Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lapsen_oikeus_luontoon_Kaisa_Pajanen

1,721 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lapsen_oikeus_luontoon_Kaisa_Pajanen

 1. 1. Kaisa Pajanen Johtava ympäristökasvattaja Helsingin kaupungin ympäristökeskus [email_address] Lapsen oikeus luontoon ”no child left inside”
 2. 2. Onko lasten ulkona luonnossa viettämä aika vähentynyt oman lapsuutesi ajoista? 25.05.11 Kaisa Pajanen
 3. 3. Oletko huolestunut muutoksesta? 25.05.11 Kaisa Pajanen
 4. 4. Luonnon merkitystä syytä korostaa <ul><li>Monelle meistä on intuitiivisesti selvää, että luonto on hyvästä lapselle ja meille kaikille </li></ul><ul><li>Yhä useammat tutkimukset osoittavat luonnon merkityksen lapsen fyysiselle ja henkiselle kehitykselle </li></ul>25.05.11 Kaisa Pajanen
 5. 5. Nature–Deficit Disorder luonnon puute –häiriö <ul><li>Yhä useammat tutkijat ovat sitä mieltä, että luonnosta vieraantumisella on suuri vaikutus lasten kehitykselle ja terveydelle </li></ul><ul><li>(Last Child in the Woods, Richard Louv, 2005) </li></ul>25.05.11 Kaisa Pajanen
 6. 7. Yhä enemmän sisällä <ul><li>Joko sisällä olo tullut houkuttelevammaksi tai ulkona olo vähemmän houkuttelevaksi tai molemmat </li></ul><ul><li>Kumpi?...Molemmat? </li></ul>
 7. 8. Mieti vierustoverisi kanssa kolme syytä miksi luonnossa oleminen on vähentynyt 25.05.11 Kaisa Pajanen
 8. 9. Ruudun vaikutus <ul><li>Lapsilla TV:n katselun määrä korreloi posit. lihavuuden kanssa </li></ul><ul><li>Runsas sisällä oleminen lisää riskiä psyykkisille sairauksille </li></ul>25.05.11 Kaisa Pajanen
 9. 10. Sisätiloissa <ul><li>Aistimaailma typistyy </li></ul><ul><li>Reviiri kaventuu </li></ul><ul><li>Luontaisen ihmetyksen määrä vähenee </li></ul>25.05.11 Kaisa Pajanen
 10. 11. Elämän ilon menetys <ul><li>Enemmän, nopeammin, yhä voimakkaampia stimulantteja… </li></ul><ul><li>Voi johtaa kyllästymiseen ja masennukseen </li></ul>25.05.11 Kaisa Pajanen
 11. 12. Palauta mieleesi jokin lähiaikojen mieleen jäänyt luontokokemus ja jaa se vierustoverisi kanssa 25.05.11 Kaisa Pajanen
 12. 13. Aistit, tunne <ul><li>Ihminen tarvitsee luontokokemuksia ja tuntemuksia kaikilla aisteilla, jotta kokisi elävänsä täysillä. </li></ul><ul><li>Aistikokemuksilla yhteys tunnemaailmaan </li></ul><ul><li>Luonto on aivan keskeinen aistikokemusten lähde </li></ul>25.05.11 Kaisa Pajanen
 13. 14. <ul><li>Luonto inspiroi luovuutta visuaalisuudellaan ja </li></ul><ul><li>aistivoimaisuudellaan </li></ul>25.05.11 Kaisa Pajanen
 14. 15. Luonnonmukainen ympäristö <ul><li>Parantaa lasten ja aikuisten - kaikkien vuorovaikutusta </li></ul><ul><li>Parantaa keskittymiskykyä </li></ul><ul><li>Vähentää ADHD:n oireita..mitä vihreämpi ympäristö, sitä enemmän </li></ul><ul><li>Luonnonmukaisessa ympäristössä leikkiminen parantaa motoriikkaa ja ennustaa fyysistä aktiivisuutta </li></ul>25.05.11 Kaisa Pajanen
 15. 16. Palauta mieleesi luonnon ympäristössä omassa lapsuudessasi kokema leikki 25.05.11 Kaisa Pajanen
 16. 17. Parasta on vapaa leikki luonnossa <ul><li>Vapaan, luovan ja tutkivan leikin on todettu olevan tärkeä tekijä lapsen kehitykselle </li></ul><ul><li>Lapsesta lähtevä, vapaa leikki toteutuu parhaiten luonnossa , joka tarjoaa vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia omaehtoiseen luovaan toimintaan ja itsensä haastamiseen </li></ul><ul><li>(Monet tutkimukset osoittaneet, että leikit luovempia luonnossa) </li></ul>25.05.11 Kaisa Pajanen
 17. 18. Luonto-päiväkodit <ul><li>Lasten todettu olevan </li></ul><ul><ul><li>valppaampia </li></ul></ul><ul><ul><li>käyttävän monipuolisemmin kehoaan ja </li></ul></ul><ul><ul><li>erityisesti kehittävän enemmän omia luovia leikkejä </li></ul></ul>25.05.11 Kaisa Pajanen
 18. 19. 25.05.11 Kaisa Pajanen
 19. 20. Voimakkaat luontokokemukset <ul><li>Tarvitsevat tilaa, vapautta, löytämisen iloa ja moniaistisuutta </li></ul><ul><li>Tuottavat merkityksellisiä mielikuvia, sisäistä tyydytystä, tunteen yhteydestä luontoon ja joillekin luovan tilan </li></ul><ul><li>” Luovuuden kehittymiseen liittyy monia tekijöitä ja luonto on yksi niistä” </li></ul>25.05.11 Kaisa Pajanen
 20. 21. Vapaus ja luovuus <ul><li>Useilla luovilla ihmisillä vahvoja lapsuuden luontokokemuksia </li></ul><ul><li>Business-ihmiset ja poliitikot raportoivat vähemmän kuin taiteilijat </li></ul><ul><li>Erityisesti kerrottiin niistä luontokokemuksista, jotka tuottivat vapauden ja nautinnon tunteen </li></ul>25.05.11 Kaisa Pajanen
 21. 22. Vaikutus hierarkiaan <ul><li>Rakennetuilla leikkialueilla hierarkia perustuu enemmän fyysiseen voimaan </li></ul><ul><li>Luonnonmukaisessa ympäristössä käytettiin enemmän mielikuvitusta ja hierarkia perustuu enemmän luovuuteen, kielelliseen osaamiseen ja kekseliäisyyteen. </li></ul>Kaisa Pajanen
 22. 23. Oma rauha <ul><li>Luonnossa lapsi löytää vapauden, mielikuvituksen sekä yksityisyyden, paikan, joka on erillään aikuisten maailmasta </li></ul>25.05.11 Kaisa Pajanen
 23. 24. Luonto auttaa ystävystymään <ul><li>Ystävyys syntyy yhteisten kokemusten kautta </li></ul><ul><li>Erityisen hyvin ympäristöissä, joissa kaikki aistit ovat käytössä </li></ul><ul><li>Lapsilla, jotka leikkivät ulkona, on enemmän ystäviä </li></ul>25.05.11 Kaisa Pajanen
 24. 25. Netti ei <ul><li>Jo muutaman tunnin netissä oleminen lisää yksinäisyyttä ja riskiä sairastua masennukseen. </li></ul><ul><li>(Vain vähän tutkittua tietoa) </li></ul>25.05.11 Kaisa Pajanen
 25. 26. Itseluottamus kasvaa <ul><li>Majat, rakentelu, kiipeily ja muut ”pienet riskit” </li></ul><ul><li>Virheistä oppiminen </li></ul><ul><li>Aikaansaannoksista iloitseminen </li></ul><ul><li>Tärkeätä oppia luottamaan omiin tunteisiin ja työntämään kauemmas asioita, jota tuntuvat pahalta. </li></ul>25.05.11 Kaisa Pajanene
 26. 27. 25.05.11 Kaisa Pajanen Villi lapsi-kokemus auttaa pärjäämään myös muualla
 27. 28. Ulos luokasta -opetus <ul><li>Mukana 150 koulua, 16 maasta </li></ul><ul><li>Tulokset paremmat kuin muissa kouluissa: </li></ul><ul><ul><li>Yhteiskunnallisissa aineissa </li></ul></ul><ul><ul><li>Luonnontieteissä </li></ul></ul><ul><ul><li>Kielissä </li></ul></ul><ul><ul><li>Matematiikassa </li></ul></ul><ul><ul><li>Ongelmanratkaisutaidossa, päätöksenteossa, kriittisessä ajattelussa </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppimismotivaatiossa </li></ul></ul>25.05.11 Kaisa Pajanenn
 28. 29. Luonto rauhoittaa <ul><li>Ikävän tapahtuman jälkeen nuoret hakeutuvat luontoon, missä mieli rauhoittuu, ajatus kirkastuu ja uusia näkökulmia löytyy </li></ul><ul><li>(Suomalainen tutkimus) </li></ul>25.05.11 Kaisa Pajanen
 29. 30. Vihreä kuntoilu <ul><li>Luonnossa kuntoilevat ovat vähemmän varautuneita, ahdistuneita ja masentuneita kuin saman kalorimäärän kuntosalilla polttavat </li></ul>25.05.11 Kaisa Pajanen
 30. 31. Luonto lääkitsee <ul><li>Hyvä lääke stressin hallintaan </li></ul><ul><li>Elämän vaikeat, stressaavat elämäntilanteet hallitaan paremmin luonnonläheisessä ympäristössä </li></ul><ul><li>Luonnon vaikutus suurin kaikkien vaikeimmassa elämäntilanteessa oleville </li></ul><ul><li>Perustuu siihen, että luonnollinen ympäristö edistää sosiaalisia suhteita ja antaa tukea </li></ul><ul><li>Hyödyllinen mm ADHD-lapsille </li></ul>25.05.11 Kaisa Pajanen
 31. 32. Luonto auttaa työssä <ul><li>Ne, joilla ikkunasta avautuu näkymä, jossa puita, pensaita ym., suhtautuivat työhönsä merkittävästi innostuneemmin ja ajattelivat selkeämmin kuin ne, joilla ei </li></ul><ul><li>Luonto auttaa palautumaan ja parantaa keskittymiskykyä (myös lapsilla) </li></ul><ul><li>Kävely läheisessä luonnossa auttoi palautumaan tehokkaammin kuin kävely urbaanissa ympäristössä tai lehtien lukeminen&musiikin kuuntelu </li></ul><ul><li>Myös positiivisuus lisääntyi eniten </li></ul>25.05.11 Kaisa Pajanen
 32. 33. Maisema parantaa <ul><li>Tutkittu mm. vankeja ja sairaita, jotka eivät pääse ulos </li></ul><ul><li>Ne joilla luonnon maisema sairastavat vähemmän tai parantuvat nopeammin </li></ul>25.05.11 Kaisa Pajanen
 33. 34. Ecofobia <ul><li>Maapallon tuhoutumisen voimakas esille tuominen voi aiheuttaa torjunnan </li></ul><ul><li>” luonto on tuhoutumassa, en halua olla sen kanssa tekemisissä” </li></ul><ul><li>…… tärkeätä oman elinympäristön arvostuksen kasvattaminen </li></ul>25.05.11 Kaisa Pajanen
 34. 35. 25.05.11 Kaisa Pajanen ” Emme pysty arvostamaan jos emme pysty nimeämään”
 35. 36. Toi ainakin on rausku! <ul><li>Oman lähiympäristön luonnontuntemus heikkoa </li></ul><ul><li>Odotukset nähdä jotain suurta ja ihmeellistä voivat tuottaa pettymyksen </li></ul>25.05.11 Kaisa Pajanen
 36. 37. Kaupunkiluonnon arvostus lisääntynyt <ul><li>Kaupunkiluonto omalla tavallaan arvokasta, kaunista, kiehtovaa </li></ul><ul><li>Ja rikasta </li></ul>25.05.11 Kaisa Pajanen
 37. 38. Kiintyminen omaan ympäristöön tärkeätä <ul><li>” Kiintymys tulee kosketuksesta maahan ja nousee mutaisia saappaita pitkin sydämeen ” </li></ul>25.05.11 Kaisa Pajanen
 38. 39. Unohda täydellisyys <ul><li>Luontoa voi opiskella yhdessä lapsen kanssa </li></ul><ul><li>Lapsen silmin, paljon hauskempaa </li></ul><ul><li>Tärkeätä, että lapsella säilyy sisäsyntyinen kiinnostus </li></ul><ul><li>Aikuinen kannustaa ja on jakamassa kokemusta ja iloa </li></ul><ul><li>Tärkeätä, että aikuinen löytää oman innostuksensa, ilonsa, jännityksen, ihmeen </li></ul><ul><li>Anna lapsen johdattaa, käytä kaikkia aisteja! </li></ul>25.05.11 Kaisa Pajanen
 39. 40. Ympäristövastuulliseksi kasvaminen <ul><li>luonnontilainen luonto </li></ul><ul><li>vapaa leikki ja tutkiminen ”hands on” </li></ul><ul><li>retkeily, kalastus, ötököiden tutkiminen </li></ul><ul><li>unelmointi </li></ul><ul><li>ennen 11 v. </li></ul><ul><li>……… </li></ul><ul><li>… ...haaste kasvattajille …… vapaa, mutta merkityksellinen </li></ul>25.05.11 Kaisa Pajanen
 40. 41. Luonto lisää <ul><li>optimismia </li></ul><ul><li>luovuutta </li></ul><ul><li>itsenäisyyttä </li></ul><ul><li>itseluottamusta </li></ul><ul><li>keskittymiskykyä </li></ul><ul><li>yhteistyökykyä </li></ul><ul><li>hyväksyvyyttä </li></ul><ul><li>myötätuntoa </li></ul><ul><li>turvallisuuden tunnetta </li></ul><ul><li>ystävyyttä </li></ul>25.05.11 Kaisa Pajanen
 41. 42. Yhteenveto <ul><li>Pidetään saappaat mutaisina! </li></ul><ul><li>Ilo ja hämmästys keskiöön! </li></ul><ul><li>Kaupunkiluonto on ihana! </li></ul>25.05.11 Kaisa Pajanen

×