ik heb in Korea vloeren gezien van papier. Heelveel lagen geel papier over elkaar gelijmd en dan gelakt. Ongelooflijkmooi! De vloer is in feite het belangrijkste meubel. Je mag er uiteraard nietmet schoenen op, hij moet altijd schoon blijven en liefst ook behaaglijkwarm. In Korea hebben ze al zeker 1500 jaar standaard vloerverwarmingin elk huis. Echt fantastisch. Zelf gebruik ik vloerverwarming ook graag,het is onzichtbaar en energiezuinig. Het grappige is wel dat Koreanenwillen dat we westerse huizen voor ze bouwen. Alleen: ik kan niet een huisvanuit de polder daar naartoe verplaatsen, dat zou totaal misstaan. Dusgebruik ik toch elementen uit de Koreaanse cultuur. Bijvoorbeeld door nógmeer aandacht te besteden aan de relatie tussen de architectuur en denatuurlijke omgeving dan we normaal al doen, want in Korea is respectvoor natuur een heel belangrijke waarde. Iets heel anders, is de liefdevoor goud en glimmend in Korea, op het kitscherige af. Zelf heb ik daarniks mee, maar dat vertaal ik dan door gepolijst brons te gebruiken, wat ikwél mooi vindt. Het bijzondere is nu, dat de luxueuze villa’s die wijgebouwd hebben voor de Koreanen heel westers ogen, terwijl ze er doorwesterse ogen hartstikke oosters uitzien. Om die culturen zo te kunnenverweven, dat is fantastisch en lukt alleen als je je heel goed verdiept inzo’n land. Nu is reizen, rondkijken in andere landen, altijd al mijn belang-rijkste inspiratiebron geweest, dus dat vind ik alleen maar leuk.”
 30. 30. 32INTERVIEWDichtbij blijven“Een jaar of zeven geleden hebben we beslotenvan de persoon Piet Boon een internationaal merkte maken. Het is een heel succesvolle beslissinggebleken, waarbij belangrijk is geweest dat weonze filosofie nooit hebben verloochend en altijddicht bij onszelf zijn gebleven. De manier waaropwe een internationaal project benaderen, verschiltin essentie niet van de manier waarop we hierwerken met elke individuele klant. Ik begin altijdmet het onderzoeken van de gewoontes en hetleefterrein van de opdrachtgever, door veel metdie persoon te praten. Dat is het leuke van mijnvak. Ik ben gek op mensen en om een goedontwerp voor iemand te kunnen maken, moet ik jeecht als mens leren kennen. Wat zijn je hobby’s, jepassies, wat is je smaak, hoe leef je thuis? Zelfs jekinderen en je hond wil ik leren kennen. Datvertalen we met ons team naar een huis dat nietvoelt als een Piet Boon-huis, maar als jouw huis.Daar gaat het om. Ik probeer te achterhalen wat jedromen zijn en je dan te verrassen met iets datnog net een stap verder gaat. Tegelijkertijd moet jeachteraf het gevoel hebben dat het allemaal bij jouvandaan is gekomen, wat in feite ook zo is. Als datlukt, is de missie geslaagd.”De Koreaanse ondol-verwarmingHet vloerverwarmingssysteem dat de Koreanenmeer dan duizend jaar geleden al ontwikkeldenheet ‘ondol’. Dat betekent iets als ‘warmegangen’. Het is een heel ingenieus systeem vankanalen in de vloer waar de rookgassen van deovenkachel in de keuken doorheen werdengeleid naar de schoorsteen. De beroemdearchitect Frank Lloyd Wright was enorm onderde indruk van de behaaglijke warmte die datgaf en maakte er een nieuwe versie van metwarm water dat door buizen stroomt: demoderne vloerverwarming. In Koreaansehuizen is dat tegenwoordig ook de standaard,maar ze zijn het ondol-verwarming blijvennoemen. Het zit standaard in elk Koreaans huis.Forbo Marmoleum®selected by Piet BoonGlobal Headquarters, Oostzaan
 31. 31. 33AdvertorialMoodsquare ProjectinrichtingVeel mensen kennen aalbers|wico als leverancier van winkelinrichtingen en beveiligingsoplossingen.Omdat je in deze tijd niet moet stilzitten maar juist moet investeren, heeft zij onder de handelsnaamMoodsquare Projectinrichting haar activiteiten uitgebreid met het creëren en uitvoeren van inrichtings-concepten voor kantoren en openbare ruimtes. Winkelinrichting is al ruim vijfentwintig jaar één vanonze specialismen. Moodsquare speelt in op de grote vraag naar het inrichten en revitaliseren vankantoren en openbare ruimtes. Zij heeft alle expertise in huis om een totaalconcept neer te leggen.BelevingDe visie van Moodsquare is dat bij een inrichting debeleving van de gebruikers en bezoekers centraalmoet staan. Het is een belangrijk gegeven dat eenomgeving bepaalt hoe je je voelt en hoe je functio-neert. Moodsquare bekijkt dan ook nauwkeurig metde opdrachtgever welke interieursferen aanspreken.Vanuit die basis creëert zij een beleving diespecifiek wordt afgestemd op de behoeftes van deopdrachtgever.TotaalconceptOf het nu gaat om nieuwbouw, revitalisatie ofherbestemming van panden (zoals een oudeboerderij die een kantoorbestemming krijgt), deoplossingen van Moodsquare zorgen ervoor dat eeninterieur bijdraagt aan het succes van iedereopdrachtgever.Wanneer een ruimte of pand een facelift nodig heeft,verzorgt Moodsquare na een gedegen inventarisatieeen inrichtingsconcept dat aansluit op de wensenen eisen van de gebruiker(s). Tijdens zo’n revitaliseringstraject bekijken we hoede medewerkers tot optimale prestaties kunnen komen. Ons team van creatievespecialisten, interieurarchitecten, bouwkundig adviseurs en inrichtingsdeskun­digen buigt zich over de vraag hoe de inrichting kan inspelen op beleving,functionaliteit en sfeer van een ruimte. Kleuren, materialen en verlichting spelenhierbij een belangrijke rol.EfficiëntDe laatste jaren is er verandering gekomen in de behoefte aan ruimtes in eenkantoor. Meer mensen werken vanuit huis en er wordt vaker tijdelijk personeelingehuurd. Het aantal vaste werkplekken kan daardoor omlaag. Juist daar ligteen grote kans voor bedrijven om kosten te besparen. Wij nemen hier een sterkadviserende positie in door mee te denken over hoe de ruimtes optimaalingedeeld kunnen worden. Het creëren van ontmoetingsruimtes en ruimtes waarmen kan brainstormen speelt hier een belangrijke rol bij. Hier ontstaan immersde beste ideeën.TotaalDe kracht van Moodsquare is dat zij onderdeel is van een krachtige en veelzij-dige organisatie die veel disciplines in huis heeft. Het inrichtingsconcept kanvolledig door Moodsquare in eigen beheer gerealiseerd worden. Wanden,vloeren, plafonds, trappen, het komt allemaal bij één van de werkmaatschap-pijen van aalbers|wico vandaan. Het bedrijf heeft de beste technieken in huisvoor metaal-, aluminium- en houtbewerking.Gratis adviesVan tijd tot tijd heeft elke winkel, kantoorpand of ruimte een opfrisser nodig.Moodsquare biedt hiervoor één uur gratis interieuradvies aan. Tijdens dit uurbekijken de specialisten van Moodsquare samen met de klant welke stijl het bestpast bij zijn behoeftes. Een persoonlijke quickscan waar direct voordeel meegedaan kan worden. Interesse? Bel voor het maken van een afspraak0318-57 85 26 of kijk ga naar www.moodsquare.nl
 32. 32. 34Salone InternazioEen duik in het heden en verleden van
 33. 33. 35beursnale del MobileLaten we teruggaan naar 1961. In dat jaar wordtYuri Gagarin als eerste mens de ruimte in gescho-ten, de Berlijnse Muur steen voor steen opgetrokkenen vergaapt het bioscooppubliek zich aan defonteinscène tussen Marcello Mastroianni en AnitaEkberg in de Italiaanse filmklassieker La Dolce Vita.1961 is ook het jaar dat In Milaan de eerste editieplaatsvindt van Salone del Mobile, dat inmiddels isuitgegroeid tot de Italiaanse klassieker onder dedesignbeurzen.Salone del MobileDe Salone del Mobile vindt jaarlijks in april plaats inhet beurs- en congrescentrum Fiera Milano in deMilanese voorstad Rho. De eerste editie van deSalone trok 328 exposanten en 12.000 bezoekersen was vooral bedoeld om Italiaanse meubels enaccessoires te promoten. In 1965 vonden deverschillende onderdelen van de beurs voor heteerst hun plek onder één dak. Het was ook het jaardat exposanten voor het eerst serieus aandachtgingen besteden aan een hoogwaardige uitstralingvan hun stands. Dit oog voor schoonheid en detail,dat zich niet alleen uitstrekt naar de producten zelf,maar ook naar de presentatie, is sindsdien kenmer-kend geworden voor de Milanese beurs. Dit heeft ermede voor gezorgd dat Salone del Mobile isuitgegroeid tot een evenement waar wereldwijdreikhalzend naar wordt uitgezien en waar ontwer-pers en ondernemingen uit elke windhoek van deaarde hun plek hebben gevonden.Beurs van de grote getallenSalone del Mobile is een beurs van de grotegetallen. Het evenement trekt tegenwoordig jaarlijksruim 300.000 bezoekers uit 160 landen en dit jaarhebben ruim 2500 exposanten, van jong talent totgevestigde namen, hun interieurproducten getoondop een beursoppervlak van maar liefst 151.000vierkante meter. Naast de beurs zelf, vinden er sinds1998 gelijktijdig een reeks kleinschalige tentoonstel-lingen plaats op verschillende locaties in Millaan,onder de naam SaloneSatellite. Deze zijn bedoeldals lanceerplatform voor talentvolle jonge designers.Jaarlijks worden 700 jonge designers uitgekozen omhier hun ontwerpen te tonen. Het hoofdevenementen de kleinschalige evenementen er omheenworden gezamenlijk ‘i Saloni’ genoemd.de Milanese designweekMilaan. Het is de stad waar Leonardo da Vinci zijn Laatste Avondmaal schilderde, Verdi het publiekbetoverde in La Scala en de stad van waaruit Armani, Versace, Prada, Dolce Gabbana, Pucci,Gucci en vele anderen de wereld veroverden. Milaan is als de diva die over de beroemde cat-walk paradeert. Oogverblindend, apart, maar voor de fraaie uitstraling moet hard gewerkt worden.De metropool is het kloppende economische hart van Italië en concurreert met Parijs en New Yorkom de titel van mondiale hoofdstad van mode en design. Geen wonder dat juist deze stad hetdecor is voor ’s werelds grootste beurs voor interieurontwerp: Salone del Mobile. Office Designduikt in het heden en verleden van de Milanese designweek.
 34. 34. 36Het evenement wordt georganiseerd door hetItaliaanse bedrijf Comitato Organizzatore del Salonedel Mobile Italiano (COSMIT), dat ook anderebeurzen organiseert, zoals i Saloni Worldwide (eenNew Yorkse en Moskouse editie van de Salone),Euroluce (voor lampen), Eurocucina (voor keukens)en SaloneUfficio, dat zich richt op hoogwaardigdesign voor de kantorenmarkt.SaloneUfficio en EuroluceVoor de kantorenmarkt zijn Euroluce en SaloneUf-ficio de meest interessante onderdelen van deMilanese designweek. Euroluce nam dit jaar maarliefst vier zalen in beslag waar 450 exposanten op38.000 vierkante meter verlichtingsoplossingen voorthuis en werkomgeving toonden. De organisatorenhadden een bewuste keuze gemaakt om Euroluceen SaloneUfficio aan elkaar te koppelen. Dat bleekvooral uit de locatie van de beide onderdelen:SaloneUfficio was direct gesitueerd tegenoverEuroluce. De twee zalen van SaloneUfficio besloe-gen ongeveer de helft van het oppervlak vanEuroLuce, maar op de 20.000 vierkante meter vielnog genoeg te bewonderen. Ruim 100 exposanten,van het kantoormeubilair van het Italiaanse Aran totde akoestische elementen van het AustralischeWovin, presenteerden hier de nieuwste hoogstand-jes op het gebied van kantoormeubilair, akoestischeoplossingen, plafonddecoraties, multifunctionelescheidingswanden, inrichtingsconcepten, verlich-ting en audiovisuele technologie.Project Office for Living: Jean NouvelEen echte eyecatcher van SaloneUfficio 2013 wasJean Nouvel’s “Project: Office for Living”. Cosmithad de gelauwerde Franse architect benaderd omzijn visie op de kantooromgeving van de toekomstZin in een diepere duik in Milanees design? Office Design geeft je drie tips.La Triënnale di MilanoDit is ongetwijfeld een vande meest belangrijke design-musea van Italië.De exposities die in deTriënnale plaatsvinden zijnmeestal van tijdelijk aard, hetis daarom aan te bevelen omde website van het museumte raadplegen alvorens eenbezoek te plannen. De Triënnale geeft een overzichtelijk beeld van vormge-ving en kunst met als doel de verhouding tussen industriële en toegepastekunsten naast elkaar tentoon te stellen en de ontwikkeling van het daardoorontstane denkproces te stimuleren. Collecties en evenementen zijn een weer-spiegeling van artistieke en architectonische waarden die Italië hoog in hetvaandel houdt. Beslist een aanrader voor iedereen die zich interesseert voorhedendaagse cultuur, trends en vormgeving. Studio Museo Achille CastiglianoDe industriële vormgever Achille Castigliano stierf in 2002 op 84-jarigeleeftijd, zijn nalatenschap omvat een omvangrijke collectie prachtigevoorwerpen, ontworpen voor Alessi, Flos en Zanotta. Castigliano was alsontwerper en als docent architectuur aan de Politecnico di Milano ook eeninspirator voor latere generaties met een belangrijke boodschap aanvormgevers van deze eeuw. Castigliano was een kleurrijk figuur, eenverzamelaar van objecten die hij overal mee naar toe zeulde in een grotezwarte tas om demonstraties van illustrerende voorbeelden te kunnen latenzien aan zijn studenten. Het museum geeft een inspirerende blik in de keukenvan een geniaal talent. Een collectie van alledaagse objecten, zijn keuze vandemonstratiemodellen voor vormgevers staan hier tentoongesteld. Daarnaastbevindt zich in dit museum een belangrijk overzicht van fotomateriaal,prototypes en voorbeelden van eigen ontwerpen. De rondleidingen door devier ruimtes van de studio worden vaak verzorgd door de weduwe en dochtervan Achille Castiglioni, Irma en Giovanna, die als geen ander het werk, dedenkwijze en de lessen van de legendarische vormgever kunnen uitdragen.Cimitero MonumentaleHet door Carlo Maciachini (1818-1899) ontworpen Cimitero Monumentale,ligt in een buurt waar je geen bezienswaardigheden verwacht aan te treffen,maar is in feite een van de indrukwekkendste kerkhoven van Italië, met achterde poorten een collectie beelden die de moderne kunstliefhebber zalverrassen. Pompeuze poorten, tempels en obelisken zingen op overdadigewijze de lof van lang vergeten magnaten, maar daarnaast kom je de meestopzienbarende creaties tegen, monumenten en beeldhouwwerken uit denaoorlogse jaren, ontworpen door Italiaanse architecten en beeldhouwerszoals Giovanni Graziani, Ivan Cuccovillo, Paola Casartelli en LorenzoCappon. 
 35. 35. 3737beurste visualiseren en gaf hem daarvoor de ruimte: maarliefst 1200 vierkante meter. Nouvels visie op deideale werkomgeving is een afrekening met eenverleden dat in zijn ogen wordt gekenmerkt doormensonvriendelijke eenvormigheid: “In 30 or 40years time we will be stunned to see just howunliveable most of today’s offices really were,grotesque clones, standardisation, totalitarianism,never the merest hint of being pleasurable toinhabit.” Jean Nouvel pleit voor een plezierigekantooromgeving waarin alle elementen wordenverwerkt die we zo vanzelfsprekend vinden als hetgaat om onze private woning: aangenaam ogendmeubilair met een persoonlijke touch, sfeervolleverlichting, fraaie uitzichten en een goed binnen­klimaat.Vijf decorsDe uitwerking van die principes werd tastbaargemaakt op SaloneUfficio. Nouvel ging vol op hetorgel en bespeelde alle zintuigen om een vensternaar de kantoorwereld van de toekomst te openen.Midden in zaal 24 reikte een audiovisuele zuil naarhet plafond. Via videoboodschappen maakten eenkunstenaar, schrijver, regisseur en een filosoofvoorbijgangers deelgenoot van hun kijk op demens, zijn werk en de kantooromgeving. Dezestemmen leidden de bezoekers naar vijf verschil-lende werkomgevingen waar Nouvel hen deelge-noot maakte van de aanstormende toekomst.Allereerst was daar het klassieke appartement datwas omgetoverd volgens de behoeften van de 21eeeuwse kenniswerker die in een kleine organisatiewerkt: een aangename werkomgeving op mense-lijke maat, waar werknemers zich thuis kunnenvoelen. Dan door naar het tweede decor waarenkele gekoppelde werkruimtes volgens eenduidelijke structuur waren opgezet . Multifunctioneleschuifwanden, vouwdeuren, sfeervolle verlichtingzorgden er echter voor dat deze structuur letterlijknaar wens kon worden opengebroken en quaambiance worden aangepast. Vervolgens kondende voetstappen worden gericht naar de verbeeldingvan het pakhuis dat tot kantoor was omgebouwd.Door gebruik te maken van de grote ruimtelijkemogelijkheden van een dergelijk pand werd hierduidelijk gemaakt hoe de functionele vereisten vande werkomgeving en de wereld van thuis(werk)samen kunnen gaan in één pand. En daar diendezich het vierde scenario aan, een ruimte waarNouvel de schier oneindige variatiemogelijkhedenvan modulair, mobiel en stapelbaar kantoormeubilairzichtbaar maakte. De diversiteit van gebruiktematerialen zoals hout, aluminium, plexiglas en leeronderstreepte de multifunctionaliteit van het geheelnog eens waarbij onderdelen elkaars functie opverschillende manieren ondersteunden en versterk-ten. Ten vijfde was daar de ode aan het licht. In een‘laboratorium’ werden de mogelijkheden van lichtgedemonstreerd. Licht als sfeerbron waarmee kanworden gespeeld, en die op de maat van behoeftenwordt gesneden in plaats van als een gestandaar­diseerd pakket wordt aangeleverd.‘Offices are living spaces’Op deze wijze schetste Nouvel in vijf scènesverschillende scenario’s die kunnen leiden tot eenmensgerichte werkomgeving. Ofwel in zijn eigenwoorden: “Offices are living spaces that should beseen not just as the same old method actors playinga functional and effectual role, but as individualspleased to be there.” Een boodschap die het waardis om mee te geven en zeker als die komt vanuit hetMekka van interieurontwerp: Salone Internazionaledel Mobile.
 36. 36. 38nieuwsVetrotech Saint-Gobain Benelux, onderdeel van dewereldwijde Saint-Gobain Group en wereldwijduitsluitend de grootste producent op het gebiedvan brandwerende beglazing heeft een nieuwe lijnbrandwerende beglazing op de markt gebrachtonder de noemer Vetroflam New Generation. Methet op de markt brengen van deze nieuwe lijn isVetrotech marktleider geworden in de grootstemaatvoering brandwerende beglazing in hetdunste formaat.Maak kennis met de BENELUX AREAMANAGER van ENGELBRECHTSCrisis of niet, de vraagnaar Engelbrechtsproducten blijft groeien.Stoelseries als de CHAIRIKstapelbare stoel, deeigentijdse klassiekerKEVI, de inklapbare tafelFOLDIT en de universeletafels CLICK en APPETITblijven gewild.Sinds de Orgatec beurs in Keulen is een aantalnieuwe productlijnen toegevoegd: de loungeseriePLATEAU en het exclusieve vergaderstoelen-en tafelprogramma JOINT.Engelbrechts hecht er waarde aan om door heelEuropa eigen mensen in te zetten. Na onderandere Duitsland, Zwitserland en Noorwegen,is nu de beurt aan de Benelux.Sinds april is Coen Krijnen Engelbrechts’ areamanager van de Benelux. Hij ondersteuntde interieurarchitecten en de partners vanEngelbrechts in de Benelux-markt met hetpromoten en het beargumenteren van devoordelen van de unieke Engelbrechts producten.Realisatie maatwerkmeubilair ministeriesdoor ROHDE GRAHLDe twee opvallende torens in het hart van Den Haag zijn in gebruik genomen.In de 146 meter hoge gebouwen zijn de Ministeries van Veiligheid en Justitieen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gehuisvest. Hans KollhoffArchitekten tekende voor het ontwerp van de gebouwen én het maatwerkmeu-bilair. ROHDE GRAHL werd geselecteerd voor de levering van dit meubilairen heeft onlangs het resultaat daarvan opgeleverd.De opdracht die verstrekt werd aan ROHDE GRAHL omvatte de sfeerbepa-lende onderdelen van de inrichting van het pand. De kantoorinrichter uitAmersfoort was verantwoordelijk voor de levering van balies, garderobes,representatieve kasten en een bijzondere bank van zeventig meter lang.Deze laatste slingert als het ware langs het restaurant, biedt een mooieaanblik en is daarnaast bijzonder praktisch. ROHDE GRAHL zorgde samenmet partner Hoogendoorn Interieurbouw en fabrikant van bekledingsstoffenKvadrat voor de juiste combinatie van kwaliteit, comfort en duurzaamheid.De uitvoering vormde een uitdaging op zich, met name het logistieke deel inhet centrum van Den Haag. Door gedegen projectmanagement is het geheeltoch volgens planning afgerond.Introductie nieuwe generatie brandwerende generatie beglazing voor de bouwDe productbenaming voor deze beglazing is Vetroflam 10. De unieke eigen-schappen van dit product zijn: grote afmeting van maar liefst 1500 mm x 3000mm (bxh) (voor nieuwe toepassingen), meer transparantie, een vernieuwdecoating (UV- en temperatuurbestendig en extra stralingsreductie), gehardebeglazing (daardoor minder breuk tijdens transport, handling, installatie eneindgebruik), veiligheidsbeglazing 1(B)1 conform EN12600 (letsel- endoorvalveilig) en toepasbaar in een stalen frame. Dit product is 30 minutenbrandwerend in de classificatie EW en éénzijdig brandwerend, uiteraardgrondig getest.
 37. 37. 39De nieuwe bureaustoel DIAGON van de Zwitsersezitmeubelspecialist Girsberger is vanaf hedenleverbaar in de Benelux.Het in het oog springende aluminium frame dat deDiagon kenmerkt is niet alleen decoratief, maar in deeerste plaats ook functioneel. Het is gemonteerd optwee rubberen kussentjes waardoor de stoel eenmaximale hoek kan bereiken bij het naar achterleunen.”Het originele idee was om een comfortabelerugleuning te ontwerpen” zo legt ontwerper BurkhardVogtherr uit. ” Maar het design van deze leuningkwam eigenlijk automatisch tot stand. Als je functiona-liteit op een minimalistische manier wil implementerenwordt het geheel bijna als vanzelf ook aantrekkelijk”Diagon is beschikbaar in drie verschillendeAeris introduceert de swopper AIR. De nieuwe 3D actieve bureaustoel swopper AIR is volgens defabrikant nog functioneler dan zijn voorgangers en biedt nog meer ergonomisch verantwoordzitcomfort op het werk of thuis.De gepatenteerde technologie van de swopper AIR zorgt samen met de extra elastische, drukont-lastende en gepatenteerde hi-tec vulling 3DEA voor een gezond en voelbaar zacht zitcomfort. De3DEA vulling-technologie werd ontwikkeld voor de gezondheidssector en door aeris als specialevulling voor het actieve zitten verder ontwikkeld.De regulatie van de temperatuur door middel van 3DEA spacer vezels biedt meer zitcomfort enzorgt voor meer concentratie en betere prestaties.De vijf op elkaar afgestemde functionele lagen van de swopper AIR zorgen voor een verende,ademende, druk- en thermoregulerende zitting.De AIR-CLIMATE bekleding wordt aangeboden in drie trendy kleuren: silver, lime-green enstone-grey. De swopper Air is per direct verkrijgbaar bij aeris-speciaalzaken.Aeris introduceert swopper AIR3D-zitten plus functionele hi-tec vullingGirsberger lanceert een nieuwe bureaustoel ‘DIAGON’nieuwsuitvoeringen en er zijn drie verschillende hoogtes voor de rugleuning. Optioneelkun je kiezen voor bijvoorbeeld een kledinghanger of hoofdsteun. En zo zijn ernog heel wat opties die het mogelijk maken je Diagon te personaliseren.A D V E R T E N T I E
 38. 38. 40Armstrong op Design District 2013www.armstrong.nlDe 11eeditie van Design District wordt van 13 tot 15 juni gehouden in Zaandam, in Taets eenprachtig gerenoveerde fabriek met een oppervlak van 6.000 m2. Armstrong DLW is te vinden instand V37. We presenteren daar onder andere de Mix Match collectie van DWL Vinyl. Natuurlijkematerialen beleven momenteel een renaissance en dankzij het natuurlijke karakter van ons DLWlinoleum volgen we de actuele trends op de voet. Komt u gerust een kijkje nemen bij ons opDesign District!Alle objecten van de collectie zijn uniek enopambachtelijke wijze vervaardigd in eigenatelier, waarbij traditionele technieken zijngebruikt, met respect voor mens en milieu.www.claudiovarone.com • www.annekecopier.nlA D V E R T E N T I EnieuwsBene heeft met RIYA (design: PearsonLloyd) eennieuwe draaistoel in het programma - sympathiekdesign , eenvoudig in het gebruik en tallozemogelijkheden om tot inzet te komen, nodigen uitom plaats te nemen. RIYA - “going with the flow”Van origine komt de naam RIYA uit het Oudgrieks.Het begrip betekent “het stromen, in de stroom”.Bij de nieuwe draaistoel refereert de naam aandiens vloeiende, naadloze inzet in het open office:RIYA is zowel op de klassieke werkplek alsook ininformele meetingzones, speciale projectzones ofin de Dock-In Bays van de DOCKLANDS helemaalop zijn plaats.Grensverleggend is het “ronde” design van RIYA,een vormentaal die zich charmant presenteert enbewust de typerende koele bureaustoel afwijst. Inhet kantoor tellen steeds meer sociale en emotio-Bene’s RIYAnele kwaliteiten: RIYA belichaamt deze human touch en moet ertoe bijdragendat medewerkers zich op kantoor goed voelen.Aanpassingsvermogen behoort volgens Bene wel tot de sterkste kanten vanRIYA : Het gebruiksgemak en twee mechanische varianten ondersteunen hetflexibele gebruik van de draaistoel. In de gedeelde kantooromgeving biedtRIYA met automatische aanpassing van het gewicht alle voorwaarden voor hetwisselende gebruik. RIYA met klassieke synchroon-mechanisme ondersteuntlanger zitten op de gepersonaliseerde werkplek. De lendesteun zorgt nietalleen voor ergonomische kwaliteit maar bepaalt ook mede de vormgevingvan de stoel.Grafisch aantrekkelijk en bewust eenvoudig gehouden zijn de instelknoppen:deze zijn zowel tastbaar als ook visueel intuïtief te begrijpen en zodoendeeenvoudig te bedienen.“In ons werk willen wij voornamelijk vraagtekens zetten bij” technologischeesthetiek, die in kantoren domineert, aldus de designers Tom Lloyd en LukePearson “RIYA is het resultaat van dit continue ontwerpproces. RIYA voldoetaan alle technisch eisen, maar is desondanks uitnodigend en vriendelijk.”
 39. 39. Krukken op zadels, zetels en schopstoelenSoms moet je even gaan zitten, want staan gaat niet meer. Het doeter niet toe waarop, als je maar van de benen af bent. De trap of zelfsde stoeprand is dan meteen al veel beter dan staan. Is het u weleens opgevallen dat veruit de meeste zoogdieren dat broodnodigezitcomfort zonder enig hulpmiddel invullen. Honden en katten gaangewoon rustig en heel gemakkelijk op de vlakke grond zitten, maarwij doen dat meestal anders, want het is ons terecht gauw te koud ofte nat. Zuid-Aziaten kennen wel de lotushouding, maar die hebbendan ook meestal een wat aangenamere temperatuur van de bodemen ook een iets ander bekken. Kortom, wij, Europeanen en zo, zijnde krukken, die aangewezen zijn op stoelen, banken en als grootstegenot de barkruk.We meten onze hiërarchie zelfs af aan onze zitgelegenheid. Wie eenhuiskamer binnenkomt, ziet onmiddellijk wat vaders leunstoel is enwaar moeders dames fauteuiltje staat. Wie in de organisatie stevig inhet zadel zit, heeft een design bureaustoel. Overigens wordt dat opden duur meestal gewoon een ordinaire schopstoel met een wel weereen hoge ontslagvergoeding. Zetelverlies doet vooral ongelooflijk veelpijn bij degenen, die aan pluche hechten.Laatst zag ik een wat stevige receptioniste op een enorme skippybalzitten. Ze zag er attractief uit, niet omdat ze nou zo’n mooi figuur had,maar omdat ze met die skippybal heel sportief heen en weer bewoog.Linksaf naar haar telefoon, rechtsaf naar haar toetsenbord en een beetjevooruit naar de intercom. Wie tijdens het werk beweegt, is attractieverdan degene die zit mooi te wezen, maar dat wist u ook al wel.ColumnInmiddels weten we nu genoeg om drie vereisten voor zitmeubilair opeen rijtje te zetten:- we moeten er gedachteloos op neer kunnen zakken, zoals een kat op z’n achterste;- de stoel moet ons helpen dicht bij ons zelf te blijven;- door te passen bij onze unieke positie.Wilt u het nu nog hebben over duurzaamheid, prijs, of andere ookeigenlijk doodgewone en heel vanzelfsprekende aspecten, die ik overhet hoofd gezien heb? Ga uw gang. Ik hoor het wel, want u zult ervast iets van vinden, dat echt de moeite waard is.Ik zit al lekker, mede dankzij het vakmanschap van meubelmakers,ontwerpers, inrichters, ergonomen en heel veel anderen.Rolf de Weijsde Weijs Advies + Groningenwww.rolfdeweijs.nl41A D V E R T E N T I E
 40. 40. 42agenda mei / juniD-Day23 t/m 26 mei 2013 in de SAM Decorfabriek Maastricht.Tijdens D-day wordt design gepresenteerd in de oude SAM Decorfabriek in Maastricht. D-day biedt een podium aan designers die graagvertellen over hun werk, specialisme en passie. Op dit podium staan de schijnwerpers gericht op talent, vakmanschap en ingenieuzeontwerpen. Tijdens D-day maak je kennis met vormgevers die zelf uitvinden, ontwikkelen en maken. De designers van D-day geven vormaan nieuwe ideeën en maken vaak innovatieve ontwerpen. Vind hier een bijzonder werk, ontdek dat ene gewenste ontwerp en laat jeverrassen door vormgeving.ContRact 201305-06-2013 t/m 06-06-2013, Tour Taxis BrusselRuim duizend architecten, interieurarchitecten, projectinrichters en voorschrijvers gefocust op de contractmarkt bezochten ContRact2012. Ze ontdekten de nieuwste en meest inspirerende high-end contractcollecties van 80 doelgerichte internationale exposanten inmeubel, textiel-, vloer- en interieurdecoratie, goed voor hoog kwalitatieve contacten, met concrete projecten. Networking en business ineen intieme en sfeervolle ambiance.Op woensdag 5 en donderdag 6 juni 2013 komt er een 3de editie van ContRact, hét B2B event voor contract specialisten, opnieuw insheds 3 4 van Tour Taxis in Brussel.ContRact is op maat gesneden voor project- en totaalinrichters, interieurarchitecten en architecten, projectontwikkelaars, studiebureaus,kantoorinrichters, facility managers, en alle voorschrijvers actief in de sectoren hospitality en horeca, healthcare, office corporate, privéen publieke gebouwen, die op zoek zijn naar de beste assortimenten in projectmeubilair en interieurdecoratie.ContRact is vlot bereikbaar, parking en toegang zijn gratis. In een aangename sfeer met gratis bar en snacks, is ContRact het ideaalplatform voor networking en zakendoen in de groeiende contractmarkt.Design District06-06-2013 t/m 08-06-2013, Taets ZaandamKomende juni gaan de deuren van dit unieke vakevenement weer open voor het grote publiek. Donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8juni is er weer veel inspiratie op te doen in de grootste hal van Taets waar zo’n 150 deelnemers hun beste en nieuwste producten op hetgebied van interieurdesign presenteren.Van de 100 inschrijvingen tot nu toe staan er 40 prachtige nieuwe namen van bekende en minder bekende bedrijven op de deelne-merslijst. Van projectmeubelen, vloerbedekking, tegels, verlichting tot de nieuwste snufjes op het gebied van het nieuwe werken, allesoverzichtelijk bij elkaar. Ook dit jaar is er ruimte voor bijzonder eindexamenwerk van een Academie en maakt Frame Publishers een over-zichtstentoonstelling van alle genomineerden en de winnaar van de Frame Moooi Award, die in Milaan wordt uitgereikt. Bezoekers kunnenzich voorbereiden met de nieuwe geavanceerde online catalogus op www.designdistrict.nl De indeling van de hal is iets gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De standruimten voor startende ondernemers en jonge ontwerpershebben meer ruimte gekregen op de buitenste ring, het grote terras wordt als vanouds opgebouwd aan een lange rechte bar, zodatuitgifte van broodjes en drankjes weer goed verloopt. Het cateringconcept is door Verhaaf Party catering aangepast en met uiterste zorgwordt een biologisch assortiment aangeboden aan deelnemers en bezoekers.Naast het aanbod op de beursvloer is er op het buitenterrein ook nog veel te zien en kunnen bezoekers in een aangrenzend pand lezin-gen bijwonen, die vrij toegankelijk zijn. MINI verzorgt een shuttle dienst naar verschillende off site locaties in de buurt en zaterdag vindtop hetzelfde terrein als Design District, het kunstevenement ARTzaanstad plaats. Voor Design District bezoekers is op vertoon van hunentreebewijs ArtZaanstad gratis toegankelijk.Kijk voor een uitgebreide deelnemerslijst en programma op de website www.designdistrict.nl

×