Successfully reported this slideshow.

Liisa Tyrväinen 11.3.2013: Mitä ovat luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset?

1

Share

1 of 18
1 of 18

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Liisa Tyrväinen 11.3.2013: Mitä ovat luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset?

 1. 1. Mitä ovat luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset? Liisa Tyrväinen, professori METLA SITRA 11.3.2013 Helsinki
 2. 2. Luonnon käytön terveyshyödyt • Kaupunkiympäristössä terveyshaittoja ovat mm. ilmansaasteisuus, melu ja liialliset visuaaliset ärsykkeet. • Stressiin liittyvät sairaudet, masennus, ylipaino, diabetes ym. kehittyneissä maissa yhä merkittävämpi yhteiskunnallinen ongelma. • Esteettiset ja turvalliset luontoalueet houkuttelevat ihmisiä ulkoilemaan, mikä edistää fyysistä terveyttä. • Etenkin luonnossa sijaitsevat mielipaikat toimivat kielteisten tuntemusten ja stressaantuneisuuden säätelykeinoina. (esim. Korpela ym. 2001).
 3. 3. Luontoympäristö taajama-alueilla? • Kaupunkisuunnittelun keskeinen tavoite tuottaa terveyttä edistäviä asumis- ja työympäristöjä • Kuinka paljon ja millaisia luontoalueita rakennetussa ympäristössä tulisi tarjota? Luontomatkailu terveydenedistäjänä? • Luonto osana suomalaista hyvinvointimatkailu –konseptia? (Suomen matkailustrategia 2015) • Miten luonnossa liikkuminen edistää terveyttä ja hyvinvointia? • Terveyshyödyt tavoite kansallispuistojen käytön kehittämisessä • IUCN:n ’Healthy Parks & Healthy people’ -toimintaohjelma
 4. 4. Miten luonto elvyttää? • elpyminen stressiä aiheuttavasta tilanteesta: fysiologinen, psyykkinen, sosiaalinen ja toiminnallinen palautuminen (Ulrich ym. 1991) • tarkkaavaisuuden elpyminen, palautuminen uupumuksesta, jonka pitkäaikainen keskittyminen aiheuttanut (Kaplan & Kaplan 1989) • stressaavan tai tarkkaavaisuutta vaativan tilanteen jälkeen elpyminen tehokkaampaa luonnonympäristöissä kuin kaupungissa • mm. luontokuvat odotushuoneissa, opiskelijat tentin jälkeen
 5. 5. Luonto ja ihmisten hyvinvointi (Suomen Akatemia, 2005-2007) Liisa, Tyrväinen, (Metla), Kalevi Korpela ja Matti Ylen (TaY, psykologian laitos), Harri Silvennoinen, JoY, metsätiet. tdk Aineisto: • Postikysely syksyllä 2005 • 3 000 henkilön satunnaisotos Helsingistä ja Tampereelta (15-75–vuotiaat) • Vastausprosentti 42,6 (1 273 vastausta) Kyselyssä kartoitettiin: • Asuinympäristöön, luontoon ja kaupungin viheralueisiin liittyviä toiveita ja odotuksia • Viheralueiden käytön vaikutusta hyvinvointiin ja terveyteen • Kaupunkilaisten luontosuhdetta
 6. 6. Koettu terveys • Luonnossa oleskelu vaikuttaa myönteisesti kokonaismielialaan lisäämällä positiivisia ja vähentämällä negatiivisia tuntemuksia. • Mieliala paranee niin vapaa-aikaan kuin Kuva: Harri Silvennoinen opiskeluun sekä työhön liittyvän luonnonkäytön kasvaessa. • Selvä vaikutus saadaan kun lähiviheralueita käytetään vuositasolla yli 5 h/kk tai kun kaupungin ulkopuolisilla luontokohteilla vieraillaan keskimäärin 2-3 krt/kk.
 7. 7. Luonnon käytön vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin Tuntemukset Ahdistunut Voimakaasti väsynyt Stressaantunut Ärtynyt Energinen heti aamusta Keskittynyt ja innostunut 0 1 2 3 4 5 6 Ei koskaan Erittäin usein (päivittäin)
 8. 8. Luonnon vaikutus terveyteen • syljestä mitatun "stressihormonin" (kortisoli) määrä oli pienempi metsässä oleskelleilla kuin kaupungissa oleskelleilla (Park ym. 2007, Tsunetsugu ym. 2007) • myönteiset fysiologiset muutokset: verenpaineen ja pulssin lasku, lihas- jännityksen väheneminen, parasympaattisen hermoston toimininnan lisääntyminen.
 9. 9. Viheralueiden stressiä vähentävät ominaisuudet Suomen Akatemia ja Japan Society for the Promotion of Science Tutkimusryhmä: METLA, Prof. Liisa Tyrväinen, tutkijat Ann Ojala ja Eeva Karjalainen, THL, Ympäristöepidemiologian yksikkö ( Timo Lanki & Taina Siponen) ja Tampereen yliopisto (Prof. Kalevi Korpela) Forestry and Forest Products Research Institute, Japan, Dr. Takahide Kagawa, in co- operation with Nippon Medical School (Dr. MD Qing Li) and Chiba University (Dr. Yoshifumi Miyazaki) Tutkimustavoitteet: • Lisätä tietoa eri viherympäristötyyppien hyvinvointivaikutuksista (stressin väheneminen). • Integroida fysiologiset ja psykologiset tutkimusmenetelmät • Kehittää tulosten sovellusmahdollisuuksia yhdessä eri sidosryhmien kanssa.
 10. 10. Stress reducing effects of Nature ja Greenhealth hankkeet (rahoitus SA)
 11. 11. Kenttäkokeiden järjestely • Japanissa ja Suomessa; koehenkilöt oleskelevat ja kävelevät erilaisissa kaupunkiympäristöissä • Stressitilan fysiologisina mittoina verenpaine, syke ja sykevaihtelu, syljen kortisoli • Psykologisina mittareina mm. ympäristön elvyttävyys (Restoration Outcome Scale, ROS) , elinvoimaisuuden tunne (Subjective Vitality Scale, SVS), ja mieliala (positive and negative affect scale PANAS) • Mitataan myös melu ja ilmansaasteet Tutkimusympäristöt, Helsinki:  Kaupunkipuisto (Alppipuisto)  Kaupunkimetsä (Keskuspuisto)  Kaupungin keskusta (Arkadiankatu) 12.3.2013 11
 12. 12. Tutkimusympäristö Keskuspuisto 12
 13. 13. Ydinkeskustan tutkimusympäristö 13
 14. 14. Terveyttä edistävät luontoympäristöt tulevaisuuden asuinympäristöissä (GreenHealth) tavoitteet 1) viheralueiden tarjonnan vaikutuksesta asukkaiden terveyteen (GIS data, kyselydata Helsinki ja Kuopio), 2) viheralueiden määrän, laadun ja käytön vaikutuksista asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin 3) lyhytaikaisten viheralueilla käyntien fysiologisia ja psykologisia vaikutuksista 4) tulosten soveltamismahdollisuudesta yhdessä kaupunkisuunnittelijoiden ja viheralueiden hoidon ammattilaisten kanssa.
 15. 15. LYHYT VOIMAPOLKU 4,4 km PITKÄ VOIMAPOLKU 6,6 km Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan unionin Euroopan aluekehitysrahasto. Ensimmäinen hyvinvointia edistävä Hengitä muutaman kerran rauhallisesti sisään ja ulos. Anna teemapolku hartioittesi rentoutua. Havainnoi maiseman laadun Ikaalisten Kylpylään on valmistunut muutosta ja kuulostele äänien Suomen ensimmäinen hyvinvointia muutosta verrattuna tähän edistävä teemaympäristö. asti kulkemaasi reittiin. Katsele ympärillesi ja anna katseesi Voimapolulle on sijoitettu metsän ja hakeutua itsestään johonkin ympäristön kokemiseen ja miellyttävään kohtaan maassa, havainnoimiseen liittyviä harjoite- tai metsässä tai taivaalla. Unohdu informaatiotauluja, jotka perustuvat katselemaan ympärillesi ja anna metsien hyvinvointivaikutuksia itsesi lumoutua. Jatka rauhallista käsittelevään tutkimustietoon. hengittämistä.
 16. 16. Voimapolku • Suurin osa (74%) Voimapolulla vierailleista oli melko tai erittäin tyytyväisiä polkuun. • Valtaosa vastaajista (88%) oli vähintään kohta- laisen halukas tulemaan Voimapolulle uudestaan. • Lähes kaikki (90%) olivat valmiita suosittelemaan sitä tuttavalleen varsinkin stressistä palautumiseen ja mielialan kohentamiseen esimerkiksi raskaan työpäivän jälkeen tai lomalla. Photo: Katja Viitala/Metla Vattulainen, K., Sarjala, T., Savonen, E-M. & Korpela, K. (2011). Restorative periences from forest: Questionnaire study about forest train. Working Papers of the Finnish Forest Research Institute, 204. http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp204.htm
 17. 17. Seuraavia askeleita • Tieteellisen tietopohjan vahvistaminen luonnon virkistyskäytön hyvinvointivaikutuksista. • Monialaisen yhteistyön vahvistaminen (ympäristötieteet, ympäristöpsykologia ja -terveys ym.) • Tuloksien hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa ja terveyden edistämistyössä • Terveyshyötyjen taloudellinen arvottaminen (laskentamallin kehittely) • Luonnon terveyshyötyjen tuotteistaminen
 18. 18. Kiitokset! http://www.metla.fi/ohjelma/hyv/index.htm

×