Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kokeilukortti                                                     Kat...
Kokeilukortti                                                 Katso myös n...
Kokeilukortti                                              Katso myös nämä:Al...
Kokeilukortti                                             Katso myös nämä:  ...
Katso myös nämä:                                           www.mindspace.fiKoke...
Kokeilukortti                                                  Katso myös...
Kokeilukortti                                             Katso myös nämä:Palv...
Kokeilukortti                                             Katso myös nämä:  ...
Kokeilukortti                                                   Katso m...
Kokeilukortti                                             Katso myös nämä:  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kokeilujen maaseutu -hankkeen kokeilukortit

1,459 views

Published on

Kokeilujen maaseutu -hankkeessa käynnistetyt kokeilut

 • Kiitos kommentistasi. Valitettavasti luettavuus on huono pienessä koossa, mutta voit suurentaa korttia klikkaamalla View Fullscreen -painiketta kortin oikeassa alalaidassa.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Voisiko näitä kokeilukorttien tekstejä editoida lisäämällä puuttuvia sanavälejä. Luettavuus on huono.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Kokeilujen maaseutu -hankkeen kokeilukortit

 1. 1. Kokeilukortti Katso myös nämä:Avoin www.sometu.ning.cominnovaatioympäristö www.digitalkoot.fi www.okfestival.org www.facebook.com/SenjaopettaaSosiaalinen eli yhteisöllinen media tarjoaa paikasta riippumattomia mahdollisuuksia www.ominvoimin.comyhteiskehittelyyn yritysten ja kuluttajien välillä. Kokeilun ideana on testata yhteisöllisenmedian hyödyntämistä yritysten palveluiden kehittämisessä. Yhteisöllinen media mahdollistaauudenlaisen vuoropuhelun yritysten ja kuluttajien välillä, uusien verkostojen syntymisen sekä Kokeilun yhteystiedottarjoaa uusia mahdollisuuksia yhteiskehittelyyn ja avoimeen innovointiin vauhdittaen ihmis- ja Suvi Anttila, ProAgriakysyntälähtöisen liiketoiminnan syntymistä. puh. 020 747 2492, suvi.anttila@proagria.fi Pauliina Mäkelä, Kinda OyMiten kokeiltiin? puh. 0400 958 405, pauliina@kinda.fiKokeilussa yritykset ja yritysneuvojat testasivat yhteisöllisen median kanavien hyödyntämistä www.sitra.fi/hankkeet/kokeilujen-maaseutuavoimen innovoinnin näkökulmasta neljän viikon ajan nettikätilön opastuksessa ja verkosto-maisesti toinen toisilta oppien. Kokeilussa aktivoitiin joukko yrittäjiä, kuluttajia ja asiantuntijoitakohtaamaan toisensa ja käymään kuluttajien tarpeisiin liittyvää keskustelua yhteisöllisenmedian kanavissa. Kokeilun aikana avoimissa verkkotiloissa kirjoitettiin 21 blogikirjoitusta,luotiin 24 keskustelunavausta LinkedIn-ryhmään (75 ryhmän jäsentä), lähetettiin #somemaalla www.facebook.com/Ajatusleipomohashtagilla 51 twiittiä ja 30 retwiittiä Twitterissä, luotiin 13 materiaalisivua tiedon jäsentämistäja tallentamista varten Purot.net wikiin, luotiin Ajatusleipomo-sivu Facebookiin (118 tykkääjää) www.linkedin.com/groups/sekä Turun tee-se-itse kauppa -sivu Facebookiin (135 tykkääjää). Toteuttajana ProAgria Palvelukehitys-sosiaalisessa-mediassayhteistyössä nettikätilö Pauliina Mäkelän kanssa. somemeneemaalle.purot.net/
 2. 2. Kokeilukortti Katso myös nämä: www.crazytown.fi/crazy-townMaaseutu Hub www.helsinki.the-hub.net Pikkukaupunkien hub: www.limetv.fi/lime2/?q=node/313/8MMaaseudun uudistuminen kaipaa ihmis- ja kysyntälähtöistä uutta liiketoimintaa. Siihentarvitaan nykyistä asiakaslähtöisempiä rakenteita ja kestävän palvelumuotoilun työkaluja.Lisäksi tarvitaan paikkoja, jossa eri tekijät kohtaavat ja hyviä ideoita voidaan yhdessäkehittää toimiviksi palvelukonsepteiksi. Maaseudun Hubit voivat koota yhteen alueen Kokeilun yhteystiedotkehittäjiä, yrittäjiä, kuluttajia, kuntalaisia sekä päättäjiä yli toimiala- ja muiden rajojen. Laura Browne, Hub JyväskyläTavoitteena on edistää tulevaisuuden kysynnän tunnistamista. puh. 045 3525 970, laura@hubjkl.fi Johanna Hytönen, Monkey BusinessMiten kokeiltiin? puh. 040 1679 885, johanna@banana.fiKokeilussa testattiin Maaseutu Hubin ideaa 13.–15.9.2012 Uuraisilla. Tavoitteena oli www.sitra.fi/hankkeet/kokeilujen-maaseutuinnostaa keskisuomalaisia maaseututoimijoita yhteiskunnallisten ja teknologistenoivallusten synnyttämiseen. Hubissa Kipinöitä kylään! -teeman alla ratkottiin muunmuassa maaseudun yrittäjyyteen, innovaatioihin, lähidemokratiaan sekä kansalais- jakylätoimintaan liittyviä haasteita. Toteuttajatahona Hub Jyväskylä.www.hubjkl.fi/maaseutuhub
 3. 3. Kokeilukortti Katso myös nämä:Aluelämpö- www.ymparisto.fi/hinkumappilähienergiaratkaisu www.one1.fi
 www.slideshare.net/DemosHelsinki/ energiafiksu-isannointiPaikallisten uusiutuvien energiamuotojen käyttö on maaseudun suurimpia www.1bog.orgmahdollisuuksia. Hajautetut, paikalliset tai alueelliset vihreän talouden integroidut www.solarcity.comratkaisut yhdistävät rakennusmateriaalien, energian ja ruuan tuotannon sekä jätevirtojen www.bornholm.dkkäsittelyn. Öljyn ja sähkön hinnan noustessa lähiratkaisujen kysyntä kasvaa. Siksikestävän energiantuotannon toimintamallit ovat uudistuvan maaseudun keskiössä. Kokeilun yhteystiedotMiten kokeillaan? Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskusMynämäen kunta Varsinais-Suomessa on yksi hiilineutraaliutta tavoittelevista HINKU- puh. 040 740 1708, jyri.seppala@ymparisto.fikunnista. Nyt kunnassa rakennetaan aluelämpöä kyläkeskuksiin yrittäjävetoisesti. Pasi Tainio, Suomen ympäristökeskusToiminnan mahdollistamiseksi kunta liittää omat öljylämmitteiset kiinteistönsä p. 040 350 7361, pasi.tainio@ymparisto.fi

aluelämpöverkkoon pitkillä sopimuksilla. Näin kunta sitoutuu lähienergiaan ja kylän www.sitra.fi/hankkeet/kokeilujen-maaseutukehittämiseen vuosiksi eteenpäin. Kokeilu kokoaa muutamassa päivässä syyskuussatoimintamalliksi ko. lähiratkaisun toteutuksen ja siitä saadut opit sekä kehittäätoimintamallia edelleen yhdistäen siihen uutta osaamista. Kokeilun avulla todistetaan,että teko on monistettavissa muuallekin Suomeen. Kokeilun toteuttajakumppanina SYKE.
 4. 4. Kokeilukortti Katso myös nämä: www.jarki.fi/node/38Kierrätysmaatalous www.luomu-heikkila.fi www.portal.mtt.fi/portal/page/ portal/mtt/tutkimus/maatalousMaataloudessa käytetään paljon ravinteita ja energiaa. Toimintaan hankitaan www.bio10.fihyödykkeitä, joista syntyy jätteitä. Osittain aineet kiertävät tilan sisällä, mutta osa www.facebook.com/pages/ Koivikon-Kartano-Oyainevirroista ohjautuu ulos toiminnasta. Luomalla uusia toimintapalvelumallejavoidaan kierrätyspotentiaalia parantaa. Kierrätykseen liittyvät ratkaisut ovat osatulevaisuuden biotaloutta, joka vauhdittaa kestävän kehityksen kaikkia osa-alueita. Kokeilun yhteystiedotMiten kokeillaan? Kaisa Tolonen, Luonnon- ja riistanhoitosäätiö,Kokeilussa mallinnetaan maatilan ainevirtoja ja mahdollisuutta kierrättää, puh. 040 568 3192, kaisa.tolonen@luontojariista.fivisualisoidaan materiaalikierto sekä ansaintalogiikka ja tehdään suositukset Eija Hagelberg, Baltic Sea Action Groupkierrätettävyyden parantamiseksi. Tavoitteena on luoda raporttimalli, jonka avulla puh. 0500 609 526, eija.hagelberg@bsag.fisuomalaiset maatilayrittäjät voivat kehittää tilansa ainevirtojen hyödyntämistä. www.sitra.fi/hankkeet/kokeilujen-maaseutuKokeilun toteuttaa Luonnon- ja riistanhoitosäätiö.

 5. 5. Katso myös nämä: www.mindspace.fiKokeilukulttuuri www.sitra.fi/uusi-demokratia www.peloton.meKokeilukulttuuri vastaa yhteiskunnan kiihtyvään muutosvauhtiin. Se kannustaauusien ratkaisujen luomiseen ja haastaa suunnittelusta tekemiseen. Kokeilukulttuurimullistaa uuden luomisen kannustamalla käytännön tekemiseen jo konseptinraakilevaiheessa. Kokeiluilla voidaan vastata esiin nousseisiin ongelmiin myös Yhteystiedotprosessin aikana. Kokeilukulttuuri on uuden ajattelun kehittämistä tekemisen, Päivi Hirvola, Sitra puh. 02 94 618 493, paivi.hirvola@sitra.fionnistumisen ja epäonnistumisen kautta. Henrika Häikiö, SitraKokeilukulttuurin edellytykset: puh. 02 94 618 488, henrika.haikio@sitra.fi

 • IDEA: Nosta ideoiden laatua, haasta konventiot • ASENNE: Laske kokeilukynnystä, ota opiksi epäonnistumisista • NOPEUS: Kokeile nopeasti ja pienellä budjetillawww.sitra.fi/hankkeet/kokeilujen-maaseutu
 6. 6. Kokeilukortti Katso myös nämä:Uudet www.slideshare.net/DemosHelsinki/maaseutuosakkuudet pikkukaupunkien-hubi www.kaupunkiviljely.fi www.facebook.com/ turun.tee.se.itse. kylakauppaKestävä elämäntapa syntyy arjen valinnoista. Väliä ei ole sillä missä asuu ja elää, vaan miten. www.nlsfarm.comUudet maaseutuosakkuudet yhdistävät lähiruokatrendin maaseudun kestävän taloudenratkaisuihin.Miten kokeillaan?Peltodiili: Peltodiilin avulla hukkapellot otetaan hyötykäyttöön. Kokeilussa selvitetään Kokeilujen yhteystiedotsosiaalisen median avulla, millaista kysyntää kuluttajilla on uudenlaista pelto-osakkuutta Aino Nuoliojakohtaan ja millaisia edellytyksiä he pelto-osakkuudelta sekä siihen liitetyiltä palveluilta puh. 040 574 2856, aino_nuolioja@hotmail.comodottavat. Peltodiilille perustetaan kokeilussa oma facebook-sivu, jossa kahden viikon Olli Repo, Herttoniemen ruokaosuuskuntaajan selvitetään kuluttajien kysyntää kyselylomakkeen avulla. Kokeilun toteuttaa Peloton puh. 050 571 5032, olirepo@gmail.comInnovation Camp Kaustisen Peltodiili-tiimiläinen Aino Nuolioja. www.sitra.fi/hankkeet/kokeilujen-maaseutu
Pop-up toripäivä: Kokeilussa Herttoniemen parkkialueena toimivalle Eränkävijäntorillepystytetään uudenlainen tuottajien ja kuluttajien intressit yhdistävä lähi- ja luomutuottajatorilauantaina 22.9.2012. Mukaan kutsutaan ruokapiirien vetäjiä ympäri Suomen kokemaan jaoppimaan ruokatorin järjestämisestä. Uusi tori-konseptissa yhdistetään ruokapiireistä tututennakkotilaukset ja tuottajien suoramyynti kuluttajille. Kokeilun pohjalta luodaan step-by-step–ohjeistus ja lisäksi torin toteutus dokumentoidaan videoimalla. Näiden avulla ruokatorejavoidaan perustaa vastaavalla konseptilla eri puolille Suomea. Lisätietoa toripäivästä facebookintapahtumasta ”pop-up toripäivä”. Kokeilun toteuttaa Herttoniemen ruokaosuuskunta.
 7. 7. Kokeilukortti Katso myös nämä:Palvelu- www.hypropower.comintegraattoritoiminta www.pikonlinna.fi
 www.tampereenkotitori.fi
 www.tassa.fiKestävää vihreää taloutta ei synny ilman uusia arvoketjuja. Arvo asiakkaalle syntyy www.yelp.com/helsinkiratkaisuista, joiden synnyttämiseen tarvitaan useampia toimijoita. Erityisesti uusiatoimijoita tarvitaan yhdistämään yrittäjiä ja kuluttajia. Käytännössä tämä tarkoittaauusien kumppanuuksien syntymistä myös niiden toimijoiden välille, jotka eivät Kokeilun yhteystiedotole toisilleen ennestään tuttuja ja joilla ei ole yhteistä kieltä kommunikointia Heikki Susiluoma, Ekointernet Oyhelpottamaan. Kumppanuuksien synnyttämisessä ja syventämisessä on puh. 040 550 4944, heikki.susiluoma@ekoportti.fipalveluintegraattorilla vaikea, mutta tärkeä rooli. Palveluintegraattori välittäjänä Lea Konttinen, Sitrakohtauttaa kysynnän ja tarjonnan ja tarjoaa mahdollisuuden kestävän puh. 040 546 6428, lea.konttinen@sitra.filiiketoiminnan syntymiseen.Miten kokeiltiin?Kokeilussa testattiin palvelukonsepti-ideaa, jossa yhdistyi hiljentymisen kokeminen,luonto, tarinat ja GPS –ohjattu liikkuminen. Toteutukseen osallistui palvelumuotoilijaja mallia testaava asiakasryhmä. Asiakasryhmän kokeilu toteutettiin kesäkuussa2012. Toteuttajakumppaneina ovat Ekointernet Oy, Kokkolan yliopistokeskusChydenius, Lutakko living lab ja Lestijokivarren matkailuyrittäjät.www.gps-retki.fi
 8. 8. Kokeilukortti Katso myös nämä: www.palvelumuotoilu.fiKannustava hallinto www.palmuinc.fi/asiakkaat/itella-b2b vimeo.com/20527888 www.servicedesigntools.org/Suomalainen yritystoiminta on useammin lähtenyt luonnonresurssin hyödyntämisestätai teknologisesta innovaatiosta kuin asiakkaiden tarpeiden tunnistamisesta. Niinpäkysyntälähtöinen yritystoiminta on monelle uusi asia. Kysyntälähtöisyys on haastemyös julkisen sektorin kehittäjätahoille. Hallinnon rooli kasvun vauhdittamisessa ja Kokeilun yhteystiedotmahdollistamisessa haastaa luomaan uusia toiminta- ja kannustusmalleja. Yhtenä Tuija Riukulehto, Maaseutuvirastokeinona on palvelumuotoilun työkalujen hyödyntäminen. Palvelumuotoilun puh. 020 7725 742, tuija.riukulehto@mavi.fi
keskeisenä tavoitteena on palvelun käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu Risto Kantola, Palmu inc.vastaa sekä käyttäjien tarpeita että tarjoajan tavoitteita. puh. 040 549 0386, risto@palmuinc.fi www.sitra.fi/hankkeet/kokeilujen-maaseutuMiten kokeillaan?Syys-lokakuun aikana muutamassa päivässä toteutettavassa kokeilussa testataanpalvelumuotoilun keinojen hyödyntämistä sähköisen asioinnin kehittämisessä.Palvelumuotoilija laatii yhdessä projektiryhmän kanssa asiakasprofiilit, jotka tulevatohjaamaan suunnittelutyötä. Lisäksi kokeilun aikana sähköistä asiointia kehittävälletyöryhmälle järjestetään palvelumuotoilun minikoulutus ja heidän käyttöönsäkoostetaan Palvelumuotoilun työkalupakki tulevia kehityshankkeita varten.Toteuttajakumppanina Maaseutuvirasto ja Palmu.inc.
 9. 9. Kokeilukortti Katso myös nämä: www.rauli.cbs.dk/index.php/jba/Sparraava neuvonta article/view/3548/3855 www.designcouncil.org.uk/aetoolkit/ why-design/design-research/ ethnographic-researchKasvuhakuista, uutta ja innovatiivista liiketoimintaa syntyy eri tavoin ja uudenlaisissa www.cultureunbound.ep.liu.se/toimialarajat ylittävissä verkostoissa. Vihreän talouden yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat kaipaavat v1/a04/cu09v1a04.pdfkonseptien kehittämiseen uutta osaamista esimerkiksi teknologian saralta ja uudenlaista, www.udi.fi/kolumnit/sparraavaa neuvontaa. Nyt tarvitaan kannustavaa ilmapiiriä ja kasvuun rohkaisevaa innovaatioantropologian-lupausfasilitointia, apua ideoiden eteenpäin viemisessä ja verkottumisessa sekä rakenteita, jotka www.sitra.fi/julkaisu/2011/tukevat yhdessä tekemistä ja kokeiluja. Jotta tämä onnistuu, tarvitaan aitoa ymmärrystä unohda-innovointiinnovatiivisten yritysten tarpeista. Miten alkaville tai kasvuhakuisille yrityksille suunnatutpalvelut saadaan vastaamaan yritysten tarpeisiin uusien vihreän talouden innovaatioidensynnyttämiseksi ja kestävän kasvun luomiseksi? Mitä ja millaista olisi sparraava neuvonta? Kokeilun yhteystiedot Pekka Tuominen, kulttuuriantropologiMiten kokeiltiin? puh. 050 337 6765, pekka.tuominen@helsinki.fiKokeilu rakentaa siltaa uusien, innovatiivisten yritysten ja yrittäjiksi aikovien sekä www.sitra.fi/hankkeet/kokeilujen-maaseutukehittämisohjelmien, -hankkeiden ja yrityskehitystoimintojen välillä. Se avaa alkavien jakasvuhakuisten yritysten aitoja tarpeita etnografisen lähestymistavan kautta. Tavoitteenaon luontevien yhteistyökielien kehittäminen eri toimijoiden välille ja kokonaisvaltaisenarvonluonnin hahmottaminen uusilla tavoilla. Kokeilussa kulttuuriantropologiperehtyy observoiden ja syvähaastatteluin innovatiivisten yrittäjien tarpeisiin kasvunvauhdittamiseksi. Toteuttajakumppanina Suomen Antropologinen Seura.
 10. 10. Kokeilukortti Katso myös nämä: www.kickstarter.comKokeiluraha www.facebook.com/ kylakaupungissahmlKestävän kasvun vauhdittamiseksi tarvitaan kannustusta ja rohkaisua. Yrityksetpitää haastaa uudistumaan ja kasvamaan myönteisen kautta. Tähän tarvitaanuusia kannustusmalleja, jotka mahdollistavat kokeilujen kautta kehittämisen.Tarvitaan hallinnollisesti ketteriä rahoitusinstrumentteja, jotka mahdollistavat Kokeilun yhteystiedotnopean testauksen. Miten yrityksen uutta, innovatiivista ja kasvuun tähtäävää Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY-keskusliiketoimintaideaa voidaan edistää pienellä kokeilurahalla? puh. 029 502 4074, maija.puurunen@ely-keskus.fi www.sitra.fi/hankkeet/kokeilujen-maaseutuMiten kokeiltiin?Elo-syyskuussa toteutetussa kokeilussa Etelä-Savon ELY-keskus testasi käytännössäkokeiluraha-instrumenttia ja myönsi kahdelle yrittäjälle kokeilurahan. Yritystenliiketoiminnan kehitysideoiden kokeilu jatkuu syyskuun lopulle ja sitä on seurattuyrittäjän aloitus- ja välihaastatteluin. Lisäksi yrittäjille tehdään loppuhaastattelu.ELY-keskus laati myös suppean prosessikuvauksen kokeilurahan hakemisesta,päätöksenteosta, maksatuksesta ja mahdollisesta takaisinperinnästä.Toteuttajatahona Etelä-Savon ELY-keskus.

×