Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jukka-Pekkä Häkli 13.9.2012: Pien- ja mikrotuotannon edistäminen sähkömarkkinoiden näkökulmasta

1,039 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jukka-Pekkä Häkli 13.9.2012: Pien- ja mikrotuotannon edistäminen sähkömarkkinoiden näkökulmasta

 1. 1. Enabling Sustainable Energy Solutions
 2. 2. Pien- ja mikrotuotannon edistäminen sähkömarkkinoiden näkökulmasta Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Miniselvitys Jukka-Pekka Häkli Sustainable Energy Asset Management Oy
 3. 3. Miten sähkömarkkina toimii Fyysinen markkina Finanssimarkkina• Pohjoismaat muodostavat yhteisen • Sähkön tuottamisen ja vähittäismyynnin riskejä sähkömarkkina-alueen, jossa on sähkökaupalle hallitaan johdannaistuotteilla yhteiset ja valvotut pelisäännöt • Johdannaistuotteita ei toimiteta sähkönä• Elspot –hinta kuvaa myyjien ja ostajien käsitystä verkossa vaan ne selvitetään rahalla tämän hetken sähkön hinnasta • Johdannaishinta kuvaa toimijoiden tämän hetken• Tuottajan tarjous perustuu tuotantomuodon odotuksia tulevaisuuden hintatasosta sekä marginaalikustannukseen (käynnistys- ja näiden odotusten epävarmuutta käyttökustannukset sekä tuottotavoite) • Tuotteita viiden vuoden päähän nykyhetkestä• Kuluttajan tarjous perustuu sähkön ennustetulle tarpeelle sekä hintajoustolle (sähkön hintataso, • Johdannaistuotteista myös siirtorajoitteista jolla kannattaa leikata kulutusta) johtuvien aluehintaerojen suojaamiseksi
 4. 4. Miten sähkön myyjä toimii?Sähkön myynnin ansaintalogiikka• Sähkön myyjä hankkii myymänsä sähkön Elspot-markkinalta päivittäin – Tunneittain vaihteleva hinta – Ostettava määrä perustuu kulutusennusteeseen• Sähkön myyjä suojaa hankintansa hinnan etukäteen johdannais-markkinalla – Suojattava määrä perustuu pitkän aikavälin myyntiennusteeseen – Johdannaissopimuksen kassavirrat tasaavat spot-hinnan vaihtelun• Lopputuloksena kiinteä hinta hankinnalle, jonka myyjä tietää etukäteen – Kuluvan vuoden suojausaste usein 80-100 % myyntiennusteesta• Myyjän riskit – Suojaushinta > myyntihinta – Suojatun myynnin määrä ≠ myyty määrä – Spot-oston määrä ≠ toteutunut myynti
 5. 5. Pientuotanto sähkön myyjän näkökulmastaSähkön myyjän problematiikka pientuotannon ylijäämän ostossa• Sähköä myydään tavallisesti kiinteällä hinnalla ja ostetaan pientuottajalta Elspot-hintaan sidotulla hinnoittelulla – Pientuotannon oma käyttö aiheuttaa kokonaiskulutuksen vähenemisen suhteessa myyntiennusteeseen – Saattaa aiheutua tilanteita, jossa pientuottajalta ostettu sähkö on kalliimpaa kuin pientuottajalle myyty sähkö• Siirtyminen tulevaisuudessa tuntimitatukseen ja Elspot-hinnoiteltuihin myyntisopimuksiin – Sähkön myyjän rooli muuttuu myyjästä välittäjäksi, jonka kate muodostuu osto- ja myyntihinnan välisestä marginaalista – Riskit siirtyvät asiakkaalle• Laskutuksen haasteet – Järjestelmämuutokset – Toistaiseksi valtaosa ylijäämän oston laskutuksesta tehdään manuaalisesti• Yllämainitut seikat näkyvät hinnoittelussa asiakasmäärien kasvaessa
 6. 6. Pientuotanto sähkön myyjän näkökulmastaSähkön myyjän problematiikka nettolaskutuksessa• Nettolaskutus on tukimuoto, jonka sähkön myyjä maksaa – Netotuskauden kulutuksesta vähennetään tuotanto – Mitä pidempi netotuskausi, sitä suurempi hyöty tuottajalle – Vuositasoisessa netotuksessa aurinkovoimalan kesällä tapahtuva tuotanto ”siirtyy” talvelle• Nettolaskutuksen toteuttaminen tuntimitatussa ja spot-hinnoitellussa sopimusrakenteessa haasteellista – Jokaiselle tuotetulle ja kulutetulle tunnille oma hinta – Vuositasoisessa netotuksessa tuotannon ”siirtäminen” talvelle; vähentääkö tuotanto kulutusta hintajärjestyksessä kalleimmasta tunnista halvimpaan? – Vaatii yksityiskohtaiset pelisäännöt• Pelkän sähköenergian nettolaskutus tai takaisinostovelvoite ei välttämättä ole riittävä kannustin aurinkosähkön lisäämiseksi – Nettolaskutuksen tai takaisinostovelvoitteen sähkön myyjälle aiheuttamat kustannukset siirtyvät pientuottaja -kuluttajan maksettaviksi
 7. 7. Sähköyhtiön rooli pientuotannon nettolaskutuksessa Sähkön myyjän problematiikka nettolaskutuksessa – spot-hintainen myynti• Pientuottajan oma tuotanto hyvittää kulutusta kalleusjärjestyksessä (1) – Koko vuoden kulutuksesta vähennetään koko vuoden tuotanto – Kulutus tapahtuu kaikilla tunneilla (8760 h)• Pientuottajan tuotanto saadaan esim. aurinkopaneelien tapauksessa kesällä eli tavallisesti halpojen tuntien ajanjaksolla (2) – Koko vuoden kulutuksesta vähennetään koko vuoden tuotanto 1 – Tuotantoa saadaan vain osalle tunneista (esim. 1700 h)• Esimerkkivuonna 2010 hyvitettyjen tuntien keskiarvohinta noin 98 EUR/MWh – 1700 kalleinta Elspot-tuntia (1)• Tuotetun sähkön keskiarvohinta noin 50 EUR/MWh – 1700 päivätuntia aikavälillä huhti-syyskuu (2)• Pientuottajan hyöty netotuksesta on kustannus sähkön 2 myyjälle – Sähkön myyjä ei pysty suojautumaan tältä riskiltä – Hinnoiteltava marginaaliin
 8. 8. Takaisinosto- ja netotus - esimerkkiLantti-talon tuotantotiedot 13.7-12.8 2012 • Lanttitalon tuotanto ko. periodilla 1 470 kWh (spot ka. 0,017 EUR/kWh) – Takaisinoston hyöty 29 EUR – Netotus ko. periodilla kiinteään hintaan 0,065 hyöty EUR/kWh 96 EUR • Sama esimerkki 2008 hinnoilla (spot ka. 0,059 EUR/kWh) – Takaisinosto 84 EUR – Netotus 0,056 EUR/kWh hinnalla, hyöty 82 EUR • Esim tuulivoiman syöttötariffilla (0,083 EUR/kWh) hyöty olisi 123 EUR
 9. 9. Aurinkosähkö sähkömarkkinoilla• Tuotantoa päivällä silloin kun kulutus ja hinnat ovat korkealla – Aurinkosähkön lisääminen sekä vähentää päiväkulutusta että lisää tuotantoa kesäisin, kun muu sähkön tuotantokapasiteetti ja siirtoyhteydet ovat huoltoseisokeissa – Talvella muut tuotantomuodot tasaavat päivä-yö vaihtelua• Suuri potentiaali etenkin keskisuurissa ja suurissa aurinkovoimaloissa eli ns commercial segmentissä – Kauppa- ja palvelusektori, jonka kulutus on päiväpainotteista – Paljon kattopinta-alaa, joka voidaan hyödyntää nopeasti – Nettolaskutus ei ole riittävä kannustin tässä segmentissä erilaisten sähkösopimusrakenteiden vuoksi• Markkinoille ei tule uutta tuotantokapasiteettia oletetussa aikataulussa – Korvaavaa kapasiteettia tarvitaan myös kesällä tasoittamaan hintavaihtelua – Tuotannon ja kulutuksen eriaikaisuus suuri haaste jatkossa – Aiheuttaa jo nyt ongelmia sähkömarkkinoiden toiminnassa
 10. 10. Jukka-Pekka Häklijukka-pekka.hakli@seam-group.comSEAM GROUPElimäenkatu 17-19, 00510 Helsinki, Finlandwww.seam-group.com

×