Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Effective evaluation method for creativity on social media(20)

Advertisement

Effective evaluation method for creativity on social media

 1. HOW TO EFFECTIVELY EVALUATE YOUR CAMPAIGN’S CREATIVITY ON SOCIAL MEDIA? Làm thế nào để đánh giá và đo lường hiệu quả sáng tạo của một chiến dịch Social Media? Ver Sep 2020
 2. Social Media is all about conversation
 3. People talk about them
 4. https://youtu.be/uyYUBUWJB6k
 5. Social Media is all about conversations When we run a Social Media campaign, we usually use number of clicks, views, or impression... as key metrics to evaluate effectiveness of creativity. Clip 1 Clip 2 30 mil views (pushed media) 10 shares 10 comments 30 mil views (pushed media) 1k shares 1k comments Have you ever been in this situation? To win on Social Media, campaign’s creativity should be able to trigger conversations < How to guide creativity on Social Media to trigger conversation?
 6. 1. Set RIGHT Social Media Objectives 2. Set RIGHT Social Media Success Metrics Đặt được Social Media Objective đúng Sử dụng chỉ số đo đạc phù hợp (Success Metrics)
 7. Business Objectives Marketing Objectives Communication Objectives S.MEDIA CAMPAIGN BRIEFING The current way of Social Media (S.MEDIA) campaign briefing is… ***Legend: S.MEDIA = SOCIAL MEDIA
 8. Business Objectives Marketing Objectives Communication Objectives The current way of Social Media (S.MEDIA) campaign briefing is NOT EFFECTIVE S.MEDIA CAMPAIGN BRIEFING ***Legend: S.MEDIA = SOCIAL MEDIA
 9. Business Objectives Marketing Objectives Communication Objectives Social Media Objectives Social Media Key Success Metrics To win on S.MEDIA, brands need to do one more step: transfer Communication Objectives to S.MEDIA Objectives with right S.MEDIA Key Success Metrics
 10. 1. Get to know basic metrics to evaluate creativity effectiveness for S.MEDIA campaign. 2. 8 common types of S.MEDIA campaign AGENDA
 11. 1. Get to know basic metrics to evaluate creativity effectiveness for S.MEDIA campaign.
 12. BUZZ VOLUME (LƯỢNG THẢO LUẬN) What is Buzz Volume? Number of collectable conversations (public posts & comments & shares of those posts, new articles,...) which are generated from topics (mentioning campaign keywords) relevant to the campaign across social media channels. Tổng lượng thảo luận được tạo ra từ nội dung liên quan đến chiến dịch thu thập được trên các kênh mạng xã hội. Why is it important for evaluating your campaign’s creativity? High Buzz Volume means that the campaign’s creativity succeeded in attracting the audience to generate conversations on Social Media. Chỉ số Buzz Volume của chiến dịch cao đồng nghĩa với việc ý tưởng của chiến dịch đã thu hút được người dùng tạo ra nhiều thảo luận kênh Social Media. * Buzz Volume should go along with Audience Scale What is Audience Scale (Độ lớn người tham gia thảo luận)? Number of Audience generating Buzz Volume Buzz Volume Buzz Volume No. of Audience No. of Audience Campaign 1 Campaign 2 Campaign 1 and Campaign 2 have equal Buzz Volume but No. of Audience generating conversation of campaign 2 is higher. Campaign 2 reached more Audience than Campaign 1. *Depending on campaign objectives
 13. BUZZ VOLUME (LƯỢNG THẢO LUẬN) Displayed Buzz Volume Number of conversations displays on Social Media including public and private conversations (Số lượng thảo luận trên các kênh mạng xã hội công khai và không công khai) Buzz Volume Relevant Buzz Volume Object Mention Buzz Volume Number of collectable conversations (public posts & comments & shares) across Social Media Channels (Số lượng thảo luận công khai trên các kênh mạng xã hội) Conversations related to the S.MEDIA campaign (Số lượng thảo luận trên các kênh mạng xã hội có liên quan đến chiến dịch của nhãn hàng) Number of conversations that mentions required keywords of S.MEDIA campaign (Số lượng thảo luận trên các kênh mạng xã hội có nhắc đến các từ khóa liên quan đến chiến dịch của nhãn hàng)
 14. S.MEDIA SHARE OF VOICE (TƯƠNG QUAN THẢO LUẬN TRÊN S.MEDIA) What is S.MEDIA SOV? Share of Buzz Volume compared to other competitors across S.MEDIA channels. Về ý nghĩa, đây là chỉ số thể hiện phần trăm thảo luận chiến dịch của bạn so sánh với các chiến dịch khác, chỉ số này dùng để nhìn nhận sự tương quan, đánh giá hiệu quả của ý tưởng trên S.MEDIA. Why is it important for evaluating your campaign’s creativity? This metric is especially important as your campaign idea is effective enough to outplay others. Chỉ số này cho thấy hiệu quả của ý tưởng truyền thông vì 1 ý tưởng tốt sẽ thu hút được thảo luận cao so với các đối thủ.
 15. SENTIMENT SCORE (CHỈ SỐ CẢM XÚC CỦA THẢO LUẬN) What is Sentiment Score? Percentage of relevant conversations sorted into 03 categories: Positive/ Negative/ Neutral. Every campaign has a sentiment score, which varies from -1 to 1. Score à +1: campaign receives positive sentimental effects Score à -1: campaign receives negative sentimental effects Score à 0: campaign has unclear sentimental effects Chỉ số Sentiment, hay thái độ người dùng, sẽ giúp bạn đánh giá chi tiết hơn những thảo luận đã thu thập được. Sentiment phân chia tổng thảo luận thành 03 nhóm: tích cực, tiêu cực và trung lập. Với mỗi chiến dịch, điểm sentiment của chiến dịch sẽ dao động từ -1 tới +1 với ý nghĩa: Điểm sentiment à +1: chiến dịch tạo được cảm xúc tích cực trên tổng thảo luận Điểm sentiment à -1: chiến dịch chưa tạo được cảm xúc tích cực trên tổng thảo luận Điểm sentiment à 0: chiến dịch chưa tạo được hiệu quả cảm xúc rõ ràng trên tổng thảo luận. Why is it important for evaluating your campaign’s creativity? A high number of relevant conversations means nothing if those conversations only say negative things about your campaign. Sentiment score implies positive effect of campaign’s creativity. Chỉ số cảm xúc của thảo luận cho thấy hiệu ứng tích cực đối với chiến dịch (ý tưởng + hoạt động) Sentiment score = Positive - Negative Positive + Negative
 16. 2. 8 common types of S.MEDIA campaign
 17. Type 1: Product launch/relaunch, new SKU launch Type 2: Corporate branding/rebranding campaign, Brand cammpaign Type 3: Promotion campaign Type 4: Brand sponsorship campaign Type 5: Brand event campaign Type 6: Occasional campaign Type 7: CSR campaign Type 8: Social Media Channel management 8 common types of S.MEDIA campaign
 18. Type 1: Product launch/relaunch, new SKU launch campaign Is it your upcoming campaign? Campaign for launching or relaunching products (changes in flavor, packaging...) or for launching a new SKU (new flavor, smaller PET...) Loại 1 dành cho các chiến dịch tung sản phẩm mới hoặc tái tung (thay đổi thành phần, bao bì…) hoặc các chiến dịch giới thiệu dòng sản phẩm mới của cùng một nhãn hàng (vị mới, chai nhỏ hơn…) What should we focus for Type 1 campaign? Most importantly, your campaign idea and key message must create a number of conversations and audience scale as big as possible. The attributes you set (price, size, features of products...) must be mentioned in the collected conversations. The percentage of conversations that require to know more about the product. Quan trọng nhất là ý tưởng và chiến dịch truyền thông của bạn phải tạo được lượng thảo luận + % lượng người thảo luận càng lớn càng tốt. Các đặc tính (Attribute) bạn muốn mọi người thảo luận phải được nhắc đến mới được đánh giá là thành công. Người tham gia thảo luận có tìm hiểu để mua sản phẩm hay không? S.MEDIA Objectives S.MEDIA success metrics: NOTES: Brand awareness Buzz volume (+ Aud. Scale) Compare with category benchmark Share of voice Drive trials Purchase Intention % conversations about product info, where to buy, price… (compared to Buzz volume) Product Attributes % conversations about USP, Functional or Emotional benefits (compared Buzz volume)
 19. Type 2: Corporate branding/rebranding campaign, Brand campaign Is it your upcoming campaign? Campaigns that MAINLY focus on building or rebuilding brand’s images with clear key messages. Loại 2 dành cho các chiến dịch TẬP TRUNG xây dựng hoặc TÁI XÂY DỰNG hình ảnh thương hiệu với một thông điệp cụ thể. VD: Unilever 25 năm nâng tầm cuộc sống, Generali Sống Như Ý, Vinamilk Vươn Cao Việt Nam, Kangaroo máy lọc nước hàng đầu Việt Nam What should we focus for Type 2 campaign? Your communication campaign and its creative idea should create conversations and an audience scale as big as possible. The sentiment score concluded from collected conversations (must be highly positive). Ý tưởng và chiến dịch truyền thông của bạn phải tạo được lượng thảo luận + % lượng người thảo luận càng lớn càng tốt. Chỉ số tích cực thảo luận về thương hiệu/nhãn hàng S.MEDIA Objectives S.MEDIA success metrics: NOTES: Brand awareness Buzz volume (+ Aud. Scale) Compare with branding campaigns in the past (your brand and competitors’ branding campaigns) Share of voice Brand love Sentiment score
 20. Type 3: Promotion campaign Is it your upcoming campaign? Campaigns conducted to announce upcoming brand's promotions Loại 3 dành cho các chiến dịch tập trung thông báo về chương trình khuyến mãi của nhãn hàng. What should we focus for Type 3 campaign? Most importantly, your promotion campaign must create conversations and an audience scale as big as possible. Does the audience attempt to get to know about the promotion? Does the audience share the promotion? (which shows the effectiveness of the promotion) Quan trọng nhất là chương trình khuyến mãi của bạn phải tạo được lượng thảo luận + % lượng người thảo luận càng lớn càng tốt. Người tham gia thảo luận có tìm hiểu để mua sản phẩm hay tham gia CTKM hay không? S.MEDIA Objectives S.MEDIA success metrics: NOTES: Brand awareness Buzz volume (+ Aud. Scale) Compare with category benchmarkShare of voice Drive trials Purchase Intention % conversations about product info, where to buy, price… (compared to Buzz volume)
 21. Type 4: Brand sponsorship campaign Is it your upcoming campaign? Campaigns that aim to enhance brand awareness by sponsorship (maximize brand awareness, brand message, brand spirit...). Loại 4 dành cho các chiến dịch nhằm tăng nhận biết thương hiệu khi tài trợ cho các chương trình (maximize brand awareness, brand message, brand spirit…). VD: Sting – Cuộc Đua Kì Thú, Pepsi – Ráp Việt, Samsung – NALA, Lavie – Color Me Run What should we focus for Type 4 campaign? It should be ensured that the audience recognizes the brand and its product. The feedbacks towards the sponsored program, which can positively/negatively affect the brand and its product. Làm sao để mọi người nhớ được sản phẩm, thương hiệu của mình tài trợ cho chương trình. Chương trình có tạo được phản hồi tích cực để không ảnh hưởng đến sản phẩm/thương hiệu hay không. S.MEDIA Objectives S.MEDIA success metrics: NOTES: Brand relevance Object mention (Brand mention/ brand message) Brand name, brand tagline/slogan Campaign’s feedbacks Sentiment score % positive feedbacks about the sponsored activities
 22. Type 5: Brand event campaign Is it your upcoming campaign? Campaigns that want to drive audiences to brand event. Nhãn hàng của bạn tổ chức một sự kiện, kêu gọi mọi người tham dự cũng như muốn nhân qua sự kiện làm tăng nhận biết thương hiệu. What should we focus for Type 5 campaign? Event information and relevant conversations about the event should be put priority. Làm sao thông tin và thảo luận về sự kiện được càng nhiều người biết và thảo luận càng tốt. S.MEDIA Objectives S.MEDIA success metrics: NOTES: Brand awareness/Event awareness Buzz volume (+ Aud. Scale) Compare to BSI Top 10 events Share of voice Drive participation Participation intention % conversations about the event (how to register, location, price, what’s hot…)
 23. Type 6: Occasional campaign Is it your upcoming campaign? Campaigns leveraging an occasion in a year for your brand. Nhãn hàng của bạn có nhu cầu tận dụng 1 dịp đặc biệt để thực hiện chiến dịch truyền thông. VD: Tết campaigns, Back to school campaigns… What should we focus for Type 6 campaign? Make sure your campaign generate Buzz volume as much as possible in that occasion. Làm sao để mọi người nhớ được sản phẩm, thương hiệu của mình nhiều hơn các thương hiệu khác trong 1 dịp đặc biệt thông qua việc tạo được nhiều nhất thảo luận + độ lớn người tham gia thảo luận. S.MEDIA Objectives S.MEDIA success metrics: NOTES: Brand awareness Buzz volume (+ Aud. Scale) Compare with occasion benchmark (or occasion benchmark by category) Share of voice
 24. Type 7: CSR campaign Is it your upcoming campaign? Campaigns that serve CSR’s purposes. Các chiến dịch nhãn hàng phục vụ cộng đồng. What should we focus for Type 7 campaign? Your communication campaign and its creativity should create conversations and an audience scale as much as possible. The sentiment score concluded from collected conversations (must be highly positive). Ý tưởng và chiến dịch truyền thông của bạn phải tạo được lượng thảo luận + % lượng người thảo luận càng lớn càng tốt. Chỉ số tích cực thảo luận về thương hiệu/nhãn hàng/chương trình CSR S.MEDIA Objectives S.MEDIA success metrics: NOTES: Brand awareness Buzz volume (+ Aud. Scale) Compare with CSR campaigns in the market (your brand and competitors’ CSR campaigns) Share of voice Brand love Sentiment score
 25. Type 8: Social Media Channel management Is it your upcoming campaign? Your brand leverages Facebook as the main platform to engage with consumer. Các chiến dịch thuần về tạo nội dung và quản lý các kênh mạng xã hội. VD: 1 năm làm nội dung và quản lý Facebook của nhãn hàng A What should we focus for Type 8 campaign? In order to maintain brand awareness and engage with consumer, content quality must be focused for this type of campaign. To evaluate the content quality, we need to know average buzz/post. Mục tiêu chính là giữ tương tác và nhắc nhớ về sản phẩm/nhãn hàng nên tập trung vào chất lượng nội dung và được đo lường bằng lượng thảo luận trung bình được tạo ra trên mỗi nội dung (post). Trên cơ sở này mới đánh giá được hiệu quả của sáng tạo nội dung. S.MEDIA Objectives S.MEDIA success metrics: NOTES: Content Egagement Rate Average buzz/post Compare with competitors (fanpage only)
 26. Planning Social Data analysis: Market landscape, trend… Insight Creative Idea S.MEDIA plan Campaign benchmark Execution Campaign running Tracking & Optimization Report Post campaign evaluation Key learnings Buzzmetrics Mango Digital Both How Mango Digital collaborates with Buzzmetrics? Step 1 Step 2 Step 3
 27. Mango Digital in collaboration with Buzzmetrics proudly introduce our INNOVATION “Vietnam effective evaluation method for creativity on Social Media” 1st Mango Digital kết hợp cùng Buzzmetrics giới thiệu ”Phương pháp đánh giá và đo lường hiệu quả sáng tạo ĐẦU TIÊN trên Social Media tại thị trường Việt Nam”
 28. 1. Key success metrics for S.MEDIA campaign Thiết lập chỉ số đánh giá hiệu quả các chiến dịch truyền thông trên Social Media 2. S.MEDIA campaign benchmark and Optimization Thiếp lập Chuẩn Đối Sánh các chiến dịch truyền thông và tối ưu hóa các hoạt động truyền thông trên Social Media Mango Digital exclusively provides: Mango Digital đang độc quyền cung cấp dịch vụ: ***Legend: S.MEDIA = SOCIAL MEDIA
 29. THANK YOU Order a FREE WORKSHOP to understand how to set up S.MEDIA Objectives and Key Success Metrics, pls contact: Ms. Jessy (Giang) – Account Director 0973 498 917 jessy.nguyen@mangodigital.vn Mr. Lucas – Managing Director 0903 667 666 lucas.pham@mangodigital.vn Mango Digital website: www.mangodigital.vn Buzzmetrics website: www.buzzmetrics.com
Advertisement