Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Газета універсал №3(8)

489 views

Published on

Газета

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Газета універсал №3(8)

  1. 1. № 3 (8) 2015 рік травень У номері: Майбутнє твориться сьо- годні……………………………..2 Яскрава зірочка школи ...3 Художниця-майстриня..3 Зерна доброти……………...4 Талановиті учні 2-Б …….4 Мистецтво музики……...5 Дві сестриці– дві розум- нички………………………….…6 Де ростуть чемпіони? Невигадані історії спор- тивних успіхів……………….7 1 Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 переможців та призерів ІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад Прізвище, ім’я Клас Предмет Місце Омельченко Інна 10-Б фізика І Рибак Вероніка 8-Б фізика І Максименко Карина 9-Б фізика І Коханевич Нікіта 11-А фізика ІІ Коханевич Нікіта 11-А астрономія ІІ Омельченко Інна 10-Б астрономія ІІ Омельченко Інна 10-Б історія І Солодченкова Анастасія 8-В історія ІІ Кліщ Олександра 11-А історія ІІІ Ніколаєнко Валерія 10-А біологія І Теплюк Ангеліна 11-А хімія ІІ Ніколаєнко Валерія 10-А екологія ІІІ Коломієць Ірина 11-А екологія ІІІ Москаленко Марина 9-А українська мова і література ІІ Гаркуша-Омельченко Марія 8-В українська мова і література ІІІ Максименко Карина 8-Б математика ІІ Канцев Іван 6-А математика ІІ Третякова Валерія 4-Б українське читан- ня ІІІ Костенко Максим 4-Б Я і Україна ІІ призерів ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад Прізвище, ім’я Клас Предмет Місце Омельченко Інна 10-Б фізика ІІ Омельченко Інна 10-Б історія ІІ Ніколаєнко Валерія 10-А біологія ІІІ
  2. 2. 2 призерів ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу, присвяченого Шевчен- ківським дням «Об’єднаймося ж, брати мої» Прізвище, ім’я Клас Місце Номінація Каращук Анна 6-А ІІІ Література Мальований Денис 11-А ІІІ Література призерів міської учнівської науково- практичної конференції «Філософські читання» Прізвище, ім’я Клас Місце Гурцкаія Аліна 10-А ІІ Омельченко Інна 10-Б ІІ призерів ІІ (міського) етапу XV Міжнародного конкурсу з української мови ім.Петра Яцика Прізвище, ім’я Клас Місце Коломієць Ірина 11-А ІІІ Гаркуша-Омельченко Марія 8-В ІІІ Клінкіна Ольга 5-А ІІІ призерів ІІ (міського) етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.Т.Г.Шевченка Прізвище, ім’я Клас Місце Антонюк Аліна 7-А ІІІ Чернова Аліса 6-Б ІІ переможців ІІІ (Всеукраїнського) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких ро- біт МАН Прізвище, ім’я Клас Місце Секція Ніколаєнко Валерія 10-А ІІІ Лісознавство Коломієць Ірина 11-А ІV Педагогіка переможців ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН Прізвище, ім’я Клас Міс- це Секція Ніколаєнко Валерія 10-А І Лісознавство Коломієць Ірина 11-А І Педагогіка переможців і призерів І (міського) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН Прізвище, ім’я Клас Міс- це Секція Ніколаєнко Валерія 10-А І Лісознавство Коломієць Ірина 11-А І Педагогіка Коханевич Нікіта 11-А І Астрофізика та косміч- ні дослідження Омельченко Інна 10-Б ІІ Всесвітня історія Теплюк Ангеліна 11-А ІІІ Російська література Кліщ Олександра 11-А ІІІ Соціологія
  3. 3. 3 Яскрава зірочка нашої школи «Іду в життя, неначе в піс- ню..». Ці рядки відома українсь- ка поетеса Ліна Костенко напи- сала ніби для чарівної, життєра- дісної, енергійної Валерії Ніко- лаєнко, учениці 10-А класу. Усіх, хто знає Валерію, вражає її завзятість, бажання брати участь у багатьох класних, шкі- льних, міських та обласних за- ходах, бути завжди попереду, відкривати для себе нові горизо- нти. Вона з великим задоволен- ням підкорює нові вершини біо- логічної науки та залюбки бере участь у всіх іграх інтелектуаль- ної команди «Ерудит». З вели- кою відповідальністю ставиться Валерія до участі в командних іграх («Джура», «Туристичний турнір»), бере активну участь у міських спартакіадах. У гля- дачів перехоплює подих від за- доволення, коли наша одноклас- ниця виконує роль Мавки («Лісова пісня»), Джульєтти («Ромео і Джульєтта). А коли Валерія декламує вірші, то на- віть у найстриманіших людей на очі навертаються сльози. Не- даремно вона – неодноразовий переможець міських конкурсів читців. Валерія – інтелектуальна зірочка нашої школи, міста, об- ласті, бо в цьому році вона посі- ла I місце в міський олімпіаді з біології, III місце в обласному етапі, III місце в міський олімпі- аді з екології. А в конкурсі- захисті МАН учениця дійшла аж до вершини – до Всеукраїн- ського етапу - і посіла там при- зове III місце. Педагогічний, учнівський колективи, органи учнівського самоврядування вітають Валерію з цією перемо- гою! Бажаємо, щоб це була ли- ше перша сходинка до науки в житті цієї талановитої дівчини. Цим певним досягненням Лєра завдячує учителям, які ві- рять у неї, розвивають її твор- чий потенціал, та своїй дружній родині, де головними цінностя- ми є повага до старших і довіра до молоді, любов до рідного краю і людей, працьовитість, відповідальність. Серед своїх однолітків Ва- лерія вирізняється щирою літе- ратурною українською мовою, яка сформувалася завдяки пос- тійному читанню книг. Саме читанню художньої літератури українських та зарубіжних авто- рів віддає перевагу учениця. Вважає, що читання розвиває уяву, мислення, пам’ять, мову, інтелект, формує певні риси ха- рактеру, які є запорукою успіш- ної людини. Гурцкаія Аліна, 10-А Художниця-майстриня Таємниця мистецтва полягає в тому, щоб вслухатися в невимовне, милуватися невидимим. Всеволод Овчинников Морозова Марія навчається в нашій школі у 9-А класі. Ще з дитинства її приваблювало ма- лювання та ліплення. З 2009 року навчається в школі мис- тецтв №4. Вона надзвичайно вимоглива до того, що сама тво- рить, що виходить з-під її пенз- ля. Створенню кожної компози- ції передує велика праця. Робо- ти юної художниці експонува- лися в бібліотеці №10. У творчому доробку є на- тюрморти, портрети, та найбіль- шої уваги заслуговують її пейза- жі. Досконало Марія володіє петриківським розписом. ЇЇ ро- боти захоплюють і надихають. Неодноразово вона посіда- ла призові місця на учнівських олімпіадах з образотворчого мистецтва. Досягнення: 1.«Шевченко в моїй до- лі» (2012) III місце 2.«Безпека на доро- зі» (2014) ) - III місце 3.«Хліб очима дітей» (2014) - II місце 4.«Твоє майбутнє у твоїх руках» - III місце 5.Міська виставка «Краса руками молодих» (пластилін, розпис, 2012) - II місце 6.«Єднаймося, брати мої» (2014) - I місце Тож побажаємо Марії тво- рчих злетів, знайти свою дорогу в житті і частіше радувати нас своїми роботами. Уч.малювання Хмарська Т.В.
  4. 4. 4 У Білоцерківській загально- освітній школі № 5 навчається дуже багато талановитих дітей, які на перший погляд зовсім нічим не відрізняються від зви- чайних учнів. Ось і у 8 – В класі навчається дуже талановита дів- чина – Гаркуша – Омельченко Марія. Зовні вона — звичайна дів- чина–восьмикласниця. Але як- що ближче з нею познайомити- ся, то можна переконатися, що в ній є щось особливе. Незважаю- чи на завантажений графік на- вчання, вона встигає втілювати в життя свої задуми та мрії. Марія гарно навчається, представляє школу на олімпіа- дах, бере участь в інтелектуаль- них іграх. Ця дівчина вважає, що навчання – це невід'ємна ча- стина життя. Найголовніше те, що ця восьмикласниця прагне до самовдосконалення, її ціка- вить навколишній світ, а ще во- на не байдужа до оточуючих. Марія дуже талановита, щира, добра, скромна людина, хороша подруга, яка вміє пора- діти за успіхи та досягнення своїх друзів та підтримати їх у важку хвилину. У вільний час полюбляє грати на гітарі та спі- вати. І до цієї справи вона залу- чає своїх однокласників. Ще Марія пише дуже гарні вірші на різні теми. Цей талант помітила у Марії мама, Світлана Василівна, і не дала цьому тала- нту згаснути. Зараз Марія є ви- хованкою літературної студії «Первоцвіт». Саме зі своїми ав- торськими віршами Марія бере участь у багатьох конкурсах не лише в нашому місті, а й за його межами, де посідає призові міс- ця. Черговий обласний поетич- ний конкурс «Зерна доброти», у якому брала участь Марія, від- бувся 28 квітня 2015року в при- міщенні Національного музею літератури України. Цей кон- курс започаткований Малою академією наук учнівської мо- лоді Київської області. Марія представила зібрання власних поетичних творів у збірці під назвою «Наш народ одвіку і до- віку». Призерами конкурсу «Зерна доброти» стали учні з різних міст та районів Київщи- ни. Але перемогла в такому не- простому конкурсі все ж Гарку- ша – Омельченко Марія. Усі призери отримали в по- дарунок цікаві й пізнавальні книги, а також одержали київсь- кий журнал для розвитку дітей «Я сам(а)» з публікацією влас- них віршів. Від щирого серця вітаємо Марію з перемогою і віримо, найвидатніші її творчі злети ще попереду. Тож бажаємо Марії натхнення та нових перемог! Берегеля С.О. Класний керівник 8-В класу Зерна доброти Талановиті учні 2 -Б класу У 2 –Б класі навчаються та- лановиті учні. Вони добре навча- ються в школі, але, окрім цього, у кожного з них є своє захоплення. За цей час діти змогли ви- явити свої таланти. Ханова Ан- на добра, п р и в і т н а д і в ч и н к а . Уже з пер- шого класу помітні були її здібності до образотворчого мистецтва. Цьо- го року дівчинка взяла участь у міському конкурсі «Світи, зоре, світи, ясна» і отримала диплом за 1 місце з малюнком «Дорога додо- му». Крім цього, Аня пробує себе в ролі моделі. Нещодавно вона взяла у часть у фотосесії. Також у нашому класі є дівча- тка, які змалечку відвідують танцю- вальний гурток. Матвєєва Марія займається народними танцями в заслуженому колективі “Ровесник”, керівниками якого є Нікітчук В.О та Клюско І.Ф. Танцювальний ан- самбль неодноразово отримував нагороди у конкурсах. Харенко Надія відвідує сту- дію сучасної класичної хореографії "Fly" Ольги Мірошніченко За цей час колектив досяг великих успіхів. Дівчатка виступають з концертами в різних міс- тах України. П т а ш у к Вікторія - н а й м е н ш а учениця у нашому кла- сі, але дуже талановита. Уже з перших днів на- вчання в школі було видно, що рос- те творча дитина. Вікторія брала участь у місь- кій виставці «О, писанко, ти— символ України» і здобула пере- могу, отримавши 1 місце за свій виріб. Також у міському етапі Все- українського конкурсу дитячо- юнацької творчост «Безпека в жит- ті – життя у безпеці» у номінації «Малюнок, живопис» посіла 3 міс- це. Ми бажаємо нашим таланови- тим учени- цям пода- льших ус- піхів у їх- ній творчо- сті!
  5. 5. 5 Мистецтво музики Музика – це життя. Багато хто знаходить себе саме в музиці. Дів- чина, про яку буде йти мова, не розуміє свого життя без музики. Цю гарну, милу, скромну дівчину звуть Тюваєва Єлизавета, вона на- вчається у 8 – В класі Білоцерківсь- кої загальноосвітньої школи №5. Розповідаючи про себе, Єлиза- вета сказала, що з великим задово- ленням навчається в школі мис- тецтв №1. На даний час вона закін- чує сьомий рік навчання по класу скрипка, а наступний, восьмий, буде випускним. Любов до музики вселила в серце Лізі педагог цієї школи Нагібіна Людмила Вікторів- на, вона ж навчила грати на скрип- ці. Перші кроки в музичному ви- хованні Ліза розпочинала із зна- йомства з інструментом. Спочатку для неї це було щось неймовірне та страшне. Але все ж завдяки вмілим діям педагога Людмили Вікторівни Ліза не тільки зуміла перебороти цей страх, але й полюбила інстру- мент. Кожен урок для Лізи був не- звичайним, адже щоразу вона діз- навалась щось нове про музику і власне про інструмент, на якому вчилася грати. Ліза з усмішкою згадує, як Людмила Вікторівна вчила її нот- ній грамоті: «Людська мова запису- ється за допомогою букв, з букв складаються слова, а зі слів - ре- чення. Музична мова також запи- сується тільки за допомогою нот, які живуть на лінійках і між ними. Для того, щоб записати ноти, тре- ба спочатку знайти ключ, який відкриє нам будиночок для нот…». Саме ці слова прмовляє Ліза, коли допомагає вивчати нотну грамоту своєму меншому братику Даніїлу. На даний час у музичній шко- лі Єлизавета вважається найкра- щою ученицею по класу скрипки. Ліза досить упевнено та успішно виступає на різних концертах і бере участь у конкурсах не лише в на- шому місті, але й за його межами. Найперший її конкурс мав назву «Дебют». Це був обласний конкурс, на якому посіла ІІІ місце, а вже в 2015 році - ІІ місце. Ліза дуже пишається тим, що грає на скрипці, цим вона безмежно вдячна своєму вчителю, Людмилі Вікторівні, яка навчила її любити мистецтво та досконало грати на скрипці. На питання: «Чи не набридає тобі займатися музикою?», вона твердо відповіла: «Ні! Адже під час гри на скрипці я поринаю в інший світ. Музика повністю заполоняє моє серце й душу». У майбутньому Ліза мріє ста- ти музикантом та відкривати сек- рети музичного мистецтва малю- кам. « Коли людина приходить на концерт, то хоче відпочити та потрапити в якийсь інший час чи місце. Лише гарна гра музиканта може здійснити бажання слухача, дати можливість поринути йому в інший світ,а можливо, і здійснити бажання. Я хочу дарувати людям добро, усмішки, а якщо сльози, то лише від радості», - сказала Ліза на кінець нашої розмови. Бажаємо Лізі здійснення її мрій та підкорення музичних висот. Берегеля С.О. Класний керівник 8-В класу Творчість учнів БЗШ №5
  6. 6. 6 Дві сестри, – як два крила у птаха, Два джерельця щирого тепла, Дві зорі в небесах, дві дороги в полях, Дві сестри, – як птаха два кри- ла. Дякую долі за світло і щастя родинне, Знають усі ті, хто сестрами нас назива, Подруга вірна, порадниця вір- на, єдина, Я б підібрала слова, але нам не потрібні слова. Коли ми говоримо про видат- них спортсменів України, то неод- мінно згадуємо Олену Хвостенко, Ірина Дерюгіну, Сергія Бубку, бра- тів Володимира та Віталія Кличка, знаменитого футболіста Андрія Шевченка та інших людей. А коли згадуємо про визначних учнів шко- ли №5, то обов'язково на думку спадають сестрички Аліна та Діана Джими. Це ті дівчатка, які неодно- разово ставали переможницями та призерами різноманітних міських та всеукраїнських конкурсів, олім- піад, вікторин і взагалі добрі, щирі й доброзичливі дівчата. І все це засвідчує те, що не перевелися учні в БЗШ №5, які здатні творити леге- нду, цим прославляючи рідну шко- лу на все місто та на всю Україну. Сьогодні дівчатка відвідують ще й гурток лялькового театру. Іще не відомо що буде далі, але відомо, з чого все починалося ... Кажуть, коли народжується людина, то на небі з’являється зірка, і чим відомішою людина буде, тим ясніше світить вона. Так, 27 березня 2003 року над Білоцерківщиною майнула зіронька, що засвідчила про народження Діанки, а 19 травня 2005 року засяяла ще одна - з'яви- лася на світ й Алінка. Хоча дівчата й не близнючки, Діанка старша від Алінки всього на 2 роки, та це аж ніяк не позначилось на більшій майстерності однієї сестри від ін- шої. Ростуть дівчатка разом, разом ходять до школи. Аліна закінчує 4- Б клас, а Діана—6-А. Разом працю- ють у ляль ковому театрі «Фантазія» нашого міста. Їх родина невелика, але міцна та дружня. Вони звикли підтриму- вати один одного: коли знаходяться на від-стані, обов’язково телефонують, коли хтось хворіє, то май- же цілодобово чергу- ють біля ліжка, коли комусь потрібна під- тримка, то приходять на поміч, незважаючи на відстань. На свята вони завжди збираються разом, до них при- їжджають родичі: дідусі, бабусі, дядьки та тітки зі своїми дітьми. Накривають вели- кий стіл, готують багато різних смачних страв. А коли сідають усі за стіл, починають жартувати та розказувати історії з життя. Дівчат- ка люблять свою родину за те, що в ній немає місця сваркам та розбра- ту, егоїстичності та заздрості. Ба- бусь та дідусів шанують, а коли вони не можуть приїхати до них, вони знаходять час, щоб відвідати їх, привезти їм чогось смачненько- го. Не знаю, сім’я з чотирьох чоловік велика чи маленька, але для них вона більша за все, що є у світі. Тато й мама з дитинства при- вчали їх обох до порядку і дисцип- ліни, до відповідальності та поваги до всього, що їх оточує. Сестрички ростуть цілеспрямованими та впев- неними у власних силах людьми. А родина привчила їх до єдності та взаєморозуміння. Родина Джимів – це символ тепла й щирості, любові та добро- ти. Діана та Аліна ці родинні знан- ня пронесуть з собою по життю та будуватимуть свою родину саме беручи приклад зі своєї сім’ї. Бартківська А.М. Класний керівник 6-А класу Дві сестрички – дві розумнички
  7. 7. 7 Спорт - не що інше, як своєрід- ний різновид творчості. І ,звичайно, що абихто, навіть за найсприятливі- ших обставин, не зможе стати вида- тним спортсменом, якщо матінка- природа не подбала чарівним чином про відповідні здібності. Але водно- час вона (природа) ніби застереже мудро, щоб людина зрозуміла, що в основі спортивного успіху є завжди два рівновеликі крила - талант і труд. З одним крилом високо не злі- тають… І хай там як, але пустопорожні дитячі бажання не взяли гору. Із самодисципліни та наполегливої роботи над собою формуються чем- піони. Надією і гордістю школи та міста є учні 7 -Б класу Артем Паще- нко та Андрій Козаченко. Ці хлопці вже не перший рік досягають у спо- рті високих досягнень. Вони є бага- торазовими чемпіонами обласних та Всеукраїнських змагань з футболу. У 2014 році Пащенка Артема було визнано «Кращим голкіпером Біло- церківщини». Тож побажаємо хлопцям грати за збірну України з футболу і споді- ваємось, що вже скоро їх бажати- муть бачити у своїх складах найві- доміші футбольні клуби світу. Микола Фісун уже не один рік займається панкратіоном (давньогрецьке бойове мистецтво, що поєднує в собі елемен- ти боротьби та кулачного бою). Ко- жного разу, зустрівшись із суперни- ком, він отримує перемогу. Микола є багаторазовим чемпіоном облас- них та Всеукраїнських змагань. Напевно, наш спортсмен мріє стати світовим чемпіоном і досягати ве- ликих спортивних успіхів. Ми всі сподіваємось, що його мрії здійс- няться. Легка атлетика – королева спо- рту, а хто займається цим видом спорту, то вже добре уявляє собі спортивну вершину і твердо вірить, що її здолає. Так усе й сталося. У травні 2015 року в м. Ужгороді Да- р’я Іванова стала призером Всеукра- їнських змагань із легкої атлетики, а Яна Гудімова – чемпіонкою Всеук- раїнських змагань зі спортивної хо- дьби. І це ще не все. Рерак Максим у березні цього року став переможцем Міжнародного конкурсу з бальних танців. Не вистояли конкуренти з Німеччини, Голландії, Білорусії про- ти таланту нашого Максима. Отже, ви бачите, що нам є ким пишатися. І у наших чемпіонів ще все попереду!! Класний керівник 7-Б кл. Поліщук В. М. ДЕ РОСТУТЬ ЧЕМПІОНИ. НЕВИГАДАНІ ІСТОРІЇ СПОРТИВНИХ УСПІХІВ
  8. 8. 8 Відкриття спортивного майданчику у БЗШ І-ІІІ ступенів №5 27 травня у Білоцерківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 5 сталася важлива і надзвичай- но приємна подія — на території стадіону відбулося урочисте відкриття спортивного майданчика. З цієї нагоди школа зібрала на урочисту лінійку учнів, батьків та учителів. Радість цієї події приїхали розділити поважні гості — начальник управління осві- ти і науки Білоцерківської міської ради Київської облас- ті Юрій Федорович Петрик, депутат міської ради Анд- рій Петрович Король, голова Ради школи Оксана Ми- хайлівна Сахарова, з ініціативи та доброї волі яких на- ші діти отримали такий чудовий і необхідний подарунок. Почесну місію перерізування стрічки виконав депутат міської ради Король А.П., зазначивши, що такі об'єкти дуже потрібні для того, щоб діти могли займатися спортом у комфортних умовах, наслідували здоро- вий спосіб життя. Група спортсменів “вуличного спорту” продемонстрували фізичні вправи на спортивних знаряддях. Видо- вище було яскравим, захоплюючим, у всіх присутніх аж перехоплювало дух. Учні, учителі та батьки щиро вдячні депутату міської ради Королю А.П., голові Ради школи Сахаровій О.М. за такий корисний подарунок.

×