SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
Mitä ovat luonnon terveys- ja
 hyvinvointivaikutukset?

    Liisa Tyrväinen, professori
         METLA

    SITRA 11.3.2013 Helsinki
Luonnon käytön terveyshyödyt
• Kaupunkiympäristössä terveyshaittoja ovat mm.
 ilmansaasteisuus, melu ja liialliset visuaaliset ärsykkeet.
• Stressiin liittyvät sairaudet, masennus, ylipaino,
 diabetes ym. kehittyneissä maissa yhä merkittävämpi
 yhteiskunnallinen ongelma.
• Esteettiset ja turvalliset luontoalueet houkuttelevat
 ihmisiä ulkoilemaan, mikä edistää fyysistä terveyttä.
• Etenkin luonnossa sijaitsevat mielipaikat toimivat
 kielteisten tuntemusten ja stressaantuneisuuden
 säätelykeinoina. (esim. Korpela ym. 2001).
Luontoympäristö taajama-alueilla?
• Kaupunkisuunnittelun keskeinen tavoite tuottaa terveyttä edistäviä
  asumis- ja työympäristöjä
• Kuinka paljon ja millaisia luontoalueita rakennetussa ympäristössä
  tulisi tarjota?


Luontomatkailu terveydenedistäjänä?

• Luonto osana suomalaista hyvinvointimatkailu –konseptia?
 (Suomen matkailustrategia 2015)

• Miten luonnossa liikkuminen edistää terveyttä ja hyvinvointia?

• Terveyshyödyt tavoite kansallispuistojen käytön kehittämisessä

• IUCN:n ’Healthy Parks & Healthy people’ -toimintaohjelma
Miten luonto elvyttää?
• elpyminen stressiä aiheuttavasta
 tilanteesta: fysiologinen, psyykkinen,
 sosiaalinen ja toiminnallinen
 palautuminen (Ulrich ym. 1991)
• tarkkaavaisuuden elpyminen,
 palautuminen uupumuksesta, jonka
 pitkäaikainen keskittyminen aiheuttanut
 (Kaplan & Kaplan 1989)
• stressaavan tai tarkkaavaisuutta vaativan
 tilanteen jälkeen elpyminen
 tehokkaampaa luonnonympäristöissä kuin
 kaupungissa
• mm. luontokuvat odotushuoneissa,
 opiskelijat tentin jälkeen
Luonto ja ihmisten hyvinvointi (Suomen Akatemia, 2005-2007)
        Liisa, Tyrväinen, (Metla), Kalevi Korpela ja Matti Ylen
     (TaY, psykologian laitos), Harri Silvennoinen, JoY, metsätiet. tdk



 Aineisto:
 • Postikysely syksyllä 2005
 • 3 000 henkilön satunnaisotos Helsingistä ja Tampereelta
 (15-75–vuotiaat)
 • Vastausprosentti 42,6 (1 273 vastausta)

 Kyselyssä kartoitettiin:
 • Asuinympäristöön, luontoon ja kaupungin viheralueisiin liittyviä
 toiveita ja odotuksia
 • Viheralueiden käytön vaikutusta hyvinvointiin ja terveyteen
 • Kaupunkilaisten luontosuhdetta
Koettu terveys



               • Luonnossa oleskelu vaikuttaa myönteisesti
                kokonaismielialaan lisäämällä positiivisia ja
                vähentämällä negatiivisia tuntemuksia.

               • Mieliala paranee niin vapaa-aikaan kuin
Kuva: Harri Silvennoinen
                opiskeluun sekä työhön liittyvän luonnonkäytön
                kasvaessa.

               • Selvä vaikutus saadaan kun lähiviheralueita
                käytetään vuositasolla yli 5 h/kk tai kun
                kaupungin ulkopuolisilla luontokohteilla
                vieraillaan keskimäärin 2-3 krt/kk.
Luonnon käytön vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin

                     Tuntemukset

         Ahdistunut

    Voimakaasti väsynyt

       Stressaantunut

           Ärtynyt



   Energinen heti aamusta

   Keskittynyt ja innostunut

                 0    1   2   3  4  5       6
              Ei koskaan               Erittäin usein
                                  (päivittäin)
Luonnon vaikutus terveyteen
• syljestä mitatun
 "stressihormonin" (kortisoli)
 määrä oli pienempi
 metsässä oleskelleilla kuin
 kaupungissa oleskelleilla
 (Park ym. 2007, Tsunetsugu
 ym. 2007)
• myönteiset fysiologiset
 muutokset: verenpaineen ja
 pulssin lasku, lihas-
 jännityksen väheneminen,
 parasympaattisen
 hermoston toimininnan
 lisääntyminen.
Viheralueiden stressiä vähentävät ominaisuudet
Suomen Akatemia ja Japan Society for the Promotion of Science
Tutkimusryhmä:
METLA, Prof. Liisa Tyrväinen, tutkijat Ann Ojala ja Eeva Karjalainen,
THL, Ympäristöepidemiologian yksikkö ( Timo Lanki & Taina Siponen) ja
Tampereen yliopisto (Prof. Kalevi Korpela)

Forestry and Forest Products Research Institute, Japan, Dr. Takahide Kagawa, in co-
  operation with Nippon Medical School (Dr. MD Qing Li) and Chiba University (Dr.
  Yoshifumi Miyazaki)
Tutkimustavoitteet:
• Lisätä tietoa eri viherympäristötyyppien hyvinvointivaikutuksista (stressin
  väheneminen).
• Integroida fysiologiset ja psykologiset tutkimusmenetelmät
• Kehittää tulosten sovellusmahdollisuuksia yhdessä eri sidosryhmien
  kanssa.
Stress reducing effects of Nature
ja Greenhealth hankkeet (rahoitus SA)
Kenttäkokeiden järjestely
• Japanissa ja Suomessa; koehenkilöt oleskelevat ja kävelevät
 erilaisissa kaupunkiympäristöissä
• Stressitilan fysiologisina mittoina verenpaine, syke ja
 sykevaihtelu, syljen kortisoli
• Psykologisina mittareina mm. ympäristön elvyttävyys
 (Restoration Outcome Scale, ROS) , elinvoimaisuuden tunne
 (Subjective Vitality Scale, SVS), ja mieliala (positive and
 negative affect scale PANAS)
• Mitataan myös melu ja ilmansaasteet


  Tutkimusympäristöt, Helsinki:
     Kaupunkipuisto (Alppipuisto)
     Kaupunkimetsä (Keskuspuisto)
     Kaupungin keskusta (Arkadiankatu)

               12.3.2013           11
Tutkimusympäristö Keskuspuisto




                 12
Ydinkeskustan tutkimusympäristö




                 13
Terveyttä edistävät luontoympäristöt tulevaisuuden
  asuinympäristöissä (GreenHealth) tavoitteet

1) viheralueiden tarjonnan vaikutuksesta asukkaiden
  terveyteen (GIS data, kyselydata Helsinki ja Kuopio),

2) viheralueiden määrän, laadun ja käytön vaikutuksista
  asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin

3) lyhytaikaisten viheralueilla käyntien fysiologisia ja
  psykologisia vaikutuksista

4) tulosten soveltamismahdollisuudesta yhdessä
  kaupunkisuunnittelijoiden ja viheralueiden hoidon
  ammattilaisten kanssa.
LYHYT VOIMAPOLKU 4,4 km
PITKÄ VOIMAPOLKU 6,6 km
                                   Hankkeen rahoittajana toimii
                                   Euroopan unionin Euroopan
                                   aluekehitysrahasto.
      Ensimmäinen
    hyvinvointia edistävä       Hengitä muutaman kerran
                     rauhallisesti sisään ja ulos. Anna
      teemapolku          hartioittesi rentoutua.
                     Havainnoi maiseman laadun
Ikaalisten Kylpylään on valmistunut    muutosta ja kuulostele äänien
Suomen ensimmäinen hyvinvointia      muutosta verrattuna tähän
edistävä teemaympäristö.         asti kulkemaasi reittiin. Katsele
                     ympärillesi ja anna katseesi
Voimapolulle on sijoitettu metsän ja
                     hakeutua itsestään johonkin
ympäristön kokemiseen ja         miellyttävään kohtaan maassa,
havainnoimiseen liittyviä harjoite- tai  metsässä tai taivaalla. Unohdu
informaatiotauluja, jotka perustuvat   katselemaan ympärillesi ja anna
metsien hyvinvointivaikutuksia      itsesi lumoutua. Jatka rauhallista
käsittelevään tutkimustietoon.      hengittämistä.
Voimapolku
• Suurin osa (74%) Voimapolulla vierailleista oli melko tai erittäin tyytyväisiä
 polkuun.

• Valtaosa vastaajista (88%) oli vähintään kohta-
 laisen halukas tulemaan Voimapolulle uudestaan.

• Lähes kaikki (90%) olivat valmiita suosittelemaan
 sitä tuttavalleen varsinkin stressistä
 palautumiseen ja mielialan kohentamiseen
 esimerkiksi raskaan työpäivän jälkeen tai lomalla.

                                                               Photo: Katja Viitala/Metla




Vattulainen, K., Sarjala, T., Savonen, E-M. & Korpela, K. (2011). Restorative periences from forest: Questionnaire study about forest train. Working
   Papers of the Finnish Forest Research Institute, 204. http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp204.htm
Seuraavia askeleita
• Tieteellisen tietopohjan vahvistaminen luonnon virkistyskäytön
 hyvinvointivaikutuksista.

•  Monialaisen yhteistyön vahvistaminen (ympäristötieteet,
  ympäristöpsykologia ja -terveys ym.)

• Tuloksien hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa ja terveyden
 edistämistyössä

• Terveyshyötyjen taloudellinen arvottaminen (laskentamallin
 kehittely)

• Luonnon terveyshyötyjen tuotteistaminen
Kiitokset!
http://www.metla.fi/ohjelma/hyv/index.htm

More Related Content

What's hot

Календарно-тематичне планування - Математика для 2 класу за Н.П. Листопад (І ...
Календарно-тематичне планування - Математика для 2 класу за Н.П. Листопад (І ...Календарно-тематичне планування - Математика для 2 класу за Н.П. Листопад (І ...
Календарно-тематичне планування - Математика для 2 класу за Н.П. Листопад (І ...VsimPPT
 
2 klas-ukrmova-naumchuk-2019-2
2 klas-ukrmova-naumchuk-2019-22 klas-ukrmova-naumchuk-2019-2
2 klas-ukrmova-naumchuk-2019-2cgf gfgfg
 
математичний диктант. 3 клас
математичний диктант. 3 класматематичний диктант. 3 клас
математичний диктант. 3 класliliya_navidminno
 
Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки
Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звукиЗвуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки
Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звукиsvetlanacushko
 
Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі
Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школіІнформаційно-комунікаційні технології в початковій школі
Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школіJulia Kryvenko
 
З досвіду роботи вчителя фізики
З досвіду роботи вчителя фізикиЗ досвіду роботи вчителя фізики
З досвіду роботи вчителя фізикиshkolamultimedia
 
Портфоліо вихователя ГПД Осадчук Н.М.
Портфоліо вихователя ГПД Осадчук Н.М.Портфоліо вихователя ГПД Осадчук Н.М.
Портфоліо вихователя ГПД Осадчук Н.М.vinohodov
 
використання ігрових технологій на уроках інформатики
використання ігрових технологій на уроках інформатикивикористання ігрових технологій на уроках інформатики
використання ігрових технологій на уроках інформатикиValeriy1979
 
презентація до атестації 2017
презентація до атестації 2017презентація до атестації 2017
презентація до атестації 2017semyurihor
 
портфоліо вихователя дошкільної групи Куліш Т.М.
портфоліо вихователя дошкільної групи Куліш Т.М.портфоліо вихователя дошкільної групи Куліш Т.М.
портфоліо вихователя дошкільної групи Куліш Т.М.valya1969
 
З досвіду роботи вчителя фізики Добряк Людмили Василівни
З досвіду роботи вчителя фізики Добряк Людмили ВасилівниЗ досвіду роботи вчителя фізики Добряк Людмили Василівни
З досвіду роботи вчителя фізики Добряк Людмили ВасилівниЛюдмила Добряк
 
презентація уроку математики у 1 класі
презентація уроку математики у 1 класіпрезентація уроку математики у 1 класі
презентація уроку математики у 1 класіVictor Vizir
 

What's hot (20)

Календарно-тематичне планування - Математика для 2 класу за Н.П. Листопад (І ...
Календарно-тематичне планування - Математика для 2 класу за Н.П. Листопад (І ...Календарно-тематичне планування - Математика для 2 класу за Н.П. Листопад (І ...
Календарно-тематичне планування - Математика для 2 класу за Н.П. Листопад (І ...
 
2 klas-ukrmova-naumchuk-2019-2
2 klas-ukrmova-naumchuk-2019-22 klas-ukrmova-naumchuk-2019-2
2 klas-ukrmova-naumchuk-2019-2
 
рухливі ігри
рухливі ігрирухливі ігри
рухливі ігри
 
приголосні тверді і м’які
приголосні тверді і м’якіприголосні тверді і м’які
приголосні тверді і м’які
 
Tehnici de programare
Tehnici de programareTehnici de programare
Tehnici de programare
 
математичний диктант. 3 клас
математичний диктант. 3 класматематичний диктант. 3 клас
математичний диктант. 3 клас
 
Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки
Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звукиЗвуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки
Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки
 
Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі
Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школіІнформаційно-комунікаційні технології в початковій школі
Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі
 
1kl pidr listopad_matematika-min
1kl pidr listopad_matematika-min 1kl pidr listopad_matematika-min
1kl pidr listopad_matematika-min
 
З досвіду роботи вчителя фізики
З досвіду роботи вчителя фізикиЗ досвіду роботи вчителя фізики
З досвіду роботи вчителя фізики
 
Портфоліо вихователя ГПД Осадчук Н.М.
Портфоліо вихователя ГПД Осадчук Н.М.Портфоліо вихователя ГПД Осадчук Н.М.
Портфоліо вихователя ГПД Осадчук Н.М.
 
урок 3. займенники 3 особи
урок 3. займенники 3 особиурок 3. займенники 3 особи
урок 3. займенники 3 особи
 
використання ігрових технологій на уроках інформатики
використання ігрових технологій на уроках інформатикивикористання ігрових технологій на уроках інформатики
використання ігрових технологій на уроках інформатики
 
презентація до атестації 2017
презентація до атестації 2017презентація до атестації 2017
презентація до атестації 2017
 
закони для учнів
закони для учнівзакони для учнів
закони для учнів
 
проект символи УкраIни
проект символи УкраIнипроект символи УкраIни
проект символи УкраIни
 
портфоліо вихователя дошкільної групи Куліш Т.М.
портфоліо вихователя дошкільної групи Куліш Т.М.портфоліо вихователя дошкільної групи Куліш Т.М.
портфоліо вихователя дошкільної групи Куліш Т.М.
 
Весна
ВеснаВесна
Весна
 
З досвіду роботи вчителя фізики Добряк Людмили Василівни
З досвіду роботи вчителя фізики Добряк Людмили ВасилівниЗ досвіду роботи вчителя фізики Добряк Людмили Василівни
З досвіду роботи вчителя фізики Добряк Людмили Василівни
 
презентація уроку математики у 1 класі
презентація уроку математики у 1 класіпрезентація уроку математики у 1 класі
презентація уроку математики у 1 класі
 

Similar to Liisa Tyrväinen 11.3.2013: Mitä ovat luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset?

Kansallinen metsäohjelma (työpaja 6.5.2011, Raija Laukkanen)
Kansallinen metsäohjelma (työpaja 6.5.2011, Raija Laukkanen)Kansallinen metsäohjelma (työpaja 6.5.2011, Raija Laukkanen)
Kansallinen metsäohjelma (työpaja 6.5.2011, Raija Laukkanen)suomenlatu
 
Luonto- ja hyvinvointisektori biotaloudessa
Luonto- ja hyvinvointisektori biotaloudessaLuonto- ja hyvinvointisektori biotaloudessa
Luonto- ja hyvinvointisektori biotaloudessaLinnunmaa Oy
 
Liisa Tyrväinen YLA-juhlaseminaari 5.10.2018
Liisa Tyrväinen YLA-juhlaseminaari 5.10.2018Liisa Tyrväinen YLA-juhlaseminaari 5.10.2018
Liisa Tyrväinen YLA-juhlaseminaari 5.10.2018Espoon ympäristökeskus
 
Liisa Tyrväinen 13.6.2013: Luonto terveyden ja hyvinvoinnin lähteenä
Liisa Tyrväinen 13.6.2013: Luonto terveyden ja hyvinvoinnin lähteenäLiisa Tyrväinen 13.6.2013: Luonto terveyden ja hyvinvoinnin lähteenä
Liisa Tyrväinen 13.6.2013: Luonto terveyden ja hyvinvoinnin lähteenäSitra / Hyvinvointi
 
Jokamiehenoikeudet -seminaari: Mennään eika meinata_03122013
Jokamiehenoikeudet -seminaari: Mennään eika meinata_03122013Jokamiehenoikeudet -seminaari: Mennään eika meinata_03122013
Jokamiehenoikeudet -seminaari: Mennään eika meinata_03122013Suomen Latu ry
 
Raija Laukkanen 26.4.2013: Luontoliikunta ja terveys
Raija Laukkanen 26.4.2013: Luontoliikunta ja terveysRaija Laukkanen 26.4.2013: Luontoliikunta ja terveys
Raija Laukkanen 26.4.2013: Luontoliikunta ja terveysSitra / Hyvinvointi
 
Tuomo Salovuori 26.4.2013: Elvyttävät ympäristöt hyvinvoinnin lähteenä
Tuomo Salovuori 26.4.2013: Elvyttävät ympäristöt hyvinvoinnin lähteenäTuomo Salovuori 26.4.2013: Elvyttävät ympäristöt hyvinvoinnin lähteenä
Tuomo Salovuori 26.4.2013: Elvyttävät ympäristöt hyvinvoinnin lähteenäSitra / Hyvinvointi
 
Hyvinvointia luontointerventioista/Kirsi Salonen
Hyvinvointia luontointerventioista/Kirsi SalonenHyvinvointia luontointerventioista/Kirsi Salonen
Hyvinvointia luontointerventioista/Kirsi SalonenTHL
 
Luontoliikunnan terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Annika Taulaniemi
Luontoliikunnan terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Annika TaulaniemiLuontoliikunnan terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Annika Taulaniemi
Luontoliikunnan terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Annika TaulaniemiUKK-instituutti
 
20.9.2017 Liikunta palautuminen ja työkyky webinaaridiat
20.9.2017 Liikunta palautuminen ja työkyky webinaaridiat 20.9.2017 Liikunta palautuminen ja työkyky webinaaridiat
20.9.2017 Liikunta palautuminen ja työkyky webinaaridiat Työterveyslaitos
 
Tomi Mäki-Opas: Lähiympäristön merkitys liikkumiselle
Tomi Mäki-Opas: Lähiympäristön merkitys liikkumiselleTomi Mäki-Opas: Lähiympäristön merkitys liikkumiselle
Tomi Mäki-Opas: Lähiympäristön merkitys liikkumiselleTHL
 
Kutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versio
Kutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versioKutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versio
Kutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versioTHL
 
Eläinavusteinen työskentely ja kestävä hyvinvointi/Harriet Rabb
Eläinavusteinen työskentely ja kestävä hyvinvointi/Harriet RabbEläinavusteinen työskentely ja kestävä hyvinvointi/Harriet Rabb
Eläinavusteinen työskentely ja kestävä hyvinvointi/Harriet RabbTHL
 
Green Care - toiminnan lisäarvo ja mahdollisuudet järjestötyössä
Green Care - toiminnan lisäarvo ja mahdollisuudet järjestötyössäGreen Care - toiminnan lisäarvo ja mahdollisuudet järjestötyössä
Green Care - toiminnan lisäarvo ja mahdollisuudet järjestötyössäMS SOSTE
 
Tieto lisää tuskaa, ymmärrys ei: Mittaaminen, itseinterventiot ja biohakkeroi...
Tieto lisää tuskaa, ymmärrys ei: Mittaaminen, itseinterventiot ja biohakkeroi...Tieto lisää tuskaa, ymmärrys ei: Mittaaminen, itseinterventiot ja biohakkeroi...
Tieto lisää tuskaa, ymmärrys ei: Mittaaminen, itseinterventiot ja biohakkeroi...Olli Sovijärvi
 
Elvyttävät ympäristöt hyvinvoinnin lähteenä/Tuomo Salovuori
Elvyttävät ympäristöt hyvinvoinnin lähteenä/Tuomo SalovuoriElvyttävät ympäristöt hyvinvoinnin lähteenä/Tuomo Salovuori
Elvyttävät ympäristöt hyvinvoinnin lähteenä/Tuomo SalovuoriTHL
 
Oman energian johtaminen
Oman energian johtaminenOman energian johtaminen
Oman energian johtaminenTimo Hyväri
 
Nenonen Elvyttävä työtila
Nenonen Elvyttävä työtilaNenonen Elvyttävä työtila
Nenonen Elvyttävä työtilaTyöterveyslaitos
 

Similar to Liisa Tyrväinen 11.3.2013: Mitä ovat luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset? (20)

Kansallinen metsäohjelma (työpaja 6.5.2011, Raija Laukkanen)
Kansallinen metsäohjelma (työpaja 6.5.2011, Raija Laukkanen)Kansallinen metsäohjelma (työpaja 6.5.2011, Raija Laukkanen)
Kansallinen metsäohjelma (työpaja 6.5.2011, Raija Laukkanen)
 
Luonto- ja hyvinvointisektori biotaloudessa
Luonto- ja hyvinvointisektori biotaloudessaLuonto- ja hyvinvointisektori biotaloudessa
Luonto- ja hyvinvointisektori biotaloudessa
 
Liisa Tyrväinen YLA-juhlaseminaari 5.10.2018
Liisa Tyrväinen YLA-juhlaseminaari 5.10.2018Liisa Tyrväinen YLA-juhlaseminaari 5.10.2018
Liisa Tyrväinen YLA-juhlaseminaari 5.10.2018
 
Liisa Tyrväinen 13.6.2013: Luonto terveyden ja hyvinvoinnin lähteenä
Liisa Tyrväinen 13.6.2013: Luonto terveyden ja hyvinvoinnin lähteenäLiisa Tyrväinen 13.6.2013: Luonto terveyden ja hyvinvoinnin lähteenä
Liisa Tyrväinen 13.6.2013: Luonto terveyden ja hyvinvoinnin lähteenä
 
Jokamiehenoikeudet -seminaari: Mennään eika meinata_03122013
Jokamiehenoikeudet -seminaari: Mennään eika meinata_03122013Jokamiehenoikeudet -seminaari: Mennään eika meinata_03122013
Jokamiehenoikeudet -seminaari: Mennään eika meinata_03122013
 
Raija Laukkanen 26.4.2013: Luontoliikunta ja terveys
Raija Laukkanen 26.4.2013: Luontoliikunta ja terveysRaija Laukkanen 26.4.2013: Luontoliikunta ja terveys
Raija Laukkanen 26.4.2013: Luontoliikunta ja terveys
 
Hyvinvointia ja aluetaloudellisia vaikutuksia valtion mailta, Mikko Rautiaine...
Hyvinvointia ja aluetaloudellisia vaikutuksia valtion mailta, Mikko Rautiaine...Hyvinvointia ja aluetaloudellisia vaikutuksia valtion mailta, Mikko Rautiaine...
Hyvinvointia ja aluetaloudellisia vaikutuksia valtion mailta, Mikko Rautiaine...
 
Tuomo Salovuori 26.4.2013: Elvyttävät ympäristöt hyvinvoinnin lähteenä
Tuomo Salovuori 26.4.2013: Elvyttävät ympäristöt hyvinvoinnin lähteenäTuomo Salovuori 26.4.2013: Elvyttävät ympäristöt hyvinvoinnin lähteenä
Tuomo Salovuori 26.4.2013: Elvyttävät ympäristöt hyvinvoinnin lähteenä
 
Hyvinvointia luontointerventioista/Kirsi Salonen
Hyvinvointia luontointerventioista/Kirsi SalonenHyvinvointia luontointerventioista/Kirsi Salonen
Hyvinvointia luontointerventioista/Kirsi Salonen
 
Luontoliikunnan terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Annika Taulaniemi
Luontoliikunnan terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Annika TaulaniemiLuontoliikunnan terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Annika Taulaniemi
Luontoliikunnan terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Annika Taulaniemi
 
20.9.2017 Liikunta palautuminen ja työkyky webinaaridiat
20.9.2017 Liikunta palautuminen ja työkyky webinaaridiat 20.9.2017 Liikunta palautuminen ja työkyky webinaaridiat
20.9.2017 Liikunta palautuminen ja työkyky webinaaridiat
 
Kohorttien kertomaa
Kohorttien kertomaaKohorttien kertomaa
Kohorttien kertomaa
 
Tomi Mäki-Opas: Lähiympäristön merkitys liikkumiselle
Tomi Mäki-Opas: Lähiympäristön merkitys liikkumiselleTomi Mäki-Opas: Lähiympäristön merkitys liikkumiselle
Tomi Mäki-Opas: Lähiympäristön merkitys liikkumiselle
 
Kutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versio
Kutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versioKutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versio
Kutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versio
 
Eläinavusteinen työskentely ja kestävä hyvinvointi/Harriet Rabb
Eläinavusteinen työskentely ja kestävä hyvinvointi/Harriet RabbEläinavusteinen työskentely ja kestävä hyvinvointi/Harriet Rabb
Eläinavusteinen työskentely ja kestävä hyvinvointi/Harriet Rabb
 
Green Care - toiminnan lisäarvo ja mahdollisuudet järjestötyössä
Green Care - toiminnan lisäarvo ja mahdollisuudet järjestötyössäGreen Care - toiminnan lisäarvo ja mahdollisuudet järjestötyössä
Green Care - toiminnan lisäarvo ja mahdollisuudet järjestötyössä
 
Tieto lisää tuskaa, ymmärrys ei: Mittaaminen, itseinterventiot ja biohakkeroi...
Tieto lisää tuskaa, ymmärrys ei: Mittaaminen, itseinterventiot ja biohakkeroi...Tieto lisää tuskaa, ymmärrys ei: Mittaaminen, itseinterventiot ja biohakkeroi...
Tieto lisää tuskaa, ymmärrys ei: Mittaaminen, itseinterventiot ja biohakkeroi...
 
Elvyttävät ympäristöt hyvinvoinnin lähteenä/Tuomo Salovuori
Elvyttävät ympäristöt hyvinvoinnin lähteenä/Tuomo SalovuoriElvyttävät ympäristöt hyvinvoinnin lähteenä/Tuomo Salovuori
Elvyttävät ympäristöt hyvinvoinnin lähteenä/Tuomo Salovuori
 
Oman energian johtaminen
Oman energian johtaminenOman energian johtaminen
Oman energian johtaminen
 
Nenonen Elvyttävä työtila
Nenonen Elvyttävä työtilaNenonen Elvyttävä työtila
Nenonen Elvyttävä työtila
 

More from Sitra / Hyvinvointi

Gaia-X and how to accelerate growth – pathway to EU funding webinar 10 March ...
Gaia-X and how to accelerate growth – pathway to EU funding webinar 10 March ...Gaia-X and how to accelerate growth – pathway to EU funding webinar 10 March ...
Gaia-X and how to accelerate growth – pathway to EU funding webinar 10 March ...Sitra / Hyvinvointi
 
Gaia-X Finland – Learning and Sharing Experiences 8.12.2021
Gaia-X Finland – Learning and Sharing Experiences 8.12.2021Gaia-X Finland – Learning and Sharing Experiences 8.12.2021
Gaia-X Finland – Learning and Sharing Experiences 8.12.2021Sitra / Hyvinvointi
 
Gaia-X for Finland – Hub launch 17 June 2021
Gaia-X for Finland – Hub launch 17 June 2021Gaia-X for Finland – Hub launch 17 June 2021
Gaia-X for Finland – Hub launch 17 June 2021Sitra / Hyvinvointi
 
Pirkka frosti dli ihan testbed rise of the pilots 25.3.2021 print
Pirkka frosti dli ihan testbed rise of the pilots 25.3.2021 printPirkka frosti dli ihan testbed rise of the pilots 25.3.2021 print
Pirkka frosti dli ihan testbed rise of the pilots 25.3.2021 printSitra / Hyvinvointi
 
Sitra seb 20210325_harri rantanen
Sitra seb 20210325_harri rantanenSitra seb 20210325_harri rantanen
Sitra seb 20210325_harri rantanenSitra / Hyvinvointi
 
Sitra rise of the pilots janne enberg
Sitra rise of the pilots janne enbergSitra rise of the pilots janne enberg
Sitra rise of the pilots janne enbergSitra / Hyvinvointi
 
Rise of the pilots 25032021 jaana sinipuro
Rise of the pilots 25032021 jaana sinipuroRise of the pilots 25032021 jaana sinipuro
Rise of the pilots 25032021 jaana sinipuroSitra / Hyvinvointi
 
Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021
Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021
Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021Sitra / Hyvinvointi
 
Building blocks for fair digital society
Building blocks for fair digital societyBuilding blocks for fair digital society
Building blocks for fair digital societySitra / Hyvinvointi
 
Europe rules – making the fair data economy flourish
Europe rules – making the fair data economy flourishEurope rules – making the fair data economy flourish
Europe rules – making the fair data economy flourishSitra / Hyvinvointi
 
04022021 Miapetra Kumpula-Natri: A Human-centric Data strategy and sustainabl...
04022021 Miapetra Kumpula-Natri: A Human-centric Data strategy and sustainabl...04022021 Miapetra Kumpula-Natri: A Human-centric Data strategy and sustainabl...
04022021 Miapetra Kumpula-Natri: A Human-centric Data strategy and sustainabl...Sitra / Hyvinvointi
 
Yksilön oikeudet, yrityksen toiminta ja reilu datatalous -kehittämistyöpaja 1...
Yksilön oikeudet, yrityksen toiminta ja reilu datatalous -kehittämistyöpaja 1...Yksilön oikeudet, yrityksen toiminta ja reilu datatalous -kehittämistyöpaja 1...
Yksilön oikeudet, yrityksen toiminta ja reilu datatalous -kehittämistyöpaja 1...Sitra / Hyvinvointi
 
Trusted! Quest for data-driven and fair health solutions
Trusted! Quest for data-driven and fair health solutions Trusted! Quest for data-driven and fair health solutions
Trusted! Quest for data-driven and fair health solutions Sitra / Hyvinvointi
 
GAIA-X – Lupauksista kohti konkretiaa
GAIA-X – Lupauksista kohti konkretiaaGAIA-X – Lupauksista kohti konkretiaa
GAIA-X – Lupauksista kohti konkretiaaSitra / Hyvinvointi
 
Notes sensotrend sustainable use-of-data
Notes sensotrend sustainable use-of-dataNotes sensotrend sustainable use-of-data
Notes sensotrend sustainable use-of-dataSitra / Hyvinvointi
 
2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nyman
2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nyman2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nyman
2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nymanSitra / Hyvinvointi
 

More from Sitra / Hyvinvointi (20)

Gaia-X and how to accelerate growth – pathway to EU funding webinar 10 March ...
Gaia-X and how to accelerate growth – pathway to EU funding webinar 10 March ...Gaia-X and how to accelerate growth – pathway to EU funding webinar 10 March ...
Gaia-X and how to accelerate growth – pathway to EU funding webinar 10 March ...
 
Gaia-X Finland – Learning and Sharing Experiences 8.12.2021
Gaia-X Finland – Learning and Sharing Experiences 8.12.2021Gaia-X Finland – Learning and Sharing Experiences 8.12.2021
Gaia-X Finland – Learning and Sharing Experiences 8.12.2021
 
Gaia-X for Finland – Hub launch 17 June 2021
Gaia-X for Finland – Hub launch 17 June 2021Gaia-X for Finland – Hub launch 17 June 2021
Gaia-X for Finland – Hub launch 17 June 2021
 
Pirkka frosti dli ihan testbed rise of the pilots 25.3.2021 print
Pirkka frosti dli ihan testbed rise of the pilots 25.3.2021 printPirkka frosti dli ihan testbed rise of the pilots 25.3.2021 print
Pirkka frosti dli ihan testbed rise of the pilots 25.3.2021 print
 
Sitra seb 20210325_harri rantanen
Sitra seb 20210325_harri rantanenSitra seb 20210325_harri rantanen
Sitra seb 20210325_harri rantanen
 
Sitra rise of the pilots janne enberg
Sitra rise of the pilots janne enbergSitra rise of the pilots janne enberg
Sitra rise of the pilots janne enberg
 
Rise of the pilots 25032021 jaana sinipuro
Rise of the pilots 25032021 jaana sinipuroRise of the pilots 25032021 jaana sinipuro
Rise of the pilots 25032021 jaana sinipuro
 
Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021
Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021
Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021
 
Building blocks for fair digital society
Building blocks for fair digital societyBuilding blocks for fair digital society
Building blocks for fair digital society
 
Europe rules – making the fair data economy flourish
Europe rules – making the fair data economy flourishEurope rules – making the fair data economy flourish
Europe rules – making the fair data economy flourish
 
Data balance sheet
Data balance sheet Data balance sheet
Data balance sheet
 
04022021 Miapetra Kumpula-Natri: A Human-centric Data strategy and sustainabl...
04022021 Miapetra Kumpula-Natri: A Human-centric Data strategy and sustainabl...04022021 Miapetra Kumpula-Natri: A Human-centric Data strategy and sustainabl...
04022021 Miapetra Kumpula-Natri: A Human-centric Data strategy and sustainabl...
 
Yksilön oikeudet, yrityksen toiminta ja reilu datatalous -kehittämistyöpaja 1...
Yksilön oikeudet, yrityksen toiminta ja reilu datatalous -kehittämistyöpaja 1...Yksilön oikeudet, yrityksen toiminta ja reilu datatalous -kehittämistyöpaja 1...
Yksilön oikeudet, yrityksen toiminta ja reilu datatalous -kehittämistyöpaja 1...
 
Trusted! Quest for data-driven and fair health solutions
Trusted! Quest for data-driven and fair health solutions Trusted! Quest for data-driven and fair health solutions
Trusted! Quest for data-driven and fair health solutions
 
GAIA-X – Lupauksista kohti konkretiaa
GAIA-X – Lupauksista kohti konkretiaaGAIA-X – Lupauksista kohti konkretiaa
GAIA-X – Lupauksista kohti konkretiaa
 
Notes sensotrend sustainable use-of-data
Notes sensotrend sustainable use-of-dataNotes sensotrend sustainable use-of-data
Notes sensotrend sustainable use-of-data
 
Fair data economy score intro
Fair data economy score introFair data economy score intro
Fair data economy score intro
 
Pres parikka 040221
Pres parikka 040221Pres parikka 040221
Pres parikka 040221
 
Sitra data strategy
Sitra data strategySitra data strategy
Sitra data strategy
 
2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nyman
2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nyman2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nyman
2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nyman
 

Liisa Tyrväinen 11.3.2013: Mitä ovat luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset?

 • 1. Mitä ovat luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset? Liisa Tyrväinen, professori METLA SITRA 11.3.2013 Helsinki
 • 2. Luonnon käytön terveyshyödyt • Kaupunkiympäristössä terveyshaittoja ovat mm. ilmansaasteisuus, melu ja liialliset visuaaliset ärsykkeet. • Stressiin liittyvät sairaudet, masennus, ylipaino, diabetes ym. kehittyneissä maissa yhä merkittävämpi yhteiskunnallinen ongelma. • Esteettiset ja turvalliset luontoalueet houkuttelevat ihmisiä ulkoilemaan, mikä edistää fyysistä terveyttä. • Etenkin luonnossa sijaitsevat mielipaikat toimivat kielteisten tuntemusten ja stressaantuneisuuden säätelykeinoina. (esim. Korpela ym. 2001).
 • 3. Luontoympäristö taajama-alueilla? • Kaupunkisuunnittelun keskeinen tavoite tuottaa terveyttä edistäviä asumis- ja työympäristöjä • Kuinka paljon ja millaisia luontoalueita rakennetussa ympäristössä tulisi tarjota? Luontomatkailu terveydenedistäjänä? • Luonto osana suomalaista hyvinvointimatkailu –konseptia? (Suomen matkailustrategia 2015) • Miten luonnossa liikkuminen edistää terveyttä ja hyvinvointia? • Terveyshyödyt tavoite kansallispuistojen käytön kehittämisessä • IUCN:n ’Healthy Parks & Healthy people’ -toimintaohjelma
 • 4. Miten luonto elvyttää? • elpyminen stressiä aiheuttavasta tilanteesta: fysiologinen, psyykkinen, sosiaalinen ja toiminnallinen palautuminen (Ulrich ym. 1991) • tarkkaavaisuuden elpyminen, palautuminen uupumuksesta, jonka pitkäaikainen keskittyminen aiheuttanut (Kaplan & Kaplan 1989) • stressaavan tai tarkkaavaisuutta vaativan tilanteen jälkeen elpyminen tehokkaampaa luonnonympäristöissä kuin kaupungissa • mm. luontokuvat odotushuoneissa, opiskelijat tentin jälkeen
 • 5. Luonto ja ihmisten hyvinvointi (Suomen Akatemia, 2005-2007) Liisa, Tyrväinen, (Metla), Kalevi Korpela ja Matti Ylen (TaY, psykologian laitos), Harri Silvennoinen, JoY, metsätiet. tdk Aineisto: • Postikysely syksyllä 2005 • 3 000 henkilön satunnaisotos Helsingistä ja Tampereelta (15-75–vuotiaat) • Vastausprosentti 42,6 (1 273 vastausta) Kyselyssä kartoitettiin: • Asuinympäristöön, luontoon ja kaupungin viheralueisiin liittyviä toiveita ja odotuksia • Viheralueiden käytön vaikutusta hyvinvointiin ja terveyteen • Kaupunkilaisten luontosuhdetta
 • 6. Koettu terveys • Luonnossa oleskelu vaikuttaa myönteisesti kokonaismielialaan lisäämällä positiivisia ja vähentämällä negatiivisia tuntemuksia. • Mieliala paranee niin vapaa-aikaan kuin Kuva: Harri Silvennoinen opiskeluun sekä työhön liittyvän luonnonkäytön kasvaessa. • Selvä vaikutus saadaan kun lähiviheralueita käytetään vuositasolla yli 5 h/kk tai kun kaupungin ulkopuolisilla luontokohteilla vieraillaan keskimäärin 2-3 krt/kk.
 • 7. Luonnon käytön vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin Tuntemukset Ahdistunut Voimakaasti väsynyt Stressaantunut Ärtynyt Energinen heti aamusta Keskittynyt ja innostunut 0 1 2 3 4 5 6 Ei koskaan Erittäin usein (päivittäin)
 • 8. Luonnon vaikutus terveyteen • syljestä mitatun "stressihormonin" (kortisoli) määrä oli pienempi metsässä oleskelleilla kuin kaupungissa oleskelleilla (Park ym. 2007, Tsunetsugu ym. 2007) • myönteiset fysiologiset muutokset: verenpaineen ja pulssin lasku, lihas- jännityksen väheneminen, parasympaattisen hermoston toimininnan lisääntyminen.
 • 9. Viheralueiden stressiä vähentävät ominaisuudet Suomen Akatemia ja Japan Society for the Promotion of Science Tutkimusryhmä: METLA, Prof. Liisa Tyrväinen, tutkijat Ann Ojala ja Eeva Karjalainen, THL, Ympäristöepidemiologian yksikkö ( Timo Lanki & Taina Siponen) ja Tampereen yliopisto (Prof. Kalevi Korpela) Forestry and Forest Products Research Institute, Japan, Dr. Takahide Kagawa, in co- operation with Nippon Medical School (Dr. MD Qing Li) and Chiba University (Dr. Yoshifumi Miyazaki) Tutkimustavoitteet: • Lisätä tietoa eri viherympäristötyyppien hyvinvointivaikutuksista (stressin väheneminen). • Integroida fysiologiset ja psykologiset tutkimusmenetelmät • Kehittää tulosten sovellusmahdollisuuksia yhdessä eri sidosryhmien kanssa.
 • 10. Stress reducing effects of Nature ja Greenhealth hankkeet (rahoitus SA)
 • 11. Kenttäkokeiden järjestely • Japanissa ja Suomessa; koehenkilöt oleskelevat ja kävelevät erilaisissa kaupunkiympäristöissä • Stressitilan fysiologisina mittoina verenpaine, syke ja sykevaihtelu, syljen kortisoli • Psykologisina mittareina mm. ympäristön elvyttävyys (Restoration Outcome Scale, ROS) , elinvoimaisuuden tunne (Subjective Vitality Scale, SVS), ja mieliala (positive and negative affect scale PANAS) • Mitataan myös melu ja ilmansaasteet Tutkimusympäristöt, Helsinki:  Kaupunkipuisto (Alppipuisto)  Kaupunkimetsä (Keskuspuisto)  Kaupungin keskusta (Arkadiankatu) 12.3.2013 11
 • 14. Terveyttä edistävät luontoympäristöt tulevaisuuden asuinympäristöissä (GreenHealth) tavoitteet 1) viheralueiden tarjonnan vaikutuksesta asukkaiden terveyteen (GIS data, kyselydata Helsinki ja Kuopio), 2) viheralueiden määrän, laadun ja käytön vaikutuksista asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin 3) lyhytaikaisten viheralueilla käyntien fysiologisia ja psykologisia vaikutuksista 4) tulosten soveltamismahdollisuudesta yhdessä kaupunkisuunnittelijoiden ja viheralueiden hoidon ammattilaisten kanssa.
 • 15. LYHYT VOIMAPOLKU 4,4 km PITKÄ VOIMAPOLKU 6,6 km Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan unionin Euroopan aluekehitysrahasto. Ensimmäinen hyvinvointia edistävä Hengitä muutaman kerran rauhallisesti sisään ja ulos. Anna teemapolku hartioittesi rentoutua. Havainnoi maiseman laadun Ikaalisten Kylpylään on valmistunut muutosta ja kuulostele äänien Suomen ensimmäinen hyvinvointia muutosta verrattuna tähän edistävä teemaympäristö. asti kulkemaasi reittiin. Katsele ympärillesi ja anna katseesi Voimapolulle on sijoitettu metsän ja hakeutua itsestään johonkin ympäristön kokemiseen ja miellyttävään kohtaan maassa, havainnoimiseen liittyviä harjoite- tai metsässä tai taivaalla. Unohdu informaatiotauluja, jotka perustuvat katselemaan ympärillesi ja anna metsien hyvinvointivaikutuksia itsesi lumoutua. Jatka rauhallista käsittelevään tutkimustietoon. hengittämistä.
 • 16. Voimapolku • Suurin osa (74%) Voimapolulla vierailleista oli melko tai erittäin tyytyväisiä polkuun. • Valtaosa vastaajista (88%) oli vähintään kohta- laisen halukas tulemaan Voimapolulle uudestaan. • Lähes kaikki (90%) olivat valmiita suosittelemaan sitä tuttavalleen varsinkin stressistä palautumiseen ja mielialan kohentamiseen esimerkiksi raskaan työpäivän jälkeen tai lomalla. Photo: Katja Viitala/Metla Vattulainen, K., Sarjala, T., Savonen, E-M. & Korpela, K. (2011). Restorative periences from forest: Questionnaire study about forest train. Working Papers of the Finnish Forest Research Institute, 204. http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp204.htm
 • 17. Seuraavia askeleita • Tieteellisen tietopohjan vahvistaminen luonnon virkistyskäytön hyvinvointivaikutuksista. • Monialaisen yhteistyön vahvistaminen (ympäristötieteet, ympäristöpsykologia ja -terveys ym.) • Tuloksien hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa ja terveyden edistämistyössä • Terveyshyötyjen taloudellinen arvottaminen (laskentamallin kehittely) • Luonnon terveyshyötyjen tuotteistaminen