Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DECEMBER 2012        JAARGANG 21 	  NUMMER 4                 Bruynzeel Office Unit        ...
www.sbseating.nl
Inhoudsopgave    VoorwoordVan de hoofdredactie21 december 2012. Volgens de Mayakalender is dat de datum waarop de were...
ColumnGevoelige informatie moetbeter beheerd wordenIn het algemeen dient vertrouwelijke informatie            ...
NieuwsHet Facility ManagementMarktonderzoek 2012De trend van een krimpende facilitaire markt zet door al is deze niet zo v...
ReportageOrgatec 2012Als de bladeren aan de bomen goud en geel kleuren, weet iedere beleidsmaker op het gebied vankantoori...
Tekst: Martin BosOktober 2012. De crisis raast verder over Europa. Nederland is in afwacht-ing van een regeerakkoord dat v...
ReportageHoogtepunten                                  Positieve stemmingUiteraard zijn w...
NieuwsBruynzeel wint award tijdens OrgatecBruynzeel Office Unit is uitgeroepen tot meest innovatieve ontwikkel-ing van 201...
Dataflex viert 30-jarig                          SBS introduceert jubileumfeest tijdens     ...
ColumnPaperworld:Een beurs waar mensen - productenen ideeën bijeenkomenPaperworld: de jaarlijks terugkerende grootste beur...
NieuwsFastprint Eco: hagelwit en duurzaam papier vanhoogste kwaliteitBührmannUbbens en SITA lanceren ‘wit’ als het ‘nieuwe...
Verlichting  Philips  Innovation  Experience  “The best way to predict  the future is to create it”  Empire State Bu...
LivingShapes  interactive mirror“The best way to predict the future is to create   Het Eindhovense bedrijventerrein Str...
VerlichtingExperience de ambitie van Philips samen. Van Houten formuleert drie      De inspanningen van Philips zijn...
LED veroorzaker van landbouwrevolutie?                      Wat kort geleden ondenkbaar was, is nu ge...
Beurs                Deister logo.pdf  07-12-2012  16:05:52                       ...
Vakbeurs FacilitairBinnenkort is het weer zover. Op 16, 17 en 18 januari 2013 zijn de Brabanthallen in Den Bosch hettoneel...
NieuwsFris en trendy toilet                              Cantorclin Schoonmaakmet Satino Blac...
Wij wensen u in 2013 optimale informatie en zakelijk succes                             Dorit...
ColumnDe banken zijn gered, nuhun klanten nog onder dakWeet u nog dat wij wakker lagen, omdat er banken          ...
UNIQCARE IS NU                                GECERTIFICEERD VOOR             ...
SCANDINAVIANBUSINESS SEATING       Making the world      a better place to sit                ...
Office & Facilities
Office & Facilities
Office & Facilities
Office & Facilities
Office & Facilities
Office & Facilities
Office & Facilities
Office & Facilities
Office & Facilities
Office & Facilities
Office & Facilities
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Office & Facilities

638 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Office & Facilities

 1. 1. DECEMBER 2012 JAARGANG 21 NUMMER 4 Bruynzeel Office Unit Ruimtebesparend en multifunctioneel Orgatec Philips Vakbeurs Facilitair
 2. 2. www.sbseating.nl
 3. 3. Inhoudsopgave VoorwoordVan de hoofdredactie21 december 2012. Volgens de Mayakalender is dat de datum waarop de wereld vergaat. Als Uitgavede wereld inderdaad door een zwart gat wordt opgeslokt zult u dit stukje nooit lezen en zijn Buzzfacts Publishers & Mediagroup B.V.er geen zorgen meer voor de dag van morgen. Maar laten we uitgaan van het hypothetische Kerkenbos 10-33 6546 BB Nijmegenscenario dat de aarde na 21 december toch nog een tijdje doordraait. Hoe kijken we dan Postbus 155, 6500 AD Nijmegenterug op 2012? Telefoon: 024 - 372 29 00 Fax: 024 - 388 60 17Op het gebied van facilitair management is 2012 op het eerste gezicht geen hosannajaar,zo blijkt uit het Facility Management Marktonderzoek 2012. De trend van een krimpende Hoofdredactiefacilitaire markt heeft zich afgelopen jaar immers in een gematigde vorm voortgezet. Martin BosToch zijn er ook genoeg positieve aanknopingspunten. Uit het Facility ManagementMarktonderzoek van Twynstra Gudde en FMN blijkt dat de crisis organisaties aanzet om Redactiebuiten de traditionele kaders te denken en nieuwe manieren van organiseren te ontwikkelen: Martin Bos, Marieke van Dam, Joris Kroezen,“Deze nieuwe kijk wordt gekenmerkt door een duurzaam bewustzijn van de toegevoegde Joris Stortelderwaarde van facility management.” ProjectmanagerEn dat is ook 2012. De crisis noopt tot een nieuwe kijk op de wereld om ons heen. Organisaties Ralph Brinkmanrichten zich steeds meer op duurzame innovatie. Zo biedt Philips tijdens de InnovationExperience een kijkje op een toekomst waarin duurzame verlichtingstechnologieën het Media-adviseursgrondstoffenverbruik verminderen, steden leefbaarder maken, nieuwe vormen van land- Mark Muis, Leo Schaefferbouw bevorderen en goede gezondheidszorg voor iedereen bereikbaar maakt. Het citaatwaarmee CEO Frans van Houten van Philips zijn speech tijdens de Innovation Experiencebesluit lijkt me dan ook een goed motto voor ons allemaal in 2013: “The best way to predict Sales managerthe future is to create it.” Mark MuisMartin Bos VormgevingHoofdredacteur Office & Facilities Dries van Zuylen, Sandra Elzinga, Anouk Smeets Abonnementenservice Tilly Wijnhof, telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur onder nummer 024-3722902 10 22 26 en per e-mail via: abonnementen@bp-m.nl Copyrights Het auteursrecht van dit magazine en op de daarin verschenen artikelen wordt door de uit- gever voorbehouden. Het verlenen van toestem- ming tot publicatie in dit magazine houdt in dat de auteur de uitgever, met uitsluiting van ieder ander, onherroepelijk machtigt de bij of krachtensorgatec philips Vakbeurs de Auteurswet door derden verschuldigde vergo- Facilitair eding voor kopiëren te innen en dat de auteur alle overige rechten overdraagt aan de uitgever. Niets uit deze uitgave mag worden overge- En verder... nomen, vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de nuitgever. Column 7, 19, 33 Nieuws 14, 15, 20, 31 Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Facility Management 9 Coffeecorner 28 Marktonderzoek Bankgegevens Rabobank Rekeningnr: 1700.97.811 IBAN: NL91RABO0170097811 BIC: RABONL2Udecember 2012 Office Facilities 5.
 4. 4. ColumnGevoelige informatie moetbeter beheerd wordenIn het algemeen dient vertrouwelijke informatie ook nog eens bedongen is in de aanbesteding,door organisaties beter beheerd te worden. We dat de overheid een kick-back ontvangt overlezen nog te vaak in de krant dat er datalekken de opbrengst van het papier.plaatsvinden die ernstige consequenties hebbenvoor burgers en organisaties. In onze dagelijkse Organisaties kunnen beter hun risico’spraktijk constateren we te vaak dat security een beheersen als het gaat om informatie die fysieksluitstuk is binnen een organisatie. Zodra er een is opgeslagen op papier en andere gegevens-incident plaatsvindt wordt er gereageerd en is dragers. Oud papier bevat over het algemeenmen zich bewust van de risico’s en de ontstane meer informatie dan uw organisatie inschat.schade. Organisaties in Nederland zijn kwetsbaar Pak een willekeurige container op een afdelingdoor onbewust en onbedoeld gedrag. Daarom is en sorteer het papier. De schrik slaat u om hetpreventief beleid ontwikkelen en uitrollen voor hart wat medewerkers onbedoeld letterlijk aaniedere organisatie een must! informatie op straat gooien.Vele organisaties laten hun vertrouwelijk papier Omdat oude informatie op papier zo slechtophalen door archiefvernietigers. Deze papier- wordt beveiligd biedt het fraudeurs alleinzamelaars in Nederland zijn primair gericht mogelijkheden om te hacken. Ruim 2 miljardop het recyclen van het hoogwaardig papier. Hiermee verdienen zij hun Euro schade wordt jaarlijks geleden door identiteitsfraude. De overheidgeld en daar is niets mis mee. Echter het gehele proces van inzameling, voert niet voor niets campagne om burgers bewust te maken dat eentransport, opslag, sorteren en vernietigen schept vele mogelijkheden tot paspoortkopietje kan leiden tot veel ellende! De Wet Beschermingdataverlies en fraude. Zonder daadwerkelijk toezicht wordt het papier van Persoonsgegevens verbiedt daarnaast om data door externen te latenklant tot klant gereden en komt het uiteindelijk aan het einde van de dag vernietigen zonder adequaat eigen toezicht.op de papierberg terecht. Hierna wordt het in vele gevallen gesorteerdop papierkwaliteit door medewerkers van het bedrijf en vervolgens verni- Het beheren van informatie start bij bewustwording, gevolgd door eenetigd in stukken van 3 x 3,5 cm. Dit gehele proces is gericht op recycling en heldere security doelstelling. Classificeer uw informatie op een simpeleis volkomen ongeschikt voor vertrouwelijke bedrijfsinformatie. manier en tref voor uw vertrouwelijke data goede controleerbare beveil- igingsmaatregelen. Maak hierbij gebruik van standaarden want u hoeftDe certificaten die worden verstrekt komen niet overeen met de DIN klasse het wiel niet zelf uit te vinden. De nieuwe DIN 66399 is hiervan een goedwaarin vernietigd wordt. De oude DIN 32757-norm staat toe dat 50% van voorbeeld. Tot slot maakt u uw waardevolle medewerkers bewust van hunde snippers mogen afwijken. Als het papier in een baal wordt geperst dan gedrag door workshops en voert u vervolgens een handhavingsbeleid. Opkrijgt deze één hogere klasse. Recycling is big business waar het draait om deze manier zult u weinig verassingen tegenkomen!de opbrengst en niet om de security! U als klant heeft een ander verwa-chtingspatroon, echter in de praktijk komt het niet overeen met het beeld Paul Korremanswat u voor ogen heeft. Het gemak waarmee de rijksoverheid gebruik Van Randwijk Paperflow Solutions B.V.maakt van deze dienstverlening is als burger niet te begrijpen. Vooral als www.din66399.com december 2012 Office Facilities 7.
 5. 5. NieuwsHet Facility ManagementMarktonderzoek 2012De trend van een krimpende facilitaire markt zet door al is deze niet zo verstrekkend als 2 jaar geleden. De crisis opde financiële markten is 5 jaar onderweg, toch blijken er nog steeds mogelijkheden te zijn om op facilitaire kostente besparen. De facilitaire marktomvang heeft een omvang van 33 miljard euro ten opzichte van 33,4 miljard euro in2009, een krimp van 0,4 miljard euro oftewel 1,3%.Deze afname is niet verwonderlijk, gezien de leegstand en de daar-uit voortvloeiende conclusies dat er bijvoorbeeld simpelweg minder vierkante meters schoongemaakt en beveiligddienen te worden. Dit alles blijkt uit onderzoek naar de facilitaire markt van Twynstra Gudde in samenwerking met deberoepsvereniging Facility Management Nederland (FMN). Onderzoeksresultaten Het Nieuwe Werken van hype naar realiteit De resultaten uit het marktonderzoek Waar 2 jaar geleden nog werd getwijfeld of Het Nieuwe Werken (HNW) alle bevestigen dat er, naar aanleiding van de media-aandacht verdiende, staat HNW in 2012 opnieuw op een prominente voortdurende crisis en de grootschalige tweede plaats. De meest prominente bijdrage aan organisatiedoelstellingen veranderingen in onze maatschappij, die facility managers met de invoering van HNW willen bereiken, is met een nieuwe kijk op facility management 73%, het reduceren van kosten. Niet vreemd gezien de eerder geschetste is ontstaan. Een nieuwe kijk op facility noodzaak, maar ook niet per definitie de meest duurzame insteek. Met 62% management die nieuwe manieren is het binden of aantrekken van klanten en medewerkers hier duidelijk wel van werken en nieuwe manieren van meer op gericht. organiseren tot gevolg heeft gehad. Deze nieuwe kijk wordt gekenmerkt door Diensten verlenen vanuit een overkoepelende formule een duurzaam bewustzijn van de toege- Het introduceren en/of (door) ontwikkelen van concepten, zoals hospitality, voegde waarde van facility management. blijft een belangrijk thema. Meer dan een derde van de facilitaire profession-Volgens Twynstra Gudde en FMN is het nu de tijd voor organisaties om daar als ziet de toegevoegde waarde van het verlenen van diensten vanuit eenstrategisch op in te spelen. overkoepelende formule.Twynstra Gudde en FMN onderzoeken de Nederlandse Regie is de nieuwe standaardfacilitaire markt Voor het eerst sinds de start van het marktonderzoek is de facilitaire regieor-Voor de zesde keer heeft Twynstra Gudde samen met beroepsvereniging ganisatie het dominante organisatiemodel. Dit betekent dat facilitaireFMN een grootschalig marktonderzoek verricht naar de omvang van organisaties de afgelopen jaren fundamenteel anders zijn gaan werken.de facilitaire markt in Nederland. Voor de derde keer worden de onder- Waar de operationele diensten voorheen werden gebundeld en door hetzoeksresultaten gepubliceerd in een uitgave ‘Het Facility Management facilitair bedrijf zelf werden verleend, zijn die diensten nu in hoge mateMarktonderzoek 2012’. Deze uitgave geeft een overzicht met cijfers, trends uitbesteed.en ontwikkelingen. Onderstaand staan de hoofdpunten uit het onderzoek: Maatschappelijk verantwoord ondernemen verliest terreinDe 5 belangrijkste trends en ontwikkelingen van dit In het vorige marktonderzoek nog de belangrijkste ontwikkeling, in 2012 nogmoment op een rijtje: maar net in de top 5. Het gevolg van andere prioriteiten? Of is maatschap-• Kosten reduceren door innovatie pelijk verantwoord ondernemen zodanig ingeburgerd in het facilitair• Het Nieuwe Werken van hype naar realiteit denken en handelen dat dit minder als ontwikkeling wordt beschouwd?• Diensten verlenen vanuit een overkoepelende formule Aan de facility managers is de vraag gesteld welke duurzaamheids­• Regie is de nieuwe standaard maatregelen zij binnen de organisatie hebben getroffen. Het opnemen• Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verliest terrein maar komt van duurzaam­ eidscriteria in het inkoopbeleid en het doorvoeren van h zeker terug energiebesparende maatregelen blijken de meest getroffen maatregelen.Noodzaak tot reduceren van kostenDe facilitaire kosten staan al jaren onder druk. De eerste plaats waar eenorganisatie gewoonlijk op zoek gaat naar besparingen is bij de onderste-unende diensten. Het reduceren van kosten staat daarmee in 2012 metafstand op de eerste plaats bij facilitaire professionals. december 2012 Office Facilities 9.
 6. 6. ReportageOrgatec 2012Als de bladeren aan de bomen goud en geel kleuren, weet iedere beleidsmaker op het gebied vankantoorinrichting- en design dat hij of zij naar Keulen moet afreizen voor ’s werelds meest vooraan-staande vakbeurs op het gebied van kantoor- en facility design: ORGATEC. Office doet verslag van demeest opvallende presentaties, feiten en ontwikkelingen van ORGATEC 2012. 10. Office Facilities december 2012
 7. 7. Tekst: Martin BosOktober 2012. De crisis raast verder over Europa. Nederland is in afwacht-ing van een regeerakkoord dat veel tongen zal doen losmaken. Vlak overde grens, in de oude Domstad Keulen, vertoont de herfst zijn gewoonlijkewisselvallige gezicht. Het is waterkoud, er zijn regenbuien maar somsbreekt ook een voorzichtig zonnetje door de wolken. Binnen, in de gerief-lijke warmte van de zes immense hallen van de Koelnmesse, lijken deherfst en de crisis ver weg. Orgatec voelt als een warme vertrouwde dekenwaar weinig lijkt te zijn veranderd in de afgelopen twee jaar.StandsDe efficiënte indeling en dienstverlening, catering, imposante stands ende aantallen exposanten en aanbieders tijdens Orgatec 2012 verschillennauwelijks van de voorgaande editie. Als vanouds drommen de 50.000bezoekers langs de stands van rond de 600 exposanten. En ook zoalsgewoonlijk nemen de dagelijkse bezoekersaantallen gedurende de weektoe totdat op donderdag 25 oktober het hoogtepunt wordt bereikt, waarnaop vrijdag de drukte weer afneemt en vooral op zaterdag de exposanteneven hun rust kunnen pakken en met elkaar kunnen bijpraten.Tot de meest indrukwekkende stands behoren die van Vitra, König enNeurath en Interstuhl die de bezoekers overdonderen met hun enormeoppervlakte. Andere exposanten zoals Colebrook, Bosson and Saunders,Hay en DVO/Kastel kiezen meer voor klein maar fijn en verleiden debezoeker met de subtiliteit van het tentoongestelde design.TrendsEen opvallende trend tijdens Orgatec 2012 is de focus op akoestiek. Dithangt mede samen met de opkomst van het Nieuwe Werken waardoor ermeer behoefte komt aan een mix van werkplekvormen, waaronder geluid-sarme ruimtes die specifiek bedoeld zijn voor geconcentreerd werken. Eengroot deel van hal 10.1 wordt ingenomen door exposanten die aantonenhoe geluid kan worden gecontroleerd, buitengesloten, geabsorbeerdof gefilterd. De getoonde oplossingen variëren van technologischeoplossingen tot allerhande scheidingswanden in verschillende vormen,materialen en kleuren. Zo introduceert het Belgische Buzzyspace dezogenaamde BuzzyWings en BuzzyTemp. De BuzzyWings zijn inventieveplafondaccessoires die zijn ontworpen om een grote ruimte akoestischen optisch op te delen. De BuzziTemp is een tijdelijke cocon die je vooreen moment afschermt van de drukke wereld. Rohde Grahl neemt degelegenheid te baat om de baanbrekende akoestische oplossingen vande nieuwe Sand collectie te presenteren. Op de beursstand van Rohde Grahl ervaren bezoekers in het Acoustic Experience Center wat een goedeakoestische oplossing betekent voor visuele en auditieve privacy.Een andere waarneembare trend is zichtbaar in de opslagunits. De digi-talisering van de opslag van data heeft producenten er toe aangezet ommultifunctionele units te ontwerpen. De Engelse kantoormeubelfabrikantBisley toont de Be, een flexibele opslageenheid die ontworpen is voor devereisten van Het Nieuwe Werken terwijl Bruynzeel de show steelt met demultifunctionele en ruimtebesparende Bruynzeel Office Unit. Alle opslagin een kantoor, zoals persoonlijke bezittingen in kluisjes, garderobe,kantoorbenodigdheden, boeken, tijdschriften, het archief en zelfs eenkoffiemachine zijn hierbij geïntegreerd in één unit. De Bruynzeel OfficeUnit is op Orgatec bekroond met de ‘Innovation Award Architecture +Office’. december 2012 Office Facilities 11.
 8. 8. ReportageHoogtepunten Positieve stemmingUiteraard zijn we ook deze Orgatec weer getrakteerd op vele pareltjes Over het algemeen zijn de bezoekers blijkens een onderzoek vanvan opvallend en vernieuwend kantoordesign. Ik doe een kleine greep uit de organisatie zeer positief gestemd over het verloop van Orgatecde highlights van deze editie: tot de meest innovatieve ontwerpen van 2012. 83 procent geeft aan dat de doelstellingen waarmee ze dede nieuwste generatie kantoorstoelen behoort ongetwijfeld de X-Code beurs hebben bezocht zijn bereikt. 84 procent is tevreden tot zeervan Dauphin die zich als een tweede huid aanpast aan de natuurlijke tevreden over het aanbod van producten op de beurs. Maar liefst 94bewegingen van de kantoormedewerkers. Vitra toont wederom een procent van de beursgangers zal een bezoek aan Orgatec aanradenindrukwekkende collectie en introduceert naast nieuwe ontwerpen van aan hun zakelijke partners.de Bouroullecbroers, Antonio Citterio en Alberto Meda de concepten vanHella Jongerius en een bijzondere kantoorschommel van Werner Aisslinger. ORGATEC 2012 in cijfers:Interstuhl laat ons alvast kennismaken met vijf nieuwe meubelinnovaties. 622 bedrijven uit 35 landen (2010: 604 uit 41 landen) hebben deel-Opvallende nieuwkomer is de Kinetic, een kantoormeubelfamilie die genomen aan Orgatec 2012. De totale oppervlakte van de beurs wasafwijkt van de bureaustoelen die we gewend zijn van Interstuhl. De serie 105.000 m². Het aantal exposanten was nagenoeg hetzelfde als inbestaat uit een stahulp, een schrijfdesk, een statafel en een kruk. En op 2010, waarbij er uiteraard een prominent aandeel was van Duitseeen grote en drukbezochte stand toont Bene onder meer zijn oplossingen ondernemingen. Er waren 225 exposanten uit Duitsland aanwezigvoor Het Nieuwe Werken zoals het Docklands concept en de naar eigen (2010: 227 exposanten) en 359 exposanten uit overige landenzeggen kleinste conferentieruimte ter wereld: Toguna Square. (2010: 363 exposanten). Het aandeel van Duitse bedrijven bedroegDe getoonde staaltjes interessant design zijn zeker niet alleen uit West- omgerekend 41 procent van het totaal aantal exposanten. Ook hetEuropa en de Verenigde Staten afkomstig. Een groeiend aantal stands is bezoekersaantal stemde overeen met 2010. Het bezoekerspubliekafkomstig van bedrijven uit opkomende economieën. Het Poolse Nowy was in 2012 wel meer gemêleerd vergeleken met 2010. OrgatecStyl, waar ook het Duitse Grammer deel van uitmaakt, maakt indruk trok in 2012 circa 50.000 bezoeker uit 123 landen, tegenovermet een ruime stand waar de nieuwe eRange kantoormeubellijn wordt 50.237 bezoekers uit 112 landen in 2010. Van de bezoekers kwamaangeprezen. Als je nog wat verder kijkt zie je exposanten uit Turkije (o.a. 52 procent uit Duitsland en 48 procent uit overige landen (2010: 56Koleksiyon en Ersa), Slovenië, Litouwen, Libanon, Oekraïne, Malta, Egypte procent bezoekers uit Duitsland, 44 procent uit overige landen). Eren Letland. Wederom een bewijs dat de ontwikkeling van interessant was een duidelijke stijging van het aantal bezoekers uit Oost Europa,kantoordesign steeds mondialer wordt en Orgatec nog steeds dé plek is Azië, de Verenigde Staten en Oost Europa. Het aantal bezoekers uitom het design te tonen. de landen van de Europese Unie nam iets af. De volgende Orgatec vindt plaats van 21 tot 25 oktober 2014 in de Koelnmesse. 12. Office Facilities december 2012
 9. 9. NieuwsBruynzeel wint award tijdens OrgatecBruynzeel Office Unit is uitgeroepen tot meest innovatieve ontwikkel-ing van 2012 op de Orgatec in Keulen.  Een jury van vijf gerenommeerdearchitecten en interieurontwerpers prees Bruynzeel op de tweede dagvan de Orgatec met de ‘Innovation Award Architecture + Office’.  BruynzeelStorage Systems biedt een nieuwe kijk op de vorm en functie van kantoren,door het creëren van een multifunctionele en ruimtebesparende unit. Alleopslag in een kantoor, zoals persoonlijke bezittingen in kluisjes, garderobe,kantoorbenodigdheden, boeken, tijdschriften en het archief zijn geïnte-greerd in één unit. Door extra functies zoals een koffiehoek, een werkplekof een presentatieplek toe te voegen wordt de unit een centraal punt in hetkantoor en een belangrijke plaats waar mensen elkaar ontmoeten. Behalveeen plek waar interactie vanzelfsprekend is, wordt ook een hoge mate vankostenefficiëntie gerealiseerd. Terwijl traditionele opslagoplossingen endiverse facilitaire functies kostbare vierkante meters opslokken, zijn de mul-tifunctionele units voorzien van een uniek ruimtebesparend opslagconcept.Doordat er slechts één gangpad nodig is wordt er volgens Bruynzeel 50%extra ruimte gewonnen in vergelijking met traditionele opslagoplossingen.De multifunctionele units kunnen flexibel aangepast worden aan deveranderende kantooromgeving. De units zijn verkrijgbaar in verschillendematen, afwerkingen en kleuren. Afwerkopties omvatten glas, staal, houten akoestische oplossingen. Ook visuele uitingen behoren tot de mogeli-jkheden en bieden ruimte aan creativiteit en unieke ontwerpen.PALMBERG presenteert noviteiten opOrgatec 2012Op een ruim bemeten stand met een oppervlakte van1.230 m² heeft PRISMA 2Palmberg dealers, architecten, planners en geïnteresseerde eindklanten Een klassieker met vernieuwde uitstralingtijdens Orgatec de volgende productnoviteiten op het gebied van werkple- Nieuwe jaloezie-elementen en greepuitvoeringen zorgen voor een com-kinrichting gepresenteerd: pleet nieuwe uitstraling van de PRISMA 2. Doorlopende greepprofielen bieden naast de strakkere jaloezie-elementen perfecte rolgeleiding,CREW Daarnaast biedt de Prisma 2 een nieuwe profielgreep voor alle draai- enintelligent - dynamisch - veelzijdig schuifdeurkasten.Iedere office-CREW bestaat uit mensen met verschillende capaciteiten enwerkwijzes. CREW biedt hiervoor vijf verschillende varianten die zich aan Innovatie lasertechniekde individuele behoeftes van gebruikers aanpast. Door middel van CREW Het bekanten van plaatmateriaal was tot nu toe enkel door het gebruikkan zittend en staand werken eenvoudig worden afgewisseld. CREW biedt van gelijmd kantenband mogelijk. De lijm van het kantenband veroorzaaktvogens Palmberg een vijfvoudige oplossing voor elk kantoor. Als vaste vaak een zichtbare voeg. Door middel van innovatieve lasertechnologie,hoogte (720 mm), hoogte-instelbaar met easy-push (650 - 850 mm) of waarbij de normaal gebruikte lijm door een hoog efficiënte laser vervangenslinger (650 - 850 mm) tot en met een elektrisch bureau (650 - 1250 mm) en wordt, biedt Palmberg een alternatief met een onzichtbare voeg waardoorals wang-oplossing. een duurzame lijmloze verbinding tussen kantenband en plaatmateriaal ontstaat. Het verbinden van plaatmateriaal en kantenband geschiedt doorSELECT een doelgerichte laserstraal, die oscillerend een dunne functielaag van hetdoorlopend - gevariëerd - doelmatig kantenband reactiveert, welke vervolgens direct op het plaatmateriaalHet Select opbergsysteem met de herkenbare verzonken greep wordt groter. geperst wordt. Het resultaat is volgens Palmberg ‘kantenband’ afwerkingPer direct is het opbergsysteem Select ook in 5 en 6 OH verkrijgbaar. De van de allerhoogste kwaliteit.klassieke lijn wordt zo voor ruimtehoog gebruik zinvol uitgebreid. De repre-sentatieve SELECT-sideboards zullen daarnaast in een rasterbreedte tot 2343mm en de hangkasten tot een breedte van 2362 mm verkrijgbaar zijn. 14. Office Facilities december 2012
 10. 10. Dataflex viert 30-jarig SBS introduceert jubileumfeest tijdens nieuwe HÅG SoFi Orgatec stoelencollectie op Orgatec HÅG SoFi Dataflex heeft een bijzonder goede Orgatec gedraaid. Dit is volgens Dataflex onder meer te danken aan het feit dat ervoor gekozen is om het 30-jarig jubileumfeest te vieren tijdens de vakbeurs, mét internationale klanten én verkoopkantoren. Ook trokken de lancering van de ViewLite Plus monitorarmen en aankondiging van een aantal nieuwe producten bijzonder veel aandacht. Dit alles op de grootste en ‘groenste’ stand van Dataflex tot nu toe. Naast de populaire ViewLite Scandinavian Business Seating, Europa’s grootste fabrikant van monitorarmen waren, zoals aangekondigd, ook de nieuwe ViewLite bureaustoelen, introduceerde op Orgatec 2012 de nieuwe HÅG SoFi Plus modellen aanwezig op de Orgatec. Bezoekers hebben daar voor stoelencollectie. Meer nog dan een eigentijdse visie op Scandinavisch het eerst kennisgemaakt met de ‘look and feel’ van de red dot winnaar. design is HÅG SoFi volgens SBS de meest ambitieuze en ultieme Buiten Dataflex wist niemand dat deze publiekelijke kennismaking verbeelding van de dynamische HÅG filosofie. ook dienst zou doen als de officiële lancering van de Plus. Bezoekers van de stand konden de nieuwe monitorarmen direct bestellen en dat HÅG SoFi zet volgens SBS een nieuwe norm op het gebied van ins- was voor velen een aangename verrassing. Buiten de Plus om waren telgemak en zitbeleving omdat de stoel iedere gebruiker een onmid- de publiekstrekkers vooral de demoversies van de Notebook- en iPad- dellijk gevoel van comfort en veiligheid geeft. De gebruiker begrijpt houder. Met hun functionaliteit vullen ze de modulaire eigenschap- intuïtief de kleine bewegingen waar de stoel toe aanzet en behoudt pen van ViewLite-lijn mooi aan. De combinatie van deze kenmerken zonder moeite dankzij het InBalance Mechanisme altijd de perfecte stelt gebruikers in staat zelf hele specifieke oplossingen te bedenken lichaamsbalans. Het resultaat is het ideale ergonomische zitconcept die in hun toepassing vaak verder gaan dan de standaardmodellen. waarbij de gebruiker op een intuïtieve manier in beweging blijft en Ook werd in Keulen voor het eerst de ViewLite Toolbar getoond. Het volledige controle heeft over alle houdingen en bewegingen.   product is op dit moment nog in ontwikkeling maar trok veel aandacht omdat het een concrete invulling is van het vraagstuk dat Dataflex Met SoFi introduceert HÅG nieuwe features als Slide Back armrests en centraal heeft gezet binnen het kader van Het Nieuwe Werken en het ingebouwde InBalance Mechanisme. Dit mechanisme in combi- flexwerkplekken, namelijk; ‘Hoe kunnen we generieke ruimtes en natie met de uitnodigende vorm van zitting en rugleuning leveren werkplekken opnieuw verpersoonlijken en tegelijk voldoen aan de een direct zitcomfort en gemakkelijke en snelle instelling op. strenge ergonomische eisen en modern facilitair beleid?’ Het over- koepelende thema, duurzaamheid, is volgens Dataflex bij alle nieuwe HÅG SoFi is ontworpen om de gebruiker van de nieuwe generatie producten sterk aanwezig en zal de komende jaren een nog grotere werkplekken soepel in beweging te brengen. Met een cradle to cradle rol gaan spelen. Het aluminium van de producten bestaat voor 40% benadering waarbij nog meer gebruik wordt gemaakt van gerecycled uit gerecycled materiaal en is achteraf ook nog eens 100% recyclebaar. materiaal zet SoFi volgens SBS een nieuwe standaard op het gebied De ViewLite-lijn is bovendien ontworpen voor disassemblage wat het van bureaustoelen. recycleproces veel makkelijker maakt. Dataflex stelt dat het op Orgatec een duidelijk signaal heeft afgegeven dat het nastreeft om in de nabije De Nederlandse presentatie van HÅG SoFi vindt plaats op de beurs toekomst een Maatschappelijk Verantwoorde Onderneming te zijn. Facilitair in Den Bosch van 16 tot en met 18 januari.december 2012 Office Facilities 15.
 11. 11. ColumnPaperworld:Een beurs waar mensen - productenen ideeën bijeenkomenPaperworld: de jaarlijks terugkerende grootste beurs van Europa op het of per auto reist u vanuit Utrecht binnen 3½ uur naar het beurscomplex.gebied van automatisering, kantoorartikelen en –apparatuur en alles wat Het is handig om van tevoren via www.messefrankfurt.com online ticketsdaartoe behoort, vindt van 26 tot en met 29 januari 2013 plaats in het te bestellen. U hebt dan recht op gratis openbaar vervoer binnen deDuitse Frankfurt am Main. Door de organisatie wordt nu al aangegeven regio. Komt u met de auto, dan wordt u op Duitse ‘gründliche’ wijze aldat ook gedurende de komende editie wederom een groot aantal belang- op de Autobahn naar een enorme parkeergarage geleidt (“Rebstock”).rijke leveranciers op kantoorgebied aanwezig zullen zijn. Paperworld Daar is plaats voor 5.400 auto´s, dus er is geen enkel parkeerprobleem.is dan ook enorm interessant voor inkopers en managers van facilitaire Met pendelbussen die praktisch per minuut vertrekken, wordt u gratisdiensten. Voor beide groepen geldt dat deze beurs een uitgelezen kans tot de ingang van het beurscomplex gebracht en ‘s avonds ook weerbiedt om zich doeltreffend op de hoogte te stellen van de nieuwste trends opgehaald.en ontwikkelingen. Dat is zeker minimaal een dag van uw kostbare tijdwaard! Tja, en dan de beurs zelf natuurlijk! Een praktische tip is om vooraf een beurscatalogus te bestellen. De beurs is elk jaar globaal ingedeeld in vierTijdens de editie van 2012 waren er in totaal 3.257 leveranciers uit 72 enorme hallen. In hal 3 bevinden zich de leveranciers van kantoorbeno-landen aanwezig. Ook 85 toonaangevende Nederlandse bedrijven digdheden, kantoormachines en schoolmaterialen. Hal 4 vormt de basispresenteerden tijdens de vorige editie hun diensten en/of producten. voor alle computer gerelateerde producten als printers, papier, maar ookGedurende vier dagen bezochten liefst 87.000 bezoekers uit 155 landen luxe bureau-accessoires en dergelijke. In hal 6 worden o.a. verpakkings-Paperworld. De meeste bezoekers kwamen uit Duitsland, Italië, Frankrijk, materialen, cadeau-artikelen, kaarten en kalenders getoond. Blijft over deNederland, Engeland en Zwitserland. Ja, de Duitse organisatoren zijn gek enigszins apart gelegen hal 10 waar een zee van landenpaviljoens staat enop getallen! naar het lijkt, half Azië producten presenteert. Gelijktijdig worden in ernaast gelegen hallen twee totaal andere beurzen gehouden; “Creativeworld”,Ook wij van HSM; fabrikant van wereldwijd het grootste assortiment “Christmasworld”. Dat is uiterst praktisch wanneer bijvoorbeeld dedatavernietigers, ontbreken uiteraard niet op Paperworld. Dit jaar is onze partner of secretaresse ook eens mee wil, want de toegangskaarten voorexpertise misschien wel meer gevraagd dan ooit. Onlangs is de alom Paperworld gelden ook hier!gehanteerde DIN-norm immers volledig vernieuwd en uitgebreid. Elkbedrijf of organisatie heeft hiermee te maken, dus het is voor elke man- Het thema van Paperworld zal dit jaar ”My inspiration” zijn en zal deager belangrijk om zich hierover te laten informeren. Wij geven u graag bezoekers zeker verrassen. Tijdens uw bezoek heeft u op het beursterreinalle benodigde informatie. U vindt ons in Hal 3, Stand D85 trouwens gratis W-LAN, dus ook daar bent en blijft u bereikbaar voor hetDe reis naar de ‘Papieren Wereld’ is snel en eenvoudig. Met de ICE-trein zakelijke thuisfront. Conclusie: Paperworld is het meer dan waard om te bezoeken! Het is een onuitputtelijke bron van infor- matie en biedt ongebreidelde mogelijkheden om uw netwerk nationaal en internationaal uit te breiden. Hanspeter Zeller Sales + Marketing Nederland en België bij HSM GmbH + Co. KG www.hsm.eu december 2012 Office Facilities 19.
 12. 12. NieuwsFastprint Eco: hagelwit en duurzaam papier vanhoogste kwaliteitBührmannUbbens en SITA lanceren ‘wit’ als het ‘nieuwe groen’BührmannUbbens - de grootste papiergroothandel in de Benelux - Eco wordt gemaakt, gebruikt bovendien haar eigen biomassa-installatieen SITA - specialist op het gebied van duurzaam afvalmanagement voor de productie van het papier. Kortom: het nieuwe duurzame papier- lanceren Fastprint Eco: duurzaam, hagelwit papier van een hoge bestaat voor 100 procent uit gerecycled papier en wordt voor 100 procentkwaliteit en met een professionele uitstraling. Met Fastprint Eco bewi- CO2-neutraal geproduceerd.jzen beide partijen dat een keuze voor duurzaamheid niets hoeft af tedoen aan kwaliteit en uitstraling. Zo zamelt SITA oud papier in en levert Wit is het nieuwe groendit aan een duurzame papierfabriek in Frankrijk, die het gerecyclede “Fastprint Eco is niet alleen duurzaam, maar óók papier van een zeer hogepapier levert aan BührmannUbbens. Hiermee ontstaat een gesloten kwaliteit: met een professionele uitstraling en een uitstekende ‘runnability’cirkel: papierafval krijgt een tweede leven en keert als hoogwaardig zodat de printer ook grote printopdrachten gemakkelijk kan verwerken. Wijen duurzaam papier terug. Het duurzame papier is vandaag tijdens beschouwen Fastprint Eco dan ook als een ‘ecolutionair’ product: vooruit-het National Sustainability Congres in Nieuwegein gelanceerd. Hier strevend en duurzaam tegelijkertijd”, zegt Jeroen Prang, Business Directoronthulden Vincent Mooij - Business Innovation Manager van SITA - en Office Development van BührmannUbbens. “Bovendien heeft FastprintJan Joosten - Key Account Manager van BührmannUbbens - het papier Eco een zeer hoge witheid. Vroeger was gerecycled papier duidelijk herken-op symbolische wijze en maakten zo duidelijk dat dit papier een heel baar aan de grijze kleur. Met de introductie van Fastprint Eco behoort ditandere uitstraling heeft dan we van gerecyled papier gewend zijn - verschil definitief tot het verleden en is ‘wit’ het ‘nieuwe groen’.”namelijk spierwit. “Bij SITA vinden we het erg belangrijk om een bijdrage te leveren aan eenFastprint Eco is synoniem aan hoogwaardig papier met een zeer hoge duurzame samenleving. Fastprint Eco is hiervan een goed voorbeeld. Zo iswitheid, zónder gebruik van chloor en optische witmakers. Het duurzame afval, waaronder oud papier, voor SITA onderdeel van de circulaire economie.kopieerpapier heeft het PEFC- en Der Blaue Engel- certificaat. Dit betekent Door afval een tweede leven te geven als grondstof, herbruikbare bouwstofdat Fastprint Eco voldoet aan de strengste milieueisen. Van de talrijke of als energiebron, brengen we het terug in de productieketen. Hiermeebestaande papiersoorten voldoen er slechts tien aan deze zeer strikte vermindert SITA de uitstoot van CO2 en leveren we een mooie bijdrage aancriteria. Fastprint Eco is helemaal vervaardigd uit oud papier en draagt het het tegengaan van de klimaatverandering en de schaarste aan grondstof-bij aan de vermindering van het kappen van bomen, water- en energiever- fen”, vertelt Vincent Mooij, Business Innovation Manager bij SITA.bruik en een lagere uitstoot van broeikasgassen. De fabriek waar Fastprint 20. Office Facilities december 2012
 13. 13. Verlichting Philips Innovation Experience “The best way to predict the future is to create it” Empire State Building22. Office Facilities december 2012
 14. 14. LivingShapes interactive mirror“The best way to predict the future is to create Het Eindhovense bedrijventerrein Strijp S stond lang bekend als de ‘ver- boden stad’. Het immense complex was decennialang het kloppende hartit”, zo besluit CEO Frans van Houten zijn speech van Philips en niet toegankelijk voor onbevoegden. Hier werden radio’s en televisies geassembleerd en de innovatieve producten ontwikkeld die detijdens de Philips Innovation Experience 2012. naam Philips wereldwijd tot een begrip maakten. Het Klokgebouw is één van de blikvangers op het terrein. In dit industriële icoon werd in 1927 deEr bestaat onder taalpuristen en historici onenig- eerste succesvolle wereldwijde radioverbinding tot stand gebracht waar- bij koningin Wilhelmina en prinses Juliana de landgenoten in het verreheid over wie deze uitspraak oorspronkelijk heeft Nederlands Indië toespraken. De wereld werd vanaf dat moment een stukje kleiner. Tegenwoordig is het Klokgebouw een broedplaats voor creatieveverzonnen. Is het de Amerikaanse president en ondernemers en bieden de hallen ruimte aan festivals, bijeenkomsten en beurzen. Het zal dan ook niet verbazen dat Philips het Klokgebouw heeftafschaffer van de slavernij Abraham Lincoln, uitgekozen om tijdens de Philips Innovation Experience (13-15 november 2012) de nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied vanmanagementgoeroe Peter Ferdinand Drucker of lifestyle, gezondheidszorg en (kantoor)verlichting te presenteren.informaticapionier Alan Kay? Tegenwoordig is het Mondiale uitdagingen “Philips omarmt al 120 jaar innovatie omdat we ons ermee kunnen onder-een lijfspreuk van Philips dat tijdens de Philips scheiden. Ondernemerschap is de oplossing om sterker uit de crisis te komen. Philips laat dat zien met oplossingen die inspelen op maatschap-Innovation Experience toont hoe vandaag de pelijke trends, en het belang dat mensen hechten aan gezondheid en een duurzame samenleving. Ons doel is om in 2025 jaarlijks het leven van drieoplossingen worden gecreëerd voor de uitdag- miljard mensen te verbeteren met zinvolle innovatieve oplossingen en zo bij te dragen aan een gezondere en een meer duurzame wereld”, zo vatingen van morgen. Frans van Houten tijdens de openingsspeech van de Philips Innovation december 2012 Office Facilities 23.
 15. 15. VerlichtingExperience de ambitie van Philips samen. Van Houten formuleert drie De inspanningen van Philips zijn gewaardeerd met een eerste plaats inmondiale uitdagingen die volgens hem toekomstige ontwikkelingen hun bedrijfssector in de Dow Jones Sustainability Index. Om deze positie tezullen bepalen: “Eén: tussen nu en 2050 zal de wereldbevolking toenemen versterken heeft Philips drie duurzaamheidsdoelstellingen die het bedrijfvan zeven naar negen miljard mensen. Ruim tweederde van deze mensen in 2015 wil hebben gerealiseerd. Over drie jaar dienen 500 miljoen mensenzal in steden wonen; in Europa zal dat zelfs rond de tachtig procent zijn. toegang te hebben tot de gezondheidszorgoplossingen van Philips, moetLeefbare steden, slimmer, veiliger, duurzamer maken en zorgen voor 50 procent van de omzet van Philips uit groene, energiezuinige productenvoldoende voedsel en drinkwater, is een enorme uitdaging. Twee: in de komen en de investeringen in groene innovaties moeten zijn verdubbeldontwikkelde landen vergrijst de bevolking in hoog tempo. Het goede naar twee miljard euro. Grote ambities van een groot bedrijf. Maar hoe ver-nieuws is dat de meesten van ons in de toekomst langer zullen leven. taalt zich dat in de innovaties die tijdens de Philips Innovation ExperienceOp dit moment zijn er zo’n 900 miljoen wereldbewoners die ouder zijn aan het grote publiek zijn getoond? Hierbij gaat onze aandacht uit naardan 60 jaar. In 2050 zijn dat er naar verwachting 2,4 miljard. Het minder het ontwikkelingen op het gebied van (kantoor)verlichting.goede nieuws is dat in 2050 ongeveer vijftig procent van de bevolkingaan een vorm van chronische ziekte zal leiden, zoals diabetes, kanker of Verlichting maakt steden leefbaarderCOPD. Daardoor zal de vraag naar hoogwaardige, toegankelijke gezond- Van gloeilamp tot LED, vernieuwende verlichtingstechnologie is alheidszorg recht evenredig groeien. Dat kost geld en menskracht: is er ruim een eeuw een speerpunt van Philips. Verlichting is volgens Philipsgenoeg beschikbaar? Drie: de sterke bevolkingstoename zal leiden tot een essentieel instrument om stedelijke omgevingen leefbaarder eneen groeiende vraag naar energie, voedsel en water. Als wij niets aan de duurzamer te maken. Philips presenteert tijdens de Innovation Experiencevraagkant doen, zal het wereldwijde energieverbruik de komende twintig een reeks van oplossingen die reiken van het niveau van hele steden totjaar naar verwachting met vijftig procent stijgen, net als de vraag naar kantoren en je eigen huiskamer. Of zoals Frans van Houten het verwoordt:voedsel. Tegelijkertijd zullen miljoenen mensen te maken krijgen met “Stadsbewoners willen niet alleen in een stad wonen; kwaliteit van leven,drinkwatertekorten, ook door de gevolgen van klimaatverandering.” identiteit, veiligheid, maar ook voedsel, drinkwater en duurzaamheid zijn van even groot belang. Energiezuinige LED-verlichting speelt daarin eenDuurzame innovaties belangrijke rol.” Eén van de methodes om het effect van LED-verlichtingPhilips wil deze enorme uitdagingen te lijf gaan met duurzame oplossin- te maximaliseren is City Touch. Het CityTouch bedieningsplatform maaktgen. Het concern omarmt het idee van de circulaire economie. Dit houdt flexibele aansturing van alle straatverlichting en openbare verlichting inin dat alle toegepaste materialen van een product worden hergebruikt de stad vanuit één centraal punt mogelijk. CityTouch biedt naast flexibelezonder kwaliteitsverlies. Van Houten noemt als voorbeeld het gebruik aansturing, ook informatie over de gebruiksuren van de straatverlichtingvan recycled plastics in producten zoals koffiezetapparaten, strijkijzers en en automatische meldingen bij defecten, wat onderhoud vergemakkelijkt.stofzuigers zoals de groene Senseo, die is gemaakt van 50% gerecycled Gecombineerd met LED-verlichting levert dat besparingen aan energie-plastics en 45% gerecycled metaal: “Hierdoor stimuleren wij innovatie in en onderhoudskosten op tot wel 70 %. Dit concept wordt in Nederland alde recycling industrie. Wij laten als Philips zien dat zonder enig compromis onder meer in Rotterdam en Almere toegepast.aan design of kwaliteit, de kringloop dus echt gesloten kan worden.” GreenPower LED 24. Office Facilities december 2012
 16. 16. LED veroorzaker van landbouwrevolutie? Wat kort geleden ondenkbaar was, is nu gerealiseerdEen verse salade op tafel die afkomstig is van een teler om de hoek van je Philips heeft uiteraard nog een reeks andere lichtconcepten gepresen-straat? Volgens Philips is dit een kwestie van tijd. GreenPower LED biedt teerd tijdens de Innovation Experience zoals Pure Detail, een uniekeaan tuinbouwers de mogelijkheid om de lichtniveaus en frequenties LED-verlichtingsoplossing die de waarneming verbetert van wat zacht ofspecifiek aan te passen aan de gewassen. Telers kunnen de groei van zijdeachtig is en die zeer geschikt is voor de modebranche. De met eenplanten hiermee nauwkeurig sturen, ook op onconventionele locaties, smartphone of tablet bedienbare Philips hue zal thuisgebruikers zeerzoals bijvoorbeeld midden in een drukbevolkte stad in een kelder van een aanspreken. Met hue is het mogelijk om LED-verlichting digitaal af tesupermarkt. Van Houten: “We kunnen een optimaal LED-verlichtingsrecept stemmen op je persoonlijke wensen en voorkeuren voor wit en gekleurdopstellen voor elk voedselgewas (…) dat zorgt voor maximale opbrengst licht. Voor iedere kamer en gelegenheid kan op elke afstand een andereen minimaal energieverbruik in elk groeistadium. Onderzoeken wijzen uit sfeer worden gecreëerd.dat twintig gebouwen met Cityfarming de hele stad New York kunnenvoorzien van groente en fruit!” Van huiskamer naar wolkenkrabber is voor Philips slechts een kleine stap. Amper twee weken na de Innovation Experience toont Philips de wereldAkoestische plafonds met ingesloten LED-verlichting welke ongekende mogelijkheden LED-verlichting biedt. De in mei 2012LED-verlichting biedt niet alleen oplossingen op wereldschaal maar ook geplaatste LED-verlichting van het Empire State Building verlicht op 27voor de dagelijkse praktijk op de werkvloer. Op het gebied van akoestische november de skyline van de Big Apple tijdens een spectaculaire lichtshow.plafonds bieden nieuwe LED-concepten veel voordelen op het gebied van Waar de oude verlichting van het gebouw het nog moest doen met eenenergiebesparing en het welzijn van medewerkers. Zo kondigen Philips palet van 10 kleuren, pakt de dynamische LED-verlichting van Philips uiten Saint-Gobain Ecophon de introductie in 2013 aan van de Soundlight met een schier oneindig palet van 16 miljoen kleuren. Wat kort geledenComfort Ceiling-innovatie voor kantoren. Dit innovatieve akoestische nog ondenkbaar was, is nu gerealiseerd. Zo brengt Philips de toekomstplafond met ingesloten LED-verlichting houdt het geluid en de verlicht- naar ons toe.ing van kantoortuinen op een optimaal niveau voor het comfort vande medewerkers. Philips en Ecophon hebben eerder al de SoundlightComfort Unit geïntroduceerd, een vrijhangend akoestisch plafondpaneelmet ingesloten LED-verlichting. Indien ingeschakeld, verschijnt hetSoundlight Comfort Ceiling als een gelijkmatig verlicht oppervlak van lichtdat het hele plafond omvat of uit eilanden van licht bestaat; dit voorkomteen rommelig plafond en wekt de indruk van een grotere ruimte en eenrustige sfeer. De Soundlight Comfort Ceiling levert de geluidsabsorptiedie nodig is voor het verzekeren van spraakverstaanbaarheid over korteafstanden, en reduceert tegelijk de totale afstand waarover het geluid zichvoortplant.OLED legt de schoonheid van het licht vastJe winkel of kantoor op een subtiele of juist spectaculaire wijze verlich-ten? Organische LED verlichting, ofwel OLED, zorgt volgens Philips voorcompleet nieuwe mogelijkheden voor lichtontwerpen dankzij het zachte,diffuse licht dat zij verspreiden, hun platte vorm en hun grotere oppervlak.OLED wordt bijvoorbeeld in kroonluchters toegepast. Op de InnovationExperience wordt de Lumiblade GL350 OLED-paneel gepresenteerd: deeerste OLED voor functionele verlichting ter wereld. Elk van deze OLED’sbiedt een lichtstroom van 120 lumen met een formaat van 155 cm2. Dit isongeveer drie maal meer dan bestaande OLED-panelen. Lumiblade LivingShapes is de toepassing die onder andere wordt gebruikt voor interactievewanden en spiegels. Bewegingen worden hierbij omgezet in lichtpulsen Soundlight Comfort Ceilingdie de vele Lumiblade OLED’s doen oplichten en de ruimte doen baden ineen sfeervol licht. De Lumiblade interactieve spiegel is in eerste instantieontworpen om verkoopshowrooms en de sfeer in ziekenhuisomgevingente verbeteren. OLED’s stralen licht uit als ze branden en zien eruit als spie-gels als ze gedoofd zijn. Met behulp van infraroodsensors gaan bepaaldeOLED’s uit om het beeld van een persoon of object te reflecteren, terwijlandere blijven branden en licht uitstralen rond de weerkaatsing. december 2012 Office Facilities 25.
 17. 17. Beurs Deister logo.pdf 07-12-2012 16:05:52 Deister logo.pdf 07-12-2012 16:03:10 Deelnemers Vakbeurs Facilitair Autobar holland Health2Work Ahrend Inrichten Forbo Flooring Saval Hahebo, Watercompany DB The Facility Group De Arend www.autobar.nl www.health2work.nl www.ahrend.com www.forbo.com www.saval.nl Dé Opkoper www.watercompany.nl www.db.nl www.de-arend.com 2.004 3.008 3.052 3.053 4.020 www.hahebo.nl 1.061 3.036 1.021 3.062 Vandeputte Medical Boels Verhuur Wereldwijd de kwaliteit Santino Black, SAB Catering  Miko Coffee Combico Office Depot Bruynzeel Storage Systemswww.vdpmedical.com www.boels.nl van smaak by Van Houtum www.sabcatering.nl www.mikocoffee.com www.combico.nl www.officedepot.nl www.bruynzeel-storage.nl 1.064 4.006 www.bravilor.com www.santinoblack.nl 3.037 1.003 1.104 1.041 3.030 5.028 Durable logo.pdf 07-12-2012 16:17:17 Casala Durable Nederland Wewo Europe Alvero Deister Electronic J.J. Darboven Scandinavian Businesswww.casala.com www.durable.nl www.wewo.nl Kantoormeubelverhuur www.deister.com www.darboven.nl Seating Benelux 1.092 1.128 www.alvero.nl 1.109 www.sbseating.com 1.074 3.035 26. Office Facilities december 2012
 18. 18. Vakbeurs FacilitairBinnenkort is het weer zover. Op 16, 17 en 18 januari 2013 zijn de Brabanthallen in Den Bosch hettoneel van hét evenement voor de facilitaire sector: Vakbeurs Facilitair. Wat heeft de beurs in 2013te bieden? OfficeFacilities zet de feiten en de verwachtingen voor je op een rijtje.Aanbieders InschrijvingHonderden standhouders op elk denkbaar facilitair gebied. Van Arbo tot Bezoekers die gratis toegang willen zonder wachttijden bij de ingangverlichting. kunnen zich registreren op www.vakbeursfacilitair.nl.Aanbod VervoerErgonomische kantoorstoelen, weelderige kantoorbeplanting, geluidsdi- De Brabanthallen opent de deuren op woensdag en donderdag vanchte wanden, waterdichte toegangscontrolesystemen, frankeermachines, 10.00 tot 19.00. Op vrijdag kun je er van 10.00 tot 17.00 terecht. Vanaf hetde nieuwste koffiesensaties…Vakbeurs Facilitair biedt ook in 2013 een Centraal Station in Den Bosch rijdt er een gratis pendelbus op en neer naaroverzicht van vrijwel alle producten en diensten op het gebied van facili- de Brabanthallen.tair management en gebouwbeheer. Eten drinkenThemapresentaties Voor het eerst zal er op de beurs ruimte zijn voor recepties van de stand-Bezoekers kunnen elke dag kosteloos tientallen presentaties bijwonen houders. Hiervoor zijn er gemeenschappelijke ruimtes in de paviljoensvan standhouders over onderwerpen binnen hun vakgebied: van een in de Baroniehal gereserveerd. Daarnaast zal het Facilitair Café uiteraardvoordracht over het systeem voor bhv’ers tot het bestrijden van de legio- weer de plek zijn voor gezelligheid en netwerken.nellabacterie. Ook is er een breed aanbod van flexwerkplekken, vergader-ruimtes en een mediaplein met verschillende vakbladen waar informatie Bezoekersprofiel 2012kan worden uitgewisseld. Bezoekers: De afgelopen editie van Vakbeurs Facilitair vond plaats op woensdag 18, donderdag 19 en vrijdag 20 januari 2012. De vakbeurs trokFGNoviteitenprijs 20.517 bezoekers, waarvan bijna de helft (9002 bezoekers) de beurs opNieuw in 2013 is het noviteitenpaviljoen waar alle noviteiten die zijn donderdag bezocht. Het aandeel man-vrouw onder de bezoekers was metingeschreven voor de FGNoviteitenprijs worden gepresenteerd. De respectievelijk 53 en 47 procent nagenoeg gelijk.prijs wordt uitgereikt in een zestal categorieën: Mens, Werkplek, Fysieke Sector: Iets meer dan de helft van de bezoekers (54,62 procent) wasWerkomgeving, Technische Werkomgeving, Veilige Werkomgeving afkomstig uit het bedrijfsleven, daarnaast waren ook de overheid (11,64en Gebouwbeheer. Begin januari 2013 zal de jury bekend maken wie procent), zorg (10,66 procent) en het onderwijs (6,45 procent) goedgenomineerd is voor deze categorieën. Op 16 januari worden de prijzen in vertegenwoordigd.het Beursgebouw uitgereikt. Functie: Het aantal eindbeslissers onder de bezoekers was hoog met 29,54 procent, 35,25 procent omschreef zichzelf als medebeslisser, 25,63 alsVIP-pakketten adviserend en 9,55 procent als mede-adviserend. Uitgesplitst in functies wasDe organisatie van de beurs heeft standhouders van duizenden VIP- 22,64 procent van de bezoekers van directieniveau, 20,46 procent facilitairpakketten voorzien die ze aan bezoekers kunnen uitdelen. De inhoud manager, 6,10 procent sectorhoofd, 25,44 procent omschreef zichzelf alsbestaat onder meer uit cateringbonnen die bezoekers op één van de medewerker en eenzelfde percentage heeft het hokje ‘Anders’ aangekruist.terrassen of in het restaurant kunnen uitgeven en een parkeerkaart. De Organisatiegrootte: Bijna de helft van de bezoekers (47,75 procent) wasVIP-pakketten zijn ook via de voorinschrijving verkrijgbaar. afkomstig van grote organisaties die meer dan 250 medewerkers tellen. Opvallend genoeg waren ook kleine organisaties met minder dan 10 medewerkers goed vertegenwoordigd met een percentage van 20.27 procent van de bezoekers. december 2012 Office Facilities 27.
 19. 19. NieuwsFris en trendy toilet Cantorclin Schoonmaakmet Satino Black lanceert eigen lijn De moderne, mat- reinigingsmiddel; NJOY! zwarte dispensers van Satino Black maken in Dit jaar is door de landelijke schoonmaakorganisatie een handomdraai van Cantorclin in samenwerking met de research devel- elke toiletruimte een opmentafdeling van een toonaangevende producent pronkjuweel. Vul ze van uiteenlopende schoonmaakmiddelen, een eigen met Satino Black toilet- reinigingsmiddel ontwikkeld, bij uitstek geschikt en handdoekenpapier, voor professioneel gebruik. NJOY werkt optimaal in zeep en toiletbrilrei- combinatie met microvezel. Cantorclin omschrijft niger en je toilet is niet NJOY als een ijzersterke reiniger, uitermate ecologisch verantwoord en anti-alleen schoon en fris, maar ook strak en modern. allergeen. Na een uitgebreid testtraject door de professionals van Cantorclin Schoonmaak is het volgens de producent tot een bijzonder eindresultaatDe informatieve Satino Black wc-tegel maakt het design in stijl af en toont gekomen. Doordat er in NJOY geen zeep is opgenomen, is het een purede bezoeker in één oogopslag dat hij zojuist niet alleen een unieke toilet- reiniger welke de huid niet aantast en streeploos schoonmaakt. Bovendienbeleving heeft ervaren, maar dat die nog duurzaam was ook. is NJOY 100% biologisch afbreekbaar en kent het een aangename geur. Cantorclin zamelt na gebruik de lege flessen in om deze opnieuw teEerst zien, dan geloven? Kom dan op 16, 17 of 18 januari naar de Vakbeurs gebruiken. NJOY wordt gebruikt voor sanitair-, interieur- en vloerreiniging.Facilitair in Den Bosch, bezoek de stand van Satino Black in hal 5 en je “Een innovatie waar wij trots op zijn!’ aldus Arnold Plattèl, algemeenkrijgt een authentieke Satino Black toiletinrichting cadeau. directeur Cantorclin Schoonmaak. ‘NJOY draagt bij aan onze doelstelling met betrekking tot duurzaam ondernemen en bevestigd bovendien onze professionaliteit. Een mooi resultaat!” december 2012 Office Facilities 31.
 20. 20. Wij wensen u in 2013 optimale informatie en zakelijk succes Dorita Linda Reijs Harm Brinkman Marco Gerritsen Cornelissen Marieke Tilly Raymond Ruud Bakkers Mark René van Dam Smit Wijnhof Muis van Eijden Joris Sandra van den Berg Bert John Schaeffer Raasveld Achtereekte Stortelder Verlinde Leo Niels Oling Bindels Joop Sandra Reinoud Rene Wubbolts Steffens Goossens Moes Theo Elzinga Joris Dick Frederic Robin Jacco Akim Bisschop Kroezen Kàzan van Gemert Marsha Bwefar Ralph Diego Tijssen Teunissen Anouk Bob Martin Dorothee Hans Laijan Smeets Janssen Verdaasdonk Bos Heltjo Karin Brinkman de Vries John van Dolderen Ralph Dries Brinkman Mirjam van Zuylen van de Meerendonk Richard Mulders Op ons kunt u rekenen... Marcel Nicolasen Eeuwe Vos
 21. 21. ColumnDe banken zijn gered, nuhun klanten nog onder dakWeet u nog dat wij wakker lagen, omdat er banken we wel moeten doen is onze minister voor wonen enlagen te wiebelen op de rand van de brugleuning? rijksdienst goed bij de les houden. Deze jonge man,Nu zijn die banken al weer jaren gered en dat is maar Stef Blok, is nog geen vijftig jaar oud en heeft tweegoed ook. Veel minder goed is het met de angst, want schone taken. De woningmarkt vlot trekken plus dedie is gebleven en verder versterkt. Dat is zoals meestal rijksdiensten kleiner en efficiënter maken. Blok looptbij angst een beetje vreemd en ook onlogisch. Artsen, aan tegen 7 miljoen vierkante meters kantoorruimten,psychiaters en zelfs facility-managers weten daar alles die al veel te lang leeg staan en voegt daar zelf vastvan. Artsen krijgen dagelijks mensen op hun spreekuur, en zeker nog wel iets aan toe, want de overheid moetdie ergens bang voor zijn, zonder dat daar nu direct een immers kleiner en efficiënter worden en dat doe je nietaanwijsbare reden voor is. Die arts stuurt door naar de met nog méér ongebruikte kantoorruimte. Kortom, hetapotheek of naar de psychiater. Dat is een winstgevende probleem van de overtollige kantoorruimte is eigenlijkbezigheid, want beiden verdienen goed. ook het probleem van Blok geworden. Rekentechnisch kunnen er tussen de vijftig- en honderdduizend woninkjes van gemaaktOok de facility-manager heeft te maken met bange gesprekspartners. worden.Laatst spraken we met een facility-manager bij een bank. Een paar jaargeleden, zo vertrouwde hij ons toe, moesten we met onze gebouwen De projectontwikkelaars en hun facility-managers staan er dus niet meervooral vertrouwen uitstralen. Het rijmde ook mooi. ‘Gebouwen is vertrou- alleen voor. Blok komt helpen, want verpaupering en verloedering ligt nietwen.’ Taalkundig klopte het niet helemaal en er klopte nog wel meer niet. in zijn aard. Bereid u zich maar voor op het dagelijks gebruik van nieuweNu zat hij met makelaars aan tafel om diezelfde gebouwen te verkopen moeilijke woorden, zoals ‘leegstands-onttrekkingsfonds, bedrijfsruimte-en die makelaars hadden ook angst. Voor hun eigen bedrijf, maar vooral transformatiepot, herbestemmings-subsidie’ en ander nieuw jargon, wantvoor……de bank. Die bank had immers geen tijd en geen zin en geen geld het gaat echt gebeuren. Onze kantoren leegstand verdwijnt en er komenen geen moed om de aankoop door derden van hun eigen gebouwen meer woninkjes, maar dat alles kost een hoop geld, dat overigens weerte financieren. ‘Het is nog veel gekker’ zei iemand in ons gezelschap, die deels wordt opgebracht door de overheid met boetes die banken nogduidelijk helemaal geen bank nodig had, ‘want de banken zijn wel gered, moeten afbetalen voor hun redding.maar nu hun klanten nog onder dak.’ Rolf de WeijsMoeten wij daar nu weer wakker van liggen? Welnee, al was het maar de Weijs Advies • Groningenomdat wakker liggen voornamelijk omzet genereert bij de dokter. Wat www.rolfdeweijs.nl Bezoekadres Dr. Poelsstraat 11 5953 NP Reuver Postadres HECTAS Bedrijfsdiensten C.V. Postbus 4802 Geograaf 30 5953 ZL Reuver 6921 EW DUIVEN T. 077 476 76 76 Postbus 2197 F. 077 476 76 90 6802 CD ARNHEM E. info@jalema.com Tel : +31 (0) 26 - 317 17 17 I. www.jalema.com Fax : +31 (0) 26 - 318 18 18 WWW.HECTAS.NL
 22. 22. UNIQCARE IS NU GECERTIFICEERD VOOR ISO 9001, ISO14001 EN HET ‘KEURMERK NL MVO’, KIJK OP WWW.UNIQCARE.NL Zuiderhavenweg 2 4004 JJ Tiel T: 0800 - uniqcare of: +31 (0) 344-639050 F: +31 (0) 344-639059 E: info@uniqcare.nl W: www.uniqcare.nl 1-12 UniqCare feb12.indd 1 23-02-2012 12:13:30 ONE STOP SHOPPING VANDAAG BESTELD, MORGEN GELEVERDRUIM 10.000 ARTIKELEN OP VOORRAADGRATIS PROCESKOSTEN (TCO) ANALYSEwww.officedepot.nlOffice Depot Online:online.officedepot.nl Fabriek en showroom Industrielaan 20 Duurzaam Advies Nolimpark 1408 Centrum Wolffenbuttel 3900 Overpelt Bobinestraat 7-10 Tel +32 (0)11 800 700 3903 KE Veenendaal Fax +32 (0)11 800 701 e-mail: info@pami.be Tel 0318 - 55 21 91 www.pami.be Mob 06 - 122 077 89 Showroom Nederland Fax 084 - 83 77 15 Verzetsstrijderspark 14 7316 CM Apeldoorn E-mail info@dacw.nl Website www.dacw.nl Openingsuren: enkel op afspraak
 23. 23. SCANDINAVIANBUSINESS SEATING Making the world a better place to sit www.sbseating.nl

×